You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 13-11-2000

Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2000

4. Dezbaterea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea participării României la misiunea de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea (UMEE) cu militari din Ministerul Apărării Naționale în Statul Major al Brigăzii multinaționale cu capacitate de luptă ridicată a forțelor ONU, în așteptare (amânarea votului final).

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Invit Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să suțină raportul privind solicitarea Președintelui României.

Vă rog, domnule deputat Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă mulțumesc.

Permiteți-mi să citesc raportul comun privind solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României la misiunea de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea, cu 4 militari din Ministerul Apărării Naționale, în Statul Major al Brigăzii multinaționale cu capacitate de luptă ridicată a forțelor O.N.U., în așteptare, pe toată durata mandatului acesteia.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate de către Birourile permanente, prin adresele nr. 9 și respectiv nr. 1 din 13 noiembrie 2000, spre a examina și aviza solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României la misiunea de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea, cu 4 militari din Ministerul Apărării Naționale, dintre care 3 ofițeri și un subofițer, în Statul Major al Brigăzii multinaționale cu capacitate de luptă ridicată a forțelor O.N.U. în așteptare, pe toată durata mandatului acesteia.

Cheltuielile legate de participarea la misiune vor fi asigurate inițial de partea română și rambursate ulterior de către O.N.U.

Solicitarea s-a făcut în baza art. 5 alin. 1 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare, și are la bază Memorandumul de înțelegere între O.N.U. și Guvernul României, referitor la contribuția țării noastre în cadrul aranjamentelor stand-by, semnat la 24 septembrie 1998 la New York, anexat.

Membrii comisiilor au examinat solicitarea Președintelui României din ziua de 13 noiembrie 2000 și au hotărât cu majoritate de voturi pentru să o avizeze favorabil și să o supună spre aprobare plenului celor două Camere ale Parlamentului, întocmind în acest scop proiectul de hotărâre alăturat.

Au semnat: președintele, prof. Mircea Pașcu din Camera Deputaților și președintele Alexandru Nicolae de la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea proiecului de hotărâre.

Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul. Nu este cazul.

Titlul hotărârii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Preambulul.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 1.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Articolul 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.