Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

6. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1999.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1997.

Din partea inițiatorului, îi dau cuvântul domnului Mihu Miron Biji.

Domnul Mihu Miron Biji:

După cum s-a menționat, Acordul a fost semnat în 1997. Aș vrea, din prevederile lui, să spicuiesc câteva mai importante, printre care: efectuarea plăților în devize convertibile, exceptarea de la plata taxelor vamale a mostrelor fără valoare comercială, a donațiilor cu caracter social, cultural, sportiv și didactic, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, încurajarea schimburilor de delegații ale oamenilor de afaceri și participarea la târguri și expoziții. Acordul permite ca între cele două state să se creeze un cadru mai coerent al relațiilor comerciale și a diverselor schimburi pe această linie și, de aceea, vă rugăm a aproba Legea privind ratificarea acordului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei sesizate în fond, îi dau cuvântul domnului deputat Dan Ioan Popescu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma dezbaterii, în ședința din 20 octombrie, a acestui proiect de lege, având în vedere și avizele favorabile primite de la Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de la Consiliului Legislativ, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege și transmiterea pentru vot în plenul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor, în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară, v-o supun spre aprobare în ansamblul ei, prin vot deschis, cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 october 2022, 12:15
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro