You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-09-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.5 Vasile Mândroviceanu - analiză a factorilor de moralitate și mentalitate care "obstrucționează schimbările radicale";

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Vasile Mândroviceanu din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și se pregătește domnul deputat Lazăr Lădariu din partea Grupului parlamentar al PUNR.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Perioada dictaturii comuniste a produs pierderi de ordin material, spiritual și cultural, precum și influențe nefaste în domeniul moralității și mentalității. S-au degradat și distrus obiective de patrimoniu național, înlocuindu-le cu altele, de valoare îndoielnică, și, lucru grav, s-au golit de conținut noțiuni, precum cinste, corectitudine, demnitate, atitudine față de muncă, simțul datoriei etc.

Reducerea săptămânii de lucru, creșterea duratei concediilor, șomajul mascat prin încărcarea incompletă a programului de lucru cu lucrări și servicii, precum și obișnuința de a gândi că statul are o singură menire, cea paternalistă, potrivit căreia trebuie să dea totul fără să ceară nimic în schimb, ne-au adus în situația economico-socială actuală. Când statul nu mai are de unde să dea, se recurge la greve și demonstrații, se solicită demisia miniștrilor sau Guvernului, ignorându-se faptul că multe întreprinderi lucrează cu bani împrumutați de la bănci de stat care se expun falimentului prin acordarea creditelor neperformante respective și formulându-se concomitent cereri aberante de creșteri salariale.

Tendința permanentă de a găsi explicații fenomenelor economico-sociale care ne copleșesc prin invocarea unor cauze independente de voința noastră, căutarea vinovaților oriunde, numai în ograda proprie nu, au permis apariția celor care și-au trecut o parte din avuția națională pe numele lor și care acum sunt principalii adversari ai reformelor structurale. Așteptarea ca cineva să ne sară permanent în ajutor ne definește ca o populație defensivă căreia îi lipsește spiritul de comuniune și ideea de solidaritate, conștiința și moralitatea publică și comportamentul activ.

Cauza principală a eșecului românesc în desfășurarea reformelor constă în comunismul manifest sau rezidual din mentalitatea românilor, răul venind de la vechiul de care nu vrem să ne despărțim, iar dezastrul economic și moral de la cei care au obstrucționat schimbările radicale.

În conflictul dintre gândirea colectivist-etatistă și mentalitatea favorabilă valorilor individuale, este bine ca România să se situeze în tabăra care cultivă valorile individului, care creează între altele premisele pentru apariția unei clase politice cultivate și civilizate. Altfel, ne va fi imposibil să ieșim din marasmul economic și social în care ne aflăm în prezent.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.