Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 13-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 1999

  1. Aprobarea, cu modificări, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 13-17 decembrie 1999.

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Acsinte Gaspar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Vida Simiti și Vasile Miclăuș, secretari.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună ziua!

Deschidem ședința Camerei Deputaților din după-amiaza zilei de 13 decembrie și vă informez că, potrivit datelor ce ne-au fost furnizate de Secretariatul tehnic, și-au înregistrat prezența la lucrările ședinței de astăzi un număr de 207 deputați, absentează 136. Din aceștia, 17 deputați participă la acțiuni încuviințate de Camera Deputaților, de Biroul permanent.

Cvorumul legal, potrivit Constituției, pentru adoptarea actelor juridice ale Camerei, este de 172, care se diminuează, pentru activitatea de dezbateri, cu cei 17 deputați ce au alte însărcinări. Deci vom lucra în prezența a 155 de deputați.

Pentru început, să luăm în discuție ordinea de zi. Ordinea de zi a fost aprobată în ședința de vineri, 9 decembrie. La ordinea de zi ce v-a fost difuzată, există o modificare pe care Biroul permanent o propune, și anume ca marți, la primul punct, să figureze raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Alte modificări la ordinea de zi se pot face numai la cererea Biroului permanent, a Guvernului sau a liderilor Grupurilor parlamentare.

Dacă sunt și alte modificări la ordinea de zi?

Domnul deputat Gheorghe Cristea.

Aveți calitatea de lider sau vicelider?

Deci aveți cuvântul din partea Grupului parlamentar al PNȚCD.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule vicepreședinte,

Eu venisem să vorbesc în sprijinul Biroului permanent, pentru că Biroul permanent, săptămâna trecută, a remis Comisiei pentru agricultură o notă prin care s-a solicitat urgentarea unui raport suplimentar la Legea privind pescuitul, deoarece s-a hotărât ca acest proiect de lege să fie trecut pe locul întâi sau pe locul doi, în ordinea de zi pe această săptămână de marți. Deci am venit să fac această solicitare, de fapt să reînnoiesc solicitarea Biroului permanent către comisia noastră. Raportul a fost depus săptămâna trecută, joi, raportul suplimentar, proiectul de lege stă pe ordinea de zi din luna aprilie și, în afară de aceasta, este o lege care, mă rog, implică o restructurare de fond, să spunem, a acestei activități care, în momentul de față, este extrem de alambicată.

Deci acesta este motivul pentru care eu solicit, în ajutorul Biroului permanent, să se mențină acest punct de vedere și să fie trecut pe locul unu sau pe locul doi, mă rog, având în vedere urgența locului unu pe care, înțeleg acum că îl revendică această Comisie de mediere care, în mod normal, ar fi trebuit să fie lunea, ca regulă generală.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Aveți dreptate în ceea ce ați afirmat. Decizia Biroului permanent a fost ca propunerea legislativă privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii să figureze, în această săptămână, la o poziție prioritară, ca urmare a depunerii raportului suplimentar.

Deci vom discuta, pentru început, raportul Comisiei de mediere, care are doar două poziții, și îl trecem pe locul doi. Deci poziția 4 va fi trecută pe poziția 2, pentru marți.

Dacă la ordinea de zi mai sunt alte intervenții din partea Guvernului,grupurilor parlamentare, liderilor grupurilor parlamentare?

Întrucât nu mai sunt alte modificări la ordinea de zi, le supunem votului dumneavoastră, în ordinea în care au fost anunțate.

Deci prima propunere provine din partea Biroului permanent, în sensul că la ziua de marți, pe poziția întâi, figurează raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar la punctul 2 propunerea legislativă privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii. Aceste modificări la ordinea de zi le supun le supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost adoptată, cu cele două modificări care au fost anunțate.

În legătură cu programul de activitate care a fost difuzat, o primă modificare la programul inițial este... (Discută cu domnul vicepreședinte Andrei Ioan Chiliman, care a venit la prezidiu) Deci la programul de activitate al Camerei Deputaților, în această săptămână, Biroul permanent a propus o modificare, în sensul că miercuri, 15 decembrie, începând cu ora 14,30, să aibă loc o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Este vorba de discutarea unei cereri pe care președintele României a adresat-o Parlamentului, în baza art.5 alin.3 din Legea nr.45/1994 privind apărarea națională a României. Aceasta este o modificare.

Domnul deputat Ráduly, vicelider al Grupului parlamentar al UDMR.

Vă rog să spuneți în ce constă modificarea la program.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să fac o altă propunere de modificare a programului de lucru pe care l-am adoptat vineri, și anume să revenim la obiceiul nostru ca să petrecem ziua de vineri în circumscripțiile electorale.

Așa cum se știe, doamnelor și domnilor, Asociația Pro-Democrația a făcut, în perioada noiembrie – decembrie, o anchetă, întrebând aproape 11.000 de cetățeni vizavi de activitatea noastră, și 39% dintre dânșii au răspuns că cea mai importantă activitate a noastră este să avem relații permanente cu alegătorii. Drept urmare, domnule președinte, stimați colegi, eu vă propun și vă rog să mă sprijiniți să avem programul de lucru până joi, la ora 13,00 și, ca să și lucrăm, să nu spună nimeni că nu adoptăm proiecte de legi, să prelungim ziua de marți până la ora 20,00 respectiv să lucrăm, în loc de 16,30, până la ora 20,00 marțea, și joia să încheiem activitatea la ora 13,00.

Vă mulțumesc. (Aplauze în partea dreaptă a sălii)

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat, activitatea parlamentară are două componente: componenta principală este activitatea în plen, în comisii și în cadrul grupurilor parlamentare și componenta a doua a activității parlamentare este desfășurarea activității în circumscripții. De altfel, regulamentul spune că Camera Deputaților lucrează 4 zile în plen sau în comisii și a cincea zi lucrează în teritoriu.

Voci din partea dreaptă a sălii:

La vot!

Domnul Acsinte Gaspar:

Sigur că da, noi vom supune la vot, în ordinea în care s-au făcut propunerile.

Prima propunere este cea din partea Biroului permanent, ca miercuri, începând cu ora 14,30, să fie o ședință comună cu Senatul.

Cine este de acord cu această propunere? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

A fost adoptată propunerea Biroului permanent.

O a doua propunere a provenit din partea domnului deputat Ráduly, vicelider al Grupului parlamentar al UDMR, care a propus ca ziua de vineri să fie consacrată activității în circumscripțiile electorale, dar cu precizarea ca programul din ziua de marți, 14 decembrie, să se desfășoare până la ora 20,00. (Comentarii, vociferări în partea dreaptă a sălii.)

Deci voi supune votului dumneavoastră, întâi, prima propunere, ca în ziua de vineri să se desfășoare activități în circumscripțiile electorale.

Cine este pentru? Vă rog, domnilor secretari, să numărați.

Voturi împotrivă?

Cu mare majoritate, cu o largă majoritate, s-a aprobat propunerea ca vineri să se desfășoare activitate în circumscripțiile electorale.

A doua propunere care a fost făcută de domnul deputat Ráduly este aceea ca programul de marți să se desfășoare până la ora 20,00.

Cine este pentru? Vă rog numărați.

Stimați colegi,

Voturile exprimate sunt insuficiente. Ca atare, ... (Rumoare în partea dreaptă a sălii.)

Doriți să numărăm voturile? Vă rog, domnilor secretari, să procedați la numărarea voturilor.

Stimați colegi,

Vă rog exprimați-vă votul în legătură cu cea de a doua propunere, în sensul ca marți să se lucreze până la ora 20,00.

Voturi pentru? Vă rog ridicați mâinile!

Voturi împotrivă? Vă rog ridicați mâinile pentru voturile împotrivă.

Abțineri? Vă rog, abținerile, ridicați, vă rog, mâinile, ca să se poată face numărătoarea, din partea secretarilor. (Rumoare, amuzament în sală.)

Stimați colegi,

Structura votului se prezintă în felul următor: voturi pentru – 60; contra – 25; abțineri – 75.

Ca atare, propunerea nu a trecut. Ne găsim în cvorumul regulamentar.

Domnul deputat Ioniță are o chestiune de procedură.

Vă rog să vă motivați intervenția dumneavoastră, pe regulament.

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Intervenția mea este dictată de ce s-a întâmplat la tribuna Parlamentului și ce continuare i-ați dat dumneavoastră. Deci eu am înțeles: colegul Ráduly a făcut o singură propunere, adică să nu se lucreze vineri și, la schimb, să se lucreze marți, până la ora 20,00. Mie mi se pare, scuzați expresia, dragi colegi, o șmechereală să se împartă în două voturi. Eu personal, când am ridicat mâna, am ridicat cine este pentru ce am spus înainte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, mă scuzați, dar intervenția domnului deputat Ráduly a fost făcută pe două chestiuni: o dată ca vineri să se desfășoare în circumscripții și a doua propunere ca marți să se lucreze până la ora 20,00.

Domnul Mihail Gabriel Ioniță:

Eu am înțeles că este condiționalitate între cele două propuneri. Dumneavoastră puteați să supuneți la vot simultan cele două idei, că propunerea a fost una singură.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, nu puteam să supun unui singur vot două propuneri distincte. Fiecare propunere a fost supusă votului.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Ca atare, programul de activitate va fi în felul următor: luni – programul obișnuit, marți – programul obișnuit, miercuri – de la 14,30, ședința comună, iar joi – programul de la 8,30 la 12,30. Deci se intră pe programul obișnuit al Camerei Deputaților.

Supun votului, în ansamblu, programul, astfel cum a fost modificat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat programul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro