Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (retrimis comisiei).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Este o lege aflată în procedură de urgență. O să invit Comisia pentru muncă și protecție socială, care a fost sesizată în fond la acest proiect de lege, să facă propunerile de timpi pentru intervenții și pentru timpul total de dezbatere.

Domnule deputat Leon Pop, aveți cuvântul, ca președinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Domnul Leon Petru Pop:

Comisia propune 10 minute pentru dezbatere și intervenții la acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt doi timpi, deci: 10 minute pentru dezbatere și pentru intervenții 3, da?

Domnul Leon Petru Pop:

Deci pentru dezbatere 10, pentru intervenții 5.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci pentru dezbatere 10 minute și pentru intervenții 5 minute.

Vă mulțumesc.

Ne aflăm în procedură de urgență.

Dacă din partea comisiei aveți de făcut o prezentare a raportului sau putem trece direct la dezbatere? Trecem direct la dezbatere.

Deci cei doi timpi 10 minute și 5 minute, vi-i supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul legii.

Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Eu sunt împotrivă!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Eu sunt împotrivă!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, o să-l rog pe domnul secretar de ședință Miclăuș, din partea PUNR-ului, să vină aici și să-mi spună. Eu nu pot să urmăresc toată sala.

Avem un vot împotrivă? Da? Al domnului deputat Țurlea. Deci nu este unanimitate, este o majoritate de voturi.

La art.I, amendamente respinse. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Doamna pe cine reprezintă?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna este secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale și nu trebuie s-o prezint eu, credeam că o cunoașteți. Ați cam lipsit la ședințele noastre.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Mai sunt schimbări pe la Ministerul Muncii, cu coaliția aceasta, și nu mai știi cine mai este!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Art.II - nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, cu majoritate de voturi, adoptat.

La art.I, la nr.crt.2 din raport, comisia propune eliminarea textului.

Doresc să știu dacă au fost amendamente respinse la acest punct.

Domnule deputat Stanca, deci dumneavoastră ați avut un amendament care a fost respins aici, de comisie?

Domnul Teodor Stanca:

Da, am avut un amendament respins, dar nu apare în raport.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Care nu apare în raport, da? Comisia confirmă existența acestui amendament? Deci comisia confirmă, da sau nu? Comisia confirmă că a existat un amendament la nr.crt.2 din raport.

Aveți cuvântul, domnule deputat Stanca, în cazul acesta. Vă rog să ne încadrăm în timp.

Aveți cuvântul.

Domnul Teodor Stanca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Ordonanța nr.9, pe care noi o discutăm acum, se referă, de fapt, la majorarea indemnizațiilor pentru beneficiarii Decretului-lege nr.118. Din acest punct de vedere, ordonanța a fost acceptată și de Comisia pentru muncă și protecție socială și ea a trecut și prin Senat, dar este o diferență între soluția Senatului și cea a Comisiei pentru muncă și protecție socială, și anume Senatul, la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ca și a principalului beneficiar al acestui Decret-lege nr.118, deci Asociația Foștilor Deținuți Politici, a aprobat ca începând cu data promulgării acestei legi, să se stopeze toate depunerile de noi dosare pentru a beneficia de acest decret-lege. Și anume, de ce? Pentru că, o dată cu desființarea Comisiilor speciale pentru punerea în aplicare a Decretului-lege nr.118, prin Ordonanța nr.41/1997, dreptul de a beneficia, în continuare, și alte categorii de Decretul-lege nr.118 a fost dat în seama Direcțiilor Generale de Muncă și Protecție Socială județene. Or, din 1997 și până acum, s-au produs foarte multe, să zic așa, anomalii și chiar abuzuri în aplicarea Decretului-legenr.118, s-au dat decizii, de către aceste comisii, în afara prevederilor sale, motiv pentru care, în momentul de față sunt peste 100.000 de beneficiari ai Decretului-lege nr.118, deși principalii beneficiari ai acestuia foștii deținuți politici, nu sunt mai mulți de 20.000 în viață, în momentul de față. Au apărut și cazuri, în presă, de adevărate acte de corupție descoperite la introducerea în rândul beneficiarilor Decretului-lege a unor categorii care nu aveau absolut nici o legătură cu spiritul acestei legi.

Iată de ce eu consider că propunerea făcută de Senat de a stopa depunerea de cereri trebuie s-o luăm în seamă, dar, față de soluția pe care a propus-o Senatul, în cazul în care veți accepta să stopăm depunerea de noi cereri pentru a beneficia de acest decret-lege, soluția propusă de Senat nu este completă, întrucât se modifică doar un singur alineat din art.8, or, trebuie puse de acord și celelalte alineate, în cazul în care nu se vor mai depune cereri noi pentru intrarea în drepturile conferite de Decretul-lege nr.118. Motiv pentru care eu am formulat un amendament complet privind modificarea art.8 al Decretului-lege nr.118, pe care aș dori să vi-l propun.

Deci el sună așa, la art.I, după pct.2, se introduc două puncte noi, 21 și 22, cu următoarele cuprinsuri. La art.8, alin.2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins. Alin.2 nu-l citez decât partea finală, pentru că el doar completează art.8, și anume spune așa, că: "...toate prevederile legii se aplică pe baza hotărârilor Comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr.118, emise până la data de 31 iulie 1997, sau a Deciziilor Direcțiilor Generale de Muncă și Protecție Socială, emise până la data de 30 noiembrie 1999". Alin.3 va suna în felul următor: "După data prevăzută la alin.2, Direcțiile Generale de Muncă și Protecție Socială vor rezolva numai cazurile urmașilor, prevăzute la art.4, și ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, prevăzute la art.11". Iar pct.22 elimină alin.4 și 5 din art.8, care nu mai sunt necesare.

În cazul în care veți fi de acord cu mine, depun acest amendament și, în cazul acesta, într-adevăr, formularea este compeltă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici suntem într-o procedură de urgență, nu într-o procedură normală. Într-o procedură de urgență, am înțeles că ați avut acest amendament la comisie, dar a fost respins.

Putem să dăm cuvântul, din partea grupurilor parlamentare, inițiatorului și comisiei.

Deci cred că e bine să vedem că deja au trecut 5 minute, din cele 10 în total și cred că ar fi bine să dau întâi cuvântul...

Din partea cărui grup vorbiți?

Domnul Dorel Dorian:

Al minorităților.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, din partea Grupului minorităților, vă dau cuvântul.

Domnul Dorel Dorian:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

S-a venit cu propunerea ca să nu se mai poată, sub nici o formă, la Decretul-lege nr.118, nici măcar cei îndreptățiți care, dintr-un motiv sau altul, nu și-au depus dosarele, să-și reclame dreptatea. Las deoparte că ideea, în sine, nu este normală, dar iată că la sfârșitul lui august s-a dat o ordonanță de urgență, Ordonanța de urgență nr.105/30 august 1999, care dă dreptul unor categorii de persecutați și deportați din motive etnice și rasiale să beneficieze de aceleași drepturi. E vorba despre un grup de circa 400 de supraviețuitori care, timp de 10 ani, au fost omiși de la orice prevedere și prescripție legală care le-ar fi dat, și lor, acel drept modest care înseamnă, la 2 ani de deportare, mi se pare, 120.000 de lei pe lună.

Trebuie să vă spun că au început oamenii să-și depună dosarele, pentru că e ordonanță de urgență publicată, și este o îndreptățire morală, pentru că, banii pe care i-ar căpăta - acum au peste 75 de ani - până vor muri, nu le ajung nici pentru înmormântare, dar, ca principiu, mi se pare normal, atunci când Guvernul și o serie de partide care sunt de acord și susțin, și din Opoziție și din partea celor care sunt în coaliție, că există aceste câteva sute de oameni îndreptățiți moral să-și depună dosarele, să venim, acum, cu o prevedere, cu un amendament sau să acceptăm acea modificare indusă la Senat, care să le interzică.

A fost teribil de greu să se obțină o asemenea ordonanță, s-a demonstrat că pentru toți cei 400 e nevoie de câteva sute de milioane anual. Suma e derizorie! Sunt niște oameni care, în mod cert, au toată îndreptățirea legală. Cum venim noi și în numele a ce venim noi, ca să interzicem, cumva, primirea dosarelor?! Eu nu spun să li se aprobe, pentru că aceste comisii vor vedea dacă e corect, dac toți merită ș.a.m.d. Au existat obiecții că acești oameni care au fost deportați nu știu cum ar fi venit, o dată cu trupele rusești. Nu e adevărat! Sunt oameni care au fost întorși în țară, până în '43, de mareșalul Ion Antonescu, care a înțeles că deportarea nu era îndreptățită. Sunt oameni care vasăzică au astăzi peste 75 de ani, erau mii și mii, au rămas 400, în întreaga țară, 400 și ceva care îndeplinesc această condiție. Să ne întoarcem împotriva lor?! Când am ajuns deputat, acum 3 ani, mai erau vreo 900. Imaginați-vă ce rată de mortalitate este, dacă au murit peste 500 dintre ei, în decurs de 3 ani! Este o categorie care se stinge, urmașii lor nu au nici un drept, nu se solicită...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...v-am ruga să vă încadrați în timp, pentru că suntem...

Domnul Dorel Dorian:

Gata, am încheiat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

Domnul Dorel Dorian:

Am făcut acest apel, stă la înțelegerea dumneavoastră, nu apelez la compasiune, mi se pare că facem un act de dreptate.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că acești oameni au fost selecționați să nu existe, printre ei, nici un tip suspect de ceva, să fi făcut rău în toți anii ceilalți.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Aș vrea să vă spun că suntem în afara timpului. Practic, mai avem un minut din timpul respectiv.

Nu vă mai dau cuvântul, domnule deputat Zoner.

O să-i dau cuvântul domnului deputat Pop, care dorește să propună o soluție, în fine, pentru această chestiune.

Domnul Leon Petru Pop:

Având în vedere discuțiile apărute și pentru că nu există concordanță deplină între textele proiectului de lege, solicit să fie retrimis proiectul de lege la comisie, pentru a fi reanalizat și redezbătut.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu vă retrimit proiectul de lege, vă trimit acest amendament, pentru a-l reanaliza, la comisie.

Aveți cuvântul, doamnă Marinescu, secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Cu ocazia aceasta, domnul deputat Gavra are ocazia să cunoască cine e din partea ministerului.

Tocmai o prezentam pe doamna secretar de stat Marinescu de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnule Gavra! Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

După 2 ore?!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnă, aveți cuvântul!

Doamna Simona Marinescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să menționez că inițiatorul este de acord cu întoarcerea la comisie a textului, însă consider că ar fi important să facem următoarea mențiune: limitarea propusă de textul inițiatorului a fost introdusă la cererea Asociațiilor Foștilor Deținuți Politici și a celeilalte Asociații a Luptătorilor Anticomuniști. Deci chiar asociațiile acestor persoane, acestor categorii de persoane sunt cele care au dorit să se stopeze procedura de stabilire a drepturilor și de punere a lor în plată, pentru limitarea abuzurilor.

Ministerul Muncii este de acord ca stoparea să se facă doar pentru titulari, iar pentru urmași, pentru cei care ar mai putea să apară, să existe posibilitatea primirii noilor dosare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cred că soluția corectă este să lăsăm comisia să mai analizeze acest amendament și să propună o rezolvare care să nu creeze încurcături, mici abuzuri în aplicarea acestei ordonanțe și a legii.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 12:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro