Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 28-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 1999

5. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind Legea educației fizice și sportului.  

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

În continuare, luăm în dezbatere proiectul de Lege privind educația fizică și sportul.

Țin să fac următoarele precizări, pentru cei care nu au participat la ședința din ziua de joi, 23 septembrie.

În legătură cu această materie, au fost depuse un proiect de lege din partea Guvernului și o propunere legislativă, aparținând la 10 deputați.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, conformându-se dispozițiilor Regulamentului, a întocmit un raport comun. Raportul comun cred că-l aveți fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog să reveniți la pag. 12 din raport, pentru a discuta textele la care am rămas.

Vă reamintesc că suntem la coloana a treia din raport, raportul comisiei. La art. 7 din proiectul de lege s-a făcut o propunere, din partea domnului deputat Naidin, în sensul de a se elimina din cuprinsul textului sintagma "în limit a cel puțin 3 ore săptămânal". Este vorba de textul care se referă la "educația fizică, militară și profesională".

Propunerea de eliminare a fost supusă votului și, din lipsă de cvorum, nu s-a putut adopta. Deci, supun votului propunerea de eliminare din cuprinsul art. 7, coloana a treia din raport, sintagma "în limita a cel puțin 3 ore săptămânal".

Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Numărți, domnilor secretari. (Se face apel sonor). Deci, insuficient. Au fost exprimate 44 de voturi.

Supun votului dumneavoastră art. 7, în redactarea propusă în raportul comisiei, coloana 3, poziția 30 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă rog să numărați voturile pentru.

Doamnelor și domnilor deputați, vă rog să fiți atenți.

Am explicat foarte clar: ne găsim la poziția 30 din raport, coloana a treia, textul comisiei sesizate în fond.

Cine este pentru text, așa cum este redactat?

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezidiul constată următorul lucru: pe de o parte, o parte din colegii care au fost în sală și și-au exprimat votul la cele 4 legi au părăsit sala, iar unii dintre dumneavoastră nu votează... Vă reamintesc că cvorumul de lucru anunțat este de 156.

Supun încă o dată votului art. 7 de la poziția 30 din raportul comisiei, coloana a treia.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Structura votului: au fost exprimte 172 de voturi, dintre care 143 pentru, 24 împotrivă și 5 abțineri. Articolul 7 a fost votat în redactarea propusă de comisie.

Trecem la poziția 31 din raport, coloana a treia, textul propus de către comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră art. 8.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art. 8 a fost adoptat.

Trecem la poziția 32, care are ca obiect art. 9, în redactarea propusă de comisie. Dacă sunt comentarii, observații la art. 9? Nefiind, îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost votat și art. 9.

Doamnelor și domnilor deputați,

Supun votului, pe ansamblu, Cap. II din titlul 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

În unanimitate a fost votat Cap. II din titlul 2.

Trecem la Cap. III din titlul 2, intitulat: "Sportul pentru toți".

Observații cu privire la titlu? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

A fost votat titlul Cap. III.

Articolul 10, poziția 34 din raport, coloana a treia. Textul a fost amendat de către comisie. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Supun votului dumneavoastră art. 10 în redactarea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul 10 a fost votat în redactarea propusă de către comisie.

Vă rog să observați că la poziția 35 există un alineat nou, introdus de către comisie. Dacă sunt comentarii asupra lui?

Domnul deputat Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Este o observație, de data asta de fond, întrucât reamintesc inițiatorului și, respectiv, comisiei, că noi am votat proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului și am atribuit, special, anumite atribuții Secretariatului General al Guvernului: "Face parte din aparatul de lucru al Guvernului și asigură rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului".

Părerea mea este să nu respingem faptul că trebuie să trăiască acest comitet, dar să-l atașăm de ministerul respectiv – Ministerul Tineretului și Sportului, ca organ de specialitate.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat,

Nu am înțeles propunerea dumneavoastră... Nu se..., dar, aveți amendametul?

Domnul Petre Naidin:

Deci, la alin. 3, textul nou, pe undeva la sfârșit, "... pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului, a cărui organizare, funcționare și competență se stabilesc prin Hotărâre de Guvern".

Domnul Acsinte Gaspar:

Dați-mi, vă rog, textul.

Inițiatorul?!

Domnul Ioan Dobrescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am dori să păstrăm textul comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia, vă rog.

Din partea comisiei, cine dorește?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O să observți în textul legii, că este un capitol special – "Sportul pentru toți".

Acest capitol a fost redactat împreună cu colegii care au venit de la Consiliul Europei și care răspund pe o anumită linie de "sportul pentru toți" și el nu este sportul de performnță, este un capitol aparte, adecvat celor care depășesc o anumită vârstă, sau celor care nu fac, efectiv, sport de performanță.

Ministerul face politicile într-un anumit domeniu și atunci, tocmai pentru a stimula și a avea o implementare directă în viața celor care doresc acest lucru, conducerea acestui organism a fost subordonată direct Guvernului. Gândirea a fost că ea va fi mai bine sprijinită din fondurile aferente Guvernului decât din fondurile aferente ministerului.

În consecință, vă rugăm să păstrăm textul elaborat de comisie.

Vă mulțumim.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Naidin,

Vă mențineți observația sau sunteți mulțumit de explicațiile care au fost date?

Domnul Petre Naidin (din sală):

Da.

Domnul Acsinte Gaspar:

Atunci, vă rog, aduceți-mi amendamentul, că nu știu ce să pun la vot.

Domnul deputat Avramescu.

Domnul Constantin Avramescu:

Cred că domnul deputat Naidin are dreptate. Dacă fondurile se asigură prin Ministerul Tineretului și Sportului, logic este ca subordonarea să fie tot la Ministerul Tineretului și Sportului și nu la Secretariatul General al Guvernului.

Spun treaba aceasta, că mă uit și la pct. 36 și trebuie să fie o concordanță între pct. 35 și 36 și, pentru această concordanță, rog încă o dată, atât inițiatorul cât și comisia, să precizeze de ce este necesară subordonarea la Secretariatul General al Guvernului și finanțarea pe Ministerul Tineretului și Sportului. Normal, trebuie să fie împreună.

Domnul Acsinte Gaspar:

Rog inițiatorul să-mi spună: Comitetul activităților fizice spotive pentru sănătate, educație și recreere va fi ordonator de credite, sau sursele lui de finanțare vor fi cuprinse în bugetul ministerului?

Domnul Ioan Dobrescu:

Sursele de finanțare vor fi suplimentare.

Domnul Acsinte Gaspar:

Păi, vor fi suplimentare, stați puțin... Ori îmi spuneți că este ordonator principal de credite acest Comitet, și, deci, are buget distinct, ori bugetul acestui Comitet va fi inclus în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului și se distribuie...

Domnul Ioan Dobrescu:

Va fi un buget separat și va fi distribuit.

Domnul Acsinte Gaspar:

Tot nu mi-ați răspuns la întrebare...

Domnul Ioan Dobrescu:

Deci, va fi în bugetul ministerului un buget separt, distribuit pentru această acțiune.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Grigoraș,

Am înțeles că vreți să aveți o intervenție.

Vă rog, poftiți.

Domnul Nicolae Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din textul pe care noi îl avem în față nu rezultă că acest organism urmează să devină ordonator principal de credite. El va beneficia de alocații bugetare, dar prin Ministerul Tineretului și Sportului.

Din acest motiv, și eu cred că trebuie să analizăm cu foarte mare atenție sugestia, propunerea făcută de domnul deputat Naidin, că trebuie să punem de acord relația de subordonare cu cea pe filiera care vin banii pentru cheltuielile respective.

Deci, nu este, după cum rezultă din acest text, principal ordonator de credite.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul președinte al comisiei sesizată în fond.

Poftiți, domnule deputat Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

În momentul de față există o Hotărâre de Guvern privitoare la sportul pentru toți și în urma discuțiilor care au avut loc pe marginea acestei Hotărâri de Guvern cu ministerul, s-a căzut de acord că soluția optimă este aceasta, în sensul că dacă "sportul pentru toți", respectiv acest Consiliu va trece în M.T.S., când se face bugetul, M.T.S.-ul automat absoarbe suma respectivă și se precizează că ea este de drept.

În condițiile aricolului de la poziția 37, se spune că acest "sport pentru toți", care va fi promovt prin acest Consiliu, va primi o sumă specială, destinată acestui scop, suplimentar bugetului alocat M.T.S.-ului. Deci este o formă de a avea bani distinct pentru "sportul pentru toți". Altfel, în această oală comună a M.T.S.-ului este posibil ca el să se piardă.

De aceea, credem că este bine, sub această formă, să-l păstrăm, dacă vrem ca "sportul pentru toți" să nu devină un capitol și să nu se ocupe nimeni, pentru că "sportul pentru toți" nu ia medalii și nu se cuantifică sub formă de premii și așa mai departe.

Rugămintea noastră este să rămânem pe această vriantă.

Domnul Acsinte Gaspar:

Atunci, domnule președinte, vă întreb care este rațiunea și formula mi se pare improprie: "...pe lângă Secretariatul General al Guvernului". Ce înseamnă aceasta: "...pe lângă Secretariatul General al Guvernului"? Care este relația? În ce relații se găsește acest Comitet cu...

Domnul Anghel Stanciu:

Eu nu sunt jurist, m-a ferit Dumnezeu de acestă boală, dar întrebarea care mi-o puneți o găsesc în cel puțin 10 legi, această formulare: "pe lângă Ministerul Învățământului", "pe lângă...." cutare, "pe lângă..." cutare.

Eu, ca inginer, am altă percepție asupra acestui "pe lângă", dar sunt convins că dumneavoastră, ca jurist, știți exact termenul care se regăsește... Eu vă dau, cel puțin, 10 legi, cu organisme "pe lângă minister..." Deci, termenul juridic cred că este consacrat și natura respectivă.

Sper că dumneavoastră vă veți explica prin ceea ce știți de la celelalte legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Problema va fi tranșată prin vot și vă repet: domnul deputat Naidin a propus ca în locul sintagmei "pe lângă Secretariatul General al Guvernului" să se introducă sintagma "pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului, organ de specialitate, a cărui organizare, funcționare și componență se stabilesc prin Hotărâre de Guvern..." și textul curge.

Deci, cine este pentru această înlocuire? Voturi pentru? Vă rog numărați.

Voturi împotrivă?

Abțineri, vă rog?

Domnelor și domnilor deputați,

Constatăm că în acest moment nu există întrunit cvorumul de lucru.

Ca atare, suspendăm lucrările Camerei Deputaților.

Reluăm lucrările la ora 14,00, pentru a ne exprima din nou votul asupra acestui amendament.

Vă mulțumesc.

După pauză.

Domnul Acsinte Gaspar:

Rog deputații din partea majorității parlamentare să poftească în sala de ședințe.

Voci din dreapta sălii:

Cei din minoritate!

Domnul Acsinte Gaspar:

Cei din opoziție văd că sunt mai mulți decât cei de la majoritate.

Doamnelor și domnilor deputați,

Suntem nevoiți să recurgem iar la procedura apelului nominal. Au trecut 32 de minute peste pauza regulamentară, așa că îl rog pe domnul secretar Simiti să dea citire listei deputaților, să constatăm care este prezența, în după-amiaza acestei zile, la Camera Deputaților.

Rectific: o să citească catalogul domnul secretar Miron Mitrea.

Secretariatul tehnic rog să prezinte lista deputaților pe circumscripții!

Domnul Dan Emanoil Barbaresso (din sală):

Apelul!

Domnul Acsinte Gaspar:

Secretariatul tehnic, am rugat să se aducă lista cu deputații pe circumscripțiile electorale!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Achimescu Victor

absent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Alexandru

absent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe (DB)

absent

Ana Gheorghe (HD)

absent

Andrei Gheorghe

absent

Andronescu Ecaterina

prezentă

Antal István

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Ariton Gheorghe

prezent

Asztalos Ferenc

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

absent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

absent

Badea Alexandru Ioan

prezent

Bara Radu Liviu

prezent

Bárányi Francisc

prezent

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Barbăroșie Victor

absent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Băbălău Constantin

prezent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

absent

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Bejinariu Petru

prezent

Berceanu Radu Mircea

absent

Berci Vasile

prezent

Berciu Ion

absent

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Birtalan Ákos

absent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

prezent

Boda Iosif

prezent

Böndi Gyöngyike

absentă

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

prezent

Boștinaru Victor

absent

Bran Vasile

absent

Brezniceanu Alexandru

absent

Bud Nicolae

absent

Buga Florea

prezent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

absentă

Buzatu Dumitru

absent

Calimente Mihăiță

prezent

Cazacu Vasile Mircea

absent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Cândea Vasile

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Chichișan Miron

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ciontu Corneliu

prezent

Ciumara Mircea

prezent

Cîrstoiu Ion

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cotrutz Constantin Eremia

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

absent

Constantinescu Dan

absent

Corâci Ioan Cezar

absent

Corniță Ion

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Cristea Gheorghe

prezent

Cristea Marin

absent

Cunescu Sergiu

absent

Dan Marțian

absent

Dan Matei Agathon

absent

Darie Simion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dănilă Vasile

absent

Dârstaru Dorin

absent

Decuseară Jean

absent

Dejeu Gavril

prezent

Diaconescu Ion

prezent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Dobre Traian

absent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

absent

Dorin Mihai

absent

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Dragu George

prezent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Drecin Mihai Dorin

absent

Drumen Constantin

absent

Dugulescu Petru

prezent

Dumitrașcu Laurențiu

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Dumitriu (Hunea) Carmen

prezentă

Duțu Ion

prezent

Elek Barna Matei

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

absent

Fenoghen Sevastian

absent

Filipescu Ileana

absentă

Furo Iuliu Ioan

prezent

Galic Lia Andreia

prezentă

Gaspar Acsinte

prezent

Gavra Ioan

absent

Gavrilaș Teodor

absent

Gazi Gherasim

absent

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Gheorghiof Titus Nicolae

prezent

Gheorghiu Adrian

prezent

Gheorghiu Mihai

prezent

Gherasim Ion Andrei

absent

Ghibernea Dan

absent

Ghidău Radu

prezent

Ghiga Vasile

absent

Giurescu Ion

prezent

Glăvan Ștefan

absent

Godja Petru

prezent

Grădinaru Nicolae

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Groza Nicolae

prezent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Hașotti Puiu

prezent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Honcescu Ion

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Iacob Elena

prezentă

Ianculescu Marian

prezent

Ifrim Dumitru

prezent

Igna Ioan

prezent

Ignat Ștefan

prezent

Iliescu Valentin Adrian

absent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Anton

prezent

Ionescu Bogdan

absent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ionescu Marina

prezent

Ionescu Nicolae

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Iorga Leonida Lari

absentă

Iorgulescu Adrian

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Jurcă Teodor

prezent

Kakasi Alexandru

absent

Kelemen Atila Bela Ladislau

prezent

Kerekes Károly

absent

Kónya Hamar Alexandru

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

absent

Lazia Ion

prezent

Lădariu Lazăr

absent

Lăpușan Alexandru

absent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Lixăndroiu Viorel

absent

Lupu Vasile

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Manole Odisei

prezent

Manolescu Oana

absentă

Marin Gheorghe

prezent

Marineci Ionel

prezent

Marinescu Ioan Sorin

prezent

Márton Árpád Francisc

prezent

Matei Lucian Ion

prezent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Mânea Radu

prezent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Meșca Sever

absent

Miclăuș Vasile

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

absent

Mihu Victor Traian

prezent

Miloș Aurel

absent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Mogoș Ion

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Moldovan Petre

absent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Morariu Teodor Gheorghe

absent

Moroianu Geaman Adrian Tudor

prezent

Moucha Romulus Ion

prezent

Munteanu Ion

prezent

Mureșan Ioan

absent

Muscă Monica Octavia

absentă

Nagy Ștefan

absent

Naidin Petre

prezent

Nanu Romeo

prezent

Năstase Adrian

prezent

Neacșu Ilie

absent

Neagu Romulus

absent

Neagu Victor

prezent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

Negrău Mircea

absent

Nica Dan

prezent

Nică Mihail

prezent

Nichita Dan Gabriel

prezent

Nicolae Jianu

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Nistor Vasile

absent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

prezent

Oltean Ioan

absent

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

prezent

Osman Fedbi

prezent

Palade Dan

prezent

Pambuccian Varujan

prezent

Paneș Iosif

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

prezent

Partal Petre

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavel Vasile

prezent

Pavelescu Claudiu Costel

prezent

Păcurariu Iuliu

absent

Păunescu Costel

prezent

Pârgaru Ion

absent

Pâslaru Dumitru

prezent

Pecsi Francisc

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Petreu Liviu

absent

Petrovici Silvia

absentă

Pintea Ioan

absent

Pițigoi Barbu

absent

Pop Iftene

absent

Pop Leon Petru

prezent

Pop Viorel

prezent

Popa Aron Ioan

prezent

Popa Daniela

prezentă

Popa Ioan Mihai

prezent

Popa Nicolae

prezent

Popa Virgil

prezent

Popescu Bejat Ștefan Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Irineu

prezent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton

prezent

Priceputu Laurențiu

absent

Protopopescu Cornel

absent

Putin Emil Livius Nicolae

absent

Puwak Hildegard Carola

prezentă

Radu Alexandru Dumitru

prezent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezentă

Ráduly Róbert Kálmán

prezent

Raica Florica Rădița

prezentă

Raicu Romulus

prezent

Rákoczi Ludovic

absent

Rațiu Ion

absent

Rădulescu Cristian

absent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

absent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

absent

Roman Ioan

prezent

Roșca Ioan

prezent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sabău Traian

absent

Sandu Alecu

absent

Sandu Dumitru

absent

Sandu Ion Florentin

prezent

Sassu Alexandru

absent

Săndulescu Aureliu Emil

prezent

Sârbu Marian

prezent

Secară Gheorghe

prezent

Serac Florian

absent

Severin Adrian

prezent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Simion Florea

prezent

Sirețeanu Mihail

prezent

Sonea Ioan

prezent

Spătaru Liviu

absent

Spiridon Didi

prezent

Stan Vasile

prezent

Stanca Teodor

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stancov George Iulian

absent

Stănescu Alexandru Octav

prezent

Stănescu Mihai Sorin

prezent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Székely Ervin Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

prezent

Șaganai Nusfet

absent

Șerban George

absent

Ștefănoiu Luca

absent

Șteolea Petru

prezent

Tabără Valeriu

absent

Tamás Sándor

absent

Tarna Gheorghe

prezent

Tăvală Tănase Pavel

prezent

Teculescu Constantin

absent

Tokay Gheorghe

absent

Trifu Romeo Marius

prezent

Tudor Marcu

absent

Domnul Acsinte Gaspar:

Rog pe domnii deputați să nu părăsească sala imediat după apel, pentru că nu facem nimic astfel.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Tudose Nicolae Florin

prezent

Țepelea Gabriel

prezent

Țocu Iulian Costel

prezent

Țurlea Petre

absent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc Attila

absent

Varga Attila

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

absent

Vataman Dorin

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Vâlcu Mircea

absent

Vetișanu Vasile

prezent

Vida Iuliu

prezent

Vida Simiti Ioan

prezent

Videanu Adriean

absent

Vilău Ioan Adrian

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

prezent

Vițelar Bogdan

absent

Voicu Mădălin

absent

Weber Ernest-Otto

absent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

prezent

(Domnii deputați care au venit în sală își înregistrează prezența direct la secretarul de ședință.)

Haideți să mai strig o dată, pentru că nu se poate. Facem conform Regulamentului, mai citesc o dată absenții.

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

absent

Albu Alexandru

absent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe (DB)

absent

Ana Gheorghe (HD)

prezent

Andrei Gheorghe

prezent

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule secretar, strigați numai pe cei care nu au răspuns la prima strigare!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule vicepreședinte, așa și fac. Dacă nu, este riscant să-i găsesc absenți pe cei care au fost, până acum, strigați. Așa este.

Antal István

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Asztalos Ferenc

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

absent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

prezent

Barbăroșie Victor

absent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Dumitru

prezent

Băsescu Traian

absent

Berceanu Radu Mircea

absent

Berciu Ion

absent

Birtalan Ákos

absent

Bivolaru Gabriel

absent

Böndi Gyöngyike

absentă

Boștinaru Victor

absent

Bot Octavian

prezent

Bran Vasile

prezent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Cîrstoiu Ion

prezent

Elek Barna

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

prezent

Fenoghen Sevastian

absent

Filipescu Ileana

prezentă

Gavra Ioan

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Gazi Gherasim

prezent

Georgescu Florin

absent

Gherasim Ion Andrei

absent

Ghibernea Dan

absent

Ghiga Vasile

absent

Glăvan Ștefan

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Bogdan

absent

Ionescu Constantin

absent

Iorga Leonida Lari

absentă

Iorgulescu Adrian

absent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Kakasi Alexandru

prezent

Kerekes Károly

absent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lădariu Lazăr

absent

Lăpușan Alexandru

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Lixăndroiu Viorel

absent

Manolescu Oana

absentă

Mátis Eugen

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Meșca Sever

absent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Miloș Aurel

prezent

Moldovan Petre

absent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Mureșan Ioan

absent

Musca Monica Octavia

absentă

Nagy Ștefan

absent

Neacșu Ilie

absent

Neagu Romulus

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

prezent

Negrău Mircea

absent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

prezent

Nistor Vasile

prezent

Noica Nicolae

absent

Oltean Ioan

absent

Onaca Dorel Constantin

absent

Pantiș Sorin

absent

Partal Petre

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Păcurariu Iuliu

absent

Petreu Liviu

absent

Petrovici Silvia

absentă

Pintea Ioan

absent

Pițigoi Barbu

prezent

Pop Iftene

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Priceputu Laurențiu

absent

Protopopescu Cornel

absent

Putin Emil Livius Nicolae

absent

Rákoczi Ludovic

absent

Rațiu Ion

absent

Rădulescu Cristian

prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

absent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

absent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Sabău Traian

absent

Sandu Alecu

absent

Sandu Dumitru

absent

Sassu Alexandru

absent

Serac Florian

absent

Spătaru Liviu

absent

Stancov George-Iulian

absent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Stoica Valeriu

absent

Șaganai Nusfet

prezent

Șerban George

absent

Ștefănoiu Luca

absent

Tabără Valeriu

absent

Tamás Sándor

absent

Teculescu Constantin

absent

Tokay Gheorghe

prezent

Tudor Marcu

absent

Țurlea Petre

absent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc-Atila

absent

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

absent

Vâlcu Mircea

absent

Videanu Adriean

absent

Vilău Ioan-Adrian

prezent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vițelar Bogdan

prezent

Voicu Mădălin

absent

Weber Ernest-Otto

prezent

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar. Vă rog să poftiți la loc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum constatați și dumneavoastră, reluăm lucrările, în această după-amiază, cu o întârziere de 70 de minute, datorită colegilor noștri care nu înțeleg să respecte programul de activitate al Camerei Deputaților.

În legătură cu amendamentul care a fost formulat de domnul deputat Petre Naidin la art.10 alin.3, după încheierea ședinței, domnul deputat Secară a ținut să îmi adreseze o interpelare cu două probleme: pe ce bază am pus în discuție un amendament dacă el nu a fost făcut la comisie și, în al doilea rând, de ce am supus la vot mai întâi propunerea de modificare a alineatului și n-am pus la vot propunerea comisiei.

Vreau să reamintesc în plen, n-am vrut să-i dau răspunsul atunci, că, potrivit art.98, alineatul final, "În mod excepțional pot fi depuse amendamente noi și în timpul dezbaterilor în plen.", iar potrivit art.100, "Discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea unora dintre textele cuprinse în articolul supus dezbaterii și continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestuia".

Deci, consider că am procedat conform regulamentului, trecem în continuare.

Domnule deputat Naidin, față de explicațiile suplimentare pe care le-ați obținut în pauză de la inițiator și de la comisie, dacă mai aveți ceva.

Domnul Petre Naidin:

Împreună cu inițiatorul am mai aprofundat aceste incoerențe legislative și am căzut de comun acord că ele, prin viitoarea hotărâre de guvern, pot fi eliminate, astfel încât Hotărârea de Guvern de anul trecut, nr. 641, să aibă o anumită continuitate și să nu curmăm viața comitetului și respectiv programului național "Sportul pentru toți", așa că îl retrag și este și acceptul colegilor care m-au sprijinit.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, înțeleg că ați renunțat la amendament. Da.

În atare împrejurare, supun votului dumneavoastră poz.35 din raport, coloana a treia, textul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Continuăm dezbaterile.

Poziția 36 din raport. Este vorba de un text nou, alin.1. Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră? Nefiind comentarii, supun votului alin.1 de la art.11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Alin.2, care este tot text nou, poz.37 din raport. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Supun votului de ansamblu Cap.III din Titlul II al proiectului de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat.

Trecem și luăm în discuție Cap.IV, intitulat "Sportul de performanță". Dacă sunt comentarii cu privire la titlul capitolului. Nefiind, supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Trecem la art.12, poz.39 din raportul comisiei. Discutăm pe coloana a treia textul comisiei. Dacă sunt comentarii. Nefiind supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2, de la poz.40, are o modificare din partea comisiei. Dacă sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La poz.41 se introduce un alineat nou, 3, la art.12. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră alin.3.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Trecem la poz.42 din raport. Discutăm art.13. Dacă sunt intervenții? Nefiind intervenții, supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.13 alin.1.

Alin.2 de la art.13, poz.43. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat alin.2 al art.13.

Alin.3, de la poz.44. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Alin.4, care se găsește la poz.45, al art.13. Comentarii? Nefiind comentarii, supun votului.

Voturi pentru? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Votat în unanimitate și alin.4.

Alin.5, de la poz.46. Dacă sunt intervenții? Nefiind intervenții, supun votului dumneavoastră .

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Supun votului de ansamblu art.13.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca să fim mai operativi, supun în discuție articolul, și dacă sunt intervenții la alineatele pe care articolul respectiv le cuprinde, vă rog să aveți intervențiile necesare.

Deci, pun în discuție art.14. Dacă sunt observații? Da, poftiți, domnule deputat. Domnul deputat Stănescu, ca unul din inițiatorii proiectului, vă rog.

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Mulțumesc, domnule președinte. Fac următoarea propunere de modificare a art.14.

Domnul Acsinte Gaspar:

La ce alineat?

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Alin.1. Și anume textul să fie în felul următor: "Sportivii de performanță pot fi amatori sau profesioniști, conform prevederilor din statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale, în condițiile legii". Iar la alin.3 de la ... Dacă considerați acuma necesar, pentru că am un amendament și la alin.3, la același articol.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vorbiți la microfon. Faceți acum amendamentele și la alinetele respective că, pe urmă, le iau pe rând.

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Da, bun, vă mulțumesc. Iar la alin.3 al aceluiași articol am următoarea propunere de modificare a textului, în sensul..., pentru că este legată de momentul în care se acceptă modificarea alin.1, și atunci se spune: "Sportivii de performanță profesioniști sunt toți cei care practică sportul ca profesie și obțin venituri pe baza contractului individual de muncă și obțin licența de sportiv profesionist care le conferă acest statut".

Deci, amendamente, modificări la alin.1 și 3.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Domnule deputat, vă rog la alin.3 să-mi dați amendamentul, alin.1 l-am reținut.

Deci, comisia. S-a propus... (Domnul deputat Ráduly Robert Kalman, din loja inițiatorului, dorește să intervină.)

Domnul deputat Ráduly, ca unul dintre inițiatori.

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorată Cameră,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că această problemă este una fundamentală în cuprinsul legii. Noi trebuie să disociem între cele două categorii de sportivi, pe de o parte, între cei amatori și ceilalți care, în fine, cum îi numim este oarecum mai puțin important, important este însă să înțelegem că această lege are menirea de a proteja acei sportivi care fac sport de performanță, adică, în opinia mea, și aș vrea să susțin ceea ce a propus domnul coleg Stănescu, este inacceptabil ca să avem sportivi, așa-ziși profesioniști sau non-amatori, care să desfășoare această activitate pe bază de contract civil. Noi trebuie să protejăm aceste persoane, acești sportivi, și să le asigurăm toate drepturile care decurg dintr-un contract de muncă, adică clubul respectiv să contribuie pentru CAS, pentru asigurări de sănătate ș.a.m.d., pentru că domniile lor..., deci, acești sportivi au toate drepturile și noi avem toate motivele ca să alegem această soluție.

Drept urmare, domnule președinte, eu aș dori să ne oprim cu foarte mare atenție asupra acestei probleme, pentru că este o problemă, un aspect care va influența în mod fundamental situația sportivilor profesioniști din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este propunerea dumneavoastră, domnule deputat?

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Deci, domnule președinte, eu v-am spus că era o intervenție. Am motivat ceea ce a propus colegul nostru Sorin Stănescu, mai ales vizavi de alin.3 al acestui art.14.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, susțineți amendamentul propus de domnul deputat Stănescu, da?

Domnule președinte de comisie, vă rog, care este punctul de vedere al comisiei la cele două amendamente, la alin.1 și alin.3, ale art.14?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aceste alineate, respectiv art.14 a fost îndelung dezbătut la nivelul comisiei, împreună cu reprezentanții federațiilor și ai ministerului și, față de soluția pe care o propusese grupul de inițiativă, cea pe care a readus-o în discuție domnul deputat Stănescu, s-a optat în final prin votul comisiei pentru varianta amatori și non-amatori.

Domnul Stănescu știe că unul din argumente a fost necesitatea acestei distincții între cel cu convenție de prestări servicii și cel cu contract de muncă, care este efectiv profesionist, și al doilea argument a fost că acest termen de "non-amator" se găsește în Regulamentul federațiilor internaționale.

Deci, se face distincția și pe plan internațional între cele două categorii de non-amatori, respectiv cu convenție, în care există o relație de muncă printr-un act, și, în speță, cu contract de muncă și licență de profesionist.

Eu cred că alinerea legislației noastre și din acest punct de vedere la regulamentele internaționale este benefică și îi rog pe distinșii mei colegi să facem un efort și să nu mai reluăm dezbaterile din comisie care au durat, dacă îmi aduc bine aminte, aproape două zile ne-am certat pe aceste definiții. Eu cred că, acceptând această formă, nu aducem prejudiciu nici unui tânăr, respectiv prin "convenție" și, în speță, "licență de sportiv profesionist".

De aceea, fac apel și la domnii inițiatori, care doresc și țin la soluția pe care au dat-o dânșii prima dată, să rămânem pe cea la care am căzut de acord în final.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat Stănescu, o ultimă intervenție.

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Stimați colegi,

Problema se pune în felul următor. Deci, o să fiu nevoit să repet o chestiune pe care am mai spus-o de câteva ori.

Această invocare a unor norme care sunt cuprinse în regulamentele internaționale, îmi pare rău, dar trebuie să spun, este o specificație numai în ceea ce privește normele internaționale ale Federației internaționale a fotbalului, a UEFA.

Într-adevăr, în acele norme, care sunt norme de recomandare, UEFA vorbește de categoria sportivilor "non-amatori". Deci, trecând peste faptul că este o normă de recomandare, și nu este o normă care este generalizată și împărtășită de alte federații internaționale sau asociații sportive, în momentul în care ajungem și achiesăm la ideea sportivului "non-amator", care în realitate este un profesionist, dar el își desfășoară activitatea, deci, profesia pe care o are, de sportiv într-o anumită ramură, pe baza unei convenții civile, sistemul de protecție care trebuie să i se asigure prin lege acestui om care își desfășoară această profesie, este eludat. În momentul în care el își desfășoară activitatea pe baza unei convenții civile încheiată între el și beneficiar, el nu beneficiază de o serie întreagă de drepturi.

De aceea, noi susținem ideea "sportivii amatori", cei care sunt cunoscuți, deci sportul pe care-l practică nu este aducător de venituri, și avem categoria "sportivului profesionist".

Propunerea mea are ca obiect, vizează în mod direct protecția celor care au această profesie de sportiv și, în al doilea rând, prin această chestiune, se pune capăt unei serii întregi de nereguli în derularea acestor contracte de prestări servicii care sunt, mă rog, efectuate de către președinții de asociații sau de cluburi sportive.

De aceea vă rog să acceptați amendamentul, deci, două categorii: "amator" și "profesionist", având în vedere că noțiunea de "sportiv" este cuprinsă și în nomenclatorul de funcții, de ocupații din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, care este punctul de vedere al ministerului?

Domnul Ioan Dobrescu:

În condițiile dreptului muncii se poate executa o activitate atât sub forma unui contract de muncă, cât și sub forma unei convenții civile. Aceasta se regăsește și în Legea nr.130 din 1999, Lege privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

De asemenea, forma de "non-amatori" este o formă internațională. Or, orice federație, ținând cont că prin această lege federațiile se vor reașeza într-o altă formulă, trebuie să fie afiliată la o federație internațională, conform regulilor internaționale. Deci, aceasta era legătura între termenul de "non-amator", care se regăsește și la handbal, nu numai la fotbal, și la alte două, trei ramuri sportive.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poziția dumneavoastră este pentru textul comisiei sau...

Domnul Ioan Dobrescu:

Să rămânem în varianta comisiei, da.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Gheorghe Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Era mai bine dacă îmi permiteați mai devreme, pentru că eu vroiam să pun și o întrebare ministerului. În România, competițiile sportive, hai să spunem în regim de performanță, se desfășoară și ele pe mai multe paliere. Cred că, în momentul de față este absolut imposibil să discutăm de profesoniști, în sensul contractului de muncă, pe divizia B de handbal, să spunem, sau divizia B de volei, sau divizia B de lupte dacă există, pe divizia C de fotbal ș.a.m.d.

Cred... și intervenția mea venea tot în sprijinul formulării din raportul comisiei, pentru că un contract de prestări servicii dă posibilitatea – să spunem – finanțării, dacă vreți, acestei activități la un anume nivel, deci, pe un palier mult mai larg, pentru că altfel, un jucător de volei din divizia B, în regim de performanță, va trebui să fie finanțat de club în cadrul unui contract care să-i aducă tot ce înseamnă venituri referitoare la existența jucătorului și cred că, în România, în momentul de față, lucrul acesta este practic imposibil, indiferent de voința existentă, să spunem, și a federației și a celor care se ocupă de așa ceva.

Susțin și eu propunerea din raportul comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Deci, votul dumneavoastră urmează să decidă. Așa cum prevăd dispozițiiile regulamentare, întâi se supune la vot textul propus de comisie.

Textul propus de comisie la poz.47, art.14 alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, textul comisiei a trecut, au fost 8 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Alin.2, așa cum este propus de comisie, îl supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.3 unde s-a făcut intervenția domnului deputat Stănescu, susținută și domnul deputat Ráduly, voi supune mai întâi votului textul comisiei, așa cum este la poz.49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Textul comisiei a trecut în formularea de la poz.49.

Continuăm dezbaterile, trecem la art.15, poz.52 din raport. Dacă sunt comentarii? Da, poftiți, domnule deputat. Vă rog, domnule deputat, poftiți, prezentați-vă amendamentul.

Domnul Márton Árpad Francisc:

Dacă am înțeles bine, discutăm articolul fost 14, propus a fi 15, de la poz.52.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, domnule deputat.

Domnul Márton Árpad Francisc :

Aș avea o întrebare, pentru că ceea ce ni se propune în acest text este cel puțin neclar. Dacă în art.14 din prima inițiativă legislativă înțelg despre ce se dorește să se vorbească, adică să se garanteze sportivului acele condiții specifice prin care el să-și desăvârșească educația, pentru că trebuie să participe la anumite manifestări sportive, este clar, nu urmează un ciclu normal de învățământ; pentru că articolul 14 inițial, după prima coloană, vorbește de integrarea în sistemul de învățământ al sportivilor de performanță pe întreaga perioadă a carierei sportive, chiar dacă la anumite sporturi, această carieră trece dincolo de acea vârstă în care el poate fi integrat în învățământ. Mă rog, se poate da o altă explicație, că ar fi vorba despre modul cum ei apar în acest învățământ, dar varianta pe care ne-o propune comisia, pentru mine este de neînțeles. Adică: "Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învățământ, integrarea socială și profesională a sportivilor de performanță pe întreaga perioadă a carierei sportive". Nu înțeleg ce fel de integrare profesională pe întreaga perioadă a carierei sportive, trebuie să fie ajutat de către autoritățile publice centrale și locale.

Dacă este vorba de un profesionist, atunci activitatea sa profesională, cea de sportiv, este garantată de altcineva decât de autoritățile publice. Cel puțin, într-un stat în sensul în care noi înțelegem că vom deveni.

Dacă este vorba de o altfel de activitate profesional㠖 și ne gândim la amatorii și non-amatorii care nu sunt profesioniști -, atunci iar nu văd de ce ar trebui autoritățile publice să le asigure integrarea profesională, alta decât cea sportivă.

Deci, cel puțin pentru mine este de neînțeles acest text și vă rog să mă lămuriți la ce se referă. Măcar aici, de la acest microfon, să auzim interpretarea corectă a acestui articol, eventual să se poată folosi atunci când vor fi discuții pe marginea acestui text.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat Márton. Am înțeles că dumneavoastră doriți o explicație în legătură cu modul in care este formulat alin.1 de la art.15.

Rog din partea ministerului.

Domnule deputat Stănescu, o clipă, vrea domnul deputat Cristea să intervină.

Poftiți, domnule deputat Gheorghe Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc.

Cred că, cel puțin pe formularea actuală, alin.1 nu are nici un fel de substanță, să spunem. El trebuie eliminat. Am putea să argumentăm că există învățământ fără frecvență în România, în care nu e nevoie să intervină cineva ca să faci și școală, dacă vrei, în regimul ăsta și așa mai departe.

Dacă, în schimb, trimiterea ar fi la sportivii amatori din diverse sectoare, să spunem, ar trebui făcute niște precizări foarte clare. Pentru sportivii profesioniști, sigur, mă raliez întrebării, mă rog, a fost pusă sub formă de întrebare. Formularea, ca atare, nu are nici un fel de susținere, nici măcar logică, iar buna intenție cred că se transformă în altceva, pentru că eu vreau să corelez și alin.2. Deci, "instituțiile de învățământ asigură, după caz, pentru sportivi de performanță, scutiri de frecvență". Repet, există învățământ fără frecvență care poate fi practicat fără nici un fel de problemă. Sau sesiuni de examen deschise și așa mai departe.

Iar ce înseamnă procesul de autonomie universitară, dacă vreți, lucrurile sunt foarte clare.

Dacă trimiterea aceasta vizează, spre exemplu, sport de performanță la nivel de juniori, în care sunt implicați elevi de învățământ mediu, să spunem, atunci trebuie făcută o precizare foarte clară, pentru că n-avem în România, cel puțin până acum, învățământ fără frecvență, învățământ liceal la fără frecvență.

Deci, dacă este o trimitere, sau dacă s-a gândit o astfel de trimitere, ea trebuie foarte bine înscrisă aici, foarte bine conturată și foarte exact. Pentru că, pe formularea actuală, articolul ar trebui eliminat, așa cum este el formulat în ...

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, înțeleg că dumneavoastră pledați pentru textul comisiei, da?

Domnul Gheorghe Cristea:

Sigur că da. Solicitam o precizare în sensul ăsta. Formularea actuală trebuie eliminată. Deci, el trebuie reformulat, pentru a avea țintă, pentru a avea obiect.

Deci, vreau să sprijin un sportiv, să-l sprijin în sensul de a-i asigura condiții normale, atunci trebuie să precizez, pentru că un sportiv de performanță, care este profesionist, n-are nevoie de nici una ...... deci, nu toți sunt profesioniști. Exact asta am și vrut. Și atunci, dacă doriți ca prin lege să se asigure ceva, trebuie spus foarte exact acest lucru, pentru că un sportiv de performanță se lasă de școală, spre exemplu. Și sunt sportivi care au renunțat la școală, ca să facă performanță. Și în șah și în alte chestiuni. Și în sportul minții, să spunem, sunt astfel de cazuri și unii au ajuns și campioni mondiali.

Deci, dacă vrem să sprijinim prin lege ceva, să spunem foarte exact la ce ne referim. Restul este decizia sportivului profesionist de performanță. Dacă vrea să facă și studii universitare, nu-l împiedică nimeni. Sistemul este absolut permisiv, dacă vrea să facă, eu știu ce altceva.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat Gheorghe Cristea.

Domnul deputat Moroianu. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cred că trebuie să rezolvăm la cele două texte de la pct.52, 53 toate aspectele activității sportivilor amatori și non-amatori.

Este o completare pe care eu aș propune-o la art.52, fiindcă acest sprijin în timpul activității sportive este firesc. Atâta vreme cât sportivul are performanță locală, națională, internațională, toată lumea este cu ochii pe el și-i sprijină orice doleanță.

Aș propune, de aceea, completarea la art.15, de la poz.52, unde finalul spune: "a sportivilor de performanță pe întreaga perioadă a carierei sportive și după încetarea activității sportive", că abia atunci apar problemele sociale ale sportivilor.

Domnul Gheorghe Cristea:

Care sunt?

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Multiple, domnule deputat.

Deci, aș ruga comisia să facă o analiză și să accepte această completare, care cred că ar fi foarte utilă și bine primită de sportivi.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreți să repetați partea finală pe care vreți s-o adăugați la text?

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Deci, "pe întreaga perioadă a carierei sportive și după încetarea activității sportive".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Mihai Stănescu.

Domnul Mihai-Sorin Stănescu:

Domnule președinte,

Sensul art.15 alin.1 a fost gândit ca să implice într-un mod cât se poate de decisiv în perioada următoare, absolut toate organele administrației centrale și locale.

Dar, pentru ca să avem o concordanță între texte, mai ales cu alin.2 al acestui articol, eu aș propune ca textul să fie formulat în următorul fel: "Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învățământ, integrarea socială și profesională a sportivilor de performanță, după caz, pe întreaga perioadă a carierei sportive".

De ce "după caz"? pentru că domnul Cristea a sesizat foarte bine. La categoria sportivilor de performanță avem două categorii – non-amatorul, cu convenție civilă, și sportivul profesionist. Sigur, sportivul profesionist, putem să mergem la ideea că, el având această profesie, deci nu se pune nici un fel de problemă, sau eventual nu s-ar pune imediat niște probleme în sensul art.15.

Dar la sportivul non-amator, deci cel care activează pe convenție de prestări servicii, sigur că la el alta este situația și deci se acoperă o paletă, pentru că non-amatorul putem să-l avem de vârsta de copil și până la seniorat.

Eu cred că prin adăugarea sintagmei "după caz" se rezolvă în mod benefic această situație și deci nu avem confuzia cu sportivul profesionist.

Deci, repet: sensul este ca să fie obligată autoritatea centrală și locală să se implice, iar această integrare socială mai ales apare în mod special după încheierea activității sportive, unde într-adevăr sportivii sunt confruntați cu probleme majore în ceea ce privește integrarea lor socială, dar și integrarea profesională.

Eu vă rog să supuneți la vot această propunere.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea ministerului, în legătură cu cele două propuneri care au fost făcute: propunerea făcută mai întâi de domnul deputat Moroianu, ca în finalul textului să se adauge "și după încetarea activității sportive".

Deci, eu cer ca dumneavoastră, în calitate de inițiator .....

Domnule deputat Márton, dumneavoastră ați luat cuvântul. Dumneavoastră ați cerut niște explicații, vă rog luați loc. Am dat cuvântul reprezentantului ministerului să se pronunțe în legătură cu cele două amendamente care au fost făcute. A fost făcut de domnul deputat Moroianu, ca în partea finală a alin.1 să se adauge "și după încetarea activității sportive". Vă rog să vă spuneți cuvântul.

Domnul Ioan Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci, ca să încerc și un răspuns domnului deputat, am introdus primul articol, ținând cont și de caracterul descentralizator al acestei legi. Această lege se adresează foarte clar și comunităților locale. Deci, este clar, acolo am introdus acest articol tocmai pentru a arăta sprijinul pe care autoritatea locală trebuie să-l dea noilor structuri care apar prin lege. Mai departe, suntem de părerea domnului deputat Stănescu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Și, după aceea, a fost domnul deputat Stănescu, care a cerut să se introducă sintagma "după caz". Sunteți de acord cu aceasta?

Domnul Ioan Dobrescu:

De acord, da.

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia?

Domnule Cristea, v-am dat cuvântul. Vă rog foarte mult. Comisia să se pronunțe, pentru că dumneavoastră ați cerut o explicație, s-a dat. S-au făcut amendamente. (Rumoare. Domnul deputat Gheorghe Cristea insistă să i se dea cuvântul.)

Poftiți, domnule deputat, dar vă spun că ...

Domnul Gheorghe Cristea:

Dumneavoastră luați cuvântul de 30 de ori pe un articol când erați în bancă. Acum ....

Domnul Acsinte Gaspar:

Luați cuvântul, dar dumneavoastră ați cerut o explicație, n-ați făcut amendament.

Domnul Gheorghe Cristea:

Nu, am cerut o explicație, pentru că, altfel, am propus o eliminare, dacă ați reținut.

Deci, propunerea mea a fost eliminare și eu retrag această propunere în situația în care inițiatorul, sau, mă rog, comisia plus ministerul se hotărăsc ce vor să facă. Pentru că, dacă textul rămâne așa, sigur că eu intreb, așa, la modul elementar: cum pot să sprijin eu autoritatea X să integrez social un sportiv de performanță, pe timpul carierei lui?

Deci, este un nonsens. Pentru că, dacă vreau să integrez social, ori este handicapat, ori nu poate vorbi, ori mintea nu-l ajută și atunci, eu trebuie să-l integrez în societate. Dar este performant. Este sportiv de performanță. Dacă sportivul de performanță vrea să facă studii superioare, nici un fel de problemă. Nu pentru faptul că el este absolvent de ASE. Gică Hagi nu-i Gică Hagi pentru că a terminat ASE-ul. Este Gică Hagi pentru ceea ce face în fotbal.

Aceasta este calitatea de profesionist. Sau Badea. Vă spun o sută de profesioniști de primă mână, care n-au nevoie nici de integrare socială, nici de sprijinul consiliului local pentru a fi profesioniști profesioniști cu contract de muncă, în condițiile oricărei federații.

Dacă vreau ca prin lege să sprijin niște foști profesioniști care, din condiții care țin și de ei, dar nu numai de ei, au ajuns în situații dificile, spun lucrul acesta. Dacă vreau să nu consider .... Eu mă îndoiesc că elevul de clasa a X-a are contract de profesionist, sub aspectul contractului de muncă, în timp ce el este elev într-o instituție de învățământ și nu poate să aibă decât un contract de prestări de servicii, contract care nu-l scutește de frecvența la școală. Și atunci, el renunță la școală.

Dacă vreau ca acest elev pe administrația locală, să poată merge la școală, trebuie să spun aici: pe acesta vreau să-l ajut, pentru că celălalt este liber să se ducă, sau să nu se ducă la școală. Nu-l împiedică nimeni.

Pentru că vreau să vă spun: integrarea în învățământ la ce se referă? Integrare socială n-am cum să-i mai spun.

Deci, altfel, el nu are sens, alineatul ca atare, și pentru asta propun eliminarea lui, dacă dumneavoastră vreți ca într-un text de lege să integrăm social sportivi de performanță. Adică oameni de excepție, care nu sunt oameni care trebuie integrați social.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat Cristea, regulamentar, dumneavoastră aveți două posibilități: fie să propuneți eliminarea, fie să reformulați într-un alt amendament și vă rog să-l scrieți și să-l depuneți, ca să-l supunem dezbaterii.

Domnul Gheorghe Cristea:

Sigur că da, domnule președinte.

Domnule președinte, eu, exact, asta am solicitat celor care au lucrat legea și au discutat pe toate părțile situația asta. Au ajuns la o formulă în care, sigur, trebuie ca sportivii noștri, după o anume mentalitate, să fie neapărat absolvenți universitari.

Vă dau exemplul vicecampionului mondial Nisipeanu – român, sigur, care s-a lăsat de școală. Și Fischer a fost campion mondial și s-a lăsat de școală. Și sunt mulți alții care au vrut să facă chestiunea asta. Vor să facă școală după, nici un fel de problemă. Problema nu asta este. Eu sprijin nu sportivul de performanță pentru a-și completa sau a face niște studii. Sprijin sportivul de performanță pentru performanța pe care o face. Eu pentru așa ceva trebuie să-l sprijin. Pentru că, altfel, facem o echipă națională la fotbal din doctori în științe, din toate domeniile, care mai dau și cu piciorul în minge și atunci, schimbăm regula jocului.

Deci, nu mai suntem în situația de dinainte, de nu știu când, când nu se putea face și atunci trebuia să-l ajut. Acum lucrurile sunt cu totul altfel.

Eu propun eliminarea alin.1.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Márton, poftiți, vă rog. Vă rog, domnule deputat Márton.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Eu n-am primit răspuns. Răspuns pentru mine ar fi însemnat să mi se explice cum pot, prin ce mod, autoritățile publice centrale și locale să facă față acestei cerințe de integrare socială și profesională a sportivilor de performanță. Mai pe concret, adică sunt obligații ca ei să asigure loc de muncă pentru acești sportivi? Unde și cum, în ce condiții? Sau nu?

Dar, n-am primit răspuns și ca să se reglementeze problema având în vedere alin.2, propun să se mențină prima variantă. Deci, când este vorba de integrarea în sistemul de învățământ a sportivilor de performanță pe întreaga perioadă a carierei sportive. Deci, înlesnirea studiilor acestor sportivi. Nicidecum integrarea profesională, care este un nonsens.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Asztalos.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vorbesc în calitate de vicepreședinte al comisiei, ci în nume propriu.

Deci, aici s-a ridicat problema: oare avem dreptul sau dacă e bine, într-adevăr, să dăm sarcini administrației publice centrale și locale de a sprijini în pregătirea sportivă și în integrarea în sistemul de învățământ, și chiar în sistemul social.

Vreau să vă spun că, de fapt, aici vorbim despre sportivi de performanță și obligatoriu acești sportivi de performanță sunt membri ai unor asociații sportive, ai unor cluburi sportive de drept privat sau de drept public și sunt eventual membrii cluburilor sportive profesioniste. Deci, în primul rând, iată, aceste, să spun așa, instituții care au obligația de a asigura sportivilor această încadrare despre care vorbim aici.

Eu accept ideea ca autoritățile să poată sprijini. Să poată sprijini integrarea, pregătirea lor sportivă, conform posibilităților.

Iar, în ceea ce privește integrarea în sistemul de învățământ, eu sunt convins că legea modificată prin Ordonanța nr.36, prin introducerea unor noi forme de învățământ, în afară de învățământul de zi, cu reducere de frecvență și cu învățământ la distanță, rezolvă problema.

Deci, din punctul meu de vedere ar fi o rezolvare de compromis dacă am adăuga "autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini pregătirea sportivă" și curge în continuare textul.

Nu știu dacă colegii mei din comisie acceptă această propunere. Și atunci, amendamentul făcut cu acea adăugire rămâne de prisos.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul președinte al comisiei sesizate în fond, domnul deputat Anghel Stanciu. Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Toți aveți dreptate. Dar această dreptate o aveți atunci când mergeți pe un raționament unilateral.

În momentul de față, în România, profesioniști sunt numai jucătorii de fotbal. Atât. Și respectiv jucătorii de baschet de la Clubul Steaua. Restul, toți au statut de amatori sau non-amatori, inclusiv gimnastele, inclusiv atletele și așa mai departe, care lucrează la cluburi și în momentul de față nu sunt cluburi profesioniste. Sunt fie cluburi departamentale, pe care acum le numim cluburi sportive de public, fie asociații județene și așa mai departe, cluburi municipale.

Deci, este clar că, nefiind, marea masă, sportivi profesioniști, trebuie să ne gândim la aceștia care, în colectivitatea locală, reprezintă ceva, un prestigiu local, mobilizează anumite simpatii. Vedeți și dumneavoastră cum ies cetățenii pe stradă, se bucură de o victorie. Și, în consecință, este drept ca comunității respective să i se înlesnească posibilitatea de a o sprijini.

Prin urmare, gândiți-vă, de exemplu la o gimnastă locală care, practic, își termină activitatea la o anumită vârstă, de 20 și ceva de ani, care merită să fie sprijinită, nu? și să se integreze social, prin posibilitățile care există local.

De aceea, cred că soluția pe care distinsul nostru coleg Ferenc Asztalos a dat-o și respectiv Stănescu, ele se includ una pe alta, pot fi acceptate în sensul de a nu da o nuanță imperativă, adică "autoritățile sprijină". Pot fi situații în care nu sprijină, sau nu pot să sprijine. Și atunci, introducerea acestei sintagme "autoritățile pot sprijini" vine și în contextul general în care autoritatea să se implice, împreună cu comunitatea în diferite aspecte, inclusiv în acestea, sportive. Și cred că ar rezolva toate nuanțele, astfel încât acolo unde există posibilitatea de sprijin să poată sprijini fără să fie acuzat de anumite lucruri. Se pot crea locuri de muncă. Toți venim, domnule distins coleg Cristea, și spunem: în campaniile electorale locale, ca primar, creăm locuri de muncă, facem nu știu ce, cutare. Poate creăm și pentru acești sportivi astfel de chestiuni.

Deci, cred că merge "pot sprijini".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc.

Eu vă propun să sistăm totuși intervențiile la acest text. S-au făcut destule intervenții.

La art.15 alin.1 sunt mai multe amendamente și, potrivit regulamentului, trebuie să le supunem la vot într-o anumită ordine.

Primul amendament este cel de eliminare care a fost propus de domnul deputat Gheorghe Cristea. Deci eliminarea alin.1, în redactarea formulată de comisie.

Voturi pentru? Un singur vot.

Împotrivă?

Deci, insuficient pentru a trece.

Al doilea amendament care se pune la vot. Sunt amendamentele de completare și, în ordinea în care au fost prezentate, se supune la vot amendamentul domnului deputat Moroianu, care a cerut ca în partea finală a textului să se adauge "și după încetarea activității sportive".

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 16 voturi pentru.

Insuficient pentru a-l adopta.

Al treilea amendament, în ordine, este cel propus de domnul deputat Stănescu, care a cerut ca după sintagma "de performanță" să se introducă sintagma "după caz" și textul curge în continuare. Și vreau să vă spun, comisia a agreat această propunere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 9 abțineri.

A fost acceptat amendamentul.

În fine, ultimul amendament, al patrulea care a fost prezentat de domnul deputat Asztalos și care a fost agreat și de către comisie, în sensul că să se introducă sintagma "autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini pregătirea" și textul urmează în redactarea propusă de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, supun acum votului dumneavoastră alin.1 al art.15, cu amendamentele care au fost introduse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Alin.1 a fost acceptat, votat, cu cele două amendamente care au fost acceptate de plen.

Trecem la alin.2 al art.15, poziția 53.

Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Moroianu Geamăn. Poftiți. La alin.2, da?

Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:

Pentru ca partea finală a frazei să aibă o logică, ori adăugăm "condiții speciale de înscriere în învățământul superior potrivit legii", ori nu mai apare și ne oprim cu textul la "examene deschise".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreți să repetați? Să știți că sonorizarea este foarte proastă aici, la prezidiu raportat și de unde vorbiți dumneavoastră ...

Domnul Adrian Tudor Moroianu-Geamăn:

Deci: "pentru sportivii de performanță... scutiri de frecvență, sesiuni de examene deschise." sau, dacă continuăm cu textul actual, să intercalăm cuvântul "speciale" și "condiții speciale de înscriere în învășământul superior, potrivit legii". Se știe că în toate țările din lume, în clipa în care există niște performanțe deosebite se creează o lege deosebită pentru acești sportivi, ca să intre fără examen de admitere la institutele de specialitate și exemplele pot continua.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul președintele comisiei.

Doamnelor și domnilor deputați, vă rog să păstrați liniștea, vă rog să nu discutați între dumneavoastră.

Poftiți, domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnilor colegi, nu are sens să vă certați. În legea învățământului Ordonanța Guvernului nr. 36 pe care dumneavoastră ați votat-o, se prevede că atât olimpicii de la disciplinele matematică, fizică, chimie și așa mai departe, cât și campionii mondiali olimpici au acces fără examen de admitere la învățământul superior, respectiv al ANEF. Acest lucru este este prevăzut. Sintagma care urmează include exact ceea ce voia domnul Moroianu. În consecință, votăm sub această formă.

Domnul Acsinte Gaspar:

Înțeleg că dumneavoastră nu agreați completarea propusă de dânsul.

Dacă mai sunt și alte intervenții? Domnul deputat Gheorghe Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Dacă chestiunea aceasta are susținere și logică, bun, să spunem: "...condiții de înscriere în învățământul superior sportiv". Ca un sportiv de performanță să intre la un institut de educație fizică sau la facultate, să spunem, fără examen. Și nu are nimeni nimic împotrivă, dar să se ducă la medicină sau nu știu unde nu se mai poate. Este absolut justificată trimiterea așa, dar să facem precizarea expresă. Inițiatorul să își spună părerea.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Leonăchescu.

Poftiți, domnule deputat, aveți cuvântul la alineatul 2.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să nu agreez propunerea domnului deputat Gheorghe Cristea, pentru că pentru oameni superdotați nu avem același metru ca pentru cei comuni. Și avem foarte multe exemple de gimnaști de talie internațională care provin din rândurile facultăților de medicină, politehnice etc. Eu cred că trebuie să le acordăm șansa pe care o merită acestor oameni de excepție, care fac o performanță de nivel internațional la un moment dat. Nu să-i dăm rapid uitării și să le blocăm intrările pentru că așa ni se pare nouă drept. Nu avem voie să folosim același metru.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Are cuvântul reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului.

Poftiți, domnule secretar de stat.

Domnul Ioan Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu cred că dacă am adăuga numai "potrivit Legii învățământului" am rezolva problema. Deci Legea învățământului specifică admiterea sportivilor de înaltă performanță numai în învățământul de specialitate. E foarte clar. La fel și ce spune domnul deputat, scutiri de frecvență, examene speciale și în cazul altor facultăți. Eu cred că dacă punem Legea învățământului este în regulă.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Poftiți, domnule președinte al comisiei sesizate în fond, domnule deputat Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Deci sintagma este: "în condițiile legii", da? Ce prevede Legea învățământului? "Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut în unul din ultimii doi ani de studii distincții la olimpiade școlare internaționale, concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic au dreptul de a se înscrie în învățământul universitar fără susținerea admiterii. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut în cel puțin unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade școlare, concursuri artistice sau sportive de nivel național sau pe grupe de țări pot fi admiși în învățământul universitar, conform criteriilor generale stabilite de către Ministerul Educației Naționale și criteriilor specifice elaborate de senatele universitare."

Deci s-au împărțit în două. Pentru cei care sunt la nivel de țară sau la grupe de țări stabilesc, conform autonomiei universitare, senatele, împreună cu ministerul, iar sportivii care au obținut la nivel continental, mondial sau olimpic au dreptul de a se înscrie în învățământul superior fără susținere, fără a mai avea, din punctul acesta de vedere, un drept de veto sau de admisie din partea instituției de învățământ superior. În momentul când noi am gândit textul la Legea învățământului am avut mari discuții privitoare la aceste aspecte semnalate de domnul deputat Cristea, inclusiv la sportivi. Deci s-a spus, dacă el are olimpiadă de matematică, a luat premiul I la olimpiada de matematică internațională și vrea să se înscrie la limba engleză, - domnul Petrescu poate își aduce aminte... - are dreptul, sau numai la matematică? Să scriem "în domeniul în care a luat". Și, după discuții, s-a spus, domnule, el se va duce acolo unde el crede că are opțiunea lui. Vor fi câțiva dintre acești oameni pe care, dacă noi nu-i admitem, ei se vor găsi pe alte orbite. Ultimii olimpici la chimie deja au fost admiși fără examen în SUA. Li s-a spus: unde doresc ei, nu neapărat la chimie. Noi am acceptat atunci să lăsăm la latitudinea lui domeniul în care se duce, dacă este olimpic. Nu neapărat la matematică. Același lucru l-am gândit și pentru sportivi. Evident, dacă el intră, și intră acum și cu înlesnirea de medie de bacalaurea, iar în unele părți intră chiar fără examen de admitere, la unele facultăți, el se va tria prin procesul didactic respectiv. Noi am rămas la ideea să-i dăm acest drept să se înscrie unde este.

Dumneavoastră hotărâți acum dacă trebuie neapărat să precizăm "sportive" sau nu. Gândirea noastră a fost ca acești copii sunt de excepție, nu putem să-i băgăm, să spunem, în masa de elevi, și au acest drept câștigat pe merit. Sunt număr unul în lume, un campion olimpic, nu? Sau un campion mondial, nu?, la gimanstică, o campioană este numărul 1 în lume. Are dreptul la Facultatea din Tg.Jiu sau mai știu eu unde, la Târgoviște, să se ducă acolo unde crede de cuviință. Dumneavoastră apreciați dacă adăugăm așa sau nu. Noi amn optat pentru această formă.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Secară.

Domnul Gheorghe Secară:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La acest alineat 2, la sfârșit s-a strecurat, din păcate, o mică eroare din partea comisiei. Este vorba de înscriere nu "în învățământul superior", e cunoscut că învățământul superior are două trepte: învățământul universitar și învățământul post-universitar. A lăsa aici "în învățământul superior" înseamnă că acest tânăr se poate înscrie și la doctorat în condițiile acestea, și la cursurile post-universitare și la Academia de Studii etc.

Noi, sigur că ne-am gândit la învățământul universitar. Vă propun să înlocuim cuvântul "superior" cu expresia "învățământ universitar".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Asztalos, aveți cuvântul.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O scurtă intervenție aș avea. Din punctul meu de vedere acest text este destul de bun și eu propun ca să îl acceptați. Și vă spun din ce cauză. Aici se vorbește despre asigurarea înscrierii la o instituție superioară. Deci să se asigure posibilitatea ca un sportiv de performanță să se înscrie la o instituție superioară, conform criteriilor stabilite, conform autonomiei universitare, de instituția respectivă. Dar nici pomeneală nu este vorba despre asigurarea diplomei sau examenului de licență. Dacă va face față pe parcursul anilor își va încheia studiile, dacă nu, nu. Deci treaba este rezolvată.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Să luăm lucrurile în ordinea lor firească, să discutăm amendamentele care s-au făcut, deci amendamentele de completare, și începem cu amendamentul făcut de domnul deputat Moroianu, care propune să se introducă sintagma - "și condiții speciale". Deci sintagma "speciale de înscriere". Dacă sunteți de acord?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu a fost acceptată această propunere de completare.

O a doua completare a textului este făcută de domnul deputat Gheorghe Cristea, în sensul că să se adauge sintagma "în învățământul superior sportiv". Deci să se adauge aceste cuvinte, așa ați spus, domnule deputat, da? Da.

Supun votului dumneavoastră propunerea de completare, formulată de domnul deputat Cristea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Sunt insuficiente voturi pentru a fi acceptată propunerea domnului deputat.

De asemenea, domnul deputat Secară a cerut ca sintagma "în învățământul superior ", să fie înlocuită cu sintagma "în învățământul univesitar", ținând seama de prevederile legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost acceptată această propunere.

Și, în fine, a mai existat o propunere și din partea reprezentantului Ministerului Tineretului și Sportului, ca în finalul textului să se adauge "potrivit Legii învățământului". Și-o retrage.

Ca atare, domnilor și doamnelor deputați, vă supun spre aprobare alin.2 al art.15, cu amendamentul pe care dumneavoastră l-ați acceptat, făcut de domnul deputat Secară.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat alin.2.

Acum, art.15 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art.15 a fost votat.

Trecem la poz.54 din raport, care se referă la art.16.

Dacă sunt intervenții, comentarii pe marginea art.16, în redactarea propusă de comisie? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.16.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.16 a fost votat așa cum a fost propus de comisie la poz.54 coloana 3.

Supun votului dumneavoastră, în ansamblu, Capitolul IV din Titlul II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în unanimitate Capitolul IV din Titlul II.

Trecem, doamnelor și domnilor deputați, la poziția 55 din raport, coloana 3. Titlul III – "Structura administrației publice pentru sport." Dacă sunt comentarii cu privire la acest titlu? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. A fost acceptat, aprobat Titlul III.

Capitolul I din cadrul Titlului III se intitulează "Ministerul Tineretului și Sportului". Dacă sunt comentarii? Nefiind, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat titlul Capitolului I.

La poz.56 din raport, coloana 3, textul propus de comisie pentru art.17.

Dacă sunt comentarii?

Domnule deputat Naidin, vă rog să poftiți.

Domnul Petre Naidin:

Rog inițiatorul să accepte următoarea completare înainte și după "coordonează". Este o normă juridică pe care noi o uzităm atunci când atribuim funcții și responsabilități organelor centrale de specialitate. Adică "organizează, coordonează și controlează".

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, vreți să mai repetați, pentru că vă spun sunt niște defecțiuni de sonorizare, nu auzim aproape nimic aici.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte, la art.16 alin.1 rândul 4 este bolduit "coordonează" și eu doresc completarea: "organizează, coordonează și controlează."

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc. Am înțeles intervenția dumneavoastră, domnule deputat.

Inițiatorul. Ministerul Tineretului și Sportului – este vorba de titlul capitolului dumneavoastră. S-a propus o modificare de către domnul deputat. Sunteți de acord. Comisia?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnilor colegi, dacă vă uitați la variantele depuse de către grupul de deputați și respectiv de către minister, apar astfel de termeni, în sensul că în legea pe care au inițiat-o deputații se precizează: "Acțiunea statului în domeniul educației fizice și sportului va fi exercitată în mod direct de "organul administrației publice centrale de specialitate" - Ministerul Tineretului și Sportului", da? În varianta Guvernulului, respectiv a Ministerul Tineretului și Sportului, se spune: "Ministerul Tineretului și Sportului este organul administrației publice centrale care organizează și conduce activitatea din domeniul educației fizice și sportului...", iar textul la care s-a ajuns după discuții cu federațiile și cu ministerul, care a fost de acord în comisie, este: "Ministerul Tineretului și Sportului este organul adminstrației publice centrale de specialitate care coordonează..."

De ce s-a renunțat la organizare și celelalte? Pentru că o serie de chestiuni, de atibuțiuni sunt delegate pe verticală ierarhic, astfel încât să aibă loc o descentralizare. Treaba cu organizarea aparține structurilor descentralizate, și ministerul coordonează asta. Deci acesta a fost motivul pentru care s-a renunțat la această sintagmă, prin prisma atribuțiunilor care s-au dat celorlalte organe descentralizate în teritoriu ale ministerului. Și propunem să rămână sub această formă. Deci este în atribuțiunile ministerului, așa cum o să vedeți, este organul care elaborează politicile în domeniul sportului, este organul care supraveghează respectarea a ceea ce s-a stabilit... etc. Comisia rămâne pe această variantă.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt și alte comentarii pe marginea acestui text?

Domnule deputat Naidin, vă întreb, față de excplicația care v-a fost ... Renunțați?

Domnul Petre Naidin:

Nu renunț!

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu renunțați.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ne găsim în fața unui amendament de completare a textului și, ca atare, are precădere în supunerea la vot față de textul comisiei, și vă citesc: "Ministerul Tineretului și Sportului este organul administrației publice centrale de specialitate care organizează, coordonează și controlează.", deci s-au introdus cele două cuvinte, "activitatea din domeniul educației fizice și sportului, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege".

Supun votului propunerea de completare.

Voturi pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari. Au fost exprimate 14 voturi. Insuficiente. Ca atare, supun votului dumneavoastră alin.1, în formularea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 6 abțineri.

A fost adoptat alin.1, în formularea comisiei.

Alin.2 al art.17. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Atunci supun votului dumneavoastră alin.2 al art.17, în redactarea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat alin.2.

Supun votului de ansamblu, art.17.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Vă rog, domnilor secretari, să verificați dacă ne găsim în cvorumul de lucru în acest moment.

Doamnelor și domnilor deputați,

În momentul de față, în sală sunt prezenți numai 95 de deputați. Ca atare, nu ne găsim în cvorumul de lucru necesar. Țin să vă precizez că mâine, miercuri, sunt activități în comisiile permanente. La ora 11 este ședința Biroului permanent.

Vă mulțumesc pentru participarea la dezbateri, urmând ca săptămâna viitoare, tot în ziua de marți, să se continue dezbaterile la această lege.

Ședința s-a încheiat la ora 16,25.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 august 2022, 5:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro