Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 13-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999

5. Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Trecem la partea a doua a acestui program referitor la întrebări, întrebări care sunt adresate membrilor Guvernului și la care se prezintă răspunsul oral.

La întrebarea domnului deputat Marian Sârbu, mărirea termenului de 5 zile de păstrare la poștă a pensiilor.

Domnule deputat, vă rog să veniți să dezvoltați cât de cât întrebarea ... Da, mai aveți și o a doua întrebare, cu descentralizarea eliberării biletului de tratament pentru pensionari.

Vă rog să le concentrați.

Domnul Marian Sârbu:

Da, domnule președinte.

Am două întrebări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Prima se referă la faptul că foarte mulți pensionari consideră prea mic termenul de 5 zile în care oficiile poștale păstrează în caseriile proprii pensia unui beneficiar negăsit acasă. Am rugat să mi se răspundă dacă ministerul ar putea solicita Poștei Române să mărească acest termen și, firește, să aflăm în ce stadiu se află această convenție, iar cea de-a doua întrebare este legată tot de viața pensionarilor și anume a celor organizați în CAR-ul pensionarilor din Oltenița care, prin președintele acesteia, domnul Aurel Dumitrescu, solicită o descentralizare a eliberării biletelor de tratament pentru pensionari. Mulți pensionari sunt nemulțumiți de faptul că trebuie să facă uneori câteva drumuri până la Călărași pentru a intra în posesia unui bilet de tratament și solicită sprijin în sensul distribuirii biletelor la Oltenița, iar, chiar mai mult decât atât, organizația respectivă consideră că se poate implica în distribuirea biletelor către pensionarii din zona Oltenița. Acestea sunt întrebările, aștept răspunsul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat. Va răspunde doamna Simona Marinescu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale la cele două întrebări adresate de domnul deputat Marian Sârbu.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

Doamna Simona Marinescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu aș vrea să dau citire acestor răspunsuri, pentru că i le voi înmâna domnului deputat, aș vrea să fac doar scurte explicații în legătură cu cele două întrebări.

În ceea ce privește termenul de 5 zile cât pensionarul este așteptat la oficiul poștal pentru a-și ridica pensia în situația în care n-a fost găsit la domiciliu, aceasta este prevederea actualei convenții cu Compania Națională Poșta Română pe motiv că pentru retururile de pensii, poșta nu percepe comision și el este dispus să stea 5 zile cu aceste sume. Am luat act de faptul că pensionarii în multe cazuri nu reușesc în cele 5 zile să-și ridice banii și în următoarea convenție vom negocia un termen mai mare. Ar fi foarte bine ca termenul să cuprindă exact perioada de plată pentru toți pensionarii. Deci, atâta vreme cât banii se rulează prin poștă pentru toți pensionarii în plată, să stea în așteptare și mandatele celor care n-au fost găsiți la domiciliu. Încercăm să negociem această prevedere în următoarea convenție, deci pentru anul următor.

În ceea ce privește distribuirea biletelor de tratament, este în obișnuința noastră ca la solicitarea organizațiilor de pensionari, ca de altfel și la solicitarea organizațiilor sindicale să organizăm și alte puncte de lucru decât ale direcțiilor generale de muncă și protecție socială pentru că altfel riscăm să ne adresăm acelorași persoane în fiecare an. Deci o distribuție teritorială mai extinsă, mai amplă ne-ar ajuta să dăm bilete și celor care n-au știut niciodată de această formă de protecție socială și suntem de acord ca în perioada următoare să distribuim prin organizația de pensionari locală bilete de tratament și la Oltenița.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Înmânați și răspunsul în scris domnului deputat. Ați primit? Domnule deputat, aveți comentarii? Nu aveți. Este în ordine. Deci, Ministerul Muncii din acest moment nu mai are de răspuns.

La întrebarea domnului deputat Gheorghe Ana, situația Liceului de informatică din Petroșani, e vorba de domnul Gheorghe Ana, deputat de Hunedoara, din partea ministerului este prezent domnul secretar de stat Iosef Koto.

Rog, domnule profesor, domnule deputat, să prezentați pe scurt întrebarea.

Domnul Gheorghe Ana:

Eu am primit un răspuns scris care nu a fost la obiect și am revenit la prima întrebare.

Domnul Acsinte Gaspar:

Dacă puteți vorbi puțin mai tare, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ana:

Eu am primit săptămâna trecută un răspuns scris la prima întrebare, mi se pare, din 3 noiembrie, la care am revenit, fiindcă răspunsul era cu totul nemulțumitor și nu venea în întâmpinarea întrebării.

Vreau ca și în seara asta să fiu foarte clar. Eu nu întreb ce s-a întâmplat cu o anume profesoară de acolo, nici cu un anume profesor, eu întreb de ce s-a ajuns la situația în care elevii, cel puțin 3 săptămâni au făcut grevă, apărându-și profesorii în care aveau încredere, de ce Ministerul Educației Naționale sau verigile sale din teritoriu, cu atâta grabă au aprobat o demisie, în condițiile în care suntem plini de suplinitori care asigură "calitatea" învățământului și instrucției în România?

Acolo era vorba de 2 profesori recunoscuți de părinții elevilor și de elevi. Se cerea un alt tratament decât cel la care au fost supuși, pur și simplu, administrativ, birocratic. Acesta este sensul întrebării. Și am întrebat clar: sistemul nostru, al învățământului, are excedent de cadre încât să ne putem dispensa cu atâta ușurință de cele recunoscute? Dacă sunteți în măsură să-mi dați răspuns la aceste întrebări, îl accept. Dacă mi se va răspunde din nou cu fișa... nu știu cum o cheamă pe acea profesoară, refuz acest răspuns.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule profesor.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

Domnul Iosef Koto:

Domnule președinte,

Onorată asistență,

În legătură cu interpelarea domnului deputat, Ministerul Educației Naționale emite următorul anunț. Din actele analizate și din informațiile furnizate de ISJ Hunedoara, referitor la demisia din învățământ a domnilor profesori Rizopol Constantin – titular și Petrescu Andreea Dana Fulga – detașat, care face obiectul interpelării domnului deputat Ana Gheorghe reies următoarele.

Conducerea Ministerului Educației Naționale consideră că aplicarea corectă a legislației în vigoare este o condiție sine qua non atât pentru angajații ministerului, cât și pentru angajații instituțiilor subordonate acestuia, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ. Ministerul Educației Naționale are obligația de a respecta și a aplica legile în vigoare, singurul organ competent în emiterea legilor fiind Parlamentul.

Deci, eu cred că în acest caz, ministerul a respectat legea și nu birocrația, cum a afirmat domnul deputat. Doresc să subliniez faptul că actuala situație în care personalul din învățământ este supus unor numeroase provocări generate de problemele sociale cunoscute ca o sursă suplimentară și absolut nejustificată de tensiune nu ar face decât să compromită amplul proces de reformă declanșat de Ministerul Educației Naționale.

Informațiile pe care le-am folosit în răspunsul dat se bazează pe verificarea atentă a respectării procedurilor legale privind acțiunea de detașare a personalului didactic la nivel național în general și în special în județul Hunedoara. Suntem de acord ca situația de la Liceul de informatică din Petroșani și, implicit, al celor doi profesori de limba și literatura engleză să sprijine calitatea învățământului, dar în limitele respectării legii.

Legea nr.128 din 1997 privind Statutul personalului didactic prevede diverse posibilități de ocupare a posturilor didactice vacante în învățământul preuniversitar. Astfel, doamna profesoară Petrescu Andreea Dana Fulga poate să-și pună în valoare calitățile profesionale prin participarea la concursul de titularizare în învățământ sau la concursul de pretransferare a personalului didactic conform art.11 și art.12, precum și art.101 din legea menționată. Actul de demisie al domnului profesor Constantin Rizopol în semn de solidarizare cu situația în care se află doamna profesoară Petrescu Andreea este un act de voință unilaterală care nu poate fi îngrădit de minister, respectiv de instituțiile subordonate acestuia.

Referitor la întrebarea formulată prin adresa nr.12475/1999, demisia din îmnvățământ a domnilor profesori Constantin Rizopol, titular, și Petrescu Andreea Dana Fulga, detașat, vă comunicăm că ne menținem răspunsul dat la interpelarea din data de 15 noiembrie 1999.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Răspunsul nostru l-am depus și în scris la secretariat.

Mulțumesc frumos.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, o să primiți răspunsul scris. În replică nu mai puteți interveni acum, că suntem în faza întrebărilor. Ați primit răspunsul scris. La nevoie, faceți o nouă revenire.

Domnul Gheorghe Ana: (din sală)

N-am înțeles nimic.

Domnul Acsinte Gaspar:

N-ați înțeles nimic.

Poftiți, domnule deputat, și explicați ce se întâmplă atunci.

Domnul Gheorghe Ana(HD):

Nici colegii, nici eu n-am înțeles nimic. Noi am întrebat să ni se explice de ce se produc aceste anomalii în învățământ. Într-o unitate de elită, nu orice unitate, s-a produs greva elevilor. Mass-media locală a avut timp la îndemână să publice acest conflict, s-au deplasat părinții și elevii 100 de km de la Petroșani la Deva să protesteze acolo. De ce? Eu n-am cerut să-mi explice situația profesorilor. Eu am cerut cu totul altceva.

În al doilea rând, domnule președinte, și domnule secretar de stat, înainte vreme tot așa se trimiteau de către amărâți petiții la Comitetul Central al Partidului Comunist. De acolo, ele se trimiteau la comitetul județean de partid, adică exact acolo unde nu trebuia. Așa se întâmplă în Parlamentul României. Eu, deputat al României, cer unui ministru să verifice o situație de fapt. Ministerul n-o verifică. Trimite pur și simplu administrativ acea scrisoare. Unde? Tot acolo unde s-a produs fenomenul, în loc să-l verifice prin corpul său de control să vină în fața Parlamentului, în fața deputatului care a ridicat o asemenea problemă, nu a lui Ana Gheorghe, a oricărui deputat al României, să spună lucrurilor pe nume.

Nu sunt deloc mulțumit cu un asemenea stil de lucru. De aceea, refuz să primesc un asemenea răspuns.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, sigur, trebuie să refaceți, probabil, întrebarea, transformați-o într-o interpelare ca, într-adevăr, să vi se răspundă la ceea ce dumneavoastră ați solicitat ministerului.

De la Ministerul Agriculturii dacă este cineva? Da.

Domnul deputat Dragu este? Da.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Este vorba de întrebarea adresată ministrului Ioan Mureșan referitoare la acțiunile întreprinse conform propunerilor din notele de control ale Departamentului de control al Guvernului în Insula Mare a Brăilei.

Vă rog să dezvoltați pe scurt întrebarea.

Domnul George Dragu:

Colegii mă anunță că domnul ministru și-a dat demisia, dar probabil că răspunsul dumnealui era mai înainte dat, așa că o să fiu în continuare curios să-l ascult.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să vă formulați întrebarea.

Domnul George Dragu:

E de notorietate modul dezastruos în care Societatea Insula Mare a Brăilei a fost administrată în ultimii ani de către specialiștii desemnați de către Ministerul Agriculturii. Tot de notorietate este și controlul efectuat de Departamentul de control al Guvernului. Constatările rezultate în urma acestui control au dus la propuneri printre care și la punctul 3 se regăsește următoarea propunere: Ministerul Agriculturii și Alimentației va dispune efectuarea unei verificări privind aplicarea tehnologiilor de înființare a culturilor de rapiță, orz și grâu pentru anul agricol 1998-1999.

Scopul întrebării mele era să aflu ce s-a întreprins în acest sens, care au fost măsurile dispuse și dacă acestea s-au finalizat, care au fost concluziile și măsurile luate.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Constat că întrebarea dumneavoastră a fost adresată atât Ministerului Agriculturii, ministrului de interne, Dudu Ionescu, și președintelui Fondului Proprietății de Stat. Deci, sigur, așteptați răspuns de la fiecare. Dăm cuvântul domnului secretar de stat, Aurel Pană, de la Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Vă rog să prezentați răspunsul la întrebarea domnului deputat.

Domnul Aurel Pană:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să prezint domnului deputat George Dragu răspunsul pe care l-a redactat cabinetul domnului ministru Ioan Avram Mureșan.

Vă informăm că în lunile august și septembrie, corpul de control și inspecție al Ministerului Agriculturii și Alimentației și specialiști pe domenii din minister și oficiul județean au efectuat sondaje complexe privind activitatea tehnică și economică în anii 1998 și 1999 la unitatea mai sus menționată. Principala deficiență constatată se referă la lipsa unui program fundamentat de chimizare care să permită obținerea unor recolte superioare atât cantitativ, cât și calitativ. Aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și pesticide pentru anii 1998 și 1999 s-a efectuat înainte ca Ministerul Agriculturii și Alimentației să se implice în monitorizarea activității Societății Comerciale Insula Mare a Brăilei S.A., iar corecțiile aduse din mers nu puteau fi eficiente deoarece buruienile ajunseseră deja la maturitate. Aprovizionarea cu pesticide nu s-a făcut pe bază de comandă și contract cu măsuri asiguratorii de combatere. Nu s-au respectat perioadele optime de combatere, ceea ce a condus la un grad de îmburuienare fără precedent.

Culturile din toamna anului 1998, grâu, orz și rapiță, practic, nu au fost fertilizate, ceea ce a condus la o calitate slabă a semințelor. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie cultura de rapiță care a avut la recoltare peste 9% din corpuri străine cu toate măsurile tehnice luate la reglarea combinelor.

De asemenea, pe baza programului de restructurare, s-au luat măsuri în care unele sunt în derulare, deoarece necesită timp de verificare. Analiza, așa cum solicitați și dumneavoastră, se va finaliza până la data de 31 ianuarie 2000. În prezent, se verifică fiecare notă contabilă, stocurile de substanțe chimice, consumurile specifice, tehnologiile de administrare și se elaborează un program complet de chimizare.

Cu toate greutățile întâmpinate în campania din vara și toamna acestui an agricol, măsurile luate s-au concretizat totuși în câteva realizări. În primul rând, s-a realizat cea mai scurtă și eficientă campanie de recoltare de păioase din activitatea societății. S-au arat circa 30.000 de hectare și s-au însămânțat circa 7000 de hectare cu rapiță, 3.000 ha cu orz și circa 14.000 ha cu grâu.

Semnează. Ion Avram Mureșan.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă puteți prezenta răspunsul în scris.

Dacă de la Ministerul de Interne se găsește cineva ca să răspundă pentru domnul deputat Dragu. Mai trebuia de la F.P.S., dacă este cineva.

Da. Domnul Victor Eros, vicepreședinte. Veți răspunde tot la întrebarea pe care a formulat-o domnul deputat George Dragu legat de Insula Mare a Brăilei.

Domnul Victor Eros:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Mi-aș permite să citesc sfârșitul răspunsului. Am pregătit un răspuns în scris mai detaliat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. E bine să-l prezentați succint pentru că tot trebuie să i-l înmânați domnului deputat.

Domnul Victor Eros:

Da, domnule președinte.

În ceea ce privește Fondul Proprietății de Stat, pe baza celor constatate de Corpul de Control al primului ministru, am luat măsurile care se impun, am numit un nou consiliu de administrație în care F.P.S.-ul este reprezentat de Truță Enea Ion și Șerbănescu Daniel. Toate hotărârile care s-au propus a se lua de către Corpul de Control au fost adoptate în adunarea generală din 24 noiembrie pe baza mandatului dat de Fondul Proprietății de Stat.

Eu consider că partea care ne-a privit pe noi am îndeplinit-o.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog să primiți răspunsul în scris.

Dacă de la Ministerul Sănătății este cineva? Da. Atunci o să dăm cuvântul domnului deputat Petru Bejinariu pentru a-și prezenta pe scurt întrebarea referitoare la revocarea Ordinului nr.772/1999 al ministrului sănătății.

Aveți cuvântul. Vă rog să vă prezentați pe scurt întrebarea, domnule deputat.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ministerul a avut întrebarea. Deci, eu mă voi rezuma la a o adresa direct.

Este vorba de aplicarea Ordinului 772/1999 a ministrului sănătății care anulează gradele profesionale la peste 500 de medici care lucrează în sistemul de ambulanță. Nemulțumirea, sigur, că a fost declarată. Ca urmare, unii medici din județul Suceava ni s-au adresat și atunci noi am formulat următoarea întrebare: vă rugăm, domnule ministru, Hajdu Gabor, să precizați pentru medici, pentru pacienți, pentru autoritățile locale, care motive au determinat decizia aceasta și când veți emite un ordin reparator.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul secretar de stat Irineu Popescu de la Ministerul Sănătății, pentru a prezenta răspunsul la întrebarea domnului deputat.

Domnul Irineu Popescu:

Aș începe cu un mic preambul. După cum știți, asta este o problemă sensibilă care a făcut obiectul și nomenclatorului precedent publicat...

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog mai tare. Vorbiți în microfon, domnule secretar de stat.

Domnul Irineu Popescu:

Ministerul Sănătății lucrează la noul nomenclator de specialități de aproape un an de zile și, în forme succesive, au fost publicate o serie, aș spune eu, de forme preliminare de nomenclator. Încep, deci, prin a vă răspunde la ultima parte a întrebării: când vom repara această greșeală. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a formei definitive. Deci, ceea ce s-a publicat până acum este încă o formă preliminară, ultima înainte de publicarea formei definitive, și, în momentul în care vom publica forma definitivă, vom răspunde și acestei întrebări a dumneavoastră. Pentru că între timp noi am purtat negocieri cu medicii de la Salvare și am ajuns la un punct de vedere comun. Acest punct de vedere comun are următoarea bază: gradele și titlurile și specializările pe care le-au obținut până acum rămân valabile și nu le contestă nimeni.

În ceea ce privește accesul lor la medicina de urgență ca specialitate, am convenit cu ei să alegem o formulă mai acceptabilă decât cea propusă de minister în această ultimă variantă publicată și, deci, în varianta finală, ei să poată accede la această a doua specializate conform procedurilor existente care implică o anume vechime și un examen. Deci, nu mai implică acei doi ani de pregătire care se menționează. Și la negocierile respective toată lumea a fost mulțumită cu această formă.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog să înmânați și răspunsul scris domnului deputat.

Domnul deputat George Dragu mai este pe aici? A plecat.

Dau cuvântul domnului deputat Petre Naidin pentru a prezenta întrebarea privitoare la stadiul demersurilor inițiate de Inspectoratul Poliției județene Călărași în realizarea asocierii. Vă rog să prezentați pe scurt.

Domnul Petre Naidin:

Este vorba de o situație de fapt în Municipiul Călărași în care primarul, primarul nostru iubit, este cunoscut după norma "Ce-a mai făcut dracul" – așa îl cheamă. A făcut multe în municipiu, evident, nu bune, ne-a mai făcut și de râs, dar a iscat o anumită problemă juridică pentru că a trebuit să mă adresez ministrului de interne, întrucât luându-și un pseudoconsilier venit din patru zări, i-a încredințat ștampila primăriei pentru a realiza anumite contracte de asociere ale autorității locale cu anumite firme interesate pentru dezvoltarea unei afaceri în Călărași. Așa a relatat presa locală cazul și a trebuit să mă adresez ministrului pentru a verifica această problemă.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule general Gheorghe Carp, aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebarea domnului deputat Petre Naidin.

Poftiți.

Domnul Gheorghe Carp:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Domnule deputat Petre Naidin,

Urmare interpelării dumneavoastră înregistrată la nr.1007 A din data de 24 noiembrie 1999 și adresată Ministerului de Interne, am onoarea să vă comunic următoarele: primarul Municipiului Călărași, domnul Dragu Nicolae, l-a cunoscut pe G.N.Bejan în luna februarie 1999 când acesta a participat la dezvelirea ansamblului monumental "Traian și Decebal". Din datele furnizate de primar, a rezultat că văzând că George Bejan este un om influent și cunoscător al câtorva limbi străine, l-a rugat să găsească investitori străini care să participe la finanțarea unor obiective de pe raza Municipiului Călărași, nominalizând în acest sens ca specialist ecologist în zona liberă Călărași, linia bac Călărași-Silistra.

Domnul primar Dragu Nicolae l-a împuternicit verbal pe George Bejan să-l reprezinte în discuțiile cu eventualii investitori străini, dar nu a emis nici-o decizie scrisă în acest sens.

În lunile iulie 1999, G.N.Bejan a venit la Călărași cu o delegație a firmei de consultanță "Consulting S.R.L." București, firmă cu care primăria a încheiat un proiect de acord privind trei investiții, și anume: zona liberă Călărași, linie bac Călărași, alimentare cu apă canalizare, electricitate, gaz, telefonie, gunoi și încălzire. Pe acest document, lângă semnătura primarului, este și semnătura domnului G.N.Bejan, ca expert-consilier.

Din cercetările efectuate, a rezultat că semnătura lui G.N.Bejan nu a produs consecințe pentru Primăria Călărași din simplul motiv că investițiile respective nu au fost promovate din lipsa fondurilor bănești. G.N.Bejan nu a fost angajatul Primăriei Călărași și nici nu a primit vreo sumă de bani de la această instituție. După ce organele de poliție au adus la cunoștința primarului că G.N.Bejan nu este reprezentantul legal al U.G.I.R. 109, acesta a luat hotărârea de a interzice accesul în Primăria Călărași. Ca urmare, după data de 1 august 1999, G.N.Bejan nu a mai fost văzut pe raza Municipiului Călărași și nu sunt alte semnalări privind posibilitatea ca el să reprezinte Primăria Călărași fără împuternicire legală.

Cu adresa nr.142.782 din 29 noiembrie 1999, s-a solicitat Curții de Conturi Călărași să efectueze o verificare la Primăria Municipiului Călărași cu privire la stadiul realizării investițiilor "Linie bac Călărași-Silistra" și zona liberă Călărași și sumele de bani cheltuite pentru aceste investiții.

Cu deosebită considerație,

Semnează domnul ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu.

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule general.

Domnule deputat, să primiți răspunsul în scris, și continuăm.

Dau cuvântul domnului deputat Gheorghe Ana pentru întrebarea care a fost adresată Ministerului Sănătății referitoare la modalitățile avute în vedere pentru tratamentul leucemiei.

Aveți cuvântul, domnule deputat, pentru a prezenta pe scurt întrebarea dumneavoastră.

Domnul Gheorghe Ana:

Întrebarea se referă la interesul Ministerului Sănătății în a introduce în practicile curative metode noi pentru tratamentul acestor boli cum este leucemia și vin cu această întrebare, întrucât foarte mulți oameni, electori din circumscripția de unde sunt, sunt interesați într-un răspuns de genul acesta.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule secretar de stat, Irineu Popescu de la Ministerul Sănătății, vă rog să prezentați punctul de vedere la problema ridicată de domnul deputat Gheorghe Ana de Hunedoara.

Domnul Irineu Popescu:

Pe scurt, răspunsul ca atare sună cam așa, cu permisiunea dumneavoastră am să mai fac un scurt comentariu după.

Au fost adresate trei întrebări, al căror conținut este legat de leucemie. Prima întrebare se referă la utilizarea acidului retinoidic în tratamentul leucemiei și măsura în care acest tratament este utilizat în România. În urma consultării cu comisia de oncologie a Ministerului Sănătății, a reieșit că pentru anumite tipuri de leucemie acidul retinoidic se folosește curent.

Referitor la întrebarea: când vor fi trimiși medici la specializarea în centrele unde sunt dezvoltate tehnici noi în tratarea leucemiei, vă aducem la cunoștință că specialiștii români au fost și sunt trimiși în mod continuu la specializări în Franța, Germania, Austria, Ungaria.

Cât privește interesul nostru pentru introducerea în practica de tratament a noilor proceduri în detrimentul chimioterapiei, vă precizăm că tratamentul unei afecțiuni oncologice este complementar: chimioterapie, radioterapie și metode noi și că se aplică de la caz la caz. Acesta este răspunsul scris la care aș putea să adaug: tratamentele oncologice sunt pe de o parte tratamente foarte scumpe, pe de altă parte ele nu sunt lipsite de efecte nocive. Noi nu ne putem permite să introducem în practică decât tratamente acceptate și intrate în așa-numitele protocoale standard. Metode noi apar cu sutele, apar cu miile, în fiecare săptămână, lună și an, nu mai vorbim. Dintre acestea, o parte sunt reținute în tratatele de specialitate ca metode standard și intră în protocoale standard și acestea avem obligația să le introducem și să le acoperim financiar, restul, o mare parte din ele, rămân la stadiul experimental și, în cazul acesta, Ministerul Sănătății le inventariează ca atare, specialiștii noștri le cunosc dar nu le aplică atâta vreme cât ele nu devin procedee standard.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, Gheorghe Ana, vă rog să primiți răspunsul scris.

Stimați colegi,

Am epuizat partea consacrată răspunsurilor la întrebările ce au fost adresate membrilor Guvernului.

Potrivit programului, urmează să trecem la interpelări. Vreau să vă fac următoarea precizare: că în această ședință se prezintă doar obiectul interpelării, fără nici-un fel de dezvoltare. Dezvoltarea interpelării are loc în ședința din ziua în care este consacrată dezbaterii interpelărilor și când cel interpelat va fi prezent.

Deci, repet, în acest moment, se prezintă doar obiectul interpelării într-o formă foarte succintă.

Are cuvântul domnul deputat Serac Florian.

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru de externe, Andrei Pleșu, și se referă la...

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog obiectul interpelării.

Domnul Florian Serac:

Asta vroiam.

...și se referă la informațiile care se dau turiștilor din Germania care vor să intre în România și solicită viză de intrare în România de la Ambasada României la Bonn și, mai recent, la Berlin.

Funcționarii ambasadei susțin că numai de la sediul acesteia se acordă aceste vize iar până în prezent acești turiști primeau viză și la intrarea în țară, la graniță.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru pentru a ne explica de ce și ce interes are ambasada pentru a-i plimba pe acești doritori de a intra în România dintr-o parte în alta.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Vă rog să-mi predați interpelarea. Ați depus-o la birou. Bun. Foarte bine.

Are cuvântul domnul deputat Simion Darie pentru, tot așa, a prezenta obiectul interpelării.

Domnul Simion Darie:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată primului-ministru Radu Vasile.

În urma unor sesizări și luări de poziție în mass-media, corpul de control al primului-ministru a demarat o anchetă privind legalitatea licitației 008 organizată pentru selectarea unor manuale alternative. Raportul corpului de control a semnalat, fără lipsă de echivoc, ilegalitățile grave care s-au produs în desfășurarea licitației. Cu toate că raportul prezenta pe larg și fără nici-un fel de dubii încălcări grosolane ale legilor și regulamentelor în vigoare, propunerile finale s-au îndulcit nepermis de mult, mergându-se până acolo încât să se lase la latitudinea Ministerului Educației stabilirea anulării licitației.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, nu dezvoltați astăzi interpelarea. Vă rog, prezentați obiectul și la ședința următoare veți dezvolta interpelarea in extenso.

Domnul Simion Darie:

Legat de această licitație am pus cinci întrebări și aștept răspuns la acestea.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă rog să-mi dați textul. Domnule deputat, vă rog să-mi predați textul.

Are cuvântul domnul deputat Petru Bejinariu. Înțeleg, domnule deputat, că aveți două interpelări. Vă rog să le prezentați obiectul.

Domnul Petru Bejinariu:

Prima interpelare se adresează Ministerului Afacerilor Externe, domnului Andrei Pleșu, și în care solicităm să se precizeze care este stadiul negocierilor la această dată între România și Republica Moldova și dacă acest tratat are elementele de transparență necesare și nu așa cum s-a întâmplat cu Tratatul româno-ucrainean.

A doua interpelare este adresată Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. La Vatra Dornei există o unitate de exploatare a sulfului, ea poluează foarte grav mediul și îl rog pe domnul ministru Romică Tomescu să precizeze, pentru populație, pentru autoritățile locale, ce măsuri concrete și pe termen scurt are în vedere M.A.P.P.M pentru această zonă foarte grav afectată. Această interpelare este în reluare, ea a fost adresată ministerului pe 1 noiembrie, răspunsul a fost amânat pe 8 noiembrie, și de atunci s-a așternut uitarea pe interpelarea noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi dați textele aici, ca să putem să le transmitem.

Domnul deputat Mihai Vitcu. Prezentați pentru dânsul?

Domnul Petru Bejinariu:

Domnule președinte,

Dânsul însoțește copiii din Fălticeni și vă roagă prin subsemnatul să predau materialele la secretariat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să mi le predați mie, sigur că da, și să se consemneze în stenogramă că domnul deputat Mihai Vitcu le-a depus.

Domnul deputat Ioan Mihai Popa. Domnule deputat, obiectul interpelării.

Domnul Ioan Mihai Popa:

Obiectul interpelării se referă la soluționarea pretențiilor părții suedeze, în legătură cu un împrumut efectuat în anii, 30. Întrucât până în prezent nu s-a ajuns la o soluție acceptată de ambele părți, rugăm pe domnul prim-ministru – care va fi – să ne precizeze nivelul și fundamentarea detaliată a pretențiilor Suediei; nivelul, fundamentarea, modul de evaluare și de plată a sumei oferite de partea română pentru stingerea pretențiilor suedeze. Prezentul demers - ținem să precizăm acest lucru – are ca scop continuarea negocierilor cu partea suedeză și în același timp găsirea unor soluții comparabile, cel puțin sub aspectul modalităților și al nivelului sumelor prin care s-au stins obligațiile României prin acordurile încheiate în perioada 1960 – 1976, față de alte țări, cum ar fi: Anglia, Franța, Elveția, Statele Unite. Este un grup de trei deputați.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi predați textul aici, domnule deputat.

Domnul deputat Gheorghe Oană. Vă rog să vă prezentați obiectul interpelării, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Oană:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Obiectul interpelării mele se referă la Ordonanța nr. 74, prin care s-au adus o serie de modificări la regimul accizelor, și prin aceasta, deși Parlamentul a aprobat o serie de amendamente la Ordonanța nr. 82, s-au adus o serie de prejudicii agenților economici mici și mijlocii. Și eu întreb în interpelare și cer primului-ministru să răspundă ce măsuri intenționează să ia pentru repararea acestei inadvertențe legislative și când va termina odată cu "hemoragia" aceasta de ordonanțe și ce intenționează în materie fiscală să întreprindă în viitor? Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi predați textul. L-ați predat?

Are cuvântul domnul deputat Vasile Mândroviceanu pentru a prezenta obiectul interpelării.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Romică Tomescu, ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului, și are ca obiect diferendul care există între Regia Națională a Pădurilor și Asociația patronală din România pentru prelucrarea și valorificarea ciupercilor comestibile, diferend în urma căruia România pierde anual zeci de milioane de dolari la export. Aștept răspuns din partea domnului ministru.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi predați textul interpelării. Are cuvântul domnul deputat Dumitru Popescu.

Domnul Dumitru Popescu:

Interpelarea mea este adresată domnului Radu Berceanu, ministrul industriei și comerțului, și se referă la faptul că în luna septembrie, în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii au fost analizate problemele ridicate de unitățile energetice din județul Gorj. Constatând că nu s-a făcut nimic, practic, de atunci și până acum, am rugat pe domnul ministru să examineze problemele respective și să ne dea răspuns în Camera Deputaților. Este vorba de stocul de combustibil pentru iarnă, de încărcarea termocentralelor, despre blocajul financiar și altele.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi predați textul interpelării.

Domnul deputat Vasile Vetișanu. Absentează.

Domnul deputat Petre Naidin. Aveți două interpelări. Vă rog să prezentați obiectul fiecăreia dintre ele.

Domnul Petre Naidin:

Mă adresez autorităților administrației publice centrale - nu mai definesc numele - privind situația de privatizare a unei societăți cu capital de stat din rețeaua Cerealcom, și respectiv, o stare de ilegalitate, așa cum mi-a fost semnalată, la conducerea Inspectoratului de poliție al județului Călărași.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Ați depus în scris...E depusă.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Ștefan Baban. Aveți două interpelări. Vă rog să prezentați doar obiectul, domnule deputat, dezvoltarea urmând să o faceți în ședința de dezbateri.

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare se adresează Secretariatului de stat pentru handicapați – cine este șef acolo – în care rog foarte respectuos să se ia măsurile să primească acești năpăstuiți ai soartei sumele care li se cuvin, deoarece din septembrie nu au mai primit nici un sfănțuleț, deci până la zi. Și aș vrea să știu când vor primi acești bani.

A doua interpelare este adresată bunului nostru coleg Traian Băsescu și se referă la transportul nostru către casă joia și vinerea; mă refer la corelarea orei când pleacă avionul joia sau vinerea către zona Suceava și Iași, în care suntem o sumedenie de parlamentari care ne deplasăm spre casă și pierdem o sumedenie de timp prin gări. Și aș ruga să găsească o soluție adecvată. O propunere ar fi să plece la ora 15,00, și așa pleacă când vrea el, dar măcar să fie oficial ora 15,00 de plecare a avionului către casă joia sau vinerea.

Și aș mai avea o rugăminte, tot legată de transport, poate reușește să găsească un vagon de transport persoane, în deplasarea noastră de la Botoșani către București, pentru că ceea ce avem la dispoziție acum nu se cheamă vagon, ci bătaie de batjocură.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi predați textele. Sunt predate, da?

Domnul deputat Lazăr Lădariu. Se pregătește domnul deputat Radu Mazăre. Dacă domnul deputat Radu Mazăre nu este, se pregătește domnul deputat Nicolae Leonăchescu.

Domnule deputat Lazăr Lădariu, obiectul interpelării dumneavoastră.

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Interpelarea se adresează domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale.

În ultimul timp, conducerea unor școli și licee mureșene a primit din partea Inspectoratului Școlar Județean Mureș Adresa nr. 5184 din 5 noiembrie, prin care acestea sunt rugate să depună eforturi de transmitere a nomenclatoarelor pe meserii, xeroxate, numai că proiectul Nomenclatorului de specializări valabile pentru anul școlar 1999 – 2000 este bilingv, în română și maghiară.

După cum se știe, în ciuda ordonanțelor de urgență, a tuturor pornirilor împotriva Constituției, art. 13 din Carta fundamentală a țării prevede cât se poate de clar că în România, limba oficială este limba română. Cerem domnului ministru Andrei Marga să precizeze cum se explică și mai ales prin ce se justifică această flagrantă încălcare a legii și a Constituției.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Vă rog să-mi predați textul, domnule deputat. Aici, vă rog, mie să mi-l dați!

Domnul deputat Nicolae Leonăchescu. Vă rog să prezentați obiectul interpelării. Se pregătește doamna Viorica Afrăsinei.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Permiteți-mi să formulez obiectul interpelării mele adresate domnului ministru Romică Tomescu.

Proprietarii terenurilor cu pădure pe ele din comunele Cepari și Mușătești din județul Argeș ne informează că așteaptă de trei luni marcarea arborilor pentru tăiere de către împuterniciții Ocoalelor Silvice "Șuici" și respectiv "Mușătești". Se practică, însă, marcarea ilicită de către unii pădurari în folosul propriu. Proprietarii n-au voie să taie din pădurea lor, dar taie fără control, în propriul folos, pădurari lipsiți de scrupule, sub oblăduirea ocoalelor respective. Ba mai mult, cu aceeași marcă se taie mai mulți arbori, din care se contabilizează unul singur. Pentru domnul ministru Romică Tomescu formulez interpelarea aceasta: poate opri acest jaf? Poate obliga pădurarii ocoalelor respective să-și facă datoria?

Solicit, domnule președinte, răspunsul în scris.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi predați textul.

Doamna deputat Viorica Afrăsinei, vă rog să vă prezentați obiectul interpelării dumneavoastră.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea se adresează domnului Radu Sârbu, președintele Fondului Proprietății de Stat, și ea se referă la Societatea "Prolacom" S.A. Botoșani. Am în vedere o interpelare anterioară, la care am primit răspunsul de la Fondul Proprietății de Stat și prin care se prezintă o situație care nu este deloc în concordanță cu situația de la "Prolacom". Anexez alăturat interpelării mele o scrisoare a unui număr de salariați disponibilizați colectiv de la societatea nominalizată, din care rezultă că acționarul pachetului majoritar nu și-a achitat obligațiile legale și morale rezultate din contractul colectiv de muncă nici în ceea ce privește despăgubirile în caz de concedieri colective și plăți compensatorii tuturor salariaților disponibilizați și nici în ceea ce privește efectuarea de investiții în societate pentru anul 1999. Unitatea, după cum rezultă și din scrisoare, este în lichidare, fapt pentru care solicit Fondului Proprietății de Stat măsurile care se cuvin în astfel de situații pentru o unitate în care acționarul majoritar nu s-a achitat de rezolvarea condițiilor impuse prin contractul de vânzare-cumpărare.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, doamna deputat. Vă rog să-mi dați textul.

Domnul deputat Gheorghe Tarna a depus în scris și nu și-a mai susținut-o. De asemenea, domnul deputat Horia Văsioiu a depus aici, la secretariat, în scris și nu a mai susținut-o.

Are cuvântul domnul deputat Popa Nicolae, pentru a-și prezenta interpelarea.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată Ministerului Sănătății, domnului ministru Hajdu Gabor. Obiectul interpelării se referă la câteva abuzuri și ilegalități săvârșite de Direcția de sănătate publică a județului Alba.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Textul l-ați depus, da?

Are cuvântul domnul deputat Sandu, pentru a-și prezenta obiectul interpelării.

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte de ședință,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al finanțelor și se referă la faptul că, de la instalarea dânsului în funcție, a promis, pe lângă relansarea fiscală, și desființarea fondurilor speciale. La final de an se constată că în loc să dispară, numărul acestora a crescut, în prezent un număr de 27 de fonduri speciale fiind în vigoare.

Solicit ministrului finanțelor să se prezinte în fața Parlamentului și să-și precizeze răspicat poziția în această problemă și modul, dacă și cum se vor reflecta aceste fonduri în bugetul anului 2000?

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Textul l-ați dat...

Stimați colegi,

Cred că nu mai există careva să mai prezinte interpelări.

Cu aceasta, ședința noastră ia sfârșit.

Vă mulțumesc.

Mâine dimineață, începând cu ora 8,30, până la ora 9,20, potrivit programului aprobat, au loc intervenții ale deputaților pe diverse probleme politice.

Bună seara!

Ședința s-a încheiat la ora 19,14.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:45
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro