Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe, în agricultură (amânarea votului final).
 
see bill no. 726/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități și alte catastrofe în agricultură.

Rog inițiatorul să prezinte raportul. Poftiți.

Doamna Elena Sporea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Activitatea din agricultură, spre deosebire de celelalte ramuri ale economiei naționale, se deosebește și se desfășoară în condiții de risc și incertitudine, ca urmare a influenței factorilor naturali, a căror evoluție nefavorabilă poate provoca, an de an, însemnate pagube producătorilor agricoli. Pagubele produse sunt concretizate în compromiterea parțială sau totală a culturilor, a efectivelor de animale, a producției acestora din anul respectiv, dar, tot așa, efecte nefavorabile, în unele situații, și asupra producției viitoare.

Seceta instalată din aprilie 2000 și care, conform prognozelor Institutului național de meteorologie și hidrologie, va continua și în anii următori va determina pierderi substanțiale de producții agricole, cele mai afectate fiind culturile care se vor înființa în această primăvară.

Pe de altă parte, pe zone întinse ale României se produc aproape an de an inundații, alunecări de teren, care provoacă pagube majore culturilor agricole, adăposturilor, cât și efectivelor de animale.

Pentru a veni în sprijinul agriculturii, este necesară elaborarea unui proiect normativ care să prevadă mecanisme economice specifice pentru protejarea producătorilor agricoli confruntați cu aceste fenomene.

În țările dezvoltate din Uniunea Europeană, statul sprijină direct asigurările agricole, prin subvenționarea unei cote variabile din primele de asigurare aferente riscurilor naturale ce se manifestă pe areale restrânse, dar și atunci când pot provoca pagube imense agricultorilor.

În țara noastră, accesul agricultorilor la asigurările de producție sunt extrem de mici și se datorează, în principal, crizei generalizate de fonduri bănești necesare pentru achitarea acestor prime. În aceste condiții, asigurările sunt accesibile numai societăților agricole care au o mai pregnantă frecvență a calamităților naturale din ultimii ani, iar efectul economic negativ al acestora a fost deosebit de grav.

Prin prezenta inițiativă legislativă se asigură protecția agenților economici a căror activitate în domeniul producției agricole, vegetale și animale a fost afectată de calamități naturale, recuperarea unei părți din pagubele înregistrate creând astfel posibilitatea refacerii capacității de plată și de desfășurare în continuare a producției agricole și stimularea producătorilor agricoli să-și protejeze direct prin asigurare culturile și animalele. În acest sens, se propune ca să existe printr-o hotărâre a Ministerului Agriculturii un fond, constituit din resurse bugetare și din alte surse, tocmai pentru a proteja producătorii agricoli.

În prezenta inițiativă legislativă se precizează fenomenele naturale pentru care este necesară acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli în caz de calamități.

Prin aceeași inițiativă, se prevede acordarea unor facilități producătorilor agricoli care au suferit pagube la culturi agricole și efective de animale și de pe urma calamităților naturale, cum ar fi: alunecări de teren, deteriorarea construcțiilor privind structura acestora, prin subvenționarea dobânzii la creditele angajate pentru recuperarea acestora. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru agricultură?

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe în agricultură, în ședințele ținute în perioada 13-19 martie 2002, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a întocmit raportul pe care îl propune, și îl supune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților.

S-au formulat o serie de amendamente, pentru coerență, pentru explicitarea fenomenelor în mod normal.

Menționăm că, la întocmirea raportului comisiei, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor organice, și propun Camerei Deputaților analiza și adoptarea raportului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Trecem la dezbaterea textelor proiectului.

La titlu dacă aveți vreo obiecție.

Domnul Damian Brudașca. Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu aș propune ca titlul să aibă următoarea formulare: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, catastrofe și calamități naturale în agricultură."

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna senator, vă rog să vă pronunțați la tribună.

Doamna Elena Sporea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Titlul legii care a plecat de la Senat era următorul: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe în agricultură." Noi am considerat că această sintagmă cuprinde absolut toate fenomenele care au un astfel de caracter, deci dorim să menținem acest titlu.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Cu tot respectul pentru doamna ministru...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg, doamna ministru a folosit aceeași terminologie ca și dumneavoastră.

Domnul Damian Brudașca:

Dar a spus că preferă să se folosească numai expresia "calamități naturale".

Domnul Valer Dorneanu:

Eu am înțeles că a utilizat titulatura inițială.

Domnul Damian Brudașca:

Nu. A utilizat "și alte catastrofe".

Eu aș merge pe această formulă, pentru că spun că este mai coerentă și este într-o succesiune a gradului de gravitate a fenomenelor pe care vrem să le acoperim pentru asigurarea acestor despăgubiri.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți. Domnul deputat Ianculescu, din partea comisiei.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi, la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, am scurtat oarecum titlul. De fapt, un titlu de lege trebuie să fie mai scurt.

Observați că, potrivit oricărui dicționar al limbii române sau altor dicționare, și "Larousse" și altele pe care vreți dumneavoastră să le luați, în categoria calamităților intră și dezastrele și catastrofele. De aceea, noi am formulat următorul titlu: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură", incluzând aici și dezastrele și catastrofele. Nu este nevoie să fac un pleonasm în titlu.

Dacă inițiatorul insistă să fie și dezastre și catastrofe, cred că noi, ca legiuitori, trebuie să eliminăm pleonasmele dintr-un titlu. Poate sunt și alți colegi parlamentari care pot să-și spună punctul de vedere pe marginea celor spuse de mine.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați aflat argumentele comisiei, ale inițiatorului și ale domnului deputat Damian Brudașca.

Vă rog.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Din perspectiva tehnicii legislative, și noi ne pronunțăm pentru formula menționată aici în amendament: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură".

De obicei, atunci când în cuprinsul unei noțiuni sunt incluse alte elemente, precum dezastre și așa mai departe, trebuie să folosim sintagma acoperitoare, și nu să mergem pe o detaliere în concret a fiecărui element. Deci, din punctul de vedere al tehnicii și al rigorii juridice, se impune formula: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură".

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vom supune votului întâi textul propus de către comisie. Dacă va fi votat acest text, la mediere vor mai avea timp specialiștii noștri să vadă exact cum este cu dicționarele, cu titulatura armonizată cu reglementările europene.

Cine este pentru titlul legii din amendament de la pct.1 al comisiei? Vă rog să vă pronunțați, stimați colegi prezenți în sală, pentru că, dacă din cei înregistrați prezenți, 260, sunt prezenți efectiv 50 și votează 13, ajungem la un scor... 112 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu 112 voturi pentru și o abținere, s-a adoptat titlul din varianta comisiei.

Titlul cap.I.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.2. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1 dacă aveți obiecții la amendamentul de la pct.3 al comisiei, pag.2.

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu aș propune să avem formula "cauzate de manifestarea distructivă", și nu "cauzate prin manifestare distructivă".

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că este bine așa cum am formulat noi: "cauzate prin manifestare distructivă", pentru că reprezintă o acțiune. O acțiune nu este "de", ci este "prin". Se imprimă mai mult caracterul de acțiune distructivă prin introducerea cuvântulului "prin manifestare distructivă" decât "de manifestare distructivă".

Domnul Valer Dorneanu:

Nu ar fi fost mai corectă formularea "printr-o manifestare distructivă," dacă vreți să fim foarte riguroși?

Domnul Marian Ianculescu:

Da, este mai corect astfel: "printr-o manifestare distructivă". De acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule deputat.

Ne "lovim" de prepoziții.

Domnul Damian Brudașca:

Dacă este formula pe care dumneavoastră ați observat-o, eu aș propune să fie: "produse printr-o manifestare distructivă a unor fenomene naturale", nu "cauzate".

Domnul Valer Dorneanu:

Este mai corect astfel.

De acord, domnule Ianculescu, cu formularea: "produse printr-o manifestare distructivă"? Bun.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.3, la penultimul rând, reformulat astfel: "produse printr-o manifestare distructivă".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2.

Domnul profesor Leonăchescu, ca să mai alternăm ordinea luării cuvântulului.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Textul propus de către comisie suportă îmbunătățiri. Vă rog să observați rândul al doilea al amendamentului - "care provoacă" - și penultimul rând al amendamentului- "care produc". Deci este o repetiție într-o frază foarte lungă, supărătoare. Dar și mai supărător este că în rândul al doilea este "provoacă". Trebuie neapărat modificat, și eu am următoarea variantă: în loc de primul cuvânt "provoacă" de la rândul al doilea să spunem "generează", iar, la final, cred că ar trebui eliminată formularea "care produc pagube", pentru că la început se spune "care generează".

Oricum, textul necesită revederi masive.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, vă rog să propuneți exact textul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles că doriți să interveniți la alt text. Să lămurim întâi art.2.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

La art.2, eu propun următoarea variantă: "Fenomenele naturale și bolile care generează calamități naturale și sunt necuprinse la riscuri asigurate sunt (...) cu pagube în sectorul vegetal și animal..", deci finalul este modificat în sensul că se elimină formularea "care produc pagube în sectorul".

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci la penultimul rând, nu "care produc", ci "cu pagube".

Domnule Chiliman, am înțeles că dumneavoastră aveți o problemă cu art.1. Să terminăm cu art.2, pentru că altfel nu mai înțelegem ce votăm și ce nu votăm.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, domnule președinte. Am o problemă cu ambele articole, și poate găsim o formulare care să fie clară.

Domnul Valer Dorneanu:

Să fie atentă comisia. Vă rog să ascultați intervenția domnului deputat Chiliman.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Noi trebuie să facem legi care să fie cât se poate de clare și să nu permită nici un fel de interpretări. Aici, la art.1, se spune: "În sensul prezentei legi, sunt considerate calamități naturale dezastrele și alte catastrofe..." Or, dacă am scos "dezastrele și alte catastrofe" din titlu, ele nu mai au ce să mai caute în art.1. Ar trebui să fie: "În sensul prezentei legi, prin calamități naturale se înțelege..."

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, dumneavoastră citiți de unde nu trebuie. Citiți art.1 astfel cum a fost amendat de comisie. Acolo nu găsiți "...dezastrele și alte...", ci doar "calamități naturale".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În schimb, art.2 trebuie simplificat, pentru că apar de două ori două puncte în forma inițială, și cred că formula propusă de domnul Leonăchescu este corectă, dar este totuși o lipsă în acest articol. Se spune astfel: "...fenomenele naturale și bolile...", dar pe urmă bolile nu mai sunt enumerate. Ar trebui să se spună numai: "...fenomenele naturale care provoacă..." Eventual, pentru boli trebuie făcut un alineat suplimentar.

Eu constat că din titlu apar niște boli, dar nu sunt enumerate. Eventual, trebuie găsită o formulă ca într-un alin.2 să fie enumerate principalele boli sau să se spună ce tipuri de boli sunt cele care provoacă calamități naturale.

Deci mie mi se pare că, așa cum este acum formulat art.2, acesta este incomplet, chiar cu amendamentul domnului profesor Leonăchescu.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Distinsul nostru coleg, domnul Chiliman, s-a referit la textul inițial, la textul Senatului, în care, într-adevăr, sunt în text de două ori două puncte, ceea ce nu este corect într-un text de lege. Noi am corectat; există numai o singură dată două puncte.

A doua chestiune: probabil că distinsul nostru coleg, domnul Chiliman, nu a observat alin.2 al acestui articol, în care se spune clar că "Nominalizarea și încadrarea în categoria bolilor care provoacă calamități naturale la plante și animale se realizează în Ministerul Agriculturii", deci bolile acestea le stabilește Ministerul Agriculturii, având în vedere faptul că anumite boli, epizootii deja sunt finanțate de la bugetul de stat și nu fac obiectul acestei legi.

De aceea, aș vrea să concluzionez. De acord cu propunerea distinsului nostru coleg, domnul Leonăchescu, în sensul ca, în loc de cuvântul "provoacă", să fie "generează". Iar la ultima frază din acest articol s-a produs probabil o greșeală de dactilografiere; în loc de "produc" este "produce pagube". Este vorba de stratul gros de zăpadă, acesta fiind cel care produce pagube în sectorul vegetal și animal. Nu orice strat gros de zăpadă poate să fie interpretat ca o calamitate în agricultură. Deci, în loc de "produc" este "produce".

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

La o lege tehnică constat atâtea dispute lingvistice. Poate suntem mai dispuși să dezbatem legea și să o adoptăm.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Am vrut să atenționez și eu asupra cacofoniei pe care textul o conține, și este necesară evitarea ei prin cuvântul propus de domnul Leonăchescu: "care generează calamități naturale și nu sunt cuprinse la riscuri asigurate", sunt eu de părere, pentru că formularea "și necuprinse la riscruri asigurate" nu este suficient de clar înțeleasă.

De asemenea, aș mai propune eliminarea cuvintelor "râuri sau de alte", având în formula mea: "...inundațiile din revărsări de ape curgătoare și ruperi de baraje". În felul acesta, cred că nu este chiar foarte important să precizăm exact ce fel de inundații ale căror revărsări sunt cuprinse și acoperitoare prin această lege.

Deci, eu propun completarea formulării cu expresiile menționate: "și nu sunt cuprinse la riscuri asigurate", respectiv "revărsări de ape curgătoare..."

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi nu putem să modificăm în text așa cum a propus distinsul nostru coleg, domnul deputat Brudașca. Ar exista riscul ca societățile de asigurare să nu plătească calamitățile.

Ceea ce am trecut noi în acest alineat al art.2 se regăsește exact în statutul societăților de asigurare și de asigurare-reasigurare, ceea ce asigură ei la factori de risc. Deci noi nu putem să trecem altceva, pentru că acești factori sunt neasigurați. Observați că sunt necuprinse la riscuri asigurate. De exemplu, la riscuri asigurate este grindina, pe care nu am prins-o aici, pentru că deja acea calamitate produsă de grindină o plătesc societățile de asigurare-reasigurare, unde producătorii agricoli s-au asigurat.

Aici sunt cuprinse fenomenele naturale care nu sunt în lista factorilor de risc asigurați, și cei neasigurați sunt cuprinși exact cu textul acesta în obiectul de activitate al societăților de asigurare-reasigurare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnul deputat.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Se dovedește încă o dată că agricultura are complexitate și se bucură de mare atenție, iar legea aceasta ca atare, într-adevăr, este una din legile care trebuie să completeze pachetul de legi pentru susținerea și îmbunătățirea funcționalității în agricultură.

Mi-aș permite, pentru a încerca să finalizăm discuțiile pe cele două articole, cred că a scăpat comisia la art.1, în forma în care am mers pe calamități, și nu pe dezastre și așa mai departe. Cred că ar trebui să completăm varianta comisiei, și dau citire întregului articol: "În sensul prezentei legi, sunt considerate calamități naturale pierderile cantitative și calitative de record, mortalitatea sau sacrificarea de necesitate a animalelor cauzate prin manifestare distructivă a unor fenomene naturale...", și cred că este bine să adăugăm și "...boli", pentru că într-adevăr, după aceea, la art.2, venim și spunem: "Fenomenele naturale și bolile care...", așa cum s-a făcut precizarea și propunerea, "...generează...", în loc de "provoacă", și suntem de acord cu cuvântul "generează", "...calamități naturale...", și textul curge, și, în condițiile în care am spus "boli", punem pe același nivel de egalitate bolile cu seceta, cu ruperea de baraje și așa mai departe.

În ultima parte, la propunerea făcută de domnul coleg Leonăchescu, aș propune să rămânem la varianta comisiei, însă schimbând cuvântul "produc" cu "...produce pagube în sectorul vegetal și animalier". Anticipez practic că acest cuprins legat de boli, spre exemplu, se regăsește la art.2 în continuare, printr-un amendament de la pct.2 formulat, în care nominalizarea și încadrarea în categorii a bolilor care provoacă calamități naturale la plante și animale se realizează de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. De ce? Pentru a asigura o funcționalitate a legii și a da posibilitatea Ministerului Agriculturii, în funcție de evoluția bolilor din fiecare an, pentru că diferă în funcție de condițiile climatice, să stabilească practic care sunt bolile care vor fi susținute din acest punct de vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Tema de rezolvat este foarte delicată, complexă și grea, pentru că, în defințiile clasice, catastrofele sunt naturale și provocate, or, aici, discutăm numai de catastrofe naturale, și enumerăm ruperea de baraje, de exemplu, dar sunt și situații intermediare între cele provocate și naturale.

Imaginați-vă o catastrofă intermediară în care un baraj este distrus nu printr-o mișcare seismică, ci printr-o manevră greșită - declanșarea unei lovituri de berbec ce distruge porțile de închidere, vanele de închidere, tunelurile și alte repere tehnice.

Imaginați-vă că scapă de sub control un virus puternic dintr-un laborator și provoacă o catastrofă care nu este naturală, ci artificială, dar într-un spațiu intermediar.

Întrebarea mea este: avem soluții și pentru aceste situații de catastrofe provocate sau la limit㠖 între și între? Aș dori o explicație pe această temă. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Eu constat un lucru cam paradoxal: dezbateri în comisii și aici, în plen. Am rugămintea: ori sunteți consecvenți cu amendamentele pe care le-ați propus, ori vă propun să retrageți legea și să faceți un nou raport. Votăm un articol, revenim la el, adăugăm alte aspecte?

Dacă există voința să scoatem această lege, vă rog să îmi spuneți, ca să o scoatem. Dacă invocați tot felul de inadvertențe tehnice și de reveniri la un articol deja votat, dacă mai intervin asemenea texte, eu propun plenului să restituim legea la comisie, pentru a reface raportul.

Să revenim totuși la art.1, cu această adăugare a bolilor, pentru că înțeleg că acestea se regăsesc în tot cuprinsul legii.

La art.1 era precizarea finală: "...produse printr-o manifestare distructivă a unor fenomene naturale și a bolilor."

Inițiatorul este de acord?

Doamna Elena Sporea (din banca inițiatorilor):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Cine este de acord cu această adăugare?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.4. Comisia și-a însușit rectificările de estetică. Textul este: "...fenomenele naturale și bolile care generează calamități..." Am înțeles de la comisie că în continuare merge pe același text până la penultimul rând, unde sintagma "care produc" se va modifica în "care produce" și fără virgulă înainte. Deci, textul este: "...stratul gros de zăpadă care produce...", fără virgulă.

Cu aceste precizări terminologice, cine este pentru amendamentul de la pct.4 al comisiei? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

La art.2 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul 5.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.2 alin.2 va avea alcătuirea rezultată.

Art.3. Urmăriți amendamentul 6.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6?

Domnule Pambuccian, dumneavoastră vreți să susțineți legea acum? Aveți cuvântul... (Domnul deputat Pambuccian, care discuta cu cei din loja Guvernului, se duce la prezidiu)

Vroiam să vă atrag atenția discret că noi dezbatem o lege și să ne lăsați, totuși, s-o dezbatem. (Amuzament în sală)

La art.3, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6?

Domnul Chiliman.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorată comisie,

Mie mi se pare că această caracterizare și încadrare ar trebui făcută la propunerea cuiva, adică ar trebui cineva să analizeze. Cred că rolul prefecturilor, în acest caz, ar trebui să se regăsească aici, pentru că, dacă mutăm totul direct la minister, s-ar putea ca timpul de reacție să fie foarte lung și cred că, la nivelul prefecturilor, sunt anumite lucruri care se cunosc mai bine. Deci ar trebui pus, aici: "se aprobă prin Hotărâre de Guvern…". "Se realizează de Ministerul Agriculturii, la propunerea nu știu ce și se aprobă prin Hotărâre de Guvern, la propunerea prefecturilor".

Mie mi se pare că e nevoie de "prefecturilor", tocmai ca să existe o reacție mai rapidă.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

Cred că este bine să rămânem la varianta aceasta, pentru că se realizează de minister prin organismul, care este Direcția Agricolă, la fiecare județ, și acesta intră, conform legislației în vigoare, în funcție imediat, în priză imediat, adică sunt lucruri care se fac de zeci de ani, practic, se cunoaște această... și prefectura nu-i bine s-o implicăm. Rămânem la varianta...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu mai continuați, pentru că și-a retras amendamentul, înțelegând explicația dumneavoastră.

Domnul Mihai Nicolescu:

Bine. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt și alte obiecții la amendamentul 6? Nu. Votat în unanimitate.

În consecință, art.3 va avea alcătuirea rezultată.

Titlul capitolului II. Nu sunt obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți?

La art.4, vă rog să urmăriți amendamentul 8. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 8. Votat în unanimitate.

În consecință, art.4 va avea alcătuirea rezultată.

Art.5 alin.1, urmăriți amendamentul 9.

Domnul Chiliman are o intervenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici, trebuie făcută o corelare cu ceea ce s-a aprobat la art.1 și 2, respectiv textul ar trebui să sune așa: "Plata despăgubirilor producătorilor agricoli pentru calamitățile naturale produse de fenomenele naturale și bolile prevăzute". Deci trebuie adăugat "și bolile prevăzute" ș.a.m.d., ca să fie o corelare totală între texte.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți. Domnule Nicolescu.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există societăți de asigurare și societăți de asigurare-reasigurare. Așa cum e formulat aici, este o scăpare și ne cerem scuze că ne-a scăpat la comisie. Trebuie să prevedem "de către societățile de asigurare și de asigurare-reasigurare", pentru că, așa cum este formulat, am eliminat "societățile de asigurare" și trebuie să trecem cele două categorii: "societățile de asigurare " și sunt altele de "asigurare-reasigurare". Cred că este corect, pentru că, altfel, am elimina "societățile de asigurare".

Domnul Valer Dorneanu:

Și cu bolile sunteți de acord?

Domnul Mihai Nicolescu:

Da, de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul 9 cu privire la art.5 alin.1, reformulat, potrivit propunerii domnului Chiliman, cu adăugarea "bolilor" și a propunerii domnului Nicolescu, cu privire la "societățile de asigurare-reasigurare".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.5 alin.2, amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.6, amendamentul 11. Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul Chiliman.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Aici, cred că e nevoie de o precizare, la art.6, în sensul că, dacă societățile de asigurare-reasigurare plătesc despăgubirile pentru pagubele suferite – culturi, pierderi de animale, familii de albine etc., etc., există niște pierderi care, în mod normal, nu pot fi prinse în această categorie și suportate de societățile de asigurare-reasigurare sau de asigurare, spre exemplu, un teren din care jumătate a fost luat de apă sau alte asemenea. Și cred că ar trebui precizate cazurile la lit. a), într-un paragraf sau, în fine, printr-o metodă, cazurile în care se dau aceste despăgubiri bănești producătorilor care suferit, care sunt aceste pagube pentru care se dau despăgubirile bănești, pentru că, altminteri, există riscul să se creadă despăgubirile astea bănești se vor da în toate cazurile. Or, nu este normal ca, atunci când ți-ai asigurat o cultură și ai primit despăgubirile de la societatea de asigurări, să mai capeți și o altă sumă de bani echivalentă din partea cealaltă. Deci ar trebui văzut care sunt pagubele pentru care se plătesc aceste despăgubiri, eventual o definire a lor, în așa fel încât să nu apară despăgubiri obținute din două locuri, o dată de la societatea de asigurări și a doua oară, prin efectul acestei legi, de la stat.

Nu am observații, în schimb, la lit.b), care este foarte corectă.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Credeam că domnul coleg se referă la adăugirea din nou a "fenomenelor naturale și bolilor". În rest, propunem să rămânem la formularea comisiei, pentru că aceste despăgubiri au ca substanță cele menționate la art.2 alin.1. În funcție de cele menționate acolo, se dau despăgubirile.

Propunem să aprobăm varianta comisiei, trecând și însușindu-ne adăugirea "și bolile".

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, de acord cu comisia?

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, amendamentul 11, cu precizarea făcută de domnul deputat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.7, urmăriți, vă rog, amendamentul 12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 12? Nu. Votat în unanimitate.

La art.8, urmăriți amendamentul 13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 13. Art.8 se modifică corespunzător.

Titlul capitolului III. Urmăriți, amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul, modificat titlul capitolului III.

Art.9 alin.1, amendamentul 15. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.9 alin.2 nu are o altă precizare.

Art.10, urmăriți amendamentul 16. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.11, urmăriți amendamentul 17. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate amendamentul 17.

Art.12, amendamentul 18. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.13, urmăriți amendamentul 19. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art.14, urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În continuare, vă rog să urmăriți amendamentul 21, care transformă art.2 în art.12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 21? Nu aveți. Admis în totalitate, și, în consecință, art.12 va avea alcătuirea rezultată.

Art.15, urmăriți amendamentul 22. Votat în unanimitate și, în consecință, va deveni 13, în structura prezentată.

La amendamentul 23, vă rog să urmăriți: comisia propune ca art.10 să devină art.14, în alcătuirea precizată. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 23? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.16, urmăriți amendamentul 24. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 24, art.16 va deveni 15, cu următorul cuprins din raport.

Titlul capitolului IV rămâne nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

La art.7, urmăriți amendamentul 26. Nu aveți obiecțiuni. Admis, în unanimitate, amendamentul 26.

Art.18, urmăriți amendamentul 27. Nu aveți obiecțiuni. Admis, în unanimitate, amendamentul 27.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din loja comisiei):

La "fenomene naturale", "și bolile".

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, la amendamentul 27, care se referă la art.18 inițial, care va deveni 17, se adaugă, la sintagma "fenomene naturale", "și bolile".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a admis amendamentul 27 completat cu "bolile".

Art.19, urmăriți amendamentul 28. Și aici se adaugă bolile?

Domnul Mihai Nicolescu (din loja comisiei):

Este vorba de calamitate.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici este introdusă o noțiune, la alin.2, de la nr.crt. 28, referitor la art.18. La alin.2, este introdusă o noțiune care ar trebui precizată. Spune așa: "Despăgubirile se acordă imediat după constatare și evaluare". Acest "imediat" poate să lase, de fapt, loc... Eu cred că trebuie să spunem: "Despăgubirile se acordă în termen de" un număr de zile, și eu aș vrea să vă propun un termen de 30 de zile, în așa fel încât să se poată face acest lucru. Acest "imediat" ar trebui înlocuit cu un termen clar, care să creeze o obligație precisă, pentru că, altminteri, imediatul ăsta poate să fie și un an de zile sau doi, în funcție de alte criterii.

Deci: "Se acordă în termen de 30 de zile, după constatare și evaluare". Asta e propunerea pe care o fac.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți vreo soluție, pentru că și soluția Senatului, "cu prioritate" și asta cu "imediat", ambele sunt nedefinite!

Domnul Mihai Nicolescu:

Cu stimă și respect, aș dori să ne aplecăm asupra problemelor care se pot controla. S-a mers, la Senat, "cu prioritate" și la comisie la Cameră cu "imediat", pentru că sunt fenomene pe care nu le putem stabili imediat. Am spus și am făcut referire la fenomenul de îngheț. Sunt fenomene pe care nu le putem dimensiona imediat, ce s-a întâmplat cu fenomenul, ca atare. Spre exemplu, la vița de vie, dacă am un îngheț, de multe ori, constat ceea ce obțin în momentul în care recoltez și, de aceea, acolo unde se poate merge imediat, după ce am stabilit dimensiunea calamității, mergem și se primește în funcție de dimensiunea calamității. De aceea nu se poate da un termen de 30 de zile, de 60, pentru că fenomenul de îngheț îl pot avea la vița de vie acum și eu văd care este repercusiunea după ce s-au format strugurii deja, ca să pot să evaluez producția, încât propun să rămână pe varianta Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nemaifiind alte intervenții, eu sunt obligat să pun, întâi, la vot varianta comisiei și apoi a domnului Chiliman.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul 28, inclusiv cu privire la precizarea cerută de domnul Chiliman, dar neînsușită de comisie. Comisia merge pe varianta "se acordă imediat", la art.12 alin.2.

Cine este pentru varianta comisiei, cu "imediat"?

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate, s-a adoptat amendamentul 28.

Amendamentul 29 cu privire la art.20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Amendamentul 30 cu privire la art.21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul și, în consecință, art.21, care va deveni 20, va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 30.

Art.22, amendamentul 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului V rămâne nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.23, urmăriți, amendamentul 33. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat amendamentul 33, art.23 va deveni 22, în formularea comisiei.

Art.24, urmăriți amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 34, art.24 va deveni 23, cu formularea comisiei.

Art.25, amendamentul 35. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis în unanimitate amendamentul 35.

După art.24, comisia propune un articol nou, 25. Urmăriți-l la amendamentul 36.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 36 și implicit art.25, în formularea comisiei.

Tot la amendamentul 36, vă rog să urmăriți: comisia propune transferarea actualului art.11 în art.26 reformulat.

Dacă aveți obiecțiuni la noul art.26? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Actualul art.26, prin amendamentul 37, comisia propune să fie reformulat în 27. Urmăriți-l la amendamentul 37.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cu aceasta, am parcurs, cu greutate, textele acestei legi cu caracter organic. O vom supune votului final la ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 19:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro