Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 06-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

În continuare, stimați colegi, v-aș ruga să vă ocupați locurile în sală ca să putem să derulăm procesul de dezbatere în Camera Deputaților și am să vă prezint informările cu privire la inițiativele legislative care au fost înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Primul proiect de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bd.Unirii nr.37, Magazinul "Junior", din patrimoniul S.C.București în domeniul privat al statului, proiect depus de Guvern. Cu acest proiect de lege urmează să fie sesizate pentru dezbaterea în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru a-și da avizele, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă informez că în conformitate cu prevederile art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează să fie examinat în procedură de urgență.

Al doilea proiect de lege se referă la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde de lei Serviciului de Informații Externe, depus de către Guvern. Proiectul de lege a fost îndreptat pentru examinare în fond la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, și pentru a-și da avizele la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

De asemenea, proiectul de lege va fi examinat în procedură de urgență.

Al treilea proiect de lege privește aprobarea afilierei Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați la Asociația "Euromontana", precum și a plății cotizației anuale, depus de către Guvern. Proiectul va fi examinat în fond de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar pentru avize sunt sesizate: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Al patrulea proiect de lege privește completarea Anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, adoptat de Senat în ședința din 29 noiembrie 1999. Proiectul a fost remis, pentru a fi examinat în fond, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru a-și da avize Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisiei juridică, de disciplină și imunități, Comisiei pentru administrația publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Al cincilea proiect este o propunere legislativă prin care se propune modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, inițiată de un număr de 3 deputați independenți.

Proiectul este remis pentru examinare și dezbatere în fond la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, sunt sesizate pentru aviz: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să păstrați liniștea în sală, rog partea dreaptă acolo.

A șasea propunere legislativă se referă la modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, inițiată de domnul deputat Teodor Morariu. Propunerea legislativă va fi examinată în fond de Comisia juridică, de disciplină și imunități. Își vor da avizele: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

7. Propunerea legislativă privind reabilitatea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, din unitățile administrativ-teritoriale, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR. Cu această propunere legislativă au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.118 /1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, inițiată de domnul deputat Vasile Dănilă, Grupul parlamentar al PNL. Propunerea a fost îndrumată pentru dezbatere în fond la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, pentru avize – la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară, depus de către Guvern.

În legătură cu acest proiect de lege, în conformitate cu art.102 din Regulamentul Camerei Deputaților, Guvernul a solicitat ca proiectul să fie tratat, să fie dezbătut în procedură de urgență.

Dau cuvântul domnul secretar de stat pentru a prezenta și a motiva cererea privind procedura de urgență la acest proiect de lege.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să păstrați liniștea, să fiți atenți și să puteți judeca dacă sunt considerente pentru ca proiectul să fie dezbătut în procedură de urgență sau în cadrul unei proceduri obișnuite.

Domnul Mihu Miron Biji:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul supune spre dezbatere, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară. Necesitatea discutării și adoptării unui act normativ în acest domeniu, în procedură de urgență, decurge din faptul că, o dată cu reinstaurarea dreptului de proprietate în locul său firesc, s-a dezvoltat un circuit civil al proprietății imobiliare, a permis apariția unui credit ipotecar, ceea ce la rândul lor impun asigurarea unei depline siguranțe a tuturor actelor juridice încheiate și creșterea încrederii beneficiarilor în capacitatea statului de drept de a le ocroti drepturile dobândite.

În acest sens, securitatea juridică constituie o cerință majoră în dezvoltarea circuitului civil și a creditului care, practic, independent de existența sau nu a unei legi, cunosc o dezvoltare foarte rapidă.

Poiectul de lege are printre principalele prevederi pe care le supunem dezbaterii dumneavoastră competența materială și cea teritorială a registratorilor de proprietate, modul de soluționare a conflictelor de competență, precizează modul de organizare a birourilor de carte funciară, elementele care se află la baza activității, este biroul de carte funciară, existând și posibilitatea asocierii registratorilor de proprietate, pe baza unor contracte de societate.

În aceeași lege se reglementează accesul în funcția de registrator de proprietate, condiții de numire, suspendarea din funcție și încetarea calității de registrator de proprietate.

Ne permitem să subliniem că urgența decurge din faptul că nereglementarea acestui mare domeniu de activitate creează pobleme reale în apărarea proprietății, în buna circulație a proprietății, în actele de vânzare-cumpărare care se încheie între proprietari.

Vă mulțumesc de atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă față de motivarea cererii Guvernului de a se acorda procedură de urgență la acest proiect de lege, respectiv proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară, se impune a fi dezbătut în procedură de urgență.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră cererea Guvernului pentru procedura de urgență.

Voturi pentru? Vă rog, domnilor secretari, să numărați.

Stimați colegi,

Vă rog ocupați-vă locurile și exprimați-vă votul față de cererea Guvernului.

Voturi împotriva procedurii de urgență? Nu sunt.

Abțineri? Numărați abținerile. Au fost 26 de abțineri.

A fost aprobată cererea pentru procedura de urgență.

Fiind aprobată cererea pentru procedura de urgență, urmează ca proiectul să fie examinat în fond de Comisia juridică, de disciplină și imunități. Își vor da avizul Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro