Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

11. Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Trecem la partea a treia a zilei de astăzi, și anume cea destinată citirii interpelărilor adresate de deputați Guvernului.

Domnul deputat Petru Bejinariu, se pregătește domnul deputat Adrian Gheorghiu.

Fac următoarea precizare: pentru că sunt peste 18 asemenea interpelări, rugămintea mea este să nu dezvoltați foarte mult la microfon, să încercați să sintetizați și să dați materialul la stenogramă, pentru a fi preluat integral, altminteri riscăm să ieșim din timp.

Domnul Petru Bejinariu:

Interpelarea se adresează Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

În județul Suceava, în Comuna Șaru Dornei se află o unitate de exploatare a sulfului, care continuă să polueze atmosfera cu hidrogen sulfurat și dioxid de sulf.

Interpelarea: Vă rugăm, domnule ministru Romică Tomescu, să precizați pentru populația din zona Dornelor și pentru autoritățile publice locale, care sunt măsurile pe care le va adopta ministerul condus de dumneavoastră în realitatea de la Șaru Dornei. Prima.

A doua interpelare se adresează Ministerului Industriilor și Comerțului și citesc direct interpelarea:

Vă rugăm, domnule ministru Radu Berceanu, să precizați pentru administrația publică locală și pentru populația țării, dacă Ministerul Industriilor și Comerțului are un anumit stadiu în privința cercetării și aplicării tehnologiei pentru reciclarea deșeurilor și, partea a doua, dacă lucrează împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și respectiv cu Agenția Națională pentru Tehnologie, Dezvoltare și Inovare? Care este stadiul? Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Adrian Gheorghiu, se pregătește domnul deputat Traian Sabău.

Domnul Adrian Gheorghiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului prim-ministru Radu Vasile.

Au trecut peste 200 de zile fără apă caldă în municipiul Giurgiu. Încercările repetate ale conducerii organizației P.D.S.R.-Giurgiu pentru soluționarea problemei la nivel local, cu ajutorul prefecturii și al primăriei nu s-a bucurat de înțelegerea celor răspunzători.

Domnule prim-ministru, cerem implicarea imediată a factorilor de răspundere de la nivel central pentru soluționarea diferendului CET Giurgiu – S.C. AQUA-TERM, astfel încât populația municipiului să beneficieze de apă caldă, acum, în prag de sezon rece.

Vă mulțumesc. (S-a depus interpelarea scrisă).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Traian Sabău, se pregătește domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

Domnul Traian Sabău:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată președintelui Agenției Naționale de Resurse Minerale, având ca obiect modul cum în capitalul social al societăților s-au impus active care fac parte, de fapt, din domeniul public.

Această situație este destul de gravă și pentru a nu crea neînțelegeri sunt obligat să atrag atenția asupra acestei scăpări, solicitând din partea dumneavoastră - mă refer la președintele agenției – o scurtă explicitare a subsolului anexei nr. 1 din legea nr. 213/1998, prin comparație.

Și aș vrea să fac o precizare, că, din capitalul social al societăților comerciale au fost incluse lucrările de foraje pentru captarea apelor hidrotermale, conductele prin care se face transportul apei către consumatori și instalațiile de distribuție, cât și terenurile pe care sunt forate aceste sonde. Și aș vrea să vă atrag atenția că acestea fac, de fapt, parte din domeniul public.

Dacă așa este, se impune din partea dumneavoastră să sesizați pe cei responsabili din Guvern pentru a se face demersurile necesare scoaterii din capitalul social al societăților a acestor active și de a fi trecute la loc în domeniul public.

Vă mulțumesc. (A fost depusă interpelarea scrisă).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Mândroviceanu, se pregătește domnul deputat Ștefan Baban.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează Ministerului Industriei și Comerțului și se referă la situația investiției românești de la Krivoi-Rog, la stadiul acesteia și la perspectivele de finalizare a ei. Mă opresc aici. (A fost depusă interpelarea scrisă).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Puteți, eventual, dacă aveți un text mai lung să-l predați la stenogramă, să fie cuprins în stenogramă.

Domnul deputat Ștefan Baban, se pregătește domnul deputat Mihai Vitcu.

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare se adresează domnului ministru al finanțelor, domnul Traian Remeș, și în același timp și Departamentului de Administrație Publică Locală și se referă la modul de calculare a gigacaloriei, de 234.000 lei pe gigacalorie, și modul cum se va rezolva cu 1 ianuarie această problemă pentru populație.

A doua interpelare se referă la Banca Agricolă și întrebarea mea este adresată atât domnului Liviu Marin, președintele Consiliului de Administrație de la Banca Agricolă, cât și domnului Mugur Isărescu și aș dori ca primul să-mi spună, să vină să ne dea o situație exactă financiară a băncii, iar al doilea să ne spună ce se urmărește: privatizarea sau lichidarea acestei bănci, cum s-a procedat cu BANCOREX-ul.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Procedural nu știu dacă noi putem să chemăm aici un nemembru al Guvernului pentru a răspunde. Cred că, probabil, răspunsul trebuie să-l dea Ministerul de Finanțe. O să hotărască Guvernul exact cine va răspunde, dar mi-e greu să cred că putem să chemăm aici la interpelări, să răspundă la interpelări din partea Guvernului președintele unei bănci, chiar dacă este cu capital integral de stat.

Domnul deputat Mihai Vitcu; în listă urma domnul deputat Anghel Stanciu, care însă a depus interpelarea și nu dorește să o citească în fața microfonului.

Domnule deputat Mihai Vitcu, aveți cuvântul. Se pregătește domnul deputat Radu Mazăre.

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am două interpelări. Una din ele se adresează domnului ministru Valeriu Stoica, ministrul justiției, care pornește de la o declarație făcută de curând, privind tergiversarea unor anchete, procese, aplicarea unor hotărîri ale instanțelor de judecată etc.

Legat de această declarație, elevii, părinții și profesorii Județului Suceava vor să afle adevărul despre aplicarea Ordonanței nr. 10/1997, ordonanță care a constituit obiectul unui dosar penal, ce se află la Parchetul Județului Suceava de 2 ani de zile și în care se constată o pagubă de aproape 3 miliarde lei.

Se vrea să se știe care este situația cu acestor dosar și când se va da un răspuns?

A doua interpelare se adresează domnului ministru Andrei Marga și pornește de la o situație deosebită din județul Suceava, și anume s-a ajuns ca școala să fie confundată cu mineritul. În una din școlile județului Suceava s-a realizat disponibilizări colective, concediindu-se nu mai puțin de 40 de oameni dintr-o singură școală, în lunile iulie și septembrie.

Sigur că asupra oportunității acestui demers nu ne putem pronunța, dar acești oameni au fost păcăliți, cum că ei vor beneficia de plăți compensatorii, conform Ordonanței nr. 98 din 29 iunie 1999, lucru care nu s-a realizat.

Domnul ministru Marga era rugat să răspundă dacă aceste concedieri colective au avut sau nu temei legal, în condițiile în care școala nu s-a desființat, dacă Ordonanța de urgență nr. 98 din 1999 este aplicabilă și acestor oameni, cu toate viciile de formă și de fond făcute de factorii răspunzători și dacă se vor lua măsuri cu cei care cred că legile "sunt aplicate așa cum le înțeleg eu", citat din afirmația domnului inspector general Vlad Ciubotaru Boer.

Vă mulțumesc. (S-a depus textul interpelării scris).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Radu Mazăre; se pregătește domnul deputat Marian Ianculescu.

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a prezenta interpelarea vreau să spun că mai aștept răspunsul la o altă interpelare, care nu a fost prezentată nici ca amânată, nici ca nimic și aș dori să se noteze că o aștept încă, interpelare făcută acum două săptămâni.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am să vă rog pentru această chestiune să vă adresați la departamentul respectiv, care le-a primit aceste interpelări, pentru a încerca să rezolve această chestiune. Probabil că s-a considerat, fie că nu ați fost aici când a venit răspunsul, fie nu v-a fost transmis răspunsul, în orice caz este o chestiune care trebuie rezolvată.

Aveți cuvântul.

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Interpelarea este adresată ministrului de justiție.

Printr-o sentință din 09.11.1995 a Judecătoriei Constanța s-a hotărât desfacerea căsătoriei și atribuirea fostului apartament conjugal domnului Tudor Aurelian. După 35 de zile de la comunicarea sentinței, pe 8 mai, s-a procedat la legalizarea copiilor, aplicându-li-se ștampila "rămasă definitivă". După alte 35 de zile, sentința a fost învestită cu titlu executor. În baza acesteia, domnul Tudor a vândut apartamentul, prin notariat, evident, în urma verificării tuturor actelor, inclusiv la grefa judecătoriei. Iată, însă, că omul nostru, după alte trei luni și jumătate, se trezește cu o citație de la Tribunalul Constanța, ca pârât, pentru că fosta soție făcuse apel.

Dacă în ceea ce privește volatilizarea flotei susțineți, domnule ministru, că justiția a fost corectă, dar că n-a putut depista și condamna vinovatul, vă rog ca măcar în acest banal proces de partaj să faceți lumină. Oamenilor încă nu le vine să creadă că, în țara aceasta, pot muri cu dreptatea în mână.

Vă mulțumesc. (S-a depus textul interpelării).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Când s-a întîmplat lucrul ăsta, în ce an?

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

În 1995 s-a primit hotărârea rămasă definitivă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și când s-a făcut citația a doua?

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Citația a doua s-a făcut la 3 luni și jumătate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, tot în 1995, probabil!

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Da, și solicitam o anchetă din partea ministrului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sigur că da, solicitați și anchetă. Vă rog să notați lucrurile acestea.

Domnul deputat Marian Ianculescu. Se pregătește domnul deputat Ionel Marineci.

Fac precizarea că domnul deputat Petre Naidin a depus în scris și nu dorește să citească interpelarea în fața plenului.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului Romică Tomescu, ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului și are ca obiect cheltuirea fondurilor bugetare în valoare de 2 miliarde lei, alocate cu destinație specială prin Legea bugetului de stat pe anul 1999, pentru amenajarea pădurilor proprietate privată, persoane fizice, conform art. 66, alin.3 din Legea nr. 26/1996, Codul silvic.

Îmi rezerv, domnule președinte, dreptul de a dezvolta această interpelare cu prilejul ședinței de răspuns la aceste interpelări.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ionel Marineci. Se pregătește domnul deputat Gheorghe Ionescu.

Domnul Ionel Marineci:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată primului-ministru și mai precis Departamentului pentru administație publică locală, departament care știu că intră în subordinea dumnealui, și privește reorganizarea structurii aparatului propriu al Prefecturii Județului Teleorman, prin Ordinul 100 din 8 octombrie și două chestiuni aici sunt, după părerea mea, ilegale.

Prin rotirea care s-a efectuat, rotirea de cadre, au fost promovați directori de direcție, fără concurs. În al doilea rând, subprefectul, în organigrama prefecturii, nu primește nici un fel de atribuțiune, el este plasat între prefect și secretarul general, fiind în acest mod doar executant al dispozițiilor prefectului. De ce?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gheorghe Ionescu, se pregătește domnul deputat Lazăr Lădariu.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului ministru Valeriu Stoica, ministrul justiției.

La biroul parlamentar de la Craiova s-a prezentat conducerea S.C. "Arva", fostă bază de aprovizionare nr. 16 agricultori din județul Dolj, cu sediul în Craiova, strada Nicolae Titulescu, nr. 182, care a adus la cunoștință situația existentă la această societate comercială, pe care în cele ce urmează o voi relata pe scurt.

S.C. "Arva" Craiova s-a privatizat în anul 1994 prin Legea nr. 77/1994, în acest sens încheindu-se contractul nr. 533 din 8 octombrie 1994, contract de vânzare-cumpărare între F.P.S. și Asociația P.A.S. "Arva" Craiova, în contract stimulându-se clauze referitoare la plata ratelor și dobânzilor, precum și condițiile privind modul de administrare al acțiunilor.

În urma încheierii acestui contract de vânzare-cumpărare, Asociația P.A.S. "Arva" Craiova a întocmit statutul de funcționare, în care se prevăd o serie de precizări privind desfășurarea activității Asociației P.A.S., până la achitarea integrală a acțiunilor către F.P.S.

În cadrul acestei privatizări Asociația P.A.S. "Arva" Craiova deține 70% din acțiuni, ce urmează a fi plătite integral în luna iunie 2003, și pentru care vânzătorul a constituit un drept de gaj general împrejurare care nu permite cesiunea sau vânzarea acțiunilor către terțe persoane, terțe persoane fiind și membrii asociației, aceasta până la plata integrală a contractului. A se vedea și adresa F.P.S.-ului în acest sens.

La data actuală în societate există o stare tensionată, deoarece hotărârea Tribunalui Dolj și Curtea de Apel Craiova au făcut posibilă înlocuirea Consiliului de administrație în exercițiu, printr-o ordonanță prezidențială.

Alăturat depun copie după cererea de suspendare depusă la Curtea Supremă de Justiție, unde s-au arătat detaliat fazele cum s-au derulat procedurile în instanțele de judecată, la tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova.

Cu rugămintea de a găsi modul de soluționare legal, moral și de adevăr, consider, domnule ministru, că se va putea reglementa situația existentă la S.C. "Arva" Craiova, unde în ultimele zile există un haos total, ca urmare a intervenției în forță exercitată de către Borș Gheorghe, prin intimata Averescu Silvia.

Domnule ministru, este nevoie de o intervenție rapidă în rezolvarea situației, deorece, după modul cum se derulează ostilitățile, este posibil să degenereze într-o situație greu de controlat, amintind că vor fi disponibilizați circa 80 de salariați, iar activitatea, aprovizionarea agriculturii în județul Dolj va fi înlocuită cu activitatea de en gros, unde se vând bomboane, băuturi, textile, orice în afară de aprovizionarea de agricultură.

Cu respect, domnule ministru, vă rog să prezentați modul de soluționare cât mai urgent.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lazăr Lădariu, se pregătește domnul deputat Miron Chichișan.

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea se adresează domnului Vlad Roșca, șeful Departamentului pentru administrație publică locală din cadrul Guvernului României.

După cum prea bine se știe, de câțiva ani, tablele indicatoare bilincve de la intrările și ieșirile în și din Municipiul Târgu Mureș sunt vopsite și schimbate frecvent, uneori la o săptămână, chiar și la câteva zile.

Deoarece inițiativa montării lor aparține domnului primar U.D.M.R., Fodor Imre, târgumureșenii ar vrea să știe cât a costat până acum această sarabandă a tablelor indicatoare, și, mai ales, din ce bani a fost plătită inutilitatea aceasta, atâta timp cât s-a procedat împotriva articolului 11 din Constituția României, care prevede că limba oficială este limba română, și în afara legii, deoarece ordonanța de urgență nr. 22 a fost declarată neconstituțională?

Nu ar fi cazul în această situație ca decontul să îl suporte domnul primar Fodor Imre din propriul buzunar.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Miron Chichișan, se pregătește doamna deputat Viorica Afrăsinei.

Domnul Miron Chichișan:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată domnului ministru Ioan Mureșan, ministrul agriculturii și alimentației.

După cum este cunoscut, situația creată în agricultura României nu a fost nicicând mai dezastruoasă ca în momentul de față.

Cifrele statistice indică faptul că din 2 milioane de hectare programate a fi arate în această toamnă s-au realizat numai 1,5 milioane, iar din cele 1,6 milioane hectare programate a fi însămânțate cu grâu s-au realizat doar 720.000 hectare. Pentru cine a străbătut în ultimile săptămâni țara este evident că cifrele vehiculate nu corespund realității, ele fiind mult cosmetizate.

Întrebarea nr. 1: Care este situația la zi a însămânțărilor la grâu și câte hectare au fost arate pentru însămânțările din primăvară?

Domnule ministru, nici până în prezent cupoanele valorice pentru lucrările agricole din această toamnă nu au fost acordate. Aceasta să fie una din cauzele nerealizării semănatului în această toamnă?

Întrebarea 2: Când considerați că vor fi acordate tichetele gratuite pentru motorină, promise sectorului agricol? Este vorba despre tichetele de 100.000 de lei la hectar pentru arat, plus 100.000 de lei pe hectar pentru semănat.

Întrebarea nr. 3: Este adevărat că la Ministerul Agriculturii și Alimentațieii existau la 21 octombrie 1999 fonduri cu dobândă subvenționată în valoare de 400 de miliarde lei, destinate lucrărilor agricole, nesolicitate de bănci, spre a fi dirijate producătorilor agricoli?

Cine trebuie să dirijeze agricultura României, domnule ministru, Guvernul și ministerul pe care-l dirijați sau băncile și organismele internaționale?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Viorica Afrăsinei, se pregătește domnul deputat Pavel Vasile.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte de ședință,

Interpelarea mea din această seară se adresează domnului ministru Nicolae Noica, ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, și se referă la promisiunile pe care domnia sa le-a făcut locuitorilor Județului Botoșani, în ceea ce privește promovarea unui program de realizare a unor lucrări de alimentare cu apă a localităților județului, în baza unui contract pe care intenționa, încă de la începutul anului, să-l realizeze cu un partener străin.

Așa cum spuneam în interpelare, cu cât primisiunile domniei sale au fost mai mari, cu atât interpelarea mea devine mai dură, pentru că nimic nu poate fi mai nedemn decât vânzarea de iluzii.

Iată de ce, adresându-mă domniei sale, îl rog să ne facă cunoscute intențiile pentru perioada următoare în ceea ce privește mult promisele fonduri pentru alimentările cu apă și stadiul contractului care a constituit suportul promisiunilor făcute.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat Pavel Vasile, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Pavel:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Ioan Caramitru, ministrul culturii.

Printre puținele obiective istorice, cu importanță deosebită, scăpate de buldozerele regimului comunist, se află și imobilul din strada George Apostol nr. 9, fostă Alexandru cel Bun nr. 3 din Municipiul Bacău, înscris în lista monumentelor istorice la nr. 04 B 005.

Această casă boierească făcea parte dintr-un ansamblu de case și acareturi care au aparținut vornicului Alecsandri, tatăl poetului. Casa și alte acareturi au fost vândute în 1908 generalului Badiu și au aparținut acestuia până în 1944. În 1949 această casă era părăsită. O parte din acareturi au fost demolate în 1864, așa cum arăta Costache Radu "și pe locul lor se zidi o baie". După cum se poate ușor observa, aceasta este o casă boierească construită în stil neoclasic, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Documentele de mai târziu revendică același lucru.

Astfel, Grigore Tăbăcaru, în Ateneul Cultural din 1925 scrie: "Casele generalului Badiu au aparținut marelui nostru poet Vasile Alecsandri". Monumentul istoric, cunoscut astăzi sub numele de "Casa Alecsandri", face parte din puținele construcții rămase de la începutul secolului trecut și își are un loc bine definit în spiritualitatea culturală a Municipiului Bacău.

În Casa Alecsandri a funcționat în timp o grădiniță de copii, clădirea fiind, deci, în administrația inspectoratului școlar al Județului Bacău. Prin hotărâre judecătorească, în prezent, această casă aparține familiei Urziceanu, cu domiciliul în București, moștenitorul familiei Badiu. În ultimii ani, clădirea a fost dezafectată, în prezent fiind în pericol de a se prăbuși și este, practic, adăpost pentru boschetari și copii ai străzii.

Ținând cont de această stare de lucruri, vă întreb, domnule ministru, ce măsuri ați întreprins pentru salvarea și punerea în circuitul cultural al țării a casei marelui poet Vasile Alecsandri?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților.

Ședința s-a încheiat la ora 19,56.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 12:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro