Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 30-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999

10. Dezbaterea proiectului de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (amânarea votului final).  
 
see bill no. 382/1998

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru care domnul senator Vosganian, unul dintre inițiatori, e demult în așteptare. O să-l rog să ia loc în banca inițiatorilor.

De asemenea, pe domnul deputat Dan Constantinescu, în banca comisiei.

Într-o ședință anterioară, s-au votat primele 25 de articole. Suntem la art. 26. La primele două alineate, avem textul inițiatorului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al treilea alineat este la nr. crt. 51, scrie în raport. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 26, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Renumerotarea a devenit necesară și toate se vor renumerota în continuare. E o chestiune de tehnică legislativă, nu o mai supun la vot.

Înțeleg că trebuie să supun spre aprobare Cap. IV, în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. V.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 27 lit. b). Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

E vorba de o scăpare, la art. 27 lit.b), care devine art. 26 lit.b), e vorba de: "înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor într-un cont separat". Oricine știe un dram de contabilitate cunoaște faptul că cheltuielile și veniturile nu pot fi incluse în același cont.

Deci, propunerea este să se înlocuiască sintagma "într-un cont separat" cu "în conturi separate". Și restul textului rămâne.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sigur, este o chestiune de logică, o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 27, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 28, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 29 alin. 1, la nr. crt. 52 din raport. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2 și 3, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 29, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. V, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VI.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 30, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 31. La alin. 1, la nr. crt. 53 din raport, comisia propune o înlocuire a textului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, 3, 4 și 5 ale art. 31, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 6, lit. a) este la nr. crt. 54 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b), la nr. crt. 55 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 6, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 7 și 8, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 31, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 32, la alin. 1 se propune reformularea textului în două alineate. Vă supun spre aprobare nr. crt. 56 din raport, cele două alineate: 1 și 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 57 din raport se elimină alin. 2, 3, 4 și 5, textul inițiatorului. Vă supun spre aprobare nr. crt. 57 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 32, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, art. 33, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VI, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 34 alin. 1, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 34 alin. 2, nr. crt. 58 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 34, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 35 alin. 1, la nr. crt. 59 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, nr. crt. 60 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 4, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 35, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am precizat anterior că articolele vor fi renumerotate, de la nr. 25 mi se pare, încolo. Dar acest lucru rămâne să-l facă Departamentul legislativ, eu citesc numerele după textul inițiatorului.

Art. 36 alin. 1, nr. crt. 61 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 62 din raport, alin. 2 nou, după 1. De fapt, 1 nou ar trebui să fie, după 1, și nu 2 nou. Că 21 se pune de obicei după 2, nu înaintea lui 2.

Deci, un alin. 11, la nr. crt. 62 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, la nr. crt. 63 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 4, textul inițiatorului. Nu sunt amendamente în raport. Domnul deputat Teculescu. Vă rog.

Domnul Constantin Teculescu:

Alin. 4 lit. d) propunem să aibă următorul conținut: "să aibă ca obiect de activitate brokerajul în asigurări și activități conexe."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul și comisia? De acord.

Atunci, vă supun spre aprobare, pe textul inițiatorului, lit. a), b) și c) de la alin. 4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. d). Textul propus de domnul deputat Teculescu, care a fost aprobat și acceptat de inițiator și comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. e) și f), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 4, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 5 al art. 36 lit. a), la nr. crt. 64 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b), la nr. crt. 65 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. c), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. d), nr. crt. 66 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum, avem alin. 5, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 6 al art. 36 lit. a), la nr. crt. 67 din raport, eliminare. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b), evident, va deveni lit. a), cu textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 69 din raport, lit. c), care devine b). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 6, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.7, la nr. crt. 70 din raport. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 8, la nr. crt. 71 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 9, la nr. crt. 72 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 10 și 11, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 36, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 37 alin. 1, nr. crt. 73 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2, la nr. crt. 74 din raport, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi pentru?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, la nr. crt. 75 din raport. Aveți o intervenție? Inițiatorul, domnul senator Vosganian are o intervenție. Poftiți, vă rog.

Domnul Varujan Vosganian:

Fiind vorba despre o taxă de funcționare care este stabilită procentual, eu vă propun ca, în loc să scriem: "o taxă de funcționare actualizată anual", să punem: "stabilită anual, de maxim 0,3". Pentru că procentele nu se actualizează, ci se stabilesc. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

De acord cu propunerea domnului senator.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, nr.crt.75, cu amendamentul propus de domnul senator Vosganian.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, textul inițiatorului, la art.37.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.5 al art.37, la nr.crt.76 din raport.

Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.VIII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.40 sunt o mulțime de amendamente.

La alin.1 nu sunt amendamente; este textul inițiatorului.

Sunt intervenții?

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Voi interveni la alin.1, 10 și 11.

La alin.1 – pentru rigoare legislativă trebuie să completăm astfel: "Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a normelor adoptate prin aplicarea acesteia se constată de către persoanele împuternicite în acest scop de către Comisia de supraveghere a asigurărilor și se sancționează.".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

S-a făcut un amendament de către domnul deputat Naidin – s-a propus completarea textului.

Domnul senator Vosganian.

Vă rog, punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Varujan Vosganian:

Până în prezent, Oficiul de control al asigurărilor avea competențe de control destul de restrânse și, într-adevăr, în legislația asigurărilor exista o astfel de formulare.

În momentul în care noi dăm comisiei ca instituție atribuții de control, ea face acest lucru cu personalul din cadrul instituției respective, și nu se mai pune problema să desemneze persoane care să îl facă.

Așadar, în contextul acestei legi, amendamentul domnului Naidin nu se justifică, deci nu-l susținem.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

Susține textul inițial, deci este împotriva amendamentului domnului deputat Naidin.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Naidin, renunțați la amendament?

Vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Nu am cum să renunț, domnule președinte. Poate că colegii mei n-au în față Legea nr.32 din 1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, pe care noi o completăm.

Vom avea un alineat sau un articol care va urma și, în mod automat, conform procedurii stabilite de legea pe care eu am menționat-o, numai persoanele împuternicite de către instituția respectivă, în cazul nostru autoritatea administrativă pe care noi o înființăm, au acest drept de a constata și aplica. Constată, și aplicarea o face consiliul.

Vă mulțumesc.

Vă rog să îl supuneți votului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vă mențineți amendamentul.

Trebuie să vă supun spre aprobare amendamentul domnului deputat Naidin, de completare a textului, care nu a fost acceptat de inițiator și nici de comisie.

Deci, vă supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? 19 voturi pentru.

Insuficient.

Alin.1, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Alin.2 lit.a) și b), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), în raport la nr.crt.77.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d), la nr.crt.78 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.e), nr.crt.79 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost vorba doar de schimbarea literei, pentru că a dispărut o literă prin eliminare.

Lit.e), la nr.crt.80 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.f) este fosta lit.g) din textul inițial.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.h) și i) din textul inițiatorului, care vor căpăta alte denumiri.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.j), la nr.crt.81 din raport, se propune un alt text; este, bineînțeles, o altă literă. Renumerotarea este un lucru foarte clar. Prin eliminarea unor articole, evident că se schimbă în text niște numere de articole.

Deci, lit.j), la nr.crt.81 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.k), la nr.crt.82 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.l), la nr.crt.83 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.m), la nr.crt.81 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.n), la nr.crt.82 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3 lit.a) și b), textul inițiatorului.

Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), la nr.crt.83 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d) și e), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, 5, 6, 7 și 8, textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.9, la nr.crt.84 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.10 și 11, textul inițiatorului.

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

La alin.11 este ușor să completăm cu "…Legea nr.32 din 1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.", sintagmă necesară, și pot argumenta, dacă este cazul, cum s-a modificat.

La alin.10 este un amendament mai de profunzime, asupra căruia am discutat cu domnul senator, și este în felul următor: "Amenzile stabilite prin această lege și aplicate de Comisia de supraveghere a asigurărilor se fac venituri la bugetul de stat, cu excepția unei cote de 25%, ce se va reține de aceasta ca venituri extrabugetare ce vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor de capital specifice, în conformitate cu Normele privind finanțele publice.".

Am făcut acest amendament gândindu-mă câtă viață juridică am dat noi unor autorități, unor instituții publice, și numai cea a Avocatului Poporului, știți foarte bine 2 – 3 ani de zile pe unde a stat și pe unde a cerșit.

Rog să supuneți votului acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vom începe cu amendamentul de la alin.10.

Îi dau cuvântul domnului senator Vosganian, ca inițiator.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule deputat Naidin, eu voi susține acest amendament al dumneavoastră.

Care sunt argumentele mele: trec peste faptul că există o anumită similitudine cu regimul controalelor fiscale, unde, la Ministerul Finanțelor, există un astfel de procent care cred că este chiar 30%, dar nu de aceasta susțin eu acest amendament, ci pentru că am experiența modului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare care din punct de vedere al dotărilor de capital este într-o situație extrem de precară și, pentru a ne asigura că nu se va întâmpla același lucru și cu Comisia de supraveghere a asigurărilor, în calitate de inițiator susțin amendamentul domnului Naidin.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

Comisia nu este de acord cu acest amendament, nefăcând obiectul acestei legi. Nu are decât să apară prin Legea bugetului sau prin orice altă lege anuală, încă o dată pentru totdeauna – să se stabiliească acest procent care poate să fie mai mare sau mai mic.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci amendamentul propus de domnul deputat Naidin, privind reținerea unei cote de 25% la nivelul Comisiei de supraveghere a asigurărilor din amenzile aplicate de către comisie, este acceptat de inițiator, dar nu și de comisia de specialitate – Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Domnul deputat Naidin își susține amendamentul.

Deci, vă supun spre aprobare amendamentul domnului deputat Naidin.

Voturi pentru? 11 voturi pentru.

Insuficient pentru a trece.

Alin.10, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Alin.11.

Domnul deputat Naidin a propus completarea textului, în așa fel încât să apară "…prevederile Legii nr.32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor…", aici fiind ce propune dânsul "…cu modificările ulterioare.".

Comisia? Inițiatorul? De acord.

Deci, vă supun spre aprobare textul, în această formulare, pentru alin.11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, vă supun spre aprobare art.40, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41 alin.1.

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Rog inițiatorul să observe că n-am definit Curtea de apel care este competentă să judece această problemă, și trebuie să suplimentăm astfel: "Împotriva deciziilor adoptate de către Comisia de supraveghere a asigurărilor, în conformitate cu art.8, persoana implicată poate face plângere la Curtea de apel pe raza căreia s-a săvârșit contravenția.", aceasta fiind o variantă.

Sau, dacă vreți, "…Curtea de apel a municipiului București.".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

Domnul senator Vosganian.

Domnul Varujan Vosganian:

Suntem de acord cu a doua propunere făcută de domnul deputat Naidin privind specificarea "…Curtea de apel de pe lângă Tribunalul municipiului București.".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord cu acest amendament.

În acest caz, vă supun votului amendamentul, cu completarea propusă și acceptată.

Alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În mod corespunzător însă trebuie completat și alin.2 cu același amendament.

Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3.

Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VIII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.IX.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, textul inițiatorului.

Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44, lit.a) la nr.crt.85 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), la nr.crt.86 din raport.

Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44, în ansamblu.

Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Aveți cuvântul.

Deci la art.44 am votat 4 litere.

Domnul Dan Constantinescu:

Da, domnule președinte.

Nu în calitate de președinte al comisiei iau cuvântul, ci în calitate de autor al amendamentului cu nr.crt.7 de la "Respinse".

Aș vrea să revin totuși și în cadrul plenului să-l susțin, întrucât pe noul sistem de impozitare a veniturilor populației, pe programul de măsuri fiscale anunțat de domnul ministrul al finanțelor, Decebal Traian Remeș, deși Ministerul Finanțelor nu a transmis la vremea respectivă avizul privind acest nou alineat propus, cred că în acest context ar putea fi admis.

Se propune, de fapt, la pct.7 în amendamentele respinse inițial de către comisie următorul text, la art.44: "Primele de asigurare și reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal."; "fiscal" este un cuvânt pe care l-am introdus eu acum, dar, pentru a fi mai bine înțeles. Deci, amendamentul propune introducerea unui nou alineat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? De acord.

Comisia? De acord.

Deci, este un alineat nou la art.44.

Atunci, textul actual devine alin.1 la art.44, și vi-l supun spre aprobare în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amendamentul domnului deputat Dan Constantinescu, care se află la "Respinse", la nr.crt.7 din raport, dar completat, "Primele de asigurare și reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal." devine alin.2 al art.44.

Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45 alin.1, nr.crt.87 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, la nr.crt.88 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, la nr.crt.89 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.5, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.6, la nr.crt.90 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.7.

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Referitor la alin.7 doresc să fiu și eu o dată economist și să mă gândesc la modul cum se acordă acest împrumut rambursabil și, de aceea, propun: "Comisia de supraveghere a asigurărilor, în primul an de la înființare, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, dotare și funcționare va apela cu titlu de împrumut rambursabil, în condiții fixate prin hotărâre a Guvernului…".

Este un amendament pe care îl propun și, în al doilea rând, vreau să facem un comentariu tot la acest alineat, astfel, la "Dispoziții finale" se abrogă Ordonanța Guvernului nr.27 din 1997 care a fost aprobată prin Legea nr.148 din 1998 și care stipula faptul că acest fond care se colectează se păstrează în esență în contul general al Trezoreriei statului și este purtător de dobândă.

În condițiile în care la "Dispoziții finale" noi abrogăm această ordonanță, pun întrebarea: ce se întâmplă cu acest fond?

În funcție de ce mi se răspunde, merg mai departe cu amendamentul la acest alin.7.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci amendamentul domnului deputat Naidin este completat și cu o întrebare privind abrogarea unei ordonanțe.

Domnul senator Vosganian, inițiator.

Aveți cuvântul.

Domnul Varujan Vosganian:

Există aici două propuneri, și mă voi referi la fiecare separat, pentru că pe una o susțin și pe una n-o susțin.

În legătură cu prima chestiune, Fondul de protejare a asigurărilor este așa cum este Fondul de garantare a depunerilor bancare. Comisia fiind cea care gestionează acest fond, este corect ca altcineva să decidă în ce condiții ia împrumutul, pentru ca să nu-și asigure niște condiții prea facile și prea lesnicioase pe care nu le poate după aceea verifica nimeni, în ceea ce privește achitarea obligațiilor.

De aceea, deși în mod normal, fiind autoritate autonomă, ar trebui să se facă prin lege acest lucru, pentru că ar fi o procedură mult prea greoaie, suntem de acord cu formula aceasta "…în condițiile fixate prin hotărâre de Guvern.".

Deci, suntem de acord cu aceasta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să citiți textul.

Domnul Varujan Vosganian:

"…cu titlu de împrumut rambursabil, în condițiile fixate prin hotărâre de Guvern, fond constituit în baza art.6…" și textul curge.

În legătură cu a doua chestiune - ca fondul acesta să fie păstrat în contul general al Trezoreriei statului - nu suntem de acord, pentru că Trezoreria statului dă o dobândă foarte mică și comisia poate negocia cu o bancă condiții mai avantajoase.

În timp, acest fond poate să facă obiectul și unor achiziții de titluri de stat sau alte tipuri de activități. De aceea, nu suntem de acord cu această îngrădire privind depunerea la Trezoreria statului a Fondului de protecție a asiguraților. Deci suntem de acord numai cu prima parte a amendamentului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să citiți cum va suna alin. 7 în ansamblu, așa cum îl doriți dumneavoastră, pentru ca să putem cere punctul de vedere al comisiei.

Domnul Varujan Vosganian:

"Comisia de supraveghere a asigurărilor, în primul an de la înființare, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, dotare și funcționare va apela cu titlu de împrumut rambursabil în condițiile fixate prin Hotărâre a Guvernului la disponibilul din Fondul de protejare al asiguraților, constituit în baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările. Împrumutul se va rambursa pe măsura obținerii surselor de finanțare constituite conform prevederilor acestei legi". "În condițiile stabilite..." nu "fixate".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? De acord?

Acum, eu totuși cred că, din punct de vedere al limbii române, poate este bine să înceapă altfel fraza: "Pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, dotare și funcționare, Comisia de supraveghere a asigurărilor va apela în primul an de la înființare, cu titlu rambursabil în condițiile...", sau "... va apela la disponibilul din fondul...", adică trebuie reașezată fraza, pentru că are prea multe fracturi și este mult prea complicat construită și eu vă propun să o reașezăm păstrând conținutul și cu amendamentele primite de comisie. Reașezarea aceasta eu propun să lăsăm să o facă Departamentul tehnic, ca să fie totuși corelată cu celelalte.

Vă supun spre aprobare conținutul alin. 7, cu amendamentele primite.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 45, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ei, acum am ajuns la art. 46. Primele două alineate nu au amendamente. Textul inițiatorului. Intervenții?

Domnul deputat Naidin. La care dintre ele? La alin. 1.

Aveți cuvântul.

Domnul Petre Naidin:

Domnul Vosganian a fost de acord, când am discutat cu dânsul, că nu poate să se constituie Comisia de supraveghere "la data intrării în vigoare a prezentei legi". Și atunci, trebuie să dăm o anumită retardare în timp, și să spunem că: "La data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie Comisia de supraveghere a asigurărilor", este firesc, că este prin efectul legii, iar "...primii membri ai Consiliului Comisiei de supraveghere a asigurărilor vor fi numiți în termen de 30 de zile" – am spus eu.

Dacă sunt alte păreri asupra termenului, se poate interveni.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

Domnul Varujan Vosganian:

Având în vedere faptul că, în mod obiectiv, în speranța că această lege va fi promulgată până la sfârșitul anului, n-o să putem face în 30 de zile acest lucru, pentru că va veni vacanța parlamentară și mă îndoiesc că vom face o sesiune extraordinară neapărat pentru acest lucru.

De aceea, eu vă propun ca termenul acesta să fie dus la 90 de zile, astfel încât, până la...

O voce din sală:

Propuneți 60 de zile.

Domnul Varujan Vosganian:

60 de zile. Bine, 60 de zile, iar textul să fie așa: "...iar membrii..." și mă uit în lege pentru că este vorba de un Consiliu al Comisiei și să spunem așa: "...iar membrii Consiliului Comisiei de supraveghere a asigurărilor vor fi numiți în termen de 60 de zile". Dec, în loc de 30, 60, da? Nu "primii membri", ci "membri".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule senator,

Eu cred că ar trebui pus un alineat separat.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Nu este bine "iar"...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, de introdus un alineat separat.

Nu merge cu "iar". Cred că mai corect să fie un alineat separat, care să precizeze exact cum este cu membrii Consiliului.

Domnul Varujan Vosganian:

Bine. "Membrii Consiliului Comisiei de supraveghere a asigurărilor vor fi numiți în termen de 60 de zile de la promulgarea legii"sau "de la apariția legii în Monitorul Oficial".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Numai "...de la publicarea legii în Monitorul Oficial, partea I".

Amendamentul este primit de comisiei.

Deci, vă supun spre aprobare alin. 1, forma inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, acest alin. 11, care a fost propus ca amendament de domnul deputat Naidin și primit și reformulat și de inițiator și comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului.

Domnul deputat Constantinescu, președintele comisiei, după care domnul deputat Naidin.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Deci, în respectul logicii amendamentului anterior, v-aș propune ca OSAAR-ul, Oficiul de Supraveghere existent actual, să-și înceteze activitatea cu data numirii membrilor Consiliului, și nu cu înființarea Comisiei, pentru că abia atunci Comisia intră în deplinătatea activității.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este o corelare de texte, alin. 2 care va deveni alin. 3. " ...cu data numirii membrilor Consiliului". Deci: "...cu data numirii membrilor Consiliului de supraveghere..." și textul urmează.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 3 al art. 46, la nr. crt. 94 din raport, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 4, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 46 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 47, suntem la nr. crt. 95 din raport.

Domnule deputat Naidin,

Aveți un amendament? O precizare sau...

Vă rog.

Domnul Petre Naidin:

Este undeva art. 61 din legea bază, Legea nr. 136/1995, este repetat, undeva, nu-mi dau seama, care nu are legătură cu ceea ce se dorește... A! Este art. 46 alin. 3, da? Poziția 94, domnule președinte, din raportul comisiei, art. 46 alin. 3, acel 61 nu își regăsește aplicabilitate în contextul proiectului de lege, întrucât ducându-mă la art. 61 din Legea nr. 136 găsesc "Fondul de protecție a victimelor străzii".

Dacă sunteți de acord să revenim să tăiem acel art. 61.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la art. 47, în textul de la nr. crt. 95...

Domnul Petre Naidin:

În art. 46, dar eu n-am fost atent când s-a votat art. 46 și sugerez aceasta.

Dacă doriți să se revină, bine, dacă nu, s-a trecut...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ba, cum să nu?

Dacă comisiile sunt de acord, este normal să se revină dacă s-a strecurat o eroare.

Domnul Varujan Vosganian (de la banca inițiatorului):

Sper că art. 61 de la acea lege nu are legătură cu textul legii, fiind "... de protecție a victimelor".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

N-are nici o legătură art. 61. Vă supun spre aprobare de la alin. 3 al art. 46, votarea acestui alineat fără art. 61 din Legea nr. 136/1995. Deci, textul inițial.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și atunc, art. 46, din nou, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 47, domnule deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

La art. 47 nu doresc decât să spun că "Se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 27/1997" și acest fond special, care se constituie și la care punem cu toții mare bază, Fondul de protejare, în mod automat va fi cuantificat și va fi depozitat după voința autorității autonome, pe care noi am creat-o astăzi.

Că va fi bine, că va fi rău, că va ajunge la SAFI, că nu va ajunge, nu-mi dau seama, rămâne să vedem ce va spune în timp evoluția acestui fenomen.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ei, aici trebuie comisia să-și spună punctul de vedere, cum rămâne cu Fondul, dacă se aprobă Ordonanța nr. 27 cu totul.

Da. Comisia?

Domnule deputat Dan Constantinescu,

Aveți cuvântul.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Tot ceea ce avea ca atribuție atât Ministerul Finanțelor, cât și Oficiul înainte, și în anumite cazuri de depășire a competenței trebuia dat prin Hotărâre de Guvern, această Comisie va completa cadrul legislativ cu reglementări proprii.

Deci, atâta vreme cât i-am dat prin această lege posbilitatea să reglementeze piața, inclusiv constituirea acestui Fond, utilizarea lui și așa mai departe, chiar dacă se abrogă textul la care făcea referire domnul deputat Naidin, nu este nici un fel de probleme pentru că el va fi obligat, și apare în ultimul articol, în 3, respectiv în 6 luni de zile să elaboreze norme privind întreaga activitate de asigurări.

Este, dacă vreți, aceeași chestiune ca și la fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Acceptați punctul de vedere? Bun.

Atunci textul rămâne cel al comisiei.

Poftim?

Inițiatorul? Punctul de vedere al comisiei este și al dumneavoastră. Bun. Atunci textul de la nr. crt. 95 pentru articolul nr. 47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 48, comisia propune o reformulare a textului la nr. crt. 96 din raport.

Îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu, din partea comisiei.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Urmând aceeași logică, la cele două amendamente ale comisiei, mai precis la acest amendament de la pct. 96, v-aș propune ca reformularea textului să înceapă în felul următor: la pct. 1, "În termen de 3 luni de la numirea membrilor Consiliului..." și textul curge. La fel, "... în termen de 6 luni de la numirea membrilor Consiliului pentru costituirea Comisiei", așa cum am arătat, este premergătoare numirii membrilor Consiliului, dată de la care Comisia poate lucra efectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? De acord.

Alte amendamente nu sunt.

Cu aceste corelări de text, art. 48 nr. crt. 96 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai avem de votat doar Cap. IX în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta, mai rămâne să dăm doar votul final asupra acestui proiect de lege.

Eu cred că este evident în momentul de față că voturile finale le vom acorda marțea viitoare, între ora 11,30 și 12,00, când rog liderii de grupuri parlamentare să dispună și să informeze colegii că vor avea loc votutrile finale pentru toate legile trecute astăzi, plus ce s-o mai aduna până atunci.

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

Va urma o pauză de aranjare a sălii pentru ședința festivă, care va începe la ora 13,00.

Cu aceasta, vă mulțumesc pentru înțelegerea de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:49
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro