Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.46/25-04-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-10-2022
27-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 15-04-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2003

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind Statutul corpului diplomatic și consular.
 
consultă fișa PL nr. 202/2003

Domnul Constantin Niță:

Pauză 5 minute, reluăm lucrările după 5 minute.

după o scurtă pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Reluăm ședința Camerei Deputaților, și dați-mi voie să anunț cvorumul. Sunt înregistrați 292 de deputați, sunt absenți 52, 18 participă la alte acțiuni parlamentare.

Stimați colegi,

Comitetul ordinii de zi și Biroul permanent au operat o mică modificare în ordinea de zi de astăzi, în sensul că au inclus, înainte de votul final, dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul corpului diplomatic și consular al României pentru a-l putea vota în finalul ședinței de vot și pe acesta.

Dau cuvântul domnului ministru Geoană care va prezenta acest proiect de lege și apoi Comisia pentru politică externă, domnul Radu Podgoreanu va prezenta raportul Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Mircea Geoană (ministru, Ministerul Afacerilor Externe):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă bucur să fiu în fața dumneavoastră într-un moment într-adevăr important pentru noua democrație românească și în general pentru eforturile noastre comune de a aduce România acolo unde este locul său firesc: în familia europeană și euroatlantică. Participăm împreună la un moment fără precedent al istoriei moderne a țării noastre, apartenența la spațiul său referențial european și euroatlantic. O serie de evenimente din zona politică și diplomatică vin să consfințească această evoluție. Știm cu toții că mai avem multe lucruri de făcut pentru a aduce țara noastră la limanul integrării sale europene și euroatlantice.

Suntem astăzi în fața dumneavoastră ca Minister de Externe pentru a vă cere sprijinul pentru a consfinți evoluții instituționale ale diplomației românești care sunt cerute de noile condiții interne și externe care evoluează în țara noastră. Instituțiile noastre sunt partenere în procesul de integrare. Avem un rol special în ceea ce credem că va fi, după ce sperăm să fie un vot pozitiv al dumneavoastră, un alt nivel de performanță și organizare a Ministerului Afacerilor Externe. Dorim ca, împreună cu alte instituții ale statului, Ministerul de Externe să poată să facă față, cu sprijinul dumneavoastră, unor răspunderi sporite în contextul european și mondial contemporan.

Avem ambiția, prin această lege, să transformăm corpul diplomatic și consular românesc într-un corp nu numai de elită la nivel național, dar într-un corp european diplomatic și consular, așa cum este cazul și celorlalte țări care fac parte din același efort de integrare europeană și euroatlantică. Dorim să fim și mai performanți nu numai în faza până la integrarea noastră în Uniunea Europeană, dar mai ales după ce țara noastră își va ocupa locul firesc în familia europeană și euroatlantică. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca diplomații noștri, atât aici acasă, cât și în misiunile noastre din străinătate să poată să reacționeze și să acționeze la noile provocări, să sesizeze corect evoluțiile care pot afecta interesele statului român și ale cetățenilor noștri și să poată să propună acele măsuri diplomatice și politice care să ne permită să avem o politică externă coerentă, respectată și modernă.

Dorim și vă propunem să ne sprijiniți în ridicarea nivelului și calității angajării diplomaților și consulilor noștri, să creștem motivația lor, să creștem eficiența lor în promovarea intereselor țării.

În prezent, după cum știți, statutul corpului diplomatic și consular al României este reglementat printr-o hotărâre de guvern din 1990. Ca o mică referință istorică, în perioada 1920-1947, activitatea ministerului nostru a fost reglementată prin legi organice care conțineau prevederi clare referitoare la recrutarea, promovarea, drepturile și obligațiile membrilor corpului diplomatic și consular românesc.

Considerăm de aceea necesară adoptarea unui statut modern al corpului diplomatic și consular al României care să răspundă acestor noi cerințe pe care vi le-am prezentat anterior.

Prin acest statut se urmărește asigurarea stabilității personalului diplomatic și consular al României prin dispoziții care oferă certitudine și transparență profesiei noastre, promovarea și trimiterea în misiune permanentă în străinătate pe baze profesionale și de competență și o motivație superioară a membrilor corpului diplomatic și consular, ținând cont de răspunderile și obligațiile sporite care le revin.

Având în vedere specificul atribuțiilor și răspunderilor membrilor corpului diplomatic și consular, statutul pornește de la cerința unei pregătiri pe baze superioare și a unei calificări și formații permanente de-a lungul carierei, iar în ceea ce privește plecarea la misiuni în exterior, o selectare riguroasă pe bază de concurs.

Este o premieră pentru ministerul nostru. Orice plecare la post, în afară de numirile în posturile de ambasador și consul general, conform legislației în vigoare, plecările de diplomați și consuli se vor face pe bază de concurs în fața unei comisii independente care să permită ca cei mai buni să ocupe locurile cele mai importante în diplomația noastră. În egală măsură vom aplica aceeași metodă ca, după absolvirea Academiei Diplomatice a ministerului nostru, să putem să procedăm și la promovarea în grad diplomatic și consular la propunerea unei comisii similare, pe baza îndeplinirii unor condiții de stagiu, a evaluării activității desfășurate și a calificării lor și calificativelor obținute la instituții de formare profesională din țară sau din străinătate.

Statul prevede obligații substanțiale ale membrilor corpului diplomatic și consular românesc în legătură cu îndeplinirea misiunii și cu conduita lor, printre care să promoveze și să apere interesele statului și ale cetățenilor noștri, să respecte, conform legii, secretul de stat și de serviciu, protecția informațiilor, documentele și lucrurile sensibile la care, prin natura meseriei, au acces, să aibă în toate împrejurările o conduită profesională și morală ireproșabilă, să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii României sau statutului lor diplomatic și consular.

De asemenea, proiectul de lege prevede elemente noi care clarifică elemente legate de incompatibilității și interdicții legate de funcții publice sau private, cu excepția cadrelor didactice, de a face parte din partide sau organizații politice și de a desfășura activități în favoarea acestora, a solicita sau a accepta avantaje materiale sau de altă natură care ar aduce atingere loialității, responsabilității și prestigiului angajaților noștri, de a efectua activități comerciale și de a deține funcții în unități cu scop lucrativ și alte măsuri de acest gen.

Se prevede de asemenea, răspunderea membrilor corpului diplomatic și consular pentru încălcarea prevederilor statutului și neîndeplinirea cu bună știință, consiliul de onoare al ministerului va judeca în astfel de situații. Membrii corpului diplomatic și consular rămân în continuare supuși dispozițiilor legislației muncii și cele referitoare la funcționarii publici, în măsura în care prin acest statut nu se stabilesc alte reguli.

În ceea ce privește drepturile membrilor corpului diplomatic și consular, în afara salariului și a unor drepturi de care beneficiază în prezent, încercăm să aducem statutul și situația diplomaților și consulilor noștri mai aproape de situația diplomaților și consulilor din țări europene, inclusiv țări din regiunea noastră și încercăm să le asigurăm un mod de viață și de lucru decent în străinătate și introducem elementul de asigurare medicală obligatorie, ceea ce până acum în străinătate nu exista, o indemnizație în lei pentru plata cheltuielilor de întreținere a locuinței în țară și a contribuțiilor prevăzute de lege.

De aceea, doamnelor și domnilor deputați, această lege va permite adoptarea unui cadru normativ legislativ coerent, modern, european și care va permite în continuare ca Ministerul de Externe să poată să reprezinte interesele României în plan internațional, sperăm noi, cu aceeași competență, cu aceeași dăruire, cu același profesionalism, avem nevoie de sprijinul și încrederea dumneavoastră pentru a duce corpul diplomatic și consular românesc în secolul XXI, alături de locul firesc pe care România îl va ocupa, poate și, într-o mică măsură, datorită activității colegilor mei, într-o Europă și într-un spațiu euro-atlantic în care ne reîntoarcem după câteva decenii de pribegie.

De aceea, vă mulțumesc pentru ceea ce sper să fie un vot favorabil și vă rog să considerați în continuare ministerul nostru ca un partener fidel și loial al Parlamentului României și al Camerei Deputaților în particular.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru. Îl invit pe domnul președinte al Comisiei pentru politică externă, Radu Podgoreanu, să prezinte raportul comisiei.

Domnul Radu Podgoreanu:

Raport asupra proiectului de Lege privind statutul corpului diplomatic și consular al României.

Cu adresa nr.202 din 17 martie 2003, în conformitate cu art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică externă a fost sesizată pentru dezbatere și avizare în fond cu proiectul de Lege privind statutul corpului diplomatic și consular al României.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte, conform art.72 alin.2 din Constituția României, din categoria legilor organice, dispozițiile sale fiind incidente prevederilor art.16, alin.3 din Constituție, relative la ocuparea de funcții și demnități publice, precum și celor stabilite la art.37, alin.3 privind alte categorii de funcționari publici care nu pot face parte din partide politice.

Proiectul de lege a fost trimis spre avizare Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Până la data elaborării raportului, aceste avize nu au fost primite. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședințele Comisiei din 18 și 20 martie 2003. La dezbateri au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Cristian Niculescu - secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, doamna Cristina Ungureanu, doamna Elena Șerbănescu, domnul Octavian Filip și domnul Corneliu Dumitrescu, directori în minister, care au susținut forma revăzută din prezentul raport.

Proiectul de act normativ are ca scop stabilirea unui cadru unitar, coerent și complet pentru reglementarea activității personalului diplomatic și consular al României și precizează, totodată, modalitățile de accedere și promovare, drepturile și obligațiile personalului din corpul diplomatic și consular.

De asemenea, proiectul conține prevederi ferme referitoare la răspunderi, incompatibilități și interdicții.

Reglementările din proiectul de lege sunt în concordanță cu legislația internă privind statutul funcționarului public, cu reglementările în materie, care decurg din dreptul internațional public și cu cele decurgând din procesul de integrare a țării noastre în NATO și în Uniunea Europeană.

La examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au avut în vedere amendamentele depuse în scris de către domnii deputați Damian Brudașca, Andrei Chiliman, Kónya-Hamar Sándor, Szilágyi Zsolt.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 27 februarie 2003.

Luând în considerație cele de mai sus, Comisia pentru politică externă a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de act normativ și propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele formulate în anexă, adoptate de membrii comisiei și însușite de reprezentanții inițiatorului.

Această anexă și raportul au fost distribuite plenului la 24 martie 2003.

Stimați colegi,

Susținem acest proiect și vă rugăm să dați votul dumneavoastră pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină?

Domnul deputat Damian Brudașca. Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am luat parte, în calitatea de secretar al Comisiei de politică externă, la dezbaterea statutului corpului diplomatic și consular al României, aducând, așa cum rezultă și din raport, contribuții concrete pentru îmbunătățirea textului care a fost înaintat de la Senat.

Am considerat, ca reprezentant al Partidului România Mare, la fel ca și restul participanților din celelalte partide prezenți în cadrul Comisiei de politică externă, că este imperios necesară existența unui statut al corpului diplomatic și consular al României, în concordanță cu mutațiile și schimbările care s-au petrecut în viața politică și în întreaga societate românească.

Așa cum rezultă și din amendamentele pe care le-am formulat - unele sunt chiar amendamente de conținut -, am încercat ca acest text să fie un text modern, în concordanță cu intențiile prezentate în fața plenului și de către domnul ministru al afacerilor externe.

Ne bucură faptul să constatăm această preocupare. Ne-a bucurat și faptul că am găsit o înțelegere în rândul celorlalte partide politice pentru a elimina acele texte care nu corespund din punctul nostru de vedere intențiilor de a realiza un statut al corpului diplomatic și consular modern.

Din acest punct de vedere, am contribuit, prin votul nostru, la eliminarea art.19 alin.2, prin care se încerca menținerea activității diplomatice în sfera de influență a politicului și transformarea pe neașteptate a acesteia într-un fel de cimitir al elefanților politici. Noi nu am fost de acord cu menținerea în rândurile corpului diplomatic a persoanelor care au îndeplinit vârsta legală de pensionare, tocmai pentru a elimina această posibilitate folosită cândva de către forța politică pentru stipendierea celor care au fost atașați politicii partidului de la guvernare.

De asemenea, au mai fost și alte articole pe care le-am eliminat, pentru a nu crea din corpul diplomatic, deși îi recunoaștem calitatea de elită a funcționarilor publici, pentru a nu face din el, totuși, beneficiarul unor drepturi care nu se regăsesc și la celelalte categorii de funcționari publici din aparatul central.

Apreciem, așa cum am spus, în mod deosebit, această formă la care s-a ajuns. Sperăm ca ea să fie utilă în desfășurarea activității corpului diplomatic și consular în perspectivă și nu pot să nu remarc interesul deosebit pe care l-a manifestat pe toată perioada dezbaterii în comisie Ministerul Afacerilor Externe, reprezentat la nivel de secretar de stat și directori de compartimente, și ne bucură faptul că domnul ministru de externe face o excepție, prezentându-se în persoană în fața plenului Camerei Deputaților pentru susținerea acestui proiect de lege, dovedind, și prin aceasta, că Ministerul de Externe tratează cu toată seriozitatea și responsabilitatea acest statut al corpului diplomatic și consular.

Prin urmare, susțin - și ca membru al comisiei și ca reprezentant al Partidului România Mare - adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această lege este o lege importantă și mă bucur și trebuie, cred, toată lumea să privim acest moment ca un moment cu semnificații importante.

Această lege reglementează un domeniu de activitate care este important nu numai prin faptul că ajută la promovarea politicii României și a ajutat dintotdeauna, ci și prin faptul că se referă la un corp de funcționari - eu nu le-aș spune de elită, pentru că, chiar dacă sunt așa, noi trebuie să ne gândim în primul rând că sunt un corp de funcționari profesioniști, adică oameni care-și fac datoria față de principalele obiective ale politicii României acum și dintotdeauna -, pentru că România s-a aflat la confluența unor civilizații și a unor mari interese politice, iar românul a fost obișnuit dintotdeauna să aibă la dreapta sa sabia, iar la stînga - diplomația. Numai așa, în istoria noastră, am reușit ca să transformăm de multe ori înfrângerile în victorii și să reușim să ne promovăm interesul național cu mai mult sau mai puțin succes, așa cum au vrut vremurile, dar mai ales, cu contribuția oamenilor.

Poate că ar fi important și poate că ar fi bine ca în astfel de momente să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra elementelor constitutive ale unei astfel de activități, a ceea ce a însemnat diplomația și ceea ce înseamnă diplomația pentru România, și a unor semnificații de care suntem legați prin trecutul nostru istoric și prin tot ceea ce avem de gând să facem în viitor.

Dar, pentru că este important să vorbim de prezent, aș dori să mă refer în susținerea acestui proiect de lege la aspecte legate de diplomația românească de după 1990, fără a îndrăzni să spun că diplomația românească înainte de 1990, chiar și în perioada comunistă, poate chiar în perioada comunistă, n-a fost promovată de oameni profesioniști și care au știut să promoveze interesul național. Încă din 1990 s-a dat o hotărâre de Guvern, deci, iată că a existat o ordine de prioritate din partea puterilor care s-au perindat, sau puterii care s-a perindat la conducerea României, încă de atunci s-a manifestat interes pentru diplomație, știindu-se că diplomația va să fie un element important în construcția României pe drumul tranziției și integrării în structurile euroatlantice și europene.

Această hotărâre de Guvern, iată, astăzi, după 13 ani, prin eforturile lăudabile ale actualei conduceri a Ministerului de Externe, se transformă într-o lege. De ce acum? Eu cred că sunt mai multe lucruri de amintit.

În primul rând, că diplomația românească, trebuie să recunoaștem, - și nu ne referim întotdeauna la persoane, ci ne referim la instituția ca atare - a fost o instituție de succes. Iar, dacă privim în ultimii câțiva ani, prin succesele pe care le-a realizat România în domeniul politicii externe și de promovare a interesului național, a fost un corp de oameni harnici, devotați și atașați interesului național - i-am numit pe diplomați care, cu viziune clară, dar și cu muncă asiduă, au promovat aceste interese -, România câștigând treptat integrarea în NATO, dreptul de a circula liber, fără vize, în Uniunea Europeană și așa mai departe, ca să nu mai vorbesc de complicata poziționare a României în prezent, în actualul context mondial care, cel puțin în acest moment, s-a dovedit de succes.

Un al doilea motiv este faptul că în acest minister s-a format un corp de profesioniști tineri. Transferul de generații - care uneori a fost dramatic în țările în tranziție - s-a realizat, în țara noastră, pe o bază poate mai corectă, poate mai îndelungată, dar mai eficientă. Dacă avem un corp diplomatic foarte tânăr, dacă avem diplomați de carieră, de succes și în posturi-cheie foarte tineri, acest lucru se datorează unei politici promovate consecvent în acest domeniu.

Și, de asemenea, un alt motiv este integrarea în Uniunea Europeană. Diplomația românească a fost, dintotdeauna, la nivelul tradițiilor diplomației europene. Acum, va trebui să fim și în consonanță cu acest lucru.

Acest statut - care consfințește de fapt statutul unor profesioniști de excepție - reprezintă pentru noi, cred, o atestare definitivă a acestora în contextul politic și, dacă vreți, social al României și al obiectivelor pe care și le propune.

Partidul Social Democrat susține, cu amendamentele care au fost prezentate în comisie, acest proiect.

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul domnul Szilágyi Zsolt, din partea Grupului parlamentar UDMR.

Vreau să anunț colegii mei că la dezbateri generale vorbește un reprezentant din partea fiecărui grup parlamentar.

Domnul Szilágyi Zsolt:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Domnilor colegi de la Ministerul de Externe,

Onorată Cameră,

Este vorba despre o datorie mai veche a Parlamentului, o datorie mai veche a Guvernului și a Ministerului de Externe. Pe măsură ce provocările care au fost întâmpinate de Ministerul Afacerilor Externe legate de eficientizarea și de eficiența, ridicarea randamentului ministerului, au fost îndeplinite, s-a ridicat această problemă a creării cadrului legal pentru statutul diplomaților.

Acest domeniu a fost, de altfel, reglementat prin fel și fel de acte normative. Este, deci, absolut oportun să reglementăm, printr-o singură lege clară statutul diplomaților.

Este vorba despre o lege tehnică și acest caracter al proiectului și acest spirit a fost respectat și dovedit și în cadrul comisiei, unde am avut o dezbatere axată pe consens, o dezbatere constructivă care, indiferent de coloratura politică a adus, cred, prin amendamentele acceptate, o îmbunătățire a legii. Sper ca acele amendamente care sunt înaintate ca propuneri, amendamente admise de comisie, să fie acceptate și de plen.

Împreună cu colegul Kónya-Hamar Sándor, și noi, din partea Grupului parlamentar UDMR, am depus circa 20 de amendamente care au fost dezbătute și multe dintre ele se regăsesc în raportul distribuit și care se află la dumneavoastră.

Chiar dacă avem de-a face și ne confruntăm cu o moștenire grea, dat fiind faptul că politica de cadre a Ministerului Afacerilor Externe, în special înainte de '89, nu a permis participarea pe măsură a membrilor comunităților minoritare și a moștenit un personal în care comunitatea de care aparțin și pe care o reprezint nu este reprezentată aproape deloc, în ciuda acestui fapt este nevoie de crearea șanselor egale și sunt convins că, pe măsură ce societatea revine la normalitate, pe măsură ce practicile europene vor fi familiarizate și de Ministerul de Externe în privința politicii de cadre, sunt sigur că se va remedia această deficiență.

Chiar dacă avem mai multe amendamente respinse, pe care probabil le vom susține în plen, trebuie să subliniez că avem și multe amendamente admise de comisie și, dat fiind faptul că este o lege extrem de importantă, ce poate ajuta și accelera efortul de integrare a Guvernului și a Parlamentului, noi susținem adoptarea legii și vom participa la dezbaterea acestei legi.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Drăgănescu, din partea Partidului Național Liberal.

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Și Partidul Național Liberal consideră că adoptarea acestei legi este un moment important din istoria diplomației române. Și Partidul Național Liberal, prin reprezentanții săi, a lucrat în mod conștiincios la această lege; a avut amendamente care au fost admise și a avut amendamente care au fost respinse.

Trebuie să spunem că prin fiecare statut pe care noi îl votăm aici, începând de la statutul cadrelor didactice, statutul polițistului etc. etc., statul român mărește povara bugetară și poate că, la un moment dat, este normal să fie așa, deoarece, în special în cazul de față, personalul diplomatic și consular lucrează în condiții specifice, în care ajung de foarte multe ori în contact cu colegi din alte țări și, evident, nu putem să lăsăm diplomații noștri să simtă o posibilă inferioritate, cel puțin materială, vis-a-vis de aceștia.

Vreau să spun că acest caz este totuși un caz fericit. De exemplu, la articolul în care se prevede că pentru persoanele care ies la pensie și au o vechime de 20 de ani în diplomație se acordă 5 salarii la valoarea ultimului salariu avut.

Vreau să vă atrag atenția că la legea privind salariile polițiștilor se vor da 20 de salarii pentru cei care ies la pensie, vis-a-vis de, iată, diplomații care-i avem aici au cerut totuși destul de puțin.

Din acest punct de vedere, Partidul Național Liberal va vota acest proiect de lege, dar, ceea ce doresc în ultima parte a intervenției mele este să vă spun, domnule ministru, să aveți grijă că și această lege, chiar dacă va veni ea probabil la timp și va mai reduce din sinecurele care există totuși în interiorul ministerului, - iată ce s-a întâmplat în ultima săptămână vis-a-vis de numirea în posturi foarte importante, cum este cel de consul la Los Angeles, sau a unor persoane care n-au deloc experiență în diplomație -, deci, aveți grijă, totuși, în continuare, domnule ministru, ca acest corp al diplomaților să nu fie plin de oameni care primesc aceste sinecure de la partidul care este vremelnic la putere.

De asemenea, vă atrag atenția, domnule ministru, că ar fi bine să urgentați deschiderea de ambasade în țările care vor fi în curând, de la anul, membre ale Uniunii Europene și NATO - mă refer la Letonia, Estonia, de exemplu. Și, nu în ultimul rând, readuc aminte colegilor noștri de aici că Nicolae Titulescu spunea: "Dați-mi o politică internă bună și vă fac o politică externă excepțională".

Dumneavoastră, domnule ministru, sunteți membru al Guvernului, sunteți o persoană care, prin multiplele ordonanțe pe care le emite Guvernul, de fapt și adoptați legislația din România, trebuie să aveți grijă că în ultimul timp există multe derapaje de la linia unui stat de drept. Și noi stăm și ne întrebăm de multe ori dacă România, pe plan intern, îndeplinește acele condiții de aderare la instituțiile la care noi dorim să aderăm și dacă nu cumva doar Ministerul de Externe este singurul care mai salvează fața României la ora actuală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat, domnul Negoiță.

Domnul Gheorghe-Liviu Negoiță:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

N-o să mai reiau aici toate argumentele spuse de antevorbitorii mei.

Și Partidul Democrat consideră că este o lege bună. Corpul diplomatic avea nevoie de o reglementare pentru a putea fi reprezentați cu cinste, cu demnitate, pe baza unei legi care, într-adevăr, să dea un statut demn de toată încrederea personalului dipomatic al României.

Vom participa la dezbateri și vom vota această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea textelor.

Vă rog să urmăriți, cu atenție, în paralel proiectul de lege și raportul comisiei, pentru a vedea unde sunt amendamente.

La titlul proiectului de lege n-au fost amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.1 alin.1, n-au fost amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

Art.1 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul nr.1.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1?

Admis amendamentul, modificat alin.2 din art.1.

La art.2 alin.1, comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Alin.2 de la art.2.

Urmăriți amendamentul nr.2.

Nu aveți obiecțiuni.

Adoptat amendamentul, modificat alin.2.

Art.3 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.3.

Admis amendamentul, modificat alin.1.

Art.3 alin.2.

Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în formularea Guvernului.

Cap. II, Secțiunea I.

Titlul. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea Guvernului.

Art.4. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.5. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.6. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.7 și art.8.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.9 alin.1.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.4.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul comisiei, modificat art.9 alin.1.

Art.9 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.5.

Admis amendamentul, modificat art.9 alin.2.

Art.10. Urmăriți amendamentul nr.6.

Admis amendamentul, modificat art.10.

Art.11, art.12 și art.13.

Comisia nu a avut amendamente.

Nici dumneavoastră.

Votat în formularea Guvernului.

Art.14 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.7.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul, modificat alineatul.

Art.14 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.8.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul, modificat art.14 alin.2.

Art.15. Comisia nu a avut amendamente.

Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.16. Urmăriți amendamentul nr.9.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul, modificat textul.

Titlul Capit.III și al Secțiunii I-a.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în formularea Guvernului.

Art.17, alin.1.

Vă rog să urmăriți până la lit.g), comisia n-a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în formularea Guvernului, în unanimitate.

La art.17 alin.1 lit.h), urmăriți pct.10 din raport, mai exact, amendamentul nr.10.

Admis amendamentul, modificat lit.h).

Art.17 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.11.

Votat amendamentul, modificat alin.2.

Art.17 alin.3.

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Votat în formularea Guvernului.

Art.18. Urmăriți amendamentul nr.12.

Admis amendamentul, modificat art.18.

Art.19 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.13.

Poftiți, domnule Szilágyi Zsolt.

Domnul Szilágyi Zsolt:

Permiteți-mi să vă supun atenției un amendament respins, care nu a fost acceptat de plenul comisiei, însă a fost apreciat - dacă-mi permiteți expresia - de către comisie.

Este vorba despre limita de vârstă la care se numește, de regulă, un ambasador. Textul original prevede următorul text: "... de regulă, diplomați de carieră, care să nu depășească vârsta de 65 de ani".

Noi am propus, împreună cu domnul coleg Kónya-Hamar Sándor, vârsta de 55 de ani. Aș dori să accentuez că nu se schimbă formularea textului. Deci, sintagma "de regulă" este binevenită, fiindcă, bineînțeles că se pot admite excepții. Însă, am dori ca, în general, ca idee generală, să se întâmple o întinerire în politica generală în privința numirii ambasadorilor și, bineînțeles că, în cazuri fundamentate, în cazul în care este vorba de academicieni sau de diplomați apreciați, cu o cunoștință temeinică în ceea ce privește destinația, bineînțeles că se pot aplica excepții. Dar, acest "65" să devină "vârsta de 55 de ani". Pentru aceasta vă cer votul.

Este amendamentul la art.19 alin.1, la amendamente respinse. Este un amendament formulat de domnul Kónya-Hamar Sándor și subsemnatul, Szilágyi Zsolt.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

În comisie s-a dezbătut destul de multă vreme amendamentul propus de colegul de la UDMR și decizia finală a fost de respingere, pentru un motiv esențial. Un diplomat nu se face peste noapte; un dipomat se face în timp, este nevoie de experiență și întinerirea despre care vorbește domnul Szilágyi Zsolt nu se poate constata că nu este urmărită cu consecvență de către Ministerul de Externe. Dar, a aplica această prevedere pe care domnia sa o are în amendament, în sensul reducerii posibilității de numire în funcțiile diplomatice a persoanelor până la 55 de ani ar însemna și o discriminare, o încălcare a dreptului diplomaților de a parveni la aceste funcții de ambasadori sau în celelalte funcții menționate în acest amendament.

Prin urmare, nu susțin nici aici, așa cum n-am susținut nici în plen, ideea din amendamentul respins, pentru că eu apreciez că este nevoie să nu se depășească vârsta legală de pensionare. Tocmai de aceea, ținând cont de prevederile Legii nr.19/2000, am și menționat că această vârstă să fie nu de 65 de ani, ci în concordanță cu prevederile Legii pensiilor, respectiv să se poată ajunge până la vârsta de 67 de ani. "Cei care n-au bătrâni trebuie să și-i cumpere" spune un proverb.

Cred că de acest lucru trebuie să beneficieze inclusiv diplomația românească, ce trebuie să folosească experiența și buna pregătire a cadrelor care s-au călit în bătălia aceasta pe frontul diplomației.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul președinte Radu Podgoreanu.

Domnul Radu Podgoreanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia își menține punctul de vedere. Noi am considerat, la fel cum au spus și colegii noștri, că această vârstă corespunde și pașilor pe care trebuie să-i facă un om pe calea diplomației și ajunge, la o vârstă destul de înaintată, să dobândească suficientă experiență.

De asemenea, considerăm că ne încadrăm în durata activă, așa cum este pentru toată lumea în societatea românească.

Și aș mai spune încă un lucru: comisia a propus ca, de regulă, plecarea la post la limita de vârstă să nu depășească la finalul postului vârsta de pensionare.

Deci, considerăm că formularea adoptată la nivelul comisiei trebuie susținută în continuare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul ministru are aceeași opinie.

Stimați colegi,

Voi supune votului dumneavoastră întâi amendamentul comisiei, cum prevede regulamentul.

Dacă amendamentul va fi admis, implicit cel propus de colegul nostru rămâne respins.

Cine este pentru amendamentul nr.13 de la art.19 alin.1? Vă rog să vă exprimați prin vot; este amendamentul comisiei. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritatea voturilor pentru, s-a admis amendamentul nr.13.

Art.19 alin.1 va avea înfățișarea reieșită din votul amendamentului.

Art.19 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul 14. Nu sunt obiecțiuni, se admite amendamentul, se elimină textul.

Art.20. Nu sunt amendamente. Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Titlul Secțiunii a II-a. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.21 alin.1. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.21 alin.2, urmăriți amendamentul 15. Nu sunt obiecțiuni. Este admis amendamentul și se modifică alin.2.

Art.21 alin.3. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.22 alin.1, urmăriți amendamentul 16. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul și este modificat textul.

Art.22 alin.2 și 3, comisia n-a avut amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.22 alin.4, urmăriți amendamentul 17. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul, modificat alin.4.

Titlul Capitlului IV și al Secțiunii I. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.23, de la lit.a până la d) inclusiv, comisia nu a avut obiecțini. Dacă aveți dumneavoastră? Votate toate literele în formularea Guvernului.

Art.23 lit.e), urmăriți amendamentul 18. Este admis amendamentul și se modifică lit.e).

Art.23 lit.f). Urmăriți amendamentul 19. Nu sunt obiecțiuni. Este admis amendamentul 19 și este modificată lit.f).

Art.23 lit.g) urmăriți amendamentul 20. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul și este modificată lit.g).

Art.23 lit.h) dacă aveți obiecțiuni? Votat în formularea Guvernului.

Art.24 alin 1 și 2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.25 alin.1, urmăriți amendamentul 21. Este admis amendamentul și este modificat alin.1.

Art.25 alin.2. Nu sunt obiecțiuni. Nici obiecții, votat în formularea Guvernului.

Art.26 alin.1, urmăriți amendamentul 22.

Art.26 alin.1, există un amendament din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială. Poftiți, doamna președinte Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aceste amendamente pe care le-am făcut cu două zile după apariția raportului le-am discutat ulterior cu membrii biroului comisiei și cu inițiatorul. Sunt câteva care privesc, în special, sistemele de asigurări.

La art.26 alin.1 pentru a evita situațiile de genul celor care s-au manifestat în cadrul magistraturii când s-au recuperat bani și s-a ajuns la executări silite, puțin neplăcute, am dorit să facem mențiunea condiției plății contribuțiilor, dacă se dorește gratuitate.

Ca atare, amendamentul nostru sună astfel: "În țară, membrii corpului diplomatic și consular al României în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, în condițiile achitării contribuțiilor legale la sistemul de asigurări de sănătate în perioada de activitate."

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca are o intervenție cu privire la acest aspect.

Vă rog.

Domnul Damian Brudașca:

În intervenția Comisiei pentru muncă și protecție socială există o situație care mie mi se pare hilară, "beneficiază de gratuitate cu condiția plății". Păi, dacă este plătită, atunci nu mai este gratuit.

Deci, ori plătim, și atunci nu mai vorbim despre gratuitate, ori nu plătim și lăsăm în condițiile menționate în această formulare acceptată de către comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, doamna Smaranda Dobrescu și apoi domnul ministru.

Doamna Smaranda Dobrescu:

După cum știți, sistemul de coplăți nu este un sistem totalmente gratuit, deci la acest lucru ne-am referit noi și ne-am mai referit și la faptul că protezele și medicamentele, toate acestea vor fi gratuite, deci la actul medical gratuit, aceasta înseamnă gratuitate din punctul nostru de vedere și nu acea gratuitate care a dus la interpretări diferite în cadrul magistraturii, când au înțeles prin gratuit neplata contribuției.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Geoană.

Domnul Mircea Geoană:

Considerăm că formularea propusă de comisie este corectă. Noi, oricum, și la această oră contribuim la sistemul de asigurări de sănătate în perioada activității. Deci este o contribuție normală pe care orice salariat o are. De aceea, credem că formularea prezentată este corectă. vom avea, în condițiile în care continuăm să ne achităm de obligațiile noastre la sistemul de asigurări de sănătate în regim de gratuitate, avantajele stipulate în acest articol. deci credem că este o chestiune mai degrabă de clarificare decât de fond. Susținem amendamentul respectiv cu care suntem de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru politică externă este de acord cu amendamentul propus de Comisia pentru muncă și protecție socială și, în consecință, supun votului dumneavoastră acest amendament al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Majoritatea a adoptat deci art.26 alin.1 în redactarea propusă de către comisia pentru probleme de muncă.

Art.26 alin.2 nu sunt amendamente. Adoptat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.27 alin.1, urmăriți amendamentul 23. Nu sunt obiecțiuni. Este admis amendamentul și este modificat art.27 alin.1.

Art.27 alin.2, urmăriți amendamentul 24. Este admis amendamentul și este modificat alin.2.

Art.27 alin.3, urmăriți amendamentul 25. Este admis amendamentul și este modificat alin.3.

Art.27 alin.4, urmăriți amendamentul 26. Nu sunt obiecțiuni. Este admis amendamentul și este modificat alin.4.

Art.27 alin.4, urmăriți amendamentul 27. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea conținută în amendament.

Art.28. Dacă aveți obiecțiuni? Votat în formularea Guvernului.

La art.29 există o intervenție a Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Aveți cuvântul doamnă președintă.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba doar de o precizare. Și vă propunem următoarea formulare: "Membrii corpului diplomatic și consular al României care își desfășoară activitățile în condiții deosebite sau vătămătoare de muncă au dreptul la încadrarea în aceată categorie. Încadrarea se stabilește prin hotărâre a Guvernului, potrivit Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale".

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru politică externă și Guvernul este de acord. Supun votului dumneavoastră acest amendament la art.29.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.29 astfel reformulat, comisia propune prin amendamentul 28 un art.291. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 28? Nu aveți, este admis amendamentul. S-a introdus textul.

Titlul Secțiunii a II-a. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.30, urmăriți amendamentul 29. Nu sunt obiecțiuni. Este admis amendamentul și este modificat art.30.

Art.31 de la lit.a) până la lit.e) inclusiv, comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în formularea Guvernului.

Art.31 lit.f), urmăriți amendamentul 30. Este admis amendamentul și modificat textul.

Art.31 lit.g), urmăriți amendamentul 31. Este admis amendamentul și este modificată lit.g).

Art.32 și 33, comisia n-a avut amendamente. Nici dumneavoastră obiecții, votate în formularea Guvernului.

Titlul Capitolului V. Admis în unanimitate.

Art.34 alin.1, 2 și 3, comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră obiecțiuni. Votate în formularea Guvernului.

Art.34 alin.4, urmăriți amendamentul 32. Este admis amendamentul și este modificat alin.4.

Art.34 alin.5, urmăriți amendamentul 33. Este admis amendamentul și se mofică alin.5.

Art.35, 36, 37, 38, 39 și 40, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți obiecțiuni. Adoptate toate în formularea Guvernului.

La art.41 este un amendament care se diferențiază de amendamentul comisiei. Are un amendament doamna Smaranda Dobrescu, în numele comisiei pentru problemele de muncă.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială consideră, și cred că pe bună dreptate, că vechimea în muncă nu mai este o sintagmă relevantă din punct de vedere al noului cod al muncii și nici al Legii- cadru privind pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale.

Stagiile de cotizare sunt elementul relevant în determinarea pensiei, de aceea vă propunem următoarea formulare: "Soțul sau soția membrului corpului diplomatic și consular al România pe perioada deplasări sale în străinătate împreună cu acesta și căruia i se suspendă raporturile de muncă pe perioada respectivă beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei cu plata de către unitatea trimițătoare a contribuției la sistemul public de pensii la nivelul ultimului salariu avut înainte de plecare."

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Ministerul și Comisia pentru politică externă își însușesc acesta amendament.

Da, poftiți, domnule Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

De acord cu amendamentul doamnei președinte, dar nu sunt de acord cu limba în care a folosit dânsa. Nu "înainte de plecare", ci "înaintea plecării" ca să fim consecvenți cu limba română.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte și-a îsușit această sugestie de îmbunătățire a redactării propriului amendament. Cu această precizare supun amendamentul comisiei pentru muncă, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.42, comisia n-a avut amendamente, nici dumneavoastră, votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.43, urmăriți amendamentul 35. Este admis amendamentul și se modifică art.43.

Art.44, urmăriți amendamentul 36. Este admis amendamentul și se modifică textul.

Art.45, urmăriți amendamentul 37. Dacă aveți obiecțiuni? Este admis amendamentul, modificat art.45.

Art.46, urmăriți amendamentul 38. Este admis amendamentul și se modifică ".. Da, poftiți, domnule președinte Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Cred că, chiar dacă nu s-a așteptat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, putem repara ceea ce mie mi se pare o inadvertență în textul acestui amendament, în condițiile în care amendamentul indicat la poziția 38 sub nr.461 vorbește de...

Domnul Valer Dorneanu:

...39 este acela...

Domnul Ionel Olteanu:

Art.39, da, vorbește de "acoperirea necesarului de personal în serviciul exterior, detașarea la Ministerul Afacerilor Externe și încadrarea pe perioadă determinată se fac pe durata misiunilor permanente". Prima critică, care ar părea de redactare, dar are o rezonanță pe fondul problemei, este aceea că, în condițiile în care detașarea este o instituție distinctă, care presupune păstrarea raporturilor de muncă cu unitatea angajatoare, nu putem spune "detașarea și încadrarea la Ministerul Afacerilor Externe" pentru că ar fi un non sens. Probabil că autorul amendamentului a vrut să spună că această detașare poate avea loc în cadrul misiunilor permanente, deci în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și eventual poate interveni încadrarea în Ministerul Afacerilor Externe. Prima observație spuneam.

A doua observație, este una de fond propriu-zisă, pentru că ea privește rațiunea pentru care am considera necesar un asemenea text. Mie mi se pare că avem nevoie de a prevedea un asemenea text, în sensul de a acoperi necesarul de personal specializat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și aș spune nu doar în cadrul misiunilor permanente, ci și în cadrul centralei. Pentru că, altfel, vom avea situații în care portari, știu eu, femei de serviciu pot fi identificate de la ministerul X sau de la primăria Y pentru a fi aduse în cadrul unei misiuni permanente. Or, cred că rațiunea pentru care ar trebui să permitem o asemenea dispoziție ar fi aceea de a ne conforma unei anumite dinamici a relațiilor diplomatice care presupune completarea cu personal specializat a misiunilor diplomatice, dar și a personalului din Centrala Ministerului Afacerilor Externe. Și, aici dați-mi voie să fac referire la o practică și la o legislație care există în diplomația franceză, în sensul de a crea posibilitatea încadrării sau doar detașării unor magistrați de la anumite instanțe judecătorești sau din cadrul Ministerului Justiției în cadrul misiunilor permanente...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, avem și un vot final de 120 de legi care ne obligă să nu abordăm practica franceză în domeniul justiției.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte, dacă dumneavoastră considerați ab initio că argumentele mele nu prezintă interes, puteați eventual să-mi indicați un anumit timp de cuvânt.

Mă voi opri aici totuși, considerând că argumentele sunt pertinente și au o relevanță atât pe procedură, pe formă, cât și pe fond. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Să înțeleg, totuși, că amendamentele dumneavoastră vizează 461, nu 46 simplu. Bun.

La art.46 dacă aveți vreo obiecțiune la amendamentul 38? Votat în unanimitate amendamentul 38. Cu privire la noul text 461 întreb inițiatorul sau Comisia pentru politică externă. Care doriți să răspundeți?

Domnule ministru, dumneavoastră sunteți de acord? Da.

Domnule președinte Radu Podgoreanu?

Domnul Radu Podgoreanu:

Propunem o soluție de compromis: "Detașarea sau încadrarea", deci în loc de "și" , "sau". Și, atunci...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Olteanu?

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc comisiei pentru receptivitate. Aș vrea să menționez doar un singur lucru. Amendamentul meu oral privea și adăugarea cuvântului "specializat" după cuvântul "personal"și adăugarea expresiei după "serviciul exterior", "din centrala Ministerul Afacerilor Externe" pentru a cuprinde ambele situații. Altfel, raționamentul cred că este afectat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comsia care inițial credea că lucrul acesta este absolut subânțeles, se acceptă totuși formularea ca să nu mai continuăm discuțiile. Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul 39 cu privire la art.461 cu îmbunătățirile propuse de domnul deputat Olteanu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere. Îmi cer scuze.

Titlul Capitolului VI. Nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art.47 și 48, comisia n-a avut amendamente, deci dumneavoastră îl votați în formularea Guvernului.

Titlul Capitolului 7? Nu sunt obiecțiuni, votat în formularea Guvernului.

Art.49 alin.1, comisia n-a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.49 alin.2, urmăriți amendamentul 40. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul, modificat art.49 alin.2.

Art.50, urmăriți amendamentul 41. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul, votat textul.

Art.51 alin.1, urmăriți amendamentul 42 și ascultați-o pe doamna președinte Smaranda Dobrescu cu un amendament în numele Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Față de amendamentul comisiei dorim o singură completare, în final: "...o indemnizație egală cu 5 salarii de bază nete plătite din bugetul ultimei unități trimițătoare". Ca să existe precizarea cine plătește acest beneficiu.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul și Comisia pentru politică externă își însușesc această propunere. Supun votului dumneavoastră amendamentul 42 cu această adăugire.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.51 alin.2 și 3, comisia n-a mai avut obiecții nici amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în formularea Guvernului.

Art.52 alin.1 nu sunt amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți, votat în formularea Guvernului.

Art.52 alin.2, urmăriți amendamentul 43. Este admis amendamentul, modificat 52 alin.2.

Art.53, urmăriți amendamentul 44. Este admis amendamentul și este modificat textul.

Art.54, dacă aveți obiecțiuni?

Poftiți, doamna președinte al comisiei.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Propunem același lucru. O formulare de genul: "În caz de deces al unui membru al corpului diplomatic și consular al României, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază net din ultima lună de activitate a celui decedat, plătit din bugetul unității trimițătoare."

Domnul Valer Dorneanu:

Da, este aceeași corelare. Comisia și ministerul sunt de acord. Supun votului dumneavoastră la art.54 acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Rog șefii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală pentru că mai avem puține texte și începem votul final. Sper să nu fie nevoie de un apel nominal transparent.

Titlul Capitolului VIII, nu sunt obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art.55, 56 și 57, da, doamna președinte Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

O ultimă intervenție la 56, în loc de "răspundere materială" să avem "răspundere patrimonială", conform ultimelor prevederi ale codului muncii.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia și ministerul sunt de acord.

Supun votului dumneavoastră această modificare la art.56.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.55 și 57, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.58, urmăriți amendamentul 45. Este admis amendamentul și este modificat art.58.

Titlul Capitolului IX. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Guvernului.

Art.59, urmăriți amendamentul 46. Este admis amendamentul și se modifică art.59.

Art.60, 61, 62 și 63. Nu sunt obiecțiuni, votate, în unanimitate, în formularea Guvernului.

Art.64 și 65. Votate în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.66, urmăriți amendamentul 67. Este admis amendamentul și se modifică art.66.

Art.67, 68. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Art.69, care este și ultimul. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea Guvernului.

Stimați colegi, am parcurs textele acestei legi cu caracter organic, rog colegii mei să evalueze prezența în sală.

Rog toți deputații să se prezinte în sala de ședințe pentru a parcurge lista de vot final.

Stimați colegi, nu suntem în cvorum, rog pe domnul secretar Niță să facă apelul și rog liderii grupurilor parlamentare să ne întâlnim puțin pentru a decide cu privire la programul pentru ziua de astăzi. Până la citirea apelului rog liderii grupurilor parlamentare să vină puțin la prezidiu.

Aveți cuvântul, domnule Niță.

Domnul Constantin Niță:

- Abiței Ludovic - prezent
- Afrăsinei Viorica - prezentă
- Albu Gheorghe - prezent
- Ana Gheorghe - prezent
- Andea Petru - prezent
- Andrei Ioan - absent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antal Istvan - prezent
- Anton Marin - prezent
- Antonescu George - Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - prezent
- Apostolescu Maria - prezentă
- Arghezi Mitzura Domnica - absentă
- Ariton Gheorghe - prezent
- Armaș Iosif - prezent
- Arnăutu Eugenu - prezent
- Asztalos Ferenc - prezent
- Baban Ștefan - prezent
- Babiuc Victor - prezent
- Baciu Mihai - prezent
- Bahrin Dorel - prezent
- Baltă Mihai - prezent
- Baltă Tudor - prezent
- Bar Mihai - prezent
- Bara Radu Liviu - prezent
- Barbu Gheorghe - prezent
- Bartoș Daniela - prezentă
- Bădoiu Cornel - prezent
- Bălăeț Dumitru - prezent
- Bălășoiu Amalia - prezentă
- Băncescu Ioan - prezent
- Bâldea Ioan - prezent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - absent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bercăroiu Victor - prezent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - prezent
- Birtalan Akos - absent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boajă Minică - absent
- Boc Emil - prezent
- Bogea Angela - prezentă
- Boiangiu Cornel - absent
- Bolcaș Augustin Lucian - prezent
- Bondi Gyöngyike - prezentă
- Borbéy László - prezent
- Bozgă Ion - prezent
- Bran Vasile - prezent
- Brînzan Ovidiu - prezent
- Brudașca Damian - prezent
- Bucur Constantin - prezent
- Bucur Mircea - prezent
- Buga Florea - prezent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - prezentă
- Buzatu Dumitru - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - prezent
- Calcan Valentin Gigel - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cazimir Ștefan - prezent
- Cazan Gheorghe-Romeo-Leonard - absent
- Cășunean-Vlad Adrian - prezent
- Cerchez Metin - prezent
- Cherescu Pavel - prezent
- Chiliman Andrei Ioan - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciuceanu Radu - absent
- Ciupercă Vasile Silvian - prezent
- Cîrstoiu Ion - prezent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - absentă
- Coifan Viorel-Gheorghe - prezent
- Cojocaru Nicu - prezent
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - prezent
- Crișan Emil - absent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Daraban Aurel - prezent
- Dinu Gheorghe - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dobrescu Smaranda - prezentă
- Dolănescu Ion - prezent
- Dorian Dorel - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragoș Liviu Iuliu - absent
- Dragu George - prezent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - prezent
- Drețcanu Doina-Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitriu Carmen - prezentă
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - prezent
- Enescu Nicolae - prezent
- Erdei Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Ana - prezentă
- Florescu Ion - prezent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frunzăverde Sorin - prezent
- Gaspar Acsinte - prezent
- Georgescu Florin - prezent
- Georgescu Filip - absent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - prezent
- Gingăraș Georgiu - absent
- Giuglea Ștefan - prezent
- Godja Petru - prezent
- Grădinaru Nicolae - prezent
- Grigoraș Neculai - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Holtea Iancu - absent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - absent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - absent
- Ionel Adrian - prezent
- Ionescu Anton - prezent
- Ionescu Costel Marian - prezent
- Ionescu Dan - prezent
- Ionescu Daniel - prezent
- Ionescu Mihaela - prezentă
- Ionescu Răzvan - absent
- Ionescu Smaranda - prezentă
- Iordache Florin - prezent
- Iriza Marius - prezent
- Iriza Scarlat - prezent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Kelemen Atilla Bela Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - absent
- Kerekes Károly - absent
- Kónya-Hamar Sandor - prezent
- Kovács Csaba-Tiberiu - prezent
- Kovács Zoltan - prezent
- Lari Iorga Leonida - absentă
- Lazăr Maria - prezentă
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - prezent
- Leonăchescu Nicolae - prezent
- Lepădatu Lucia Cornelia - prezentă
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Longhen Ghervazen - prezent
- Loghin Irina - prezentă
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - prezent
- Maior Lazăr Dorin - prezent
- Makkai Grigore - prezent
- Man Mircea - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardari Ludovic - prezent
- Marin Gheorghe - prezent
- Marineci Ionel - prezent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mărăcineanu Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - prezentă
- Mândroviceanu Vasile - prezent
- Mera Alexandru Liviu - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Meșca Sever - absent
- Miclea Ioan - prezent
- Micula Cătălin - absent
- Mihalachi Vasile - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mincu Iulian - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mirciov Petru - absent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitu Dumitru Octavian - prezent
- Mițaru Anton - absent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mocioi Ion - prezent
- Mogoș Ion - prezent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - prezent
- Moldovan Petre - absent
- Moldovan Carmen Ileana - prezentă
- Moldoveanu Eugenia - prezentă
- Moraru Constantin Florentin - prezent
- Motoc Marian-Adrian - prezent
- Muscă Monica Octavia - absentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Naum Liana Elena - prezentă
- Nădejde Vlad-George - prezent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - prezent
- Neacșu Ilie - prezent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - prezent
- Nechifor Cristian - absent
- Negoiță Liviu Gheorghe - prezent
- Nica Dan - absent
- Nicolae Ion - prezent
- Nicolaescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolescu Mihai - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
- Nistor Vasile - prezent
- Niță Constantin - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Ionel - prezent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pașcu Ioan Mircea - prezent
- Pataki Iulia - prezentă
- Patriciu Dinu - absent
- Păduroiu Valentin - prezent
- Pășcuț Ștefan - prezent
- Păun Nicolae - absent
- Pécsi Ferenc - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - prezent
- Petruș Octavian Constantin - prezent
- Pleșa Eugen Lucian - prezent
- Podgoreanu Radu - prezent
- Pop Napoleon - prezent
- Popa Constanța - prezentă
- Popa Cornel - prezent
- Popa Virgil - prezent
- Popescu Ioan Dan - absent
- Popescu Costel-Eugen - prezent
- Popescu Dorin Grigore - absent
- Popescu Gheorghe - absent
- Popescu Kanty Cătălin - prezent
- Popescu Virgil - prezent
- Popescu Bejat Ștefan Marian - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Posea Petre - prezent
- Predică Vasile - prezent
- Pribeanu Gheorghe - prezent
- Priboi Ristea - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - absentă
- Puzdrea Dumitru - absent
- Radan Mihai - prezent
- Ráduly Róbert Kálmán - prezent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rasovan Dan Grigore - prezent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădulescu Grigore Emil - prezent
- Roșculeț Gheorghe - prezent
- Rus Emil - prezent
- Rus Ioan - prezent
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sadici Octavian - prezent
- Sali Negiat - prezent
- Sandache Cristian - prezent
- Sandu Alecu - prezent
- Sandu Ion Florentin - absent
- Sassu Alexandru - prezent
- Saulea Dănuț - prezent
- Savu Vasile Ioan - absent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - absent
- Sbârcea Tiberiu Sergius - prezent
- Selagea Constantin - prezent
- Sersea Nicolae - prezent
- Severin Adrian - absent
- Simedru Dan Coriolan - prezent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sonea Ioan - prezent
- Spiridon Nicu - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stana-Ionescu Ileana - prezentă
- Stanciu Anghel - prezent
- Stanciu Zisu - prezent
- Stănescu Alexandru-Octav - prezent
- Stănișoară Mihai - prezent
- Stoian Mircea - absent
- Stoica Valeriu - absent
- Stroe Radu - prezent
- Stuparu Timotei - prezent
- Suciu Vasile - prezent
- Suditu Gheorghe - prezent
- Székely Ervin-Zoltán - prezent
- Szilágyi Zsolt - prezent
- Șnaider Paul - prezent
- Ștefan Ion - prezent
- Ștefănescu Codrin - absent
- Ștefănoiu Luca - prezent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Tamás Sándor - prezent
- Tărâță Culiță - absent
- Târpescu Pavel - prezent
- Tcaciuc Ștefan - prezent
- Teculescu Constantin - absent
- Timiș Ioan - prezent
- Toader Mircea Nicu - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Tokay Gheorghe - prezent
- Toró Tiberiu - prezent
- Tudor Marcu - absent
- Tudose Mihai - prezent
- Tunaru Raj-Alexandru - prezent
- Țibulcă Alexandru - prezent
- Țocu Iulian Costel - absent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Nicolae - absent
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Vasilescu Valentin - prezent
- Vekov Károly-János - prezent
- Verbina Dan - prezent
- Vida Iuliu - prezent
- Videanu Adriean - absent
- Vișinescu Marinache - prezent
- Voicu Mădălin - prezent
- Voinea Olga Lucheria - prezentă
- Voinea Florea - prezent
- Winkler Iuliu - prezent
- Wittstock Eberhard-Wolfgang - prezent
- Zăvoianu Dorel - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

(Domnii deputați care au intrat în sală după epuizarea apelului nominal și-au confirmat prezența la secretariatul de ședință.)

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Vă propun să începem cu ultima lege, pe care tocmai astăzi am dezbătut-o pe articole.

Proiectul de Lege privind statutul corpului diplomatic și consular.

Supun proiectul de lege votului dumneavoastră cu precizarea că este vorba de o lege organică, care se va vota conform art.74 alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc. 270 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Mulțumesc.

Domnule ministru, puteți fi fericit.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 5 octombrie 2022, 11:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro