Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 07-10-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 1999

Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9.05.Lucrările au fost conduse de domnii Andrei Ioan Chiliman și Acsinte Gaspar, vicepreședinți ai Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya-Hamar Alexandru și Vasile Miclăuș, secretari.

*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 7 ocombrie 1999, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 181, 162 fiind absenți și din aceștia, 14 participă la alte acțiuni parlamentare. Este vorba de 9 membri ai Guvernului și 5 aflați în misiuni în străinătate. Cvorumul de lucru de astăzi este de 158 de deputați.

Pentru început vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, a celor supuse prin legea unui regim special sau a regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului concurenței, adoptat de Senat în ședința din 28 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități; urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare a unor agenți economici din minerit, adoptată de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a anului internațional al vârstnicilor, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență

5. Proiectul de Lege privind produsele cosmetice, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru sănătate și famili și pentru aviz, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și pentru avize comisiile: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, adoptat de Senat în ședința din 30 septembrie 1999. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru aviz, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

8. Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul Penal și Codul de procedură penală cu rezoluția 1123/1997 a Consiliului Europei, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități în fond și pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

9. Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

10. Propunerea legislativă pentru completarea art.123 din Legea învățământului, nr.84/1995, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997, inițiată de Grupul parlamentar PUNR. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii; în fond, Comisia pentru învățământ, știință tineret și sport și pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, vă informez că s-au depus la Secretarul General al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi:

Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state, semnată la București la 22 ianuarie 1999;

Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București la 6 iunie 1996;

Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii și Protecției Sociale la Asociația Internațională a Inspecției Muncii cu sediul la Geneva;

Lege pentru aderarea României la Acordul internațional al zahărului, adoptat la 20 martie 1992, și autorizarea plății cotizației naționale a Organizației Internaționale a Zahărului.

Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aceesul la propriul dosar și decospirarea Securității ca poliție politică (Amânarea votului final.)

Cu aceasta intrăm în ordinea de zi și urmează să reluăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Pentru ziua de astăzi avem raportul de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.

Onorați colegi,

Vă rog să fiți atenți, să vă ocupați locurile în sală, începem activitatea. Domnule deputat Mânea, vă rog să-i spuneți și domnului deputat Cristea să-și ocupe locul în bancă, ca să putem să începem activitatea.

Întrăm în raportul de mediere la nr.crt.1. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.2, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.3, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.4, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.5, textul Camerei

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?Abțineri?Unanimitate. Pentru mai multă curățenie, art.1 este trecut, art.2 la nr.crt.6, text comun.Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?Abțineri?Unanimitate. Nr.crt.7 nu se votează pentru că este textul votat deja.Nr.crt.8, textul Camerei

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?Abțineri?Unanimitate. Nr.crt.9, idem.Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?Abțineri?Unanimitate. Nr.crt.10, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?Abțineri?Unanimitate. Nr.crt.11, textul amerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.12. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.13. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.14. Nu se votează.

Nr.crt.15. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.16. Textul Senatului. Aveți o intervenție? Domnul deputat Petrescu. Aveți cuvântul.

Am rugămintea, onorați colegi, să fiți atenți, pentru că este un raport de mediere la o lege importantă și trebuie să știți exact cum votăm. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că ați studiat acest raport al Comisiei de mediere și ați constatat că din 109 poziții, doar la 13 nu sunt adoptate pozițiile Camerei. Practic sunt 12 texte comune și un text al Senatului, textul acela al Senatului care a fost aprobat de Comisia de mediere este exact la această poziție 16 și menține varianta Senatului privind personalul diplomatic și consular

Știți foarte e ce discuții au fost aici în Cameră și știți foarte bine că, în ultimă insanță, Camera a decis să nu se ceară informații despre acest personal. Știți, de asemenea, că pentru cei care lucrează în serviciile interne s-au purtat de asemenea discuții îndelungate, iar domnul director al Serviciului Român de Informații, domnul Costin Georgescu, a venit în plenul Camerei și a susținut poziția care, în cele din urmă, a fost adoptată, aceea de a nu se cere informații despre lucrătorii din cadrul serviciilor interne.

Eu solicit, având în vedere că suntem totuși pe ultima sută de metri și legea nu va întârzia foarte mult, solicit ca să fie invitat domnul Harnagea, deci să lăsăm poziția aceasta de o parte, să nu o votăm, să votăm toate celelalte iar, să spunem, cel târziu marți, domnul Harnagea să ne explice care este poziția serviciului pe care-l conduce referitor la acest articol.

Din discuțiile pe care le-am avut cu niște colegi, printre care domnul Mihail Nică, am aflat că domnul Harnagea ar fi susținut că nu este interesat de acest text, această problemă, și că el nu ar suscita interesul serviciului, însă eu vă solicit, în numele grupului nostru parlamentar și al partidului nostru, ca să-l invitați pe domnul Harnagea să ne spună aici, în plenul Camerei, care este poziția oficială a serviciului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rădulescu Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, dar iarăși suntem într-o premieră ca la un raport de mediere să mai facem audieri. Audierile s-au făcut și Comisia de mediere a luat o decizie pe care noi o putem accepta sau respinge. Aceasta este ceva... altceva... respectiva prevedere, deci nu este cazul și nici nu se poate. Eu n-am mai auzit și, slavă Domnului, că am... nu știu dacă... poate domnul coleg a avut o vechime mai mare în Parlament, poate este din 90, dar eu, așa ceva, n-am mai auzit, ca la o mediere să începi să faci audieri. Nu se poate !

Prin urmare, vă rog să luăm o decizie, pentru că de fapt acest lucru nu urmărește decât tergiversarea acestei legi ca să nu cumva să producă efecte până la alegeri. Aceasta este cauza, doamnelor și domnilor, și, ca atare, vă rog să punem la vot și să discutăm acest lucru.

În ceea ce privește Senatul, senatorii au dat dovadă de mai multă conștiință civică decât noi când am eliminat textul, iar senatorii l-au reintrodus.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este o situație, este adevărat inedită în care suntem puși, pentru că, într-adevăr, la mediere se supun spre aprobare două texte și în general se începe cu ceea ce a propus Comisia de mediere și funcție de votul celor două Camere se vede exact dacă se acceptă sau nu propunerea Comisiei de mediere, care bănuiesc că a luat, în fine, aceste decizii în deplină cunoștință de cauză.

Personal, cred că pe de altă parte este justificată numai din punct de vedere tehnic intervenția domnului deputat Petrescu, dar procedural noi, la ora actuală, suntem într-o fază în care trebuie să votăm unul dintre texte.

Eu vă propun următorul lucru, să votăm să vedem exact ce iese din vot și la noi și la Senat și s-ar putea să mai existe o fază de mediere la acest articol, pentru că s-ar putea să apară diferențe între cele două Camere și atunci, evident, să se dezbată și acest punct.

Singurul lucru pe care pot eu să-l fac procedural este să îl supun aprobării dumneavoastră.

Domnule deputat Pițigoi o să vă rog să ocupați locul în bancă, o să rog să vorbiți și cu ceilalți colegi de la dumneavoastră din grup să-și ocupe locurile prin bănci, pe acolo și să fie atenți la ce se supune aici spre aprobare. O să rog și pe ceilalți colegi să facă același lucru.

Domnule deputat Gavra, am rugămintea să vă uitați "către încoace". (Observația a fost făcută domnului deputat Gavra deoarece era întors cu spatele către prezidiu.)

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Nu este interesant!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu face nimic! Domnule deputat Petrescu, vă dau cuvântul, după care o să trecem la vot. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Aș vrea să vă informez că în discuțiile de la Comisia de mediere nu s-a discutat în profunzime acest aspect, nu s-a discutat pe fond, așa cum ar fi trebuit. singurul argument cu care s-a venit este că domnul Harnagea a afirmat că articolul poate să treacă ca la Senat. Or, dacă acesta a fost unicul argument care s-a discutat în Comisia de mediere, este ca și când nu s-ar fi mediat. Nu știu, în condiția în care noi nu avem aici în plen o confirmare din partea domnului Harnagea, grupul nostru nu va vota nici pentru, nici contra, nu va participa la vot, pentru că noi considerăm că nu suntem informați suficient.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ráduly.

 
 

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Știm cu toții că această problemă a dosarelor Securității a fost discutată îndelung și de Camera noastră și de cealaltă Cameră a Parlamentului, Senatul. Am abordat atunci aceste probleme pe fond cu discuții îndelungi, cu luări de poziții și cu anumite voturi.

Cele două Camere au ajuns, în această problemă, la două soluții diferite: Senatul a considerat într-un fel, noi am considerat în alt fel. Cei 7 colegi din partea Camerei și cei 7 colegi din partea Senatului au stat la o masă împreună și au conciliat textul, textul care a fost conciliat, dezbătut, gândit și propus nouă este cel pe care-l cunoaștem în raport.

Eu cred că acum trebuie să facem o dezbatere reluată, pentru că argumentele le cunoaștem deopotrivă și pentru o soluție și pentru cealaltă și nu ne rămâne decât să aflăm dacă majoritatea plenului Camerei este de acord și susține varianta Comisiei de mediere sau nu. Bineînțeles că dacă nu o susține, putem să avem orice altă soluție

Eu aș dori însă să o susținem, pentru că n-aș vrea ca să ajungem cu nici un text comun pentru o ședință viitoare comună a celor două Camere ale Parlamentului. Cred că aceste dosare trebuie aduse la lumină, trebuie să fie date publicității cât mai rapid, pentru ca înainte de noua campanie electorală care bate la ușă atât la nivel local, cât și la nivel central, să avem acel moment firesc al moralității care trebuie să reconstituie elia politică românească.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Grigoriu. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mihai-Theodor Constantin Grigoriu:

nu vroiam să iau cuvântul, pentru că dumneavoastră vroiați să supuneți la vot și ați spus că veți proceda așa, dar s-a luat cuvântul și nu s-au spus lucrurile complet exact.

La Comisia de mediere, ca și în plen, acest punct al acestui articol a fost discutat și răsdiscutat. Confirm faptul că domnul Harnagea, la o întâlnire pe care am avut-o împreună cu domnul Nica, a spus că, așa cum este formulat, nu se opune de nici o manieră. Îmi cer scuze că am să intru, foarte puțin, pe fond, pentru ca să arăt că aici nu este nici o problemă. Problema a fost la pct.g), în care lucrătorii serviciilor de informații au fost scoși.

Aici discutăm de personalul diplomatic, deci se va putea pune întrebare despre o persoană care acum este în personalul diplomatic și, în această situație, nimeni nu se opune ca să afle dacă acum, și nu cum a zis domnul coleg Ráduly că s-ar da publicității dosarele. În nici o situație, în urma acestei legi, nu se dă publicității nici un dosar, dosarele rămân complet secretizate, doar accesul persoanei subiect la dosar există.

Deci, această literă spune că persoana care este acum sau candidează să fie în personalul diplomatic, despre ea se poate întreba dacă a fost agent sau colaborator. Această permisiune nu afectează în nici un fel serviciile de informații externe, așa cum s-ar fi întâmplat să afecteze Serviciul Român de Informații și informațiile interne dacă ar fi rămas lit.g), care se referea la Serviciul Român de Informații și această literă, diferența este fundamentală, de acea, domnul Harnagea, înțelegând acest lucru, a acceptat și eu aș dori ca să votăm această mediere în condiții de bună înțelegere, așa cum am făcut, cel puțin în ultimele două ședințe ale Comisiei de mediere, sau în ultima, și nu cred că din cauza acestui punct trebuie să înveninăm lucrurile

Așa stând lucrurile, părerea mea este că nu trebuie să se supere nimeni și putem trece la vot. dar dacă, Grupul PDSR insistă să amânăm discuția pe acest punct, eu nu sunt de acord să o amânăm până când, eventual, audiem pe domnul Harnagea, pentru că ar fi o premiere. Pentru ca să mai ne lămurim să stăm de vorbă, poat ca un fel de negociere sau, cum vreți, deși nu avem decât aceste două variante, eu sunt de acord ca acest punct să-l votăm ultimul, atât. dacă ajungem la sfârșit și nu sunt obstrucții, se lucrează cinstit, atunci să votăm acest punct la coadă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Procedură? Aveți cuvântul. Domnul deputat Márton.

 
 

Domnul Márton Árpad Ferenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Dacă vă uitați la raport, această decizie a fost luată cu votul a 8 persoane pentru și 3 împotrivă, deci, în majoritate mai mare de două treimi, o majoritate absolută față de numărul total al membrilor comisiei, 8 reprezentând o astfel de majoritate față de 14, absentând 3 persoane. Nu văd de ce ne-am întoarce de la obiceiurile noastre și n-am vota în continuare acest proiect de lege, medierea acestui proiect, așa cum am procedat ori de câte ori am fost în asemenea situații.

Din punct de vedere procedural este inacceptabil ca să ne oprim la discuția acestui articol. Dacă cineva are obiecții să și le spună aici. dacă cineva are obiecții față de obiecții să și le spună și pe urmă să trecem la vot.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog așteptați puțin. (Se referă la domnul deputat Zoner care dorește să mai ia cuvântul.) Imediat vă dau cuvântul.

Din punct de vedere al funcționării noastre, a Regulamentului nostru, Comisia de mediere, în momentul în care a depus raportul, și-a încetat activitatea. Ca atare, o audiere, a indiferent cui, este la ora actuală superfluuă, este post factum.

ca atare, după părerea mea, noi nu avem cum să evităm supunerea spre aprobare a acestui text, a unuia din cele două texte și după ce Camera și Senatul vor hotărî, s-ar putea să urmeze o nouă mediere, vom vedea.

eu nu cred că noi putem să facem această întrerupere în procesul de votare, din cauză că, procedural, Comisia de mediere nu mai există și ca atare, audierea respectivă a unui șef de serviciu sau așa..., care, oricum, s-a făcut la timpul respectiv, bănuiesc la comisia de fond, în momentul de față, oricum nu ar aduce nimic nou. Aveți o chestiune de procedură, domnule Zoner?

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner (din sală):

Nu mai am.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. În cazul acesta, eu totuși cred că este corect să continuăm cu supunerea la vot a nr.crt.16, așa cum a fost propus de comisie și dumneavoastră, noi, plenul, vom decide, prin vot, asupra acestui nr.crt.16 din raport, lit.j).

Voturi pentru? Am rugămintea să numărați. 91 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să ridicați mâinile. Un vot împotrivă.

Abțineri? Am rugămintea, țineți mâinile sus, ca să putem să le numărăm corect. Suntem în cvorum. Neparticiparea, oricum, nu împiedică adoptarea. Există prevedere regulamentară în acest sens. 35 abțineri.

Sunt colegi care nu au votat, nu și-au exprimat votul, dar, fiind în sală, din 56 de colegi din partea stângă a sălii, numai 36 au votat. 20 nu și-au exprimat votul.

Revenim asupra votului, pentru că nu am avut suficienți colegi în sală. Deci, cvorumul de lucru este 158 și în sală se aflau, în momentul votului, 91 și cu 56. În momentul de față, deci, se repetă votul pentru lipsă de cvorum de lucru. Vă rog să vă ocupați locurile în sală. Vă rog să verificați din nou cvorumul, să vedem dacă facem un apel nominal, sau nu. Rog liderii de grupuri să dispună cele necesare pentru refacerea cvorumului de lucru. Am rugămintea să vă ocupați locurile în sală, ca să repetăm votul.

În cazul în care nu suntem suficienți în sală, declanșăm un apel nominal, pe care-l vom duce până la capăt și, în baza lui, se vor căpăta drepturile pentru ziua de astăzi.

Deci, repetăm votul la nr.crt.16. Data trecută, în loc de 158, am avut numai 147 de colegi în sală.

Deci, pentru nr.crt. 16, textul Senatului, propus de comisie, voturi pentru?

Deci, partea voturilor pentru, sunt 100.

Voturi împotrivă?

Onorați colegi, suntem în cvorum. Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Vă rog, țineți mâinile sus. 59 de abțineri.

În momentul de față, suntem 165 în sală, din care au votat 159. Oricum, cvorumul de lucru este de 158.

Deci, s-a adoptat nr.crt. 16.

La nr.crt. 17, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 18, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 19, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 20, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 21 nu se supune la vot.

Nr.crt. 22 nu se supune la vot.

Nr.crt. 23.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 24.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 25 nu se supune la vot.

Fac precizarea pentru stenogramă: cele care nu se supun la vot sunt texte care nu au fost mediate, fiind cele care au fost adoptate identic de Cameră și Senat în prima citire.

Nr.crt. 26, textul Senatului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 27, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 28, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 29, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 30, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 31, tot textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 32 nu se supune la vot.

Nr.crt. 33, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 34, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 341, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 35, varianta Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 36, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 37, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 38, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 39, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 40.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 41.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 42.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 43.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 44.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 45, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 46, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 47, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 48. Este un text comun, nou.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 491, tot textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 51, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 52, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 53, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 54, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 55, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 56, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 57, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 58, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 59, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 60, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 61, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 62, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 63, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 64, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 65, text comun, nou.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 651, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 66, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 67, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 68 și nr.crt. 69 nu se supun aprobării, fiind textele inițiale.

Nr.crt. 70, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 71, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 72, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 73 nu se supune la vot.

Nr.crt. 74, un text comun, nou.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 75, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 76, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 77, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 78 nu se supune la vot.

Nr.crt. 79, text comun, nou.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 80, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 81, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 82, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 83, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 84, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 85, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 86, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 87, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 88, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 89, text comun al comisiei de mediere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 90, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 91, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 92, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 93, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 94, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 95, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 96, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 97, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 98, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 99, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 100, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 1001, varianta Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 101 nu se supune la vot.

Nr.crt. 102, text comun nou al comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 103, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 104, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 105, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 106, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 1061 și 1062 nu se supun la vot.

Nr.crt. 107, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 108, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 109, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Onorați colegi,

Raportul de mediere, în ansamblul său, îl vom supune spre aprobare marți, la ora 11 și jumătate. Este o lege organică și rugămintea mea este ca liderii de grupuri să ia măsurile necesare pentru ca voturile finale de marți, de la ora 11,00, s-ar putea să fie mai multe, să ne găsească cu o mare majoritate a deputaților prezenți în sală.

 
Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 11-15 octombrie 1999.

În continuare, vă supun spre aprobare proiectele ordinii de zi și programului pentru săptămâna viitoare.

Vom începe cu ordinea de zi.

Dacă sunt intervenții la ordinea de zi propusă? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Aprobată în unanimitate.

Programul de lucru de săptămâna viitoare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate.

O să-l rog pe domnul deputat Acsinte Gaspar, care conduce Legea privind sportul, să vină și să preia în continuare conducerea ședinței pentru dezbaterea acestui proiect de lege. O să rog, de asemenea, să-mi confirmați că ați convocat reprezentanții ministerului. Vă mulțumesc.

Până când vin cei de la Sport, o să încercăm să mai trecem două rapoarte de mediere.

Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (Amânarea votului final.)

Am aici rapoartele de mediere. Raport de mediere al comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.

La nr.crt. 1.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 2, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 3, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 4, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 5, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 6, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 7, varianta de eliminare de la Camera Deputaților.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 8, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 9, idem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 10, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 11, textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votul final asupra raportului de mediere, tot marți, la ora 11 și jumătate.

Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (Amânarea votului final.)

Continuăm cu raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc.

Nr.crt. 1, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 2, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 3, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 4, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 5, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și votul final asupra acestui raport de mediere, tot marți, la oras 11 și jumătate.

Domnule deputat Acsinte Gaspar, vă predau ștafeta pentru Legea sportului.

 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Domnule vicepreședinte, vă rog să constatați dacă este cvorumul de lucru.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Constatați dumneavoastră.

Așa cum este obiceiul, cine conduce o lege o conduce cap-coadă. În continuare, se merge pe Legea sportului și dau conducerea ședinței domnului vicepreședinte Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Rog domnii secretari care mă asistă să constate dacă avem cvorumul necesar de lucru pentru a continua lucrările și, în același timp, rog secretariatul din partea grupului pentru relația cu Parlamentul să invite reprezentantul ministerului.

Rog liderii grupurilor parlamnetare să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura prezența în sală a deputaților, ca să ne putem continua lucrările. În momentul de față, sunt în sală doar 122 de deputați, raportat la cvorumul de lucru de 158. Totodată, rog secretariatul Guvernului să-mi comunice dacă reprezentantul Guvernului a fost chemat pentru a participa.

Apelul pe care l-am adresat grupurilor parlamentare este să procedeze la mobilizarea colegilor. Guvernul este prezent în lojă pentru a-și susține proiectul, comisia, de asemenea. Din păcate, parlamentarii din sală nu sunt în numărul necesar pentru a avea cvorumul de lucru. Întrucât văd că apelurile pe care le-am făcut la lideri nu dau rezultate, o să procedăm la un apel nominal și, în funcție de ceea ce va rezulta, vom observa dacă putem sau nu să continuăm lucrările în această dimineață. Rog pe unul dintre secretarii care mă asistă să dea citire listei deputaților.

 
 

Domnul Kónya Hamar Alexandru:

Deci, declanșăm apelul nominal.
Achimescu Victor Ștefanprezent
Aferăriței Constantinabsent
Afrăsinei Vioricaprezentă
Albu Alexandruprezent
Albu Gheorgheprezent
Alecu Aurelian Paulprezent
Ana Gheorghe (Dâmbovița)absent
Ana Gheorghe (Hunedoara)prezent
Andrei Gheorgheprezent
Andronescu Ecaterinaprezentă
Antal Istvánabsent
Antonescu George Crin Laurențiuprezent
Antonescu Niculae Napoleonprezent
Argeșanu Valentinprezent
Arghezi Mitzura Domnicaprezentă
Ariton Gheorgheprezent
Asztalos Ferencabsent
Avramescu Constantin Gheorgheprezent
Baban Ștefanprezent
Babiaș Iohan Peterprezent
Babiuc Victorabsent
Baciu Mihaiprezent
Badea Alexandru Ioanprezent
Bara Radu Liviuprezent
Bárányi Franciscabsent
Barbaresso Emanoil Danabsent
Barbăroșie Victorabsent
Barde Tănaseprezent
Bartoș Danielaprezentă
Băbălău Constantinprezent
Bălan Marilenaabsentă
Bălăeț Miticăprezent
Băsescu Traianabsent
Becsek Garda Dezideriu Colomanprezent
Bejinariu Petruprezent
Berceanu Raduabsent
Berci Vasileabsent
Berciu Ionabsent
Biriș Anamaria Mihaelaprezentă
Birtalan Ákosprezent
Bivolaru Gabrielabsent
Bivolaru Ioanabsent
Boda Iosifprezent
Böndi Gyöngyikeprezentă
Boștinaru Victorprezent
Bot Octavianabsent
Botescu Ionprezent
Bran Vasileabsent
Brezniceanu Alexandruprezent
Bud Nicolaeprezent
Buga Floreaabsent
Bujor Liviuabsent
Burlacu Viorelprezent
Buruiană Aprodu Danielaprezentă
Buzatu Dumitruprezent
Calimente Mihăițăabsent
Cazacu Vasile Mirceaprezent
Cazan Gheorghe Romeo Leonardprezent
Cândea Vasileprezent
Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolaeprezent
Chichișan Mironprezent
Chiliman Andrei Ioanprezent
Chiriac Mihaiprezent
Ciontu Corneliuabsent
Ciumara Mirceaabsent
Cîrstoiu Ionprezent
Cojocaru Radu Spiridonprezent
Constantinescu Danprezent
Corâci Ioan Cezarprezent
Corniță Ionprezent
Cosma Liviu Ovidiuprezent
Coșea Dumitru Gheorghe Mirceaabsent
Cotrutz Constantin Eremiaabsent
Cristea Gheorgheabsent
Cristea Marinprezent
Cunescu Sergiuprezent
Dan Marțianabsent
Dan Matei Agathonprezent
Darie Simionprezent
Dărămuș Nicolae Octavianabsent
Dănilă Vasileprezent
Decuseară Jeanprezent
Dejeu Gavrilprezent
Diaconescu Ionprezent
Dimitriu Sorin Petreprezent
Dîrstaru Dorinprezent
Dobre Traianprezent
Dobrescu Smarandaabsentă
Dorian Dorelabsent
Dorin Mihaiabsent
Dragoș Iuliu Liviuprezent
Dragu Georgeprezent
Drăgănescu Ovidiu Virgilprezent
Drecin Mihai Dorinprezent
Drumen Constantinprezent
Dugulescu Petruprezent
Dumitrașcu Laurențiuprezent
Dumitrean Bazilprezent
Dumitrescu Paul Adrian absent
Dumitriu (Hunea) Carmenprezentă
Duțu Ionprezent
Elek Barna absent
Enache Marianabsent
Enescu Ionprezent
Fenoghen Sevastianabsent
Filipescu Ileanaprezentă
Furo Iuliu Ioan prezent
Galic Lia Andreiaprezentă
Gaspar Acsinteprezent
Gavra Ioanprezent
Gavrilaș Teodorprezent
Gazi Gherasimprezent
Georgescu Florinabsent
Gheciu Radu Sever Cristian prezent
Gheorghe Valeriuabsent
Gheorghiof Titu Nicolaeprezent
Gheorghiu Adrianprezent
Gheorghiu Mihaiabsent
Gherasim Ion Andreiabsent
Ghibernea Danprezent
Ghidău Raduprezent
Ghiga Vasileprezent
Giurescu Ionprezent
Glăvan Ștefanabsent
Godja Petruprezent
Grădinaru Nicolaeprezent
Grigoraș Neculaiprezent
Grigoriu Mihaiprezent
Groza Nicolaeprezent
Gvozdenovici Slavomirprezent
Hașotti Puiuprezent
Hilote Eugen Gheorgheprezent
Hlinschi Mihaiprezent
Honcescu Ionprezent
Hrebenciuc Viorelabsent
Iacob Elenaprezentă
Ianculescu Marianprezent
Ifrim Dumitruprezent
Ignat Ioan prezent
Ignat Ștefan prezent
Iliescu Valentin Adrianprezent
Ionescu Alexandruprezent
Ionescu Antonprezent
Ionescu Bogdanprezent
Ionescu Constantinabsent
Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantinprezent
Ionescu Gheorgheprezent
Ionescu Marinaprezentă
Ionescu Nicolaeprezent
Ioniță Mihail Gabrielprezent
Ioniță Nicuprezent
Iorga Leonida Lariprezentă
Iorgulescu Adrianprezent
Irimescu Haralambieprezent
Ivănescu Paula Mariaprezentă
Jurcă Teodorprezent
Kakasi Alexandruabsent
Kelemen Atila Bela Ladislauabsent
Kerekes Károlyabsent
Kónya Hamar Alexandruprezent
Kovacs Carol Emilprezent
Kovács Csaba Tiberiuprezent
Lazia Ionabsent
Lădariu Lazărprezent
Lăpușan Alexandruprezent
Leonăchescu Nicolaeprezent
Lepșa Sorin Victorabsent
Lixăndroiu Viorelprezent
Lupu Vasileprezent
Macarie Sergiuprezent
Manole Odisei absent
Manolescu Oanaprezentă
Marin Gheorgheprezent
Marineci Ionelprezent
Marinescu Ioan Sorinprezent
Márton Árpád Franciscprezent
Matei Lucian Ionprezent
Matei Vasileprezent
Mátis Eugenabsent
Mazăre Radu Ștefanabsent
Mândroviceanu Vasileprezent
Mânea Raduprezent
Mera Alexandru Liviuprezent
Meșca Severprezent
Miclăuș Vasileprezent
Micle Ulpiu Radu Sabinprezent
Mihăilescu Petru Șerbanprezent
Mihu Victor Traianprezent
Miloș Aurelprezent
Mitrea Miron Tudorprezent
Mogoș Ionabsent
Moiceanu Constantinprezent
Moldovan Petreprezent
Moldoveanu Eugeniaprezentă
Morariu Teodor Gheorgheprezent
Moroianu Geaman Adrian Tudorabsent
Moucha Romulus Ionprezent
Munteanu Ionprezent
Mureșan Ioanabsent
Musca Monica Octaviaabsentă
Nagy Ștefanprezent
Naidin Petreprezent
Nanu Romeoprezent
Năstase Adrianprezent
Neacșu Ilieabsent
Neagu Romulusprezent
Neagu Victorprezent
Negoiță Gheorghe Liviuprezent
Negrău Mirceaabsent
Nica Danprezent
Nică Mihailabsent
Nichita Dan Gabrielprezent
Nicolae Jianuprezent
Nicolaiciuc Vichentieprezent
Nicolescu Mihaiprezent
Nicolicea Eugenprezent
Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolaeabsent
Nistor Vasileprezent
Noica Nicolaeabsent
Oană Gheorgheprezent
Oltean Ioanprezent
Onaca Dorel Constantinabsent
Opriș Constantin Remusprezent
Osman Fedbiabsent
Palade Danprezent
Pambuccian Varujanprezent
Paneș Iosifprezent
Panteliuc Vasileprezent
Pantiș Sorinabsent
Papuc Aurel Constantinabsent
Partal Petreprezent
Pașcu Ioan Mirceaabsent
Pavel Vasileprezent
Pavelescu Claudiu Costelprezent
Păcurariu Iuliuprezent
Păunescu Costelprezent
Pârgaru Ionabsent
Pâslaru Dumitruprezent
Pecsi Franciscprezent
Pereș Alexandruprezent
Petrescu Ovidiu Cameliuprezent
Petrescu Silviuprezent
Petrescu Virgilprezent
Petreu Liviuabsent
Petrovici Silviaprezentă
Pintea Ioanabsent
Pițigoi Barbuprezent
Pop Ifteneprezent
Pop Leon Petruprezent
Pop Viorelprezent
Popa Aron Ioan prezent
Popa Danielaprezentă
Popa Ioan Mihai prezent
Popa Nicolaeprezent
Popa Virgilprezent
Popescu Bejat Ștefan Marianprezent
Popescu Dumitruprezent
Popescu Emil Teodorprezent
Popescu Ioan Dan absent
Popescu Irineuabsent
Popescu Tăriceanu Călin prezent
Priceputu Laurențiuabsent
Protopopescu Cornelprezent
Putin Emil Livius Nicolae prezent
Puwak Hildegard-Carolaprezentă
Radu Alexandru-Dumitruprezent
Radu Elena Cornelia Gabrielaprezentă
Ráduly Róbert-Kálmánprezent
Raica Florica Rădițaprezentă
Raicu Romulusabsent
Rákoczi Ludovicprezent
Rațiu Ionprezent
Rădulescu Cristianprezent
Rădulescu-Zoner Constantin Șerbanprezent
Rânja Traian Neculaieprezent
Remeș Decebal Traianabsent
Rizescu Sergiu Georgeprezent
Roman Ioanabsent
Roșca Ioanprezent
Ruse Corneliu Constantinprezent
Sabău Traianabsent
Sandu Alecuabsent
Sandu Dumitru absent
Sandu Ion Florentin prezent
Sassu Alexandruabsent
Săndulescu Aureliu Emilprezent
Sârbu Marianprezent
Secară Gheorgheprezent
Serac Florianabsent
Severin Adrianabsent
Simedru Dan Coriolanprezent
Simion Floreaprezent
Sirețeanu Mihailprezent
Sonea Ioanprezent
Spătaru Liviuprezent
Spiridon Didiprezent
Stan Vasileprezent
Stanca Teodorprezent
Stanciu Anghelprezent
Stancov George-Iulianabsent
Stănescu Alexandru-Octaviabsent
Stănescu Mihai-Sorinabsent
Stoica Valeria Marianaprezentă
Stoica Valeriuabsent
Sturza Popovici Cornelprezent
Székely Ervin-Zoltánprezent
Szilágyi Zsoltabsent
Șaganai Nusfetabsent
Șerban Georgeprezent
Ștefănoiu Luca prezent
Șteolea Petruprezent
Tabără Valeriuabsent
Tamás Sándorprezent
Tarna Gheorgheabsent
Tăvală Tănase-Pavelprezent
Teculescu Constantinprezent
Tokay Gheorgheprezent
Trifu Romeo Mariusprezent
Tudor Marcuabsent
Tudose Nicolae-Florinabsent
Țepelea Gabrielprezent
Țocu Iulian-Costelprezent
Țurlea Petreabsent
Udrea Florianabsent
Vaida Francisc-Atilaprezent
Varga Attilaprezent
Vasilescu Nicolaeprezent
Vasilescu Valentinprezent
Vataman Dorinprezent
Văsioiu Horiaprezent
Vâlceanu Gheorgheprezent
Vâlcu Mirceaabsent
Vetișanu Vasileprezent
Vida Iuliuprezent
Vida Simiti Ioanprezent
Videanu Adrieanprezent
Vilău Ioan-Adrianabsent
Vintilă Dumitru Mugurelabsent
Vitcu Mihaiprezent
Vițelar Bogdanprezent
Voicu Mădălinprezent
Weber Ernest-Ottoprezent
Wittstock Eberhard-Wolfgangabsent

(Domnii deputați care au intrat în sală după terminarea apelului nominal și-au înregistrat prezența la secretariatul ședinței.)

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar,

Să facem constatarea cu privire la cvorum. Facem constatarea și prin numărare, pentru că sunt colegi care după ce au răspuns la apel, au și părăsit sala. Ca atare, vă rog, domnilor secretari, ca să faceți și numărarea deputaților în sală ca să putem s-o comparăm cu ceea ce s-a răspuns la apel, după care vom lua hotărârea ce se impune conform Regulamentului.

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma exercitării apelului nominal, au răspuns prezent la apel 232 de deputați. În momentul de față, verificând și prin numărare, constatăm că sunt 122 de deputați. Deci, aceasta este conduita colegilor noștri. Părăsind sala, ne-au adus în situația că nu avem nici cvorumul de lucru.

Ca atare, consultând și pe cei doi secretari de ședință, facem aplicarea prevederilor art.128 alin.3 din Regulament, în sensul că se încheie activitatea Camerei azi. Activitatea Camerei se va relua luni; la ora 12,30 ședința Biroului permanent, la ora 14,00, ședința grupurilor parlamentare, la ora 16,00, lucrări în plen.

Bună ziua!

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 10,50.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 16:13
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro