Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/03-05-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 26-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea satelor Vatra și Bașeu din comuna Hudești județul Botoșani (amânarea votului final).
 
see bill no. 148/2004

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Propunerea legislativă privind reînființarea satelor Vatra și Bașeu din comuna Hudești, județul Botoșani.

Inițiatorul, vă rog.

Doamna Doina-Micșunica Drețcanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În temeiul art.73 alin.4 din Constituția României, vă supunem în vederea declanșării procedurii pentru dezbatere și adoptare propunerea legislativă privind reînființarea satelor Vatra și Bașeu din comuna Hudești, județul Botoșani.

Cele două sate aparținând comunei Hudești se bucură de o atestare documentară, Vatra, încă din anul 1866, însă primele înregistrări făcute în Moldova în anii 1774-1862 atestă faptul că în multe nume de familii ce erau trecute în satul Hudești trăiesc și astăzi în satul Vatra.

Populația actuală a satului Vatra este de 1323 de locuitori, fiind în creștere continuă, prin transferul masiv a populației de la oraș către sat.

De asemenea, satul Vatra dispune de utilitățile necesare pentru a deveni de sine stătător, în speță, școală, cu amendamentul colegului de la P.R.M., îndeplinind astfel condițiile prevăzute de anexa nr.4. pct.3 din Legea nr.351/2000.

Devenind sat de sine stătător, Vatra, nu afectează în nici un fel indicatorii prevăzuți în anexa 4, pct.2 din Legea nr.351/2001, referitor la satul reședință de comună, Hudești.

În aceeași situație se află și satul Bașeu din aceeași comună, sat atestat documentar încă din 1605, având în prezent o populație de 621 de locuitori.

Cele două sate au fost supuse referendumului dorințele locuitorilor în data de 15 decembrie 2002, rezultatele fiind într-un vot favorabil de 97,78% pentru satul Vatra și 97,23% pentru satul Bașeu.

De asemenea, aș vrea să menționez că un proiect SAPARD se acordă pentru o singură localitate, iar în cazul în care colegul nu știe, având înființate două sate, se pot acorda în același timp, având în vedere că sunt localități diferite. Nu este singura motivație aceasta, ci și distanța de la centrul comunei până la satele propuse pentru înființare, și nu cred că dumnealui i-ar conveni să facă zilnic 5-8 km pentru a ajunge la instituțiile de care ar avea nevoie.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Vă mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Liviu Radu Bara:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a analizat această inițiativă legislativă și la întocmirea raportului a ținut cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctul de vedere al Guvernului, care susține adoptarea propunerii legislative, iar având în vedere că marea majoritate, aș putea spune chiar peste 95% din cei care au fost la referendum, au votat pentru înființarea celor două sate, Vatra și Bașeu, propune plenului Camerei să aprobe înființarea celor două sate, cu amendamentele admise în comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

La dezbateri generale. Da, domnule deputat Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

Domnule președinte de ședință,

Dacă inițiatoarea nu m-ar fi incitat, n-aș fi cerut cuvântul. Domnia sa spunea că aceste sate dispun de instituțiile necesare, dar s-a limitat să precizeze că este vorba de școală. Amintesc că într-un sat care se pregătește pentru a intra masiv în mileniul III și a deveni parte componentă a Europei unite, pentru civilizația necesară cred că se impun și alte instituții în afara celei unice menționate.

Cred că ar fi necesar să existe în afară de școală și grădiniță, puncte sanitare, să existe, de asemenea, și unități comerciale, punct sanitar-veterinar și așa mai departe. Nu rezultă din expunerea din motive și nu rezultă nici din cele spuse de reprezentantul comisiei de specialitate dacă se dispune de asemenea dotări.

Pe de altă parte, cred că nu se rezolvă problemele cetățenilor doar prin reînființarea acestor sate. Oricum, ei vor fi nevoiți să plece în continuare la centrul de comună atunci când au nevoie să-l consulte pe primar și să obțină adeverințe de toate felurile, vor trebui să se adreseze postului de poliție care nu cred că în mod special își va înființa puncte de lucru stabile și constante în aceste sate.

Din nou, am sentimentul că nu este decât praful electoral care se încearcă să se arunce în ochii celor care urmează să voteze.

Domnul Constantin Niță:

Nu știu ce vom face cu atâta praf, dar, mă rog!

La dezbateri generale, dacă mai dorește cineva. Nu mai dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Comisia a modificat varianta Senatului. Deci, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.1 cu alin.1 și 2.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 70 voturi pentru.

Împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat art.1 cu alin.1 și 2.

Art.2. Comisia a modificat varianta Senatului. Dacă dumneavoastră aveți observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 70 voturi pentru.

Împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat și art.2.

Vom supune proiectul de lege votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 13:06
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro