Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-04-1999 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 22, 1999

4. Luări de cuvânt pe marginea solicitării Președintelui României de a se acorda Alianței Nord-Atlantice accesul nerestrictiv în spațiul aerian al României, pe o durată nedeterminată.

Domnul Petre Roman:

................................................

O chestiune de procedură, vă rog!

Domnul Emil Tocaci:

Domnule președinte și domnilor colegi,

O problemă procedurală. Se știe că Bulgaria a făcut un demers foarte serios, deplasându-și un înalt reprezentat la Bruxelles, pentru a trata probleme legate de garanțiile sale prezente și, mai ales, de viitor. Ca urmare, cred că în dezbaterile noastre de astăzi, extrem de importante, este necesar ca din partea Guvernului să ni se vorbească foarte clar ce a făcut Guvernul României, în același sens în care a acționat cel al Bulgariei. Adică, care sunt garanțiile – nu atât prezente, cât cele de viitor – pe care România le solicită, din moment ce face acest important și necesar pas.

Domnul Petre Roman:

Sigur, ați putut observa și sunt onorat să vă anunț că din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării participă la lucrările noastre domnul general Degeratu, Șeful Statului Major General al Armatei Române. de asemenea, este prezent secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, domnul Răzvan Ungureanu. Nu sunt prezenți ministrul afacerilor externe și ministrul apărării naționale, care au plecat la Washington la reuniunea la vârf în legătură cu aniversarea a 50 de ani de la înființara NATO. În orice caz, prin prezența anunțată, punctul de vedere al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, al Guvernului este reprezentat și el va fi exprimat, bineînțeles, atunci când și dumneavoastră veți cere în mod concret anumite lămuriri.

Voci din sală:

Premier avem?

Domnul Petre Roman:

Este prezent, de asemenea, ambasadorul României la NATO, domnul Comănescu, care, evident, că și dumnealui este prezent aici pentru a da lămuriri atunci când dumneavoastră veți considera necesar.

Vă supun votului dumneavoastră modalitatea propusă de Birourile Permanente reunite prin consens.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. În mod evident, o largă majoritate.

În felul acesta, putem începe dezbaterile noastre pe modalitatea care a fost anunțată.

Nu am anunțat care este situația prezenței. Deci, din totalul de 485 de parlamentari, și-au înregistrat prezența 382.

Stimați colegi,

În legătură cu solicitarea Președintelui României adresată Parlamentului, s-au reunit Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului, care au întocmit un raport, care se află la dispoziția dumneavoastră, precum și un proiect de hotărâre privind această aprobare. El vă stă la dispoziție.

De asemenea, cu titlu de aviz s-a dezbătut această chestiune, ieri, și în Comisiile reunite de politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului.

Dacă doriți să prezentați, pe scurt, acest raport comun? Poftiți, domnule senator.

Domnul Nicolae Alexandru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul comun asupra solicitării Președintelui României adresată Parlamentului pentru a aproba accesul nerestrictiv în spațiul aerian al României al Alianței Nord-Atlantice în vederea executării de operațiuni aeriene asupra Republicii Federale Iugoslavia:

"Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate de către Birourile Permanente pentru a analiza solicitarea Președintelui României în vederea aprobării solicitării Alianței Nord-Atlantice privind accesul nerestrictiv în spațiul aerian al României în vederea executării de operațiuni aeriene asupra teritoriului Republicii Federale Iugoslavia. Potrivit art. 9-16 din Regulamentului ședințelor comune, Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au analizat solicitarea, în ședință comună, în ziua de 21.04.1999, la sediul Senatului. La lucrările comisiilor, au participat ca invitați domnul Dorin Marian, consilier prezindențial, domnul Cristian Ungureanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și domnul general de corp de armată Constantin Degeratu, Șeful Statului Major General, care au prezentat situația de ansamblu privind motivațiile și necesitățile cerute în scrisoarea Președintelui României și au răspuns întrebărilor puse de către parlamentari.

Președintele României solicită ca Parlamentul României să aprobe accesul nerestrictiv al Alianței Nord-Atlantice în spațiul aerian al României în vederea executării de operațiuni aeriene asupra teritoriului Republicii Federale Iugoslavia. Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu 18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere, să supună spre dezbatere și aprobare plenului celor două Camere solicitarea președintelui, în care scop au întocmit proiectul de hotărâre anexat.

La analiza solicitării Președintelui României, comisiile au avut în vedere și avizul favorabil primit de la Comisiile pentru politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului, anexat la acest raport.

Semnează cei doi președinți."

V-a fost distribuită hotărârea.

Domnule președinte,

Domnul Petre Roman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Nicolae Alexandru:

Vă întreb dacă mai e cazul să prezint și hotărârea.

Domnul Petre Roman:

Nu, proiectul de hotărâre ne-a fost distribuit.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Nu s-a primit!

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:58
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro