Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 1996
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 20-06-1996 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 1996

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la actele de stare civilă.

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință, să continuăm dezbaterile.

Deci, așa cum v-am informat, vom începe dezbaterea unui nou proiect de lege, cu privire la actele de stare civilă. Deci, se leagă de proiectul de lege pe care adineuri l-am dezbătut și adoptat pe articole.

Dacă vom reuși să finalizăm în mod operativ dezbaterile, o să luăm în discuție, măcar la dezbaterea generală, și proiectul de Lege privind statutul personalului didactic. Dacă nu, săptămâna viitoare, în prima zi în care are loc dezbaterea actelor normative fundamentale.

Dacă din partea inițiatorului dorește să intervină cineva?

Domnule colonel, aveți cuvântul.

Domnul Ștefan Bosoc:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Regimul actelor de stare civilă este reglementat în prezent prin Decretul nr. 278 din 1960, cu privire la actele de stare civilă, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1.091 din 196o, privind aprobarea modelelor Registrelor de stare civilă, de asemenea, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1.779 din 1970 privind ținuta vestimentară a delegaților de stare civilă la oficierea căsătoriilor și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.2.290 din 1969, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 616 privind sancționarea contravențiilor la regimul actelor de stare civilă.

În vederea perfecționării legislației și realizării unui cadru legislativ unitar, s-a întocmit proiectul de Lege care reglementează regimul actelor de stare civilă, conținutul și forma acestora, precum și stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest domeniu.

Totodată, prin acest proiect de lege se realizează o mai bună sistematizare a reglementărilor legale referitoare la activitatea de stare civilă, precum și stabilirea cadrului legal pentru unele situații noi, care în prezent nu sunt prevăzute în actele normative sus-menționate.

Proiectul de lege cuprinde, în principal, următoarele noi prevederi, precum și îmbunătățiri față de actualele reglementări: -introducerea unor prevederi prin care se stabilește caracterul doveditor al actelor și certificatelor de stare civilă, precum și situațiile în care starea civilă a persoanei se poate dovedi prin orice mijloc de probă;

-reglementarea situațiilor care modifică starea civilă a persoanei, ce se înscriu prin mențiuni pe actele de naștere, de căsătorie sau de deces;

-modul de întocmire a actelor de stare civilă pentru cetățenii români aflați în străinătate, precum și pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România;

-înlocuirea denumirii de delegat de stare civilă cu aceea de ofițer de stare civilă, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69 din 1991, privind administrația publică locală;

-de asemenea, posibilitatea ca la înregistrarea nașterii ofițerul stării civile să poată refuza înscrierea unui prenume format din expresii indecente ori ridicole, părinții putând opta pentru un alt prenume corespunzător;

-reglemetarea concretă a modalității de eliberare a certificatelor de stare civilă, a extraselor și a dovezilor solicitate de cetățeni sau de autoritățile publice;

-stabilirea și sancționarea contravențiilor în regimul actelor de stare civilă, precum și îmbunătățirea unor reglementări cu privire la aceasta;

-și ultima: precizarea atribuțiilor autorităților administrației publice locale și ale Ministerului de Interne în domeniul stării civile, ale Ministerului Sănătății și Comisiei Naționale pentru Statistică, cu privire la conținutul și forma certificatelor medicale și ale buletinelor statistice, precum și alte prevederi care sunt cuprinse în prezenta lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc domnului colonel Bosoc pentru intervenția de susținere a acestui proiect de lege.

Din partea comisiei de specialitate are cuvântul domnul președinte Știrbu.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În zilele de 14 și 21 februarie și 23 aprilie a.c. Comisia juridică, de disciplină și imunități a luat în dezbatere acest proiect de lege, în temeiul art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaților. La dezbateri au participat reprezentanții Ministerului de Interne și ai Ministerului Apărării Naționale. S-a avut în vedere și avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Analizând acest proiect de lege, comisia a constatat că este un proiect de lege bine întocmit, un proiect de lege tehnic, care are rolul de a reașeza această activitate, în conformitate cu nevoile actuale, și să se încadreze în cerințele și în contextul general al reglementărilor care există în toate țările europene.

Prin urmare, comisia l-a aprobat cu unanimitate de voturi și recomandă plenului Camerei Deputaților să fie adoptat așa cum a fost prezentat de către inițiator, cu mici modificări aduse de comisie, unele, majoritatea, de altfel, sunt de ordin procedural, pentru mai buna înțelegere a unor texte și în vreo două locuri, trei, avem și probleme de fond, care au fost însușite de inițiator și, mai ales, la intervenția Ministerului Apărării Naționale.

Vă mulțumesc și vă rog să-l aprobați.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu există sau nu sunt? Nu sunt. Bine.

Domnilor colegi,

Trecem la dezbaterea generală a textului de lege. Sper că s-a înțeles atât de bine încât nu mai este nevoie de intervenția grupurilor parlamentare, numai la dezbaterea pe articole. Sper că sunt bine înțeles, da? Deci, am înțeles că nu există doritori din partea grupurilor pentru a interveni, da? Vă mulțumesc foarte frumos.

Trecem la dezbaterea pe articole a textului de lege și începem cu titlul legii.

Comisia noastră nu are propuneri de amendare, este de acord cu textul inițiatorilor.

Dacă dumneavoastră sunteți de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Capitolul I, titlul, dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Secțiunea I, titlul.

Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 4, art. 1. Textul rămâne neschimbat, comisia nu are propuneri de amendare.

Dacă sunt observații?

Domnule deputat Dinu, aveți cuvântul. (Vociferări în sală)

Vă rog, domnilor colegi. Am promis că vor fi intervenții la dezbaterea pe articole.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Stimați colegi,

Eu mulțumesc pentru acele vociferări pentru că mai ales ele mă vor obliga să doresc să-mi spun cuvântul.

Este o lege de semnificație deosebită. Să nu i se pară nimănui că este o lege care nu angajează niște consecințe sociale deosebite.

Se folosesc în textul legii niște termeni, și din considerație pentru dumneavoastră, cerând voie președintelui de ședință, am să încerc să vă definesc, deși este periculos - cum spuneau latinii: "omnis definitio periculosa est", "orice definiție este periculoasă" - să vă definesc doi termeni pe care îi vom întâlni mereu, mereu în proiectul de lege.

Starea civilă este totalitatea atributelor și calității unei persoane care izvorăsc din apartenența aceleia la o familie, cum ar fi calitatea de copil, de soț, de divorțat, și care se dobândește ca urmare, fie a unui fapt juridic, - îl voi defini - fie ca urmare a încheierii unor acte juridice, cum ar fi, de pildă, căsătoria și înfierea, care nu sunt fapte naturale, care sunt consecința încheierii unor acte juridice.

A doua noțiune care, vă rog să găsiți, poate că este de interes să îi cunoașteți sensul, este faptul juridic. El este definit ca un eveniment sau ca o faptă voluntară, deci evenimentul nu mai este fapt voluntar, care determină nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice și, respectiv, a unor drepturi și obligații privind o anume persoană.

N-am originalitate, am consultat o alcătuire foarte bună și am găsit acolo noțiunile respective, pe care mi-am permis, nu să le completez atât, cât să le modific, pentru a fi pe înțelesul nu numai al dumneavoastră, ci al oricui se apleacă asupra acestei legi.

Pornind de la această prevenire, iată ce îndrăzneală am, ca opinie, să propun pentru art. 1: "Actele de stare civilă sunt înscrisuri oficiale" - nu există cuvântul "oficial" în proiect - "sunt înscrisuri oficiale și autentice, prin care se dovedește starea civilă a unei persoane". Și ați reținut, ați binevoit a reține ce este starea civilă.

Alineatul 2: "Ele sunt izvorâte fie dintr-un fapt juridic (naștere, deces), fie ca urmare a încheiereii unor acte juridice (căsătorie, înfiere)".

M-am preocupat de exprimarea din proiect încă de zilele trecute și îmi permisesem să fac chiar propunerea unui nou alineat, ceea ce am și făcut. Rog inițiatorul să aibă bunăvoința să aprecieze, îl invit cu toată stima la aprecierea opiniei mele, ș, corespunzător, să-și spună cuvântul.

Mai am o ultimă subliniere. Nu este pentru prima dată când vă rog să vă gândiți nu numai la noi, că adoptăm o lege, la cei care se vor preocupa de înțelesul și de aplicarea ei. Înseamnă că am făcut o treabă bună. Nu pentru că vine de la mine, pentru că până la urmă vine de la dumneavoastră care aprobați, fie într-o propunere, fie într-o corectare.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule deputat. Amendamentul? Vă mulțumesc.

Domnul Ion Dinu:

Mi-e greu, că am un scris, mă rog, cum îl am ... Ce să fac? Bine că am citit mai rar.

Domnul Ioan Gavra:

Nu este nici o problemă! Vă mulțumesc.

Domnilor din comisie, acceptați au ba?

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă și inițiatorul este de acord, un singur cuvânt am putea accepta: "Actele de stare civilă sunt înscrisuri oficiale" și pe urmă să curgă textul așa cum este, restul nu acceptăm nimic. De ce? Pentru că acest articol se referă la trei momente din viață: naștere, căsătorie și deces. Înfierea, schimbarea buletinului, căsătoriile și altele nu au nici o relevanță cu problema respectivă.

Prin urmare, textul este foarte bine, zicem noi, redactat si dacă am mai introduce pe aici ceva prin el sau am băga paranteze prin text, am strica textul.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Executivul? Ce părere are?

Domnul Ion Dinu:

Un singur cuvânt: cum adică, înfierea nu produce efecte juridice, nu transmiți averea și tot ceea ce ai, tot emolumentrul tău, ca și în faptul nașterii? Cum adică? Dumneavoastră vă gândiți numai la naștere, la căsătorie și la deces? Nu vă gândiți și la înfiere? De ce nu vă gândiți? Fie cu efecte restrânse sau cu efecte depline! Cum?

Domnul Ioan Gavra:

Am înțeles, domnule deputat.

V-ați gândit la înfiere, domnule președinte?

Domnul Aurel Știrbu:

Dați-mi voie să fac o precizare. Aici nu este vorba de faptul dacă produc sau nu produc efecte juridice. Aici este vorba de cu totul altceva - de actele de stare civilă. Nu de efecte juridice! De moștenire, de înfiere, de alte și alte probleme, de testament și nu știu ce ...

Vă rog să nu vă supărați.

Domnul Ion Dinu (din sală):

Nu mă supăr, dar de la distanță vorbiți de apărarea drepturilor și libertăților oamenilor! (Rumoare)

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi,

Executivul este de acord cu amendamentul în sensul completării textului, modificării la o singură exprimare, acolo, la "oficială", cu ce a propus comisia, cu ce a reținut comisia, de fapt, din amendamentul domnului deputat Dinu?

Vă rog, domnule colonel.

Domnul Ștefan Bosoc:

Fără îndoială că, și "oficial" și "autentic"... noi am preferat termenul "autentic", împreună cu comisia, pentru că emană de la un organ, de la o autoritate de stat competentă, care este autentică și care dă tărie acestui document, document care dovedește starea civilă și este întocmit în interesul statului.

Domnul Ioan Gavra:

Am înțeles, da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat Știrbu, reveniți asupra accpțiunii dumneavoastră anterioare? Deci rămânem la varianta din text?

Domnul Aurel Știrbu:

Da.

Domnul Ioan Gavra:

Da. Bun.

Domnilor colegi,

Dacă n-o să fiți de acord, o să supun votului amendamentul domnului deputat Dinu.

Dacă sunteți de acord ca textul art.1 să rămână în forma inițială?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere, s-a acceptat textul propus inițial de către inițiator și acceptat de către comisia noastră de specialitate.

Poziția 5, pagina următoare, art.2.

La art.2, comisia noastră face o propunere de amendare a textului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.3. Comisia noastră este de acord cu textul inițiatorului. Are niște propuneri de tehnică de redactare, în sensul unor ghilimele. Vrea să pună totul în ghilimele, comisia. Sperăm că pe noi nu ne pune în ghilimele.

Dacă sunteți de acord cu ghilimelele pe care le-a pus în text? De acord?

Domnul Aurel Știrbu:

Le-am pus pentru ca să se înțeleagă.

Domnul Ioan Gavra:

V-am înțeles. Eu de aceea am explicat.

Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Articolul următor - 4. Nici o modificare, în raport cu varianta inițială.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.5.

La fel, comisia noastră este de acord cu varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.6....

Da, vă rog ....

Domnul Marțian Dan (din sală):

La pct.6, la art.3, aveți acolo niște chestiuni care privesc unele alineate.

Domnul Ioan Gavra:

La art.3? La ultimele două alineate, da?

Domnule vicepreședinte, eu știam că există și am spus că în continuare comisia propune niște ghilimele și am făcut eu puțin, așa ... o paranteză și am întrebat dacă sunt observații în legătură cu ghilimelele și cu propunerile comisiei? Și n-au fost, n-au fost. Aveți dumneavoastră observații? Eu revin dacă aveți observații. (Rumoare)

Domnul Marțian Dan (din sală):

Nu sunt ...

Domnul Ioan Gavra:

Nu sunt bune ghilimelele ....

Domnul Marțian Dan (din sală):

Ghilimelele sunt foarte clare, dar acolo sunt amendamentele la două alineate și dumneavoastră trebuie să supuneți la alineatul cutare și la alineatul cutare.

Domnul Ioan Gavra:

Eu am întrebat, n-au fost observații și am zis că mergem pe total.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Dar, uitați-vă la Regulament! Nu putem trece ...

Domnul Ioan Gavra:

Am înțeles, am înțeles ...

Domnul Marțian Dan (din sală):

Atunci, eu vă propun următorul lucru: haideți să supunem legea asta votului global acum și terminăm cu treburile astea ....

Domnul Ioan Gavra:

La foarte multe acte normative aș fi de acord cu această propunere; la foarte multe, care nu suportă dezbateri.

Dar, haideți, să revenim la alineate.

Aveți observații la alineatele ultime, ar veni 4 și 5, ale art.3?

Comisia noastră, v-am spus că face niște propuneri de amendare, în sensul redactării tehnice și a modificării textului.

Sunt observații la alin.4?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Ultimul alineat al art.3.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Prin urmare, revenim la art.3, pentru stenogramă.

Cine este de acord cu textul art.3? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La art.6, domnilor colegi, la ultimul alineat, există o completare din partea comisiei, în sensul modificării unei expresii.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Și acum, textul art.6, cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.7 .

Art.7 nu are nici o modificare din partea comisiei noastre.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol este 8. Din raport, așa cum vedeți și dumneavoastră, la art.8, comisia noastră, la fiecare alineat, merge pe varianta inițiatorului.

Vă întreb în ordine: 1, 2, 3, 4 și până încheiem alineatele, dacă sunt observații la careva dintre aceste alineate? Ca să nu le supunem la vot, numai ca să pierdem timpul. Nu sunt, da? La nici un alineat, da?

Cine este pentru acceptarea textului propus de către comisie? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Comisia noastră, la punctul următor, pe care a uitat să-l înscrie, ar veni pct.12, întrucât propune articol nou, are și ăsta o poziție, nu? Și un punct, acolo, nu? Este poziția h), să-i spunem, da? Am înțeles, am înțeles.

Domnul Aurel Știrbu:

Este alineat nou la 8.

Domnul Ioan Gavra:

Dar eu vreau să vă încurc și văd că merge chestiunea.

Deci la art.8 se introduce un nou alineat propus de către comisie. Aveți textul în față pe coloana a doua.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei, de completare a textului art.8 cu un nou alineat?

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

În consecință, cu acest alineat supun votului dumneavoastră textul integral al art.8.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 9.

Comisia noastră are propuneri de amendare și vedeți despre ce este vorba acolo - despre un pronume adjectival. Văd că domnul deputat doctor în lingvistică are influență asupra Comisiei juridice, vorbim numai în termeni lingvistici, mai nou; pronume adjectival.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere de amendare a textului? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 13, art.10, text în varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 11. Are mai multe alineate. Comisia noastră de specialitate nu are propuneri de modificare la nici unul din aceste alineate.

Dacă dumneavoastră aveți, în ordine, 1, 2 și până la 7, propuneri de modificare a textelor la aceste alineate? Sunt? Dacă sunt, vă rog să interveniți. Nu sunt. Vă mulțumesc.

Cine este de acord cu textul integral al art.11? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 12. Comisia noastră nu are propuneri de modificare a celor două alineate, ca prezentare și redactare tehnică.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol ar veni 13, dar trecem la o altă secțiune - "Dovada stării civile".

Dacă sunteți de acord cu titlul Secțiunii a II-a? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Și acum, poziția 17, deci articolul următor - 13. Varianta propusă este a inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La art.14, aceeași soluție oferă comisia de specialitate - varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.15. Soluția pe care o propune comisia este identică, adică varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 16.

Comisia noastră propune amendarea textului. Aveți pe coloana a doua propunerea de amendare.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

M-am referit, sigur, la preambul, întrucât are mai multe alineate acest text și comisia noastră are modificări la aceste alineate, în sensul amendamentelor pe care le propune în ordine.

La pct.a), sunt observații în legătură cu propunerea comisiei pentru amendarea textului? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La pct.b), dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La pct.c), dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La ultimul punct - d), comisia nu are propuneri de amendare, merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

În consecință, supun votului dumneavoastră textul integral al art.16, cu amendamentele adoptate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 21, Capit.II, titlul.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 22, titlul secțiunii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 17. Comisia noastră nu are propuneri de amendare la cele două alineate ale acestui articol și nici la preambulul articolului.

Dacă sunt observații la preambulul articolului? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La cele două alineate, sunt observații? Nu sunt.

Atunci, supun votului dumneavoastră conținutul art.17.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 18. Comisia noastră are propuneri de modificare la cele două alineate. Nu are propuneri de modificare la preambulul textului articolului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Alin.1. Comisia noastră amendează textul.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Identic amendament și la alin.2 al comisiei. Sigur, un alt amendament.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Textul integral al art.18.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 19. Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 20. Se merge și aici pe varianta inițiatorului la cele două alineate.

Dacă sunt observații la primul alineat? Nu sunt.

La al doilea alineat? Nu sunt.

Art.20, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 21. Are un număr de trei alineate. Comisia noastră merge pe varianta inițiatorului la fiecare dintre cele trei alineate.

Dacă sunt observații la alineate? La alin.l? Nu sunt.

La alin.2? Nu sunt.

3? Nu sunt.

Textul art.21, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Sper că mă puteți urmări, nu? Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Cu eforturi ....

Domnul Ioan Gavra:

Poziția următoare - 28, cu referire la art.22. Acest articol are două alineate și preambul. Comisia noastră nu are propuneri de amendare nici la preambul, nici la cele două alineate.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Cine este pentru acceptarea textului art.22? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 29, art.23. Și acest articol are un singur alineat - prima parte este preambulul textului. Comisia noastră nu are amendamente.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 24. Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 25. Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Articolul următor - douăzeciși... cât, domnule președinte?

Domnul Mihail Olteanu (din loja comisiei de specialitate):

... 5 ....

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc. 26 ....

Domnule Olteanu, 26 ...

Pristanda a făcut numărătoare bună la stegulețe. Vă rog să fiți atenți și dumneavoastră, când numărați.

Articolul douăzeci .... cât? ... șase.

Comisia noastră nu are propuneri de amendare a textului la cele trei alineate.

Dacă sunt observații la preambul? Nu sunt.

La alineate, sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul integral al art.26.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 33. Titlul Secțiunii a II-a: "Întocmirea actului de căsătorie" - atenție, că este o chestiune delicată cu problema aceasta a căsătoriei. Domnule Dinu, să avem grijă la această chestiune.

Dacă sunt observații în legătură cu titlul secțiunii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 34, art.27; preambul și un alineat. Comisia noastră nu are propuneri de amendare a textului inițial.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.28. Și acest articol are două alineate și un preambul. Comisia noastră nu are propuneri de amendare textului articolului nici la preambul, nici la alineat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 36, art.29; un singur alineat. Comisia noastră merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 37, cu referire la art.30. Comisia noastră nu are propuneri de amendare a testlul inițial.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 38, art.31. Are un singur alineat. Comisia noastră nu amendează textul inițial.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 39, cu referire la art.32. Comisia merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 40, art.33. Comisia noastră nu are propuneri de modificare a textului inițial.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Titlul Secțiunii a III-a: "Întocmirea actului de deces".

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 42, art.34. Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 43, art.35; trei alineate. Comisia noastră nu are propuneri de modificare la nici unul dintre alineate.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 44, art.36. Se merge pe textul inițial.

Dacă aveți propuneri de amendare a textului? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 45, cu referire la art.37. Comisia noastră nu are propuneri de modificare nici la preambulul articolului, nici la cele două alineate.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 46, art.38; un singur alineat. Comisia noastră merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 47, art.39. Acest articol are două alineate. Comisia noastră merge pe varianta inițiatorului.

Domnul Mihail Olteanu (din loja comisiei):

Are trei alineate, domnule Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Trei?!

Domnul Marian Dumitriu (din loja comisiei):

Dacă sunteți la 39, sunt trei alineate; dacă sunteți la 38, sunt două alineate. Depinde unde sunteți dumneavoastră. (Rumoare)

Domnul Ioan Gavra:

Deci la art.39, da? Care sunt cele trei alineate, domnule coleg? (Rumoare; comentarii)

Domnul Marian Dumitriu:

Păi, dacă-i spuneți preambul la alin.l, este normal ...

Domnul Ioan Gavra:

Da, am înțeles, domnule coleg, am înțeles. Nu, n-ați pus alineat; e-n regulă.

Domnilor colegi din comisie, pentru clarificarea dumneavoastră, în primul rând, și pentru clarificarea colegilor noștri, textul pe care dumneavoastră l-ați înaintat în sensul raportului îl citesc, că-l citesc, eu nu am alt drept decât să-l citesc exact cum l-ați redactat. Redactarea dumneavoastră este așa. Vedeți dumneavoastră cum este? Cum am zis eu. Aa, că dumneavoastră v-ați gândit că este alineat, asta-i problema dumneavoastră personală.

Domnul Mihail Olteanu:

Este alin.1, 2 și 3.

Domnul Ioan Gavra:

Dar trebuia să spuneți chestiunea asta, știți ....

Domnul Mihail Olteanu:

Unde?

Domnul Marian Dumitriu:

Unde, domnule?

Domnul Ioan Gavra:

Aici. Alin.1, alin.2, alin.3 și se pune 1, 2, 3 - cifră romană în paranteză sau cu punct. (Rumoare)

Domnule coleg, așa se face redactarea, dar, hai, să nu mai discutăm. E-n regulă. Dacă doriți trei alineate, trei alineate are.

Domnul Aurel Știrbu:

Da, este corect. Tehnic, așa trebuia să scriem. Aveți dreptate.

Domnul Ioan Gavra:

Comisia, vă rog, după ce aprobăm legea, să transcrieți și alineatele, bine? Nu-i problemă, că dumneavoastră și mai târziu puteți lucrarea, nu-i problemă. (Comentarii)

Deci, domnul președinte Știrbu are dreptate. Tehnic, trebuia să-mi prezinte situația așa. Eu citesc, însă fără să am situația așa.

Dacă la cele trei alineate, sunt observații la art.39? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Articolul următor - 40. Hai, s-o luăm cu alineatele - tot trei alineate. Așa vă place. (Comentarii) Deci dumneavoastră sunteți pe alineate, nu sunteți pe ansamblu.

Vă mulțumesc frumos.

Dacă sunt observații în legătură cu aceste texte de la cele trei alineate, întrucât comisia nu are? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 49, cu referire la art.41.

Vă rog să-mi spuneți, domnule Olteanu, câte alineate are acest articol?

Domnul Mihail Olteanu:

Unu.

Domnul Ioan Gavra:

Unu? Serios? Bun. Vă mulțumesc frumos.

Deci, un alineat, cu trei puncte, hai, să-i spunem așa. De fapt, era un preambul cu trei alineate. Dar luăm și așa. Deci, un alineat, cu trei puncte.

Dacă sunt observații la preambul? Nu sunt.

Lit.a), observații? Nu sunt.

Lit.b), observații? Nu sunt.

Lit.c), observații? Nu sunt.

Cine este de acord cu textul art.41? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Secțiunea următoare - a IV-a - titlul; poziția 50.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 51, cu referire la art.42. Are un singur alineat.

Observații?

Domnul deputat Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Apreciați dacă la rândul 1 din art.42, cuvântul "pe" este necesar? Dacă trebuie să sune: "întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetățenii români", sau "întocmirea actelor de stare civilă privind cetățenii români"? - fără "pe".

Propun să înlăturați "pe".

Domnul Ioan Gavra:

De acord, de acord. Așa este. Corect.

De acord cu acest amendament al domnului deputat Dinu, comisia? De acord.

Da, sună mai corect și pentru auz e mai plăcut.

Cine este pentru acceptarea amendamentului domnului deputat Dinu? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Și acum, cu acest amendament, textul art.42.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Următorul articol - 43, care are un număr de 4 alineate.

Observațiile dumneavoastră, întrucât comisia nu are propuneri de amendare? Există? Nu există.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Capit.III - titlul; poziția 53.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Articolul următor - 44, de la poziția 54. Acest articol are un alineat cu mai multe puncte și comisia, vedeți, ne propune un ultim punct. Asupra acestuia să discutăm, dacă nu sunt și alte observații pentru celelalte puncte?

Sunt observații la celelalte puncte? Nu sunt.

La ultimul punct, care devine în text lit.i), sunteți de acord cu propunerea comisiei?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Și acum, textul integral al art.44, cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 55, cu referire la art.45. Comisia noastră nu are propuneri de amendare, fiind de acord cu varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc. (Rumoare)

Vă rog, comisia, să nu vă certați. Atât vă rog, numai. Să stați cuminți pe scaune. Domnule Olteanu, numai stați cuminți, că merge treaba, nu-i problemă, și fără dumneavoastră, nu-i problemă. Să nu deranjați lucrările Camerei Deputaților, asta-i rugămintea.

Poziția următoare - 56, art.46. Comisia noastră nu are propuneri de amendare a textului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 57, art.47; varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Art.48 - identic; varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 59, art.49; situație identică. Comisia ne propune să fim de acord cu varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 60, cu referire la art.50; varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 61, art.51 - situație identică; varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Capit.IV - titlul.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Articolul următor - poziția 63, art.52. Comisia noastră este de acord cu textul inițiatorului la acel alineat cu două puncte - a), b).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 64, cu referire la art.53, situație identică; un alineat, cu două puncte- a), b).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 65, cu referire la art. 54, care are două alineate. Comisia nu are observații asupra textului inițiatorului.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 66, art.55, varianta initială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 67, cu referire la art.56. Comisia noastră nu are propuneri de amendare a textului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 68, titlul Capit.V.

Observații sunt din partea comisiei.

Dacă sunteți de acord cu propunere de amendare a comisiei?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 69, cu referire la art.57, care are un număr de trei alineate.

La primul alineat, comisia noastră are propuneri de amendare, la următoarele două, merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații în legătură cu primul alineat și cu amendamentul comisiei? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

La următoarele două alineate, sunteți de acord cu varianta inițiatorului?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Și acum, integral, textul art.57.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Pe pagina următoare, mai este însă un alineat. El a mers din cauza bătutului la mașină și a stenografiei,... nu a dumneavoastră.

Cine este de acord cu varianta propusă, adică cea a inițiatorului, la acest alineat? Vă mulțumesc.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Și acum, încă o dată textul art.57, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 70, art.58. Comisia noastră are propuneri de amendare a textului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 71 - Capit.VI, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 72, cu referire la art.59. Acest articol are trei alineate. Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 73, cu referire la art.60; trei alineate. Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția 74, art.61, varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Capit.VII - titlul: "Contravenții". Se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare - 76, cu referire la art.62, care are .... Câte alineate?

Domnul Mihail Olteanu:

Două.

Domnul Ioan Gavra:

Două? Așa este, domnule coleg. La primul alineat, sunt mai multe puncte. Dumneavoastră, din cauza vitezei, noi nu facem din cauza vitezei greșeli niciodată, ați uitat acolo o literă pe dinafară - lit.e). De ce ați uitat-o, domnilor? (Comentarii)

Deci, domnule președinte și domnilor din comisia de redactare tehnică, reordonăm textul, introducem litera e) și revenim la vot.

O voce din sală:

... și litera f) ....

Domnul Ioan Gavra:

Și f), bineânțeles, dar eu am început cu e), că-i înaintea lui foarte). (Comentarii)

Dar nu vă certați, că am dreptate. Deci, faceți modificarea, numai. Sunteți de acord să modificăm. nu? Comisia? Vă mulțumesc frumos. (Rumoare)

Dacă dumneavoastră aveți observații?

Deci, dacă sunt observații până la lit.o), care devine, domnule Olteanu, litera .... Deci, "o" minus două, ce literă face?

Voci din sală:

"m" ....

Domnul Ioan Gavra:

"m", vă mulțumesc frumos.

Dacă, în legătură cu propunerea comisiei de modificare a unei expresii la fosta lit.o), sunt observații?

Dacă nu sunt, supun votului, după renumerotarea pe care comisia a realizat-o în momentul de față, acest articol în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere se schimbă culoarea politică a sălii, și cu o abținere s-a acceptat textul acestui articol.

Poziția 77, art.63, se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații din partea dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă multumesc.

Articolul următor, 64, se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Rog Comisia pentru învățământ să anunțe Executivul să participe la dezbaterea generală a textului pe care dumneavoastră l-ați solicitat. Rapid.

Capitolul VIII, Dispoziții finale și tranzitorii.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Este o greșeală de redactare, domnule președinte.

Domnul Ioan Gavra:

Eu i-am consultat și mi-au spus că este greșeală de redactare și am revenit, minus două litere, pardon, și am confirmat acest lucru cu comisia. Așa am supus votului sau era vorba de omiterea textelor efectiv? Este greșeală de redactare, așa am aprobat, și am și spus să se modifice, conform acordului nostru, da?

Comisia, da, așa este? Bun, vă mulțumesc.

Deci, Capitolul VIII - titlul - "Dispoziții finale și tranzitorii". Observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Art.65, poziția 80, varianta inițială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Art.66, poziția 81, variantă inițială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare 82, art. 67, la fel, se propune varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția 83, art.68, identic se propune să adoptăm varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția 84, art.69, varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția 85, art.70. Acest articol are un număr de 2 alineate, comisia noastră este de acord cu varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare 86, art.71, tot 2 alineate, tot varianta inițiatorului se propune să o adoptăm.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Pozitia 87, art. 72, comisia noastră are propunere de amendare a textului. Dacă sunteți de acord cu această propunere de amendare a textului?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Articolul 73, poziția 88, se merge pe varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția următoare 89, cu referire la art.74, comisia propune să fim de acord cu varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Poziția 90, cu referire la art.75, ni se propune aceeași soluție, varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

În sfârșit, ultima poziție, dar nu ultimul text pe care îl adoptăm, 91, cu referire la art.76 , se propune să fim de acord cu varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Anexele. Avem 6 anexe: 1 -A,B,C, respectiv, 2 -A,B,C.

Prima anexă, 1A, observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Anexa 1B. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Anexa 1C. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Anexa 2A.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Anexa 2B.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Și, în sfârșit anexa 2C.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Rog comisia să-mi spună ce fel de lege este, organică sau ordinară. Ați reținut că este ordinară, nu?

Domnii deputați din sală:

Ordinară.

Domnul Ioan Gavra:

Cine este de acord cu adoptarea acestui text de lege? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Nu avem cvorum, domnule vicepreședinte. Ce faceți aici, caricatură, de ce vă grăbiti așa, nu vedeți că nu avem cvorum?

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte, am făcut apelul nominal.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Eu sunt pentru, vă propun să numărați voturi pentru. Vă rog.

Domnul Ioan Gavra:

Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, deși am verificat cvorumul o dată, putem verifica, sunt 194, vă spun, nu este problemă, dar nu ne mai pierdem timpul. Avem deja 197, nu ne mai pierdem timpul, că vrem să facem și altceva. Deci, votul final asupra textului de lege, marți, la ora 11, cu celelalte 4 proiecte de lege.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 3 octombrie 2022, 12:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro