Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 23 mai 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.77/01-06-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 23-05-2007 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 23 mai 2007

  In memoriam: Ralu Filip, fost președinte al Consiliului Național al Audiovizualului.

Ședința a început la ora 15,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de doamna Norica Nicolai, vicepreședinte al Senatului, și domnii Dan Radu Rușanu, secretar al Camerei Deputaților, Mihai Ungheanu, secretar al Senatului.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Stimați invitați,

Permiteți-mi să declar deschisă ședința comună, a celor două Camere ale Parlamentului.

Vă voi prezenta imediat și cvorumul.

Până atunci, v-aș ruga să începem ședința noastră cu un memento dedicat memoriei fostului președinte al Consiliului Național al Audiovizualului, domnul Ralu Filip, care a decedat astă-noapte. Să păstrăm un moment de reculegere în memoria domniei sale. (Se păstrează un moment de reculegere).

Vă mulțumesc.

Să ne amintim că, în afară de faptul că a fost președintele Consiliului Național al Audiovizualului, a fost și un mare publicist comentator, un foarte bun cetățean al țării, un om al cetății.

Dați-mi voie să vă anunț prezența: din totalul celor 464 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența 352, sunt absenți 112. Așadar, cvorumul legal de lucru este îndeplinit.

 
Prezentarea și aprobarea proiectului ordinii de zi și a programului de lucru.

V-aș ruga să-mi permiteți să vă prezint în continuare ordinea de zi și programul de lucru alcătuite de Birourile permanente ale celor două Camere, pe care vi le prezentăm spre aprobare.

Pentru că nu a fost timp să vă difuzăm ordinea de zi, să-mi permiteți să vă prezint conținutul acesteia:

Punctul 1 - Prezentarea Hotărârii Curții Constituționale privind respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului din 19 mai 2007 referitor la demiterea Președintelui României și confirmarea rezultatului acestui referendum.

Punctul 2 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

Punctul 3 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.

Punctul 4 - Proiectul de Hotărâre privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2005.

Punctul 5 - Raportul de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2005 ale Societății Române de Televiziune.

Punctul 6 - Raportul de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2006 ale Societății Române de Televiziune.

Punctul 7 - Raportul de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2005 ale Societății Române de Radiodifuziune.

Punctul 8 - Raportul de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2006 ale Societății Române de Radiodifuziune.

Punctul 9 - Raportul de activitate pe anul 2006 al Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

Punctul 10 - Demisia domnului Tudor Giurgiu din funcția de președinte - Director general al Societății Române de Televiziune.

Punctul 11 - Modificări în componența Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României.

Punctul 12 - Modificări în componența Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor.

Punctul 13 - Modificări în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel.

Punctul 14 - Modificări în componența Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale.

Pentru cei care au urmărit cu atenție și știau propunerile ordinii de zi, aș vrea să-i informez că un alt raport de activitate, cel cu privire la activitatea Consiliului Național al Audiovizualului, a fost amânat, tocmai legat de momentul trist la care ne-am referit în debutul ședinței noastre.

Punctul 15 - Prelungirea termenului de depunere a raportului de către Comisia comună parlamentară de anchetă pentru verificarea informațiilor furnizate cu privire la interceptarea comunicațțiilor.

Vă întreb dacă sunt obiecțiuni cu privire la proiectul ordinii de zi. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

În unanimitate, ordinea de zi a fost votată.

În ceea ce privește programul de lucru, vă propun ca acesta să dureze până la epuizarea ordinii de zi. Nu aș vrea să fac un pronostic asupra timpului, dar depinde de cât de eficienți și de pragmatici vom fi în administrarea bugetului de timp al acestei după-amieze.

Dacă sunteți de acord cu programul de lucru anunțat? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Prezentarea Hotărârii Curții Constituționale privind respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului din 19 mai 2007 referitor la demiterea Președintelui României și confirmarea rezultatului acestui referendum.

La pct. 1 al ordinii de zi, v-aș ruga să îmi permiteți ca în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale să dau cuvântul președintelui Curții Constituționale, domnului profesor Ioan Vida, pentru a prezenta hotărârea Curții Constituționale.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

 

Domnul Ioan Vida (președintele Curții Constituționale):

Doamnă vicepreședintă a Senatului,

Domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților,

Stimați deputați,

Stimați senatori,

Hotărârea nr. 5/23 mai 2007 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu, și la confirmarea rezultatelor acestuia

În conformitate cu prevederile art. 146 lit. i) din Constituție, ale art. 46 alin. (1) și ale art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, Curtea Constituțională s-a întrunit în plen pentru a verifica dacă a fost respectată procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu, și pentru confirmarea rezultatelor referendumului.

Curtea constată că în conformitate cu prevederile constituționale și legale menționate este competentă să confirme rezultatul referendumului național din 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României.

Din examinarea datelor comunicate Curții Constituționale de către Biroul Electoral Central cu privire la referendumul național din 19 mai 2007 rezultă următoarele:

  • numărul participanților - 8.135.272;
  • numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "da" - 2.013.099;
  • numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "nu" - 6.059.315 (aplauze);
  • numărul voturilor nule - 62.858.

În baza datelor prezentate, rezultă că din totalul participanților la referendumul național din 19 mai 2007 pentru întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu?" cel mai mare număr de voturi valabil exprimate a fost dat pentru răspunsul "nu".

Referendumul s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege, neînregistrându-se încălcări sau incidente de natură să influențeze rezultatul votului.

Având în vedere dispozițiile art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: "Demiterea Președintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul țării ale cetățenilor care au participat la referendum", în temeiul art. 146 lit. i) din Constituție, art. 11 alin. (1) lit. B.c), art. 46 alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 3/2000 pentru organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională, în numele legii, hotărăște (majoritatea celor prezenți în sală se ridică în picioare):

  1. Constată că a fost respectată procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu.
  2. Confirmă rezultatele referendumului național din data de 19 mai 2007 și constată că nu s-a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul țării ale cetățenilor care au participat la referendum pentru demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu.
  3. Pe data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează interimatul domnului Nicolae Văcăroiu în exercitarea funcției de președinte al României.
  4. Domnul Traian Băsescu își reia exercitarea atribuțiilor constituționale și legale de președinte al României pe data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (Aplauze.)

Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaților și Senatului întrunite în ședință comună.

Hotărârea este definitivă și general obligatorie și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în presă.

Dezbaterea a avut loc la data de 23 mai 2007 și la aceasta au participat: Ioan Vida, președinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Șerban Viorel Stănoiu și Tudorel Toader, judecători.

Semnează președintele Curții Constituționale și prim magistratul asistent.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim membrilor Curții Constituționale pentru faptul că și-au îndeplinit această îndatorire constituțională de a ne prezenta hotărârea.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

Trecem la pct. 2 al ordinii de zi, respectiv Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

Stimați colegi, v-aș ruga să păstrăm ordinea, pentru a parcurge cât mai fluent posibil și în deplină liniște lucrările noastre, cu ordinea de zi anunțată.

Dau cuvântul pentru prezentarea raportului Comisiei pentru buget. Domnului președinte Mihai Tănăsescu? Cine prezintă? Vă rog să prezentați dumneavoastră. Domnul Aron Popa.

Dau cuvântul reprezentantului ministerului, pentru a prezenta întâi proiectul legii de aprobare a ordonanței de urgență, și apoi raportul. Vă rog să fiți cât mai succintă.

 

Doamna Doina Elena Dascălu (secretar de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Doina Dascălu, secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor.

Prin această ordonanță de urgență, ultima de rectificare a bugetului de stat pe anul 2006, s-au făcut unele modificări în structura veniturilor bugetului general consolidat și a cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat, prin menținerea valorii deficitului bugetar planificat cu ocazia rectificării precedente.

Cu această ocazie, s-au majorat veniturile bugetului general consolidat cu un procent de 0,29% din produsul intern brut și s-au suplimentat în mod corespunzător cheltuielile, cu 0,33% din produsul intern brut.

De asemenea, s-au făcut unele suplimentări ale bugetului unor ordonatori principali de credite și s-au diminuat prevederile bugetare la alți ordonatori principali de credite.

Și, în același timp, în structura bugetului general consolidat s-au operat unele modificări la intrările de credite externe și celelalte bugete componente ale bugetului general consolidat.

Acestea au fost, în linii mari, modificările făcute cu ocazia acestei rectificări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiilor comune pentru buget, domnul senator Aron Popa.

 
 

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

Întrunite în ședință comună, în 22 mai 2007, comisiile au examinat proiectul de lege și au constatat că rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 a fost determinată de reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici, analiza execuției bugetare la 30 septembrie 2006, precum și de analiza gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate ordonatorilor principali de credite în anul 2006.

Prin prezenta rectificare a bugetului de stat se propun: suplimentarea veniturilor bugetului general consolidat cu 987,8 milioane lei, suplimentarea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 1.098 milioane lei și menținerea deficitului bugetului general consolidat la 2,5% din produsul intern brut, în condițiile revizuirii pozitive a valorii nominale a produsului intern brut.

Comisiile de specialitate ale Parlamentului, care au fost sesizate, au trimis avize favorabile, fără amendamente.

Drept pentru care cele două comisii au hotărât să întocmească un raport de admitere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dintre dumneavoastră, senatori sau deputați, dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe textele acestuia, începând cu titlul.

Dacă la titlu există vreo obiecțiune? Nu.

Supun votului titlul legii pentru aprobarea ordonanței.

Cine este pentru? 254 voturi pentru.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Nu sunt.

Cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a ordonanței de urgență a Guvernului.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? 254 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 1 și 2, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră în bloc cele două articole.

Și v-aș ruga să fiți de acord, acolo unde nu sunt obiecțiuni, să votăm câte două, trei articole. De acord. Mulțumesc.

Deci, la art. 1 și 2, dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 voturi.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Cap. II - "structura veniturilor bugetului."

Art. 3. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art. 3.

Cine este pentru? 254 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cap. III - "regimul și destinația cheltuielilor bugetare."

Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10.

Dacă la vreunul din aceste texte există obiecțiuni?

Dacă sunteți de acord să le votăm în bloc?

Supun votului dumneavoastră textele de la cap. III.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Cap. IV- "dispoziții referitoare la bugetele locale."

Vă rog să urmăriți art. 11, 12 și 13 de la acest capitol. Nu sunt obiecțiuni.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cap. V, destinat dispozițiilor referitoare la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale și Sănătate.

Art. 14. Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Cap. VI, destinat dispozițiilor finale.

Art. 15, 16,17, 18 și 19.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Supun aceste texte din cap. VI votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră anexele nr.1-7, la care se referitoare art. 19 votat de dumneavoastră.

Dacă la vreuna din aceste anexe aveți obiecțiuni? Nu.

Supun cele șapte anexe votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 254 de voturi pentru, s-a adoptat și acest text.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 254 pentru, nicio abținere, niciun vot contra, s-a adoptat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.

La pct. 3, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să prezinte succint proiectul? Vă rog, doamnă.

 

Doamna Doina Elena Dascălu:

Vă mulțumesc.

Această rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat s-a făcut cu scopul asigurării sumelor necesare plății sistemului public de pensii și asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Suma cu care a fost majorată partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost necesară pentru plata premiului anual aferent anului 2006 în luna decembrie și a pensiilor, ca urmare a acordării unor majorări a valorii punctului de pensie începând cu luna decembrie a anului 2006.

În rest, celelalte modificări s-au făcut în structura bugetului de pensii și a bugetului de șomaj, prin diminuarea unor poziții bugetare și suplimentarea altora, în raport de execuția bugetului până la data când s-a operat efectiv această rectificare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul președinte al Comisiei pentru buget din Camera Deputaților, domnul deputat Mihai Tănăsescu.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege vine și stabilește o sinteză a modificărilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul trecut, 2006, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, pe capitole și subcapitole, paragrafe și titluri.

Necesitatea acestei rectificări bugetare a avut la bază în primul rând o majorare a pensiilor, precum și o redistribuire a creditelor bugetare aprobate între naturi de cheltuieli.

În ceea ce privește prima componentă, respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat, modificările care au fost aduse prin această rectificare se referă la majorarea fondurilor aferente sistemului public de pensii cu 73,5 milioane de lei, printr-o diminuare corespunzătoare cu aceeași sumă a fondurilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Și, în al doilea rând, s-au asigurat fondurile necesare majorării de la 1 decembrie 2006 a valorii punctului de pensie cu 16,8 puncte procentuale, respectiv, 182,7 milioane lei.

A doua componentă, respectiv bugetul asigurărilor pentru șomaj, modificările se referă în principal la majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 64 milioane de lei, precum și diminuarea cheltuielilor aferente, cu suma de 297 milioane de lei. În structură, principalele cheltuieli care au fost diminuate referindu-se la cheltuieli cu asistența socială, sume pentru acordarea de credite pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții și altele.

Vreau să vă informez că, în ședință comună, Comisiile pentru muncă ale celor două Camere ale Parlamentului au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege.

Comisiile pentru buget din cele două Camere au examinat proiectul de lege și au hotărât în unanimitate de voturi să adopte prezentul raport pentru admitere fără să existe amendamente.

De aceea, domnule președinte și stimați colegi, vă propun aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină? Dacă nu, trecem direct la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră titlul legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 90/2006.

Cine este pentru? Mulțumesc. Tot 254 de voturi.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Adoptat titlul.

Cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 90/2006, în forma prezentată de Guvern.

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? 254 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Trecem la aprobarea textelor ordonanței de urgență.

La titlul acesteia, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cuprinsul cap. I, care cuprinde art. 1 și 2, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră acest capitol.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Cap. II, art. 3, 4 și 5, "regimul și destinațiile cheltuielilor bugetare."

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Supun aceste texte votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Cap. III - dispoziții referitoare la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 6, 7, dacă aveți obiecțiuni la aceste două texte? Nu.

Cine este pentru cap. III, cu cele două texte? 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Cap. IV, dispoziții referitoare bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 8, 9 și 10, dacă la vreunul din aceste trei texte aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Le supunem votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Unanimitate.

Cap. V - "dispoziții finale."

Art. 11, 12 și 13, 13 referindu-se la cele patru anexe care fac parte integrantă din ordonanță. Dacă sunteți de acord cu aceste texte?

Cine este pentru? Mulțumesc. 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Asupra anexelor nr.1/03, 1/04 și 4/04, dacă aveți obiecțiuni, în primul rând, la aceste anexe? Nu.

Dacă sunteți de acord cu aceste anexe?

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 254 de voturi.

Voturi împotrivă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră legea de aprobare a ordonanței, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Tot 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2005.

La pct.4, Proiectul de Hotărâre privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2005.

Dacă sunteți de acord să prezint direct textul acestei hotărâri, fără să mai trecem prin faza comisiilor? De acord.

Aveți hotărârea.

La titlul hotărârii, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Cuprinsul art.1, care constituie comisia, comisie ce este abilitată să exercite controlul Curții de Conturi.

Dacă aveți obiecțiuni la art.1? Nu sunt.

Cine este pentru? 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 - "Raportul întocmit de comisie va fi prezentat birourilor permanente până la data de 13 iunie"; deci, 13 iunie - a șasea.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Cine este pentru? Tot 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? 254 de voturi.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Prezentarea și aprobarea raportului comun al comisiilor pentru cultură și comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului privind Raportul de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2005 ale Societății Române de Televiziune.

La pct.5 - Raportul de activitate și Contul de execuție bugetară pe anul 2005 ale Societății Române de Televiziune.

Raportul comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului va fi prezentat de domnul deputat Micula. Aveți cuvântul, domnule deputat. V-aș ruga să fiți cât se poate de concis.

 

Domnul Cătălin Micula:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Senatului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților și respectiv Comisiile pentru buget-finanțe s-au reunit în ședințe comune, pentru a dezbate documentele sus-menționate, respectiv Raportul comun privind Raportul de activitate și Contul de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2005.

Ședințele comisiilor au avut loc în data de 27 iunie. Raportul Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune a fost structurat pe 17 capitole cuprinzând activitatea celor 4 posturi, a posturilor teritoriale și programele informative difuzate în cursul anului 2005, activitatea redacțională, infrastructura specifică de televiziune, baza tehnică, activitatea de producție și de tehnologie a informației, activități de resurse umane, marketing și comunicare, situația financiară a Societății Române de Televiziune.

Prin avizul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, trimis la comisiile de specialitate pentru cultură, arte și mass-media, cele două comisii avizează favorabil Contul de execuție bugetară pe anul 2005 al Societății Române de Televiziune.

Raportul Societății Române de Televiziune a fost prezentat de domnul Tudor Giurgiu, președinte-director general, în prezența unor membri ai Consiliului de administrație, a doamnei Cornelia Ahura - director interimar al Direcției economice, a domnilor Titi Dincă - directorul Direcției artistice și producție, Horia Romanescu - coordonatorul Direcției programe, și Horia Cazan - directorul interimar al Direcției tehnice.

Opiniile parlamentarilor la adresa activității noii conduceri a Societății Române de Televiziune au fost preponderent apreciative.

Președintele Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune a răspuns tuturor întrebărilor formulate de către parlamentari. După încheierea dezbaterilor, comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului aprobarea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pentru anul 2005, cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului - 19 voturi pentru și un vot împotrivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva din partea grupurilor parlamentare să participe? Înțeleg că nu.

Supun votului dumneavoastră Raportul de activitate pe 2005 al Societății Române de Televiziune.

Cine este pentru? 254 de voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu 254 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri, Raportul de activitate și Contul de execuție, ca și raportul comisiilor au fost adoptate.

 
Prezentarea raportului comun al comisiilor pentru cultură și comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2006 ale Societății Române de Televiziune (aprobată propunerea de respingere formulată de comisie).

Trecem la pct.6 - Raportul de activitate și Contul de execuție bugetară pe 2006 ale Societății Române de Televiziune; deci, Raportul de activitate pe 2006.

Tot domnul președinte al comisiei de la Camera Deputaților, domnul deputat Micula, va prezenta raportul.

 

Domnul Cătălin Micula:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

"Raportul comun privind Raportul de activitate și Contul de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2006.

Potrivit prevederilor art.39 alin. (4) și ale art.46 alin. (3) din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, Raportul de activitate al S.R.T.V. și Raportul privind contul său de execuție bugetară pe anul 2006 au fost depuse la Parlament în vederea întocmirii unui raport comun al Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Senatului și al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, cu avizul Comisiilor pentru buget-finanțe și bănci ale celor două Camere în ceea ce privește contul de execuție bugetară.

Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Senatului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților și respectiv Comisiile pentru buget-finanțe și bănci s-au reunit în ședințe comune pentru a dezbate documentele sus-menționate.

Ședințele comisiilor pentru cultură au avut loc în zilele de 25 aprilie și 8 mai 2007.

În redactarea prezentului raport comun, comisiile pentru cultură ale celor două Camere au ținut cont de avizul comun al Comisiilor pentru buget-finanțe și bănci.

Raportul de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2006 este structurat pe următoarele capitole: televiziunea publică, la 50 de ani; activitatea TVR în 2006.

La capitolul reușite, pe lângă diverse emisiuni, sunt enumerate campaniile: "Anul TVR 50" și "Mari români" sau concursuri euroviziune "Junior 2006" - o premieră pentru TVR și pentru România.

Între nereușitele editoriale sunt enumerate: costuri excesiv de mari pentru diverse producții, care nu au performant pe măsura investițiilor; reflectarea insuficientă a evenimentelor culturale și a personalităților din provincie; absența unor formatori de opinie.

Proporția producțiilor TVR în anul 2006 este de 62% producții proprii, 36% achiziții și 2% coproducții.

Emisiunile informative au respectat, conform monitorizărilor făcute de C.N.A., regula celor trei treimi. Totuși, știrile TVR au fost inconsecvente în privința modului de stabilire a prezentării prioritare a unor evenimente, în detrimentul altor evenimente de interes general și au fost deficitare la Capitolul "Transmisii ale corespondenților" din diferite județe.

Comparativ cu 2005, audiența principalului jurnal de la TVR.1 a fost în scădere - rating de 6,8% și cotă de piață de 20% în 2006, față de un rating de 7,6 și o cotă de 22% în 2005.

Despre serialul "La urgență", care a avut un buget total de 1.319.663 euro, fără t.v.a., se afirmă că a depășit, ca medie, alte seriale românești, sitcomuri sau telenovele, dar și că nu a returnat investiția făcută și nu a atins țintele de audiență previzionate. Cota de piață medie a TVR.1, la nivel național, este de 16,7% - locul 1 -, după care urmează PROTV, Antena 1, Prima și așa mai departe, comparabilă cu cea din anii trecuți.

În ceea ce privește resursele umane, se afirmă că, pentru eficientizarea activității, conducerea a efectuat o serie de schimbări la nivel organizatoric, în sensul reorganizării sau înființării unor structuri necesare pentru buna funcționare a Societății Române de Televiziune; reorganizarea Direcției de programe, prin desființarea tuturor redacțiilor și încredințarea Departamentului de producție editorială; reorganizarea Direcției tehnico-administrative și a Direcției artistice și producție; reorganizări succesive la Direcția știri și Direcția marketing și vânzări și înființarea Departamentului strategie și dezvoltare.

În urma reorganizării, au fost eliberate din funcții de conducere 45 de persoane și au avut loc 24 de concursuri pentru posturile de conducere.

Referitor la dotarea tehnică a TVR, se menționează uzura peste limită a unor echipamente tehnice, ceea ce determină defectarea lor frecventă, cu repercusiuni asupra calității artistice și a timpilor de execuție. Sunt enumerate o serie de investiții în echipamente tehnice realizate în 2006, fără să se menționeze costul lor.

În cadrul subcapitolului referitor la activitatea Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune se afirmă textual: consiliul de administrație nu și-a putut exercita pe deplin prerogativele, deoarece, în ciuda repetatelor solicitări, nu a fost informat la timp cu privire la mai multe aspecte semnificative din activitatea curentă a Societății Române de Televiziune, fapt ce a determinat prejudicii financiare și de imagine.

Situația financiară a Societății Române de Televiziune. Societatea Română de Televiziune și-a încheiat activitatea în anul 2006, cu următorii indicatori economico-financiari: venituri totale - 504.937.147 lei, din care venituri din exploatare - 502.036.523 lei și venituri financiare de 2.900.624 lei; cheltuieli totale - 522.075.024 lei, din care cheltuieli de exploatare - 520.929.434 lei și cheltuieli financiare de 1.145.590 lei. Rezultatul net al exercițiului este o pierdere în valoare de 17.158.538 lei.

Creanțele Societății Române de Televiziune, la 31.XII.2006, erau în sumă de 35.555.000 lei, iar datoriile - în sumă de 46.936.000 lei. Se afirmă că toate datoriile au avut scadențe după data de 1.I.2007, că datoriile comerciale au fost achitate conform termenelor contractuale și că obligațiile către bugetul statului au fost onorate la termene legale.

Taxa pentru serviciul public de televiziune. Este subliniat faptul că, din anul 2003, cuantumul taxei TV nu a mai fost modificat, în condițiile în care s-a constatat o continuă diminuare a numărului de plătitori. De asemenea, se afirmă că acest cuantum este la nivelul cel mai scăzut pe plan european. Pentru a susține aceste afirmații, sunt prezentate date privitoare la nivelul taxelor TV percepute în statele Uniunii Europene. Concluzia este că veniturile provenite din principala sursă de finanțare a Televiziunii publice se dovedesc insuficiente.

La "Concluzii și obiective", raportul apreciază că în anul 2006 TVR și-a îndeplinit în mai mare măsură, decât în anii precedenți, misiunea de serviciu public și s-a apropiat mai mult ca niciodată de respectarea principiilor de echidistanță, imparțialitate și obiectivitate.

La capitolul "nerealizări", se apreciază că, din păcate, însă, managementul și-a propus poate prea multe obiective care țin de schimbarea politicii și strategiei editoriale și au fost cazuri în care investițiile majore în diverse programe nu au fost pe măsura audienței; nu au fost evaluate corect riscurile financiare ale colaborărilor cu producătorii independenți din afara TVR.

Pentru justificarea deficitului dintre venituri și cheltuieli, sunt enumerate cheltuielile suplimentare, contribuții pentru constituirea fondului cinematografic, în valoare de 11.533.000 lei, t.v.a. aferent activității de televiziune - 47.217.000 lei, precum și creșterea semnificativă a cuantumului plăților făcute de organismele de gestiune colectivă la 14.269.000 lei în 2006 față de 4.051.000 lei în 2005.

Printre obiectivele pe termen mediu, sunt enumerate: îmbunătățirea programelor și diversificarea ofertei, diversificarea portofoliului de canale, recâștigarea segmentelor de audiență pierdute în timp, diminuarea birocrației și obținerea unei stabilități financiare.

Raportul de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2006 a fost prezentat de domnul Tudor Giurgiu, președinte, director general, în prezența majorității membrilor consiliului de administrație și a doamnei Cipriana Voicu, directorul Direcției economice.

La dezbaterile pe marginea raportului, și-a exprimat punctul de vedere: din partea comisiei de specialitate a Senatului - domnul președinte Adrian Păunescu, domnul vicepreședinte Ion Dumitrescu, domnii senatori Otilian Neagoe și Mihai Ungheanu, iar din partea comisiei de specialitate a Camerei Deputaților - toți deputații prezenți.

Opiniile parlamentarilor la adresa activității conducerii Societății Române de Televiziune în anul 2006 au fost în totalitate critice. Principalul reproș a fost managementul defectuos, care a dispus cheltuieli exagerate, mult peste nivelul veniturilor, ceea ce a condus la încheierea exercițiului financiar cu o pierdere de peste 17 milioane lei. Dimensiunea cheltuielilor a fost dată de prețurile exorbitante ale unor producții ale TVR, ale achizițiilor de filme și de externalizare a unor programe în beneficiul unor terți.

S-a sesizat și apariția unei practici neobișnuite - aceea ca invitații să fie plătiți; exemplu - proiectul "Mari români".

Cheltuielile salariale au fost nejustificat de mari, parlamentarii insistând asupra numărului mare de consilieri ai președintelui director general și asupra retribuirii acestora cu sume ajungând până la 7.500 euro lunar.

Managementul defectuos a condus și la pierderea drepturilor de difuzare a meciurilor de fotbal din Liga 1 pentru returul sezonului 2006-2007 și pentru sezonul 2007-2008.

Membrii celor două comisii au insistat și asupra carențelor în asigurarea neutralității și plurivalenței politice în emisiunile canalelor TVR.

Parlamentarii au evidențiat lipsa din raportul Societății Române de Televiziune a unor materiale edificatoare cu privire la cheltuielile făcute, contractele semnate și nivelul salariilor din TVR și au cerut în prima ședință conducerii Societății Române de Televiziune să le fie puse la dispoziție aceste materiale, ceea ce s-a realizat ulterior doar parțial, astfel încât, la ora ultimei ședinței, clarificările nu s-au produs în totalitate.

Președintele - director general al Societății Române de Televiziune a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, asumându-și în parte rolurile de management și lipsa de comunicare atât în interiorul instituției, cât și în relația Societatea Română de Televiziune și Parlament.

În intervalul cuprins între cele două ședințe ale comisiilor pentru cultură reunite, domnul Tudor Giurgiu și-a prezentat demisia din funcția de director general al Societății Române de Televiziune, precum și din cele de președinte și de membru în consiliul de administrație.

Unele motive invocate de domnul Giurgiu în scrisoarea de demisie au fost contestate de parlamentari, în cadrul dezbaterilor. Membrii Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune au încercat să se delimiteze de managementul defectuos al președintelui - director general, afirmând că nu au fost la curent cu situația financiară gravă a instituției și nici cu o serie de posibile ilegalități. Mai mulți membri ai celor două comisii au subliniat necunoașterea prevederilor art.27 din Legea nr.41/1994, republicată, cu privire la atribuțiile consiliului de administrație de către membrii acestuia și necesitatea asumării unor răspunderi colective și solidare.

După încheierea dezbaterilor, comisiile reunite au procedat la votarea raportului de activitate pe anul 2006 al Societății Române de Televiziune, rezultatul fiind următorul: 12 voturi împotrivă, 5 abțineri și niciun vot pentru.

În urma exprimării votului majoritar negativ, comisiile pentru cultură ale celor două Camere au hotărât să propună plenului Parlamentului respingerea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2006.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

În mod normal, trebuia să prezentăm întâi raportul de activitate și apoi raportul comisiei, având în vedere că președintele consiliului de administrație, directorul general, și-a prezentat demisia. În raportul comisiei, a fost cuprins și un pasaj care s-a referit la raportul de activitate.

În consecință, ambele fiind prezentate, urmează dezbateri generale, la care, până în prezent, s-au înscris: doamna Olguța Vasilescu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, din partea P.R.M., domnul Frâncu și, după aceea, o anunț și pe doamna Turcan.

Aveți cuvântul, doamna Olguța Vasilescu.

 
 

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Stimați colegi,

Partidul România Mare va vota avizul de respingere a Raportului Societății Române de Televiziune pe anul 2006, dat de comisiile de cultură, arte și mass-media și susține în continuare necesitatea constituirii, în regim de urgență, a unei comisii de anchetă a activității Societății Române de Televiziune, ca urmare a nerespectării legii în ceea ce privește cheltuirea banului public, a neasigurării neutralității în ceea ce privește programele de știri și a calității proaste a programelor TVR.

Faptul că anul trecut TVR a avut pierderi de 17 milioane RON demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că managementul a fost defectuos și că pălăria a fost mult prea mare pentru întreg consiliul de administrație, nu doar pentru directorul general Tudor Giurgiu, care o fi bun artist, nu spunem, dar s-a văzut clar că nu știe să gestioneze un colos atât de mare, cum este TVR-ul.

Faptul că TVR este singura instituție de televiziune care primește bani din trei surse - taxa TV, bugetul de stat, publicitate, ar fi trebuit să o aducă pe primul loc, nu doar la cheltuieli, ci și la audiență. Lucru care nu se poate întâmpla când ai emisiuni cu buget exorbitant, dar de o calitate execrabilă, cum a fost cazul emisiunilor "Mari români", "Surprize, surprize" și așa mai departe, sau când politizezi excesiv programele informative.

Se vorbește cu nerușinare în raportul pe 2006 despre echidistanță politică și despre transparență, uitându-se faptul că actualul consiliu de administrație a ascuns în mod deliberat anumite documente de comisiile de specialitate ale Camerelor, pe motiv că sunt secrete, de parcă nu era vorba de bani publici, sau că Partidul România Mare este, în continuare, boicotat cu obstinație.

Indiferent cine va deveni membru în viitorul consiliu de administrație, pentru că nu mă îndoiesc că astăzi va fi demis, trebuie să renunțe la mentalitatea de slugă a unei puteri, sau a alteia, și să acționeze în conformitate cu legea și cu interesul public. Trebuie să ceară o calitate superioară a programelor de televiziune, o reală transparență și o depolitizare totală. Pentru că nu doar la nivel de șef de instituție se face politică, ci și la nivel de producători, realizatori de emisiuni și chiar redactori, lucru care este nepermis.

Solicit Parlamentului să clarifice și modalitatea de achitare a taxei TV, fiindcă eu, ca cetățean, de această dată, refuz să mai plătesc bani unor incompetenți, unor șmecheri care fac afaceri pe banul public și unor indivizi care ostracizează un tânăr, doar pentru că este membru al Partidului România Mare, așa cum s-a întâmplat cu colegul meu de la Mișcarea Studențească, Andrei Iucinu, căruia nu i s-a permis să deschidă gura, deși fusese invitat într-o emisiune de televiziune, unde a și fost mințit că va participa alături de alți reprezentanți ai organizațiilor de tineret, lucru care nu s-a mai întâmplat și întinzându-i-se o cursă. Rușine realizatorilor care s-au pretat la așa ceva!

În final, solicităm încă o dată înființarea unei comisii de anchetă care să stabilească vinovații și să aibă grijă ca aceștia să fie deferiți justiției, de această dată, nu cum s-a întâmplat data trecută, când am instituit o comisie de anchetă, s-a ajuns la niște concluzii, la niște rezultate, dar, mai departe, nu s-a mai întâmplat nimic.

Solicit, de asemenea, un control al Curții de Conturi, care să prezinte date concrete Parlamentului, iar dumneavoastră vă solicit să dați un vot favorabil pentru raportul comisiei, de respingere a raportului Societății Române de Televiziune.

Vă mulțumesc.

(Aplauze)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Emilian Frâncu, din partea Grupului parlamentar al P.N.L.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Stimați colegi,

Raportul de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2006 nu poate convinge pe nimeni de faptul că acolo s-a desfășurat un act de management performant.

S-au cheltuit în mod discreționar sume mari pe proiecte nesemnificative sau emisiuni fără audiență. Studiourile teritoriale s-au implicat prea puțin în viața cultural-social-politică a județelor limitrofe, deși aș putea menționa aici faptul că s-a simțit un progres față de 2004 sau 2005. S-au pierdut drepturile de televizare a unor competiții sportive importante. Societatea Română de Televiziune nu și-a respectat statutul de post public, promovând, de multe ori, subproducții sau emisiuni strict comerciale.

Dialogul între consiliul de administrație și directorul general a fost superficial, iar faptul că abia în decembrie membrii consiliului de administrație s-au autosesizat de gravele probleme cu care se confrunta instituția, ne-a făcut pe toți cei care am participat la discuții în comisiile reunite de cultură să considerăm că acest organism nu și-a făcut deloc datoria.

Sunt doar câteva motive pentru care Grupul parlamentar al P.N.L. va vota împotriva raportului Societății Române de Televiziune, deci pentru raportul comisiei.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul doamna Raluca Turcan.

 
 

Doamna Raluca Turcan:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Am auzit astăzi un raport al comisiei privind activitatea din Televiziunea Română, am auzit niște cifre. Cifrele nu par a fi bune, așa cum v-ați dat și dumneavoastră seama, însă, astfel de cifre au mai fost, dar, pentru că nu a existat contextul politic, conducerea acestei instituții nu a fost demisă, raportul nu a fost respins. Pentru că, după cum știți, actuala Lege a Televiziunii Române permite schimbarea celor două consilii - pentru că este vorba și de Radioul public -, atunci când raportul este respins.

Probabil că astfel de cifre vor mai apărea; probabil că vom mai auzi afirmații de management defectuos, de cheltuire nejudicioasă a banului public, dar atât timp cât aceste afirmații vor fi făcute pe actuala lege a Radioului și Televiziunii publice, finalitatea unor astfel de afirmații va apărea doar atunci când contextul politic va cere schimbarea celor două conduceri.

În acest moment, din păcate, pe actuala lege nu există criterii clare de evaluare a performanțelor manageriale ale celor două conduceri; nu există criterii pentru evaluarea cheltuirii banului public și, de asemenea, pentru transparentizarea activității financiare a acestor instituții; nu există criterii de performanță și profesionalism în numirea membrilor celor două consilii de administrație ale acestor instituții.

De aceea, indiferent de votul dumneavoastră astăzi, ceea ce vom pune în schimb vom pune fără criterii, fără principii, pe aceeași lege strâmbă. Și, atunci când va fi contextul politic, consiliile de administrație vor fi demise prin respingerea rapoartelor.

De aceea, pentru că nu putem să acceptăm ca o activitate, o situație nefavorabilă să fie apreciată doar atunci când există un anumit context politic, parlamentarii membri ai Partidului Liberal Democrat se vor abține de la acest vot.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții? Domnul Dragoș Dumitriu, deputat independent.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte, nu sunteți la curent cu noutățile. Sunt la Partidul Conservator, nu sunt deputat independent.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din punctul de vedere al regulamentului, n-am cum să respect apartenența și afilierea, dar regulamentar, nu am ce să fac.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte, dacă tot vorbim de independență, eu aș vrea să adaug la prezentarea extrem de bună pe care a făcut-o doamna președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și faptul că nu putem vorbi de independență în cazul unor realizatori ai Televiziunii Naționale care sunt pe statul unor patroni ai unor televiziuni private, cu profund caracter politic.

Mai mult, acești realizatori și producători sunt plătiți cu sume foarte mari, în timp ce lucrătorii mai mărunți, dar serioși ai Televiziunii Naționale se plâng de banii pe care-i primesc, se plâng de banii pe care-i primesc pentru deplasări.

Acum, sigur că aș vrea să-i dau dreptate și colegei Raluca Turcan, care a prezidat Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și, fără îndoială, știe despre ceea ce vorbește.

De aceea, în absența unei legi, așa cum spune domnia sa, a unei legi care să evidențieze foarte clar un management bun sau prost, eu cred că cea mai bună soluție este acea anchetă de care vorbea tot doamna Olguța Vasilescu și pe care ar trebui s-o demarăm fără întârziere, pentru a scoate în evidență și cheltuielile și managementul politic, deci să avem o bază faptică.

Pentru că indiferent dacă există o lege care să interpreteze managementul politic sau nu, există însă legi ale finanțelor, există legi care să evidențieze cheltuieli nejustificate, care să evidențieze lipsa unor criterii de performanță atunci când s-au luat anumite decizii manageriale.

În acest context, Partidul Conservator va vota pentru raportul de respingere, al Comisiilor reunite pentru cultură și, în același timp, solicităm această comisie de anchetă a televiziunii.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule senator Neagoe, stați puțin, că s-a înscris mai înainte reprezentantul UDMR-ului. Poftiți, domnule deputat.

Domnul deputat Márton Árpád, membru al Comisiei pentru cultură, implicat în fenomenul cultural.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna președinte și

Domnule președinte,

Stimați colegi,

N-am dorit să intervin în această dezbatere, noi ne-am spus puntul de vedere cu ocazia dezbaterii în comisii.

Și noi am votat pentru respingerea acestui raport, însă s-au făcut niște afirmații de la acest microfon. Da, într-adevăr, ca orice lege și legea acestor două instituții poate fi modificată, îmbunătățită și cred că este bine să facem aceste modificări. Dar și în legea actuală avem prevederi legate de ceea ce trebuie să facă un post public, ce se înțelege printr-un post public.

Și noi am votat împotriva acestui raport, pentru că noi am văzut, ca urmare a activității Consiliului de Administrație, că acest post, în anul 2006, nu a funcționat ca un post public. Pot să enumăr multele probleme pe care le-am ridicat, nu vă iau din timp.

Singura soluție și cea mai bună soluție în continuare cred că este ca atunci când am un management care nu funcționează așa cum i se cere prin lege, atunci trebuie să facem schimbarea acestui management.

Dacă avem probleme cu profesionalismul sau competența persoanelor care au făcut parte din acest consiliu de administrație, urmează ca partidele și instituțiile care fac propuneri în consiliul de administrație să se uite mai bine la persoanele pe care le propun acolo.

Nu cred în necesitatea unei comisii de anchetă, pentru că aceste comisii, ce vor face?, ce rezultate vor avea? În cel mai rău caz am constata că s-a făcut ceva pentru care ar fi bine să demitem consiliul de administrație, dar dacă această decizie am luat-o azi, atunci de ce mai facem această comisie. Noi nu putem ancheta problemele pe care le-ați ridicat, pe bună dreptate, numai că banii publici sunt sub vizorul Curții de Conturi. Deci, dacă se poate face ceva, această Curte de Conturi trebuie să se ducă acolo, să vadă dacă, într-adevăr, acești bani publici s-au folosit așa cum trebuie și, pe urmă, dacă s-au constatat și niște nereguli care duc spre un caz penal, atunci trebuie să-și intre în joc Parchetul, Justiția, deci celelalte instituții.

Nu cred, la momentul actual, că ar fi util să înființăm o comisie de anchetă.

Ar fi util ca astăzi să respingem acest raport.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul senator Otilian Neagoe, din partea Grupurilor Partidului Social Democrat.

 
 

Domnul Otilian Neagoe:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Aș vrea, în primul rând, să fac o apreciere de ansamblu și să spun că, de fapt, televiziunea publică nu și-a îndeplinit principala misiune, și anume, aceea de a prezenta publicului, cât mai lipsit de influență politică, imaginea unor fenomene și fapte sociale care se derulează în societatea românească. Și spun acest lucru pentru că, în 2005, am făcut parte din Comisia de anchetă care a fost instituită de Parlament pentru a analiza activitatea fostului Consiliu de Administrație și atunci s-au adus acuze grave în legătură cu echidistanța, în legătură cu faptul că atunci televiziunea ar fi fost politizată prin ingerințe ale Puterii din acea perioadă.

Trebuie să constatăm că, după doi ani de la acea comisie de anchetă, lucrurile se prezintă mult mai grav. Sunt cunoscute, deja, conflictele care au apărut, ele sunt publice, în legătură cu modul partinic în care au fost prezentate anumite evenimente.

Deci, în 2005, am reușit să audiem mare parte din personalul televiziunii; am reușit să audiem și reprezentanți ai societății civile. Cu toții, atunci, într-un spirit, așa, de echipă, care urmărea cu orice preț destituirea conducerii Televiziunii și demiterea Consiliului de administrație, au subliniat acest lucru, că Puterea de atunci s-a bucurat de privilegii din partea Televiziunii și a conducerii.

Iată că, astăzi, constatăm aceleași lucruri.

Deosebirea care este între 2005 și 2007, deci vorbim acum despre ce au analizat comisiile, este faptul că atunci bugetul Televiziunii nu avea pierderi, avea un excedent, iar astăzi vorbim de o pierdere de 170 de miliarde.

Cineva spunea mai devreme, aici, că nu sunt criterii de demitere, că nu sunt criterii de evaluare. Ce alt criteriu ar mai trebui dacă noi constatăm că pe exercițiul financiar din 2006, Televiziunea publică înregistrează o pierdere de 170 de miliarde, că pe lângă cei 3200 de salariați ai Televiziunii s-au cheltuit sume exorbitante cu colaboratorii externi; că, în interiorul Televiziunii, se constată o slabă solidaritate profesională; că sunt conflicte, în continuare, între conducere și anumite redacții; că între președintele-director general al Televiziunii și Consiliul de Administrație n-a existat o colaborare.

iată lucruri suficiente ca astăzi, într-adevăr, să votăm pentru demiterea Consiliului de Administrație și a președintelui - mă rog, care, între timp, și-a dat demisia.

Deci poziția Grupurilor Partidului Social Democrat este aceasta, că sunt motive temeinice pentru demiterea Consiliului de Administrație al Televiziunii Române și eu cred că este nevoie, într-adevăr, de o comisie de anchetă, pentru că, numai din ceea ce am discutat noi la comisii, n-am reușit să depistăm toate lucrurile de amănunt, toate lucrurile care țin de organizarea și funcționarea redacțiilor, de modul că, în continuare, în Televiziune este o stare de nemulțumire în rândul salariaților.

Vă mulțumesc pentru atenție.

(Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale PSD.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Constat că s-au încheiat dezbaterile generale. Rog liderii Grupurilor parlamentare să invite în sală toți colegii pentru a proceda la votul asupra raportului de activitate.

Stimați colegi, Comisiile pentru cultură ale celor două Camere, cum ați reținut la începutul expunerii din raportul domniilor lor, au propus plenului respingerea raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2006.

Supun votului dumneavoastră această propunere care se votează cu votul a jumătate plus unu.

Cine este pentru? 237 voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi.

Abțineri. Nu sunt.

Îmi cer scuze, 14 abțineri.

Deci cu 237 voturi pentru și 14 abțineri, raportul comisiei, de respingere a activității, a fost adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor, deci întrunește votul majorității deputaților și senatorilor.

Stimați colegi, urmare a acestui vot, constatăm demiterea Consiliului de Administrație și, în această situație, rog liderii grupurilor parlamentare ca, în termen de o săptămână, să propună Comisiilor pentru cultură, potrivit algoritmului existent, propunerile nominale pentru noul Consiliu de Administrație. Și rog, de asemenea, Comisiile pentru cultură ca într-o săptămână de la primirea acestor propuneri, să facă audierile și să prezinte raportul...

 
   

Domnul Adrian Păunescu (din banca comisiei):

Audiențe sau audieri?

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Audieri. Am spus audiențe?

 
   

Domnul Adrian Păunescu (din banca comisiei):

Audiențe.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Audiențe dacă vor la dumneavoastră, la cenaclu; audieri la comisie.

Trecem la următorul punct al ordinii de zi, respectiv punctul 7.

 
Prezentarea rapoartelor de activitate și conturilor de execuție bugetară pe anii 2005 și 2006 ale Societății Române de Radiodifuziune (supunerea la vot și aprobarea rapoartelor pe anii 2005 și 2006).

Punctele 7 și 8, Rapoartele de activitate și conturile de execuție bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune pe anii 2005 și 2006.

Pentru că sunt rapoarte similare, v-aș propune să le luăm în dezbatere împreună și apoi, sigur că votul îl vom face separat.

Dau cuvântul întâi doamnei președinte să-și prezinte raportul de activitate și apoi Comisiilor de cultură să prezinte raportul comisiilor. Vă rog.

 

Doamna Maria Țoghină (președinte-director general, Societatea Română de Radiodifuziune):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Înainte de a prezenta, pe scurt, elementele principale, evidențiate în Raportul de activitate al Societății Române de Radiodifuziune, aș vrea să vă spun că ceea ce am realizat în acești doi ani în cadrul Societății Române de Radiodifuziune a fost rezultatul unei munci în echipă, atât la nivelul Consiliului de Administrație, cât și la nivelul Comitetului Director.

Am continuat, în acești doi ani, să ne exercităm, în mod unitar și ferm, mandatul încredințat de Parlamentul României, acționând cu responsabilitate, exclusiv pentru bunul mers al instituției și pentru afirmarea Societății Române de Radiodifuziune ca organizație media publică, în cadrul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Realizările celor doi ani de activitate sunt: promovarea unei politici editoriale în spiritul și litera Legii nr. 41/1994, orientată spre așteptările ascultătorilor: încheierea celor doi ani financiari cu profit, îmbunătățirea coeziunii interne în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, reducerea echipei manageriale și a numărului de angajați, elaborarea Regulamentului intern al Societății Române de Radiodifuziune, achiziționarea unui sediu pentru Studioul Regional Craiova, finalizarea demersurilor Societății Române de Radiodifuziune de implementare a standardelor europene, precum și alocarea unor ample spații dezbaterilor pe problemele integrării europene.

În ceea ce privește reperele principale ale activității Societății Române de Radiodifuziune, la nivelul politicii editoriale, aș putea spune că a existat un cuvânt cheie pentru politica editorială, și acesta a fost înnoirea, fără a abdica de la coordonatele conferite de legea noastră de funcționare - informare, educație, cultură - și pe bazele solide ale echilibrului, seriozității și corectitudinii, Radio România a continuat ofensiva de modernizare și de adaptare creativă a mesajului său la cerințele unui public tot mai exigent și mai disputat, fără însă a-și neglija ascultătorii tradiționali.

În aceste circumstanțe, Societatea Română de Radiodifuziune a reușit să rămână cea mai puternică dintre corporațiile românești din domeniu, cu 40% din piața radio și cu o notorietate constant pozitivă.

În ceea ce privește obiectivele majore pentru anul 2007, Societatea Română de Radiodifuziune vizează, în plan editorial, continuarea strategiei de modernizare, a structurii editoriale, prin consolidarea unui post de informare de interes național cu format generalist, Radio România Actualități, și valorificarea, la parametri maximi, a posturilor specializate, aflate în structura Societății Române de Radiodifuziune.

În domeniul economico-financiar, Societatea Română de Radiodifuziune își propune, pe lângă asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității de bază și finalizării investițiilor aflate în curs de derulare, crearea premiselor pentru creșterea veniturilor în scopul inițierii unor proiecte investiționale de anvergură, cum ar fi: digitalizarea arhivei, noul sediu sau consolidarea actualei Case Radio; proiecte care acum nu pot fi dezvoltate, din cauza resurselor limitate.

În sfera organizațională, Societatea Română de Radiodifuziune urmărește, în continuare, definitivarea cadrului normativ intern, în paralel cu ajustarea funcțională a organigramei, pe baza experienței anului trecut.

În sectorul tehnic, obiectivul principal îl constituie finalizarea implementării sistemului informatic integrat, concomitent cu continuarea procesului de retehnologizare a instituției, astfel încât programele postului public de radio să poată fi accesibile pe platformele IT, utilizate de generația tânără.

Rapoartele pe care astăzi le prezint în fața dumneavoastră nu-mi aparțin, ele sunt un rezultat al întregului Consiliu de Administrație și vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor colegilor mei, să vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și noi vă mulțumim, doamna președinte.

 
Prezentarea și aprobarea raportului comun al comisiilor pentru cultură și comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Rapoartelor de activitate și conturilor de execuție bugetară pe anii 2005 și 2006 ale Societății Române de Radiodifuziune.

Dau cuvântul domnului deputat Micula să prezinte, la rându-i, cele două rapoarte, pe 2005 și 2006, cu privire la raportul de activitate al Societății Române de Radiodifuziune.

 

Domnul Cătălin Micula:

În sinteză.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim.

 
 

Domnul Cătălin Micula:

Rapoartele de activitate și ale contului de execuție bugetară pe anul 2005 și pe 2006 ale Societății Române de Radiodifuziune au fost, evident, discutate separat, în cadrul Comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale Senatului și Camerei Deputaților, precum și în cadrul Comisiilor pentru buget, finanțe ale celor două Camere ale Parlamentului, considerându-se, în principal, că activitatea acestei instituții a corespuns tuturor cerințelor și exigențelor pe care cele două comisii le-au solicitat.

Cele două Comisii pentru buget, finanțe avizează favorabil contul de execuție bugetară pe anul 2005 și pe anul 2006 al Societății Române de Radiodifuziune; rapoartele au fost prezentate în fața Comisiilor pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului de către doamna președintă Maria Țoghină și în ambele cazuri, comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului aprobarea raportului de activitate și a contului de execuție bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune atât pe anul 2005, cât și pe anul 2006. Pe anul 2005, cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului - 19 voturi și o abținere, iar pe anul 2006 cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Deschid dezbaterile generale cu privire la cele două rapoarte.

V-aș ruga, reprezentanții grupurilor parlamentare, să manifestați dorința.

Domnul Emilian Frâncu. Vă rog și pe dumneavoastră, deci, să vă referiți la ambele rapoarte de activitate, corespunzătoare celor doi ani.

Domnul Valeriu Tabără, după aceea.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Pentru anul 2005 votul nostru a fost foarte clar. Era un an de început al noii structuri și se poate aprecia că acest început a fost încurajator. Confirmarea am avut-o în 2006, când Societatea Română de Radio a demonstrat atât faptic, cât și prin raportul prezentat că s-a adaptat rapid cerințelor de modernizare existente în audiovizualul românesc.

Investițiile s-au realizat judicios, în limita bugetului primit.

Posturile teritoriale, nu numai că au prezentat multe evenimente locale, dar au și creat evenimente. Și în felul acesta aș vrea, într-un fel, să remarc activitatea postului teritorial de radio din zona Olteniei. A continuat politica de înnoire atât a tehnicii de lucru, dar mai ales s-a dat o importanță semnificativă alegerii și pregătirii personalului.

O observație fac, totuși, în unele județe sunt corespondenți care au depășit cu mult vârsta pensionării și ar trebui adus acolo un suflu nou.

Grupul PNL va vota pentru aprobarea rapoartelor.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul profesor Valeriu Tabără și se pregătește domnul deputat Amet Aledin.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă mărturisesc că, împreună cu colegii din grupul parlamentar nu ne propusesem să luăm cuvântul la cele două rapoarte, ale celor două instituții extrem de importante pentru societatea românească. N-am putut, însă, să nu ne spunem puntul de vedere la aceste rapoarte favorabile care au fost prezentate aici ca bilanț de activitate la peste doi ani de când există o nouă conducere la post la Societatea de Radio și de Televiziune și, de asemenea, analiza făcută de Comisiile pentru cultură.

Dacă la prima instituție, Televiziunea, există o nemulțumire generală și totală, cred că este unanimitate și prin faptul că și Partidul Democrat a subscris în totalitate, deși nu este în Consiliul de Administrație. Dar eu aș vrea să remarc că Societatea Națională de Radio, în actuala structură de conducere a Consiliului de Administrație și cea executivă, cred că și-a făcut, pe deplin, datoria față de societatea românească și față de momentul pe care-l trăim acum.

Nici una dintre instituțiile noastre publice de informare nu a fost atât de eficientă, după opinia mea, așa cum a fost Societatea Română de Difuziune. M-aș referi aici la postul, sau la Antena Satelor, care cred că a făcut cel mai mult pentru informarea cetățenilor țării și, în special, în spațiul rural despre ceea ce înseamnă integrare europeană. Aș remarca aici emisiuni de dezbateri, inclusiv pe probleme politice, cu un grad extrem de mare de neutralitate; aș evidenția emisiuni în care s-au pus în valoare foarte multe dintre evenimentele noastre pe care, din păcate, alte posturi și chiar presa nu le-au evidențiat niciodată.

Acesta este motivul pentru care, Partidul Democrat și Grupurile parlamentare ale Partidului Democrat vor vota favorabil rapoartele prezentate.

Aș vrea să mai remarc participarea și, mai ales, sprijinul de care s-au bucurat posturile regionale și poate că, mergând mai departe, autonomia acestor posturi să fie confirmată și dezvoltată, având în vedere inclusiv perceptele europene din acest domeniu.

Încă o dată, doamna președinte, doamna director general și Consiliul de Administrație, din partea noastră felicitări pentru modul cum v-ați desfășurat activitatea în această perioadă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Amet Aledin și se pregătește domnul senator Neculai Apostol.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu siguranță activitatea Societății Române de Radio este una eficientă.

În ceea ce privește emisiunile dedicate minorităților naționale din România, putem afirma că îndeplinesc criteriile de performanță. Studiourile teritoriale promovează aceste emisiuni; mai mult, timpul alocat acestor emisiuni este mai mare.

Într-o altă ordine de idei, se constată echidistanța adoptată la nivelul prezentării știrilor.

Rapoartele accentuează și ideea de dezvoltare a infrastructurii, precum și îmbunătățirea condițiilor tehnice.

În consecință, noi, reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale din România, considerăm că rapoartele sunt corecte și vom vota pentru aprobarea acestor rapoarte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul senator Neculai Apostol.

 
 

Domnul Neculai Apostol:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Stimată doamnă președinte și director general,

Țin să vă felicit pentru activitatea Radioului Național, pentru rezultatele economico-financiare, care au fost pozitive, și pentru emisiunile pe care le realizați la Radioul Național, deoarece emisiunile dumneavoastră sunt cu mult mai aproape de cetățean, de agenda comunităților și, prin tot ceea ce faceți, nu faceți altceva decât să descentralizați activitatea de la nivel central către teritoriu, pentru că acolo, în teritoriu este mare nevoie de informație, este mare nevoie de oameni care, cu adevărat, să sprijine proiectele guvernamentale, programele guvernamentale și acele programe în plan teritorial.

Dacă Televiziunea Națională este - aș putea spune - destul de distantă vizavi de cetățean, de comunitățile locale și de teritoriu, dumneavoastră ați creat o echipă, ați creat un colectiv și în studiourile teritoriale, care sunt competente, sunt foarte valoroase și ceea ce este important este că se apropie foarte, foarte mult de cetățean.

Eu vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule senator.

Are cuvântul domnul deputat Dragoș Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimați colegi,

Și Partidul Conservator se alătură celorlalte partide. Va vota raportul favorabil al comisiei. Două cuvinte: este normal să fie un raport favorabil, pentru că cei care conduc Radioul sunt profesioniști, pe doi dintre ei, prezenți aici, îi cunosc de când erau reporteri, au realizat o carieră de succes pornind de la cea mai de jos treaptă, cea de reporter, și cunosc, în detaliu, toată această muncă.

În același timp, pentru respectul pe care îl arată profesiei de jurnalist, cred că toți cei de la Radio merită nu numai un raport favorabil, dar și felicitările noastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Aurel Vainer, din partea Grupului minorităților naționale.

Invit din nou liderii grupurilor parlamentare să-și aducă colegii în sală.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Doamnă președintă de ședință,

Stimați colegi deputați și senatori,

Deși, din partea minorităților a fost, de acum, un vorbitor, mi-am îngăduit să spun și eu câteva cuvinte sau, cu îngăduința dumneavoastră, le voi spune.

În primul rând, doresc să fac acest lucru pentru că sunt un ascultător foarte vechi al Radiodifuziunii Române și mă bucură că această Radiodifuziune trăiește și nu îmbătrânește la modul, să spunem așa, de a se uza, pentru că vârsta pe care o are îi dă, în continuare, profesionalism și competență.

Există, de altfel, și am remarcat cu mult interes constanta preocupare de a înnoi și de a diversifica. Sunt nenumărate emisiuni, care sunt altfel decât ieri, decât alaltăieri și sunt toate pentru românul de azi și de mâine.

Aș mai menționa faptul că, de fapt, în această societate, nu avem numai un post de radio, România Actualități, care este de foarte bună calitate, dar există România Cultural, există România Internațional, există România Tineret.

Vă mărturisesc că merită să le ascultăm pe toate și îmi îngădui să mulțumesc pentru felul în care radiodifuziunea reflectă existența minorităților naționale în România, ne bucurăm de respectarea întru totul a programelor și pentru viața politică, dar și pentru viața culturală și religioasă. Sunt motive serioase, cred, pentru care îmi permit să felicit acest colectiv de oameni profesioniști și foarte îndatorați față de munca pe care o fac și, de asemenea, să spun că votez din toată inima aceste rapoarte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

mulțumesc.

Domnul deputat Hunor din partea U.D.M.R-ului, vă rog să vă exprimați și dumneavoastră punctul de vedere.

 
 

Domnul Kelemen Hunor:

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor,

Putem constata după aproape doi ani de când aceasta nouă conducere a preluat ștafeta la radiodifuziunea română că societatea Română de Radiodifuziune a evoluat.

Consiliul de administrație și doamna președinte, în această perioadă, au reușit să mențină un echilibru și să aducă radiodifuziunea română într-o zonă unde putem vorbi de credibilitate, de eficiență și de echilibru. Din punct de vedere financiar, când au preluat conducerea radiodifuziunii nu era o situație foarte, foarte roză. Prin restructurare, prin reorganizare, prin constrângeri chiar au reușit să mențină un echilibru și din punct de vedere financiar și nu mai vorbesc din punct de vedere editorial, fiindcă, colegii mei, antevorbitorii mei, au spus deja ce era de spus, din acest punct de vedere.

În ceea ce privește dezvoltarea studiourilor teritoriale, un segment foarte important al radiodifuziunii române am văzut că, indiferent din ce zonă provenim, fiecare a constatat la Târgu Mureș, la Timișoara, la Cluj, la Iași, la Constanța, la Craiova că lucrurile merg bine.

Au fost și momente mai grele pentru Consiliul de administrație și pentru conducerea radiodifuziunii, au fost și conflicte cu sindicate, cu angajații, dar conducerea, consiliul de administrație și președintele au dat dovadă de înțelepciune. Au purtat dialog și au rezolvat problemele interne ale radioului după reorganizare și au rezolvat prin dialog, au rezolvat prin înțelepciune și noi credem, grupul U.D.M.R. că acest exemplu trebuie subliniat, trebuie arătat și avem toate motivele să votăm pentru aprobarea raportului de activitate.

ca atare, vom vota, așa cum am votat și în comisie, vom vota pentru raportul de activitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

S-au încheiat dezbaterile generale.

Vă reamintesc, stimați colegi, și pentru Raportul de activitate și execuția bugetului Societății Române de Radiodifuziune pe 2005 și pe 2006, comisiile de cultură au propus vot favorabil.

Supun votului dumneavoastră întâi raportul și execuția bugetară pe 2005.

Cine este pentru? 235 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Deci, 235 de voturi pentru, o abținere s-a aprobat raportul de activitate și execuția bugetară pe 2005.

Supun votului dumneavoastră raportul de activitate și execuția bugetară pe 2006 a Societății de Radiodifuziune.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Tot 235 de voturi pentru. Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci cu 235 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere s-au aprobat și raportul de activitate și execuția bugetară.

Doamna președinte, mă văd îndreptățit să conchid asupra aprecierilor pozitive care s-au făcut la adresa activității dumneavoastră. Vă felicităm și vă dorim să contaminați, dacă se poate, și pe sora dumneavoastră, cea vizibilă, cu modul în care v-ați prezentat.

Doamna președinte dorește să ne spună câteva gânduri cu privire la felul cum a fost apreciată de Parlament.

 
 

Doamna Maria Țoghină:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Sunt extrem de emoționată. În data de 27 iunie 2005 mi-ați dat votul dumneavoastră, nu numai mie, ci unei echipe, un consiliu de administrație care m-a ajuta să trec peste momentele grele ale începutului.

Consider că votul pe care dumneavoastră l-ați dat astăzi este un vot pentru care trebuie să vă mulțumesc. Meritul este al dumneavoastră, pentru că m-ați creditat cu încrederea dumneavoastră pe mine și pe colegii mei din Consiliul de administrație în urmă cu aproape doi ani.

Vă mulțumim. (Aplauze)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim, doamna președinte.

 
Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2006 al Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

La următorul punct al ordinii de zi, Raportul de activitate pe anul 2006 al Agenției Naționale de presă Rompres și Raportul comun al Comisiilor pentru cultură.

Vă rog, domnule director Roșca, să vă prezentați raportul. Știu că sunteți capabil de multă sinteză și v-aș ruga să ne onorați cu o asemenea sinteză.

 

Domnul Ioan Mihai Roșca (director general Rompres):

Sigur că da.

Doamna președinte,

domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vreau să vă semnalez niște repere ale activității Rompres în 2006. Principalul reper a fost acela că mai mult decât în anii anteriori, activitatea agenției s-a desfășurat într-un mediu puternic concurențial, ca urmare a apariției de noi competitori în domeniu, partea unor importante trusturi media cu posibilități financiare și umane remarcabile.

Dar, într-o lume în care oricine poate fabrica și livra informație, într-o lume a internetului, credibilitatea este definitorie, iar aceasta și din această perspectivă, Rompres a făcut diferența. Agenția și-a consolidat poziția pe piață, vizând pe principiile respectului pentru adevăr, obiectivității și dreptului la informare.

Agenția și-a onorat misiunea de informare publică, transmițând informații reale, fără erori și mistificări. Rata dezmințirilor, care pentru noi este foarte importantă și pentru media, în general, a fost nesemnificativă, iar informațiile și fotografiile Rompres au fost folosite de întreaga media din România și de importante instituții și companii de stat sau private.

În domeniul financiar, vreau să vă informez că față de veniturile proprii, programate în buget, realizările Rompres au fost cu 7% mai mari și cu 17% mai mari decât în anul anterior.

În plan editorial, și cu asta o să închei, Rompres a continuat să-și structureze fluxurile de informații pentru a satisface în cele mai bune condiții așteptările pieței. pe lângă fluxurile deja existente, în 2006, agenția noastră s-a îmbogățit conform unei promisiuni făcute comisiilor de specialitate cu un flux zilnic on-line, intitulat "Viața parlamentară", în care găsiți gratuit toate intervențiile din Parlamentul României, un flux zilnic on-line, "Ora Europei", Serviciul specializat de revistă a presei, am dezvoltat un serviciu de infografie, unul de monitorizare de presă și alte noi rubrici economice.

Ca să închei, vreau să precizez că toate fluxurile noastre de știri și fotografii au reflectat cele mai relevante evenimente de interes național și internațional și acolo unde s-a petrecut un eveniment important în România sau în lume, redactorii și fotoreporterii Rompres au fost prezenți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule director.

 
Prezentarea și aprobarea Raportului comun al comisiilor pentru cultură și comisiilor pentru buget din cele două Camere ale Parlamentului privind Raportul de activitate și contul de execuție bugetară pe anul 2006 ale Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

Are cuvântul domnul deputat Micula pentru a prezenta raportul comun al celor două comisii de cultură.

 

Domnul Cătălin Micula:

Doamnă președinte,

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raportul comun privind raportul de activitate și contul de execuție bugetară ale Agenției Naționale de Presă Rompres pe anul 2006.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților și respectiv, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci s-au reunit în ședințe comune pentru a dezbate documentele sus-menționate. Ședința comisiilor pentru cultură a avut loc în data de 8 mai 2007.

În redactarea prezentului raport comun, comisiile pentru cultură ale celor două Camere au ținut cont de avizul comun al comisiilor pentru buget, finanțe și bănci.

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Presă Rompres pe 2006 a fost prezentat de domnul director general al agenției Ioan Mihai Roșca, în prezența directorului general adjunct Paraschiv Marcu, a doamnei director general adjunct Argentina Traicu și a doamnei director financiar Elena Morar.

La dezbaterile pe marginea raportului, au participat parlamentarii celor două comisii care au pus întrebări directorului general și care a răspuns tuturor întrebărilor. După încheierea dezbaterilor comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului aprobarea raportului Agenției Naționale de Presă Rompres și a contului de execuție bugetară pe anul 2006 cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți în sală în momentul votului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă invit la dezbateri generale pe marginea Raportului de activitate al Agenției Rompres. Cine dorește să ia cuvântul?

Domnul deputat Frâncu.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Stimați colegi,

Rompres a dovedit și în 2006 aceeași instituție serioasă ce pune accent pe profesionalism. Multe din știrile din fluxul său de informații sunt preluate, din păcate, de media națională, fără indicarea sursei. Salutăm inițiativa Rompres de a da o importanță sporită reflectării activității românilor din diaspora sau de la instituțiile Uniunii Europene. Trebuie să-și rezolve însă problemele de salarizare a corespondenților de peste hotare. Și aici sper să-i ajutăm și noi.

Grupul parlamentar al P.N.L. va vota pentru aprobarea raportului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Păunescu (din sală):

Cred că sunt auzit și de aici, n-aș mai vrea să merg la microfon. Trebuie văzut cine conduce, începând de azi, Televiziunea Română, pentru că demiterea consiliului înseamnă și demiterea celui care, ca membru al consiliului, era președintele-director general. Până când va veni noul consiliu, cine conduce Televiziunea Română? E o întrebare, totuși, legitimă.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

N-aș vrea să vă dau mingea înapoi dumneavoastră, dar, în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă care a propus demiterea trebuia să ne facă o propunere potrivită. Dacă nu se aplică regula generală, cei demiși rămân în funcție până la data constituirii noilor consilii de administrație, care e regula obișnuită. Dar, așteptăm punctul de vedere al comisiei.

Poftiți, vă rog, la microfon și vă exprimați.

 
 

Domnul Cătălin Micula:

Numai puțin, vă rog, art.26 alin.(4) spune: "Președintele consiliului de administrație dizolvat rămâne în funcția de director general până la numirea noului consiliu de administrație sau până la numirea unui director general interimar". Este adevărat că suntem în fața unei situații neprevăzute expres în lege, respectiv demisia directorului general și a președintelui consiliului de administrație, care se suprapune peste demiterea întregului consiliul de administrație, dar care, din câte știu eu, în baza Codului muncii, în calitate de director general, mai trebuie să mai asigure, de la momentul depunerii demisiei, 30 de zile conducerea unității, timp în care noi putem propune un interimar sau "..

 
   

Domnul Adrian Păunescu (din sală):

Asta e până în 2 iunie...

 
 

Domnul Cătălin Micula:

Până în iunie avem timp.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Márton Árpád-Francisc care are soluții la toate, de obicei.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Da, domnule președinte, în primul rând, pentru că textul citat aici este chiar opera mea. Pentru că este nevoie de un interimar, problema am ridicat-o și în ședința birourilor reunite de a ne gândi la această soluție de interimat, însă am fost liniștit că toate grupurile parlamentare știu ce au de făcut și în două săptămâni vom avea un nou consiliu.

Sper ca, într-adevăr, fiecare grup parlamentar - și de aceea am venit și data trecută la microfon și am spus - se gândește temeinic să propună un om, un om, adică fiecare la câți are dreptul, oameni competenți și să-i audiem și să-i numim în două săptămâni. E posibil.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Nu vă las să plecați de aici, pentru că asta înseamnă ce va fi peste două săptămâni, Până atunci, cine semnează actele, cine asigură conducerea?

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Directorul general în funcțiune, care este, deocamdată, în funcțiune, conform textului citit de președinte "..

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din Codul muncii.

Domnul deputat Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Îmi pare rău că întotdeauna ajungem în situații din acestea limită și care reies din prevederi legale pe care noi le-am aprobat aici. Cred și cred în continuare că astfel de funcții duble și aceea de executiv de a conduce executivul și de execuție, ca și cea prin care controlezi execuțiile ca funcție comună, au o mare proporție de incompatibilitate. Și iată că astăzi ne trezim într-o astfel de situație în care vom fi puși să cârpim de altfel, în afara oricărei prevederi legale. Să vedem cum vom găsi soluția. Dar, problema care se va pune în viitor este aceea de a face o distincție clară între ceea ce înseamnă directorul general al instituțiilor, respectiv Societatea de Radio și cea de Televiziune și ceea ce înseamnă președintele Consiliului de administrație.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru că în comisii nu s-a discutat și s-a propus o asemenea rezolvare, domnule deputat Tabără, pentru că nu s-a propus o altă soluție, deocamdată urmează să aplicăm regulile dreptului comun, să constatăm că președintele care a demisionat este obligat să-și execute în continuare îndatoririle până va fi înlocuit. Dacă dumneavoastră, în comisiile reunite, considerați că nu e corectă o asemenea soluție, vă rugăm să veniți în fața Birourilor permanente cu o altă propunere.

Deci nu există o altă soluție legală decât ca președintele demisionar să-și îndeplinească obligațiile până la înlocuirea sa. După Codul muncii. Iar dacă nu, comisiile să se întrunească și să ne propune o altă soluție legală.

Domnule Hunor?

 
 

Domnul Kelemen Hunor:

Domnule președinte, pe procedură.

Trebuia să terminăm Rompresul și după aceea puteam discuta sau putem discuta și așa, dar a intervenit colegul în timp ce noi dezbăteam raportul Rompresului.

Ce se poate face după 2 iunie, dacă, deci... 30 de zile asigură interimatul directorul general Tudor Giurgiu. Dacă până atunci noi nu vom avea un consiliu de administrație, atunci Parlamentul numește pe cineva interimar. Asta este soluția, săptămâna viitoare sau peste 10 zile când se termină acest interimat. Legal, altă soluție nu există, dar până când expiră mandatul de 30 de zile, interimatul domnului Giurgiu, el conduce Televiziunea Română.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Haideți să încheiem, pentru că nu mai putem supune votului dumneavoastră activitatea.

Da, poate ne dați dumneavoastră o soluție. Că așa, numai să vă dați cu părerea, nu ar fi recomandabil.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Soluția pe care o văd eu este ca cele două comisii, după ce votăm Rompresul, să se retragă pentru câteva minute și să vină cu o soluție în fața plenului. Nu e normal să discutăm în plen ceea ce trebuia discutat în comisie.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să vă citesc textul de lege și atunci vom opri alte dezbateri. Art.21 alin.(3) și (4) din Legea nr.41/1994, în situația în care ne aflăm, "Parlamentul la propunerea comisiilor permanente de specialitate numește un director interimar cu mandat bine definit". Deci, rog comisiile de cultură să se întrunească cât mai repede și să facă o asemenea propunere.

Domnule Micula, vă rog.

 
 

Domnul Cătălin Micula:

Țin să precizez, pentru a nu exista o confuzie, că astăzi suntem în deplină legalitate, din data de 2 iunie putem spune că suntem în afara legii. Dar, până în data de 2 iunie avem tot timpul sau avem timp la dispoziție pentru a propune plenului un interimat.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră raportul de activitate al Agenției Naționale Rompres.

Cine este pentru?

Raportul pe 2006, v-aș ruga să observați faptul că această agenție este printre singurele care respectă anualitatea raportului.

Cine este pentru? 225 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

 
Informare privind demisia domnului Tudor Giurgiu din funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune.

La pct.10, urmează să luăm act de demisia domnului Tudor Giurgiu din funcția de președinte-director general al Societății române de Televiziune, cu discuțiile care s-au făcut.

Aprobarea unor modificări în componența Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României.

La pct.11, Modificări în componența Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României. Deci, în locul domnilor deputați Cristian Bușoi și Cristian Adomniței urmează să fie nominalizați domnii deputații Ioan Timiș și Relu Fenechiu.

Am luat act. Nu aveți obiecțiuni, nu?

Aprobarea unor modificări în componența Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor.

Pct.12. Modificări în componența Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrație publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor.

Autoritatea electorală permanentă a decis înlocuirea reprezentantului său în comisia mai sus menționată, respectiv a domnului Gheorghe Iancu cu doamna Ana Maria Pătru. Am luat act și de această modificare.

Aprobarea unor modificări în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel.

Pct.13. Modificări în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel. Mai exact, la cererea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat Constantin Amarie va fi înlocuit cu domnul deputat Gabriel Petru Vlase, în calitate de președinte. Am luat act și de această înlocuire. Nu aveți obiecțiuni.

Aprobarea unor modificări în componența Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale.

Pct.14. Modificări în componența Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale. La cererea Partidului Conservator, urmează ca domnul deputat Nicolae Popa să fie înlocuit cu domnul deputat Tudor Constantin, în calitate de membru al delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale. Nu aveți obiecțiuni.

Aprobarea prelungirii termenului de depunere a raportului de către Comisia comună parlamentară de anchetă pentru verificarea informațiilor furnizate cu privire la interceptarea comunicațiilor.

Pct.15. Ultimul punct de pe ordinea de zi. Comisia comună parlamentară de anchetă pentru verificarea informațiilor furnizate cu privire la interceptarea comunicațiilor solicită pentru motive întemeiate prelungirea termenului pentru depunerea raportului până la data de 31 mai 2007. Dacă sunteți de acord cu acest lucru?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am epuizat ordinea de zi.

Vă mulțumesc pentru participare și declar ședința închisă, dorindu-vă o după amiază plăcută și, anunțându-vă că în zilele următoare, programul se va desfășura potrivit programului fiecărei Camere.

Vă mulțumesc.

 

Ședința s-a încheiat la ora 17,15.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 august 2022, 6:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro