You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 23-09-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1999

  1. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Acsinte Gaspar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Alexandru Konya-Hamar și Vasile Miclăuș, secretari.*

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați, bună dimineața.

Declar deschisă ședința Camerei Deputaților de astăzi, 23 septembrie, în cadrul celei de a doua sesiunii ordinare a anului 1999.

Conform listelor de prezență puse la dispoziție de Secretariatul tehnic, participarea parlamentarilor la ședința de astăzi este următoarea: din totalul de 343 de deputați, și-au înregistrat prezența 241, sunt absenți 102 deputați. Din aceștia, 24 sunt socotiți că vor intra în cvorum, întrucât participă la alte acțiuni, și anume: 15 deputați au acțiuni pe linie parlamentară, iar 9 deputați sunt membri ai Guvernului și își exercită atribuțiile în această calitate.

Cvorumul legal pentru ca activitatea Camerei să se desfășoare este de 172. Cvorumul de lucru, prin aplicarea art. 195 alin. 2 și 3 din regulament, este de 148. Deci, din totalul de 172, cât e cvorumul legal, au fost scăzuți cei 24 care sunt considerați că nu absentează.

Înainte de a intra în ordinea de zi, doamnelor și domnilor deputați, vă rog să îmi permiteți să vă prezint câteva informări.

O primă informare are ca obiect proiectele de lege și propunerile legislative care au fost depuse la Biroul Permanent al Camerei Deputaților în vederea declanșării procedurii parlamentare:

Un prim proiect de lege este cel care are ca obiect respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plată a drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine, adoptat de Senat în ședința din 16 septembrie 1999. Acest proiect de lege a fost îndrumat, pentru examinare în fond, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, la Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Al doilea proiect de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pentru 1999, primit de la Guvern. Proiectul de lege în cauză urmează să fie examinat într-o ședință comună a celor două comisii de specialitate de la Cameră și de la Senat, respectiv comisiile pentru buget, finanțe și bănci , iar, pentru avize, urmează să fie sesizate Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În continuare, vă informez că la Biroul Permanent a fost înregistrată Propunerea legislativă privind declarea pe proprie răspundere a activității publice a demnitarilor, inițiată de Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, grupul parlamentar solicită ca această propunere legislativă să fie examinată în procedură de urgență. Rog liderul grupului parlamentar sau viceliderul Grupului parlamentar PUNR să susțină în fața plenului cererea de procedură de urgență, considerentele care impun declanșarea unei astfel de proceduri. Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Gheorghe Secară:

Doamnelor și domnilor colegi,

Având în vedere imaginea pe care o au, de cele mai multe ori, parlamentarii în opinia publică și considerând că este pentru noi un prilej să arătăm că prin ceea ce facem nu prejudiciem în nici un fel interesele celor mulți, prin activitatea noastră, partidul nostru a considerat necesar să inițieze o astfel de măsură legislativă, prin care parlamentarii să-și declare averea chiar în perioada desfășurării mandatului, în așa fel încât să fie limpede pentru cei care ne-au ales că în Parlamentul României sunt oameni onești, curați și care, în principal, se ocupă de activitatea politică, parlamentară și nu își risipesc timpul pentru alte afaceri.

Noi susținem, așadar, procedura de urgență. Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați ascultat motivarea pentru care Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române solicită declanșarea procedurii de urgență cu privire la Propunerea legislativă privind declarea pe proprie răspundere a activității publice a demnitarilor, în forma în care ea a fost prezentată.

Supun votului dumneavoastră cererea de procedură de urgență.

Cine este pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari!

Doamnelor și domnilor deputați, vărog să vă exprimați votul! Cvorumul de lucru, vă reamintesc că este de 148.

Voturi pentru cererea de procedură de urgență?

Voturi împotrivă procedurii de urgență?

Abțineri, vă rog?

Doamnelor și domnilor deputați, pe baza constatărilor făcute de cei 2 secretari de ședință, rezultă că în acest moment nu este întrunit cvorumul de lucru în Camera Deputaților, așa cum a fost anunțat, adică, în sală nu sunt prezenți 148 de deputați. Rog grupurile parlamentare să își mobilizeze deputații, să fie invitați în sală, pentru a participa la vot, pentru a participa la activitățile de dezbatere asupra proiectelor care sunt înscrise pe ordinea de zi în această ședință!

Doamnelor și domnilor deputați, vă rog să vă ocupați locurile în sală, așa cum v-au fost repartizate pe grupuri, ca să putem să ne desfășurăm activitatea în mod normal! Rog colegii din grupul acela din jurul domnului deputat Stanciu să-și ocupe locurile în sala de ședințe!

Doamnelor și domnilor deputați, reluăm votul asupra cererii Grupului parlamentar PUNR pentru procedura de urgență asupra Propunerii legislative privind declararea pe proprie răspundere a activității publice a demnitarilor, prilej cu care vom constata dacă s-a refăcut cvorumul necesar pentru a lucra în această dimineață.

Domnilor secretari, vă rog să fiți atenți!

Voturi pentru procedura de urgență? Vă rog să vă exprimați votul!

Voturi contra procedurii de urgență?

Abțineri?

Rezultatul votului exprimat de către dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, este următorul: voturi în favoarea cerii de procedură de urgenț㠖 75; voturi contra – 52; abțineri – 27. Însumând voturile contra cu abținerile, rezultă 79, deci cererea nu a trecut. Urmează, ca atare, ca această propunere legislativă să-și urmeze calea în procedură normală.