Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final).
 
see bill no. 745/2003

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Este procedură de urgență.

Rog Comisia pentru administrație publică să propună timpii.

Domnul Radu Liviu Bara:

Având în vedere că este procedură de urgență, domnule președinte, propun câte 2 minute pentru fiecare articol, și în total 10 minute. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă rog, domnule ministru Gaspar!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, într-o ședință anterioară a plenului Camerei, a fost restituit la comisia sesizată în fond inițial, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic pentru a fi corelat cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004, ca urmare a modificării structurii și componenței Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului nr.5.

Raportul suplimentar al comisiei este în concordanță cu textul Ordonanței nr.11/2004. Și cu aceste modificări care sunt sugerate în raportul suplimentar, vă rugăm să aprobați proiectul de lege.

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La articolul unic. Dacă sunt observații? Urmăriți pag. 1, pct.1 din raport. Comisia a modificat acest articol. Dacă dumneavoastră aveți observații la art.I.? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Pct.1 din lege. Urmăriți, la pag.2 din raport, pct.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

Pct.2 din lege, pag.3, pct.4. Comisia nu are observații. Rămâne, deci, în varianta inițiatorului.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votată varianta inițiatorului.

La pct.3 din lege, urmăriți pag.5, pct.7. Comisia nu a avut observații. Rămâne în varianta propusă de inițiator. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct.4, urmăriți, la pag.7, pct.10. Comisia propune ca art.23, pct.23 să se abroge. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votată varianta comisiei.

Trecem la ordonanța de urgență.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1 cu alineatele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.2, 3 și 4 - dacă aveți observații? - din art.1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.2 alin.1, cu subpunctele a), b), c), d), e), f), g). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.2, 3, 4 și 5, dacă aveți observații? - din art.2. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.4 alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.5 cu alin.1, 2, 3, 4, 5 și 6. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.6 alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.7 alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.8 alin.1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.9. Urmăriți, la pag.9 din raport, pct.2. Comisia propune abrogarea acestui articol. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Art.10 cu alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.11 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.12. Urmăriți pag.3, pct.5 din raport. Comisia propune abrogarea acestui articol. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.13 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.14. Urmăriți pag.4, pct.6 din raport. Comisia propune o nouă redactare a acestui articol, și anume: la art.14, alin.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Alin.2 și 3. Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat varianta comisiei.

Comisia propune introducerea alin.4. Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat varianta comisiei cu privire la alin.4.

Art.15 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.16 alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.3. Urmăriți, la pag.5 din raport, pct.8. Comisia propune ca alin.3 și 4 din art.16 să fie abrogate. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat varianta comisiei.

Alin.5 cu subpunctele a), b), c). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat alin.5 al art.16.

Alin.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 al art.16. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Aveți vreo observație? Vă rog, domnule deputat Dobre.

Domnul Victor-Paul Dobre:

Domnule președinte,

Cred că este bine să fie luat în considerare amendamentul care este la art.16 alin.12, respectiv personalului din aparatul propriu al Autorității Naționale de Control, precum și celui din Corpul de Control al Guvernului să i se aplice prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarului public. Este extrem de important ca această Autoritate Națională de Control să aibă corpul format din funcționari publici, pentru că ar crește și credibilitatea și le-ar consolida independența în activitățile extrem de importante pe care le au.

Domnul Constantin Niță:

Comisia, vă rog.

Domnul Radu Liviu Bara:

Sigur, acest amendament a fost cuprins la acele respinse. Noi am discutat acest amendament la momentul potrivit. Aș dori să-i aduc aminte domnului coleg, că în urma apariției Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11, unde se modifică tot ceea ce înseamnă Corpul de Control, cu atât mai mult nu se poate accepta acest amendament, având în vedere că Corpul de Control al Guvernului se desființează și rămâne patrimoniu, conform Ordonanței nr.11, nu mai poate fi încadrat în propunere.

Atunci când a făcut amendamentul dânsul, într-adevăr, probabil că ar fi avut o șansă. Dar, o dată cu apariția Ordonanței nr.11, nu cred că mai este cazul. Deci, propun să rămână așa cum s-a propus în prima variantă a comisiei, a raportului, să nu fie funcționari publici. Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Mai dorește cineva la acest punct? Vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnilor colegi,

Cred că propunerea făcută de către colegul liberal este motivată, este justificată. Ea ar avea un impact de imagine corespunzător și în perceperea modificărilor favorabile produse în atitudinea și în structura organismelor administrației centrale de către forurile europene, pentru că noi trebuie să lăsăm impresia, cel puțin, dacă nu reprezintă o realitate absolută, asupra faptului că aceste organisme de control acționează în baza legilor în vigoare, și nu în baza dispozițiilor politice. Și, de aceea, este absolut necesar să existe controlori de specialitate, și nu controlori cu mandat politic.

Consider, din acest punct de vedere, că indiferent de modificările la care s-a făcut trimitere, ar fi de bun augur să profesionalizăm acest Corp al Controlului; chiar dacă aparține Guvernului, el trebuie să fie subsumat intereselor naționale, și nu intereselor de partid.

Domnul Constantin Niță:

Supun aprobării dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 64 voturi pentru.

Împotrivă? 14 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Am datoria să supun votului și amendamentul domnului deputat Dobre.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să votați. 64 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a căzut.

Alin.13 și 14 de la art.16. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Art.17 alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.18 alin.1, 2, 3, 4, 5 și 6. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.19. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.20 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.21. V-aș ruga să urmăriți, la pag.6 din raport, pct.9.

Punctele a), m) și n), comisia propune eliminarea, abrogarea lor. Dacă aveți observații la această propunere? Nu aveți.

Votat varianta comisiei.

Alineatele b), c), d), e), f), g), h), i) k), l). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Art.22. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.23 cu alin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dacă aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.24 - dacă aveți observații? - cu alin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20. Dacă aveți observații la aceste alineate? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.25 cu alin.1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.26. Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final.

Vă cer iertare, dar la proiectul de lege avem, la pct.11 din raport, - la art. II - o propunere făcută de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Dacă sunt observații la acest articol II, la sfârșitul legii? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Proiectul de lege va fi supus votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 14:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro