Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 septembrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-10-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 25-09-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 septembrie 2001

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 398/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect, cel cu privire la aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate.

Îl rog pe domnul ministru Ivanov să-l prezinte, pentru că este vorba de o ordonanță simplă.

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Doamnelor și domnilor deputați,

Am deosebita plăcere să susțin în fața dumneavoastră legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor.

Printre modificările aduse Codului Penal după 1990 se numără și introducerea instituției suspendării pedepsei sub supraveghere și a instituției executării pedepsei la locul de muncă, precum și completarea dispozițiilor privind regimul sancțiunilor aplicabile minorilor, modificări menite să asigure o mai bună reintegrare socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și cărora li s-a aplicat o măsură educativă sau, după caz, o pedeapsă privativă de libertate, printr-o hotărâre definitivă de condamnare. Aceste noi dispoziții nu au putut fi aplicate în mod corespunzător, deoarece nu au fost create structurile care să asigure efectiv supravegherea persoanelor supuse măsurilor menționate mai sus.

Scopul creării serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate, denumite "servicii de reintegrare socială și supraveghere", este acela de a realiza supravegherea infractorilor în cazurile prevăzute de lege, precum și de a le acorda, la cerere, asistență și consiliere specifică, în schimbul unei mai bune reintegrări a acestora în societate, precum și- în scopul reducerii riscului săvârșirii din nou a unor infracțiuni. Serviciile de reintegrare socială și supraveghere, prin activitatea desfășurată, constituie un instrument util în încercarea de a controla un segment specific al fenomenului infracțional, prin reducerea numărului de infracțiuni săvârșite de persoanele care au fost condamnate inițial la o pedeapsă sau la o măsură educativă privativă de libertate.

O atenție deosebită va fi acordată infractorilor minori, având în vedere și faptul că regimul sancționator prevăzut de lege pentru aceste persoane cuprinde o serie largă de sancțiuni privative de libertate, urmând ca aceștia să beneficieze de programe de îndreptare și reintegrare socială, precum și de programe educative, adaptate nevoilor specifice vârstei.

Mai mult, aceste servicii vor colabora cu compartimentele de specialitate din penitenciare, pentru a pregăti reintegrarea în comunitate a persoanelor condamnate după eliberarea acestora din penitenciar. Eficiența activității de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate a fost dovedită prin rezultatele bune obținute de centrele experimentale de probațiune.

Serviciile de reintegrare socială și supraveghere vor funcționa în cadrul tribunalelor, urmând ca, în funcție de volumul de muncă, rezultatele obținute, necesitățile și resursele pe plan local, să fie înființate și în cadrul unor judecătorii.

Serviciile de reintegrare și supraveghere vor colabora, în desfășurarea activității prevăzute în prezenta ordonanță, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile, în general. Aceste persoane vor urmări atragerea comunității în procesul de reintegrare socială a persoanelor aflate sub supraveghere, asistența și consilierea serviciilor, lucru de natură să crească șansele de reintegrare socială ale persoanelor supravegheate și, în același timp, să aducă beneficii comunității, prin creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu constituie un aspect important al activității de reintegrare socială și supraveghere, în atingerea scopurilor propuse și pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Prezentul proiect este în concordanță cu reglementările comunitățile, precum și cu rezoluțiile și recomandările Consiliului Europei în domeniu, iar crearea acestor servicii constituie un pas important în vederea alinierii activității de reintegrare socială a persoanelor condamnate la standardele europene.

Pentru aceste motive, vă rugăm, stimați deputați, să aprobați legea pentru adoptarea acestei ordonanțe. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat Moiș, din partea Comisiei juridice, aveți cuvântul, să vă prezentați raportul.

Domnul Vasile Moiș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Comisia juridică propune adoptarea acestui proiect de lege cu majoritate de voturi. Avem și câteva amendamente propuse de către comisie, potrivit raportului.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței. Vă rog să urmăriți, în paralel, textul ambelor și raportul.

Comisia, la titlul proiectului de lege, nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La articolul unic, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 1 din raport, pag. 1. Comisia ne propune transformarea articolului unic în art.I și modificarea acestuia, prin adăugirea sintagmei: "cu următoarele modificări și completări". Deci, urmează ca ordonanța să fie aprobată cu modificări și completări.

Dacă aveți obiecțiuni la art. I din amendamentul nr. 1? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Trecem, în continuare, la titlul ordonanței de lege. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 1, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

După art. 1, comisia vă propune, prin amendamentul nr. 2, introducerea unui nou art. 11. Vă rog să-l urmăriți la amendamentul nr. 2 pag. 3.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 2? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, se adoptată și art. 11.

La art. 2, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 3 alin. 1, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră aveți? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 3 alin. 2, de asemenea, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavostră? Nu. Votat în unanimitate.

După alin. 2, comisia vă propune, prin amendamentul 21, un nou alineat – 3. Mai multe alineate, de fapt.

Domnul Vasile Moiș:

3 alineate – art. 3, 4 și 5.

Domnul Valer Dorneanu:

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 21 de la pag. 3-4, după art. 3 alin. 2, comisia ne propune încă 3 alineate.

La alin. 3, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La alin. 4, dacă aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La alin. 5? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Deci, prin acesta, s-a votat în unanimitate noua alcătuire a art. 3, care are acum 5 alineate.

La art. 4, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Poftiți, domnule deputat Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

E un foarte mărunt amendament redacțional. Vă propun ca, la rd. 2, în loc de: "fără vreo discriminare", să spunem: "fără nici o discriminare".

Domnul Vasile Moiș:

Comisia este de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră reformularea acestui text, potrivit propunerii domnului deputat Ștefan Cazimir: "fără nici o discriminare".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 5, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul Cap. II. Nu aveți obiecțiuni, votat în unanimitate.

Art. 6 și 7. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

La art. 8 alin. 1 lit. a), b) și c), comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art. 8 alin. 1 lit. d), vă rog să urmăriți...

Domnul Vasile Moiș:

Mai este un amendament la art. 8 alin, 1, după lit. c), se introduce o lit. c1).

Domnul Valer Dorneanu:

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 3 de la pag. 5. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament, care se referă la art. 8 alin. 1 lit. c1)? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După lit. c1), la lit. d), comisia are o ușoară intervenție de redactare.

Domnul Vasile Moiș:

Feminin, în loc de masculin.

Domnul Valer Dorneanu:

De fapt, este un acord gramatical corect. Urmăriți, vă rog, lit. d) de la amendamentul nr. 3.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La lit. e), vă rog să urmăriți, la pag. 6, noua formulare propusă de comisie. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votată în unanimitate.

Lit. f). De asemenea, vă rog să urmăriți noua formulare de la pag. 6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votată în unanimitate.

Lit. g). Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votată în unanimitate.

Art. 8 alin. 2 și 3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nici dumneavoastră. Votate în unanimitate.

Art. 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art. 10. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul Cap. III. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 11 alin. 1 lit. a), b) și c), comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavostră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La lit. d), vă rog să urmăriți amendamentul nr. 4 de la pag. 6 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Și, în consecință, noua structură a lit. d).

După lit. e), comisia vă propune, la pag. 7 din raport, introducerea unei lit. e1). Dacă aveți obiecțiuni la această literă? Nu aveți. Votată în unanimitate.

Vă întreb din nou, dacă, la lit. f), g), h), i) și j), care urmează după lit. e1), aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

La alin. 2 de la art. 11, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Alin. 3? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 12, 13 și 14, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

Titlul Cap. IV. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art. 15 și 16, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art. 16 a fost ultimul. Vă rog, în consecință, să constatați că am parcurs dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței. Urmează să spunem acest proiect votului final la ședința de vot care va fi stabilită.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 5 octombrie 2022, 21:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro