Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 07-10-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 1999

  1. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9.05.Lucrările au fost conduse de domnii Andrei Ioan Chiliman și Acsinte Gaspar, vicepreședinți ai Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya-Hamar Alexandru și Vasile Miclăuș, secretari.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 7 ocombrie 1999, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 181, 162 fiind absenți și din aceștia, 14 participă la alte acțiuni parlamentare. Este vorba de 9 membri ai Guvernului și 5 aflați în misiuni în străinătate. Cvorumul de lucru de astăzi este de 158 de deputați.

Pentru început vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, a celor supuse prin legea unui regim special sau a regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului concurenței, adoptat de Senat în ședința din 28 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități; urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare a unor agenți economici din minerit, adoptată de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a anului internațional al vârstnicilor, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență

5. Proiectul de Lege privind produsele cosmetice, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru sănătate și famili și pentru aviz, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize comisiile: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru aviz, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

8. Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul Penal și Codul de procedură penală cu rezoluția 1123/1997 a Consiliului Europei, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități în fond și pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

9. Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

10. Propunerea legislativă pentru completarea art.123 din Legea învățământului, nr.84/1995, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997, inițiată de Grupul parlamentar PUNR. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru învățământ, știință tineret și sport și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:02
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro