Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
04-10-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 17-12-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2001

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 669/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiect de Lege privind măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.

Suntem în procedură de urgență, rog Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice să ne propună timpii de dezbatere. Din partea inițiatorului, sunt prezenți domnii miniștri?

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, în ședința din ziua de 11.12.2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a întocmit raportul pe care îl supune dezbaterii și adoptării plenului Camerei Deputaților cu o serie de amendamente.

Menționăm că proiectul de lege intră în categoria legilor ordinare. Propunem pentru discuție 5 minute pe ansamblu, 1 minut de intervenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această desfășurare a dezbaterilor? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

La art.1, vă rog să urmăriți amendamentul 1 din partea comisiei. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți. Adoptat în unanimitate, amendamentul 1 și, în consecință, modificarea corespunzătoare a art.1.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul 2 al comisiei pentru alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți.

votat în unanimitate, în consecință, art.2 alin.1 va avea formularea rezultată din amendamentul 2.

Pentru art.2 alin.2 urmăriți, vă rog, amendamentul de la pag.2. Dacă aveți obiecțiuni la acesta. Nu aveți.

votat în unanimitate amendamentul de la art.2 alin.2 și, în consecință, acesta va fi modificat în mod corespunzător.

Pentru art.3 alin.1, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.3 alin.2 care este și ultimul. Comisia nu a avut amendamente. Aveți dumneavoastră? Nu aveți amendamente nici la alin.2.

în consecință, art.3 cu cele două alineate este votat în unanimitate.

După art.3, comisia ne propune prin amendamentul 4 un articol nou: "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării".

Da. Poftiți, domnule deputat. Deci după art.3 există un amendament din partea domnului deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am prevăzut după art.3, două amendamente care n-au fost acceptate de comisie, dar pentru care eu insist în fața dumneavoastră, părerea mea, mi se pare că sunt bune și mi se pare că sunt și etice, pentru că în urma controalelor care se fac de către Ministerul de Finanțe, nu mi se pare normal ca să se stingă toate datoriile bugetare chiar și acolo unde s-au produs fraude.

De aceea, am propus în art.4 ca procesul de privatizare să continue, societatea să fie degrevată de obligațiile bugetare respective, rămânând, în continuare, recuperarea acestor datorii bugetare de la cei care se fac vinovați, pe baza unor hotărâri judecătorești. Mi se pare normal acest lucru, de aceea amendamentul meu a constat într-un articol nou, art.4, cu următorul conținut: "La societățile comerciale unde s-au constatat fraude în urma controalelor prevăzute la art.2, procesul de privatizare poate continua, urmând ca obligațiile bugetare prezentate la art.3 să fie recuperate de la cei care se fac vinovați, în baza unor hotărâri judecătorești".

Mi se pare anormal ca aici să se stingă datoriile bugetare și bugetul să nu mai pună mâna pe acești bani niciodată, sine die.

Într-adevăr, să se stingă datoriile bugetare acolo unde au fost cauze obiective, dar acolo unde controalele constată că s-au produs fraude, acestea să fie recuperate de la cei vinovați, în contul bugetului statului.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aș avea rugămintea să vă prezentați și amendamentul următor, urmând să le supunem votului separat.

Domnul Marian Ianculescu:

Exact. Amendamentul următor constă în următoarele. Normal că societățile comerciale agricole se privatizează. Cei care le privatizează și intră în posesia lor s-ar putea, o parte din ei, să practice același lucru: să nu-și achite obligațiile bugetare. Ei achiziționează societatea comercială respectivă și nu-și onorează obligațiile bugetare față de stat.

De aceea, am prevăzut un articol 5 care este cu textul următor: "Facilitățile acordate conform prevederilor prezentei legi se anulează în cazul societăților comerciale privatizate care nu își achită în continuare obligațiile bugetare prevăzute la art.3". Ar fi cam sinonim cu ce se întâmplă în penitenciare cu deținuții. în momentul în care l-am eliberat și el a produs niște fapte penale, în continuare, el este obligat să-și suporte detenția și pentru fapta pentru care a fost amnistiat.

Mi se pare o chestiune corectă și în cazul acesta ar fi un avertisment pentru cei care obțin aceste societăți comerciale să știe că au această obligație față de bugetul statului și să nu-și imagineze că peste 3-4 ani după ce nu-și achită aceste obligații bugetare, să-și închipuie că vine altcineva la guvernare și, nu-i nimic, se sting și aceste datorii.

Cred că acest articol ar fi o oportunitate pentru cei care nu-și achită obligațiile bugetare, într-adevăr, să fie obligați să și le achite, fiind amendați și cu facilitățile de care au fost scutiți, conform acestei legi. Mi se pare o chestiune normală.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, vă rog să vă pronunțați.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Considerând că la comisie ne-am înțeles în legătură cu această problemă, comisia nu a aprobat aceste două amendamente, pe următorul considerent.

legat de primul amendament la societățile comerciale, unde s-au constatat fraude, această sarcină nu este prinsă în această inițiativă, pentru că inițiativa are drept obiectiv să sporească atractivitatea, iar legat de constatarea fraudelor, acestea sunt în atenția altor legi, practic, care fac obiectul legilor respective și este clar că toți cei care realizează fraude vor intra în incidența legilor care se ocupă de astfel de probleme. Iar, în legătură cu facilitățile acordate, art.5: "Facilități acordate, conform prevederilor prezentei legi...", acestea vor fi prinse în metodologia de lucru, pe lângă lege, pentru că atunci când se încheie contractul de licitație se menționează toate clauzele respective, încât nu este bine să le prindem în cadrul acestei legi.

De aceea comisia nu a fost de acord și supunem aprobării Camerei să nu aprobe cele două amendamente.

Vă mulțumesc. Cu părere de rău față de colegul Ianculescu.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Guvernului.

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte,

Eu mențin hotărârea comisiei, deoarece atunci când am dezbătut acest proiect de act normativ am avut în vedere prevederea de la art.2 că lista acestor societăți se stabilește pe baza unei analize, precum și nivelul acestor datorii și deci cu ocazia analizei se discerne clar care sunt produse de fenomene care au fost independente de voința oamenilor, precum și cele care au fost cauzate de acte de necinste, de către cei care au avut managementul întreprinderilor. Legat de art.5, cu facilitățile pentru cei care nu-și achită în continuare datoriile, actul normativ se referă la nivelul și structura datoriilor la data când se constată. Nu mai discutăm și de viitor, pentru că în caietul de sarcini și în contract se înscriu clar aceste datorii și cu obligațiile respective, până la care dată ele trebuie achitate.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și argumentele domnului deputat Ianculescu cu privire la amendamentul respins de către comisie privitor la art.4, ați ascultat și comisia și reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Ianculescu, primul cel cu privire la art.4.

Cine este pentru? 22 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 34 de voturi împotrivă, 22 de voturi pentru și o abținere amendamentul cu privire la art.4 a fost respins.

Cu aceleași precizări, supun al doilea amendament, al domnului Ianculescu, la vot, cel cu privire la introducerea unui art. 5, referitor la facilități.

Cine este pentru? 5 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 35 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 35 voturi împotrivă, 5 pentru și 3 abțineri a fost respins și cel de-al doilea amendament.

Cu privire la amendamentul comisiei de la pct.4, cel cu privire la introducerea art.4 având conținutul următor: "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei". Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament al comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele acestui proiect de lege, îl vom supune votului final în ședința de vot de mâine, dacă se va confirma acesta de către Comitetul ordinii de zi.

Ar urma un proiect de lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității în comercializarea serviciilor. Este mai mare și la ora 18,30 trebuie să începem interpelările.

Îl rog pe domnul vicepreședinte Petrescu să-mi ia locul. (Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu preia conducerea ședinței.)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 5 octombrie 2022, 18:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro