Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-10-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

În continuare, doamnelor și domnilor deputați, am să vă prezint o informare legată de proiectele de legi și inițiative legislative care au fost depuse la Biroul permanent și în legătură cu care trebuie să declanșăm procedura parlamentară.

Primul proiect are ca obiect aprobarea Ordonanței de Urgență nr.154/1999 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole, depus de către Guvern.

Cu acest proiect de lege se propune să fie sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit dispozițiilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Un al doilea proiect se referă la aprobarea Ordonanței de urgență nr.155/1999 pentru modificarea art.101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate, nr.154/1997, depus de către Guvern.
Acest proiect a fost îndrumat pentru examinare în fond Comisiei pentru sănătate și familie; pentru avize Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În conformitate cu dispozițiile din Regulamentul Camerei Deputaților, referitoare la procedura de urgență, proiectul de lege urmează să fie dezbătut și adoptat în procedură de urgență.

Un al treilea proiect se referă la aprobarea Ordonanței de Urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, depus de către Guvern.

Domnule deputat Popescu, vă rog nu tulburați liniștea ședinței.

În fond, va fi sesizată Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize Comisia pentru politică economjică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Potrivit art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Al patrulea proiect de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996, proiect adoptat de Senat în ședința din 18 octombrie 1999.

Proiectul de lege a fost îndrumat pentru dezbatere în fond Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize Comisiei pentru politică externă, Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Proiectul urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Al cincilea, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000, adoptat de Senat în ședința din 18 octombrie.

Proiectul urmează să fie examinat în fond de Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Își vor da avizele Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul se va dezbate în procedură de urgență.

Al șaselea, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999, adoptat de Senat în ședința din 18 octombrie 1999.

Proiectul va fi examinat în fond de Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Își va da avizul Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar proiectul va fi dezbătut în procedură de urgență.

Al șaptelea proiect se referă la aprobarea Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română, primit de la Guvern. Proiectul va fi examinat în fond de Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar proiectul va fi dezbătut în procedură de urgență.

Al optulea, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkiara la 2 octombrie 1998, adoptat de Senat în ședința din ziua de 18 octombie 1999.

Proiectul a fost îndrumat pentru examinare în fond Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Își vor da avizul asupra proiectului Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În fine, al noulea proiect se referă la ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice eliberate de România și Ucraina, semnată la București la 19 februarie 1999, adoptat de Senat în ședința din 18 octombrie 1999.

Va fi examinat în fond proiectul de către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Își vor da avizele Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 october 2022, 3:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro