Plen
Sittings of the Senate of May 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/18-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-05-2002 Printable version

Sittings of the Senate of May 9, 2002

4. Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind comerțul electronic

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind comerțul electronic.

Vă rog, din partea comisiei de mediere a Senatului.

Domnul senator Dinu Marin, da?

Domnul Marin Dinu:

Doamnelor și domnilor senatori...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, vă ascultăm.

Domnul Marin Dinu:

O lege care a trezit multe pasiuni în comisia de mediere. Rezultatul îl aveți difuzat la casetă. Vă propun să luăm pe articole.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

De acord.

La numărul curent 1, art. 1, punctele 1, 2, 4, 5, 6 și 7-11, respectiv, la Senat, 8-13. Numărul curent 1 înțeleg că este text comun, da?

Domnul Marin Dinu:

Text comun.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

În unanimitate, votat de către comisie. Dacă sunt observații? Dacă nu, vă rog să votați.

S-a aprobat textul comun propus de comisia de mediere, cu 92 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 3 abțineri.

Tot la numărul curent 1 lit. a) avem text Senat, deci, nu-l supunem la vot. Litera b), text Senat. La litera c) comisia de mediere propune eliminarea, da?

Domnul Marin Dinu:

Eliminarea, da.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Sunt observații? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 98 de voturi pentru, două împotrivă, o abținere s-a votat.

Urmează punctul 2, text Senat. Tot la numărul curent 1, poziția 4, se propune text comun, votat, de asemenea, în unanimitate de către comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 97 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri.

La numărul curent 5 se propune textul Camerei Deputaților, aprobat în unanimitate de comisia de mediere. Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 101 voturi pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri, s-a aprobat.

La punctele 5 și 6, text Senat, deci nu supunem votului.

La punctul 8, text comun, votat, de asemenea, în unanimitate de către comisie. Deci 8, inclusiv lit. a) și b), text comun votat în unanimitate de către comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 93 de voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri, s-au aprobat aceste texte.

La punctele 9, 10, 11, 12, text Senat. La numărul 13, pe textul Senatului, respectiv punctul 11 pe textul Camerei Deputaților se propune cu votul în unanimitate al comisiei de mediere. Dacă sunt observații? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri, s-a aprobat.

La numărul 2, respectiv art. 2 alin. 1, 2, 3, nou-introdus de Senat, se propune text Camera Deputaților la numărul 1. Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri, s-a aprobat.

La nr. 2, text comun, aprobat în unanimitate de comisia de mediere. Observații? Nu. Vă rog să votați.

Cu 90 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 5 abțineri, s-a aprobat.

La punctul 2 avem și lit. a) și b), unde se propune text Camera Deputaților, aprobat în unanimitate de comisia de mediere. Observații? Vă rog să votați.

Cu 96 de voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri, s-a aprobat.

Tot la punctul 2 lit. c) și d) se propune text comun cu votul în unanimitate al comisiei de mediere.

Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 89 de voturi pentru, două voturi împotrivă și 5 abțineri, s-a aprobat.

De asemenea, se propune introducerea unui d1), da?

Domnul Marin Dinu:

Da, d1).

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, cu votul în unanimitate al comisiei de mediere.

Observații? Vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 8 abțineri, s-a adoptat.

La numărul 3, lit. a), f), se propune text Senat, deci, nu supunem votului. La lit. b), text comun, cu votul în unanimitate al comisiei de mediere. Observații? Nu sunt.

Vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, un vot împotrivă, 9 abțineri, s-a adoptat.

La lit. c), text Senat. La numărul curent 3, art. 3 alin. 1 și 2, text Senat. La alin. 2 lit. a) și b), text comun, propus în unanimitate de comisia de mediere. Dacă sunt observații? Dacă nu, vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 abțineri, s-a adoptat.

La alin. 3 ni se propune text comun, cu votul în unanimitate al comisiei de mediere. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 95 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 abțineri, s-a adoptat.

La numărul curent 4, respectiv lit. a), b), c) d), e), f), g), h), i), inclusiv numărul curent 5, texte Senat, deci nu supunem votului.

La numărul curent 5 lit. a), se propune text comun, cu votul în unanimitate al comisiei. Observații? Nu sunt.

Vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri, s-a aprobat.

La lit. b), c) și d), text Senat, nu supunem aprobării.

La numărul curent 4 art. 5, avem alin. 1, text Senat.

La alin. 2, text comun, cu votul în unanimitate al comisiei de mediere.

Vă rog să votați acest alin. 2.

S-a aprobat cu 87 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri.

La numărul curent 5, titlul capitolului 3, text Senat.

Art. 7, text Senat, deci nu-l supunem votului.

La numărul curent 7, art. 8 alin. 1, se propune text comun, inclusiv alin. 2. Dacă sunt observații la alin. 1 și 2? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 96 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 6 abțineri.

Alin. 3, text Senat; alin. 5, text Senat. Art. 9 de la numărul curent 8 - avem text Senat la alin. 1, 2. La alin. 3 ni se propune text comun, de asemenea, votat în unanimitate de comisia de mediere. Observații? Nu sunt.

Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 93 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 5 abțineri.

La alin. 3 lit. a), text Senat. La lit. b), de asemenea, text comun, ca și la alin. 4, text comun. Dacă sunt observații? Nu. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 96 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 6 abțineri.

La alin. 4, în formula Camerei Deputaților, care devine alin. 2 al art. 8, în aceeași redactare, varianta Senatului.

De asemenea, la alin. 5. La punctul 5 alin. 3, text Senat.

Titlul capitolului 4, numărul curent 9, text Senat. Art. 11, text Senat.

La art. 12, numărul curent 11 alin. 1 și 2, se propune text comun. Deci, un text comun, votat în unanimitate de către comisia de mediere. Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 94 de voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri.

La art. 13, numărul curent 12, avem text Senat, până la...

Domnul Marin Dinu:

Text Senat. Art. 14 alin. d).

Domnul Nicolae Văcăroiu:

La alin. 13, text Senat. Deci, la art. 14 lit. a)... La lit. b) se propune text comun de către comisia de mediere. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 97 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri, s-a aprobat.

La același număr curent 13, la punctul 2 se propune text Senat, deci, nu e cazul să votăm.

Domnul Marin Dinu:

Alin. 3.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

La alin. 3, text comun, da?

Domnul Marin Dinu:

Da.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Votat în unanimitate de comisia de mediere. Sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 96 de voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri, s-a aprobat.

La art. 15 de la numărul 14 s-a mers pe text Senat, mai puțin lit. b) alin. 2 și 3, unde s-a mers pe text comun, aprobat în unanimitate de comisia de mediere.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 97 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 8 abțineri.

La numărul curent 16, art. 16 la punctele 1 și 2, avem text Senat.

La numărul 1 și 3, text Senat. La numărul 4, s-a mers pe textul Camerei Deputaților. La fel la nr. 5 și 6, text Camera Deputaților.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 88 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 8 abțineri.

La numărul curent 17 art. 17 alin. 1, text comun, votat, de asemenea, în unanimitate de comisia de mediere. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 94 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 9 abțineri.

La alin. 2, text Senat. La alin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, text comun, propus în unanimitate de comisia de mediere.

Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 86 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 8 abțineri.

La numărul 9, text Senat. La numerele 10, 11, 12, 13, text comun. Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 95 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere, s-a aprobat.

La numărul curent 18 art. 18, deci "codul de conduită" alin. 1, text comun. Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 87 de voturi pentru, două împotrivă, 4 abțineri, s-a aprobat.

La alin. 2 lit. a), b), c) d), text Senat. La alin. 3, text comun. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 92 de voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri.

La alin. 3 lit. a), b) și c) s-a mers însă pe textul Senatului.

La numărul curent 19, capitolul 4 alin. 1 s-a mers pe text Senat. La alin. 2, text comun. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 7 abțineri, s-a adoptat.

La alin. 3, text Senat, inclusiv lit. a), b), c) d). La alin. 4, text Senat. La alin. 5, text Senat.

La numărul curent 20, art. 20, s-a mers pe text Senat.

La numărul curent 21, de asemenea, textul Senatului.

Domnul Marin Dinu:

La numărul curent 22, la fel.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

La 22, textul Senatului, până la capăt.

La numărul curent 23, art. 23 alin. 1 și 2, text comun, cu votul în unanimitate al comisiei de mediere. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 95 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abținere.

La alin. 3, text Senat. La alin. 4, text Senat.

La numărul curent 24 art. 24 alin. 3 lit. a) și c) s-a mers pe text Senat.

La numărul curent 25, art. 26, de asemenea, text Senat.

La numărul curent 26, art. 27 alin. 1, 2, 3, text comun, cu votul în unanimitate al comisiei de mediere.

Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a votat cu 93 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 7 abțineri.

Alin. 4 lit. a) și c), text Senat.

La numărul curent 27 art. 28 alin. 1 și 2, avem text comun. Observații? Nu. Vă rog să votați.

S-a votat cu 95 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 abțineri.

La numărul curent 24, s-a mers pe textul Camerei Deputaților la alin. 1 și 2. Observații? Nu sunt. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 95 de voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri.

La numărul curent 28, alin. 3, text comun, propus cu votul în unanimitate al comisiei de mediere. Observații?

Nu sunt. Vă rog să votați.

Cu 101 voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri, s-a aprobat.

La numerele curente 29, 30, 31, text Senat. Deci nu le supunem votului.

Stimați colegi, practic, am aprobat în totalitate propunerile comisiei de mediere. Supun votului dumneavoastră raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind comerțul electronic. Legea are caracter organic. Vă rog să votați.

Raportul comisiei de mediere s-a aprobat cu 97 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 5 abțineri.

Vă mulțumesc foarte mult.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 january 2022, 7:47
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro