You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-10-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999

4. Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

În continuare, trebuie să constituim două comisii de mediere în legătură cu textele care au fost adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995.

Grupurile parlamentare și-au desemnat în componența acestei comisii următorii deputați: Grupul parlamentar P.N.Ț.C.D. Civic-Ecologist, domnii deputați: Nică Mihail, Ioniță Mihail-Gabriel; Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România, domnii deputați: Popa Virgil, Stănescu Alexandru-Octavian; Grupul parlamentar al U.S.D.-P.D., domnul deputat Văsioiu Florea; Grupul parlamentar al U.D.M.R., domnul deputat Ludovic Rákoczi; Grupul parlamentar al minorităților naționale, domnul deputat Dorian Dorel.

Cea de-a doua comisie de mediere privește textele adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni.

Grupurile parlamentare și-au desemnat următorii deputați: Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D.-Civic-Ecologist, domnii deputați Petrău Liviu și Dejeu Gavril; Grupul parlamentar al P.D.S.R., domnul deputat Popa Ioan Mihai, doamna deputat Dumitriu Carmen; Grupul parlamentar al U.S.D.-P.D., domnul deputat Negoiță Liviu-Gheorghe; Grupul parlamentar al P.N.L, domnul deputat Bujor Liviu; Grupul parlamentar al P.R.M., domnul deputat Bălăeț Mitică.

Supun votului dumneavoastră componența celor două comisii de mediere, așa cum a fost recomandată de către grupurile parlamentare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobată în unanimitate componența comisiilor de mediere.

Grupul parlamentar al U.D.M.R. solicită ca domnul deputat Ferenc Asztalos să fie înlocuit în comisia de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar cu domnul deputat Dezideriu Becsek Garda.

Dacă suneți de acod cu această modificare?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost aprobată cererea Grupul parlamentar al U.D.M.R.