Emil Rus
Emil Rus
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

16. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
  16.3 Emil Rus  
 
see:

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Pentru domnul Emil Rus, din partea Ministerului Justiției, doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat.

Domnul Rus este aici?

 

Domnul Emil Rus (din sală):

Da, ascult cu drag!

Domnul Constantin Niță:

Mă bucur!

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Doamna Rodica Constantinovici:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

La întrebarea formulată de dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 1945/2004, adresată ministrului justiției, referitoare la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 290/2003, vă comunicăm următoarele:

Dispozițiile art. 1 din Legea nr. 290/2003, precizează, în alin. 1, ce categorie de persoane are dreptul la despăgubiri sau compensații potrivit prevederilor acestui act normativ, respectiv, cetățenii români deposedați ca urmare a părăsirii forțate a Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța, precum și ca urmare a celui de al doilea război mondial.

În alin. 2, se arată cine sunt beneficiarii acestor prevederi, respectiv, foștii proprietari sau moștenitorii legali ai acestora până la gradul al IV-lea inclusiv, dacă au, la data formulării cererii, cetățenia română și domiciliul în România. Este evident, deci, că textul de la alin. 2 se referă la calitatea de foști proprietari a cetățenilor români deposedați, care pot formula cererea în nume propriu sau la moștenitorii legali ai acestora.

Deci, răspunsul la această întrebare este că au calitatea de persoane îndreptățite să solicite despăgubiri și moștenitorii legali ai celor deposedați.

Punctul doi din întrebarea dumneavoastră. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 290/2003 nu au fost publicate și nu avem competență să ne pronunțăm cu privire la acest aspect, sarcina elaborării lor aparținând Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației și Internelor.

Punctul trei din întrebare. Răspunsul este cuprins în dispozițiile art. 5 alin. 1 și 2 lege, astfel, fiecare persoană îndreptățită (deci, și moștenitorii) va depune cerere proprie, iar în cazul în care sunt mai mulți moștenitori fiecare este obligat să-i menționeze pe ceilalți în cererea formulată.

În cazul prezentat, apreciem că este necesar ca persoanele menționate să se adreseze comisiei constituite în cadrul prefecturii, care poate oferi informații suplimentare în legătură cu solicitările acestora, legate de modul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 290/2003.

Vă mulțumim.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Poftim, domnule deputat, dacă aveți observații la răspuns?

Domnul Emil Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să-mi îngăduiți să-i mulțumesc și doamnei ministru secretar de stat.

Probabil că acești domni care au apelat la ajutorul meu au pornit acțiunea prea repede și nu au lăsat ca legea să fie mai bine tălmăcită și mai bine lămurită. Sigur că răspunsul care mi s-a dat de doamna ministru îmi va servi ca să le acopăr necesitățile lor, în ceea ce privește cunoștințele pentru a face demersurile spre a fi despăgubiți. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Având în vedere că domnul Metin Cerchez nu este, închidem ședința consacrată răspunsurilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 14:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro