Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 27-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 27, 1999

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru zilele de 27, 28 și 29 decembrie 1999.

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Acsinte Gaspar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat consecutiv de domnii Miron Tudor Mitrea, secretar, Tănase Barde, chestor, Vasile Miclăuș și Alexandru Hamar Konya, secretari.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință, ca să putem să începem lucrările! Colegii din grupul parlamentar, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință!

De asemenea, liderii grupurilor parlamentare să procedeze la o mobilizare mai serioasă a colegilor noștri în aula Parlamentului!

Repet apelul către grupurile de deputați: ocupați-vă locurile, vă rog, în sală!

Stimați colegi,

Vreau să vă anunț că, datorită condițiilor atmosferice, 3 dintre secretarii Camerei Deputaților nu s-au putut deplasa la Cameră, este vorba de domnii secretari Vida Simiti, Vasile Miclăuș și Konya Hamar. Potrivit regulamentului, președintele este asistat în mod obligatoriu de către 2 secretari de ședință. Totuși, având în vedere acest caz de forță majoră, urmează să apelăm (sigur, cu acordul dumneavoastră) la cel de al patrulea secretar al Camerei și la un chestor. Este nevoie ca cel din partea chestorilor să fie de la majoritatea parlamentară, având în vedere că al patrulea secretar este de la opoziție, domnul Mitrea.

Rog unul dintre chestorii de la putere – ori domnul Albu ori domnul Barde – să poftească să mă asiste, ca să putem să începem lucrările! Domnule chestor, vă rog să vă ocupați locul!

Stimați colegi,

Începem lucrările Camerei Deputaților, ședința din după-amiaza zilei de 27 decembrie 1999. Potrivit datelor ce ne-au fost comunicate de către Secretariatul tehnic, și-au înregistrat prezența un număr de 228 de deputați, absentează 115; din aceștia, 36 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul constituțional pentru adoptarea proiectelor de legi și hotărâri este de 172. În ceea ce privește activitatea de azi, vom scădea din acest număr pe cei 36 de colegi care au alte însărcinări.

După cum cunoașteți, proiectul ordinii de zi și programul de lucru ale Camerei Deputaților au fost distribuite și urmează să ne pronunțăm asupra lor. Rog colegii să-și ocupe locurile în sală și pun în discuție proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost difuzat, pentru zilele de 27, 28 și 29 decembrie a.c.

Dacă la ordinea de zi sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi în forma difuzată la propunerea Biroului permanent.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat.

Luăm în discuție proiectul programului de lucru pentru perioada 27-30 decembrie. Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră.

Voci din sală:

Care program?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Programul de lucru al Camerei, forma care v-a fost difuzată poartă data de 22 decembrie și dacă nu îl aveți asupra dumneavoastră eu vi-l pot enunța.

Domnul deputat Bejinariu.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O singură observație am. Prin tradiție, luni erau răspunsurile la întrebări și interpelări, nu mai apar în program. Eu cred că e necesar să se incorporeze, nu astăzi, că e târziu, ci mâine, după timpul afectat intervențiilor deputaților.

Întrucât suntem la sfârșit de sesiune, la sfârșit de an și, după unii, chiar suntem la trecerea de la un Guvern la altul... și, atunci, e normal să se răspundă la întrebările și interpelările (poate chiar cumulat) care au fost adresate până acum. Și subsemnatul are astfel de întrebări la care nu s-a dat răspuns.

Și cred că s-ar rotunji situația, din punct de vedere al organizării în Camera Deputaților. Mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vă informez că rațiunea pentru care Biroul permanent nu a inclus în programul de astăzi activitatea referitoare la întrebări și interpelări este legată de faptul că Guvernul abia a fost învestit, abia a fost numit, astfel încât i s-a părut impropriu ca la 3 zile de la învestitură să-l punem în situația de a veni și de a răspunde la întrebări și interpelări. Ele vor fi reluate și bineînțeles că în sesiunea următoare, începând cu data de 1 februarie, se vor căpăta răspunsurile la întrebările și interpelările respective

La program, dacă mai sunt alte comentarii?

Stimați colegi, în primul rând, dacă nu aveți asupra dumneavoastră programul de lucru, eu vi-l prezint. Acesta este următorul: luni, de la 16 la 20, ședință în plen a Camerei Deputaților, dezbateri asupra problemelor înscrie pe ordinea de zi; marți, de la 8,30 la 9,20, timp afectat pentru intervenții ale deputaților; 9,30-13, dezbateri asupra problemelor înscrie pe ordinea de zi; la 11,30 urmează să se exprime votul final în legătură cu 2 proiecte de lege; la ora 13, este ședința Biroului permanent; între 13 și 14 este pauză; de la 14 la 16,30, continuarea dezbaterilor; miercuri, 29 decembrie, 8,30-13, ședință în plen a Camerei Deputaților, dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; de la 13 la 14, pauză; de la 14 la 16,30 activitate în comisiile permanente; joi, 30 decembrie, orele 8,30-12,30, activitate în comisiile permanente. Deci, acesta este proiectul de program pe care Biroul permanent îl supune discuției plenului Camerei.

Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Ovidiu Cameliu Petrescu.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Evident, am ezitat ca să iau cuvântul referitor la program, îl știam... Totuși, e bine ca măcar la sfârșit de an să fim oarecum mai sinceri: cine o să lucreze joi? Credeți că se va lucra în vreo comisie joi?

Eu cred că anii aceștia care au trecut dup㠒89 au stat de multe ori sub semnul principiului: "Mircea, fă-te că lucrezi!..." Eu zic că e demagogic să lăsăm în program zi de lucru ziua de joi și v-aș propune să se renunțe.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte comentarii asupra programului de lucru?

Stimați colegi, deci s-a făcut o propunere de eliminare din cadrul programului a activității din ziua de joi, 30 decembrie. Eu sunt obligat să vă supun, mai întâi, votului dumneavoastră această propunere de eliminare. Deci ar urma ca activitatea Camerei să se încheie miercuri, 29 decembrie, la ora 16,30, potrivit programului.

Cine este de acord cu propunerea ca ziua de joi să nu fie consacrată activității în comisiile permanente, urmând ca programul să fie redus până miercuri? Cine este pentru? Vă rog să numărați!

Voci din sală:

Toată lumea! Marea majoritate!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi, eu cred că se subînțelege că joi și vineri se va lucra în circumscripții!

Voci din sală:

Da, da!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să țineți mâinile ridicate, ca să putem să numărăm!

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votul este repartizat în felul următor: voturi pentru – 124; voturi contra – 11, abțineri – 25. Propunerea a fost însușită de plenul Camerei, cvorumul este mai mult decât asigurat. Rămâne ca programul de activiate să fie până miercuri, la ora 16,30.

Supun votului dumneavoastră programul, în structura în care v-a fost prezentată.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobată structura programului, cu 2 abțineri.

Continuăm lucrările.

Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, țin să fac câteva precizări, câteva informații, asupra cărora dumneavoastră urmează să luați cunoștință.

 
Aprobarea unor modificări în componența unei comisii de mediere.

Un prim lucru este modificarea în componența Comisiei de mediere la proiectul Legii pensiilor cerută de către Grupul parlamentar al PDSR, în sensul că: în locul domnului deputat Marian Sârbu va participa la comisia de mediere, care va avea loc mâine, domnul deputat Ion Giurăscu; iar în locul domnului deputat Dumitru Buzatu va participa domnul deputat Gheorghe Ionescu. Supun votului dumneavoastră aceste modificări.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost aprobate modificările anunțate.

Un al doilea anunț pe care țin să-l precizez: la ora 18, membrii Comisiei juridice sunt invitați la Senat, pentru audierea candidaților pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Dosarelor Securității. Deci, dânșii urmează să fie scoși din cvorum.

Informare privind scrisoarea Președintelui României privind participarea unor subunități ale Armatei române la activități de pregătire în comun cu subunități din armatele altor state, în afara teritoriului național.

În fine, vă informez că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea națională, Președintele României înștiințează Parlamentul despre participarea unor subunități ale Armatei române, cu efective, armament, muniție și tehnică de luptă, la activități de pregătire în comun cu subunități din armatele altor state, în afara teritoriului național. Fac mențiunea că este vorba despre o înștiințare, deci nu este ceva a se supune spre dezbatere.

Acțiunile la care urmează să participe subunitățile Armatei române sunt următoarele: primul exercițiu: Campionatele internaționale de schi ale Germaniei; al doilea exercițiu: Campionatul internațional de schi al Trupelor alpine ale Republicii Italiene; al treilea exercițiu: antrenament în comun și schimb de experiență privind utilizarea aviației de transport în operațiile aeriene. Deci, v-am adus la cunoștință această comunicare a Președinției.

Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

În continuare, supun atenției dumneavoastră proiectele de lege care au fost depuse la Biroul permanent, și anume:

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 199/1999 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 1999, depus de către Guvern. Acest proiect de lege a fost orientat, pentru a fi examinat și dezbătut: în fond, pentru a elabora un raport comun, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și comisiei similare de la Senat; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 200/1999 privind rectificarea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, depus de către Guvern. Proiectul de lege urmează să fie examinat: în fond, de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și comisia similară de la Senat, urmând să se întocmească un raport comun; pentru avize: comisiile pentru muncă și protecție socială, comisiile juridice, de disciplină și imunități de la cele două Camere.

În continuare, vă informez că a fost depusă o propunere legislativă, de către domnul deputat Călin Popescu Tăriceanu, pentru care Grupul parlamentar al PNL solicită procedură de urgență. Este vorba de propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 2, se solicită procedură de urgență. Rog liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, domnul deputat Stănescu, să prezinte considerentele pentru care se solicită procedură de urgență.

 

Domnul Sorin Stănescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului parlamentar PNL, ca să fie o expunere cât se poate de consistentă, vă rog să-i permiteți domnului deputat Călin Popescu Tăriceanu, care este inițiatorul acestui proiect de lege, să-și susțină, pe scurt, legitimitatea acestei inițiative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat, lider al Grupului parlamentar PNL.

Îl rog pe domnul deputat Călin Popescu Tăriceanu, inițiatorul proiectului, să completeze această motivare pe care a formulat-o liderul grupului. Aveți cuvântul, domnule deputat!

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Domnule Tăriceanu, să nu mai bați cu pumnii în pupitru când vorbește altul!

 
 

Domnul Călin Popescu Tăriceanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Pe scurt, propunerea legislativă se referă la modificarea Legii nr. 118 privind constituirea Fondului național pentru drumurile publice. Acest Fond este alcătuit în momentul de față dintr-o serie de taxe care se aplică: fie ca o acciză asupra carburanților; fie sub forma vinietei deja cunoscută, pe care o plătesc toți posesorii de autovehicule la începutul fiecărui an; fie sub forma taxei de 5% aplicată tuturor autovehiculelor noi, care urmează a fi înscrise în circulație, de producție autohtonă sau producție străină.

Propunerea legislativă se referă la simplificarea modului în care se constituie acest Fond, fără ca valoarea lui per ansamblu să fie modificată. Deci, fără ca bugetul care se constituie anual la Fondul național al drumurilor publice să fie diminuat.

Solicitarea ca proiectul de modificare a legii să fie alocat în procedură de urgență este legată de faptul că bugetul Fondului național, la capitolul venituri și capitolul cheltuieli, urmează să intre în funcțiune de la 1 ianuarie și aceste modificări vor trebui operate cât mai rapid, în așa fel încât modul de realocare și de repartizare a sumelor să fie cunoscut de la începutul anului. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Ați ascultat considerentele Grupului parlamentar PNL legat de procedura de urgență la Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Supun votului dumneavoastră cererea Grupului PNL, de procedură de urgență.

Voturi pentru? Vă rog să numărați, stimați colegi! Vă rog să păstrați mâinile ridicate, pentru a putea număra voturile!

Voturi împotrivă?

Abțineri, vă rog?

Votul este repartizat în felul următor: voturi pentru – 80; voturi contra – 72; abțineri – 9. Deci, cererea nu a fost aprobată, față de numărul de voturi care au fost anunțate.

Urmează ca propunerea să intre în procedură normală.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, stimați colegi, țin să vă anunț că la secretarul general al Camerei Deputaților au fost depuse, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, următoarele legi:

- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare;

- Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999.

Ne găsim în fața unor legi adoptate în procedură normală, termenul este de 5 zile, pentru depunerea sesizărilor.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional (amânarea dezbaterilor).

Stimați colegi,

Intrăm în ordinea de zi și vom lua în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional.

Rog reprezentanții Guvernului să ia loc în loja din stânga! Rog biroul comisiei să ocupe locul din loja din dreapta!

Ne găsim în procedură legislativă normală.

Din partea inițiatorului, pentru a prezenta considerentele... Suntem anunțați de către Secretariatul Guvernului că nici un reprezentantant al Ministerului Educației nu este prezent pentru a susține proiectul de lege și, ca atare, amânăm dezbaterea acestuia.

Rog comisia... Nu știu dacă ați fost atenți? Stimați colegi, dacă dumneavoastră vorbiți între dumneavoastră, înseamnă că degeaba conducem aici ședința! Vă rog să fiți atenți!

V-am informat că, din partea ministerului, nu există nici un reprezentant pentru a susține proiectul de lege. Ne găsim în procedură normală, trebuie ca inițiatorul să prezinte plenului nota de fundamentare cu privire la proiect, întrucât nu este să-și susțină proiectul, se amână dezbaterea.

Domnule deputat, vă rog să vă luați locul în sală! Dacă aveți ceva de comentat, vă rog să poftiți la pupitru! Dar vreau să vă spun că Regulamentul Camerei prevede că dezbaterile asupra proiectului de lege încep prin prezentarea de către inițiator, respectiv, de către Guvern, a notei de fundamentare care a condus la inițierea și promovarea proiectului, noi nu putem discuta în lipsa inițiatorului.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare (amânarea dezbaterilor).

În continuare, luăm în discuție proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, proiect care a fost adoptat de către Senat. Nici la acest proiect de lege inițiatorul nu este prezent, ca atare, se amână dezbaterea.

Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe (amânarea votului final).

În continuare, stimați colegi, potrivit ordinii de zi pe care dumneavoastră ați aprobat-o, urmează să luăm în discuție Propunerea legislativă pentru completarea legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.

Rog ca inițiatorul acestei propuneri legislative să-și ia locul în loja din partea stângă! De asemenea, în partea dreaptă, rog să-și ocupe locurile membrii Biroului Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională!

Inițiatorii acestei propuneri legislative sunt domnii deputați George Șerban (vă rog să vă ocupați locul în partea stângă), Mihai Gheorghiu și Marcu Tudor.

Rog, de asemenea, să ia loc în partea dreaptă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Rog, din partea inițiatorilor, cine dorește, să prezinte considerentele care au determinat elaborarea acestei propuneri legislative, pe care o luăm în discuție astăzi. Domnul George Șerban. Aveți cuvântul, domnule deputat!

 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această propunere legislativă, venită dintr-o analiză făcută împreună cu cei din conducerea Serviciului de Informații Externe, are la bază necesitatea ca o serie de echipamente deosebit de importante pentru activitatea Serviciului de Informații Externe să poată fi achiziționate, așa cum fac și celelalte servicii de structuri informative din România, prin negocieri și contractări directe cu furnizorii.

Pe baza legislației în vigoare în acest moment, Serviciul de Informații Externe este singura structură informativă care nu are abilitatea de a face astfel de achiziții. Acest lucru grefează, pe de o parte, costurile de achiziție, având în vedere că se interpun instituții autorizate și competente de altfel, dar care măresc costurile de achiziție, iar, pe de altă parte, nu întotdeauna se reușește aducerea și achiziționarea acelor echipamente care să asigure performanța activității.

Având în vedere că Serviciul de Informații Externe era singura structură, repet acest lucru, care nu avea această abilitare, printr-un singur articol, având în acest sens avizul Guvernului și al Consiliului Legislativ, propunem modificarea Legii nr.1/1998, pentru a fi armonizată cu celelalte legi speciale pe baza cărora își desfășoară activitatea celelalte structuri informative.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, are cuvântul vicepreședintele comisiei, domnul deputat Nică Mihail.

 
 

Domnul Mihail Nică:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, analizând propunerea legislativă, a întocmit un raport și vă propune spre dezbatere și aprobare această inițiativă legislativă.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al comisiei.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterile generale.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să participe la dezbaterile generale. Nu sunt doritori care să participe la dezbaterile generale și, atunci, vom trece la dezbaterea proiectului.

Vreau să vă comunic că vom discuta pe raportul comisiei care v-a fost difuzat la data de 14 octombrie, și care poartă nr.260.

Luăm în discuție titlul propunerii legislative. Vă rog să observați că în raport, la poz.1, ni se propune o reformulare a titlului.

Dacă sunt observații cu privire la acest amendament al comisiei de reformulare a titlului. Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră titlul așa cum a fost reformulat de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci a fost votat titlul.

Vă supun în discuție acum art.I, așa cum a fost reformulat de către comisie, și vreau să pun în discuție și inițiatorilor și comisiei dacă nu consideră că ar fi cazul ca art.I, redactarea lui, să fie corelat cu modificarea de la titlu, pentru că este firesc ca între titlu și articol să existe o corelare.

Ca atare, consider că ar trebui ca art.I să aibă reformularea potrivit titlului, în sensul că "Art.20 din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciul de Informații Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.7, din 12 ianuarie 1992, se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:…", și se dă cuprinsul care este. Este o chestiune de tehnică legislativă de corelare.

Dacă inițiatorul aderă la această sugestie. Inițiatorul este de acord.

Comisia? Este de acord și comisia cu această corelare.

Ar urma să luăm în discuție art.II.

Stimați colegi,

Prin art.II, dacă vă uitați în raport, se propune republicarea Legii nr.1/1998.

Stimați colegi,

Din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, republicarea intervine atunci când actul de bază suferă modificări substanțiale, or noi aici ne găsim numai într-o simplă modificare de introducere a unui alineat la un text, astfel încât republicarea după normele de tehnică legislativă nu s-ar justifica.

Sigur că este o părere pe care o pun în discuția inițiatorilor, pe care îi rog să se pronunțe.

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

Domnule vicepreședinte,

Dacă îmi permiteți, legea trebuie republicată, pentru că modificările survenite în text, indiferent cum le catalogăm acum, importante sau mai puțin importante, modifică un aspect important din propria activitate a Serviciului.

Legea trebuie să fie cunoscută cu noul text, cu noua completare în integralitate. Conform acestui paragraf, Serviciul de Informații Externe va putea să deruleze în nume propiu contracte și alte angajamente economice. Astfel, susțin ca acest art.II să fie aprobat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia?

 
 

Domnul Mihail Nică:

Comisia susține punctul de vedere prezentat în raport, și vreau să fac mențiunea că mulțumim staffului tehnic al Camerei Deputaților pentru aportul pe care și-l aduce la îmbunătățirea actelor normative, numai că ar trebui făcut în timp util, nu în timpul discuțiilor.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Aceasta este o chestiune care va fi tratată de secretarul general.

Stimați colegi,

Referitor la problema care a fost pusă în discuție, ați ascultat punctele de vedere al inițiatorului și comisiei.

Eu sunt dator să supun votului dumneavoastră art.II, în redactarea cuprinsă în raportul comisiei sesizate în fond la poz.4.

Voturi pentru art.II? Vă rog să numărați.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Stimați colegi,

Votul s-a împărțit în felul următor: voturi pentru 95, contra nu am avut nici un vot, iar abțineri au fost 36.

Deci, a fost aprobat și art.II.

Acum, urmează să ne pronunțăm asupra proiectului de lege în ansamblul său.

Țin să precizez că ne găsim în fața unei legi cu caracter organic, că votul înseamnă prezența în primul rând a cel puțin 172 de deputați pentru a asigura cvorumul constituțional, iar voturile pentru trebuie, de asemenea, să fie cel puțin 172.

Rog secretarii să verifice dacă se întrunește condiția de cvorum constituțional. Dacă nu, urmează ca votul să fie amânat pentru ziua de mâine.

Mi se comunică faptul că nu ne găsim în cvorumul constituțional; ne găsim doar în cvorumul de lucru.

Votul se va exprima mâine la ora 11,30.

 
Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României (amânarea votului final).

Stimați colegi,

Urmează în continuare să luăm în discuție raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României.

Camera Deputaților a fost reprezentată în comisia de mediere de următorii deputați: Sergiu Rizescu, Gheorghe Cristea, Mihai Vitcu, Petre Bejinariu, Horia Văsioiu, Șerban Rădulescu Zoner, Mitică Bălăeț. La ședință, din partea Camerei Deputaților, a lipsit domnul deputat Horia Văsioiu.

Aveți asupra dumneavoastră raportul comisiei de mediere, și trecem la dezbaterea acestui raport.

Domnul deputat Rizescu, membru în comisia de mediere, este prezent, în eventualitatea în care colegii solicită unele clarificări în legătură cu punctul de vedere exprimat de deputați în comisie.

La poz.1 este vorba de textele în divergență la art.3 alin.1, și comisia de mediere propune textul Senatului.

Dacă sunt observații sau comentarii. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.3 alin.1, varianta Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La art.3 alin.2, ni se propune varianta Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră art.3 alin.2, varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată soluția comisiei de mediere, varianta Camerei Deputaților.

La alin.3 ni se propune un text comun de către comisia de mediere – este vorba de textul pe care îl găsiți la pag.2.

Dacă sunt comentarii. Nefiind, supun votului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată varianta comisiei de mediere.

Trecem la poz.2, care privește art.4 alin.1, 3, 4 și 5.

La alin.1, comisia propune textul Senatului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La alin.3, comisia de mediere propune un text comun în unanimitate.

Sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în redactarea propusă de către comisie.

Trecem la alin.4.

Comisia ne propune textul Senatului, în unanimitate.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat alin.4 în redactarea propusă de comisie.

Alin.5 este un alineat care se găsește numai în textul Senatului, și se propune să fie adoptat.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Continuăm dezbaterile, și trecem la poz.3, art.7.

Ni se propune varianta Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.7 în varianta Camerei Deputaților.

Continuăm, și trecem la poz.4 din raport – se referă la art.8.

Comisia de mediere propune soluția Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul art.8.

Poz.5 din raport privește art.10.

Comisia propune în unanimitate un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul în redactarea propusă de comisie.

La poz.6, textele în divergență se referă la art.11.

Se propune de către comisie textul Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră poz.6, art.11, pct.I și pct.II, care au textul Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

La pct.3, din cadrul art.11, al alin.1 se propune, la pag.9, un text comun în unanimitate.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul comun.

Avem pct.4 în cadrul alin.1 al art.11.

Se propune varianta Camerei Deputaților în unanimitate.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul în varainta Camerei Deputaților.

Pct.5 din cadrul alin.1 al art.11, varianta Camerei Deputaților.

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată varianta Camerei Deputaților.

Rog liderii grupurilor parlamentare de la PNȚCD, Partidul Național Liberal, Uniunea Forțelor de Dreapta, UDMR și celelalte grupuri să-și mobilizeze colegii în sală, ca să putem continua dezbaterea.

Vă rog să procedați la mobilizare.

Luăm în discuție poz.6 din cadrul alin.1 al art.11, varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul.

Luăm în discuție pct.7.

Se propune textul Camerei Deputaților.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat pct.7.

Pct.8, textul Camerei Deputaților.

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

De asemenea, ni se propune la cap.III, "Ordine militare de pace", textul Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Titlul IV – "Ordine militare de război".

Se propune la pct.1 textul Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La pct.2 din cadrul titlului IV este un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La cap.V – "Cruci și medalii naționale", pct.1 și 2, textul Camerei Deputaților.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată varianta Camerei Deputaților.

La pct.3 din cadrul titlului V există un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La pct.4, 5 și 6 din cadrul titlului V, textul Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost adoptate textele Camerei Deputaților.

La titlul VI – "Medalii civile pe domenii de activitate", la pct.1, 2, 3 și 4 ni se propune un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost votate.

La pct.5 – "Medalia Meritul judiciar" și pct.VI – "Medalia Meritul polițienesc", se propune de către comisia de mediere varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost aprobate.

La pct.7 – "Medalia Meritul sanitar" se propune un text comun.

De asemenea, la pct.8 – "Medalia Meritul sportiv", se propune tot un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost adoptate textele propuse de comisia de mediere.

Titlul VII – "Medalii militare de pace", pct.1, varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La pct.2, 3, 4 și 5 din cadrul titlului VII există un text comun propus de comisia de mediere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost adoptate.

Trecem la cap.VIII – "Medalii militare de război", și ni se propune textul Camerei Deputaților, în ceea ce privește medalia Virtutea militară de război.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La pct.3 din cadrul cap.VIII este textul Senatului.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Stimați colegi,

Dacă liderii grupurilor parlamentare nu reușesc să mobilizeze colegii, suspendăm discuțiile și trecem la un apel nominal, pentru că nu putem continua dezbaterile numai cu câțiva deputați în sală.

Rog colegii să poftească în sala de ședințe.

Discutăm pct.4 din cadrul titlului VIII, text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Cap.IX – "Semne onorifice".

Ni se propune la pct.1, 2, 3 și 4, text comun, de către comisia de mediere.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La pct.5 din cadrul titlului IX ni se propune varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

De asemenea, la pct.6 se propune textul Camerei Deputaților.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Ne găsim, stimați colegi, la pct.7 din cadrul raportului comisiei de mediere. El se referă la textul în divergență de la art.17 alin.3, și se propune de către comisie varianta Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Pct.8 din cadrul raportului comisiei de mediere, pag.23, privește art.31, pct.6, 8, 11, 14, 21, 23 și 25.

La pct.6 se propune varianta Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La pct.8, 11, 14, 21 și 23 ni se propune un text comun, în unanimitate.

Sunt comentarii în legătură cu textul comun propus la punctele pe care le-am enunțat? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Pentru pct.25 ni se propune textul Senatului la alin.1.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră textul Senatului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Pentru poz.26 și 27 ni se propune un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră textele.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La poz.9 din raport este vorba de art.32 care, în varianta Senatului, a devenit art.33, cu aceeași redactare de la Camera Deputaților. Modificarea constă doar în numerotare.

Supun votului dumneavoastră textul Camerei Deputaților, în numerotarea Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Poz.10 din raport. Este vorba de art.32, pct.I, nr.7, 8 și 9, nou introduse la Senat, și se propune textul Senatului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Trecem la poz.11 din raport, pag.29, art.38, alin.1.

Comisia de mediere a propus în unanimitate un text comun.

Sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră textul comisiei de mediere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Poz.12 din raport se referă la art.40, în divergență. Comisia de mediere propune un text comun, în unanimitate.

Pentru alin.1, fac precizarea, art.40 alin.1, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobat.

Alin.2.

Comisia de mediere propune varianta Camerei Deputaților, în sensul că acest text care a fost adoptat la Senat nu se regăsește în varianta Camerei. Deci, este o chestiune de eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Poz.13, art.41, un text comun, propus de comisia de mediere.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Poz.14, art.63 lit.e).

Este vorba de textul Senatului.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu sunt comentarii, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobat.

Art.64 lit.b), care se găsește la poz.15 în raportul comisiei de mediere.

Se propune textul Senatului.

Dacă sunt comentarii?

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Luăm în discuție, stimați colegi, poz.16, privitoare la art.70.

Comisia de mediere propune în unanimitate textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul Senatului.

La poz.17, art.72, comisia de mediere propune în unanimitate un text comun.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră poz.17.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat textul propus de comisia de mediere.

La poz.18, textele aflate în divergență între cele două Camere se referă la art.77 alin.1.

Comisia de mediere propune în unanimitate textul Senatului.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră textul propus de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobat.

Poz.19, art.82.

Este un text nou, introdus la Senat.

Comisia de mediere propune în unanimitate textul Senatului.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La poz.20, se propune varianta Senatului.

Dacă sunt comentarii?

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La poz.21 o să observați că la alin.1 al art.84 comisia de mediere propune varianta Senatului în unanimitate, de eliminare a alin.1.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La alin.2 al art.84 se propune în unanimitate varianta Camerei Deputaților.

Dacă sunt comentarii?

Nefiind comentarii, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

La poz.22, stimați colegi, art.85, comisia de mediere propune votului textul Senatului.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Poz.23, art.86 alin.1.

Vă rog să observați că ne găsim în fața unui text comun, pe care comisia îl propune în unanimitate.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră textul art.86, în formularea comisiei de mediere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat.

Stimați colegi,

Am parcurs până acum raportul comisiei de mediere, astfel cum v-a fost prezentat, astfel cum dumneavoastră ați votat.

Raportul, în ansamblul său, întrucât ne găsim în fața unei legi cu caracter organic, va fi supus votului dumneavoastră în ziua de mâine, la ora 11,30.

Stimați colegi,

Rog pe domnul secretar Miclăuș, vă rog să poftiți la pupitru, vă rog să verificați situația cvorumului, împreună cu domnul chestor Barde, care astăzi a devenit secretar ad-interim, vă rog să verificați dacă ne găsim în cvorum, pentru că rândurile s-au subțiat foarte mult.

Stimați colegi,

În acest moment nu ne găsim în cvorumul de lucru. Suntem în situația de a face un apel nominal. Rog secretariatul tehnic să prezinte listele cu deputații.

Domnule secretar Miclăuș, vă rog să faceți apelul.

Suntem anunțați că în acest moment au venit la Parlament cei trei secretari.

Ca atare, reușim să asigurăm conducerea ședinței potrivit regulamentului. Președintele va fi asistat de doi secretari, în măsura în care se va realiza cel puțin cvorumul de lucru.

Vă rog, domnule secretar, să procedați la verificarea cvorumului prin apel nominal.

 

Domnul Vasile Miclăuș:

Achimescu Victor Ștefan

prezent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Alexandru

prezent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe (Dâmbovița)

absent

Ana Gheorghe (Hunedoara)

prezent

Andrei Gheorghe

prezent

Andronescu Ecaterina

prezentă

Antal István

prezent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

prezent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Ariton Gheorghe

absent

Asztalos Ferenc

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan Peter

prezent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

absent

Badea Alexandru Ioan

prezent

Bara Radu Liviu

prezent

Bárányi Francisc

absent

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Băbălău Constantin

absent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

prezent

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Bejinariu Petru

prezent

Berceanu Radu

absent

Berci Vasile

absent

Berciu Ion

prezent

Biriș Anamaria Mihaela

absentă

Birtalan Ákos

prezent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

prezent

Boda Iosif

absent

Böndi Gyöngyike

absentă

Boștinaru Victor

prezent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

prezent

Bran Vasile

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Bud Nicolae

prezent

Buga Florea

prezent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

prezentă

Buzatu Dumitru

prezent

Calimente Mihăiță

absent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Cândea Vasile

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

prezent

Chichișan Miron

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ciontu Corneliu

absent

Ciumara Mircea

absent

Cîrstoiu Ion

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Constantinescu Dan

absent

Corâci Ioan Cezar

absent

Corniță Ion

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

Cristea Gheorghe

prezent

Cristea Marin

prezent

Cunescu Sergiu

absent

Dan Marțian

prezent

Dan Matei Agathon

absent

Darie Simion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dănilă Vasile

prezent

Decuseară Jean

absent

Dejeu Gavril

absent

Diaconescu Ion

prezent

Dimitriu Sorin Petre

prezent

Dîrstaru Dorin

prezent

Dobre Traian

prezent

Dobrescu Smaranda

absentă

Dorian Dorel

prezent

Dorin Mihai

prezent

Dragoș Iuliu Liviu

absent

Dragu George

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

absent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Drumen Constantin

prezent

Dugulescu Petru

prezent

Dumitrașcu Laurențiu

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

prezent

Dumitriu (Hunea) Carmen

prezentă

Duțu Ion

prezent

Elek Barna

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

prezent

Fenoghen Sevastian

absent

Filipescu Ileana

prezentă

Furo Iuliu Ioan

prezent

Galic Lia Andreia

absentă

Gaspar Acsinte

prezent

Gavra Ioan

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Gazi Gherasim

prezent

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

prezent

Gheorghiu Adrian

prezent

Gheorghiu Mihai

absent

Gherasim Ion Andrei

absent

Ghibernea Dan

absent

Ghidău Radu

prezent

Ghiga Vasile

absent

Giurescu Ion

prezent

Glăvan Ștefan

prezent

Godja Petru

prezent

Grădinaru Nicolae

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Groza Nicolae

prezent

Gvozdenovici Slavomir

absent

Hașotti Puiu

absent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Honcescu Ion

absent

Hrebenciuc Viorel

absent

Iacob Elena

prezentă

Ianculescu Marian

prezent

Ifrim Dumitru

prezent

Igna Ioan

prezent

Ignat Ștefan

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Anton

prezent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni

Niculae-Vasile-Constantin

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ionescu Marina

absentă

Ionescu Nicolae

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Iorga Leonida Lari

absentă

Iorgulescu Adrian

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Jurcan Dorel

absent

Jurca Teodor

prezent

Kakasi Alexandru

absent

Kelemen Atila Bela Ladislau

prezent

Kerekes Károly

prezent

Kónya Hamar Alexandru

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

absent

Lazia Ion

prezent

Lădariu Lazăr

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Lixăndroiu Viorel

absent

Lupu Vasile

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Manole Odisei

absent

Manolescu Oana

absentă

Marin Gheorghe

prezent

Marineci Ionel

prezent

Marinescu Ioan Sorin

absent

Márton Árpád Francisc

absent

Matei Lucian Ion

absent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Mânea Radu

prezent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Meșca Sever

prezent

Miclăuș Vasile

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Mihu Victor Traian

absent

Miloș Aurel

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Mogoș Ion

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Moldovan Petre

prezent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Moucha Romulus Ion

prezent

Munteanu Ion

absent

Mureșan Ioan

absent

Musca Monica Octavia

absentă

Nagy Ștefan

prezent

Naidin Petre

prezent

Nanu Romeo

absent

Năstase Adrian

prezent

Neacșu Ilie

absent

Neagu Romulus

absent

Neagu Victor

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

prezent

Negrău Mircea

absent

Nica Dan

absent

Nică Mihail

prezent

Nichita Dan Gabriel

absent

Nicolae Jianu

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

absent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

absent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

absent

Oltean Ioan

prezent

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

prezent

Osman Fedbi

absent

Palade Dan

absent

Pambuccian Varujan

prezent

Paneș Iosif

absent

Panteliuc Vasile

prezent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

absent

Pașcu Ioan Mircea

prezent

Pavel Vasile

prezent

Pavelescu Claudiu Costel

prezent

Păcurariu Iuliu

prezent

Păunescu Costel

prezent

Pârgaru Ion

prezent

Pâslaru Dumitru

absent

Pecsi Francisc

absent

Pereș Alexandru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Petreu Liviu

absent

Pintea Ioan

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Podaru Dumitru Teodor

prezent

Pop Iftene

prezent

Pop Leon Petru

prezent

Pop Viorel

prezent

Popa Aron Ioan

absent

Popa Daniela

prezentă

Popa Ioan Mihai

prezent

Popa Nicolae

prezent

Popa Virgil

prezent

Popescu Bejat Ștefan Marian

absent

Popescu Dumitru

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Irineu

absent

Popescu Tăriceanu Călin

prezent

Priceputu Laurențiu

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

absent

Puwak Hildegard-Carola

prezentă

Radu Alexandru-Dumitru

absent

Radu Elena Cornelia Gabriela

absentă

Ráduly Róbert-Kálmán

prezent

Raica Florica Rădița

prezentă

Raicu Romulus

prezent

Rákoczi Ludovic

absent

Rațiu Ion

absent

Rădulescu Cristian

prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

prezent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

prezent

Roman Ioan

prezent

Roșca Ioan

prezent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Sabău Traian

prezent

Sandu Alecu

absent

Sandu Dumitru

prezent

Sandu Ion Florentin

absent

Sassu Alexandru

absent

Săndulescu Aureliu Emil

prezent

Sârbu Marian

absent

Secară Gheorghe

prezent

Serac Florian

prezent

Severin Adrian

prezent

Simedru Dan Coriolan

absent

Simion Florea

prezent

Sirețeanu Mihail

absent

Sonea Ioan

absent

Spătaru Liviu

prezent

Spiridon Didi

prezent

Stan Vasile

prezent

Stanca Teodor

prezent

Stanciu Anghel

absent

Stănescu Alexandru-Octavi

absent

Stănescu Mihai-Sorin

prezent

Stoica Valeria Mariana

prezentă

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Székely Ervin-Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Șerban George

prezent

Ștefănoiu Luca

prezent

Șteolea Petru

prezent

Tabără Valeriu

prezent

Tamás Sándor

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Tăvală Tănase-Pavel

prezent

Teculescu Constantin

prezent

Tokay Gheorghe

absent

Trifu Romeo Marius

absent

Tudor Marcu

prezent

Tudose Nicolae-Florin

prezent

Țepelea Gabriel

prezent

Țocu Iulian-Costel

absent

Țurlea Petre

prezent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc-Atila

prezent

Varga Attila

absent

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

prezent

Vataman Dorin

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Vâlcu Mircea

prezent

Vetișanu Vasile

absent

Vida Iuliu

prezent

Vida Simiti Ioan

prezent

Videanu Adriean

absent

Vilău Ioan Adrian

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

prezent

Vițelar Bogdan

prezent

Voicu Mădălin

absent

Weber Ernest-Otto

prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

prezent

 
Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea votului final).

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog să operați modificările necesare și să vedem care este situația cvorumului. Noi va trebui să continuăm lucrările. Urmează să luăm în discuție proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, proiect de lege care a fost adoptat de Senat.

Rog Comisia pentru muncă și protecție socială să-și ocupe locul în loja din dreapta, reprezentantul Guvernului, doamna secretar de stat Simona Marinescu, vă rog și pe dumneavoastră să vă ocupați locul în loja guvernamentală.

Stimați colegi,

Țin să vă reamintesc, în legătură cu acest proiect de lege, că a fost retrimis la comisia sesizată în fond art.8 alin.3 din legea aprobată de Senat. Aveți raportul suplimentar, cu redactarea dată de către comisie, autorul amendamentului este domnul deputat Teodor Stanca. Vreau să vă reamintesc că ne găsim într-o procedură de urgență, deci nu se pot face amendamente, sigur că pot să intervină în discuții, potrivit regulamentului, cei care au făcut amendamente. Dacă în legătură cu raportul suplimentar, asupra căruia s-a pronunțat Comisia pentru muncă și protecție socială, referitor la art.8 alin.3, sunt comentarii?

Stimați colegi,

Vă rog rămâneți în sală pentru că dacă după 10 minute constatăm că nu există cvorumul vom recurge iarăși la apelul nominal. Vă rog rămâneți în sală.

Același apel îl adresez și liderilor grupurilor parlamentare, să-și mobilizeze colegii din cadrul grupurilor pentru a participa la dezbateri.

Vreau să vă reamintesc că programul, pe care dumneavoastră l-ați aprobat, este până la ora 20,00, că nu avem acel timp afectat pentru interpelări și pentru întrebări, ca atare, ne găsim într-un program de activitate prelungit.

În legătură cu textul art.8 alin.3, aveți cuvântul, domnule deputat.

Vă rog, comisia să fie atentă. Rog, Guvernul, stimați colegi, vă rog luați loc în bănci. Vă rog foarte mult.

 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Atunci când a fost la comisie acest proiect de lege, am avut un amendament pentru eliminarea unei părți din titlu, și anume "deportați în străinătate".

Vă rog să-mi dați voie ca într-un minut să susțin această cerere.

Problema deportaților în străinătate din România în perioada 1945-1949-1950 se referă în special la grupul germanilor. Cei care au alcătuit proiectul de lege sunt cu siguranță necunoscători ai acestei probleme. Ca argument al propunerii mele de eliminare a acestei formule, "deportați în străinătate", vă aduc la cunoștință chiar părerea părții germane. Deci, cea care este direct interesată.

În 1995 a apărut la München o carte a lui Georg Weber, intitulată: "Deportarea germanilor din sud-estul Europei în Uniunea Sovietică, 1945-1949".

Iată ce spune acesta: "La 6 ianuarie 1945, Comisia aliată de control din România, care era dominată de sovietici, l-a anunțat pe Rădescu că-i va deporta din România pe germani. La 13 ianuarie, Rădescu, primul-ministru al României, a înaintat un protest Comisiei aliate de control, în speță lui Vinogradov, conducătorul acestei comisii. Neținând seama de protestul Guvernului român, Comisia aliată de control i-a deportat totuși pe germani, pe o parte mare din germani, în Rusia".

Și iată care este concluzia autorului german Georg Weber, la pagina 129: "Oricum, Guvernul român nu poate fi acuzat în nici un caz că i-ar fi predat de bună voie pe germani sau că ar fi contribuit la acest act samavolnic de deportare a lor în Rusia."

Deci, dacă însăși partea germană disculpă Guvernul român, societatea românescă, cum venim noi acum să acuzăm Guvernul român și statul român de astăzi. Evident că aceste despăgubiri trebuie date de către Guvernul sovietic, cel care este autorul acestor deportări.

Vă rog să fiți de acord cu această eliminare "deportate în străinătate".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Eu am precizat, ne găsim într-o procedură de urgență. Textul care era în discuție era doar alin.3 al art.8, dumneavoastră vă reîntoareceți, prin propunerea pe care o faceți, la titlul legii, titlu care a fost deja adoptat și vreau să vă spun că în realitate, prin ordonanța de urgență se modifică un Decret-lege - nr. 118/1990 - care avea această redactare a titlului, deci nu mai putem acum noi să-l punem în discuție, după ce s-a depășit această fază. Eu vă întreb dacă sunt unele intervenții la art.8 alin.3. Nu sunt.

Deci vă rog, domnule deputat, vă rog să poftiți la pupitru, dacă aveți comentarii. Vă rog foarte mult.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Modificarea Decretului-lege nr.18, a articolului pe care l-ați menționat dumneavoastră, acolo se menționează formula: "deportați în străinătate". Deci propunerea mea este de eliminare a acestei formule.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

De unde, domnule deputat. De unde s-o eliminăm?

Domnule deputat, am impresia că aveți un alt text. Vă rog să aveți în vedere că la textul alin.3 al art.8, la redactarea dată de Senat, Comisia pentru muncă și protecție socială a făcut un raport suplimentar și vă întreb, aveți asupra dumneavoastră raportul suplimentar? Dacă aveți asupra dumneavoastră raportul suplimentar, veți vedea că e cu totul altfel tratată problema.

Stimați colegi,

Dacă în legătură cu acest text nu sunt alte comentarii, eu îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari.

Stimați colegi, vă rog să vă exprimați votul prin ridicarea mâinii.

Voturi împotrivă? Vă rog să ridicați mâinile. Voturi împotrivă?

Stimați colegi, vă rog să vă exprimați votul.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Pentru ce?, domnule președinte.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu întrebați pentru ce, pentru că am spus ce se votează și cred că aveți materialul.

Abțineri? Vă rog să numărați abținerile?

Stimați colegi, votul se repartizează astfel, ca urmare a numărării de către secretari: voturi pentru - 101, voturi contra – 16, abțineri – 29. Ne găsim în cvorumul de lucru anunțat, chiar mai mult decât atât. Textul a fost adoptat.

Urmează ca acum să ne exprimăm votul final asupra proiectului de lege, însă constatăm că nu există întrunit cvorumul constituțional de 172, votul final se amână pentru mâine, la ora 11,30, alături de celelalte proiecte de lege care au fost adoptate în săptămâna trecută și cele care au fost adoptate astăzi.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română.

În continuare, stimați colegi, luăm în discuție proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română.

În legătură cu acest proiect de lege, aș dori să știu dacă reprezentantul Guvernului este prezent aici. Deci este vorba de aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/1999; totodată, vreau să vă reamintesc că în ședințele anterioare s-au purtat discuții în legătură cu titlul ordonanței și, bineînțeles, și titlul proiectului de lege. În final, nu s-a putut supune votului, întrucât nu exista cvorumul necesar. Rog Secretariatul tehnic al Guvernului să-mi confirme dacă proiectul este susținut. Vă rog să veniți să vă prezentați.

 

Domnul Cristian Alexandrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt secretar de stat la Secretariatul de stat pentru problemele revoluționarilor, Cristian Alexandrescu.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Ce calitate aveți acolo?

 
 

Domnul Cristian Alexandrescu:

Secretar de stat.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Domnule secretar de stat, vreau să vă reamintesc și dumneavoastră că la ședința anterioară s-a pus în discuție titlul legii și titlul ordonanței, în concordanță cu avizul Consiliului Legislativ, în sensul că ar trebui ca referirea din titlu să privească Revoluția română din Decembrie 1989, având în vedere că Legea nr.42/1990 este singurul act care face referire la revoluție. Au fost discuții foarte ample, deci intervenții nu se vor mai face, vrem explicația din partea dumneavoastră la remarca care s-a făcut. Deci de corelare cu avizul Consiliului Legislativ atât în ce privește titlul ordonanței, cât și în ceea ce privește titlul legii.

 
 

Domnul Cristian Alexandrescu:

În ceea ce privește titlul legii, v-aș propune să rămânem la cel tipărit în ordonanță și anume "Revoluția română anticomunistă din Decembrie 1989", fiindcă, e clar, ceea ce au cerut masele, ceea ce au cerut cei care au luptat direct sau cei care au murit nu a fost o revoluție obișnuită, ci a fost o revoluție îndreptată împotriva sistemului comunist. A eluda, a ne face că nu înțelegem acest lucru, înseamnă a nu ține cont de sacrificiul suprem pe care acești oameni l-au făcut, de morții care au căzut, de cei 1000 de oameni care au murit pentru libertatea țării noastre și a ne scăpa de regimul comunist.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Vă rog să vă ocupați locul.

Precizarea care s-a făcut aici și toate intervențiile care s-au făcut în ședința anterioară au fost de corelare și de exprimare unitară terminologică din punct de vedere legislativ. Să nu folosim pentru aceeași instituție denumiri diferite, atâta timp cât o lege dată în 1990 a definit clar care este caracterul acestei revoluții.

Eu am să supun votului dumneavoastră titlul proiectului de lege, după care vom trece la dezbaterea ordonanței, cu propunerea făcută de Comisia juridică, de disciplină și imunități, ca să fie dezbătut în forma adoptată de către Guvern.

Voturi pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari.

Stimați colegi,

Vă rog să ridicați mâinile, pentru că cei care nu ridică mâinile sunt considerați că votează... Vă rog foarte mult.

Voturi pentru? Ridicați mâna, cei care vă exprimați pentru titlul legii.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați.

Abțineri?

Stimați colegi, votul se distribuie în felul următor: pentru – 125, contra – 5, abțineri – 11.

Ne găsim în cadrul cvorumului care a fost anunțat la începutul ședinței. Luăm în discuție ordonanța.

Doamna deputat, vă rog poftiți la microfon.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte de ședință,

Cu respect, vă rog să invitați secretarii de ședință să numere colegii care sunt în sală. (Vociferări în sală.)

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Cristea, nu intrați în contradictoriu cu colega de Parlament, dânsa nu a contestat rezultatul votului.

Vă rog să observați că ceea ce a pus în discuție este cvorumul, ca urmare a faptului că imediat după vot au ieșit din sală mai mulți colegi.

Deci, domnule Cristea, vă rog să luați loc în sală. Este vorba de cvorumul cerut de un vicelider al unui grup parlamentar și, ca atare, rog secretarii de ședință să procedeze la numărarea deputaților prezenți.

Da, poftiți, pe probleme de procedură.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Cvorumul s-a stabilit pe votul de adineauri, constatat de către cei care conduc ședința, deci de către domnia-voastră și cei doi secretari. Ce să constatăm acum, să numărăm încă o dată ceea ce am constatat exact adineauri? Și dumneavoastră v-ați exprimat că suntem în cvorumul legal de dezbatere! Mi se pare neserioasă intervenția, ca și faptul că dumneavoastră îi dați curs. Dacă contestă rezultatul votului, să-l conteste oficial, în numele grupului, dar dacă nu-l contestă, trebuie să continuăm dezbaterile. Vă rog frumos, asta este procedura.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, nu vă faceți că nu înțelegeți ceea ce am explicat. Dacă nu v-a fost clar, vă mai explic încă o dată. Doamna deputat nu a contestat rezultatul votului. Nu a contestat rezultatul votului! A cerut să se verifice cvorumul după ce s-a exprimat votul, ca urmare a plecării unor deputați din sală.

Deci, rog colegii secretari să procedeze la numărarea deputaților prezenți în acest moment în sală.

Stimați colegi,

În urma numărării prezenței efective în sală a deputaților, de către secretari, imediat după exprimare a votului, rezultatul este următorul: sunt prezenți în momentul de față 117 deputați.

Cvorumul de lucru care a fost anunțat a fost de 136. Deci ceea ce se întâmplă în mod frecvent este următorul lucru: sunt colegi care în permanență pendulează, intră, ies, pleacă și totdeauna va fi această fluctuație. Deci, în momentul de față, nu ne găsim în cvorumul de lucru.

Dacă în 5 minute nu se restabilește cvorumul de lucru, vom trece la aplicarea dispozițiilor regulamentului. Rog liderii grupurilor parlamentare să-și mobilizeze colegii, pentru ca să putem continua dezbaterea asupra Ordonanței pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română. Nu se restabilește cvorumul, nu putem continua activitatea în Camera Deputaților.

Repet apelul pe care l-am adresat liderilor grupurilor parlamentare, să încerce să restabilească cvorumul de lucru, convocând colegii în plenul Camerei Deputaților, în aula Parlamentului.

Rog, stimați colegi, ocupați-vă locurile, încercați să nu mai ieșiți în permanență din sală. Adresez apelul și către cei care au plecat, de a reveni în aulă.

Stimați colegi, constatăm că nu s-a reunit cvorumul, aplicăm prevederile art.128 alin.3 și se suspendă ședința.

Lucrările se reiau mâine, marți, la ora 8,30, 50 de minute fiind afectate pentru intervenții și declarațiile politice.

Bună seara!

Ședința s-a încheiat la ora 18,33.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 12:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro