Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

În continuare, potrivit ordinii de zi, urmează să luăm în discuție proiectul de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare.

Acest proiect de lege este inițiat de către Guvern, a fost adoptat de Senat în ședința din 23 februarie 1999 și avizat în fond de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Ca atare, invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să-și ocupe locul în lojă, reprezentantul Guvernului să-și ocupe locul în loja afectată pentru inițiatori, ca să putem să începem dezbaterile la acest proiect de lege. Domnul secretar de stat Ladislau Borbely este prezent.

Pentru început, voi da cuvântul reprezentatului Guvernului, pentru a prezenta nota de fundamentare în legătură cu motivele care au condus la promovarea acestui proiect de lege.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Ladislau Borbely:

Vă mulțumesc.

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Legea creditului ipotecar inițiată de Guvernul României este o lege, considerăm noi, foarte importantă în această problematică a construcțiilor de locuințe în România.

Noi am inițiat de fapt un pachet de legi care sperăm că va duce la un cadru legal care să permită ca, prin credite ipotecare, cetățenii României să poată să-și construiască locuințe în condiții civilizate, care sunt apropiate de condițiile prevăzute în normativele Uniunii Europene de civilizație și de cultură de habitat.

Această lege de fapt creează cadrul pentru ca, prin Agenția Națională pentru Locuințe, dar nu numai, să se poată da aceste credite ipotecare prin instituții specializate, ceea ce înseamnă că de fapt garanția pentru aceste locuințe va fi clădirea – apartamentul, locuința – care se va construi.

Cetățeanul care va apela la aceste instituții specializate nu va trebui să vină cu o garanție suplimentară, ci această locuință construită va fi garanția care îi asigură cadrul necesar pentru acordarea creditului. Aceste credite se vor da prin bănci.

Vă mulțumesc că ați pus pe ordinea de zi acest proiect de lege, deoarece Agenția Națională pentru Locuințe, după cum știți, și-a inaugurat activitatea în data de 15 septembrie. Deja aceste chestionare sunt pe drum și avem informații că foarte mulți cetățeni vor solicita credite prin Agenția Națională pentru Locuințe, dar avem nevoie de această lege – Legea creditului ipotecar - pentru a putea derula această activitate.

Considerăm că amendamentele aduse în comisia de specialitate sunt amendamente justificate; în cea mai mare parte, și inițiatorul a acceptat aceste amendamente și considerăm că au venit în sprijinul îmbunătățirii acestei legi.

Deci, cred că prin adoptarea acestui act normativ se vor crea condițiile legislative pentru ca prin acest nou sistem să putem acorda în condiții mai avantajoase credite cetățenilor care vor fi de fapt partenerii acestor instituții specializate.

Eu vă cer sprijinul în adoptarea acestei legi, sper, în cursul zilei de astăzi, pentru a putea demara această activitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizată în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnul deputat Dan Constantinescu.

Aveți cuvântul să prezentați raportul.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării acestui proiect de lege, în ședința din 16 iunie 1999, comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare, cu amendamentele cuprinse în raport.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la dezbaterile generale asupra proiectului.

Vă reamintesc că, potrivit art.92 din Regulament, grupurile parlamentare pot să-și desemneze un singur reprezentant pentru a participa la dezbaterile generale. Rog, din partea grupurilor, cine dorește să ia cuvântul.

Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PNL susține dezbaterea acestui proiect de lege cu amendamentele care au fost propuse de către comisie.

Nu putem însă să nu observăm faptul că această reglementare este o reglementare parțială a problemei creditului ipotecar. Avem în vedere faptul că, deși în textul inițial al legii se vorbește despre instituțiile ipotecare, comisia a analizat și a și eliminat acest termen, întrucât legea nu reglementează care sunt aceste instituții, ce atribuții au ele, care sunt particularitățile care le diferențiază față de celelalte instituții de credit.

Așteptăm, deci, din partea inițiatorului completarea pachetului de legi cu o reglementare în acest sens.

S-a mai ridicat și în dezbaterile din cadrul grupului, și chiar la comisie, problema oportunității acestei legi, în condițiile în care dobânzile bancare la această oră fac, dacă nu imposibilă, în orice caz dificilă de realizat creditarea pe termen mediu și, mai ales, pe termen lung.

Apreciem totuși că, din posibilitățile existente cel puțin la Agenția Națională pentru Locuințe, proiectul trebuie demarat, urmând ca ulterior, pe măsura însănătoșirii mediului economic, pe măsura mobilizării altor resurse, pe măsura posibilităților de reducere a dobânzilor bancare, să putem să utilizăm din plin, ca să spunem așa, acest proiect de lege.

În orice caz, existența lui în acest moment este necesară și, așa cum spuneam, așteptăm continuarea pachetului legislativ, astfel încât întreaga gamă de instituții și reglementări aferente creditului ipotecar să poată fi pusă în practică cât mai curând posibil.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Matis.

Domnul Eugen Matis:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de lege urmărește instituirea unui regim special pentru creditele acordate în vederea finanțării investițiilor imobiliare, respectiv construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație locativă, industrială sau comercială.

Scopul proiectului este amenajarea unui regim special pentru încurajarea investiției imobiliare cu destinație locativă, industrială sau comercială, prin finanțarea acesteia într-un regim derogator de la dreptul comun al ipotecii reglementate de Codul Civil.

Inovațiile propuse sunt numeroase: ipotecă legală, ipotecă asupra unor bunuri viitoare, interdicția ipotecării succesive, obligarea împrumutatului de a contracta asigurări de bunuri și de persoane în beneficiul creditorului.

Ideea unui regim special pentru creanțe ipotecare reprezentând creditele pentru investiții imobiliare este bine-venită și trebuie să beneficieze de reglementarea adecvată, așa cum există în majoritatea legislațiilor lumii, mergându-se chiar până la procurarea de lichiditate de pe piața capitalului prin emisiune de valori mobiliare bazate pe credite ipotecare.

Grupul nostru parlamentar a susținut, începând de la introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, acest proiect de lege.

Se cunosc foarte bine demersurile făcute atât în comisie, cât și la Biroul permanent, pentru ca acest proiect de lege să ajugă pe ordinea de zi cât se poate de repede.

Așa cum s-a mai menționat de la acest microfon, inaugurarea funcționării Agenției Naționale pentru Locuințe a dat un termen limită pentru Camera noastră, ca să adoptăm această lege cât se poate de repede, pentru ca Agenția Națională de Locuințe să poată funcționa în deplinătatea funcțiilor ei.

Și încă o chestiune de procedură, ca să nu mai revin la microfon: s-au făcut niște greșeli în redactarea raportului comisiei în fond, greșeli tehnice, de dactilografiere, așa, subsemnatul este autor sau coautor nu numai la pct. 22 din raport, ci și la pct. 2, 19, 25, 26, 28, 32 și 33 din raport.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat, are cuvântul domnul deputat Petre Partal.

Domnul Petre Partal:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Legea privind creditul ipotecar a suscitat numeroase dezbateri în comisie, întrunind propuneri de la a fi retrimis Guvernului, pentru că nu rezolvă problemele pe fond, până la aceea de a fi trecută cât mai repede, fiind nevoie de ea în procesul de construcție a locuințelor în România.

Partidul Democrat va vota această lege.

În comisie au fost susținute suficiente amendamente.

Apreciem că ea rezolvă probleme legislative care, în prezent, creează probleme, dar pe fond, va trebui să ajutăm dezvoltarea construcției de locuințe găsind fonduri suficiente, cu dobânzi mici, bani care să asigure accesul la credite a unei categorii cât mai mari de cetățeni.

În concluzie, susținem acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România, domnul deputat Constantin Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

Stimați colegi,

În legătură cu Legea privind creditul ipotecar, așa cum am arătat și în comisie, această lege nu rezolvă problema creditului ipotecar din aproape nici un punct de vedere. În primul rând că nu rezolvă problema instituțiilor care să acorde aceste credite ipotecare, costurile la care să se acorde aceste credite ipotecare, noile instrumente, cum sunt, de altfel, și în alte țări, care au fost menționate aici de către colegii antevorbitori. Singura problemă pe care am putea să zicem că o rezolvă această lege ar fi a acestei garanții, care a fost specificată în Legea nr. 66 a C.E.C.-ului, și anume că locuința, apartamentul, poate să constituie garanție, respectiv titlu executoriu. Problema pe care o rezolvă, totuși, această lege, este extinderea prevederii din Legea nr. 66 și la alte instituții, care, de altfel, nu sunt rezolvate, întrucât este puțin probabil ca băncile comerciale, care au un anumit obiect de activitate, să poată să acorde aceste credite pe perioade de 7, 15, 20 de ani, cum s-ar dori. De altfel, aceste bănci comerciale nici nu au în obiectul de activitate, ele acordând credite pe termen relativ scurt, credite comerciale, și câteodată credite financiare prin așa-zisa Bancă de Investiții, pe care am avut grijă s-o desființăm.

Restul, noi am ridicat, sau am ridicat și în discuțiile din comisie aceste puncte de vedere, iar în comisie am avut de ales, într-adevăr, între a respinge acest proiect, să-l trimitem înapoi Guvernului, pentru a veni cu ceea ce aștepta Parlamentul din partea Guvernului în ceea ce privește creditul ipotecar, sau să discutăm acest proiect și să facem un raport favorabil, cu condiția ca Guvernul să vină cu legile normale care privesc creditul ipotecar, și anume: nominalizarea instituțiilor, facilitățile de care ar trebui să se bucure aceste instituții bancare, să spunem, care acordă aceste credite, mă refer la costul creditului și, respectiv, instrumentele care ar trebui să rezolve aceste probleme.

Grupul parlamentar al P.D.S.R. va susține, cu toate acestea, acest proiect de lege, cu modificările propuse în comisie.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 14:59
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro