Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 18-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 1999

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.  

Domnul Mihail Nică:

................................................

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Continuăm, stimați colegi, cu proiectul de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Acest proiect de lege are ca inițiatori pe domnii Varujan Vosganian, Viorel Pană, Paul Păcurariu.

Invit pe domnul senator Varujan Vosganian, care a fost prezent în sală, chiar am vorbit cu dânsul, să-și ocupe locul în loja stângă, din partea stângă a Camerei, iar Biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, comisia raportoare în fond, rog să-și ocupe locul în loja din dreapta.

Domnule senator Vosganian!

Uitați, are geanta, lângă pupitrul unde stau eu, acolo și-a lăsat geanta. Aveți grijă să nu fie vreo bombă pe acolo!

Rog Secretariatul tehnic să facă diligențele pentru a-l invita pe domnul senator, ca să putem să începem dezbaterile.

Domnule senator, vă rog să luați loc în loja din partea stângă, în loja guvernamentală, în calitate de inițiator și, cu ocazia aceasta, vă și invit să prezentați nota de fundamentare, motivația care v-a condus la elaborarea acestui proiect de lege.

Vă rog să poftiți la tribună, domnule senator.

Domnul Varujan Vosganian:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință, pentru includerea în plenul dezbaterea de astăzi a acestui proiect de lege.

Sentimentul meu este de satisfacție amestecată cu amărăciune, proiectul de lege a fost inițiat în primăvara anului 1997, suntem, iată, la doi ani și jumătate de la inițiere și sper ca, de această dată, până la sfârșitul anului, în sfârșit, proiectul de lege să fie promulgat.

Acest proiect de lege răspunde unor necesități importante, pe care am să le menționez numai, foarte rapid. În primul rând, a pornit de la constatarea că piața asigurărilor din România este, comparativ cu alte state, încă prea puțin dezvoltată. Forța de muncă implicată pe această piață nu depășește 0,16% din totalul pieței forței de muncă și, în ultimii doi ani, se manifestă o stagnare în ceea ce privește implicarea personalului activ pe această piață. Prima de asigurare pe locuitor este de numai 7 dolari, în comparație cu alte țări europene, unde este, uneori, chiar de 1000 de ori mai mare. Există numeroase domenii care sunt încă precar reglementate, iar în ceea ce privește activitatea de reasigurare, ea este aproape inexistentă în România.

Datorită faptului că, condițiile de funcționare a unei societăți de asigurări sunt foarte lesnicioase, nu există un control riguros al solvabilității și bonității societăților care activează pe această piață. În plus, având în vedere faptul că legislația precedentă nu oferă suficiente puteri instituției de reglementare, aceasta nu poate să opereze pe piață în măsură să asigure protecția corectă a asiguraților. Este și motivul pentru care, și cred că este una dintre principalele modificări în această lege, pentru care propun, prin proiectul de lege, transformarea Oficiului de Asigurări și Reasigurări din cadrul Ministerului Finanțelor într-o comisie de supraveghere a asigurărilor care să fie o autoritate autonomă și care să fie numită și, eventual, revocată, dacă este cazul, de către Parlament, la propunerea comisiilor parlamentare. Este un model similar cu cel al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și cred că, pentru dezvoltarea pieței, este soluția cea mai potrivită.

De asemenea se face un mare pas înainte și în ceea ce privește soliditatea acestei instituții, pentru că ea nu va mai depinde de ministrul finanțelor, va fi eliberată de conflictele de interese ce există între activitatea de asigurare și activitatea de colectare a veniturilor, știut fiind că dezvoltarea asigurărilor scoate de sub sistemul de colectare anumite părți din profitul brut impozabil și, apoi, activitatea de asigurări, ca și reglementare, iese de sub susținerea financiară a bugetului și trece, așa cum este firesc, în susținerea financiară a pieții.

Proiectul de lege creează și o anumită unificare a terminologiei folosite în activitatea de asigurare, veți vedea încă de la debutul proiectului de lege, există o enumerare a termenilor folosiți înlăuntrul legii și a termenilor uzitați pe piață, se face o definire mai bună a actorilor pieței, mă refer la societățile de asigurări și la brokerii în domeniul asigurărilor, și ceea ce este foarte important, și cu aceasta chiar vreau să închei, pentru că, după aceea, vom vedea în lege care sunt toate performanțele acestui proiect, ceea ce este foarte important este că proiectul de lege include și procedurile pentru starea de insolvabilitate a unei societăți de asigurări, inclusiv procedurile prealabile de instituire a supravegherii de către autoritatea de reglementare.

Atunci când noi am făcut legislația bancară, nu aveam încă suficientă experiență, motiv pentru care procedurile de lichidare judiciară au făcut obiectul unei alte legi decât a Legii privind sistemul bancar, ei, bine, aici, înlăuntrul aceleiași legi, avem și activitatea de reglementare, avem și procedurile de intrare pe piață, dar și procedurile de ieșire prin piață, prin reglementarea acestor situații.

Obiectivele fundamentale ale proiectului de lege sunt: unu -protecția asiguraților; doi – sporirea stării de siguranță a pieței și un impuls pentru întărirea actorilor pieței și trei – acomodarea legislației cu standardele Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește autoritatea de reglementare.

În speranța că dumneavoastră veți da un vot afirmativ acestui proiect de lege și cu mulțumiri pentru travaliul făcut de Comisia pentru buget, finanțe, bănci a Camerei Deputaților, eu vă stau la dispoziție pentru lămuriri suplimentare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Vă rog să vă ocupați locul la loja guvernamentală.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci, domnul deputat, președintele comisiei, domnul Dan Constantinescu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, în ședința din 19 mai a.c., se propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare, cu o serie de amendamente care sunt incluse în raport.

Sunt dator cu câteva scuze domniilor voastre, întrucât, dintr-o eroare de dactilografiere, numerele curente au fost greșit dactilografiate, de la nr.39 încolo. Dată fiind dimensiunea raportului, nu am mai solicitat retipărirea acestuia și vă rog să aveți înțelegere ca, de la nr.39, ele să fie renumerotate pe parcursul ședinței.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să vă ocupați locul.

Stimați colegi lideri ai grupurilor parlamentare,

Vă rog să vă invitați colegii să participe la dezbateri, pentru că, altfel, voi fi nevoit să recurg la apelul nominal și cred că nu este în folosul desfășurării lucrărilor Camerei să irosim timpul cu apelul nominal, când am putea să-l utilizăm la dezbaterea proiectului.

Întreb dacă, din partea grupurilor parlamentare, au fost desemnați intervenienții la dezbaterile generale.

Domnul deputat Dan Constantinescu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Și înțeleg că și domnul deputat Constantin Teculescu, din partea Grupului parlamentar al PDSR.

Aveți cuvântul, domnule deputat, în calitate de membru al Grupului parlamentar al PNL, să participați la dezbaterile generale.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dintru început, doresc să afirm aici că întregul grup parlamentar va susține acest proiect de lege, evident în forma în care a fost amendat el de către comisie, dată fiind importanța reglementărilor într-un asemenea sector de activitate, un sector de activitate, așa cum s-a prezentat și de către inițiator, încă insuficient dezvoltat, dar a cărui reglementare nu este mai puțin importantă, dat fiind faptul că se vehiculează sume importante, depuneri importante și, din acest punct de vedere, experiența, în anumite domenii ale pieței financiare, este relevantă pentru a demonstra faptul că și acest segment trebuie reglementat la standardele celorlalte segmente, cum ar fi, spre exemplu, sistemul bancar.

De altfel, întreaga legislație privind instituțiile financiar-bancare a fost regândită în ultima vreme, pornind atât de la standardele europene, cât și de la experiența pe care aceste instituții a dobândit-o după 1989.

După pachetul de legi bancare, după această Lege privind societățile de asigurări, va fi nevoie, fără îndoială, de un efort deosebit pentru a continua reglementarea în domeniul pieței de capital.

În ceea ce privește societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, apreciem faptul că înființarea unei instituții de reglementare și supraveghere, după modelul, dacă vreți, al Comisiei de Valori Mobiliare, aflate sub autoritatea Parlamentului, răspunde necesităților de autonomie funcțională a acestui segment și, în același timp, ridică, dacă vreți, cota calitativă a activității în acest domeniu.

Nu vreau să insist mai mult, în cazul în care colegii vor simți nevoia să puncteze, pe parcursul prezentării amendamentelor, o vor face, motiv pentru care vă invităm, și pe dumneavoastră, să participați la acest proiect, în sensul celor propuse de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Constantin Teculescu, Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România.

Domnul Constantin Teculescu:

Aș începe cu precizarea că PDSR-ul va susține acest proiect de lege, întrucât prevederile acestui proiect sunt absolut necesare, în vederea reglementării acestui domeniu pe piața românească.

Fiind conștient de problemele care s-au făcut vizibile în ultimul timp, în ceea ce privește situația sistemului bancar, unde, pe lângă situația economică, am întâlnit și o anumită ușurință în supravegherea acestui sistem de către Banca Națională a României, vrem să preîntâmpinăm eventuale disfuncțiuni în piața asigurărilor, pe asigurări, având în vedere că este o piață sau va fi o piață foarte importantă, în primul rând prin sumele imense care sperăm să se vehiculeze prin această piață, prin necesitatea reglementării acestei piețe din punct de vedere al noțiunilor, din punct de vedere al reglementărilor juridice și, în primul rând, din punct de vedere al supravegherii acestui domeniu.

PDSR-ul, și în comisie, și-a adus un aport substanțial la această lege și va susține, după cum vă spuneam, această lege, cu modificările aduse în cadrul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Gavra, doriți să vorbiți la microfon? Domnule deputat Gavra, doriți să vorbiți la dezbateri generale? (Domnul deputat Gavra discută cu cei din loja guvernamentală) A, cu inițiatorii, da, bun.

De asemenea, la dezbaterile generale, domnul deputat Mátis Eugen, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnul Mátis Eugen:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Grupul parlamentar al UDMR susține acest proiect de lege. Noi considerăm că este un proiect de lege care așteaptă de foarte mult timp pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Una din principalele necesități în procesul de armonizare a legislației țării noastre cu Uniunea Europeană o reprezintă și aprobarea acestui proiect de lege.

Acest proiect de lege va avea ca efect înființarea autorității de supraveghere a asigurărilor, care autoritate va avea rolul să exercite supravegherea prudențială în domeniul asigurărilor. Tot această autoritate va reglementa intrarea pe piață atât pentru asigurătorii români, cât și pentru cei străini, stricta supraveghere a solvabilității asigurătorilor, precum și măsurile care se pot lua de către autoritatea de supraveghere a asigurărilor în caz de încălcare a prevederilor referitoare la solvabilitate, supravegherea calculului și investirii rezervelor tehnice necesare, monitorizarea produselor de asigurare oferite pe piață, analiza sistematică și periodică a rapoartelor financiare specifice activității de asigurare. Toate aceste necesități sunt incluse, sunt condiții stabilite în Cartea albă a integrării Europene.

Grupul nostru parlamentar a depus amendamente la acest proiect de lege; unele au fost aprobate de comisie, altele nu. Colegii mei vor susține amendamentele care au fost respinse, dar noi susținem acest proiect de lege și sperăm că va fi adoptat foarte repede.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare la dezbaterile generale? Nu sunt. Ca atare, stimați colegi, trecem la dezbaterea propriu-zisă a proiectului.

Ca modalitate de lucru, lucrăm pe proiect și la textele unde sunt amendamente, facem trimitere la raport. Dacă la titlul legii sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobat titlul legii, în redactarea propusă de Senat.

Cap.I, intitulat "Obiectul legii, înțelesul unor termeni și categorii de asigurare". Dacă sunt comentarii la titlul Cap.I ? Dacă nu, îl supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

La art.1, textul așa cum a fost adoptat de Senat. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.1.

La art.2, vă rog să observați în raportul dumneavoastră, la poz.1 există un amendament pentru alin.10. Domnule Naidin, dumneavoastră aveți amendament până la 10? La titlu?

Domnul Petre Naidin: (din bancă)

La 10.

Domnul Acsinte Gaspar:

La 10. Deci, rog comisia să fie atentă că la alin.10, care a făcut obiectul amendamentului comisiei, domnul deputat Naidin are o intervenție.

Domnul Petre Naidin:

La lit.b), în accepțiunea Legii nr.31 din 1990 a societăților comerciale, republicată, ni se vorbește de "administrator" sau de "administratori", și eu cred că dacă înlocuim "membrii Consiliului de administrație" cu "administratori", practic intrăm în cadrul juridic general al legii pe care am enunțat-o. Și simt nevoia să întreb inițiatorul, așa cum s-a exprimat și Consiliul Legislativ, de ce nu a definit conform art.1, activitatea de reasigurare, reasiguratorul, intermediarul în reasigurare. Dacă este o scăpare, atunci eu propun ca la art.2 să introducem un punct nou, 19, definit astfel: "reasigurare - operațiunea definită în condițiile art.6 al Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Din partea inițiatorului, față de comentariul pe care l-a făcut domnul deputat Naidin, raportat, pe de o parte, la alin.10, cum este el formulat în raport.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte,

Noi avem aici, la pct.16, definită reasigurarea, în proiectul de lege, "operațiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător, primul fiind reasigurat iar al doilea asigurător". Ni s-a părut acoperitor, pentru că definirile reasiguratului și reasigurătorilor sunt similare. Eu nu înțeleg de fapt de ce dorește domnul Naidin să reintroducă o nouă definiție când ea există două alineate mai sus.

Deci, mie mi se pare că observația domnului Naidin este deja inclusă în proiectul de lege și nu are rost să o dublăm. Așadar, nu suntem de acord cu acest amendament.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule senator. Din partea comisiei, domnul deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ceea ce privește prima parte a intervenției, sigur că putem modifica sintagma "membrii Consiliului de administrație" cu "administratori", este și în spiritul Legii nr.31, deci, nu este nici un fel de problemă. În ceea ce privește a doua parte, cred că răspunsul a fost dat. În plus, nu cred că este bine să introducem în textul unei legi, în Cap."Definiții", referire la altă lege, pentru că vom avea termeni nedefiniți în alte legi, termeni care se pot schimba, prin regândirea acestei legi, deci, cred că este bine să rămânem la textul care este propus.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, am înțeles că dumneavoastră vă însușiți propunerea făcută în prima parte a intervenției domnului deputat, în legătură cu "administratori". Domnul Naidin?

Deci, comisia și-a însușit prima parte a intervenției dumneavoastră.

Domnul Petre Naidin:

Dar la art.1, domnule senator, coleg al nostru, definiți activitatea de reasigurare, definiți reasiguratorii, introducem comisia de supraveghere a reasiguratorilor, intermediari în reasigurări, dar la art.2, în definiție, nu faceți referire la această activitate. Eu cred, de bună-credință, efectiv, pentru a face o treabă bună, am crezut că faceți referire la operațiunea de reasigurare din art.1. Înseamnă că eu am un alt material. Mă iertați!

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

La art.2 există amendamentul comisiei, la poz.1 din raport, cu acea modificare minoră care a fost însușită de către comisie și, ca atare, vă propun votului dumneavoastră art.2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la art.3. Art.3 nu are intervenții din partea comisiei, deci, este textul cum a fost votat de Senat. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.3.

Stimați colegi, fac apel: Rămâneți în sala de ședință, mai invitați colegii care sunt pe culoare, ca să putem să continuăm dezbaterile. Dacă ar fi aici domnul deputat Emil Popescu, iarăși și-ar exprima protestul în legătură cu faptul că solicit ca activitatea Camerei să se desfășoare conform regulamentului, în cadrul cvorumului anunțat.

Domnul Aurelian Paul Alecu: (din bancă)

Nu-i adevărat!

Domnul Acsinte Gaspar:

Mergem mai departe, Cap.II are ca titlu "Comisia de supraveghere a asigurărilor". Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră titlul Cap.II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat titlul Cap.II.

La art.4, vă rog să observați că există un amendament din partea comisiei, la alin.5; este poziția a 2-a din raport, stimați colegi. Dacă sunt comentarii în legătură cu acest amendament

De asemenea, există un amendament la poz.3, este vorba de amendamentul la alin.7. Dacă sunt comentarii asupra lor? Eu merg pe text în continuare, ca să nu supunem fiecare la vot, ca să putem fi mai operativi.

Observați vă rog că în raport, la poz.4 se propune ca după alin.8 să se introducă un alin.81, cu redactarea din raportul comisiei. Dacă sunt ceva comentarii?

De asemenea, sunt amendamente ale comisiei, la alin.15, la lit.a), b), c) și d), toate aceste amendamente, stimați colegi, le aveți în raport la pozițiile 5, 6, 7 și 8. Există un amendament și la lit.e) de la alin.15. Dacă sunt ceva intervenții? Domnule deputat Naidin, vă rog să-mi permiteți să epuizăm întâi amendamentele comisiei și imediat vă dau cuvântul.

De asemenea, se propune de către comisie, vă rog să observați, este poz.10 din raport, ca tot la acest art.4, după alin.19, să se introducă un alin.191. Dacă sunt comentarii?

Mergem în continuare și mai avem un amendament la acest art.4, la alin.28, este poz.11 din raport. Dacă sunt comentarii?

Deci, stimați colegi, eu v-am prezentat până acum amendamentele comisiilor. Acum, dacă dintre colegii deputați dorește cineva să intervină pe textele respective, începând de la alin.1 până la alineatul final.

Domnule deputat Naidin, vă rog, aveți cuvântul, și vă întreb, domnule deputat, dacă amendamentul pe care-l prezentați, l-ați depus la comisie. Este un amendament de redactare, pe care puteți să-l faceți în timpul plenului, pentru că știți că în mod excepțional, potrivit regulamentului, se pot depune amendamente de fond. Vă rog să precizați dacă ați depus amendamentul la comisie.

Domnul Petre Naidin:

Nu, nu este depus, dar el nu este de profunzime și cred că poate fi, cu rapiditate, expus.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog. La ce punct, domnule deputat?

Domnul Petre Naidin:

Vreau să spun că la alin.2, prin faptul că înființăm autoritatea administrativă autonomă, în mod automat, ne încadrăm în prevederile unei legi organice, și nu știu cum s-a votat la Senat, dar noi trebuie să fim atenți la această poziție, iar la alin.4, în condițiile regimului juridic al autonomiei locale, eu cred că trebuie să eliminăm pe rândul 3 "prin dispoziția acestuia", deci, prin dispoziția Guvernului...

Domnul Acsinte Gaspar:

La alin.4?

Domnul Petre Naidin:

La alin.4.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, nu știu, am impresia că ori aveți dumneavoastră... Numai o clipă vă rog, să verificăm.

Deci, la alin.4 de la 4, da?

Domnul Petre Naidin:

"Pentru nevoile Comisiei de supraveghere a asigurărilor, ale reprezentanțelor sale pe care aceasta le înființează, Guvernul și, după caz, prin dispoziția acestuia", nu se mai poate ca Guvernul să mai dea dispoziție autorităților administrației publice locale, și eu cred că trebuie să eliminăm această sintagmă "vor putea atribui în administrare Comisiei de supraveghere a asigurărilor imobilele necesare - terenuri și clădiri - din domeniul public sau privat de interes național sau local" și urmează textul, pentru că din domeniul public nu putem să dăm clădirile sau imobilele aparținând muzeelor, teatrelor ș.a.m.d în accepțiunea Legii nr.213 din 1998 privind regimul proprietății publice. În condițiile eliminării "prin dispoziția acestuia", și respectiv completarea cu domeniul privat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Am înțeles. Domnule senator, aveți comentarii în legătură cu amendamentul? Deci, dânsul a propus să se elimine din alin.4 sintagma "prin dispoziția acestuia", iar în partea finală, în afară de "domeniul public de interes național" să se introducă și "domeniul privat".

Domnul Varujan Vosganian: (din loja inițiatorului)

Sunt de acord cu prima, dar cu "domeniul privat" nu are sens, că dacă este "domeniul privat" nu face obiectul legii.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, am înțeles. Comisia?

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că este corect să respectăm autonomia locală. În același timp, mai curând poate ar fi cazul să înlocuim "autoritățile administrației publice locale", această sintagmă, și nu "prin dispoziția", având în vedere că la nivel local funcționează și prefecturile, care au și ele sedii și pot să sprijine această activitate.

În al doilea rând, însă, pe fond vreau să vă pun următoarea problemă: prin lege, la înființarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Guvernul trebuia să-i pună la dispoziție un sediu. Cred că este a nu știu câta oară când se ridică de la acest microfon problema sediului pentru Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, instituție care, iată, funcționează de peste 5 ani de zile în România, a cărei importanță nu o mai subliniez, dar care este viciată, dacă vreți, în activitatea ei, printre alte lucruri, și de lipsa unui sediu propriu sau pus la dispoziție, în condițiile legii, de către Guvern.

Din acest motiv, eu aș lăsa totuși acest text, pentru a întări posibilitatea obținerii acestor sedii fără de care instituția poate să aibă mari probleme în funcționarea ei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Prima parte era de redactare, adică eliminarea sintagmei "prin dispoziția acestuia", că Guvernul nu prea dă dispoziții, știți?!, adică actele Guvernului nu sunt dispoziții. Trebuia "Guvernul și, după caz, autoritățile administrației publice și locale".

Deci, se elimină sintagma "prin dispoziția acestuia". Dacă la celelalte alineate ale art.4, la care am prezentat toate amendamentele comisiei, sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră art.4 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Trecem la art.5. Vă rog să observați, în raportul dumneavoastră, la poz.12 există un amendament al comisiei, la lit.e), iar la poz.13 din raport se propune să se introducă o literă nouă, lit.j), în redactarea pe care dumneavoastră o aveți în raport la pag.5, pct.13. Dacă sunt comentarii pe marginea art.5 sau a amendamentelor comisiei? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.5.

La art.6 nu există nici o intervenție din partea comisiei. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, domnilor deputați? Dacă nu, supun votului art.6, în redactarea venită de la Senat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.6, în redactarea Senatului.

La art.7, de asemenea, nu sunt comentarii din partea comisiei. Dacă aveți dumneavoastră intervenții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră art.7, în redactarea Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.7.

Stimați colegi,

Rog colegii din ambele părți ale sălii, dar în special rog colegii de pe partea dreaptă să participe la lucrări. Uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă în sală; fie că fac apelul nominal, fie că suspendăm lucrările. Nu putem totuși să continuăm, atâta timp cât nu este asigurată prezența colegilor la dezbateri.

Stimați colegi, este foarte simplu să facem apelul, dar înseamnă că pierdem o oră cu apelul, în loc ca această oră noi să o valorificăm prin dezbaterea textelor în continuare. (Se acționează butonul soneriei.)

Secretarii au luat și ei o pauză, probabil pentru a fuma. Să știți că este destul de incomod de a sta tot timpul așa, în scaun, și probabil... Dar eu zic, totuși, haideți, stimați colegi, să continuăm dezbaterile cu gândul că totuși colegii noștri au auzit apelul pe care l-am făcut și luăm în discuție art.8.

Vă rog să observați că la art.8 există, la pag.14 din raport, o reformulare la alin.1, este pct.14, alin.1. De asemenea, avem intervenții, tot din partea comisiei. Potrivit raportului, la poz.15, se introduce la alin.2 o literă nouă. De asemenea, observați că și la poz.16 se introduce iarăși o literă, care devine lit.b). Același lucru este și la poz.17, 18; se renumerotează și se elimină un...

În continuare, aveți intervenții ale comisiei la poz.20 din raport, la poz.21, toate privesc art.8. De asemenea, la poz.23 din raport.

Stimați colegi,

Eu v-am evocat toate amendamentele care au fost făcute de comisie, potrivit raportului, dumneavoastră aveți textul în față. Vă rog să-mi spuneți dacă mai sunt și alte intervenții la art.8, la toate alineatele pe care le are, și dacă sunt comentarii și pe marginea amendamentelor comisiei.

Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră art.8, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.8.

La art.9, vă rog să observați că la pag.10 din raport, la poz.24 există un amendament. Dacă sunt comentarii la art.9, la amendamentul comisiei? Nu sunt intervenții. Atunci supun votului dumneavoastră art.9, cu amendamentul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.9.

La art.10, vă rog să observați că la poz.25, 26 și 27 din raport, sunt amendamente ale comisiei. Ele se referă la lit.a), b) și la alin.2. Dacă asupra amendamentelor comisiei, asupra textului din proiect sunt obiecțiuni, comentarii, propuneri de completări? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.10, cu amendamentele comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, am epuizat dezbaterile pe marginea Cap.II și supun acum votului de ansamblu, Cap.II din proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în ansamblu Cap.II.

Trecem, stimați colegi, la Cap.III, intitulat "Autorizarea asiguratorilor". Domnul senator, inițiatorul proiectului, domnul Varujan Vosganian.

Domnul Varujan Vosganian:

Este un amănunt, dar vă rog să aveți în vedere că la art.10, de fapt dumneavoastră nu ați votat "excedentul se raportează", ci "se reportează" și vă rog când se face redactarea "excedentele se reportează", nu "se raportează".

Domnul Acsinte Gaspar:

N-am înțeles observația dumneavoastră.

Domnul Varujan Vosganian:

La art.10 alin.2, din eroare, aici s-a scris "excedentul se raportează" și este corect "se reportează".

Domnul Acsinte Gaspar:

"Se reportează", cum este în lege. În proiectul de lege "se reportează", este corect, sigur, aveți dreptate, domnule senator. Este o chestiune de dactilografiere și trebuie corectată. Dacă la Cap.III, având titlul "Autorizarea asiguratorilor" sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră titlul Cap.III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Rog și pe domnul secretar de pe partea stângă, care mă asistă, să poftească, pentru că am să cer să se facă numărarea participanților la dezbateri, să vedem care este stadiul cvorumului în acest moment. Domnul deputat Miclăuș! (Se acționează butonul soneriei.)

Stimați colegi,

Este ora 11,29. Constatăm că, colegii noștri, cu toate apelurile pe care le-am făcut, nu s-au prezentat. Totuși, vom face apelul nominal și eu vă asigur că într-un sfert de oră, sala se umple.

Vă rog, domnule secretar, să facem apelul nominal. Nu putem suspenda activitatea Camerei la această oră.

Domnul Kónya-Hamar Alexandru:
Achimescu Victor Ștefan absent
Aferăriței Constantin absent
Afrăsinei Viorica prezentă
Albu Alexandru prezent
Albu Gheorghe prezent
Alecu Aurelian Paul prezent
Ana Gheorghe (Dâmbovița) prezent
Ana Gheorghe (Hunedoara) absent
Andrei Gheorghe prezent
Andronescu Ecaterina prezentă
Antal István prezent
Antonescu George Crin Laurențiu prezent
Antonescu Niculae Napoleon prezent
Argeșanu Valentin prezent
Arghezi Mitzura Domnica prezentă
Ariton Gheorghe prezent
Asztalos Ferenc absent
Avramescu Constantin Gheorghe prezent
Baban Ștefan prezent
Babiaș Iohan Peter prezent
Babiuc Victor absent
Baciu Mihai prezent
Badea Alexandru Ioan prezent
Bara Radu Liviu prezent
Bárányi Francisc prezent
Barbaresso Emanoil Dan prezent
Barbăroșie Victor absent
Barde Tănase prezent
Bartoș Daniela prezentă
Băbălău Constantin prezent
Bălan Marilena absentă
Bălăeț Dumitru prezent
Băsescu Traian absent
Becsek Garda Dezideriu Coloman prezent
Bejinariu Petru prezent
Berceanu Radu Mircea absent
Berci Vasile prezent
Berciu Ion absent
Biriș Anamaria Mihaela prezentă
Birtalan Ákos prezent
Bivolaru Gabriel absent
Bivolaru Ioan absent
Boda Iosif prezent
Böndi Gyöngyike prezentă
Boștinaru Victor prezent
Bot Octavian prezent
Botescu Ion prezent
Bran Vasile prezent
Brezniceanu Alexandru prezent
Bud Nicolae prezent
Buga Florea prezent
Bujor Liviu absent
Burlacu Viorel prezent
Buruiană Aprodu Daniela prezentă
Buzatu Dumitru prezent
Calimente Mihăiță prezent
Cazacu Vasile Mircea prezent
Cazan Gheorghe Romeo Leonard prezent
Cândea Vasile prezent
Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae absent
Chichișan Miron prezent
Chiliman Andrei Ioan prezent
Chiriac Mihai prezent
Ciontu Corneliu prezent
Ciumara Mircea prezent
Cîrstoiu Ion prezent
Cojocaru Radu Spiridon prezent
Constantinescu Dan prezent
Corâci Ioan Cezar absent
Corniță Ion prezent
Cosma Liviu Ovidiu absent
Coșea Dumitru Gheorghe Mircea absent
Cotrutz Constantin Eremia prezent
Cristea Gheorghe prezent
Cristea Marin prezent
Cunescu Sergiu absent
Dan Marțian prezent
Dan Matei Agathon absent
Darie Simion prezent
Dărămuș Nicolae Octavian prezent
Dănilă Vasile absent
Decuseară Jean prezent
Dejeu Gavril prezent
Diaconescu Ion prezent
Dimitriu Sorin Petre prezent
Dîrstaru Dorin prezent
Dobre Traian prezent
Dobrescu Smaranda prezentă
Dorian Dorel prezent
Dorin Mihai prezent
Dragoș Iuliu Liviu prezent
Dragu George absent
Drăgănescu Ovidiu Virgil prezent
Drecin Mihai Dorin prezent
Drumen Constantin absent
Dugulescu Petru absent
Dumitrașcu Laurențiu prezent
Dumitrean Bazil prezent
Dumitrescu Paul Adrian prezent
Dumitriu (Hunea) Carmen prezentă
Duțu Ion prezent
Elek Barna absent
Enache Marian absent
Enescu Ion absent
Fenoghen Sevastian absent
Filipescu Ileana prezentă
Furo Iuliu Ioan prezent
Galic Lia Andreia absentă
Gaspar Acsinte prezent
Gavra Ioan absent
Gavrilaș Teodor absent
Gazi Gherasim prezent
Georgescu Florin absent
Gheciu Radu Sever Cristian prezent
Gheorghe Valeriu prezent
Gheorghiof Titu Nicolae prezent
Gheorghiu Adrian prezent
Gheorghiu Mihai absent
Gherasim Ion Andrei prezent
Ghibernea Dan absent
Ghidău Radu absent
Ghiga Vasile prezent
Giurescu Ion prezent
Glăvan Ștefan prezent
Godja Petru prezent
Grădinaru Nicolae prezent
Grigoraș Neculai prezent
Grigoriu Mihai prezent
Groza Nicolae prezent
Gvozdenovici Slavomir prezent
Hașotti Puiu absent
Hilote Eugen Gheorghe prezent
Hlinschi Mihai prezent
Honcescu Ion prezent
Hrebenciuc Viorel absent
Iacob Elena prezentă
Ianculescu Marian prezent
Ifrim Dumitru absent
Igna Ioan prezent

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Rog pe cei care răspund la apel să nu părăsească sala, că nu am făcut nimic. Vă rog să rămâneți în sală.

Domnul Konya-Hamar Alexandru :
Ignat Ștefan absent
Iliescu Valentin Adrian prezent
Ionescu Alexandru absent
Ionescu Anton prezent
Ionescu Bogdan prezent
Ionescu Constantin absent
Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile prezent
Ionescu Gheorghe absent
Ionescu Marina absent
Ionescu Nicolae prezent
Ioniță Mihail Gabriel prezent
Ioniță Nicu prezent
Iorga Leonida Lari prezentă
Iorgulescu Adrian absent
Irimescu Haralambie absent
Ivănescu Paula Maria prezentă
Jurcan Dorel prezent
Jurca Teodor prezent
Kakasi Alexandru prezent
Kelemen Atila Bela Ladislau prezent
Kerekes Károly prezent
Kónya Hamar Alexandru prezent
Kovacs Carol Emil prezent
Kovács Csaba Tiberiu prezent
Lazia Ion absent
Lădariu Lazăr prezent
Lăpușan Alexandru prezent
Leonăchescu Nicolae prezent
Lepșa Sorin Victor prezent
Lixăndroiu Viorel prezent
Lupu Vasile prezent
Macarie Sergiu prezent
Manole Odisei absent
Manolescu Oana prezentă
Marin Gheorghe prezent
Marineci Ionel prezent
Marinescu Ioan Sorin absent
Márton Árpád Francisc prezent
Matei Lucian Ion prezent
Matei Vasile prezent
Mátis Eugen prezent
Mazăre Radu Ștefan absent
Mândroviceanu Vasile prezent
Mânea Radu prezent
Mera Alexandru Liviu absent
Meșca Sever prezent
Miclăuș Vasile prezent
Micle Ulpiu Radu Sabin prezent
Mihăilescu Petru Șerban prezent
Mihu Victor Traian prezent
Miloș Aurel prezent
Mitrea Miron Tudor prezent
Mogoș Ion prezent
Moiceanu Constantin prezent
Moldovan Petre prezent
Moldoveanu Eugenia prezentă
Morariu Teodor Gheorghe prezent
Moroianu Geaman Adrian Tudor absent
Moucha Romulus Ion absent
Munteanu Ion prezent
Mureșan Ioan absent
Musca Monica Octavia prezentă
Nagy Ștefan prezent
Naidin Petre prezent
Nanu Romeo absent
Năstase Adrian prezent
Neacșu Ilie absent
Neagu Romulus prezent
Neagu Victor absent
Negoiță Gheorghe Liviu absent
Negrău Mircea absent
Nica Dan prezent
Nică Mihail prezent
Nichita Dan Gabriel absent
Nicolae Jianu prezent
Nicolaiciuc Vichentie prezent
Nicolescu Mihai prezent
Nicolicea Eugen prezent
Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae absent
Nistor Vasile absent
Noica Nicolae absent
Oană Gheorghe prezent
Oltean Ioan prezent
Onaca Dorel Constantin prezent
Opriș Constantin Remus absent
Osman Fedbi absent
Palade Dan prezent
Pambuccian Varujan prezent
Paneș Iosif prezent
Panteliuc Vasile prezent
Pantiș Sorin prezent
Papuc Aurel Constantin prezent
Partal Petre absent
Pașcu Ioan Mircea absent
Pavel Vasile prezent
Pavelescu Claudiu Costel prezent
Păcurariu Iuliu prezent
Păunescu Costel prezent
Pârgaru Ion prezent
Pâslaru Dumitru absent
Pecsi Francisc prezent
Pereș Alexandru prezent
Petrescu Ovidiu Cameliu absent
Petrescu Silviu prezent
Petrescu Virgil prezent
Petreu Liviu prezent
Pintea Ioan prezent
Pițigoi Barbu absent
Podaru Dumitru prezent
Pop Iftene prezent
Pop Leon Petru prezent
Pop Viorel absent
Popa Aron Ioan absent
Popa Daniela prezentă
Popa Ioan Mihai absent
Popa Nicolae absent
Popa Virgil prezent
Popescu Bejat Ștefan Marian absent
Popescu Dumitru prezent
Popescu Emil Teodor prezent
Popescu Ioan Dan prezent
Popescu Irineu absent
Popescu Tăriceanu Călin prezent
Priceputu Laurențiu prezent
Protopopescu Cornel prezent
Putin Emil Livius Nicolae absent
Puwak Hildegard-Carola prezentă
Radu Alexandru-Dumitru prezent
Radu Elena Cornelia Gabriela prezentă
Ráduly Róbert-Kálmán prezent
Raica Florica Rădița absentă
Raicu Romulus prezent
Rákoczi Ludovic prezent
Rațiu Ion absent
Rădulescu Cristian prezent
Rădulescu-Zoner Constantin Șerban prezent
Rânja Traian Neculaie absent
Remeș Decebal Traian absent
Rizescu Sergiu George prezent
Roman Ioan prezent
Roșca Ioan prezent
Ruse Corneliu Constantin absent
Sabău Traian absent
Sandu Alecu absent
Sandu Dumitru prezent
Sandu Ion Florentin prezent
Sassu Alexandru prezent
Săndulescu Aureliu Emil prezent
Sârbu Marian prezent
Secară Gheorghe prezent
Serac Florian absent
Severin Adrian absent
Simedru Dan Coriolan prezent
Simion Florea prezent
Sirețeanu Mihail absent
Sonea Ioan prezent
Spătaru Liviu absent
Spiridon Didi prezent
Stan Vasile prezent
Stanca Teodor prezent
Stanciu Anghel prezent
Stănescu Alexandru-Octavi prezent
Stănescu Mihai-Sorin prezent
Stoica Valeria Mariana prezentă
Stoica Valeriu absent
Sturza Popovici Cornel absent
Székely Ervin-Zoltán prezent
Szilágyi Zsolt prezent
Șaganai Nusfet absent
Șerban George prezent
Ștefănoiu Luca absent
Șteolea Petru prezent
Tabără Valeriu absent
Tamás Sándor prezent
Tarna Gheorghe absent
Tăvală Tănase-Pavel prezent
Teculescu Constantin prezent
Tokay Gheorghe prezent
Trifu Romeo Marius prezent
Tudor Marcu prezent
Tudose Nicolae-Florin absent
Țepelea Gabriel prezent
Țocu Iulian-Costel absent
Țurlea Petre prezent
Udrea Florian absent
Vaida Francisc-Atila absent
Varga Attila prezent
Vasilescu Nicolae absent
Vasilescu Valentin prezent
Vataman Dorin prezent
Văsioiu Horia prezent
Vâlceanu Gheorghe prezent
Vâlcu Mircea prezent
Vetișanu Vasile prezent
Vida Iuliu prezent
Vida Simiti Ioan prezent
Videanu Adriean absent
Vilău Ioan-Adrian absent
Vintilă Dumitru Mugurel absent
Vitcu Mihai prezent
Vițelar Bogdan prezent
Voicu Mădălin absent
Weber Ernest-Otto prezent
Wittstock Eberhard-Wolfgang prezent

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

A fost restabilit cvorumul.

Domnule secretar, vă rog, la secretariat, acolo, în dreapta, pentru cei care au venit ulterior apelului.

Rog colegii să rămână în sală, să nu părăsească și, la nevoie, o să sigilăm ușile, dacă credeți că este o metodă. Dar eu cred că nu așa trebuie să procedăm.

Vom continua dezbaterile.

Domnule secretar, vă rog, lăsați pentru partea finală, ca să-și înregistreze și ceilalți colegi prezența la acest apel nominal.

Stimați colegi,

Continuăm dezbaterile. Rog comisia să-și reia locul în loja din dreapta.

Am ajuns la art.11.

Vă rog să observați în raportul comisiei, la poz.28, 29 și 30 sunt făcute amendamente din partea comisiei.

Vă rog să vă exprimați dacă sunt comentarii sau obiecțiuni atât cu privire la textul așa cum este, sau cu privire la amendamentele pe care comisia le-a propus în raport și la care m-am referit?

Dacă nu sunt comentarii din partea dumneavoastră, supun votului art.11, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.11.

Trecem la art.12.

Vă rog să vedeți că în raport, la pag.11, poz.31, există un amendament din partea comisiei.

De asemenea, la poz.32 există un amendament, la poz.33, poz.34, poz.35 și poz.36 din raport.

Stimați colegi, v-am enunțat unde a intervenit comisia cu amendamente, în cadrul art.12.

Vă rog să vă exprimați dacă aveți dumneavoastră comentarii? Dacă aveți observații fie asupra textului, așa cum a fost adoptat de Senat, fie asupra amendamentelor?

Dacă nu, supun votului art.12, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Vă rog să observați că la poz.36 din raport se propune introducerea unui text nou, cu redactarea pe care o aveți la poz.36.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere de amendare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și acest text.

Stimați colegi,

Repet apelul: rămâneți în sală, ca să putem să continuăm dezbaterile.

Mai avem încă 35 de minute, în care putem să facem o bună parte din lege.

Trecem la art.13.

Vă rog să observați că în raportul comisiei, la poz.38 și 39, pag.13 și 14 ale raportului, sunt făcute niște amendamente.

Asupra textului? Domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

O simplă problemă de formulare, domnule președinte.

La art.13 alin.3, cred că mai nimerit ar fi cuvântul "stabilită" în contextul "o taxă de funcționare", și nu "o taxă de funcționare actualizată", întrucât este vorba de un procent, iar procentul nu se actualizează, ci se stabilește.

Deci, vă propunem ca să meargă textul așa cum este, dar să înlocuim cuvântul "actualizată" cu "stabilită".

Domnul Acsinte Gaspar:

Inițiatorul?

Deci se propune înlocuirea sintagmei, la alin.3.

Sunteți de acord? Da. Bun.

Deci, cu această intervenție a președintelui comisiei, supun votului dumneavoastră art.13, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.13.

Stimați colegi,

Fac precizarea că din acest moment se renumerotează punctele din raport. Deci, începând de la pag.14, în loc de poz.42 va fi poz.39. Corect, domnule președinte?

Stimați colegi,

Deci, vedeți că eu am să fac trimitere de fiecare dată la poziția corectată, pentru că există o greșeală de numerotare a punctelor din raport.

Trecem și luăm în discuție art.14, articol care nu are nici un fel de intervenție din partea comisiei.

Dacă din partea dumneavoastră sunt comentarii?

Dacă nu, supunem votului textul, așa cum l-a propus Senatul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Trecem la art.15.

Vă rog să observați că are o intervenție din partea comisiei.

Este poz.40, fostă 43 din raport.

Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.15, astfel cum a fost amendat de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.15.

Acum, urmează să ne pronunțăm prin vot asupra Cap.III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat Cap.III, în ansamblul său.

Trecem la Cap.IV, intitulat "Activitatea asiguratorilor".

Dacă veți comentarii asupra titlului Cap.IV?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat titlul.

Art.16.

Vă rog să observați că în raportul comisiei, la pag.14, poz.41, de asemenea, poz.42 și 43, sunt niște amendamente din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți amendamente în plus de redactare, comentarii pe marginea amendamentelor comisiei?

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.16, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.16.

La art.17 nu există nici un amendament din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți comentarii?

Dacă nu, supunem art.17 în redactarea adoptată de Senat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.17.

La art.18, de asemenea, nu sunt amendamente din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți?

Dacă nu aveți, supun votului art.18, în redactarea Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.18.

La art.19, de asemenea, nu avem observații din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră, stimați colegi, aveți intervenții?

Dacă nu, îl supun în redactarea Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.19.

La art.20, vă rog să observați că există un amendament al comisiei, la pag.15 din raport, poz.44.

Dacă dumneavoastră aveți comentarii asupra textului?

Dacă nu aveți comentarii, atunci supun art.20 votului, cu amendamentul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.20.

Trecem la art.21.

Vă rog să observați că în raportul comisiei, la pag.16, stimați colegi, la poz.45, există un amendament asupra art.21. Este vorba de alin.3.

Dacă dumneavoastră aveți comentarii în plus?

Dacă nu aveți nici un fel de intervenții, supun art.21 votului în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat articolul 21.

La art.22 comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți ceva, stimați colegi, dacă nu, votăm articolul 22, în redactarea Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.22 în redactarea Senatului.

Art.23 nu este afectat de nici un amendament din partea comisiei. Dacă dumneavoastră aveți comentarii, dacă nu, supun votului art.23 în forma adoptată de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. A fost votat și art.23.

La art.24 nu avem comentarii din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți ceva observații, dacă nu, supun votului art.24, în redactarea venită de la Senat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.24.

La art.25, stimați colegi, la pag.16 poz. 46 există un amendament din partea comisiei. Este vorba de eliminarea textului, așa cum se arată în raportul comisiei. Deci, urmează să fie eliminat art.25.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art.25.

Stimați colegi, mi se comunică de către secretarul de ședință că din nou am intrat în lipsă de cvorum. Nu înțeleg situația colegilor care vin, răspund la apel și după aceea imediat părăsesc sala. Mi se pare ceva inadmisibil, cu atât mai mult cu cât mai aveam 25 de minute și am fi putut să continuăm activitatea.

În atare împrejurare, mă simt nevoit să apelez din nou la liderii grupurilor parlamentare și dacă în 5 minute nu se restabilește cvorumul regulamentar, vom suspenda ședința.

Domnilor deputați, dacă aveți comentarii, vă rog să le faceți de la tribuna Camerei, nu din bănci. Numărați și să vedem ce e.

Stimați colegi,

Întrucât nu a fost restabilit cvorumul pentru a ne desfășura activitatea, în conformitate cu art.128, suspend ședința Camerei Deputaților de astăzi, joi, și vă anunț că urmează ca activitatea să continue în circumscripțiile electorale, iar de luni intrăm în progrmaul pe care l-ați aprobat.

Vă reamintesc că la ora 15, luni, vom avea o ședință comună cu Senatul. Ordinea de zi a fost aprobată.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 12,10.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:29
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro