Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 martie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.22/09-03-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 02-03-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 martie 2004

9. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină.
 
consultă fișa PL nr. 217/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................
 

(În continuare, preia conducerea lucrărilor domnul Constantin Niță, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Constantin Niță:

Stimați colegi,

Trecem la pct.16, Propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină.

Comisia? Inițiatorul, dacă este aici? Nu este. V-aș ruga pe dumneavoastră...

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Privind Propunerea legislativă referitoare la consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină, vrem să subliniem faptul că este o măsură legislativă care se înscrie în programul încurajării realizării unor produse de concepție de calitate. Această consiliere înainte de sarcină și tot acest proces implică o foarte bună punere la punct legislativă, este un proiect în acord cu reglementările europene pe acest plan și considerăm că va reprezenta un progres în domeniul acesta al natalității, în care țara noastră se confruntă cu foarte multe dificultăți.

Vă rugăm să aprobați proiectul, în forma prezentată de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale, dacă sunt obiecții? Inițiatorul, vă rog, la dezbateri generale? Da, de la Ministerul Sănătății, vă rog.

Domnul George Pavelescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Ministerul Sănătății apreciază ca bine venită inițiativa legislativă a comisiei de sănătate, în ceea ce privește consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină și reproducerea umană asistată medical.

În contextul general al legislației europene se circumscrie de fapt și acest act normativ care vine să sprijine creșterea natalității, îmbunătățirea indicelor de natalitate și să rezolve în plan educațional activitatea de naștere, creere și procreere în România.

El reglementează cadrul legal la nivel european și acoperă prin definițiile tuturor termenilor utilizați nivelul de indicatori de oportunități folosiți de Organizația Mondială a Sănătății. Ministerul Sănătății susține adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată prin raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Grupurile parlamentare, dacă sunt observații? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea legii.

La titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La titlul legii, comisia a avut un amendament. Dacă urmăriți amendamentul din raportul comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat amendamentul comisiei.

Capitolul I - "Dispoziții generale". Comisia n-a avut nici o observație. Dacă dumneavoastră aveți? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Sunt observații? Vă rog.

Doamna Iulia Pataki:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Am avut un amendament la art.1 și susțin acest amendament cu introducerea dreptului la viață sexuală în formă liber consfințită, pentru că eu consider că drepturile privind sănătatea reproducerii populației se bazează pe acest drept.

Domnul Constantin Niță:

Da. Dacă mai sunt observații? Nu sunt.

Sunt obligat să supun aprobării amendamentul, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate pentru amendamentul formulat de comisie.

La art.2 dacă sunt observații? Comisia a avut amendament. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Art.2 alin.1, votat în formularea adoptată de comisie.

Pct.a), b), c), d), e), f), g),h), i), j), în varianta comisiei. Dacă sunt alte observații? Nu sunt. Votate în varianta comisiei.

Alin. 2; de asemenea, comisia a avut amendamente. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate, în varianta comisiei.

Lit. a), b) dacă sunt observații? Nu sunt. Votate în unanimitate.

Se introduce la art.3 un nou text. Comisia a propus acest lucru, dacă dumneavoastră aveți observații? Vă rog.

Doamna Iulia Pataki:

Deci, dacă îmi permiteți, eu am un amendament general, care se referă la schimbarea, înlocuirea terminologiei folosite în întreaga lege, pe textul legii și anume, terminologia care se referă la beneficiarul serviciului medical: cuplu și indivizi, cuplu, cuplu viabil, cuplu reproductiv asistat medical, cuplu infertil, cuplu beneficiar etc.

Eu consider că această formulare de "cuplu" este discriminatorie pentru că elimină de la... exclude de la accesul la acest serviciu medical femeia singură sau bărbatul singur, deoarece mai departe se definește acest cuplu ca fiind un cuplu viabil, un cuplu căsătorit sau care trăiește în concubinaj, mă rog, într-un termen de "..să fie căsătorit sau care probează o viață comună de cel puțin doi ani. Deci este o discriminare flagrantă, deoarece noi avem, vă reamintesc că avem o Constituție care se referă la niște prevederi care se referă la nediscriminare, avem legi speciale, ca Legea nr.48/2002, care aprobă Ordonanța Guvernului nr. 137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care la art.1 alin.2 spune foarte clar că: "Principiile egalității între cetățeni și nediscriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi...". Și la pct.i...v) se referă la "dreptul de sănătate".

Totodată, Ordonanța Guvernului nr.77/2003, pe care am adoptat-o săptămâna trecută, la art.2 alin.1 spune așa: "Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate etc. gen,orientare sexuală".

Iar la alin.2 se spune următorul lucru: "Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile care dezavantajaează anumite persoane",... printre altele. Totodată, vă reamintesc că avem anumite acte internaționale care se referă la nediscriminare, printre care există și Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, care a fost ratificată de România în 1982 și care spune foarte clar la art.1 că: "Expresia de discriminare față de femei vizează orice diferențiere, excludere sau restricție bazată pe sex care are drept efect sau scop să compromită sau să anihileze recunoașterea, beneficiul și exercitarea de către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalității dintre femei și bărbați, a drepturilor omului".

Eu consider că accesul la orice fel de serviciu medical este un drept fundamental și cred că noi nu putem, în situația actuală, în care în procesul integrării europene, din păcate, vom fi monitorizați pentru implementarea legislației, noi vom fi monitorizați, știți foarte bine, pentru îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, care se referă exact la existența statului de drept și a drepturilor omului.

Deci această monitorizare se va referiri la implementarea legislației deja existente și în domeniul drepturilor omului. Nu cred că putem să ne permitem să adoptăm o reglementare care discriminează, și nu discriminează pozitiv, o anumită categorie, indiferent dacă este vorba de discriminare de gen sau orientare sexuală sau de stare civilă.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Aveți vreun amendament aici, concret, că sunt 20 de puncte. Nu ne-ați spus nimic.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la cele spuse de distinsa noastră colegă, Pataki, vreau să vă informez că în comisia noastră au avut loc dezbateri foarte serioase pe această temă.

De asemenea, am căutat și experiența internațională. Înlocuirea termenului de "cuplu", cu "persoane", implică dreptul a două persoane de a adopta un copil. Înlocuind cu "persoană", înseamnă că noi dăm posibilitatea de adopție pentru persoanele homosexuale. Discuția a fost foarte adâncă în comisie, și după matură chibzuință, după... a vedea și experiența altor state, noi am ajuns a concluzia că acest amendament trebuie respins, iar eu susțin punctul de vedere al comisiei de respingere a acestui amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Amendamentul comisiei a fost admis.

Supun la vot și amendamentul doamnei deputat Iulia Pataki.

Cine este pentru? 2 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri, amendamentul a fost respins.

La articolul adoptat de către comisie și de către dumneavoastră să luăm și punctele respective a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s).

Dacă sunt observații la vreunul din aceste puncte Nu sunt. Votate în unanimitate.

După art.3 se introduce, în formularea comisiei, Cap. II. Dacă sunt observații la titlul capitolului. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.4, dacă sunt observații. Alin.1, 2, 3. Sunt observații. Vă rog, doamna deputat.

Doamna Iulia Pataki:

Am propus un alineat nou, 1, care sună astfel: "Orice persoană are libertatea de a decide asupra numărului copiilor și momentul nașterii lor, precum și asupra problemelor legate de sănătatea sa reproductivă, fără constrângere și fără să fie influențată".

Consider că acest capitol trebuie să înceapă nu cu dreptul unei persoane de a fi informată asupra sănătății reproducerii umane, ci să fie statuat acest drept fundamental.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Domnul președinte, ce părere aveți? Vă rog.

Domnul Mircea Ifrim:

Cu acest amendament putem să fim de acord.

Domnul Constantin Niță:

Reprezentantul Ministerului Sănătății, sunteți de acord? Da. Am înțeles.

Cine este pentru amendamentul doamnei Pataki, în varianta propusă. Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost admis.

Punctele 2 și 3, varianta comisiei. Sunt observații? Nu sunt. Mulțumesc.

Art.5. Dacă sunt observații la articolul legii. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.6, alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Art.7, alin.1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Art.7 alin.7. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.8, alin.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Art.9, alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Cap. III. După art.9, comisia a propus introducerea Cap.III. Dacă la titlul capitolului aveți observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

În Cap. III, art.10. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.11, lit. a), b), c), d) și e). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.12, alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.13, lit. a), b), c), d). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.2 de la art.13. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.14, lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.15 alin.1, cu subpunctele a), b), c). Nu sunt observații.

Alin. 2 de la art. 15 cu subpunctele a), b), c), d). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.16, lit. a), b). Dacă sunt observații. Nu sunt. Mulțumesc.

Art.17, alin...Poftiți, vă rog.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Aș avea o intervenție procedurală și aș vrea să-l consult și pe domnul președinte al comisiei.

Analizând acum textul proiectului de lege, un text de mare importanță pentru sistemul juridic românesc, pentru că se reglementează pentru prima dată în România situații care în legislația comparată au dat naștere la discuții care se întind pe parcursul a 5-10-15 ani de zile. E vorba de drepturile mamei purtătoare, e vorba de inseminarea artificială, e vorba de drepturile copilului rezultat din inseminare artificială, e vorba de filiația copilului rezultat pe această cale, unde sunt chestiuni juridice de profunzime, dacă are dreptul sau nu copilul să vină la moștenirea părintelui biologic sau la părintele social.

Aceste chestiuni trebuie tratate cu maximă seriozitate și, domnule președinte, aș avea propunerea constructivă de a retrimite această componentă, această parte care vizează partea juridică, consecințele juridice ale reproducerii medicale asistate, ale inseminării în vitro, ale mamei purtătoare, ale mamei surogat, pentru condiția juridică a copilului, la Comisia juridică, pentru a pregăti un cadru juridic adecvat și nu a arunca în practică o lege care, după aceea, va crea probleme multiple în aplicarea ei, cu privire la paternitatea copilului, cu privire la drepturile succesorale, cu privire la starea civilă, motiv pentru care v-am solicita, domnule președinte, pentru această componentă care ține de aspectele juridice, să fie consultată și Comisia juridică.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Domnule președinte, vă rog, punctul de vedere al comisiei legat de această propunere.

Domnul Mircea Ifrim:

Acest proiect a fost foarte bine dezbătut în comisie, cu consultarea unui larg colectiv în care au fost și juriști, în care au fost vârfurile ginecologiei și obstetricii din România. Eu, în principiu, sigur că sunt de acord cu faptul că poate să fie îmbunătățit.

În acest sens, eu v-aș ruga să ni-l aprobați în forma în care l-am trecut prin comisie și, întrucât este după vechea legislatură, el va trece și la Senat, unde noi vom putea ca să facem, în cazul în care vor fi propuneri, să-l îmbunătățim prin procedura obișnuită a acestui proiect.

Deci, v-am ruga, domnule președinte, să permiteți să-l trecem.

Domnul Constantin Niță:

Bun! Sunt nevoit...Vă rog, domnule Sassu!

Trebuie să ținem cont însă că, Comisia juridică a avizat totuși acest proiect.

Domnul Alexandru Sassu:

Sigur, e o discuție foarte importantă, pentru că până la urmă este vorba de drepturile unui copil și, cel puțin din punctul meu de vedere, mie mi se pare că textul nu este...s-ar putea să nu fie acoperitor.

Cred că o consultare cu Comisia juridică exact pe această parte nu ar prinde de loc rău pentru ca să discutăm o chestiune care ține în primul rând de o problemă juridică, de drepturi succesorale, de alte tipuri de genul ăsta.

E un punct de vedere personal. Mi-e că facem o lege, și consecințele juridice vor fi altele, cele medicale sunt în regulă. Vorbesc de cele juridice.

Domnul Constantin Niță:

Vă rog!

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Cel puțin așa cum rezultă din raportul comisiei, numai raportul Consiliului Legislativ a fost avut în vedere în alcătuirea proiectului și, personal, nu știu dacă colegii mei, eu nu-mi amintesc să fi trecut un asemenea proiect pe la Comisia juridică, nici măcar în forma avizului, pentru a-l putea lua în dezbatere.

După cum puteți observa, în raport se menționează că: "la întocmirea prezentului raport de înlocuire, comisia a avut în vedere și avizul primit de la Consiliul Legislativ."

Fără nici un fel de aviz din partea Comisiei juridice, și mie mi se pare firesc ca un proiect de lege cu un mare impact juridic... vă rog să constatați că acele probleme care există în legislația comparată, cu privire la dreptul mamelor purtătoare, dacă mama purtătoare are dreptul să păstreze copilul. E o chestiune atât de sensibilă în dreptul comparat, încât legea aceasta nu o reglementează. Bun! Convine mamei purtătoare să dea naștere biologic copilului, are ea dreptul să îl păstreze...și aici discuțiile sunt împărțite.

Unii spun că nu, nu are dreptul să-l păstreze, pentru că a existat un fel de contract, și mama socială va trebui să preia copilul. Alții spun: "Nu! Datorită faptului că se dezvoltă anumite sentimente materne..." și așa mai departe, are un interval de 2-3 luni de zile în care ea să opteze dacă lasă copilul mamei sociale sau nu.

Deci, din acest punct de vedere, cred că aceste chestiuni ar trebui tratate cu maximă responsabilitate, fiind vorba de un proiect inedit pentru viața juridică din România, inclusiv pentru viața medicală. Motiv pentru care am solicita să dați posibilitate Comisiei juridice să își poată pronunța, chiar și sub forma avizului, punctul de vedere.

Evident, fondul ar fi ideal, să putem fi coautori, să dezbatem, împreună cu Comisia de sănătate, pe componenta juridică, atât. Nu ne interesează componența medicală, unde nu ne pricepem, evident!

Domnul Constantin Niță:

Înainte de a da cuvântul comisiei, aș ruga liderii grupurilor parlamentare să invite în sală toți deputații pentru votul final.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deși aș vrea să subliniez, cu tot respectul cuvenit față de colegii mei care au vorbit înainte, fraze de tipul "să fie tratat cu toată seriozitatea", vă rog să mă credeți, Comisia pentru sănătate a acestei distinse Camere este o comisie care tratează totul cu toată seriozitatea. Dar, în aceste condiții, întrucât s-au ivit aceste discuții și întotdeauna poate fi loc de mai bine, eu aș propune ca art.17, care are atâta încărcătură juridică, să nu-l votăm acum și să revină și la Comisia juridică pentru aviz și să putem să-i dăm drumul mai departe.

Sper că nu voi mai avea obiecții și la această concesie.

Domnul Constantin Niță:

Vă rog!

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să fac o precizare și să-mi cer scuze dacă am folosit un cuvânt impropriu, nu am vrut să folosesc cuvântul "seriozitate" în sensul impropriu de a spune că Doamne ferește! la Comisia pentru sănătate nu se dezbat într-o manieră serioasă problemele avute. Nu! Nici într-un caz! Ci doream să subliniez faptul că din punct de vedere juridic trebuie să tratăm cu maximă seriozitate aspecte care sunt în acest moment controversate, cu respectul, evident, pentru munca și activitatea Comisiei pentru sănătate. Și-mi cer scuze, domnule președinte, dacă cuvântul meu a fost înțeles în alt sens.

Domnul Constantin Niță:

Haideți să-l finalizăm! Haideți că trecem prea complicat...

Domnul Mircea Ifrim:

Distinse coleg, nu era cazul ca să vă prezentați scuze. Îmi prezint și eu scuze față de dumneavoastră, dacă formularea mea a lăsat să se vadă această intenție. Suntem cu toții convinși că se lucrează bine la sănătate. Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Supun la vot propunerea și a comisiei și a domnului deputat Boc, aceea de a restitui art. 17 și 18 la comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

Termen de 10 zile pentru această dezbatere. Este suficient. Mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Toată admirația mea pentru prestația deosebit de serioasă a comisiei în redactarea acestor texte.

Eu am o singură întrebare, la art.18, care spune următorul lucru: "Inseminarea conjugală este folosită în cazul impotenței soțului". Să înțeleg din această formulare că ne referim la niște soți de rezervă, de schimb? Inseminarea conjugală este folosită în cazul impotenței soțului. Termenul "conjugal" aici mie mi se pare de comentat.

De aceea, sunt de acord cu retrimiterea la comisie, ca să se pronunțe și asupra acestei chestiuni.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Trecem mai departe.

Art.19, alin.1, 2, 3, 4, 5 și 6. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.20. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.21, alin. a), b), c), d), e), f), g). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate. Mulțumesc.

Art.22, alin.1, 2. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.23, alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.24, alin.1 și 2. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.25, alin.1 și 2. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.26, alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă aveți observații. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.27. Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

Art.28, alin.a), b), c), d) și e). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.29. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.30, alin.1, 2. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate. Mulțumesc.

Art.31. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.9 din raport se propune ca art.8, 9 și 10 să fie eliminate. Dacă sunt observații la acest lucru. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La Cap. II, care devine IV, cu titlu nemodificat, dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct. 11 din raport, se propune ca art.11 să devină art.32, în reformularea comisiei. Alin.1, 2. Dacă sunt observații. Nu sunt.

Se introduce un nou text, pentru art.33. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La Cap.III, care devine Cap.V., după o nouă reformulare, art.34, alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.35, alin.1 și 2. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.15 din raport, la art.12 se propune eliminarea.

Pct.16 din raport, se propune ca art.13 să devină art.36, în reformularea: art.36 cu alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații. Nu sunt. Mulțumesc. Votat în unanimitate.

Art.14 devine art.37. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Cu aceasta, legea a fost votată. Rămân cele două articole amânate peste 10 zile, așa cum s-a stabilit. Mulțumesc foarte mult.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 11:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro