You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 16-12-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 1999

4. Dezbaterea propunerii legislative privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii (amânarea votului final).  

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

................................................

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Continuăm dezbaterile la proiectul de Lege privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii.

Voci din dreapta:

Cvorumul! Cât este cvorumul?!

Domnul Vasile Lupu:

mulțumim reprezentanților Guvernului, dar, în condițiile de astăzi, proiectul de lege nu a putut fi dezbătut.

Avem de votat pct. 17 alin. 2. Dezbaterile s-au consumat în ședința precedentă.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei, din raportul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Punctul următor, punctul 18 din raportul inițial, propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțieri?

Votat.

Titlul II: "Pescuitul în bazine naturale și autorizarea pescuitului" – varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul V "Protecția fondului piscicol". Deci Cap.I devine Titlul V, cu următoarea denumire "Protecția fondului piscicol"

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.21, Cap.II devine Cap.I.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul Cap.I "Administrarea și exploatarea fondului piscicol"

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.22 – comisia propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.23 - se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct. 24, eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La pct.25, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct. 26, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct. 27, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.28, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.29, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La pct.32, se păstrează textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

De la pct.32 până la 39, în raport, se propune eliminarea.

Există comentarii, obiecțiuni? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.40, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.41, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.42, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.43.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.44.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.45 – 46, se propune eliminarea.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.47, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.48, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.49, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.50, raport suplimentar, pag.7, pct.4.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.51, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.52, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Cap.III, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Titlul Cap.IV, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.54, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.55.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.56.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.57.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.58.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.59, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.60.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.61...

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

61, 62, 63, eliminare.

Domnul Vasile Lupu:

Pct.61, 62, 63, se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.64, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.65, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.66, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.67 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.68, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.69, varianta comisiei, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.70 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.71, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.72 - "Dezvoltarea activității de piscicultură"

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.73, raport comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.74, raport comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.75, 76, 77, se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.78, raport suplimentar, pag.8, pct.5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.79, raport principal.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.80 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.81, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.82, varianta comisiei.

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Raport suplimentar.

Domnul Vasile Lupu:

Da, raport suplimentar, pag.8, pct.6, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.83, raport suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.84, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

De la pct.85 până la 93, comisia propune eliminarea.

Există obiecțiuni? Nu există.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.94, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.96, eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.97, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.98.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.98 – 100, se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.101, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.102, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.103 și 104, eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.105, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.106, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.108, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.109, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.110, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.111, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.112, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.113, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.114, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.115, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.116 – 117, se propune eliminarea.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.118, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.119, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.120, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.121, 122, 123 și 124 se propun a fi eliminate.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.125.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.126.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.127.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.128, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.129, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.130, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.131, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.132, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.133, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.134.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.135.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat, în sensul de a fi eliminat.

Pct.136, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.137, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

De la pct.138 până la 144, inclusiv, se propune, de către comisie, eliminarea.

Există comentarii, obiecțiuni? Nu există.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.145, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.146, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.147.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.148.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.149.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.150.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.151.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.152.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.153.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.154.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.155 – se propune eliminarea.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.156.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.157.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.158.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.159, nemodificat.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.160 și 161 se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.162, raport suplimentar, pag.9, punctul 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.163, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.164, raport suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.165, raport inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.166, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.167 – 168, două propuneri de eliminare.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.169, raport suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.170, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.171.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.172.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

La pct.11 din raportul suplimentar, sunt două anexe.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog să treceți la raportul suplimentar, pentru a urmări anexele.

Pct.11 din raportul suplimentar.

Există comentarii? Nu există.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Anexa nr.2 și Anexa nr.4.

Domnul Vasile Lupu:

Anexa nr.2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr.3 nu există, domnule președinte?

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Anexa nr.4. Anexa nr.3 există, dar nu e modificată.

Domnul Vasile Lupu:

Anexa nr.3 din textul inițiatorului, din raportul inițial.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Anexa nr.4, din raportul suplimentar.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi,

Este un proiect de lege organică. Nu suntem în cvorumul pentru legea organică și amânăm votul până la o dată viitoare, când vom întruni cvorumul.

Stimați colegi,

Față de eficiența dezbaterii ultimului proiect, consider că putem opri ședința aici.

Reluăm lucrările în plen luni, la ora 15,00 în ședința comună, de celebrare a 10 ani de la Revoluția Română.

Un week-end cât mai plăcut și un Guvern nou, pe săptămâna viitoare!

Ședința s-a încheiat la ora 11,15.