Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 23-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999

3. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 27 septembrie - 1 octombrie 1999.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Aș vrea să mai rezolvăm două probleme, ținând seama că ne găsim în cvorumul de lucru necesar și să pun în discuție proiectul ordinii de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 27, 28 și 30 septembrie, în forma care vă este propusă de Biroul Permanent. Dacă la ordinea de zi sunt comentarii? Domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La pct. 2 din ziua de luni, apare o propunere legislativă care este în continuarea dezbaterilor. Discuțiile au fost finalizate – cele care trebuia să fie terminate, împreună cu comisia, eu sunt unul din inițiatori, dar aș vrea să sesizez că, scrie în finalul pct. 2: "Comisia va prezenta un raport suplimentar". Și vreau să vă spun că nu există un asemenea raport, nemaifiind cazul, fiindcă lucrurile s-au soluționat fără a fi nevoie de un raport suplimentar.

Pentru a nu ne confrunta cu un viciu de procedură, eventual, această chestiune să fie avută în vedere, ca să nu se ridice vreo problemă, luni, de procedură.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu am înțeles, care este propunerea?

Domnul Neculai Grigoraș:

Să nu fie cazul de raport suplimentar, că nu mai există, nu s-a întocmit.

Domnul Acsinte Gaspar:

Am înțeles.

La ordinea de zi, dacă mai sunt intervenții. Domnul deputat Petre Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vin cu o rugăminte, din partea Academiei Române. Vedeți dumneavoastră că, de foarte multe săptămâni, pe ultimul loc în ziua de luni este Propunerea legislativă privind trecerea institutelor Academiei în rețeaua Ministerului Cercetării și Tehnologiei. Această propunere are raport de respingere, deci și domniile voastre ați fost de acord în comisie să fie respinsă.

Trebuie, însă, rezolvată și în plen cât mai repede această problemă, întrucât în rândul cercetătorilor din aceste institute este o permanentă situație de nesiguranță, ceea ce îi împiedică, evident, să lucreze așa cum trebuie.

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este propunerea?

Domnul Petre Țurlea:

Vă propun, domnule președinte, ca acest proiect, care este extrem de simplu de rezolvat, în 2 minute, să treacă pe locul 2 din ziua de luni. Deci, pct. 10 să fie pe locul 2.

Domnul Acsinte Gaspar:

Am înțeles, domnule deputat, vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Robert Kalman Raduly:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să mă refer la problema ridicată de domnul deputat Grigoraș, în legătură cu pct. 2 de pe ordinea de zi de luni. Și fac apel, inclusiv la memoria dumneavoastră, domnule președinte de ședință. Noi n-am discutat această inițiativă legislativă, am discutat o alta, referitoare tot la Legea nr. 31/1990, iar luni, la cererea comună a domnului președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, domnul Vida, și a unuia dintre inițiatori, domnul deputat Dărămuș, acest raport a fost retrimis la comisie, pentru a se face unele clarificări. De aceea este astfel înscris în ordinea de zi. Putem să verificăm în stenogramă, dar eu cred că dumneavoastră vă aduceți aminte foarte clar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Care este propunerea, domnule deputat?

Domnul Robert Kalman Raduly:

Să nu umblăm la proiectul de lege, să îl lăsăm așa cum este, ca, dacă se finalizează raportul, să putem să îl discutăm și să finalizăm această problemă. Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Rădulescu Zoner.

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cum, uneori, este obiceiul să se voteze pentru sau contra, în funcție de cine face propunerea, eu, de astă dată, mă asociez propunerii domnului deputat Țurlea. Eu provin din structurile institutelor Academiei Române și, de aceea, susțin propunerea aceasta.

Deci, iată că, cel puțin eu, din partea aceasta a sălii, susțin propunerea domnului Țurlea și îi rog pe colegii mei să țină seama de rugămintea mea. Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la ordinea de zi mai sunt alte comentarii, intervenții? Nemaifiind, le vom trece în revistă, așa cum au fost prezentate.

Domnul deputat Grigoraș a cerut ca de la pct. 2 să fie eliminată prevederea precum că se va prezenta un raport suplimentar de către comisie. Într-adevăr, că lucrurile nu au stat așa, vă aduceți aminte că s-a discutat ca președintele comisiei și cu inițiatorii să verifice dacă, nu cumva, prevederea din propunerea legislativă nu a fost reglementată pe calea unei ordonanțe. Deci, nu are de ce să se facă un raport suplimentar, ci, pur și simplu, vor veni și vor declara dacă își mai are obiect sau nu propunerea legislativă, în situația în care Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență. Nefiind o chestiune de modificare de structură a ordinii de zi, nici nu mai are rost să mai supun la vot.

O a doua propunere a fost făcută de domnul deputat Petre Țurlea, propunere la care s-a asociat și domnul deputat Rădulescu Zoner, în sensul că Propunerea legislativă privind trecerea institutelor Academiei în rețeaua Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care se află pe ordinea de zi la pct. 10 ziua de luni, să fie trecută la pct. 2 de pe ordinea de zi.

Cine este de acord cu această propunere? Vă rog, domnilor secretari, să numărați!

Abțineri, vă rog?

Voturi contra propunerii făcute de domnul deputat Țurlea, susținută de domnul deputat Zoner?

Structura votului exprimat de dumneavoastră este următoarea: voturi pentru – 135; voturi contra – 1; abțineri – 11. Ca atare, propunerea a fost adoptată.

În ce privește sugestia pe care a făcut-o domnul deputat Raduly, cred că ea nu mai trebuie supusă la vot, având în vedere că s-a clarificat prin explicația pe care am dat-o sălii în legătură cu problema ridicată de domnul Grigoraș. Adică, eliminarea cererii parantezei, că se va prezenta un raport suplimentar.

Supun la vot, în ansamblu, proiectul ordinii de zi.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată în u nanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Luăm în discuție programul de lucru pentru ședințele Camerei Deputaților în perioada 27 septembrie-1 octombrie. Dacă observați, programul păstrează structura clasică a activității pe care o desfășoară Camera Deputaților: 3 zile activitate în plen; 1 zi activitate în comisiile permanente și 1 zi activitate în circumscripțiile electorale.

Dacă la programul de lucru sunt observații? Nu sunt observații, așa încât supun votului programul de lucru, așa cum a fost difuzat.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Și programul de lucru a fost aprobat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 october 2022, 19:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro