Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 23-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999

4. Dezbaterea proiectului de lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (Amânarea votului final.)
 
see bill no. 48/1999

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Intrăm și luăm în discuție proiectul de Lege privind creditul ipotecar pentru investițiile imobiliare. Țin să vă reamintesc că în ședința de marți, reprezentantul Guvernului și-a susținut proiectul, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizate în fond, a prezentat raportul, au avut loc dezbaterile generale și, ca atare, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la titlul legii sunt comentarii? "Lege privind creditul ipotecar pentru investițiile imobilare." Țin să vă reamintesc, doamnelor și domnilor deputați, că acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat în ședința sa din 23 februarie 1999.

Voturi pentru titlul legii? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Titlul legii a fost adoptat în forma în care a fost prezentat în proiectul de lege.

Trecem la titlul Capitolul I – Creditul ipotecar și garantarea lui. Dacă sunt comentarii în legătură cu titlul acestui capitol? Nefiind, supun votului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat titlul.

La art. 1, țin să vă semnalez că în raportul comisiei sesizate în fond, la poz. 1, există un amendament, propus din partea domnului deputat Constantin Teculescu, din partea Grupului parlamentar PDSR, amendament însușit de comisie. Dacă sunt comentarii asupra acestuia? Poftiți, domnule deputat! Aveți un amendament formulat, care a fost respins?

Domnul Petre Naidin:

Nu, o clarificare cu inițiatorul aș dori, pentru că suntem la art. 1, articolul de fond al oricărui proiect de lege. Cu toții știm că statuăm o lege deosebită, este o lege-cadru, care vine după ce legile speciale deja funcționează, care organizează și abilitează instituțiile finanțatoare să onoreze cererile de locuințe și nu numai.

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este propunerea, domnule deputat?

Domnul Petre Naidin:

Aș dori să întreb dacă inițiatorul agreează ideea ca la finalul textului art. 1 să completăm, așa cum legile speciale conțin, cu următorul text: "...inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere sau locație de gestiune."

Acest lucru se regăsește, știm foarte bine, în Legea Agenției Naționale de Locuințe nr.152 din 1998 și mi s-ar părea firesc să o reluăm și la legea-cadru, pentru că trebuie să găsim acel echilibru între legile speciale și respectiv legea-cadru privind creditul ipotecar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat, dați-mi, vă rog, amendamentul.

Vă rog, din partea inițiatorului?

Domnul Borbely Ladislau:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

De fapt, am discutat și cu domnul deputat și speram să-l lămuresc. După cum vedeți, este o formulare generală și aici se includ. Dacă începem să înșirăm și să intrăm în particular, nu are nici un rost. Deci art.1 este un articol general și sunt precizate toate imobilele. Deci, noi considerăm că textul adoptat de comisie, textul propus de comisie este îndestulător și rog să susțineți varianta comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Punctul de vedere al comisiei asupra amendamentului prezentat de domnul deputat Naidin.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte, cred că argumentația domnului ministru Borbely a fost suficientă ca să ne menținem punctul de vedere. Nu este necesară o detaliere în plus.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamnelor și domnilor deputați,

Supun votului dumneavoastră, totuși, în primul rând amendamentul astfel cum a fost formulat de comisie la art.1.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vreau să-l întreb pe domnul deputat Naidin dacă, față de explicațiile pe care inițiatorul și comisia le-au dat, își mai susține amendamentul?

Îl mai susțineți? Deci, înțeleg că domnul deputat Naidin nu-și mai susține amendamentul, explicațiile furnizate de inițiator fiind lămuritoare. Ca atare, art.1 este votat în forma propusă de comisie în raport.

Trecem mai departe, la art.2.

Comisia nu are nici un amendament.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, comentarii pe marginea art.2? Nefiind, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art.2 a fost votat în forma prevăzută în proiectul de lege.

La art.3, vă învederez, doamnelor și domnilor deputați, că în raport, la pag.2, pct.2, comisia are un amendament la alin.1.

Dacă sunt comentarii în legătură cu amendamentul comisiei?

Nefiind, supun votului dumneavoastră alin.1 al art.3, în forma amendată de comisie.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Alin.1 a fost votat în forma propusă de către comisie.

De asemenea, la art.3, la alin.2, comisia amendează textul inițial.

Dacă sunt comentarii pe marginea acestui amendament?

Nefiind, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru, în forma redactată de comisie a alin.2?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost votat și alin.2.

La alin.3, comisia nu are nici un amendament.

Dacă din partea dumneavoastră sunt observații? Nu sunt.

Supun alin.3 în forma din proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Alin.3 a fost votat așa cum este prevăzut în proiectul de lege.

La alin.4, de asemenea, nu sunt intervenții în raportul comisiei sesizate în fond.

Dacă, din partea dumneavoastră, sunt comentarii?

Nefiind, supun votului alin.4, în forma din proiect.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Alin.4 a fost adoptat în unanimitate, așa cum este prevăzut în proiect.

La alin.5 al art.3, comisia, la poz.4 din raport, are un amendament.

Aș dori o explicație din partea inițiatorului și din partea comisiei, pentru a vedea dacă există o corelare între acest alin.5 și alin.2. Se spune așa: "În cazul în care părțile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferată asupra altui imobil". La alin.2: "Ipoteca este constituită pentru garantarea creditului și are ca obiect terenul și construcțiile".

Deci, prin "imobil", aici dumneavoastră înțelegeți terenul și când este vorba de transfer, deci imobilul în sensul larg al noțiunii juridice, de bun, de construcție și teren. (Membrii comisiei sunt de acord.) Bun. De acord.

Deci, supun, cu această precizare făcută din partea comisiei, supun votului dumneavoastră alin.5, așa cum l-a propus comisia.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat alin.5, în forma amendată de către comisie.

La alin.6 al art.3 nu avem nici o intervenție din partea comisiilor.

Dacă dumneavoastră aveți comentarii?

Nefiind, supun votului dumneavoastră alin.6 în forma redactată în proiect.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat alin.6.

Procedăm acum la votarea art.3, în ansamblul său, cu amendamentele care au fost încorporate pe baza raportului comisiei sesizate în fond.

Voturi pentru art.3? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate art.3.

Continuăm dezbaterile. Luăm în discuție art.4.

La art.4, comisiile nu au nici un fel de amendament.

Dacă din partea dumneavoastră sunt comentarii?

Dacă nu, supun votului art.4 în forma redactată în proiect.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat art.4.

La art.5, nu sunt observații din partea comisiei.

Dacă din partea dumneavoastră sunt comentarii?

Nefiind, supun votului dumneavoastră art.5, așa cum este în proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate art.5 a fost votat.

Supun acum votului Capitolul I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat capitolul în ansamblul său.

Trecem la Capitolul II intitulat "Instituțiile ipotecare și persoanele care pot beneficia de credite ipotecare".

Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dintr-o regretabilă eroare, nu s-a introdus un amendament la acest text, în corelare cu amendamentul de la art.1.

Am convenit ca în tot parcursul legii, în cadrul comisiei, noțiunea de "instituții ipotecare" să fie înlocuită cu "instituții financiare autorizate" sau cu "instituții care acordă credite ipotecare", potrivit argumentației de la art.1.

Vă propun, deci, ca textul pentru titlul Capitolului II să sune în felul următor: "Instituțiile care acordă credite ipotecare și persoanele care pot beneficia de credite ipotecare".

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia sesizată în fond propune o reformulare a titlului Capitolului II în redactarea: "Instituțiile care acordă credite ipotecare și persoanele care pot beneficia de credite ipotecare".

Am înțeles corect, domnule președinte?

Supun votului dumneavoastră titlul reformulat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate titlul Capitolului II, în reformularea propusă de către comisie.

La art.6, nu sunt amendamente.

Dacă sunt amendamente din partea dumneavoastră, la art.6?

Domnul deputat Petre Naidin.

Domnul Petre Naidin:

Tot o clarificare cu inițiatorul aș dori.

Definim fondurile ipotecare, pe care nu le regăsim în biblioteca noastră juridică, și-l întreb pe domnul ministru dacă s-a gândit la aceste fonduri ipotecare ca fiind cele funcționând în spiritul Ordonanței de Guvern nr.24 din 1993, ca fonduri deschise de investiții.

Și dacă acceptă, eventual, acest amendament?

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule ministru Borbely, vă rog să încercați să explicați ceea ce domnul deputat Naidin v-a solicitat.

Domnul Borbely Ladislau:

Da, în principiu pot funcționa ca fonduri deschise de investiții, dar o altă lege – și asta am clarificat și la dezbaterile generale - va specifica și normele în care vor apărea aceste instituții.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Comisia?

Deci, comisia își însușește punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul deputat Naidin este satisfăcut de explicația primită și, ca atare, supun la vot art.6, în redactarea prevăzută în proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în unanimitate art.6.

Trecem și luăm în discuție art.7.

Vă rog să observați că la pct.5 din raportul comisiei sesizate în fond, comisia introduce un amendament.

Dacă sunt comentarii?

Mi-aș permite să fac o intervenție aici. (Domnul vicepreședinte Acsinte Gaspar vorbește de la tribună.)

Propun, doamnelor și domnilor deputați, propun inițiatorului și comisiei să reflecteze asupra următoarelor modificări la amendamentul propus.

Deci, se spune așa: "Pot beneficia de credite ipotecare în condițiile prezentei legi persoanele fizice cu cetățenia română". În loc de sintagma "cu", să spunem "persoanele fizice având cetățenia română" și, de asemenea, "și domiciliul în România". Iar în partea finală, pentru acuratețea textului, aș propune ca sintagma "pentru salariații lor" să treacă în partea finală a textului, adică să aibă următoarea redactare: "care doresc să construiască locuințe de serviciu sau de intervenție pentru salariații lor". (Domnul vicepreședinte Acsinte Gaspar revine la prezidiu.)

Rog pe domnul ministru să expună punctul de vedere al inițiatorului cu privire la cele trei modificări propuse.

Domnul Borbely Ladislau:

Ne-am consultat în grabă cu comisia și considerăm că sunt justificare aceste amendamente și din partea inițiatorului agreăm cele trei modificări propuse de domnul vicepreședinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Constantin Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

Comisia este de acord cu propunerea domnului Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Art.7 ar urma să aibă următoarea redactare: "Pot beneficia de credite ipotecare, în condițiile prezentei legi, persoanele fizice având cetățenia română și domiciliul în România și persoanele juridice române care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea, sau extinderea imobilelor cu destinație locativă, industrială, sau comercială, precum și persoanele juridice române care doresc să construiască locuințe de serviciu sau de intervenție pentru salariații lor".

Supun votului art.7, în formularea pe care v-am precizat-o.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat în unanimitate art.7, în redactarea propusă.

Supun votului de ansamblu Capitolul II al legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost votat Capitolul II.

Trecem la Capitolul III din proiectul de lege, care are ca titlu "Contractul de credit și contractele de asigurare".

Dacă asupra titlului sunt comentarii?

Nu sunt comentarii.

Supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

Secțiunea 1 din cadrul Capitolului III: "Contractul de credit – clauze obligatorii pentru protecția împrumutaților".

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun votului titlul Secțiunii 1-a.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost votat.

Art.8 din cadrul Capitolului III nu are nici un amendament din partea comisiei.

Dacă din partea dumneavoastră sunt intervenții?

Nefiind, supun votului art.8 în forma din proiect.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.8 a fost votat așa cum este în proiect.

La art.9 vă sesizez, doamnelor și domnilor deputați, că în raportul comisiei sesizate în fond, la poz.6 există un amendament al comisiei.

Dacă asupra amendamentului sau asupra articolului sunt comentarii din partea dumneavoastră?

Nefiind, supun votului amendamentul și totodată articolul, în ansamblul său.

Voturi pentru art.9, cu amendamentul din raport? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

La art.10, de asemenea, comisia reformulează alin.1 al acestui articol, așa cum vă este redat la pct.6 din raportul comisiei sesizate în fond.

Dacă asupra amendamentului sau asupra alin.1 sunt comentarii din partea dumneavoastră?

Nefiind, supun votului alin.1, în forma în care comisia l-a propus în raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

Alin.2 al art.10 nu are nici un fel de amendament.

Dacă din partea dumneavoastră sunt intervenții?

Nefiind intervenții, supun alin.2 la vot.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

Supun art.10 în integralitate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc.

În unanimitate, art.10 a fost adoptat, așa cum a fost prezentat.

La art.11, la alin.1, în raportul comisiei sesizate în fond, la poz.8 din raport există un amendament.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră alin.1, așa cum este amendat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat alin.1.

De asemenea, alin.2 al art.11 este amendat de către comisie așa cum rezultă din poz.10 din cadrul raportului comisiei sesizate în fond.

Dacă sunt comentarii asupra amendamentului comisiei, sau dacă dumneavoastră aveți intervenții?

Dacă nu, supun votului alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat.

Art.11, în ansamblul său, astfel cum a fost amendat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art.11 a fost votat.

La art.12 nu există nici un fel de amendament.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră art.12.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art.12 a fost votat.

Trecem la art.13.

Alin.1 din art.13 nu este amendat de către comisie.

Dacă dumneavoastră aveți intervenții la alin.1?

Nefiind intervenții, supun votului alin.1, așa cum este redactat în proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Alin.1 a fost votat.

La alin.2 al art.13, vă rog să observați că în raportul comisiei sesizate în fond, la poz.10, se propune un reformulare.

Dacă asupra amendamentului comisiei, la acest alineat sunt comentarii, sau dacă aveți comentarii suplimentare?

Nefiind, supun votului dumneavoastră alin.2, cu amendamentul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, votat.

Supun, în ansamblul său, art.13 din proiectul de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate.

Trecem și luăm în discuție art.14 din proiectul de lege.

Vă rog să observați că la poz.11 din raportul comisiei sesizate în fond, comisia propune eliminarea art.14.

Dacă sunt comentarii față de soluția propusă de comisie?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de eliminare a art.14.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? nu sunt.

În unanimitate, propunerea comisiei de eliminare a fost adoptată.

Trecem la art.15, doamnelor și domnilor deputați.

Vă rog să observați că în raportul comisiei sesizate în fond, la poz.12, există un amendament. Sigur că dacă vom proceda acum prin eliminarea art.14, art.15 devine art.14 și renumerotarea se va face până la finele legii.

Dacă sunt comentarii la art.15?

De asemenea, la art.15, partea introductivă este amendată de comisie.

Supun votului dumneavoastră partea introductivă, așa cum a fost reformulată de comisie prin poz.12 din raport.

Dacă sunteți de acord?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Partea introductivă a fost aprobată.

Comisia aduce un amendament la art.15, la lit.a), în sensul că se propune eliminarea acestei litere.

Dacă sunt comentarii?

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a lit.a).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Propunerea comisiei a fost aprobată.

Vă rog să observați că la poz.14 din raport, comisia propune ca lit.b) să devină în mod firesc lit.a), ca urmare a eliminării prin votul pe care l-ați exprimat.

Dacă sunteți de acord cu propunerea comisiei?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a acceptat propunerea comisiei de renumerotare.

La lit.c), vă rog să observați, în raport, la poz.15, comisia propune eliminarea textului care formează obiectul lit.c).

Dacă sunt comentarii în legătură cu propunerea comisiei? Dacă dumneavoastră aveți comentarii suplimentare?

Dacă nu, supun votului propunerea de eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a aprobat propunerea comisiei.

De asemenea, vă rog să observați la poz.16 din raport comisia propune ca lit.d) să devină lit.b), ca urmare a eliminărilor care s-au făcut pe parcurs.

Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Dacă sunteți de acord? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În continuare, la poz.17 din raport există un amendament al comisiei în ceea ce privește lit.e).

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de la lit.e).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

În unanimitate.

Acum, votăm în ansamblu art.15, care devine 14 prin renumerotare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a aprobat.

Continuăm dezbaterile și vă rog să observați, în raportul comisiei, la poz.18, actualul art.16 devine art.15 și este reformulat de comisie.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri? vă mulțumesc.

A fost votat art.16, astfel cum a fost amendat de către comisie.

Doamnelor și domnilor deputați, supun votului de ansamblu Secțiunea 1 din cadrul Capitolului III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

A fost votată secțiunea în ansamblul ei.

Trecem în continuare. Secțiunea a 2-a: "Contractele de asigurare obligatorie".

Dacă la titlul secțiunii sunt comentarii?

Nefiind comentarii, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

În unanimitate, titlul secțiunii a fost aprobat.

Art.17, care devine art.16, vă rog să observați că nu este amendat de către comisie.

Dacă aveți dumneavoastră ceva comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.17.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.17 a fost votat în forma prevăzută în proiectul de lege.

Art.18, care devine art.17.

Vă rog să observați că este amendat de către comisie la poz.19 din raport, pag.6.

Dacă sunt comentarii față de amendamentul comisiei, sau dacă dumneavoastră aveți alte sugestii în legătură cu textul în discuție?

Nefiind, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost votat art.18, care a devenit art.17.

În continuare, art.19 va deveni art.18 și vă rog să observați că la poz.20 din raport comisia face niște propuneri de redactare și, ca atare, dacă sunt, din partea dumneavoastră, sugestii, comentarii, observații?

Nefiind, supun votului dumneavoastră art.19, devenit 18.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, a fost votat art.19, devenit art.18.

Doamnelor și domnilor deputați, vă supun votului de ansamblu Secțiunea a 2-a.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă mulțumesc.

Rog liderii grupurilor parlamentare să observe că încep să se rărească rândurile. Eu vreau să vă aduc aminte că programul de astăzi este până la ora 16,30. Așa că eu nu cred că cineva de acum pleacă la gară sau la aeroport. Rog liderii grupurilor parlamentare să invite colegii în sala de ședință, pentru a ne continua dezbaterile. De asemenea, pun în funcțiune sirena.

Votăm acum, în ansamblu, Capitolul III, cu cele două secțiuni.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, Capitolul III a fost votat.

Capitolul IV, intitulat "Executarea creanțelor instituțiilor ipotecare".

Domnul deputat Constantin Teculescu, din partea comisiei sesizate în fond.

Domnul Constantin Teculescu:

Capitolul IV, propunem să aibă următorul titlu: "Executarea creanțelor instituțiilor care acordă credite ipotecare", în loc de "Executarea creanțelor instituțiilor ipotecare".

Motivația a fost făcută la Capitolul II.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, dumneavoastră spuneți ca titlul capitolului să fie "Executarea creanțelor instituțiilor care acordă credite ipotecare", da?

Titlul este acesta: " Executarea creanțelor instituțiilor care acordă credite ipotecare".

Vă supun spre aprobare titlul Capitolului IV, cu reformularea

propusă de către comisie. Inițiatorul ce poziție are? De acord și inițiatorul.

Voturi pentru. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul capitolului a fost votat.

Art. 20 din cadrul Capitolului IV este amendat de către comisie la poz.21, în sensul că el devine art.19. Deci am spus că pe parcursul legii se va trece la renumerotare, ca urmare a eliminării unui text. Supun votului art.20, devenit 19, în redactarea din proiect.

Voturi pentru. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost aprobat.

În legătură cu art. 21, care devine 20, vă rog să observați că în raport, la poz.22, pagina 7 există o reformulare din partea comisiei. Dacă sunt observații în legătură cu amendamentul comisiei. Dacă dumneavoastră aveți ale comentarii? Dacă nu, supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem, în continuare, și art.22 devine art.21, cu redactarea astfel cum este redată în proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. A fost votat în această formă art.21.

În continuare, vă rog să observați că la poz.24, art.23 devine art.22, păstrându-și redactarea din proiect.

Voturi pentru. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate. A fost aprobat art.23 în redactarea sa.

La poz.25 din raport, există un amendament al comisiei, în sensul că art.24 devine 23 și i se dă o nouă formulare. Dacă aveți comentarii asupra reformulării propuse prin amendament de către comisii. Dacă sunt observații din partea dumneavoastră, dacă nu, supun votului dumneavoastră art.24, devenit art.23, cu amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost votat și acest text.

Doamnelor și domnilor deputați,

Supun votului dumneavoastră, în ansamblu, Capitolul IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost aprobat Capitolul IV.

Trecem la Capitolul V al cărui titlu este următorul: "Cesiunea crențelor ipotecare și privilegiate și transformarea acestora în titluri de valoare". Dacă în legătură cu titlul Capitolului V sunt observații? Dacă nu sunt, titlul Capitolului V îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuăm și dezbatem art.25. Vă rog să observați că în raportul comisiei de fond, la poz.26 pag. 8, art.25, care devine 24, capătă o nouă redactare propusă de către comisie. Este vorba atât de alin.1, cât și de alin.2, dar voi supune la vot pe rând aceste amendamente.

În primul rând, amendamentul pentru alin.1 al art.25 care a devenit alin. 1 al art.24. La alin.1 dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Alin.1 a fost votat în unanimitate.

La alin.2, de asemenea, la poz.27, pag.8 din raport, se face un amendament pe care comisia îl susține și îl supun votului, în forma în care există în raportul comisiei. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră alin.2, astfel cum este redactat de către comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25,în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26 devine art.25 și să observați că în raport, la poz.28, comisia are un amendament pe care îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Alineatul 1 a fost votat în forma amendată de către comisie.

De asemenea, alin.2 are o reformulare pe care o găsiți, doamnelor și domnilor deputați, la poz.29, pag.9 din raportul comisiei sesizate în fond. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră alin.2, în forma propusă de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului de ansamblul art.25, astfel cum a fost amendat de către comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.25.

Luăm în dezbatere art.27. Vă rog să observați că la poz.30 din raport, pagina 9, comisia propune ca alin.1 să fie eliminat. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei? Nefiind, supun votului propunerea de eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

S-a acceptat propunerea comisiei de eliminare a alin.1.

În ceea ce privește alin.2, observați că există, la poz.31, un amendament al comisiei, în sensul că se dă o nouă formulare. Dacă sunt comentarii. Dacă nu sunt, supun votului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat alin.2 de la art.26, în redactarea propusă de către comisie.

Ca urmare a eliminării alin.1, sigur că alin.2 nu devine alin.1, ci art.26 va avea o redactare unitară, fără alineate.

Continuăm și trecem la art.28, care devine 27. În raportul comisiei sesizate în fond, la poz.32, din pagina10, textul capătă o nouă formulare. Dacă sunt comentarii, dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuăm, luăm în discuție art.29, care devine 28, și asupra căruia comisia a făcut un amendament. Ca atare, amendamentul îl găsiți formulat la pagina 10 , poz.33, doamnelor și domnilor deputați. Dacă sunt comentarii? Nefiind, supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat art.29, care devine art.28, în redactarea comisiei.

Doamnelor și domnilor deputați,

Supun votului dumneavoastră de ansamblu Capitolul V.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Capitolul V a fost aprobat.

Luăm în discuție Capitolul VI, care are ca titlu: "Obligațiunile ipotecare". Dacă asupra titlului sunt comentarii? Nefiind comentarii, supun votului dumneavoastră titlul Capitolului VI.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul Capitolului VI a fost votat.

Art.30, care devine art.29, este amendat de către comisie. Găsiți amendamentul comisiei la pagina 11, poziția 34. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, îl supun votului dumneavoastră, așa cum este amendat de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost votat art.30, care devine art.29.

Art.31 devine prin renumerotare art.30. Supun votului dumneavoastră textul, astfel cum este în proiect.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Art.32 devine art.31, cu redactarea din proiectul de lege. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.33, devenit 31.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, care devine art.32, capătă o nouă redactare din partea comisiei, astfel cum rezultă din raport, la poz.37, pagina 12.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.33 a fost votat, devenind 32.

Ca atare, supun votului de ansamblu Capitolul VI.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Capitolul VI fost votat.

Luăm în discuție, doamnelor și domnilor deputați, Capitolul VII – "Dispoziții finale".

Dacă cu privire la titlu sunt comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul Capitolului VII.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat titlul Capitolului VII.

Art.34 devine art.33. Vă rog să observați că la pag.38 din raport, comisia dă o nouă formulare acestui articol, în sensul că se introduc două alineate.

Alin.1 este formulat așa cum rezultă la poz.38, și-l supun votului dumneavoastră, în redactarea propusă de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De asemenea, la poz.39 veți observa că se introduce un alineat nou la art.33, alin.2, cu redactarea propusă în raport.

Ca atare, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.35 devine art.34, comisia îi dă o nouă redactare, pe care o puteți găsi la pag.13, poz.40. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat și art.34.

Supun votului de ansamblu Capitolul VII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu aceasta am epuizat dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Urmează să se exprime votul final asupra acestui proiect de lege. Țin să vă precizez că legea are caracter ordinar. Legea nu poate fi adoptată decât în situația în care în sală există cvorumul constituțional prevăzut de articolul 64, adică majoritatea deputaților. Acest lucru înseamnă că din 343 de deputați, în sală trebuie să fie prezenți 172 de deputați. Numai în momentul în care fizic în sală vor fi 172 de deputați, vom putea trece la votul final. Repet, legea are carcter ordinar și se adoptă potrivit art.74 alin.2 din Constituție cu votul majorității deputaților prezenți. Însă sub condiția ca în sală să fie numărul de 172. Iată, de ce, domnilor și doamnelor deputați, rog pe cei doi secretari de ședință să verifice dacă este întrunit cvorumul constituțional.

Doamnelor și domnilor deputați,

Secretarii de ședință mă anunță că în acest moment în sală nu este întrunit cvorumul constituțional pentru a putea proceda la votarea legii în ansamblul său și, ca atare, votul final va fi exprimat marți 28 septembrie la ora 11.

Vă mulțumesc. Mulțumesc inițiatorilor, mulțumesc comisiei sesizate în fond.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 16:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro