Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.52/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 10,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Leonăchescu și Constantin Niță, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din cei 343 de deputați și-au înregistrat prezența 262, sunt absenți 81, din care 22 participă la alte activități parlamentare.

Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, vă prezint întâi Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea Cap. I din Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2000 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York, la 11 februarie 2002, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București, la 16 ianuarie 2002, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană pentru participarea României la Programul RO-0008, semnat la București, la 22 decembrie 2000, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

9. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istambul, la 26 iunie 1990, primit de la Administrația Prezidențială.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Europene asupra Cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997, primit de la Administrația Prezidențială.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind Statutul Forțelor lor, semnat la Copenhaga, la 13 decembrie 2001, primit de la Administrația Prezidențială.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 6 mai 2002.

Stimați colegi,

Am rugămintea, măcar, pe lângă mine, pe lângă prezidiu, să mai faceți puțină liniște, dacă în sală nu se poate!

12. Proiectul de Lege privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni, respins de Senat în ședința din 28 martie 2002.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în vederea reexaminării: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități, care urmează să depună un nou raport. Termenul de depunere a raportului: 16 aprilie 2002.

13. Propunerea legislativă privind Legea spitalelor, inițiată de un număr de 8 parlamentari.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 17 mai 2002.

14. Proiectul de Lege privind calitatea apei potabile, adoptat de Senat în ședința din 27 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 10 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:  

Vă rog să-mi permiteți, înainte de a intra în dezbaterea proiectelor, să aprobăm câteva comisii de mediere.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale;

Prima este la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, în care sunt propuși următorii deputați: Marin Gheorghe, Lepădatu Lucia, Tudose Mihai, Mocioi Ion, Popescu Eugen, Pop Napoleon, Vida Iuliu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, în care sunt propuși următorii deputați: Marin Gheorghe, Lepădatu Cornelia, Tudose Mihai, Rădulescu Emil, Bran Vasile, Napoleon Pop, Vida Iuliu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind perdelele forestiere de protecție;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind perdelele forestiere de protecție. Sunt propuși domnii deputați: Nicolescu Mihai, Neagu Victor, Ianculescu Marian, Eserghep Gelil, Mardari Ludovic, Micula Cătălin, Tamas Sandor.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației. Sunt propuși domnii deputați: Băncescu Ioan, Boabeș Dumitru, Boajă Minică, Baban Ștefan, Moisescu Dumitru, Cladovan Teodor și Sali Negiat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994. Sunt propuși domnii deputați: Brânzan Ovidiu, Burnei Ion, Naidin Petre, Abiței Ludovic, Raicu Romeo, Dragoș Iuliu, Florea Ana.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată. Sunt propuși domnii deputați: Nicolescu Mihai, Neagu Victor, Ianculescu Marian, Bâldea Ioan, Vișinescu Marinache, Gheorghe Valeriu, Tamas Sandor.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Dezbaterea și aprobarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică.  

Intrăm în ordinea de zi cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică.

Comisia pentru industrii și servicii?

Stimați colegi,

Știți că aseară rămăsesem într-o mică încurcătură. Între timp, Comisia pentru industrii și servicii a găsit soluția adecvată, din punct de vedere al tehnicii legislative.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Înțeleg că pct. 3, cu privire la abrogarea art. I, rămâne așa cum l-am votat? Se abrogă art. I?

   

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La art. II am rămas.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Art. II, reformulăm propunerea comisiei, nu se abrogă, ci devine "art. I, cu următorul conținut". Și, de fapt, conținutul îl avem la poz. 5 integral, cu următoarea, totuși, modificare, în prima parte a art. II-I, și anume, propunem ca acest text să înceapă în felul următor: "Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000 se modifică după cum urmează:..." Și textul să curgă în continuare, exact cum este trecut la poz. 5.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Propun votului dumneavoastră, pentru că amendamentul nr. 5 a fost modificat, așa cum vi l-a prezentat domnul vicepreședinte Bivolaru.

Cine este de acord cu amendamentul nr. 5, reformulat astfel? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Următorul art. III ar deveni art. II, da?

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, aceasta este specificarea.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă aveți obiecțiuni la art. II din ordonanță? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cu aceasta, am parcurs această ordonanță de urgență. Vă rog să constatați că suntem în fața unei legi cu caracter ordinar și, în consecință, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată această ordonanță.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale, nr.16/1996 (amânarea votului final).  

Următorul este Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii arhivelor. Suntem în procedură de urgență.

Domnule președinte Mihai Mălaimare, aveți cuvântul.

   

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm în fața unui proiect de lege important, având în vedere faptul că o mare parte din arhivele instituțiilor privatizate după 1990 au fost distruse, intenționat sau din greșeală. Eu cred că legea este importantă și vă rugăm să aprobați raportul comisiei așa cum a fost el formulat. Vă mulțumesc.

Având în vedere că este în procedură de urgență, propunem ca timp de dezbatere 5 minute, cu câte 1 minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Damian Brudașca. La precizări prealabile, la discuții prealabile doriți să interveniți? Puțin, însă, v-aș ruga, fiindcă suntem în procedură de urgență.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu apreciez această inițiativă de modificare și completare a Legii arhivelor naționale, întrucât, așa cum a rezultat în ultima perioadă, arhivele sunt într-o situație cu totul și cu totul deosebită, în instituțiile unde e obligația acestora de a-și păstra și conserva documentele conform prevederilor legii. Din nefericire, însă, nici această lege nu atrage atenția chiar instituției care este mandatată să respecte legea în România, respectiv instituțiile Ministerului Justiției.

S-a constatat că pe lângă toate tribunalele, judecătoriile sau curțile de apel din România, în momentul de față, activitatea arhivistică lasă foarte mult de dorit. Acest lucru a fost recunoscut, de altfel, chiar de către ministerul de resort, în urma interpelărilor și semnalelor pe care le-am primit.

Din păcate, modificările care sunt aduse acestui act normativ nu sunt în măsură să rezolve problemele grave, care conduc la dispariția de documente importante, care produc prejudicii grave unor persoane care sunt în situația de a-și căuta drepturile în baza actelor normative votate în ultima perioadă. De aceea, eu cred că modificările care se impun nu sunt în concordanță cu cerințele deosebite ce stau în fața arhivelor în momentul de față și ale conservării fondurilor arhivistice.

Fără să mai vorbesc de faptul că nici această lege (ca și altele) nu se referă la obligativitatea recuperării fondurilor arhivistice care se găsesc în alte arhive decât cele naționale.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, stimate coleg. Sunt dator, însă, să vă reamintesc faptul că referirile la arhivele instanțelor judecătorești nu au nici o legătură cu obiectul de reglementare al acestei legi.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Dar trebuie să rezolvăm și problemele acelor arhive! Nu dăm o lege doar de dragul de a o modifica pe cea existentă!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Când vom discuta despre activitatea instanțelor judecătorești, atunci putem să ne referim și la arhivele acestora. Deocamdată, suntem la o altă temă de dezbatere.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Ori rezolvă problemele ori nu facem legea! Ne aflăm numai în treabă!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Să nu mai continuăm disputa, pentru că, încă o dată vă spun, suntem pe două subiecte paralele, distinse coleg.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. I partea introductivă? Nu există, de fapt, nici o modificare, dacă aveți dumneavostră obiecții? Nu aveți.

Votat în unanimitate, în formula prevăzută.

La pct. 1, cel cu privire la modificarea art. 18, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis în unanimitate amendamentul nr. 1. În consecință, pct. 1 referitor la art. 18 se modifică în mod corespunzător.

La pct. 2, cel care introduce un art. 181 nou, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr. 2? Nu aveți.

Amendamentul nr. 2 se admite în unanimitate. Și, în consecință, art. 181 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

La pct. 3, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 3.V-aș ruga, în stenogramă, să rețineți, la pct. h), o greșeală de tipar, nu e vorba de respectarea "precederilor", ci a "prevederilor".

Dacă aveți obiecțiuni de fond la amendamentul nr. 3? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, pct. 3 se va modifica în mod corespunzător.

La pct. 4, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 4.

Dacă aveți obiecțiuni la pct. 4? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate. Și, în consecință, pct. 4 din proiectul de lege se va modifica în mod corespunzător.

După pct. 4, vă rog să urmăriți, la pag. 3, amendamentul nr. 5. Unde să aveți în vedere și o rectificare, e vorba de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, vă rog să rețineți în stenogramă, nu nr. 2/2002.

Cu această precizare, vă întreb, dacă, la amendamentul nr. 5, aveți vreo obiecțiune? Nu aveți.

Admis în unanimitate amendamentul nr. 5.

Vă rog să rețineți corectura în stenogramă și, mai ales, staff-ul tehnic care a alcătuit acest raport.

Repet, admițând amendamentul nr. 5, se va introduce modificarea corespunzătoare a art. 33.

La pct. 5, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 6.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate. Și, în consecință, art. 34 se va modifica potrivit votului dumneavoastră.

Art. II. Urmăriți amendamentul nr. 7.

Dacă aveți obiecțiuni? Domnul Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Am pretenția ca măcar Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă să evite cacofoniile. "Valoare practică ce urmează..." Alte comentarii sunt de prisos.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia să propună rectificarea ce se impune.

De ce ați simțit nevoia, în primul rând, să precizați, față de varianta inițiatorului, sintagma "valoare practică"? Eu cred că textul era bine așa cum a fost: "Documentele ce urmează a fi depozitate la casele județene de pensii..."

Introduceți și o sintagmă cu conotații pe care nu știu cum le definiți... V-aș propune, deci, să rămână textul așa cum este în prima parte: "Documentele ce urmează a fi depozitate..." și, în continuare, modificările pe care le-ați făcut dumneavoastră: în loc de "și/sau" rămâne "sau" și în loc de "45 de zile" "60 de zile", dacă așa ați convenit.

 
   

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Vă propun să rămânem la textul inițiatorului.

Și vă asigur, domnule deputat, că vom urma un curs de cacofonie în limba română. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

De ce faceți comentarii din acestea, care sunt bune pe stradă?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Observațiile le putem face cu mai multă atenție față de colegii noștri, pentru că se pot ivi, în cazul unor texte care se tot modifică, greșeli de limbaj în practica oricăruia dintre noi.

Cu aceste precizări: la art. 2 se înlătură sintagma "cu valoare practică", dar față de textul inițiatorului nu se mai utilizează în rd. 2 termenul "și/sau", doar "sau"; iar în penultimul rând, termenul de "45 de zile" se înlocuiește cu termenul de "60 de zile", convenit de comisie cu inițiatorul. Dacă sunteți de acord cu acest text?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am parcurs acest proiect de lege, vă rog, însă, să constatați că e vorba de un proiect de lege cu caracter organic, astfel încât vom lăsa ședinței de vot final sarcina să-l adopte.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe, în agricultură (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități și alte catastrofe în agricultură.

Rog inițiatorul să prezinte raportul. Poftiți.

   

Doamna Elena Sporea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Activitatea din agricultură, spre deosebire de celelalte ramuri ale economiei naționale, se deosebește și se desfășoară în condiții de risc și incertitudine, ca urmare a influenței factorilor naturali, a căror evoluție nefavorabilă poate provoca, an de an, însemnate pagube producătorilor agricoli. Pagubele produse sunt concretizate în compromiterea parțială sau totală a culturilor, a efectivelor de animale, a producției acestora din anul respectiv, dar, tot așa, efecte nefavorabile, în unele situații, și asupra producției viitoare.

Seceta instalată din aprilie 2000 și care, conform prognozelor Institutului național de meteorologie și hidrologie, va continua și în anii următori va determina pierderi substanțiale de producții agricole, cele mai afectate fiind culturile care se vor înființa în această primăvară.

Pe de altă parte, pe zone întinse ale României se produc aproape an de an inundații, alunecări de teren, care provoacă pagube majore culturilor agricole, adăposturilor, cât și efectivelor de animale.

Pentru a veni în sprijinul agriculturii, este necesară elaborarea unui proiect normativ care să prevadă mecanisme economice specifice pentru protejarea producătorilor agricoli confruntați cu aceste fenomene.

În țările dezvoltate din Uniunea Europeană, statul sprijină direct asigurările agricole, prin subvenționarea unei cote variabile din primele de asigurare aferente riscurilor naturale ce se manifestă pe areale restrânse, dar și atunci când pot provoca pagube imense agricultorilor.

În țara noastră, accesul agricultorilor la asigurările de producție sunt extrem de mici și se datorează, în principal, crizei generalizate de fonduri bănești necesare pentru achitarea acestor prime. În aceste condiții, asigurările sunt accesibile numai societăților agricole care au o mai pregnantă frecvență a calamităților naturale din ultimii ani, iar efectul economic negativ al acestora a fost deosebit de grav.

Prin prezenta inițiativă legislativă se asigură protecția agenților economici a căror activitate în domeniul producției agricole, vegetale și animale a fost afectată de calamități naturale, recuperarea unei părți din pagubele înregistrate creând astfel posibilitatea refacerii capacității de plată și de desfășurare în continuare a producției agricole și stimularea producătorilor agricoli să-și protejeze direct prin asigurare culturile și animalele. În acest sens, se propune ca să existe printr-o hotărâre a Ministerului Agriculturii un fond, constituit din resurse bugetare și din alte surse, tocmai pentru a proteja producătorii agricoli.

În prezenta inițiativă legislativă se precizează fenomenele naturale pentru care este necesară acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli în caz de calamități.

Prin aceeași inițiativă, se prevede acordarea unor facilități producătorilor agricoli care au suferit pagube la culturi agricole și efective de animale și de pe urma calamităților naturale, cum ar fi: alunecări de teren, deteriorarea construcțiilor privind structura acestora, prin subvenționarea dobânzii la creditele angajate pentru recuperarea acestora. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru agricultură?

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe în agricultură, în ședințele ținute în perioada 13-19 martie 2002, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a întocmit raportul pe care îl propune, și îl supune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților.

S-au formulat o serie de amendamente, pentru coerență, pentru explicitarea fenomenelor în mod normal.

Menționăm că, la întocmirea raportului comisiei, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor organice, și propun Camerei Deputaților analiza și adoptarea raportului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Trecem la dezbaterea textelor proiectului.

La titlu dacă aveți vreo obiecție.

Domnul Damian Brudașca. Poftiți.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu aș propune ca titlul să aibă următoarea formulare: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, catastrofe și calamități naturale în agricultură."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna senator, vă rog să vă pronunțați la tribună.

 
   

Doamna Elena Sporea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Titlul legii care a plecat de la Senat era următorul: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe în agricultură." Noi am considerat că această sintagmă cuprinde absolut toate fenomenele care au un astfel de caracter, deci dorim să menținem acest titlu.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Cu tot respectul pentru doamna ministru...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg, doamna ministru a folosit aceeași terminologie ca și dumneavoastră.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Dar a spus că preferă să se folosească numai expresia "calamități naturale".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Eu am înțeles că a utilizat titulatura inițială.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Nu. A utilizat "și alte catastrofe".

Eu aș merge pe această formulă, pentru că spun că este mai coerentă și este într-o succesiune a gradului de gravitate a fenomenelor pe care vrem să le acoperim pentru asigurarea acestor despăgubiri.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți. Domnul deputat Ianculescu, din partea comisiei.

 
   

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi, la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, am scurtat oarecum titlul. De fapt, un titlu de lege trebuie să fie mai scurt.

Observați că, potrivit oricărui dicționar al limbii române sau altor dicționare, și "Larousse" și altele pe care vreți dumneavoastră să le luați, în categoria calamităților intră și dezastrele și catastrofele. De aceea, noi am formulat următorul titlu: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură", incluzând aici și dezastrele și catastrofele. Nu este nevoie să fac un pleonasm în titlu.

Dacă inițiatorul insistă să fie și dezastre și catastrofe, cred că noi, ca legiuitori, trebuie să eliminăm pleonasmele dintr-un titlu. Poate sunt și alți colegi parlamentari care pot să-și spună punctul de vedere pe marginea celor spuse de mine.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați aflat argumentele comisiei, ale inițiatorului și ale domnului deputat Damian Brudașca.

Vă rog.

 
   

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Din perspectiva tehnicii legislative, și noi ne pronunțăm pentru formula menționată aici în amendament: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură".

De obicei, atunci când în cuprinsul unei noțiuni sunt incluse alte elemente, precum dezastre și așa mai departe, trebuie să folosim sintagma acoperitoare, și nu să mergem pe o detaliere în concret a fiecărui element. Deci, din punctul de vedere al tehnicii și al rigorii juridice, se impune formula: "Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vom supune votului întâi textul propus de către comisie. Dacă va fi votat acest text, la mediere vor mai avea timp specialiștii noștri să vadă exact cum este cu dicționarele, cu titulatura armonizată cu reglementările europene.

Cine este pentru titlul legii din amendament de la pct.1 al comisiei? Vă rog să vă pronunțați, stimați colegi prezenți în sală, pentru că, dacă din cei înregistrați prezenți, 260, sunt prezenți efectiv 50 și votează 13, ajungem la un scor... 112 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu 112 voturi pentru și o abținere, s-a adoptat titlul din varianta comisiei.

Titlul cap.I.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.2. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1 dacă aveți obiecții la amendamentul de la pct.3 al comisiei, pag.2.

Domnul Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu aș propune să avem formula "cauzate de manifestarea distructivă", și nu "cauzate prin manifestare distructivă".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

 
   

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că este bine așa cum am formulat noi: "cauzate prin manifestare distructivă", pentru că reprezintă o acțiune. O acțiune nu este "de", ci este "prin". Se imprimă mai mult caracterul de acțiune distructivă prin introducerea cuvântulului "prin manifestare distructivă" decât "de manifestare distructivă".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu ar fi fost mai corectă formularea "printr-o manifestare distructivă," dacă vreți să fim foarte riguroși?

 
   

Domnul Marian Ianculescu:

Da, este mai corect astfel: "printr-o manifestare distructivă". De acord.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule deputat.

Ne "lovim" de prepoziții.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Dacă este formula pe care dumneavoastră ați observat-o, eu aș propune să fie: "produse printr-o manifestare distructivă a unor fenomene naturale", nu "cauzate".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Este mai corect astfel.

De acord, domnule Ianculescu, cu formularea: "produse printr-o manifestare distructivă"? Bun.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.3, la penultimul rând, reformulat astfel: "produse printr-o manifestare distructivă".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2.

Domnul profesor Leonăchescu, ca să mai alternăm ordinea luării cuvântulului.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Textul propus de către comisie suportă îmbunătățiri. Vă rog să observați rândul al doilea al amendamentului - "care provoacă" - și penultimul rând al amendamentului- "care produc". Deci este o repetiție într-o frază foarte lungă, supărătoare. Dar și mai supărător este că în rândul al doilea este "provoacă". Trebuie neapărat modificat, și eu am următoarea variantă: în loc de primul cuvânt "provoacă" de la rândul al doilea să spunem "generează", iar, la final, cred că ar trebui eliminată formularea "care produc pagube", pentru că la început se spune "care generează".

Oricum, textul necesită revederi masive.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, vă rog să propuneți exact textul.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Domnule președinte...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles că doriți să interveniți la alt text. Să lămurim întâi art.2.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

La art.2, eu propun următoarea variantă: "Fenomenele naturale și bolile care generează calamități naturale și sunt necuprinse la riscuri asigurate sunt (...) cu pagube în sectorul vegetal și animal..", deci finalul este modificat în sensul că se elimină formularea "care produc pagube în sectorul".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci la penultimul rând, nu "care produc", ci "cu pagube".

Domnule Chiliman, am înțeles că dumneavoastră aveți o problemă cu art.1. Să terminăm cu art.2, pentru că altfel nu mai înțelegem ce votăm și ce nu votăm.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, domnule președinte. Am o problemă cu ambele articole, și poate găsim o formulare care să fie clară.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Să fie atentă comisia. Vă rog să ascultați intervenția domnului deputat Chiliman.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Noi trebuie să facem legi care să fie cât se poate de clare și să nu permită nici un fel de interpretări. Aici, la art.1, se spune: "În sensul prezentei legi, sunt considerate calamități naturale dezastrele și alte catastrofe..." Or, dacă am scos "dezastrele și alte catastrofe" din titlu, ele nu mai au ce să mai caute în art.1. Ar trebui să fie: "În sensul prezentei legi, prin calamități naturale se înțelege..."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, dumneavoastră citiți de unde nu trebuie. Citiți art.1 astfel cum a fost amendat de comisie. Acolo nu găsiți "...dezastrele și alte...", ci doar "calamități naturale".

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În schimb, art.2 trebuie simplificat, pentru că apar de două ori două puncte în forma inițială, și cred că formula propusă de domnul Leonăchescu este corectă, dar este totuși o lipsă în acest articol. Se spune astfel: "...fenomenele naturale și bolile...", dar pe urmă bolile nu mai sunt enumerate. Ar trebui să se spună numai: "...fenomenele naturale care provoacă..." Eventual, pentru boli trebuie făcut un alineat suplimentar.

Eu constat că din titlu apar niște boli, dar nu sunt enumerate. Eventual, trebuie găsită o formulă ca într-un alin.2 să fie enumerate principalele boli sau să se spună ce tipuri de boli sunt cele care provoacă calamități naturale.

Deci mie mi se pare că, așa cum este acum formulat art.2, acesta este incomplet, chiar cu amendamentul domnului profesor Leonăchescu.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Distinsul nostru coleg, domnul Chiliman, s-a referit la textul inițial, la textul Senatului, în care, într-adevăr, sunt în text de două ori două puncte, ceea ce nu este corect într-un text de lege. Noi am corectat; există numai o singură dată două puncte.

A doua chestiune: probabil că distinsul nostru coleg, domnul Chiliman, nu a observat alin.2 al acestui articol, în care se spune clar că "Nominalizarea și încadrarea în categoria bolilor care provoacă calamități naturale la plante și animale se realizează în Ministerul Agriculturii", deci bolile acestea le stabilește Ministerul Agriculturii, având în vedere faptul că anumite boli, epizootii deja sunt finanțate de la bugetul de stat și nu fac obiectul acestei legi.

De aceea, aș vrea să concluzionez. De acord cu propunerea distinsului nostru coleg, domnul Leonăchescu, în sensul ca, în loc de cuvântul "provoacă", să fie "generează". Iar la ultima frază din acest articol s-a produs probabil o greșeală de dactilografiere; în loc de "produc" este "produce pagube". Este vorba de stratul gros de zăpadă, acesta fiind cel care produce pagube în sectorul vegetal și animal. Nu orice strat gros de zăpadă poate să fie interpretat ca o calamitate în agricultură. Deci, în loc de "produc" este "produce".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

La o lege tehnică constat atâtea dispute lingvistice. Poate suntem mai dispuși să dezbatem legea și să o adoptăm.

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Am vrut să atenționez și eu asupra cacofoniei pe care textul o conține, și este necesară evitarea ei prin cuvântul propus de domnul Leonăchescu: "care generează calamități naturale și nu sunt cuprinse la riscuri asigurate", sunt eu de părere, pentru că formularea "și necuprinse la riscruri asigurate" nu este suficient de clar înțeleasă.

De asemenea, aș mai propune eliminarea cuvintelor "râuri sau de alte", având în formula mea: "...inundațiile din revărsări de ape curgătoare și ruperi de baraje". În felul acesta, cred că nu este chiar foarte important să precizăm exact ce fel de inundații ale căror revărsări sunt cuprinse și acoperitoare prin această lege.

Deci, eu propun completarea formulării cu expresiile menționate: "și nu sunt cuprinse la riscuri asigurate", respectiv "revărsări de ape curgătoare..."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ianculescu.

 
   

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi nu putem să modificăm în text așa cum a propus distinsul nostru coleg, domnul deputat Brudașca. Ar exista riscul ca societățile de asigurare să nu plătească calamitățile.

Ceea ce am trecut noi în acest alineat al art.2 se regăsește exact în statutul societăților de asigurare și de asigurare-reasigurare, ceea ce asigură ei la factori de risc. Deci noi nu putem să trecem altceva, pentru că acești factori sunt neasigurați. Observați că sunt necuprinse la riscuri asigurate. De exemplu, la riscuri asigurate este grindina, pe care nu am prins-o aici, pentru că deja acea calamitate produsă de grindină o plătesc societățile de asigurare-reasigurare, unde producătorii agricoli s-au asigurat.

Aici sunt cuprinse fenomenele naturale care nu sunt în lista factorilor de risc asigurați, și cei neasigurați sunt cuprinși exact cu textul acesta în obiectul de activitate al societăților de asigurare-reasigurare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnul deputat.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Se dovedește încă o dată că agricultura are complexitate și se bucură de mare atenție, iar legea aceasta ca atare, într-adevăr, este una din legile care trebuie să completeze pachetul de legi pentru susținerea și îmbunătățirea funcționalității în agricultură.

Mi-aș permite, pentru a încerca să finalizăm discuțiile pe cele două articole, cred că a scăpat comisia la art.1, în forma în care am mers pe calamități, și nu pe dezastre și așa mai departe. Cred că ar trebui să completăm varianta comisiei, și dau citire întregului articol: "În sensul prezentei legi, sunt considerate calamități naturale pierderile cantitative și calitative de record, mortalitatea sau sacrificarea de necesitate a animalelor cauzate prin manifestare distructivă a unor fenomene naturale...", și cred că este bine să adăugăm și "...boli", pentru că într-adevăr, după aceea, la art.2, venim și spunem: "Fenomenele naturale și bolile care...", așa cum s-a făcut precizarea și propunerea, "...generează...", în loc de "provoacă", și suntem de acord cu cuvântul "generează", "...calamități naturale...", și textul curge, și, în condițiile în care am spus "boli", punem pe același nivel de egalitate bolile cu seceta, cu ruperea de baraje și așa mai departe.

În ultima parte, la propunerea făcută de domnul coleg Leonăchescu, aș propune să rămânem la varianta comisiei, însă schimbând cuvântul "produc" cu "...produce pagube în sectorul vegetal și animalier". Anticipez practic că acest cuprins legat de boli, spre exemplu, se regăsește la art.2 în continuare, printr-un amendament de la pct.2 formulat, în care nominalizarea și încadrarea în categorii a bolilor care provoacă calamități naturale la plante și animale se realizează de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. De ce? Pentru a asigura o funcționalitate a legii și a da posibilitatea Ministerului Agriculturii, în funcție de evoluția bolilor din fiecare an, pentru că diferă în funcție de condițiile climatice, să stabilească practic care sunt bolile care vor fi susținute din acest punct de vedere.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Leonăchescu.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Tema de rezolvat este foarte delicată, complexă și grea, pentru că, în defințiile clasice, catastrofele sunt naturale și provocate, or, aici, discutăm numai de catastrofe naturale, și enumerăm ruperea de baraje, de exemplu, dar sunt și situații intermediare între cele provocate și naturale.

Imaginați-vă o catastrofă intermediară în care un baraj este distrus nu printr-o mișcare seismică, ci printr-o manevră greșită - declanșarea unei lovituri de berbec ce distruge porțile de închidere, vanele de închidere, tunelurile și alte repere tehnice.

Imaginați-vă că scapă de sub control un virus puternic dintr-un laborator și provoacă o catastrofă care nu este naturală, ci artificială, dar într-un spațiu intermediar.

Întrebarea mea este: avem soluții și pentru aceste situații de catastrofe provocate sau la limit㠖 între și între? Aș dori o explicație pe această temă. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Eu constat un lucru cam paradoxal: dezbateri în comisii și aici, în plen. Am rugămintea: ori sunteți consecvenți cu amendamentele pe care le-ați propus, ori vă propun să retrageți legea și să faceți un nou raport. Votăm un articol, revenim la el, adăugăm alte aspecte?

Dacă există voința să scoatem această lege, vă rog să îmi spuneți, ca să o scoatem. Dacă invocați tot felul de inadvertențe tehnice și de reveniri la un articol deja votat, dacă mai intervin asemenea texte, eu propun plenului să restituim legea la comisie, pentru a reface raportul.

Să revenim totuși la art.1, cu această adăugare a bolilor, pentru că înțeleg că acestea se regăsesc în tot cuprinsul legii.

La art.1 era precizarea finală: "...produse printr-o manifestare distructivă a unor fenomene naturale și a bolilor."

Inițiatorul este de acord?

 
   

Doamna Elena Sporea (din banca inițiatorilor):

Da.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Cine este de acord cu această adăugare?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.4. Comisia și-a însușit rectificările de estetică. Textul este: "...fenomenele naturale și bolile care generează calamități..." Am înțeles de la comisie că în continuare merge pe același text până la penultimul rând, unde sintagma "care produc" se va modifica în "care produce" și fără virgulă înainte. Deci, textul este: "...stratul gros de zăpadă care produce...", fără virgulă.

Cu aceste precizări terminologice, cine este pentru amendamentul de la pct.4 al comisiei? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

La art.2 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul 5.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.2 alin.2 va avea alcătuirea rezultată.

Art.3. Urmăriți amendamentul 6.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6?

Domnule Pambuccian, dumneavoastră vreți să susțineți legea acum? Aveți cuvântul... (Domnul deputat Pambuccian, care discuta cu cei din loja Guvernului, se duce la prezidiu)

Vroiam să vă atrag atenția discret că noi dezbatem o lege și să ne lăsați, totuși, s-o dezbatem. (Amuzament în sală)

La art.3, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6?

Domnul Chiliman.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorată comisie,

Mie mi se pare că această caracterizare și încadrare ar trebui făcută la propunerea cuiva, adică ar trebui cineva să analizeze. Cred că rolul prefecturilor, în acest caz, ar trebui să se regăsească aici, pentru că, dacă mutăm totul direct la minister, s-ar putea ca timpul de reacție să fie foarte lung și cred că, la nivelul prefecturilor, sunt anumite lucruri care se cunosc mai bine. Deci ar trebui pus, aici: "se aprobă prin Hotărâre de Guvern…". "Se realizează de Ministerul Agriculturii, la propunerea nu știu ce și se aprobă prin Hotărâre de Guvern, la propunerea prefecturilor".

Mie mi se pare că e nevoie de "prefecturilor", tocmai ca să existe o reacție mai rapidă.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

Cred că este bine să rămânem la varianta aceasta, pentru că se realizează de minister prin organismul, care este Direcția Agricolă, la fiecare județ, și acesta intră, conform legislației în vigoare, în funcție imediat, în priză imediat, adică sunt lucruri care se fac de zeci de ani, practic, se cunoaște această... și prefectura nu-i bine s-o implicăm. Rămânem la varianta...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu mai continuați, pentru că și-a retras amendamentul, înțelegând explicația dumneavoastră.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Bine. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt și alte obiecții la amendamentul 6? Nu. Votat în unanimitate.

În consecință, art.3 va avea alcătuirea rezultată.

Titlul capitolului II. Nu sunt obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți?

La art.4, vă rog să urmăriți amendamentul 8. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 8. Votat în unanimitate.

În consecință, art.4 va avea alcătuirea rezultată.

Art.5 alin.1, urmăriți amendamentul 9.

Domnul Chiliman are o intervenție.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici, trebuie făcută o corelare cu ceea ce s-a aprobat la art.1 și 2, respectiv textul ar trebui să sune așa: "Plata despăgubirilor producătorilor agricoli pentru calamitățile naturale produse de fenomenele naturale și bolile prevăzute". Deci trebuie adăugat "și bolile prevăzute" ș.a.m.d., ca să fie o corelare totală între texte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți. Domnule Nicolescu.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există societăți de asigurare și societăți de asigurare-reasigurare. Așa cum e formulat aici, este o scăpare și ne cerem scuze că ne-a scăpat la comisie. Trebuie să prevedem "de către societățile de asigurare și de asigurare-reasigurare", pentru că, așa cum este formulat, am eliminat "societățile de asigurare" și trebuie să trecem cele două categorii: "societățile de asigurare " și sunt altele de "asigurare-reasigurare". Cred că este corect, pentru că, altfel, am elimina "societățile de asigurare".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și cu bolile sunteți de acord?

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Da, de acord.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul 9 cu privire la art.5 alin.1, reformulat, potrivit propunerii domnului Chiliman, cu adăugarea "bolilor" și a propunerii domnului Nicolescu, cu privire la "societățile de asigurare-reasigurare".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.5 alin.2, amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.6, amendamentul 11. Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul Chiliman.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Aici, cred că e nevoie de o precizare, la art.6, în sensul că, dacă societățile de asigurare-reasigurare plătesc despăgubirile pentru pagubele suferite – culturi, pierderi de animale, familii de albine etc., etc., există niște pierderi care, în mod normal, nu pot fi prinse în această categorie și suportate de societățile de asigurare-reasigurare sau de asigurare, spre exemplu, un teren din care jumătate a fost luat de apă sau alte asemenea. Și cred că ar trebui precizate cazurile la lit. a), într-un paragraf sau, în fine, printr-o metodă, cazurile în care se dau aceste despăgubiri bănești producătorilor care suferit, care sunt aceste pagube pentru care se dau despăgubirile bănești, pentru că, altminteri, există riscul să se creadă despăgubirile astea bănești se vor da în toate cazurile. Or, nu este normal ca, atunci când ți-ai asigurat o cultură și ai primit despăgubirile de la societatea de asigurări, să mai capeți și o altă sumă de bani echivalentă din partea cealaltă. Deci ar trebui văzut care sunt pagubele pentru care se plătesc aceste despăgubiri, eventual o definire a lor, în așa fel încât să nu apară despăgubiri obținute din două locuri, o dată de la societatea de asigurări și a doua oară, prin efectul acestei legi, de la stat.

Nu am observații, în schimb, la lit.b), care este foarte corectă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Credeam că domnul coleg se referă la adăugirea din nou a "fenomenelor naturale și bolilor". În rest, propunem să rămânem la formularea comisiei, pentru că aceste despăgubiri au ca substanță cele menționate la art.2 alin.1. În funcție de cele menționate acolo, se dau despăgubirile.

Propunem să aprobăm varianta comisiei, trecând și însușindu-ne adăugirea "și bolile".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, de acord cu comisia?

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, amendamentul 11, cu precizarea făcută de domnul deputat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.7, urmăriți, vă rog, amendamentul 12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 12? Nu. Votat în unanimitate.

La art.8, urmăriți amendamentul 13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 13. Art.8 se modifică corespunzător.

Titlul capitolului III. Urmăriți, amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul, modificat titlul capitolului III.

Art.9 alin.1, amendamentul 15. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.9 alin.2 nu are o altă precizare.

Art.10, urmăriți amendamentul 16. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.11, urmăriți amendamentul 17. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate amendamentul 17.

Art.12, amendamentul 18. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.13, urmăriți amendamentul 19. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art.14, urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În continuare, vă rog să urmăriți amendamentul 21, care transformă art.2 în art.12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 21? Nu aveți. Admis în totalitate, și, în consecință, art.12 va avea alcătuirea rezultată.

Art.15, urmăriți amendamentul 22. Votat în unanimitate și, în consecință, va deveni 13, în structura prezentată.

La amendamentul 23, vă rog să urmăriți: comisia propune ca art.10 să devină art.14, în alcătuirea precizată. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 23? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.16, urmăriți amendamentul 24. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 24, art.16 va deveni 15, cu următorul cuprins din raport.

Titlul capitolului IV rămâne nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

La art.7, urmăriți amendamentul 26. Nu aveți obiecțiuni. Admis, în unanimitate, amendamentul 26.

Art.18, urmăriți amendamentul 27. Nu aveți obiecțiuni. Admis, în unanimitate, amendamentul 27.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din loja comisiei):

La "fenomene naturale", "și bolile".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, la amendamentul 27, care se referă la art.18 inițial, care va deveni 17, se adaugă, la sintagma "fenomene naturale", "și bolile".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a admis amendamentul 27 completat cu "bolile".

Art.19, urmăriți amendamentul 28. Și aici se adaugă bolile?

 
   

Domnul Mihai Nicolescu (din loja comisiei):

Este vorba de calamitate.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

 
   

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici este introdusă o noțiune, la alin.2, de la nr.crt. 28, referitor la art.18. La alin.2, este introdusă o noțiune care ar trebui precizată. Spune așa: "Despăgubirile se acordă imediat după constatare și evaluare". Acest "imediat" poate să lase, de fapt, loc... Eu cred că trebuie să spunem: "Despăgubirile se acordă în termen de" un număr de zile, și eu aș vrea să vă propun un termen de 30 de zile, în așa fel încât să se poată face acest lucru. Acest "imediat" ar trebui înlocuit cu un termen clar, care să creeze o obligație precisă, pentru că, altminteri, imediatul ăsta poate să fie și un an de zile sau doi, în funcție de alte criterii.

Deci: "Se acordă în termen de 30 de zile, după constatare și evaluare". Asta e propunerea pe care o fac.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți vreo soluție, pentru că și soluția Senatului, "cu prioritate" și asta cu "imediat", ambele sunt nedefinite!

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Cu stimă și respect, aș dori să ne aplecăm asupra problemelor care se pot controla. S-a mers, la Senat, "cu prioritate" și la comisie la Cameră cu "imediat", pentru că sunt fenomene pe care nu le putem stabili imediat. Am spus și am făcut referire la fenomenul de îngheț. Sunt fenomene pe care nu le putem dimensiona imediat, ce s-a întâmplat cu fenomenul, ca atare. Spre exemplu, la vița de vie, dacă am un îngheț, de multe ori, constat ceea ce obțin în momentul în care recoltez și, de aceea, acolo unde se poate merge imediat, după ce am stabilit dimensiunea calamității, mergem și se primește în funcție de dimensiunea calamității. De aceea nu se poate da un termen de 30 de zile, de 60, pentru că fenomenul de îngheț îl pot avea la vița de vie acum și eu văd care este repercusiunea după ce s-au format strugurii deja, ca să pot să evaluez producția, încât propun să rămână pe varianta Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nemaifiind alte intervenții, eu sunt obligat să pun, întâi, la vot varianta comisiei și apoi a domnului Chiliman.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul 28, inclusiv cu privire la precizarea cerută de domnul Chiliman, dar neînsușită de comisie. Comisia merge pe varianta "se acordă imediat", la art.12 alin.2.

Cine este pentru varianta comisiei, cu "imediat"?

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate, s-a adoptat amendamentul 28.

Amendamentul 29 cu privire la art.20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Amendamentul 30 cu privire la art.21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul și, în consecință, art.21, care va deveni 20, va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 30.

Art.22, amendamentul 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului V rămâne nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.23, urmăriți, amendamentul 33. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat amendamentul 33, art.23 va deveni 22, în formularea comisiei.

Art.24, urmăriți amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 34, art.24 va deveni 23, cu formularea comisiei.

Art.25, amendamentul 35. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis în unanimitate amendamentul 35.

După art.24, comisia propune un articol nou, 25. Urmăriți-l la amendamentul 36.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 36 și implicit art.25, în formularea comisiei.

Tot la amendamentul 36, vă rog să urmăriți: comisia propune transferarea actualului art.11 în art.26 reformulat.

Dacă aveți obiecțiuni la noul art.26? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Actualul art.26, prin amendamentul 37, comisia propune să fie reformulat în 27. Urmăriți-l la amendamentul 37.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cu aceasta, am parcurs, cu greutate, textele acestei legi cu caracter organic. O vom supune votului final la ședința de vot final.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare.  

Următorul proiect al Ministerului Justiției este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizarea și lichidarea judiciară, probabil.

Aveți cuvântul, doamnă ministru.

   

Domnul Cristina Luzescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, cu modificările ulterioare, operațiunile de lichidare a patrimoniului societăților comerciale, fie ca efect al dizolvării voluntare, fie ca urmare a pronunțării unei hotărâri de către judecătorul sindic, trebuie duse la îndeplinire de către lichidatori, persoane specializate care trebuie să depună eforturi pentru obținerea unui preț maxim din valorificarea activului patrimonial societar.

De asemenea, în cazul aprobării unui plan de reorganizare în vederea redresării activității unui comerciant aflat în încetare de plăți, există posibilitatea desemnării, de către judecătorul sindic sau adunarea creditorilor, a unui administrator care să gestioneze activitatea debitorului pe perioada derulării planului.

Necesitatea practică a constituirii unui corp profesional alcătuit din persoane cu o pregătire socială specială, care să corespundă cerințelor impuse de domeniul insolvenței, a fost pusă demult în evidență în țările cu tradiție în ceea ce privește economia de piață și mecansimele create, pentru rezolvarea dificultăților financiare pe care le întâmpină participanții la circuitul economic al bunurilor și serviciilor.

Acestea sunt considerentele care au determinat elaborarea unei reglementări care să aibă în obiect organizarea profesională a activității practicienilor de reorganizare și de lichidare în România, care să-i includă pe administratorii judiciari și pe lichidatori.

Practicienii în reorganizare și lichidare vor putea să-și desfășoare activitatea opțional, în mod individual, în cadrul societăților comerciale profesionale ori ca persoane specializate în interiorul profesiei.

Administratorii judiciari și lichidatorii vor fi incompatibili cu îndeplinirea unui număr însemnat de activități, printre care și aceea desfășurată de funcționar public sau angajat al unei instituții publice, ori de interes public, având în vedere potențialele conflicte de interese.

Dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare va fi supusă îndeplinirii unor cerințe de ordin profesional, precum și susținerii unui examen, cu câteva excepții care se înscriu în măsurile cu caracter tranzitoriu.

Activitatea practicienilor în reorganizare și lichidare în România se va desfășura sub egida unei uniuni profesionale, ale cărei organe de conducere vor fi Congresul, Comitetul Național de Conducere și Președintele și care vor constitui filiale la nivel județean. Activitatea acestei uniuni va fi supusă controlului comisiilor de cenzori, iar aspectele disciplinare ale conduitei membrilor vor fi supuse sancționării consiliilor de disciplină locale, respectiv național.

În sensul celor menționate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului, pe care-l supunem aprobării dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei juridice, prezintă raportul domnul profesor Neagu.

 
   

Domnul Ion Neagu:

Prin ordonanța în discuție supusă aprobării, se reglementează organizarea unui corp profesional bine structurat, alcătuit din persoane cu pregătire specială, care să acționeze cu profesionalism și seriozitate în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice activităților de reorganizare judiciară și de lichidare. De asemenea, prin ordonanță, se mai reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare, modul în care se poate desfășura această activitate, precum și incompatibilitatea calității de practician în reorganizare și lichidare, cu exercitarea altor profesii.

Totodată, în ordonanță, așa cum arăta și doamna secretar de stat, se prevede înființarea, organizarea și funcționarea Uniunii Naționale a Practicienilor din Reorganizare și Lichidare, sub egida căreia practicienii în reorganizare și lichidare din România își desfășoară activitatea.

În ședința din 20 martie a.c., Comisia juridică, cu majoritate de voturi, a decis să supună dezbaterii și aprobării dumneavoastră această ordonanță.

Propunem, domnule președinte, un timp de dezbatere de 5 minute.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La titlul proiectului de lege, stimați colegi, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

Art.3, 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.5, 6 și 7. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

Art.8 și 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.10. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.11, 12 și 13. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.14. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului II. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.15 și 16. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.17 și 18. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.18, 19 și 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.21, 22. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.23, 24. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.26. Nu aveți obiecțiuni. Nici comisia nu avut amendamente. Votat în unanimitate.

Art.27, 28. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.29. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.30 și 31. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.32. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.33, 34. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul capitolului III. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.35. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.36, 37. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Ce se întâmplă, întreb inițiatorul, cu numerotarea în continuare. Paginile nu lipsesc, pag.12 se termină cu art.37, pag.13 începe cu art.40. Între art.13 și 40, există ceva?

 
   

Doamna Cristina Luzescu (din loja comisiei):

Este o greșeală de numerotare a paginilor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Sunt amestecate paginile, dar mie îmi lipsesc articolele 38, 39.

 
   

Doamna Cristina Luzescu (din loja comisiei):

Este o greșeală la numerotarea articolelor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Înseamnă că art.40 este art.38. Am ajuns, în plen, ca să corectăm o greșeală artificială.

Deci, stimați colegi, art.40, care este ultimul, va fi renumerotat 38. Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs textele ordonanței. Este vorba de o lege cu caracter ordinar. O supun votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pivind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul de Justiție din București (adoptată propunerea de respingere).  

V-aș ruga să fiți de acord, stimați colegi, să luăm, de pe locul 42, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul Justiției, ca să eliberăm Ministerul Justiției de sarcina asta din Parlament. Este o lege foarte scurtă.

Aveți cuvântul, doamnă ministru.

   

Doamna Cristina Luzescu:

Este vorba de o ordonanță a Guvernului din anul 1999, pentru constituirea unui fond la dispoziția Ministerului Justiției, pentru Palatul de Justiție din București. La momentul respectiv, fondul s-a solicitat, pentru a putea demara finanțarea lucrărilor la Palatul de Justiție, finanțarea lucrărilor, care s-a asigurat din sume alocate prin bugetul acordat Ministerului Justiției la capitolul "Cheltuieli de capital".

Ordonanța Guvernului a fost supusă examinării Comisiei juridice a Parlamentului, care a propus respingerea acestei ordonanțe, ca fiind neactuală, nemaicorespunzând în raport de situația din 1999, nu sub aspectul lipsei de interes și actualitate a construcțiilor care se impun a fi făcute și care, din păcate, nu au fost terminate la Palatul de Justiție, ci sub aspectul constituirii, la momentul respectiv, a acestui fond.

Ministerul Justiției, care își păstrează interesul pentru obținerea fondurilor pentru această construcție, își exprimă acordul cu respingerea acestei ordonanțe, ea neamifiind cantonată în actualitățile de astăzi. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles. Din partea comisiei? De fapt, nu poate să fie de acord cu propria soluție, comisia propune respingerea. De acord? Bun.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină în dezbateri? Nu. Supun votului dumneavoastră atunci propunerea de respingere a acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc și Ministerului Justiției pentru prezență.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice. Din partea ministerului, cine susține? Poftiți, vă rog să vă prezentați pentru stenogramă.

   

Doamna Adriana Țicău:

Bună ziua!

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule președinte,

Numele meu este Adriana Țicău, sunt secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și tehnologiei informațiilor. Dezvoltarea noilor tehnologii în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației oferă oportunități promițătoare pentru eficiența, transparența și deschiderea procesului de achiziții publice.

Guvernul României și-a asumat sarcina de a lupta pentru diminuarea și înlăturarea fenomenului de corupție.

Una dintre măsurile pe care Guvernul României le are în vedere pentru atingerea acestui obiectiv este implementarea sistemului de achiziții publice prin mijloace electronice.

Sistemul de achiziții publice, prin mijloace electronice, va contribui la eficientizarea procesului de achiziție publică, la asigurarea transparenței procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Sistemul va permite reducerea cheltuielilor bugetare prin efectul de scală, prin achiziții de volume mari, va optimiza și standardiza consumul, va simplifica procesul de cumpărare și va conduce la oferirea de produse și servicii mai adaptate cerințelor consumatorilor.

Sistemul de achiziții publice, prin mijloace electronice este o componentă majoră în lupta contra fenomenului de corupție și permite asigurarea transparenței procesului de achiziție publică. Prin hotărârea Guvernului se stabilesc autoritățile contractante care au obligația aplicării procedurii electronice de atribuire a contractelor, precizându-se totodată, și pentru care dintre procedurile și respectiv pentru care faze ale fiecărei proceduri este obligatorie utilizarea procedurii on-line.

Aș dori să menționez faptul că la ora actuală sistemul funcționează, începând din data de 4 martie 2002 și sunt deja înregistrați în sistem 124 de autorități contractante și, de asemenea, 364 de furnizori. S-a observat deja o reducere a costurilor de aproximativ 30% față de prețurile de achiziție obținute anterior utilizării acestui sistem.

Față de cele prezentate anterior, vă rog să adoptați textul proiectului de lege. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei? Poftiți domnule deputat.

 
   

Domnul Virgil Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, în ședința din data de 20.03.2002, comisia a hotărât ca propunerea legislativă să fie supusă spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată în anexă. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cine dorește să participe la dezbateri generale? Domnul Ráduly.

 
   

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În dezbaterile din comisie, grupul nostru parlamentar a urmărit îmbunătățirea acestei ordonanțe cu ocazia adoptării proiectului de lege pentru aprobarea ei și credem că în bună măsură acest demers al nostru care s-a regăsit cu demersul colegilor a avut succes. V-aș învedera două aspecte: pe de o parte, am realizat un sistem de finanțare mai echitabil prin soluția care a fost adoptată de comisie, respectiv, alături de cota-parte care este plătită de data asta, nu de câștigătorul licitației, ci de autoritatea contractantă, a fost introdus un tarif de participare la licitație, iar o altă soluție care ni se pare mult mai bună decât cea inițială este legată de supravegherea acestui sistem de achiziții publice prin licitații electronice, care supraveghere se realizează de o comisie interministerială. Drept urmare, deși una dintre problemele noastre pe care le-am ridicat, și anume preluarea deciziei de achiziție publică de la autoritatea competentă prin acest sistem electronic la un târg nu a fost soluționat, noi totuși susținem acest proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu. Trecem atunci la dezbaterea pe texte. La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut obiecțiuni, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic al proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului I. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.1 din ordonanță urmăriți vă rog amendamentul 5. Domnul Damian Brudașcă.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, eu aș propune următoarea modificare de formulare. Prezenta ordonanță are ca scop, pe de o parte, și apoi după "și a regulilor generale de asigurare, prin utilizarea mijloacelor electronice, a unei mai mari transparențe", aceasta pentru acuratețea exprimării și mai buna înțelegere a sensului textului.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Sunteți de acord cu această propunere și dumneavoastră, comisia?

 
   

Domnul Virgil Popa:

Domnule președinte, eu sunt autorul amendamentului de la art.1 deci, în numele comisiei. dacă ministerul, inițiatorul este de acord, noi suntem de acord. Eu nu văd care este esența acestei modificări, drept scop sau ca scop. Nefiind de pregătire juridică nu aș putea să mă pronunț că este mai bine într-un fel sau în altul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Răspunsul meu ar fi "de gustibus". De gustibus, serios!

Stimați colegi, uneori, propunem așa doar pentru că nouă ne place mai... nu este nici inadvertență, nici... Se poate și așa, se poate și așa.

Supun votului dumneavoastră textul în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, art.1 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 5. Comisia propune după art.1 introducerea unui art.11 la amendamentul 6, urmăriți-l. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.2 urmăriți amendamentul 7. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.2, lit.a) urmăriți amendamentul 8. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru lit.b), c), d) și e), comisia nu propune modificări, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votate în unanimitate lit.b), c), d) și e) de la art.2.

Pentru art.3, comisia nu propune obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră, partea de preambul. Nu aveți. Votat preambulul în forma prezentată.

Pentru lit.a) de la art.3 urmăriți amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La lit.b) urmăriți amendamentul 15. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După lit.b), comisia propune, prin amendamentul 16, introducerea unei litere b1). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 16. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru art.4, comisia propune, prin amendamentul 17, abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Admis amendamentul 17, se abrogă art.4.

Art.5, urmăriți amendamentul 18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.6, alin.1, urmăriți amendamentul 19. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.6, alin.2, urmăriți amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Deci, art.6, alin.2 se abrogă.

Art.7, amendamentul 21, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 21, se abrogă art.7.

Titlul cap.II, urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 22, se modifică cap.II, titlul.

Art.8, urmăriți amendamentul 23. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. S-a admis amendamentul 23. Art.8 va avea alcătuirea rezultată din acest vot cu trei alineate.

Art.9, prin amendamentul 24, comisia propune abrogarea. Vă întreb dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.9, alin.2, urmăriți amendamentul 25. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 25 și care va deveni alin.1 în condițiile abrogării actualului alin.1.

Pentru alin.3, comisia, prin amendamentul 26, propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate, se abrogă textul.

Amendamentul 27 vizează alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Domnul Ráduly.

 
   

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Deși mie nu îmi place să intervenim pe tehnică legislativă sau pe soluție coerentă, aici totuși, după "în care" la alin.4, trebuie completat cu cuvântul "solicitantul", iar la lit.b), la nr.crt.29 trebuie să se renunțe la cuvântul "se" de la început. Deci, trebuie să se înceapă cu lit.b) "încalcă normele" și atunci...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați un pic! La 4 mai spuneți o dată ce doriți?

 
   

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Să se completeze finalul preambulului la alin.4 cu cuvântul "solicitantul", deci, "În cazul în care "solicitantul": la lit.a) va veni: "este în stare de faliment ori lichidare ș.a.m.d." și la lit.b) va fi: "încalcă normele și procedurile", ca să fie coerent textul. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? De acord, da?

Stimați colegi, și comisia este de acord. Supun atunci amendamentul reformulat din punct de vedere redacțional la fel. Deci, textul de la amendamentul 27, rândul final, în cazul în care se adaugă "solicitantul" și rămân două puncte.

Cine este pentru? ca să ne oprim aici. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.a) rămâne nemodificată.

La lit.b), domnul Ráduly propune să nu folosim reflexivul "se încalcă", ci să începem direct "încalcă normele de securitate ale sistemului", da?

Cine este pentru reformularea textului prin înlăturarea reflexivului "se" de la amendamentul 29?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), prin amendamentul 30, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul, se abrogă textul.

Lit.d), comisia propune, prin amendamentul 31, abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se admite amendament ul, se abrogă textul.

Lit.e), prin amendamentul 32, se propune de asemenea, abrogarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

La alin.5, urmăriți amendamentul 33. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 33? Nu aveți. S-a admis amendamentul, modifică alin.55.

După alin.5, comisia propune introducerea a două noi alineate 5.1 și 5.2, prin amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 34, se introduc alin.5.1, 5.2.

La alin.6, urmăriți amendamentul 35. Comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 35? Nu aveți. Admis amendamentul, se abrogă textul.

La art.10, urmăriți amendamentul 36. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pentru art.10, alin.2, urmăriți amendamentul 37. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.11, alin.1, amendamentul 38. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 38, modificat art.11, alin.1.

Art.11, alin.2, urmăriți textul. Comisia nu propune amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.11, alin.3 urmăriți amendamentul 40. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.12, prin amendamentul 41, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, abrogat textul.

Titlul cap.III. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii I. Urmăriți amendamentul 43. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat titlul secțiunii.

Art.13, 14. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Art.15. Urmăriți amendamentul 46. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 46, noua alcătuire a art.15, alin.1.

Art.15, alin.2, urmăriți amendamentul 47. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, modificat alin.2.

Art.15, alin.3, urmăriți amendamentul 48. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 48, modificat alin.3.

Art.15, alin.4, urmăriți amendamentul 49. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate, modificat alin.4.

Art.15, alin.5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Textul rămâne nemodificat.

Titlul secțiunii a II-a. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Art.16. Urmăriți amendamentul 52. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 52 și în consecință, noua alcătuire a art.16.

Art.17. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.18. Urmăriți amendamentul 54. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 54 care privește alin.1.

În continuare, pentru pct.1, 2, art.b, 3a, b, c, alin.4, 5a până la pct.7, textele sunt nemodificate. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nici dumneavoastră nu aveți. Votate în unanimitate.

La pct.8 urmăriți amendamentul 69. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 69? Nu aveți. Votat în unanimitate și pct.8 se va modifica.

La pct.9 urmăriți amendamentul 70. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La pct.10 comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Rămâne nemodificat pct.10.

Pct.11, urmăriți amendamentul 72. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.12, 13, 14 și 15 comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră nu aveți. Votate în unanimitate în formula existentă.

Pct.16, urmăriți amendamentul 77. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Secțiunea a III-a dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votată în unanimitate formula existentă.

Art.19, alin.1 urmăriți amendamentul 79. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.19, alin.2 urmăriți amendamentul 80. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a IV-a. Nu aveți obiecțiuni, rămas nemodificat.

Art.20, alin.1 și 2. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.20, alin.3. Urmăriți amendamentul 84. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 84 și se modifică art.20, alin.3 în mod corespunzător.

Art.21, alin.1 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.21, alin.2. Urmăriți amendamentul 86. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 86, modificat alin.2 de la art.21.

Art.21, alin.3. Urmăriți amendamentul 87. Nu aveți obiecții. Votat amendamentul 87, modificat alin.3 de la art.21.

Art.22, alin.1 și 2 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.23, alin.1, urmăriți amendamentul 90. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.23, alin.2, urmăriți amendamentul 91. Nu aveți obiecțiuni la acest amendament. Adoptat și se modifică art.23, alin.2.

Art.24, urmăriți amendamentul 92. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 92 în unanimitate.

Secțiunea a V-a, amendamentul 93. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat amendamentul 93, modificat secțiunea a V-a la titlu.

Art.25, alin.1, amendamentul 94. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 94 în noua alcătuire a art.25, alin.1.

Art.25, alin.2, urmăriți amendamentul 95. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 95 și art.25, alin.2.

Amendamentul 96, urmăriți acest amendament pentru art.26, art.1. Nu aveți obiecțiuni.

Art.26, alin.2, urmăriți amendamentul 97. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.26, alin.3. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.26, alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.27. Urmăriți amendamentul 100 la alin.1. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pentru lit.a) și b) de la acest alineat dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La lit.c) urmăriți amendamentul 103. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.28, alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 104? Nu aveți. Votat amendamentul 104 din alcătuirea art.28, alin.1.

Art.28, alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.29, alin.1. Urmăriți amendamentul 106. Nu aveți obiecțiuni Votat în unanimitate.

Art.29, alin.2, amendamentul 107. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.29, alin.3, amendamentul 108. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.29, alin.4. Urmăriți amendamentul 109. Votat în unanimitate.

Art.30, amendamentul 110. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.31, amendamentul 111. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.32, alin.1, amendamentul 112. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.32, alin.2, urmăriți amendamentul 113. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.33, alin.1; alin.33, alin.2 și 3. Urmăriți amendamentele 114, 116, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la aceste amendamente? Nu aveți. Adoptate. Se abrogă cele trei texte.

Titlul secțiunii a VI-a. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.37, urmăriți amendamentul 118, comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se abrogă textul.

Art.35, amendamentul 119. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 119 în noua alcătuire a art.35, alin.1.

Art.35 alin.2, amendamentul 120. Votat în unanimitate.

Art.35 alin.3, amendamentul 121. Votat în unanimitate.

Art.36 alin.1, amendamentul 122. Votat în unanimitate.

După art.36 alin.1, urmăriți vă rog amendamentul 123, comisia propune un alineat nou 11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 123, se introduce alin.11.

La art.36 alin.2, urmăriți amendamentul 124. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate. Deci, art.36, alin.2 va avea alcătuirea rezultată.

Art.36 alin.3, urmăriți amendamentul 125. Votat în unanimitate acest amendament.

Art.36 alin.4, amendamentul 126. Votat în unanimitate amendamentul 126.

Art.36 alin.5. Urmăriți amendamentul 127. Votat în unanimitate.

Art.37 alin.1, amendamentul 128. Votat în unanimitate.

Art.37 alin.2, amendamentul 129. Votat în unanimitate.

La secțiunea a VII-a urmăriți titlul acesteia, amendamentul 130. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat. În consecință, titlul va fi "Încheierea contractului de achiziție publică.

Art.38 alin.1, amendamentul 131. Votat în unanimitate. După alin.1, comisia propune alineat nou 11, urmăriți-l la 132. Nu aveți obiecțiuni. Se admite amendamentul 132 și se introduce alin.11.

Pentru actualul alin.2, prin amendamentul 133, comisia propune abrogarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Lit.a) și b), prin amendamentul 134, 135 comisia propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.38 alin.3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Rămâne textul inițial.

Art.38 alin.4, amendamentul 137. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 137.

Art.39 alin.1, 2 și 3. Comisia propune prin amendamentul 138-140 abrogarea acestora. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se admint amendamentele 138, 139, 140 și se abrogă textul.

Art.40, urmăriți amendamentul 141. De asemenea, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, abrogat textul.

Art.40 alin.2, urmăriți amendamentul 142. Admis amendamentul 42 și noua alcătuire a alin.2.

Art.40 alin.3, urmăriți amendamentul 143. Admis în unanimitate amendamentul 143, noua alcătuire a alin.3 de la art.40.

După art.40, comisia propune, prin amendamentul 144 un articol nou 401. Obiecțiuni la amendamentul 144? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.41, amendamentul 145, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 145.

Art.41 alin.2, de asemenea, se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 146? Nu aveți. Admis amendamentul, abrogat textul.

Art.42. Se propune abrogarea prin amendamentul 147. Votat în unanimitate, abrogat textul.

Titlul secțiunii a VIII-a. Urmăriți modificarea de la amendamentul 148. Ba nu. "Publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică". Se propune acest text. Da, comisia? Nu mă mai urmăriți. Păi, dacă dumneavoastră nu mă urmăriți, cei din sală ce fac?

Amendamentul 148, la titlul secțiunii a 8-a propuneți modificarea titlului din "Publicarea anunțului de atribuire" în "Publicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică", da? Mulțumesc foarte mult.

Deci, se admite noul titlu al secțiunii a 8-a, așa cum se precizează în prima rubrică de la amendamentul 148, se adaugă sintagma "a contractului de achiziție publică".

Art.43, urmăriți amendamentul 149. Admis amendamentul, modificat articolul.

Titlul secțiunii a IX-a. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Rămâne nemodificat.

Art.44. Urmăriți amendamentul 155. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 155.

Art.45 alin.1. Urmăriți amendamentul 152. Se abrogă. Nu aveți obiecțiuni, abrogat textul.

Art.45 alin.2. Urmăriți amendamentul 153. Admis amendamentul 153, se modifică alin.2 și prin renumerotare va deveni alin.1, va deveni un singur alineat practic 153.

Art.46 alin.1. Urmăriți amendamentul 154. Admis amendamentul 154, noua alcătuire a art.46, alin.1.

Alin.2 de la art.46. Urmăriți amendamentul 155. Admis amendamentul 155.

Art.46 alin.3. Urmăriți amendamentul 156. Admis amendamentul 156, noua structură a alin.3.

Alin.4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După alin.4, comisia propune, prin amendamentul 158, un alineat nou. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 158, se introduce alin.44.

Alin.5. Comisia, prin amendamentul 159, propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se abrogă textul.

Art.47 alin.1. Urmăriți amendamentul 160. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.47 alin.2. Urmăriți amendamentul 161. Adoptat în unanimitate amendamentul.

Art.47 alin.3. Urmăriți amendamentul 162. Comisia propune să rămână nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Art.47 alin.3 rămâne nemodificat.

Art.47 alin.4. Urmăriți amendamentul 163. Admis amendamentul, modificat alin.4.

După alin.4, comisia propune un nou text, 471. Urmăriți amendamentul 164. Admis amendamentul, se introduce art.471.

La art.48 alin.1 și 2 comisia propune abrogarea prin amendamentul 165 și 166. Dacă aveți obiecțiuni la cele două amendamente? Nu aveți. S-a admis în unanimitate, se abrogă textul.

Art.49. Urmăriți amendamentul 167. Nu aveți obiecțiuni. S-a admis amendamentul.

Art.49 alin.2. Urmăriți amendamentul 168. Admis amendamentul 168.

La art.49 alin.3 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, rămâne textul inițial dacă nu ați avut obiecțiuni.

Art.50 alin.1. Urmăriți amendamentul 170. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.50 alin.2. Urmăriți amendamentul 171. Admis amendamentul, modificat alin.2.

După alin.2 de la art.50, comisia propune, prin amendamentul 172, două alineate 2: 21, 22. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 172? Nu aveți. Admis amendamentul în unanimitate.

La alin.3 și 4 de la art.50, comisia propune, prin amendamentele 173, 174 și 175, abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni la cele trei amendamente? Nu aveți. Admis amendamentele și se abrogă cele trei texte.

Alin.6 de la art.50.

Comisia vă propune un nou text la amendamentul nr.176.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Admis amendamentul nr.176 și noul text al alin.6.

Art.51 alin.1, amendamentul nr.177.

Admis în unanimitate.

Art.51 alin.2, amendamentul nr.178.

Se propune aprobarea.

Admis în unanimitate; se abrogă textul.

Art.52. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a X-a.

Urmăriți amendamentul nr.180.

Nu aveți obiecțiuni. Modificat titlul.

Art.53 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.181.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.53 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.182.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.54, amendamentul nr.183.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.55. Urmăriți amendamentul nr.184.

Propune abrogarea domnul Sassu.

Admis amendamentul, abrogat textul.

Titlul Capit.IV.

Urmăriți amendamentul nr.185.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.56. Urmăriți amendamentul nr.186.

Admis amendamentul, se modifică textul.

Pentru lit.a), b), c), cu toate linioarele sale, și lit.d), de la art. 56, comisia propune, prin amendamentele nr.187, până la nr.195, abrogarea lor.

Dacă sunteți de acord cu aceste amendamente?

Unanimitate.

Se abrogă textele.

Art.57. Urmăriți amendamentul nr.196.

Se propune abrogarea.

Admis amendamentul, abrogat textul.

Art.58. Se propune abrogarea prin amendamentul nr.197.

Admis amendamentul, abrogat textul.

Titlul Capit.V.

Nefiind obiecții, rămâne în formularea inițială.

Art.59. Urmăriți amendamentul nr.199.

Admis amendamentul, modificat textul.

Art.60. Urmăriți amendamentul nr.200; se propune abrogarea.

Admis amendamentul nr.200.

Se abrogă textul.

Art.61, amendamentul nr.201.

Admis amendamentul.

Se modifică textul.

Art.62 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.202.

Admis amendamentul nr.202.

Se modifică art.62, alin.1.

Art.62 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.203.

Admis amendamentul nr.203.

Se modifică alin.2.

După art.62, comisia, prin amendamentul nr.204, propune introducerea art.621.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.204 și se introduce acest articol.

Art.63. Urmăriți amendamentul nr.205.

Admis amendamentul nr.205.

Titlul Capit.IV.

Urmăriți amendamentul nr.206.

Admis amendamentul nr.206.

Art.64. Amendamentul nr.207.

Admis acest amendament, modificat textul.

Art.65 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.208.

Admis amendamentul, modificat textul.

La lit.a), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Rămâne ca în textul inițial.

Lit.b). Se propune, prin amendamentul nr.210, abrogarea.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.210.

Se abrogă textul.

Lit.c). Urmăriți amendamentul nr.211.

Admis amendamentul nr.211, se modifică lit.c).

Lit.d). Amendamentul nr.212.

Se admite amendamentul nr.212, se modifică lit.d).

Art.66. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate alin.1 al art.66.

Art.66 alin.2 și alin.3.

Prin amendamentele nr.214 și nr.215, comisia propune abrogarea lor.

Admis cele două amendamente.

Se abrogă cele două alineate.

Alin.4. Urmăriți amendamentul nr.216.

Admis amendamentul nr.216, se modifică alin.4.

Titlul Capit.IV.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.67. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.218? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.218, se modifică art.67.

Art.68 alin.1 și alin.2.

Comisia propune abrogarea prin amendamentele nr.219 și nr.220.

Admis cele două amendamente, se abrogă cele două texte.

Art.68 alin.3.

Urmăriți amendamentul nr.221.

Admis amendamentul, se modifică alin.3, care va deveni, practic, un singur alineat al art.68.

Art.69. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Rămâne nemodificat art.69, așa cum l-a prezentat inițiatorul.

După art.69, comisia ne propune un art.691, nou.

Urmăriți amendamentul nr.229.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul nr.229 și un nou articol – art.691.

Art.70. Dacă aveți obiecțiuni la alin.1? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După art.70, rămas nemodificat, prin amendamentul nr.232, comisia ne propune un nou articol, art.71.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.71, comisia nu a propus nici o modificare. Se impune, însă, o modificare redacțională.

Urmăriți, vă rog, art.71, la amendamentul nr.233. "Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării".

Dacă rămânem așa, termenul acesta este nedefinit; "intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării", dar să se stabilească exact data intrării în vigoare.

De acord cu această modificare? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Comisia vă propune, prin amendamentul nr.234, art.II.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.234?

Admis amendamentul, introducem art.II.

Vă rog să constatați că am parcurs această ordonanță destul de lungă și obositoare.

Este vorba despre o lege cu caracter ordinar. Totuși, prezența dumneavoastră nu mă încurajează s-o supun votului dumneavoastră. O voi supune votului în ședința de vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București (amânarea votului final).  

26. Propunere legislativă privind amenajarea în complex a Râului Argeș.

Se propune respingerea.

Comisia are cuvântul pentru a motiva această propunere de respingere.

Cine propune?

Domnul Bivolaru. Vă rog.

   

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Sigur că această propunere legislativă a avut argumentația necesară la vremea respectivă. Este o propunere legislativă mai veche și, în aceste condiții, sigur că în discuția respectivă comisia a propus această respingere numai pentru următorul motiv, și anume: lucrările respective, care sunt începute înainte de ’89, au atins un stadiu de aproximativ 60%, au fost realizate anumite obiective pe parcursul acestui Canal Dunăre-București. Despre utilitatea acestui canal în acest moment există mai multe puncte de vedere, chiar în cadrul ministerului, iar ministerul a propus o consultare mai largă și cu Ministerul Mediului și cu Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în legătură cu gradul de utilitate, pentru că la acest canal nu se pune numai problema transportului, se pune și problema colectării viiturilor de apă pentru protecție și mai ales pentru realizarea unor cantități, unor depozite de apă pentru agricultură, pentru irigații. Și, în funcție de acest lucru, trebuie să se realizeze un studiu de fezabilitate, care este deja în lucru.

În aceste condiții, comisia, sigur, nu se poate pronunța și urmează ca, în funcție de studiul de fezabilitate pe care comisia îl propune să se realizeze și să fundamenteze o nouă inițiativă în condițiile acestea, sigur că a hotărât ca să vă propună respingerea acestei inițiative, dar nu pe ideea că nu este utilă, ci nu este încă momentul de a ne pronunța.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul? Poftiți.

Este vorba de o propunere legislativă.

Domnul secretar Leonăchescu.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Necesitatea unui canal care să unească această capitală a țării cu Dunărea a fost identificată din anul 1860 și Cuza a început primele acțiuni în acest sens. Iată că au trecut atâția și atâția ani și nu am reușit să materializăm această necesitate tehnică. Toate marile capitale au un emisar de asemenea dimensiuni. Dâmbovița este depășită. Deja pânza de apă subterană a Capitalei este infiltrată cu noxe. Avem probleme grele.

Eu înțeleg că propunerea în sine nu este respinsă. Înțeleg că se caută o variantă mai bună. Înțeleg că, pe măsură ce timpul trece, vom plăti și mai mult variantele care ni se propun.

Ne pare foarte rău că această inițiativă, pe care și noi o sprijinim cu toată forța, a fost respinsă de comisie. Trebuia, din contră, să fie potențată printr-o decizie adecvată din partea Executivului.

Repet, rămâne un mare obiectiv al țării noastre construcția acestui Canal navigabil Dunăre-București.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul?

Da. Domnul vicepreședinte Bivolaru.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Fie și numai pentru stenogramă.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să înțelegem că despre această investiție se poate spune, la această dată, că are o anumită utilitate și are un program de investiție, ce e drept, destul de subțire, dar are, există o hotărâre de Guvern prin care această investiție este continuată de către Ministerul Mediului și, în aceste condiții, sigur nu putem spune că este abandonată total. Trebuie specificat acest lucru, ca să mai îndulcim din amărăciunea colegului nostru în legătură cu părăsirea definitivă a acestei investiții. Nu este real.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Terminându-se dezbaterile pe marginea acestei propuneri de respingere, voi supune votului dumneavoastră final la data când va stabili Comitetul ordinii de zi, pentru că prezența este destul de firavă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului (amânarea votului final).  

V-aș propune să mai luăm un singur proiect până la încheierea ședinței de astăzi. Propunerea legislativă privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului.

Poftiți.

   

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă mulțumesc.

În urma examinării Propunerii legislative privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor, propunerea legislativă a fost respinsă de către comisie datorită faptului că propunerea legislativă nu respectă dispozițiile Normelor de tehnică legislativă prevăzute la Legea nr.24 din 2000, prevederile propunerii legislative nu sunt corelatge cu dispozițiile Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar, și Legii nr.50/1991, iar în Legea locuinței nr.114/1996, republicată, modificată, la Capit.II – "Dezvoltarea construirii de locuințe" – este expres un articol care spune că tinerii până la vârsta de 35 de ani pot beneficia de locuințe care se pot amplasa pe terenurile aparținând persoanelor fizice beneficiare de locuințe sau pe terenuri concesionate, cu o reducere de până la 95% din concesiune.

Ținând cont de aceste motive și de altele care ar fi cuprinse în raport, comisia propune respingerea acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri? Nu.

Vom supune, atunci, această propunere de respingere ședinței de vot final care va fi stabilită de Comitetul ordinii de zi.

 
Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată.  

Doamna deputat Afrăsinei dorește să vă facă o propunere de prelungire a ședinței, înțeleg.

   

Doamna Viorica Afrăsinei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar PSD are rugămintea de a se opera o modificare la Comisia de mediere privind Legea nr.102, și anume: în locul domnului deputat Nicolescu, propunem să fie nominalizat domnul deputat Stan Ioan, de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta, declar ședința închisă.

Vă doresc succes în activitatea din teritoriu.

Ședința s-a încheiat la ora 12,30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 0:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro