You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 28-09-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 1999

4. Supunerea la votul final:

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Secretarii de ședință confirmă că avem cvorumul constituțional pentru a proceda la votul final asupra următoarelor proiecte de lege:

- proiectul de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare – lege ordinară;

- proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 10 septembrie 1998 – lege ordinară;

- propunerea legislativă pentru completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicat㠖 lege cu caracter organic;

- proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni – lege ordinară.

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. alin. 5 din Regulamentul Camerei Deputaților, propun ca modalitate de vot pentru toate cele 4 proiecte de legi votul deschis, prin ridicarea mâinii.

Dacă sunt și alte propuneri.

Voci din sală:

Nu!

Domnul Acsinte Gaspar:

Dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot modalitatea de vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptată modalitatea de vot prin ridicarea mâinii la toate cele 4 proiecte de legi.

Voturi cu privire la proiectul de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare? Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat proiectul de lege.

Votul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului pentru interzicerea totală a experiențelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 10 septembrie 1998. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Adoptat în unanimitate.

Țin să vă informez că, în urma apelului nominal care s-a făcut, în sală au fost prezenți 217 deputați.

Trecem la propunerea legislativă pentru completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, lege cu caracter organic, necesar pentru adoptarea ei exprimarea a 172 de voturi.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de lege, în cadrul numărului de voturi pe care l-am anunțat, ca urmare a apelului nominal.

Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Deci, doamnelor și domnilor, toate cele 4 proiecte de legi au fost votate, cu respectarea cvorumului constituțional prevăzut de art. 64 și 74 alin. 1 și 2 din Constituție.

Vă mulțumesc.