Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

  1. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Andrei Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Konya Hamar Alexandru și Vasile Miclăuș, secretari.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, luni, 1 noiembrie 1999, a Camerei Deputaților.

Vă anunț că din totalul celor 341 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 231, restul fiind absenți. O să vă anunț imediat câți sunt plecați în misiune din partea Parlamentului, în acțiuni parlamentare. Până când se calculează datele acestea, care ar fi trebuit să fie de mult timp gata, ca să stabilim cvorumul de lucru, vă informez că ordinea de zi și programul de lucru pentru această săptămână au fost aprobate în ședința de joi, 28 octombrie.

În ședința de astăzi a Biroului Permanent al Camerei Deputaților am propus ca raportul Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România, care este în programul de marți și joi, săptămâna aceasta, pe poziția 4, să fie dezbătut joi, începând de la prima oră. Asta nu ar schimba ordinea de zi a noastră ci, doar, cu această precizare, ar urma să intre în dezbatere acest raport. Aceasta, pentru ca ziua de marți să fie lăsată dezbaterii numai a unor proiecte de lege, având în vedere că raportul acesta o să comporte și o serie de dezbateri de la microfon, ale colegilor noștri.

Deci, sunt absenți 110 deputați, din care, participă la alte acțiuni parlamentare 17. Cvorumul de lucru pentru astăzi este de 154. Cei 17 deputați, care participă la alte acțiuni parlamentare sunt cei 9 membri ai Guvernului și 8 deputați în misiune, în străinătate.

Înainte de a trece la celelalte informări, la Biroul Permanent au fost două cereri din partea a două comisii. Prima a fost Comisia pentru agricultură, sillvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, care au făcut o cerere pentru ca propunerea legislativă privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și acvaculturii, aflată pe ordinea de zi, să fie retrimisă la comisie, pentru a fi cuprinse într-un raport suplimentar unele recomandări ale Uniunii Europene, care sunt necesare pentru integrarea aqcuis-ului comunitar în legislația românească.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a fost de acord nu cu retrimiterea la comisie a proiectului, ci ca comisiile să lucreze și să facă un raport suplimentar, cu toate aceste elemente de aqcuis comunitar, care trebuie să fie introduse în lege, și să ne spună, celui care conduce ședința, începând de mâine, până în data de 10 noiembrie, care sunt zilele în care doresc să fie scăzuți din cvorum, ca să lucreze în comisie. Cred că ar fi bine ca cele două comisii – Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, respectiv, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic să ne facă în scris programul de lucru, când doresc să lucreze în afara cvorumului de plen la acest proiect de lege. S-a dat un termen pentru terminarea acestui raport data de 10 noiembrie anul curent.

De asemenea, toți membri acestor comisii, chiar dacă vor fi scăzuți din cvorum, vor trebui să participe la voturile finale ale Camerei Deputaților.

De asemenea, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a acceptat ca membrii Comisiei pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă, care doresc să lucreze, tot așa, în ședințe, în comisie, și în zilele de lucru în plen, începând cu data de 2 noiembrie, să poată lucra la proiect – propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 48/1992 a audiovizualului, tot pentru integrarea unor elemente de aqcuis comunitar până în data de 10 noiembrie, când ar urma să încheie această activitate cu raportul asupra acestui proiect de lege.

Așteptăm de la comisii propunerile exacte de zile când vor să lucreze, ca să putem, la Departamentul de organizare a ședințelor, să știm exact, începând de mâine, în care zile îi scădem din cvorum pe membrii acestor comisii.

În continuare, vă informez cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia buget, finanțe, bănci; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurare financiară și operațională a Băncii
Agricole S.A., în vederea privatizării, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget și finanțe-bănci și pentru avize, comisiile: pentru politică economică, reformă și privatizare și juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut tot în procedură de urgență.

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/1999 pentru înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de Dezvoltare a Agriculturii, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și pentru avize, comisiile buget, finanțe-bănci și juridică, de disciplină și imunități.

Urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 166/1999 privind modificrea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte, primit de la Guvern.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, adoptat de Senat în ședința din 25 octombrie 1999.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Adendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București, la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României, adoptat de Senat în ședința din 25 octombrie 1999.

Au fost sesizate următoatele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și pentru avize comisiile pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic și juridică, de disciplină și imunități.

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe, bănci; pentru avize, comisiile pentru muncă și protecție socială, pentru sănătate și familie și juridică, de disciplină și imunități.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 13:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro