Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-10-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999

5. Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" (Amânarea votului final).
 
see bill no. 171/1999

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Intrăm și luăm în dezbatere proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi.

Este vorba de proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea Medaliei Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945, proiect adoptat de către Senat. Ne aflăm în continuarea dezbaterilor.

În legătură cu acest proiect a fost propus un amendament și acest amendament se găsește în raportul suplimentar care poartă data din 21 octombrie 1999.

Dau cuvântul domnului deputat, academicianul Gabriel Țepelea, pentru a prezenta amendamentul comisiei.

Domnul Gabriel Țepelea:

Doamnelor și domnilor,

Ca urmare a retrimiterii la comisie a proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945", în zilele de 14 și 20 octombrie 1999 am dezbătut din nou acest proiect de lege cu comisia noastră, care a fost sesizată în fond.

La dezbateri, comisia noastră a ținut seama atât de conținutul amendamentului prezentat de domnul deputat Rădulescu Zoner, la ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie, de observațiile domnului deutat Dan Marțian, cât și de textul proiectului de Lege privind sistemul național de decorații al României, așa cum a fost aprobat el de Camera Deputaților și de opinia Cancelariei Ordinelor.

Membrii comisiei au constatat că amendamentul domnului deputat Rădulescu Zoner reproduce în linii mari textul art.52 din proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României. Totuși, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte un text care modifică propunerea domnului deputat Rădulescu Zoner. Astfel, aceasta din urmă prevedea ca retragerea medaliei să se facă "pentru fapte nedemne". Deoarece considerăm că această sintagmă este prea vagă pentru a putea fi utilizată în cazuri concrete, comisia a înlocuit această formulare, considerată prea vagă, cu formularea "dacă persoana a făcut parte din organele de represiune ale regimurilor totalitare", text care poate facilita decizia oricărui complet judecătoresc.

Ținând seama de cele de mai sus, și de urgența adoptării actualului proiect de lege în cel mai scurt timp cu putință, pentru ca de prevederile sale să poată beneficia și cei 3000 de veterani de război ai armatei române care, în momentul de față, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, vă rog să adoptați proiectul de lege cu amendamentele propuse de Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă.

Propun, totodată, din motive tehnice, ca la pct.2 din amendamentul propus pentru Comisia pentru cultură, arte și mijloace de infromare în masă, acest amendament să apară în modul următor: după art.7, se va introduce art.71, cu următorul cuprins: "Art.71. Medalia poate fi retrasă în următoarele situații: a) dacă persoana a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa privativă de libertate; b) dacă persoana a făcut parte din organele de represiuine ale unor regimuri totalitare."

Deci, în loc de "fapte nedemne" se precizează aici care sunt aceste fapte.

Vă rog să aprobați aceste propuneri ale comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc.

Dacă aceasta este ultima decizie a comisiei, eu subscriu. Totuși, aș vrea să mă lămuresc și eu, pentru că la casetă a venit un raport al comisiei, în care se preciza, deci la punctul b) "celor care se fac vinovați de crime de război și împotriva umanității". Acesta era raportul pe care l-am avut eu. Dacă s-a mai făcut un al doilea raport suplimentar, aceasta este altă problemă și atunci eu subscriu la această variantă, pe care domnul președinte al comisiei, academician Țepelea, l-a citit.

Dacă se ajunge iar la ceea ce am avut eu în casetă, atunci vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, eu am făcut precizarea de la început, înainte de a-i da cuvântul domnului deputat academician Gabriel Țepelea, că discutăm pe raportul suplimentar, care a înlocuit raportul din 13, raport care poartă data de 21.10.1999. Deci, este vorba de un al doilea raport și raportul care a înlocuit este redactat în termenii care au fost precizați aici de domnul academician Țepelea.

Dacă mai dorește cineva?

Domnul Gavril Dejeu:

Am înțeles raționamentul comisiei în redactarea acestor două litere ale articolului 51.

Chestiunea este următoarea: sancțiunea retragerii acestei medalii cuprinde o paletă extraordinar de largă, din punct de vedere al comportamentului uman. Noțiunea de pedeapsă privativă de libertate merge de la o condamnare, de pildă, pentru infracțiune din culpă, de la o lună de zile, până la o condamnare pentru crimă sau pentru infracțiune împotriva statului, de 20 – 25 ani închisoare.

Întrebare: sancțiunea aceasta, a retragerii medaliei, trebuie să se acorde, într-adevăr, pe această foarte largă paletă de comportament și de vinovăție. Este o întrebare.

A doua întrebare: pedeapsa privativă de libertate este taxată la ora actuală pe o notă și paletă foarte largă de Codul penal, cu suspendarea executării pedepsei.

Prin urmare, foarte multe persoane care comit infracțiuni, chiar intenționate, unele dintre ele condamnate chiar cu ani de zile închisoare, nu execută pedeapsa, fiind sancționate cu suspendarea executării ei.

De asemenea, revine întrebarea aici, din punct de vedere al rațiunii pentru care se cere și se dispune retragerea acestei medalii, dacă în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa privativă de libertate, dar cărora li s-a dispus suspendarea executării pedepsei, din rațiuni prevăzute de lege, dacă, prin urmare, această sancțiune de retragere trebuie să opereze și în aceste cazuri.

Aș vrea să știu, probabil că s-au discutat în comisie aceste probleme și ar fi bine să avem niște argumente.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, am înțeles că intervenția dumneavoastră este asupra lit. a) din cadrul textului și dacă aveți o redactare proprie? Sau ați vrut numai să faceți o discuție generală...

Domnul Gavril Dejeu:

Eu am, deocamdată, o nelămurire în domeniul argumentației propriu-zis, căci dacă cumva se afirmă și se argumentează că în orice fel de condamnare trebuie făcută această retragere, atunci, eventual, voi face un amendament.

Așa cum este textul, eu aș propune, cel puțin în cazurile în care instanțele de judecată pronunță pedeapsa privativă de libertate cu suspendarea executării pedepsei, să nu se aplice sancțiunea retragerii medaliei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Márton, vă rog, poftiți.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Așa cum distinșii juriști știu, legislația românească, în foarte multe domenii, este destul de permisivă, dând posibilitatea celui care ia decizia, cum să fie pedepsită o activitate pe care legislația o incriminează.

Vă rog să observați că acest text propus de noi are sintagma: "poate fi retrasă". Deci, retragerea nu este ceva mecanic.

Așa cum judecătorul analizează fapta inculpatului și dă o sancțiune de la 2 ani până la 15 ani sau de la 15 ani până la condamnarea pe viață, așa și cel care are dreptul să acorde sau să retragă această distincție, are latitudinea să mediteze dacă fapta care este incriminată și pe care a făptuit-o cel vizat este de natură încât să i se retragă acestă calitate, tocmai din cauză că toate condamnările care se pot da la închisoare sunt atât de vaste, sunt domenii vaste în care se acordă asemenea pedepse.

Ca atare, credem noi, am crezut noi și de aceea am formulat așa, că această formulare de "poate fi", deci "poate", dă latitudinea celui care acordă sau retrage să judece dacă fapta este atât de gravă încât să i se retragă această decorație? Deci, citiți preambulul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul academician Gabriel Țepelea.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Gabriel Țepelea:

Consider că domnul Márton a dat răspunsul corect la interpelarea colegului nostru, domnul Dejeu.

Am venit la microfon pentru a face o propunere, în legătură cu tehnica.

La art. I: "Legea nr. 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941 – 1945", publicată în "Monitorul Oficial al României", partea I, nr. 207 din 10 august 1994...", urmează aici o modificare: în loc de "se completează", fiindcă nu se completează, "se modifică, după cum urmează: titlul legii va avea următorul cuprins: la art. 2..." și curge mai departe textul, așa cum este votat el de la Senat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Am înțeles, domnule deputat.

Domnule deputat Gavril Dejeu, v-ați reformulat amendamentul? Eu am înțeles din intervenția dumneavoastră că vreți să faceți distincție pentru cei care au fost condamnați la o pedeapsă definitivă, privativă de libertate, în cazul infracțiunilor săvârșite cu intenție și nu a celor care au comis o infracțiune din culpă. Așa am avut impresia că vreți să ... Dar, din moment ce v-ați retras amendamentul, sigur că nu-l mai discutăm.

Totuși, consider că trebuie puțin să resistematizăm un pic proiectul și o să-mi permit să cobor la... (Coboară la tribună)

Stimați colegi,

Proiectul de lege adoptat de Senat și care a fost luat în discuție înainte să facă intervenția domnul deputat Rădulescu Zoner avea în vedere doar completarea art. 2 cu un nou alineat și acest lucru era evidențiat în titlu.

În momentul în care deja mai introducem un text, titlul legii trebuie reformulat și ar urma să aibă următoarea redactare: "Lege pentru completarea" și, totuși, spun că nu este vorba de o modificare, operațiunea de modificare înseamnă o intervenție pe un text existent, iar completarea înseamnă o adăugire la un text existent.

Și atunci, titlul legii ar urma să sune: "Lege pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 – 1945". Și aici aș vrea să consult și inițiatorul și comisia, dacă sunt de acord cu această intervenție.

O a doua intervenție este legată de art. I. S-a introdus art. I pentru ca, după aceea, la art. II să se spună că legea aceasta se va republica cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

Deci, în cadrul art. I vom avea două texte pe care le vom numerota cu 1 și 2. La 1 ar urma să intre textul de la art. 2, iar la 2 ar urma să intre textul de la art. 71.

Domnul Gabriel Țepelea:

Comisia este de acord cu propunerea domnului vicepreședinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Dacă Guvernul are vreo... Sunteți de acord, da? Bun.

Dacă sunt alte intervenții?

Dacă nu sunt alte intervenții, trecem să luăm în discuție titlul legii: "Lege pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 – 1945".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Articolul I va avea următoarea redactare: "Legea nr. 68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 – 1945, publicată în "Monitorul Oficial" al României, partea I, nr. 207 din 10 august 1994, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1) La art. 2 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:..." și aveți cuprinsul în cadrul proiectului de lege.

Dacă sunt comentarii sau observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră textul, așa cum îl aveți în proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Punctul 2. Vă rog să observați că domnul președinte al comisiei a făcut o rectificare în cadrul amendamentului propus, în sensul că, după art. 7 și nu după 5 se introduce art. 71, având următorul cuprins: "Medalia poate fi retrasă în următoarele situații: a) Dacă persoana a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa privativă de libertate; b) Dacă persoana a făcut parte din organele de represiune ale unor regimuri totalitare".

Dacă sunt comentarii în legătură cu textul, așa cum a fost propus? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art. 71.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere textul a fost adoptat.

În continuare, urmează să supunem votului dumneavoastră art. II, care este un articol referitor la operațiunea tehnică de republicare a legii, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat art. II.

Stimați colegi,

Urmează să ne exprimăm votul final asupra proiectului de lege.

Ne găsim în fața unei legi organice; ea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului constituțional de 172 deputați.

Vă rog, domnilor secretari, să verificați cvorumul constituțional, dacă este întrunit?

Secretarii de ședință comunică următoarea structură: pe partea stângă 53 deputați, pe partea dreaptă 87, ceea ce înseamnă 140. Suntem la limita cvorumului de lucru.

Deci, amânăm votul final asupra proiectului de lege pentru mâine, alături de celelalte proiecte care mai sunt pentru a fi supuse votului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:08
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro