Plen
Sittings of the Senate of April 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.50/20-04-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-04-2007 Printable version

Sittings of the Senate of April 11, 2007

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007.
 
see bill no. L17/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici, până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a întocmit raport pe fond.

Îl invit pe reprezentantul Executivului, domnul secretar de stat Alexandru Mircea, să prezinte expunerea de motive. Aveți cuvântul, microfonul 10.

Domnul Alexandru Mircea - secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privește unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și alte drepturi ale funcționarilor publici, până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007.

Actul normativ a fost adoptat datorită faptului că Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 își înceta, practic, activitatea la sfârșitul anului 2006.

Întrucât legea unică, legea-cadru a salarizării funcționarilor publici nu a putut fi adoptată la sfârșitul anului 2006, datorită numărului mare de consultări, de amendamente, de discuții, care au fost pe marginea proiectului de lege și, în ultimă instanță, datorită complexității acestui act normativ, Guvernul a trebuit să vină cu această ordonanță simplă, pe timpul vacanței parlamentare, pentru a reglementa tranzitoriu, până la adoptarea legii unice.

Vă solicităm votul pe acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte să prezint raportul comisiei.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a dezbătut proiectul de lege, a avut în vedere și avizele trimise de comisiile cărora li s-a solicitat aviz, amendamentele, pe care aceste comisii ni le-au transmis, au fost dezbătute și trecute în Anexa nr.2 - amendamente respinse, iar pe total comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport favorabil.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale?

Doamna senator Verginia Vedinaș, Grupul parlamentar al Partidului România Mare, aveți cuvântul, microfonul 2.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi, este al treilea an de când sunt senator și, de fiecare dată, sunt în situația de a veni să-mi spun punctul de vedere de la tribuna Parlamentului, atunci când se propune adoptarea unui act normativ cu un asemenea conținut.

Vedeți, dumneavoastră, domnilor colegi?

Despre o lege privind sistemul unitar de salarizare a funcționarilor publici se vorbește din 1999, de la adoptarea Legii nr.188, și nu a fost, până în prezent, reglementată o asemenea chestiune printr-o lege. S-a venit, în fiecare an, cu tot soiul de soluții, care au oscilat între ordonanță de urgență și ordonanță simplă, cum este și această ordonanță, pe care urmează ca noi să o aprobăm.

Și anul trecut, dar și anul acesta mă simt datoare să atrag atenția, deși mă amărăște puțin inutilitatea demersului meu, asupra unei chestiuni care se repetă și care este, în mod evident, împotriva Constituției, și anume, încălcarea regimului constituțional al ordonanțelor simple, al ordonanțelor adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, care, după cum prevede art.115 alin.1 din Constituție, nu are dreptul să reglementeze materia legilor organice.

Analizând conținutul acestei ordonanțe a Guvernului, ordonanță simplă, obișnuită, vom constata că, pe lângă chestiunile care privesc punctual aspectele privind salarizarea funcționarilor publici, deși dreptul la salariu, până la urmă, este o componentă a Statutului funcționarului public, iar Statutul funcționarului public aparține domeniului de reglementare al unei legi organice, dar, haideți, am înghițit gălușca și am zis că se referă numai la salariu și atunci nu este nevoie de lege organică. Însă, nici această ordonanță, nici ordonanțele trecute, nu se limitează numai la salariu, ci vom constata că ea cuprinde aspecte privind premiile, privind promovarea, privind soluționarea litigiilor, privind mutarea funcționarilor dintr-o instituție în alta, privind tot soiul de chestiuni, alte drepturi care se cuvin funcționarilor publici, tot soiul de chestiuni care nu sunt altceva decât dimensiuni ale statutului juridic al funcționarilor public, iar statutul juridic al funcționarilor publici se reglementează printr-o lege organică, nu printr-o ordonanță obișnuită.

De aceea, îmi fac datoria, și de această dată, să sesizez aceste chestiuni. Sper să fie pentru ultima dată. Nu știu cui servește starea asta de provizorat (...), se pare că va dura, dar poate nu până la infinit și că această chestiune a salarizării funcționarilor publici va fi rezolvată. Ca specialist în dreptul public, nu pot să nu sesizez astfel de lucruri, dar, în același timp, ca om politic, nu putem să nu susținem un proiect de act normativ, să nu dăm un vot politic, dat fiind faptul că se vizează un drept fundamental al unei categorii foarte importante pentru România, pe care o reprezintă funcționarul public, pe care o slujesc de ceva vreme și sper să o slujesc toată viața.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. Vă rog să observați că avem un amendament admis.

Reprezentantul Guvernului, sunteți de acord cu amendamentul admis?

Domnul Alexandru Mircea:

Da, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și avem mai multe amendamente respinse.

Vă consult dacă amendamentele respinse sunt susținute de inițiatori?

Domnul senator Gheorghe Funar, aveți cuvântul, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat,

Primul amendament respins la art.15 alin.1 se referă la sporul de confidențialitate în cuantum de până la 15%, spre deosebire de inițiator care face referire, doar la Ministerul Afacerilor Externe, la Ministerul Integrării Europene, care nu mai există, și la direcțiile subordonate ministrului delegat pentru comerț din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și Consiliului Legislativ, amendamentul meu vizează ca să poată beneficia, în baza legii, de spor de confidențialitate, funcționarii publici din aparatul de lucru al Guvernului, de la administrația prezidențială, de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, din toate ministerele, prefecturi, consilii județene, consilii locale și Consiliul legislativ. Aceștia sunt funcționari publici. Nu am înțeles, nu pot înțelege și cred că nici dumneavoastră, doamnelor și domnilor senatori, nu puteți înțelege pe ce criterii a recurs Guvernul la discriminare în ceea ce privește funcționarii publici, beneficiari ai sporului de confidențialitate. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții pe acest amendament?

Domnul senator Claudiu Tănăsescu, vă rog, microfonul 2.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Așa cum spunea și domnul senator Gheorghe Funar, se pare că este vorba de o discriminare. Nu este posibil să separi funcționarii publici dintr-un minister sau din Guvern de cei din prefecturi, din consiliile județene și locale. Eu cred că toată lumea trebuie să fie egală, toți trebuie să beneficieze de acest spor, pentru că toți fac, practic, același lucru, referindu-mă la claviatura respectivă.

Ca atare, susțin acest amendament al domnului senator Funar și rog colegii să gândească asupra amendamentului.

Mulțumesc mult.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Punctul de vedere al Guvernului? Microfonul 10.

Domnul Alexandru Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că este interesant de discutat asupra sintagmei "toată lumea trebuie să fie egală, la muncă egală, salarii egale", sunt texte despre care am mai auzit, fără discuție.

Vă rog să observați că s-a propus un spor de confidențialitate, deci până la 15%, până la 15% din salariul de bază pentru anumite domenii de activitate, unde, într-adevăr, documentele cu care se operează trebuie să beneficieze de o anumită protecție. Pentru acest lucru, facem diferență între funcționarii de la consiliile locale, consiliile județene și din toate celelalte ministere, de unii care, efectiv, lucrează la externe, la aparatul de lucru al Guvernului, la administrația prezidențială și așa mai departe.

Deci, ne menținem punctul de vedere, așa cum este exprimat în Ordonanța Guvernului nr.6/2007, și nu suntem de acord cu amendamentul propus, de modificare. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Rugămintea pentru dumneavoastră, în calitate de inițiator - este adevărat că noi suntem prima Cameră sesizată -, trebuie să puneți de acord titulatura ministerelor cu titulatura votată de Parlament, în urmă cu doar o săptămână, pentru că aici discutăm de Ministerul Integrării Europene, de Ministerul Economiei și Comerțului și așa mai departe.

Supun votului dumneavoastră, stimate colege și stimați colegi, amendamentul susținut în plen de domnul senator Gheorghe Funar, la art.15 alin.1. Vă rog să votați. (discuții în sală)

Suntem nevoiți să reluăm votul.

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze.

Resupun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gheorghe Funar, la art.15 alin.1. Vă rog să votați.

Amendamentul a fost respins, întrunind 20 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și 13 abțineri.

Amendamentul de la poz.2, vă rog, aveți cuvântul, domnule senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, abia acum am primit legătura.

Domnule președinte, onorat Senat.

Cel de-al doilea amendament respins se referă la textul art.16 alin.1, unde inițiatorul propune un spor pentru condiții vătămătoare de până la 10% din salariul de bază pentru acei funcționari publici care își desfășoară activitatea în instituții unde funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență sau stații de bruiaj.

Amendamentul meu vizează creșterea acestui spor până la 50%. Și acest spor este insuficient, pentru că nu rezolvă problemele de sănătate a cetățenilor, a funcționarilor iradiați. Am propus acest procent de până la 50%, pornind de la o inițiativă bună, pe care a avut-o Guvernul și care a stabilit că, pentru anumiți angajați ai autorităților publice locale, care se ocupă de aplicarea legilor fondului funciar se acordă un spor de dificultate de 50%, fix de 50% și este foarte bine, pentru cei iradiați, însă Guvernul nu este grijuliu, le-a promis să trăiască bine. Cum să trăiască bine, și iradiați, și cu un spor de numai până la 10% din salariul de bază? Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Punctul de vedere al Guvernului? Microfonul 10.

Domnul Alexandru Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu susținem acest amendament, ar fi un efort financiar și, practic, nu se justifică. Am considerat că 10% este suficient. Există și o practică, din acest punct de vedere, în mod curent. Și în anii anterior, acesta a fost coeficientul care s-a aplicat. 50% pare un spor exagerat și pare o mărire artificială a salariului. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc. Comisia? Microfonul 7.

Domnul Aron Ioan Popa:

Pe argumentele aduse de reprezentantul Guvernului, comisia își păstrează punctul de vedere, de respingere a amendamentului. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gheorghe Funar, amendament formulat la art.16 alin.1.

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze.

Amendamentul a fost respins, întrunind 20 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă și 15 abțineri.

Listă pentru grupurile parlamentare.

Amendamentul de la poz.3, art.18 alin.2 și 4, amendament formulat de domnul senator Gheorghe Funar. Aveți cuvântul, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat,

Am propus la art.18 alin.2 ca premiul anual să se plătească la sfârșitul lunii decembrie a acelui an, spre deosebire de textul inițiatorului, care a propus ca acest premiu anual să se plătească în anul următor celui pentru care se face premierea, se poate plăti și în noiembrie sau decembrie, anul următor.

Guvernul tricolor, de la sfârșitul anului 2006, a acordat premiul anual în decembrie 2006. Guvernul bicolor, de acum, poate să facă acest lucru și în luna decembrie, dacă o mai apucă, să acorde premiul anual, dar cred că textul legii trebuie să fie corect, premiul anual să fie acordat până la sfârșitul anului respectiv, și nu oricând în cursul anului următor, așa cum a propus inițiatorul. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog, microfonul 10.

Domnul Alexandru Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de premiul anual, nu premiu pentru 10 luni sau pentru 11 luni. Premiul anual se aprobă după ce se încheie anul.

Pe de altă parte, v-aș ruga să observați că amendamentul este, el însuși, formulat într-o manieră, aș zice, inadecvată din punct de vedere juridic și chiar din punct de vedere lingvistic. "Premiul anual" - se spune în amendament - "se plătește la sfârșitul lunii decembrie a acelui an". Care an?

Deci, rămânem în continuare să considerăm că este mai riguros și oportun textul așa cum este reglementat în art.18 din ordonanță: "Premiul anual se plătește în anul următor celui pentru care se face premierea."

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, punctul de vedere al comisiei.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc.

Comisia își păstrează punctul de vedere exprimat în raport.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Gheorghe Constantin.

Domnul Gheorghe Constantin:

Mulțumesc, domnule președinte.

În mod paradoxal, se pare că și Guvernul, și inițiatorul au dreptate, pentru că ce propune domnul Funar este o practică ce garantează faptul că aceste premii se vor da într-un timp util, ca să-și respecte scopul acel al treisprezecilea salariu.

Ce spune reprezentantul Guvernului, domnul secretar de stat Mircea Alexandru, de asemenea, este valabil, dar ce se întâmplă dacă se încheie exercițiul financiar al instituției în sine și după aceea se gândesc cei din conducere să acorde acel premiu anual? Se va intra într-un conflict, în ceea ce privește legislația financiară a țării, și probabil că va fi în imposibilitate să acorde acel premiu anual.

Deci, era, poate, mai bine, după părerea mea, dacă era fixat un termen, care să nu depășească acel exercițiu financiar anual, undeva, la sfârșitul primului trimestru sau până la sfârșitul primului trimestru. Cred că ar fi fost mai normal.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să vă pronunțați asupra amendamentului susținut în plen de domnul senator Gheorghe Funar la art.18 alin.2.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze.

Amendamentul a fost respins, întrunind 26 de voturi pentru, 20 împotrivă și 15 abțineri.

La numărul curent 4, amendament la art.42 alin.1. Nu se susține.

La numărul curent 5, amendament la art.43 alin.1.

Domnul senator Funar. Vă rog!

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat,

Îmi susțin acest amendament de la art.43 alin.1. El se referă la persoanele care au ocupat funcția publică de prefect sau subprefect și care ocupă această funcție fără concurs.

Inițiatorul propune că pot fi menținute în funcții, până la ocuparea acestora, în cursul acestui an, prin concurs. Or, legea este lege pentru toată lumea. În mod normal și firesc, trebuia să ocupe aceste funcții publice, de prefect sau subprefect, pe bază de concurs. Acum se propune o excepție, bănuiesc, menită să rezolve alte probleme, ținând seama de actuala structură politică a Guvernului, să-i dea afară pe prefecții care au fost de culoarea PD-ului, de pildă, sau a PC-ului și să numească alții, de la PNL sau UDMR, fără concurs. Și totul este legal, în baza art.43 alin.1.

Eu am propus eliminarea acestui articol, respectiv, să se ocupe funcțiile de prefect și subprefect, conform legii, pe bază de concurs.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului. Microfonul 10.

Domnul Alexandru Mircea:

Atunci când a fost adoptată legea, nu s-a avut în vedere că va fi o altă configurație a Guvernului la momentul în care se dezbate în Senat. Nici vorbă. Legea este făcută ca să fie valabilă în orice moment și, până la urmă, indiferent de coloratura politică a momentului respectiv.

Vă rog să observați că în textul ordonanței se propune un provizorat și obligația ca în cursul anului 2007, funcțiile de prefect și subprefect să fie ocupate prin concurs, și nu altfel.

Dacă am elimina textul, așa cum se propune, ar însemna că acești prefecți și subprefecți să rămână în funcție, efectiv. Or, noi asta am cerut: în cursul anului 2007 - și este prevăzut la art.44 și perioada când sunt concursurile - toate funcțiile de prefect și subprefect să fie ocupate prin concurs, nu altfel.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia își păstrează punctul de vedere exprimat prin raport: respingerea amendamentului.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, supun votului plenului eliminarea art.43 alin.1, amendament susținut în plen de domnul senator Gheorghe Funar.

Rog colegii senatori să voteze.

Amendament respins, întrunind 15 voturi pentru, 34 împotrivă și 10 abțineri.

Vă rog, domnul senator Gheorghe Funar. Numărul curent 6?

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat,

La numărul curent 6 și 8, cred că s-au săvârșit niște erori materiale și, față de textul amendamentului meu, s-a scris textul inițiatorului. Ca atare, renunț la a le susține pe cele două, de la nr.crt. 6 și 8.

Pentru a economisi timpul, mai susțin doar amendamentul de la numărul curent 7, art.45, unde, în mod inexplicabil, Guvernul s-a gândit ca, în cursul acestui an, promovarea funcționarilor publici în grad profesional să se facă, în condițiile legii, numai în perioada iulie 2007 - septembrie 2007, adică, în perioada vacanței de vară, să aibă de lucru ministerul, pe această temă, sau alte instituții din subordinea Guvernului.

Pentru că niciodată nu am întâlnit, în legislația românească o asemenea limitare, doar pe perioada de vară, am propus eliminarea, din textul inițiatorului, a acestei perioade.

Deci, "În cursul acestui an, promovarea funcționarilor publici se face în condițiile legii, în limita funcțiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare..." și așa mai departe, scoțând perioada respectivă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului. Domnule secretar de stat, punctul de vedere în legătură cu acest amendament.

Domnul Alexandru Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu am înțeles de ce nu este bună propunerea Guvernului, dar am să explic de ce este bună, totuși.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Întrebarea este: de ce în această perioadă, iulie - septembrie?

Domnul Alexandru Mircea:

Am stabilit în textul legii, în art.45, că în anul 2007, promovarea funcționarilor se face în condițiile legii, în perioada iulie 2007 - septembrie 2007, pe baza normelor de organizare și dezvoltare a carierelor funcționarilor publici, prin concurs.

Vrem ca această perioadă să fie limitată, scoatem posturile la concurs atunci, ca să asigurăm planificare, transparență și coerență. Nu facem la sfârșitul anului sau oricând, să creăm posibilitatea să se scoată la concurs un post, se afișează cu număr, dar în spatele fișetului din biroul secretarei, și nu știe nimeni de concurs. Toți funcționarii publici să aibă șanse egale, să cunoască perioada, să cunoască numărul de funcții. Deci, pentru transparență, coerență și planificare.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci, să înțelegem noi, apreciați că perioada în care funcționarii sunt foarte atenți este cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie? În iulie, august, asta e singura preocupare.

Vă rog, comisia.

Domnul Aron Ioan Popa:

În primul rând, vreau să-mi cer scuze, în numele staff-ului comisiei, pentru eroarea materială de la cele două amendamente, de la pozițiile 6 și 8.

Referitor la poziția 7, susținem, în continuare, votul exprimat în comisie: de respingere.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator Claudiu Tănăsescu. Microfonul 2.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul. Nu vă mulțumesc pentru faptul că nu mi-ați dat posibilitatea să iau cuvântul la punctul 2. Nu știu ce ați avut cu mine, ați dat cuvântul Guvernului, ați dat cuvântul comisiei... Probabil, nu am fost în unghiul dumneavoastră vizual. Dar să trecem peste asta. Erau, însă, lucruri importante de sesizat acolo, pentru că nu s-a ținut cont de efectele radiațiilor, apar leucemii, cancere, tot felul... trebuie medicamente de protecție, deci trebuia crescut cuantumul, dar acum... a trecut votul.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

La Camera Deputaților rezolvăm aceste probleme.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Nu-i nimic, trecem mai departe.

Deci, referindu-mă la acest lucru, nu înțeleg, pentru nimic în lume, de ce fixăm lunile de vacanță - iunie, iulie și august - pentru o chestiune atât de serioasă. Poate că există și aici un substrat pe care nu-l înțelegem. Pe unii îi trimitem în vacanță, rămân alții, își dau examenele și așa mai departe.

Deci, nu este cazul să fim de acord cu această idee a Guvernului și nu văd de ce colegii noștri nu ar vota acest amendament al domnului senator Funar, pentru că are logică, tocmai, să fie transparență, cum spunea domnul ministru.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Doamna senator Verginai Vedinaș, deși ofer suplimentar cuvântul. Pe amendamente, poate lua cuvântul un singur senator din grupul parlamentar.

Vă rog!

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte, dar sunt convinsă că recunoașteți și dumneavoastră că este o chestiune importantă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Este.

Doamna Verginia Vedinaș:

Noi nu respingem ab initio ideea de a se stabili o dată și primesc argumentele domnului secretar de stat, că este în interesul transparenței, egalității de șanse etc. Marea noastră nedumerire este legată de faptul că această perioadă a fost stabilită în perioada vacanțelor de vară... (Discuții la masa prezidiului.)

Pot să mai vorbesc, domnule președinte? Pot să mai vorbesc? Erați ocupat, de asta...

Deci, marea noastră problemă este că această perioadă a fost stabilită în perioada vacanțelor de vară, când numai despre egalitate... Mie mi se pare că, prin modul în care a fost planificată, se urmărește să se creeze o inegalitate de șanse și să se creeze premisele ca foarte puțini funcționari să poată să beneficieze de concursurile respective.

De aceea, rog onor Guvernul să reflecteze asupra propunerii noastre și chiar să negociem puțin, în sensul să modificăm, dacă și domnul senator este de acord, deci, să menținem o anumită perioadă, dar, în nici un caz, ea să fie iulie - septembrie. Să spunem septembrie - noiembrie sau să spunem martie - aprilie - mai, dar, în nici un caz, perioada de vacanță de vară.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să mă iertați, dar noi discutăm doar două variante: varianta Guvernului și amendamentul colegului nostru Gheorghe Funar.

Doamna Verginia Vedinaș:

Eu vă cer îngăduința...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sigur că fiecare dintre noi are variante mai bune, dar să mergem doar pe cele două.

Doamna Verginia Vedinaș:

Și nu pot să vă cer să o avem și pe aceasta în vedere, domnule președinte?

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu puteți, pentru că nu-mi dă voie Regulamentul, nu că nu vreau eu. Asta ar însemna să facem amendamente în plen.

Mulțumesc frumos. Oricum, intervenția dumneavoastră este în favoarea amendamentului domnului senator Gheorghe Funar.

Domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Sunt absolut de acord cu reprezentantul Guvernului că trebuie să existe transparență, că trebuie să existe planificare într-o asemenea situație, dar nu pot să fiu de acord, așa cum au spus și alții, cu perioada pe care ați fixat-o. Păi, tocmai când ați vorbit de planificare, atunci când planificăm un lucru, îl planificăm într-o perioadă în care, într-adevăr, să putem fi eficienți, dar nu planificăm într-o perioadă în care nu se poate face.

Știu de la moși-strămoși că iarna ne facem carul și vara sania. Or, dumneavoastră vreți să facem sania și carul într-o perioadă în care nu suntem sau nu vrem să fim, sau suntem în concedii și ne odihnim, ne încărcăm bateriile, și atunci vreți să supunem funcționarii publici unor examene.

Domnul președinte spunea că nu avem decât două variante: varianta care este prezentată în ordonanța pe care a dat-o Guvernul și amendamentul pe care l-a făcut domnul senator Funar, în care elimină perioada respectivă. Rămâne ca Guvernul să stabilească această perioadă printr-o hotărâre a Guvernului ori avem posibilitatea, conform, dacă nu greșesc, art.102 din Regulament, dacă toți suntem de acord cu acest lucru, să modificăm perioada. Și se făcuse propunerea ca perioada să fie septembrie - octombrie - noiembrie, mult mai rezonabil decât perioada lunilor iulie - august și aș spune și luna septembrie, că foarte multă lume pleacă în septembrie, sunt costurile mai mici pentru toate treburile astea, iar în sudul Europei este tot atât de cald și în acea perioadă, cum este în lunile iulie și august în România.

Așa că eu v-aș ruga, domnule președinte, să luăm în calcul și posibilitatea ca amendarea acestui lucru... și eu sunt de acord... Cred că și domnul secretar de stat ar fi de acord, pentru că sunt convins că și Domnia Sa a sesizat că perioada aleasă nu a fost cea mai potrivită.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Adrian Păunescu. Microfonul 4.

Domnul Adrian Păunescu:

M-am gândit foarte atent la polemica aceasta. Ea este lipsită de sens. Guvernul își poate apăra punctul de vedere, în multe privințe, dar în aceasta cred că săvârșește un exces de zel, forțează, cu violență, o ușă rabatabilă.

Nu e cazul să fixăm o perioadă, mai ales pentru această acțiune, mai ales că perioada este inabordabilă de către cei mai mulți.

Dacă tot mergem pe linia aceasta absurdă, eu propun, chiar dacă este un amendament în plen, să se fixeze concursul, în fiecare an, în ziua de 31 februarie.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Barem, pe 29...

Domnul Adrian Păunescu:

Nu, dar, 31 februarie, ar fi echitabil pentru toată lumea, pentru că nimeni nu ar avea acces. Așa că sunt de acord cu... Sigur că Funar ne obosește... Se ocupă de prea multe amendamente, dar sunt cazuri, și, aici, trebuie, de aceea suntem mai mulți și nu e un singur Funar la un car de oale ministeriale, să hotărâm împreună că un asemenea amendament e rațional și trebuie susținut, chiar spre binele Guvernului.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, mulțumesc. Domnul senator Dumitru, Grupul parlamentar PNL.

Este de discutat și "cu carul"... Dacă este mai "car" sau este doar "căruță", sau "teleguță"...

Domnul Constantin Dumitru:

Domnule președinte, cred că trebuie ținut cont și de alt aspect. Eu sunt convins că ministerul s-a gândit că adevăratele rectificări de buget, în bugetele locale și ale ministerelor, au loc începând cu trimestrul trei. Sigur, este rău pus iulie - septembrie. Probabil, dacă domnul senator Funar spunea după luna iulie, până la sfârșitul anului, nu era nici o problemă. Dar nu poți să faci majorări de salarii și trecerea în alte funcții, atâta vreme cât nu ai sursa de finanțare. Nu te lasă bugetul. Cu ce plătesc acei oameni? Îi trec într-o clasă superioară și nu le dau salariul? Pentru că eu nu am prevăzut în anul anterior, într-un buget al ministerului, sumele care trebuie pentru asemenea chestiuni, așa că și eu susțin, la fel ca domnul senator Păunescu, dacă e posibil, un amendament în plen. Cred că, începând cu luna iulie, până la sfârșitul anului, este foarte bine.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să observați că amendamentul pe care îl propuneți este conținut de amendamentul domnului senator Funar, amendament care exclude din text precizarea lunilor, ceea ce înseamnă că Guvernul poate stabili în luna octombrie sau când crede... E altceva... Important este ca funcționarii publici să cunoască în mod direct care este această perioadă.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

E drept că pentru a debloca situația și având în vedere faptul că noi suntem prima Cameră sesizată, iar Camera decizională este Camera Deputaților, vă propun să acceptăm amendamentul domnului senator Funar, iar la Camera Deputaților, în urma unor discuții, negocieri, să stabilim o altă perioadă printr-un amendament.

Deci, comisia susține amendamentul domnului senator Funar.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, vă mulțumesc.

Sunteți de acord, domnule senator Funar să fiți susținut și de comisie?

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Sunt pus într-o situație inedită...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Ar fi culmea să renunțați la amendament...

Domnul Gheorghe Funar:

Aș vrea să vă precizez, domnule președinte de ședință, că fac și eu parte din această comisie și sunt de acord cu amendamentul comisiei.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, vă rog să ne pronunțăm prin vot asupra acestui amendament agreat, inclusiv de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Vă rog să votați.

Amendamentul a fost aprobat de plenul Senatului cu 49 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Vă rog să observați că nu mai sunt alte amendamente respinse. (replică din sală: Nu se poate)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Se poate... Urmează alte legi...

Deci, avem în această situație două amendamente admise, unul, în Anexa nr.1, amendament în legătură cu care vă consult dacă sunteți de acord și un amendament aprobat de plenul Senatului, la punctul 7, respectiv art.45.

Supun votului dumneavoastră raportul întocmit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, cu cele două amendamente admise.

Vă rog să votați.

Raportul a fost aprobat de plenul Senatului, cu 61 de voturi pentru și 3 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu, cu amendamentele admise.

Rog colegii senatori prezenți să voteze.

Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Senatului, cu 57 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 3 october 2022, 3:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro