Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public (amânarea votului final).
 
see bill no. 152/2004

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Stimați colegi,

Începem dezbaterea proiectelor de lege cu Proiectul de Lege privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public.

Având în vedere că domnul ministru Athanasiu este aici, o să rog inițiatorul să prezinte acest proiect și rog Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport să vină să-și ia locul.

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Alexandru Athanasiu (ministrul educației și cercetării):

Domnule președinte,

Distinși colegi deputați,

Acest proiect de lege al Guvernului României instituie bursa "Guvernul României" pentru acei studenți sau pentru acei absolvenți de studii universitare care doresc să urmeze cursurile unei universități în străinătate sau cursuri doctorale. Premisa normativă de la care am pornit și premisa de facto constau în aceea că România are nevoie de specialiști care să fie pregătiți la un nivel cât mai înalt calitativ, educațional și care, prin experiența dobândită, prin studiile absolvite să contribuie într-o măsură consistentă la conducerea instituțiilor publice din România. Din acest motiv, noi considerăm că diversificarea susținerii financiare a cheltuielilor necesare pentru studii universitare trebuie să fie o preocupare și totodată un obiectiv principal al politicilor educaționale în România. România se pregătește pentru integrare în Uniunea Europeană, România trebuie să doteze toate instituțiile publice cu specialiști formați la nivel internațional și la un nivel cât mai înalt.

În esență, acest proiect prevede, în limita unui fond anual stabilit prin Legea bugetului de stat, susținerea acestor cheltuieli sub forma unor burse de învățământ, unor burse de studii care să aibă în vedere o selecție riguroasă a acelor absolvenți sau a celor studenți cu rezultate cât mai bune și care să aibă un potențial de performanță evaluabil. Întrucât în cadrul discuțiilor din comisia sesizată cu elaborarea raportului pe fond, s-au făcut o serie de amendamente pe care noi le acceptăm ca fiind utile pentru o mai bună clarificare a chestiunilor legate de conținutul proiectului de lege și care, desigur, vor facilita o bună și rapidă implementare a acestui proiect, domnule președinte și distinși colegi, vă rog să fiți de acord cu acest proiect de lege. Ne însușim, cum spuneam, în totalitate amendamentele făcute de comisie și sperăm ca acest proiect să parcurgă ciclul legislativ cât mai repede, în așa fel încât el să poată fi implementat rapid pentru a crea o posibilitate reală, concretă și binevenită acestor tineri pentru a putea dobândi calificări profesionale înalte în binele, evident, al lor, dar și al României și mai ales al capacităților instituțiilor publice românești de a asimila și de a funcționa după precepte, reguli și proceduri europene.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc. Comisia, vă rog, prezentarea raportului.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Nu are nici un rost să repet ideile formulate de domnul ministru, idei pe baza cărora, desigur, în comisie s-a adoptat în forma prezentată acest proiect de lege. Vreau doar să adaug faptul că la lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 23 de deputați din totalul de 26 membri ai comisiei, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, și domnul Alexandru Pop, consilier al primului ministru.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 11 martie 2004. Camera Deputaților este Cameră decizională și, în urma dezbaterilor în ședința din 20 aprilie 2004, comisia, cu unanimitate de voturi, aprobă proiectul de lege cu amendamentele care se află în fața dumneavoastră. Deci, în numele comisiei, propun să votați, să acceptați forma adoptată de Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc. La dezbateri generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. Comisia a modificat, din anumite motive, dacă dumneavoastră aveți observații la titlul legii. Nu aveți. Adoptată varianta comisiei.

Art.1, de asemenea, pentru îmbunătățirea redacțională, comisia a modificat acest articol, dacă dumneavoastră aveți observații la acest lucru? Nu aveți, votată varianta comisiei.

Art.2. De asemenea, pentru îmbunătățirea redacțională, comisia a modificat acest articol. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.3, alin.1, comisia a modificat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Alin.2. De asemenea, comisia a modificat. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt.

Alin.3, dacă aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.4. Comisia n-a avut observații. Varianta Senatului. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți, votată varianta Senatului.

Art.4, alin.1, de asemenea, comisia, pentru îmbunătățirea redacțională, a modificat acest alineat. Dacă aveți observații la acest lucru? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.2. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate, textul comisiei, bineînțeles.

Alin.3. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votate în varianta Senatului.

Alin.4, de asemenea, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votată varianta Senatului.

Art.5, alin.1 cu subpunctele a), b), c). Dacă sunt obiecțiuni? Comisia n-a avut. Votată varianta Senatului.

Alin.2, dacă aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate, varianta Senatului.

Art.6 alin.1, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți, votată în unanimitate, varianta Senatului.

De asemenea la alin.2 și 3, comisia n-a avut observații. Votată varianta Senatului.

Art.7, subpunctele a), b), c), d). Comisia n-a avut modificări. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votată varianta Senatului.

Art.8 alin.1. Comisia a modificat acest articol. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

Art.8 alin.2 și 3, dacă aveți observații? Comisia a modificat aceste alineate. Nu aveți. Votate în varianta comisiei.

Alin.4. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.9, comisia a modificat acest articol. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.10. Dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut observații. Votată varianta comisiei.

Alin. a) și b). Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta Senatului.

Art.11, alin.1, 2 și 3. Comisia a avut observații, a modificat alineatele.

Dacă sunt obiecțiuni din partea dumneavoastră? Nu sunt. Votate în varianta comisiei.

Art.12, de asemenea, comisia a modificat acest articol. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei.

Art.13, alin.1. Vă rog.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Avem aici o completare. Având în vedere faptul că la art.1, votat deja de noi, în textul articolului se face trimitere la instituții publice, la regii autonome, agenți economici etc. același text trebuie să apară și la art.13 și în continuare unde, mă rog, se face referire la această înșiruire. Deci, propunerea comisiei este ca după art.13, după instituții publice să apară regii autonome și testul curge în continuare.

Domnul Constantin Niță:

Da.

Inițiatorul este de acord cu această observație. De acord. Dacă dumneavoastră mai aveți observații? Nu sunt. Votat în varianta comisiei, cu modificarea adusă de către comisie în plen.

Alin.2, dacă sunt observații? Comisia a avut observații. Nu aveți, votată varianta comisiei.

Alin.3, de asemenea, comisia a modificat acest articol.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei.

Alin.4. Dacă aveți observații? Comisia a avut observații. Nu aveți. Votată varianta comisiei.

Art.14, alin.a). Dacă aveți observații? Comisia a modificat acest articol. Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

Alin.b). Comisia nu a avut observații. Votat în varianta Senatului.

Alin. c) și d), de asemenea, comisia n-a avut observații. Votat în varianta Senatului.

La alin. e) comisia a modificat acest articol. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

Alin. f) și g), comisia n-a avut observații. Aveți observații? Vă rog.

Domnul Asztalos Ferenc:

Deci la pct.g) procedura de organizare prevăzută la art.13 alin.3, în loc de alin. 3 trebuie să apară alin.4. Atât.

Domnul Constantin Niță:

La ce punct v-ați referit? Da. Să fie alin.4, da? Corect. Inițiatorul nu are observații. Cu această modificare am votat și pct.g) în varianta Senatului.

Anexa, dacă sunt observații? Nu sunt. Votată în varianta propusă de Senat.

Cu aceasta vom supune proiectul de lege votului final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 13:47
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro