Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 20-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 1999

7. Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Domnul Acsinte Gaspar:

................................................

Intrăm în partea a doua a ședinței noastre, referitoare la întrebări și interpelări.

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm lucrările Camerei Deputaților și trecem, așa cum v-am anunțat, la expunerea orală a întrebărilor adresate membrilor Guvernului și primirea de răspunsuri, activitate care se desfășoară de la ora 18,30 la ora 19,30, iar de la 19,30 la ora 20,00 – prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Domnul deputat Petru Bejinariu, pentru Ministerul Culturii, are la dispoziție un minut pentru a-și prezenta pe scurt întrebarea la care urmează să primească răspunsul.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doar o secvență reiau, pentru că textul a fost înaintat la vreme Ministerului Culturii, și această secvență are următoarea formulare:

Autoritățile județului Suceava, instituțiile școlare și culturale și opinia publică, în comunicare cu societățile culturale și comunitățile românești din regiunea Cernăuți, doresc să cunoască demersurile din programul Ministerului Culturii cu desfășurare în județul Suceava.

O asemenea cunoaștere ne oferă posibilitatea elaborării unor programe proprii, fără suprapunere, paralelisme sau necuprinderea unor aspecte esențiale din viața și activitatea lui Eminescu.

Și întrebarea se adresa domnului ministru, rugându-l să precizeze care manifestari culturale și științifice sunt programate și finanțate de Ministerul Culturii și se vor organiza și desfășura în județul Suceava în "Anul Eminescu".

În anexă am trecut și un număr de 5 propuneri ale Societății pentru cultura și literatura română în Bucovina, ca un fel de invitații la reflecție pentru Ministerul Culturii, și eventuala aprobare și cuprindere a lor în programul pentru anul 2000.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna secretar de stat Maria Berza, pentru a răspunde la întrebarea adresată de domnul deputat.

Doamna Maria Berza:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați membri ai Camerei Deputaților,

Stimate domnule deputat Bejinariu,

Doresc întâi să vă aduc la cunoștință că Ministerul Culturii a înaintat spre aprobare Guvernului României, și vom avea foarte curând aprobarea, a unui program național "Anul 2000 – Anul Eminescu".

Din acest program am extras manifestările care se vor petrece în județul Suceava. În acest județ, Ministerul Culturii va organiza, împreună cu Prefectura Suceava, Consiliul județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Centrul Academic Rădăuți, Inspectoratul pentru cultură Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Etnografic al Bucovinei, Societatea pentru cultură și literatură română în Bucovina, Primăria Putna și Mânăstirea Putna, "Zilele Eminescu" la Putna, în perioada 13 – 16 august 2000.

Această manifestare care va fi finanțată de Ministerul Culturii cuprinde o largă paletă de acțiuni, cum ar fi: un concert de muzică veche religioasă, un concert sinfonic, spectacol folcloric, serbare câmpenească, expoziția maeștrilor iconari, expoziție de artă veche religioasă, târgul meșterilor populari și lansări de carte.

În cadrul "Anului 2000 – Anul Eminescu", momentul Putna, date fiind specialele conexiuni cu viața, activitatea și crezul eminescian, reprezintă unul dintre momentele cele mai pline de rezonanță.

De altfel, poate știți deja lucrul acesta, domnule deputat, în luna iulie, o delegație a Ministerului Culturii s-a deplasat la Suceava și Putna pentru a lua contact direct cu autoritățile locale și a discuta detaliile organizării acestor evenimente la locurile viitoarei manifestații.

Am primit, de asemenea, manifestările incluse în programul Societății pentru cultura și literatura română în Bucovina, programul "Anul Eminescu" din care, după cum ați văzut, o parte sunt cuprinse, iar, în legătură cu celelalte, vom căuta, firește, să ne armonizăm programele.

Sper că acest răspuns care a fost redactat scris și pe care îl voi lăsa la secretariatul Camerei, îl satisface pe domnul deputat.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat Bejinariu, sunteți mulțumit de răspunsul pe care l-ați primit?

Aveți posibilitatea să interveniți, fără a depăși 2 minute.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc pentru elaborarea răspunsului.

Sunt încântat de ce se va întâmpla la Putna.

Probabil că este o defecțiune de comunicare nu neapărat cu subsemnatul, dar cu autoritățile, și respectiv cu societățile culturale, comunicare care putea să aibă loc.

Eu v-aș ruga, doamnă secretar de stat, să luați în calcul, totuși, din cele 5 propuneri și altele, mai ales că zona Cernăuți, regiunea Cernăuți și județul Suceava, fără îndoială Botoșanii, mai întâi, sunt zone în care exprimările pentru Eminescu trebuie să fie de primă mărime și, deci, propunerile noastre aceste elemente le vizau, și eu cred că veți lua în calcul și celelalte propuneri ale noastre care se doresc a fi finanțate – o parte din ele sigur că o vor face organizațiile nonguvernamentale.

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Continuăm. Urmează domnul deputat Petre Naidin. Este vorba de o întrebare care a fost adresată Ministerului Educației Naționale.

Vă rog să o dezvoltați într-un minut, domnule deputat.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În 6 ani de zile de activitate parlamentară, rar nu mi s-a răspuns la adrese din teritoriu – de fapt, la un memoriu adresat de un domn pensionar care reclama faptul că fiica sa a ajuns în spital, nereușind să promoveze la un examen de titularizare în limba engleză. De fapt, examenul nu s-a desfășurat până la capăt, fiind stopat de inspectoarea șefă a județului meu, județul Călărași.

A trebuit să apelez, prin intermediul acestei întrebări, la domnul ministru, ca să aflu, și mai ales, pensionarul care crede în dreptate, care de fapt este adevărul.

Aștept cu interes.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea Ministerului Educației Naționale, domnul secretar de stat Mircea Fronescu.

Aveți 3 minute, domnule secretar de stat, pentru a răspunde la întrebarea ce v-a fost adresată de domnul deputat Petre Naidin.

Domnul Mircea Fronescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba, într-adevăr, așa cum ne-a precizat domnul deputat Naidin, despre unele lucruri neplăcute care s-au petrecut la un concurs de titularizare la Călărași, și ce vă pot spune sunt următoarele, care, de altfel, urmează, dacă nu le-a primit, să le primească în scris și domnia sa; au fost trimise astăzi dimineață.

La Liceul Știrbei Vodă din Călărași s-a organizat concurs la data de 28 iulie 1999 – proba practică, și respectiv 2 august 1999 – proba scrisă, în vederea ocupării unei catedre de limba engleză. Fiind vorba despre o unitate reprezentativă de învățământ, acestea au căpărat în acest an dreptul de a-și organiza la nivelul școlii asemenea concursuri.

Prin Dispoziția nr.46, emisă de inspectorul școlar general Stela Anghel, a fost numită comisia de concurs. Ca urmare a neprezentării unui membru al comisiei de concurs - domnul profesor Eduard Vlad, șef catedră Engleză la Universitatea Constanța, conducerea Liceului Știrbei Vodă hotărăște anularea concursului, fără să înștiințeze inspectoratul școlar, fapt pentru care Inspectoratul Școlar Călărași a luat măsuri de sancționare a directorului liceului amintit.

S-a numit prin altă dispoziție o nouă comisie de concurs, prin dispoziția inspectorului general, și a fost reprogramat concursul pe data de 26 august, cadidata Preda Grațiela obținând 5,83, medie care nu i-a permis să promoveze și să ocupe postul solicitat.

Comisia de contestații, legal constituită prin decizia inspectorului școlar general, a acordat nota definitiv㠖 5,82.

Conform metodologiei aprobată prin Ordinul ministrului nr.3670 din 1999, nota acordată de comisia de contestații se consideră definitivă.

Deoarece au existat carențe în organizarea și desfășurarea concursului la nivelul conducerii Liceului Știrbei Vodă, Ministerul Educației Naționale va lua măsurile ce se impun în urma finalizării cercetării cazului de către Direcția de control a ministerului, în atenția căreia se află adresa dumneavoastră din 16 august 1999, înregistrată.

Sperăm că în maximum o săptămână se va primi răspunsul respectiv.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat Petre Naidin, în legătură cu răspunsul primit…

Domnul Petre Naidin (din sală):

Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Continuăm. Avem întrebări adresate de domnul deputat Petre Naidin. Sunt 4 întrebări care au fost adresate Ministerului de Interne.

Domnule deputat Naidin, prezentați-vă întâi dumneavoastră sumar cele 4 întrebări, pentru că sunt grupate pentru Ministerul de Interne.

Domnul Petre Naidin:

Desigur, voi face un rezumat, domnule președinte.

A trebuit să semnalez ministrului de Interne unele aspecte pretins nelegale din județul meu, așa cum au fost relatate de către presa călărășeană, respectiv din datele pe care le-am avut în audiențele mele ca parlamentar; ele s-au atașat într-o documentație pentru fiecare caz în parte dintre cele patru, și sunt convins că domnul ministru și respectiv Inspectoratul General al Poliției s-au aplecat cu seriozitate și vor reuși să restabilească adevărul, nu pentru mine, așa cum este.

Se referă, în primul rând, la anumite nereguli la o societate cu capital de stat de tip Piscicola care, uzând de anumite prevederi legale care totuși sunt ambigui nerezolvate - le rezolvă proiectul de lege trimis la Senat de către noi, a creat o stare de animozitate, și respectiv de pretinse ilegalități.

A doua se referă la faptul cum inspectorul șef, în fruntea unei cohorte de, dacă vreți să mă auziți, stimați colegi, de consilieri de la Președinție care erau în județul meu pe timp de vară, împreună cu echipajele sale din subordine, cu oameni politici călărășeni, au mers într-o anumită comună pentru a face ordine, suprapunându-se legii, organelor abilitate ale statului.

A treia se referă la anumite, cred eu, încălcări ale Codului Penal, așa cum au fost relatate și de presă, de către primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu, care a dat drept de semnătură, sau, în mod automat, cel care a folosit-o a încălcat legea, pentru anumite aranjamente de administrație locală, cu angajamentul instituției care este primăria.

Și a patra se referă la unele "matrapazlâcuri" (le-am pus între ghilimele, pentru nu mă pot pronunța) la o societate cu capital de stat tip IAS, acolo unde a trebuit să mă adresez și domnului Valeriu Stoica, întrucât se pare, așa sunt punctele de vedere cristalizate, Parchetul nu a tratat cu seriozitate și a reușit nu că culce, ci efectiv să închidă dosarul. Care este realitatea?

Aștept și din partea domnului ministru de Interne, cât și de Justiție, ca împreună să reușim să facem lumină în toate aceste cazuri semnalate.

Rog din partea domnului director dacă poate să facă un rezumat, ca să nu reținem atenția și să nu monopolizăm.

Domnul Acsinte Gaspar:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Ministerului de Interne este prezent domnul locotenent colonel Rusu Ioan, directorul Direcției Legislație.

Ce s-a întâmplat, domnule colonel? Trebuia să fie prezent domnul ministru sau un secretar de stat. Care este situația? Aveți asupra dumneavoastră răspunsurile?

Domnul Ioan Rusu:

Domnule președinte,

Am toate răspunsurile la mine. Vă rog să-mi permiteți să raportez că domnul ministru este ocupat cu o delegație din Cehia, iar domnul secretar de stat Mureșan, primul adjunct, are o interpelare la Senat.

Urmare întrebării dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.185/A, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Agriculturii și Alimentației, din adresa nr.01314 din 6.05.1998, a recomandat societăților comerciale cu profil piscicol să încheie contracte de asociere cu persoane juridice, în vederea atragerii de resurse financiare suplimentare pentru continuarea activităților specifice.

Prin adresa 67152 din 8.04.1999, Ministerul Agriculturii a transmis la S.C. PISCICOLA Călărași un model de contract, recomandând metoda asocierii în participațiune, dând exemplul a 48 de ferme piscicole care au încheiat asemenea contracte pe o durată de 3 până la 10 ani și clauze precise privind asigurarea unui profit minim garantat.

Ca urmare, la data de 26 mai 1999, Fondul Proprietății de Stat Călărași a mandatat special în adunarea generală a acționarilor de la "Piscicola"-Călărași pe domnii Popa Laurențiu – președinte, Mandache Gheorghe și Bogdan Iosif – membri, pentru aprobarea contractelor pentru fermele Ulmu, Rasa, Iezer, Sărulești, Lucșanu și Ciocănești.

În baza Hotărârilor Adunărilor Generale ale acționarilor nr. 5 din 9 aprilie 1999, nr. 6 din 12 mai 1999, nr. 7 din 26 mai 1999 și nr. 8 din 27 mai 1999, s-au aprobat contracte de asociere între "Piscicola" și societățile comerciale aparținând unor foști salariați ai acesteia.

Cu prilejul asocierilor respective, s-a stabilit aportul societăților comerciale atrase, însumând 2.463.566.000 lei, plata urmând să se facă eșalonat.

Până în prezent, s-au achitat obligațiile asumate în valoare totală de 1.960.334.000 lei, restanțe înregistrând S.C. REN IMPEX – S.R.L. București și S.C. AXA PROD – Sărulești, în valoare de 140 milioane lei, datorită imposibilității BANKCOOP de a restitui acestor societăți comerciale depozitele existente în cont.

În aceste două cazuri, au fost luate măsuri pentru perceperea de penalități și reeșalonarea termenelor de plată, conform actelor adiționale încheiate în acest sens.

Ca urmare a asocierilor menționate, S.C. "Piscicola" nu a înregistrat prejudicii, reușind ca din profitul astfel realizat să achite suma de 1.227.488.000 lei din creditul de 2,5 miliarde lei, obținut de la Banca Română de Dezvoltare Călărași în 1998.

Asocierile în participațiune realizate au păstrat structura de personal salariat al S.C. "Piscicola" și nu s-au înregistrat stări tensionale în rândul acestora, referitoare la această situație.

Vă asigurăm că rezultatele unui control riguros vor fi transmise imediat ce acest control se va încheia, având în vedere că în timpul scurt avut la dispoziție nu este posibilă o verificare completă, în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

La data de 10 august 1999, domnul Emil Lungu, consilier la Președinția României, însoțit de alți funcționari, se afla în misiune în localitatea Fântâna Doamnei.

Domniile lor au fost întâmpinați de circa 300 de săteni, care l-au reclamat pe consătenul lor Bratu Ion pentru abuzuri: agresarea unor cetățeni, dobândirea ilicită a unor terenuri, conducerea autoturismului fără a avea permis de conducere, furturi de produse agricole, toate acestea fiind cunoscute și tăinuite, sau "mușamalizate" de șeful de post plt. major Mitu Ion.

Sătenii erau revoltați pentru că în seara precedentă, Bratu Ion agresase un localnic în mod violent și amenințau cu represalii împotriva celui în cauză, dacă nu se iau măsuri legale.

În aceste condiții, domnul consilier Emil Lungu i-a convocat la fața locului pe prefectul Gămulea Traian și pe secretarul general al Prefecturii, domnul Zamfir Marcel.

Aceștia au solicitat prezența la fața locului a șefului Inspectoratului de Poliție al județului Călărași, col. Șișman Gabi și a șefului Serviciului de Ordine Publică, col. Bătăiosu Nicolae.

La solicitările vehemente ale localnicilor de a se face dreptate în legătură cu o serie de acuzații la adresa lui Bratu Ion, s-a purtat un dialog cu aceștia, îndrumându-i la reținerea de la acte violente față de cel acuzat și hotărându-se constituirea unei echipe alcătuită din inspectori ai Prefecturii și reprezentanți ai Primăriei, pentru a verifica situația reclamată.

Drept urmare, la 16 august a.c., comisia constituită a întocmit un referat în care se consemna că Bratu Ion a comis mai multe ilegalități în legătură cu dobândirea unor terenuri și imobile, nu și-a plătit de mai mulți ani taxele legale pentru cele 786 oi pe care le deține și nu și-a înscris terenul în registrul agricol în mod corect.

Acest referat a fost trimis de Prefectură la Inspectoratul de Poliție al județului Călărași și în baza lui s-au efectuat acte premergătoare, conform prevederilor art. 224 din Codul de procedură penală.

La finalizarea cercetărilor și, în funcție de rezultatul acestora, se vor face propuneri corespunzătoare Parchetului local.

Retrogradarea plutonierului major Mitu Ion din funcția de șef de post al comunei "Nicolae Bălcescu" este legală și corectă, fiind dispusă, potrivit competențelor, în urma analizei disponibilității și profesionalismului său în raporturile cu cetățenii. Aceștia manifestă un acut sentiment de nemulțumire, indignare și revoltă față de incompetența și incorectitudinea subofițerului, constatându-se că acesta a comis, într-adevăr, mai multe abuzuri.

Textul remis Ministerului de Interne prezintă situația unui cetățean care a fost învestit de primarul municipiului pe postul de "expert consilier". Se relatează că acest "expert consilier" ar semna documente cu antetul primăriei. Nu se prezintă nici un caz concret. Și, că s-ar fi ocupat personal de realizarea obiectivului "linie bac Călărași-Silistra", în colaborare cu o firmă româno-franceză, acțiune care a eșuat.

O singură propoziție are semnul întrebării: dacă cel în cauză este remunerat pentru prestațiile sale din banii proprii? Oare indemnizația a fost imputată, conform legii?

Considerăm că răspunsul la această întrebare ar putea fi dat mai degrabă de Ministerul Finanțelor sau de Departamentul pentru Administrație Publică Locală.

Întrucât în documentul remis se susține că "pamblicăria" mai sus relatată a primarului municipiului și a "expertului consilier" poate fi încadrată cu ușurință la fals în înscrisuri, uz de fals și fals privind identitatea, urmează ca în baza acestui denunț, Inspectoratul de Poliție al județului Călărași să efectueze actele premergătoare prevăzute de lege, ce vor fi finalizate prin propuneri corespunzătoare de către Parchet.

Domnule deputat,

Noi vineri am primit... și am transmis.

Și, ultima.

Voce din sală:

Mai pe scurt!

Domnul Ioan Rusu:

Sunt anexate trei articole care reproduc pasaje din referatul de terminare a urmăririi penale într-un dosar al Serviciului de Cercetări Penale de la Călărași. Din conținutul acestora rezultă că 15 persoane, unele cu funcții de conducere, în frunte cu învinuitul Magla Ștefan, au comis o serie de fapte penale, incriminate de Legea nr. 31/1990 sau de Codul penal: abuz în serviciu, gestiune frauduloasă, fals intelectual, uz de fals.

În baza probatoriului administrat, Inspectoratul de Poliție a propus Parchetului, prin referat de terminare a urmăririi penale, punerea în mișcare și trimiterea în judecată a managerului general Magla Ștefan și a încă 6 persoane, iar pentru o participantă a propus scoaterea de sub urmărire penală pe lipsa pericolului social.

Faptul că ulterior, prin rechizitoriu sau prin hotărâri judecătorești, s-au dispus soluții exoneratoare de răspundere penală a celor învinuiți sau inculpați, excede atribuțiilor poliției, acestea putând fi atacate de cei interesați și abilitați prin mijloacele legale.

Deci, noi am propus trimiterea în judecată, Parchetul sau instanța i-au exonerat...

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat,

Aveți posibilitatea de a interveni într-un interval...

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La un singur aspect am să intervin, pentru că nu-i problema mea să se lămurească acolo unde adevărul șchioapătă, acolo unde dreptatea știm noi, cum se spune, că are capul spart. Deci, la un singur aspect am să intervin, la mandatul pe care l-a avut consilierul prezidențial Emil Lungu, de a interveni într-o comunitate, asupra unor probleme care depășesc cu mult atribuțiile Președinției și respectiv ale domniei sale.

Domnia sa a venit în județ ca să culeagă un anumit puls, a fost înconjurat de subalterni, un puls pe care să-l comunice Președintelui, cât de bine merge țara sub patronajul și sub domnia sa. A aflat, așa știu eu, de la comunitățile locale, cât de bine, într-adevăr, merge țara, cât de bine o duce țăranul, cât de bine o duce muncitorul industrial, cât de bine o duc societățile, cât de bine o duce administrația.

A aflat cu vârf și îndesat!

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează ca, în continuare, domnul deputat Petre Naidin, care a adresat două întrebări Ministerului Justiției... V-aș ruga să le prezentați, în cadrul intervalului de timp de cel mult un minut fiecare întrebare, domnule deputat, după care să dăm cuvântul reprezentantului Ministerului Justiției, pentru a vă răspunde la întrebrea ce a fost adresată.

Domnul Petre Naidin:

Am simțit nevoia, așa cum am spus, să mă adresez și domnului Valeriu Stoica – ministrul justiției, pentru problema de la acea societate cu capital de stat tip IAS și direct pentru o problemă în care este implicat, se pare, și un coleg al nostru, un coleg parlamentar al puterii, care, așa este toată opinia călărășeană cristalizată, și s-a și scris în presă, este implicat asupra unei mușamalizări a unei afaceri în urma unui accident de circulație, în care se pare că beneficiarii au încasat sume frumoase, de 500 milioane lei, de la ASIROM.

Care este realitatea, pentru că problema este la Parchetul Militar, întrucât a fost angajat un căpitan de la Poliția de Circulație și eu, cu curiozitate, doresc să știu.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Ministerului Justiției, domnul secretar de stat Flavius Baias.

Vă rog să poftiți, domnule secretar de stat.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorați membri ai Camerei Deputaților...

Domnul Acsinte Gaspar:

Aveți la dispoziție 3 minute, pentru a prezenta.

Domnul Flavius Baias:

Domnule deputat Petre Naidin,

În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră nr. 886/A, înregistrată la Camera Deputaților la 8 septembrie 1999, referitoare la accidentul de circulație din data de 28.III.1999 de pe raza comunei Ileana, județul Călărași, vă aducem la cunoștință următoarele.

Urmare a interpelării, sau întrebării formulate de dumneavoastră, s-a solicitat procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție să verifice aspectele sesizate de dumneavoastră.

După primirea rezultatului verificării, vom formula răspusul la întrebarea pe care ați adresat-o.

Vă rugăm să aveți înțelegerea necesară pentru timpul necesar efectuării acestor verificări.

În ceea ce privește cealaltă întrebare, nr. 894/A, înregistrată la Camera Deputaților la data de 8 septembrie 1999, referitoare la nereguli în activitatea echipei manageriale de la "Agroindustriala"-Lehliu Gară, județul Călărași, în frunte cu directorul Magla Ștefan, vă aducem la cunoștință următoarele: pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași s-a aflat dosarul penal nr. 276/B/1998 privind pe Magla Ștefan, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

S-a reținut în fapt că învinuitul Magla Ștefan, în calitate de director general al societății comerciale menționate de dumneavoastră, a avantajat Asociația Agricolă "Tudor Vasile", folosind utilajele societății și îngrășăminte în realizarea unei lucrări agricole la această asociație în cadrul căreia posedă teren agricol.

Prin Ordonanța nr. 276/P/1998 din 11.XI.1998 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în baza art. 249 alin. 1 combinat cu art. 10 lit. b) din Codul de procedură penală, raportat la art. 181 Cod penal, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a celui menționat și aplicarea unei sancțiuni administrative, a amenzii în sumă de 1.000.000 lei, socotindu-se, prin raportarea la textele menționate, că fapta nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni.

Având în vedere, de asemenea, sesizarea dumneavoastră, s-a solicitat procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție ca, în conformitate cu art. 34 din Legea nr. 92/1992 pentru organizare judecătorească, să verifice legalitatea și temeinicia soluției arătate mai sus, prin procurorii-inspectori de la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

După primirea rezultatului acestei verificări, care se va efectua în condițiile legii, din dispoziția ministrului justiției, vom formula un răspuns complet la întrebarea dumneavoastră.

Vă rugăm, ca și mai înainte, să aveți înțelegerea necesară pentru timpul de care va fi nevoie pentru efectuarea verificărilor.

Vă mulțumim, domnule deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Petre Naidin.

Domnul Petre Naidin:

O formalitate, de fapt.

Am vrut să se știe la Parchetul Militar că știm și noi de această problemă.

Într-adevăr, domnul ministru nu putea să răspundă altceva decât că nu poți să impui organelor de cercetare o anumită conduită, dar important este că știm că s-a întâmplat ceva necurat acolo și că așteptăm și din partea Ministerului Justiției și, mai ales, din partea parte Parchetelor Militare, să se facă dreptate.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

În continuare, urmează ca doamna deputat Hildegard Puwak să primească răspuns la întrebarea ce a adresat-o Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Din partea ministerului, înțeleg că este prezent domnul Șerban Antonescu.

Vă rog, domnule secretar de stat,să depuneți la Secretariatul tehnic răspunsul dumneavoastră scris la întrebarea care v-a fost adresată de către doamna deputat. Vă mulțumesc.

În continuare, domnul deputat Petre Naidin a adresat Ministerului Muncii și Protecției Sociale o întrebare referitoare la memoriul doamnei Pană Veronica din Călărași.

Vă rog, domnule deputat, în cadrul timpului afectat, să prezentați problema.

Domnul Petre Naidin:

Sigur, domnule președinte.

Accept răspunsul scris.

De fapt, așa am și formulat întrebarea, acolo jos, "scris" su "oral", eu am tăiat "oralul" și rămâne numai "scris".

Dacă cineva trebuie să răspunsă, poate să o facă la microfon, sau, efectiv, îmi poate înainta răspunsul în scris.

Domnul Acsinte Gaspar:

Din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, doamna secretar de stat Mariana Basuc.

Vă rog să poftiți, doamna secretar de stat.

Doamna Mariana Basuc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La interpelarea dumneavoastră, domnule deputat, referitoare la încadrarea în grupa a II-a de muncă a activității desfășurate de doamna Pană Veronica din Călărași, Aleea Centrală nr. 2, bloc nr. 11, vă putem comunica următoarele, răspuns enunțat de fapt și în scris.

Potrivit poziției 143 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50, completat cu avizele ulterioare, locurile de muncă și activitățiile cu condiții deosebite din unitățile aparținând Departamentului Industriei Metalurgice, necuprinse în Grupa I de muncă, stabilite de consiliile de administrație ale acestora și aprobate de conducerea Departamentului se încadrează în Grupa a II-a de muncă pentru perioada lucrată după martie 1969. De asemenea, potrivit poziției 55 din anexa la Ordinul nr. 968 din 4.XII.1990 emis de Departamentul Industriei Metalurgice, privind aplicarea Ordinului nr. 272 din 9.X.1990 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății, personalul din alte activități care, potrivit sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă, la care nivelul noxelor depășește concentrațiile maxime admise de normele republicane de protecție a muncii, se încadrează în Grupa a II-a de muncă. Nominalizarea persoanelor care se încadrează în aceste grupe de muncă se face de către conducerea unităților, împreună cu sindicatele libere din unități, ținându-se seama, în schimb, de condițiile deosebite de muncă, concret, în care își desfășoară activitatea persoanele respective.

Față de cele menționate mai sus, în situația în care înscrierile din carnetul de muncă s-au făcut cu respectarea metodologiei de încadrare în Grupele I și II de muncă, conform reglementărilor existente, acestea pot fi luate în calcul la întocmirea dosarului de pensionare.

Aș vrea, în schimb, să mai fac niște precizări, că la studierea documentelor anexate în cadrul interpelării, doamna Pană face referire la o anumită perioadă, iar fișa postului, pe care o trimite pentru edificarea sarcinii anchetatorului, face referire la altă perioadă. Este trimisă ulterior.

Pe de altă parte, luând legătura cu Direcția de Muncă și Protecție Socială din Călărași, am constatat că dânsa nu a depus încă dosarul de pensionare, fiind încă în perioada de sprijin social, dar, studiind situația dânsei, am constatat că începând din luna ianuarie anul 2000, dânsa poate beneficia de pensie anticipată, conform Legii nr. 2 din 1995, luând în calcul vechimea, care-i este suficientă.

Deci, și într-un caz, și în celălalt, fie în baza grupei de muncă, dacă vom avea dosarul complet să-l analizăm, fie în baza Legii nr. 2, dânsa va putea fi pensionată începând cu luna ianuarie 2000.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, doamnă secretar.

Domnule deputat? Este în ordine.

Domnule deputat Naidin,

Vreau să vă anunț că dumneavoastră ar trebui să mai primiți răspuns la două întrebări care au fost adresate de către dumneavoastră Departamentului pentru Administrația Publică Locală, care solicită amânarea. Deci, veți primi răspunsul săptămâna viitoare.

Urmează întrebarea domnului deputat Petru Bejinariu, adresată Autorității Naționale pentru Turism...

Vă rog să dezvoltați, domnule deputat, să prezentați întrebarea. Vă rog, pe scurt, în intervalul de un minut, ce vă este afectat, potrivit regulamentului.

Domnul Petru Bejinariu:

Da. Exact.

Nu o să dezvolt, ci o să iau doar o singură frază de aici, pentru că și textul din întrebare a fost la dispoziția
Agenției Naționale pentru Turism.

Voiam să subliniez că județul Suceava, precum se știe, oferă condiții admirabile pentru dezvoltarea turismului și agroturismului. Nu enunț nici o localitate și nici un motiv din acest domeniu. Spun doar, în final, că, cu toate acestea, în această zonă, prin excelență turistică, nu s-a întâmplat nimic până acum.

Întrebarea este provocată de un articol foarte elegant, apărut în "Curentul", în care domnul președinte Soin Frunzăverde vorbește despre "provocarea turistică a anului 2000", și al doilea motiv este că, la o interpelare anterioară, făcută pe când aceeași persoană era ministru, a promis câteva demersuri pentru turismul din județul Suceava, din care s-a împlinit doar una din aceste promisiuni, și anume la Vatra Dornei.

Domniile lor știu despre ce este vorba.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Autorității Naționale pentru Turism, domnul vicepreședinte Dorin Anton.

Vă rog să poftiți, domnule vicepreședinte, și să prezentați în interval de 3 minute răspunsul la întrebarea formulată de domnul deputat.

Domnul Dorin Anton:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Din analiza întrebărilor adresate Autorității Naționale pentru Turism în 5.V.1998, 9.III.1999 și 8.IX.1999 am reținut eforturile dumneavoastră de a acționa și prin turism pentru schimbarea generală a imaginii zonei din nordul Moldovei și apreciem coroborarea direcțiilor de acțiune cu cele ale Autorității Naționale pentu Turism, care a prevăzut acest obiectiv în prioritățile strategiei naționale de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung.

În contextul celor sus-menționate și a elementelor puse la dispoziția dumneavoastră prin răspunsurile prezentate anterior, vă informăm că Autoritatea Națională pentru Turism nu are ca atribuții modernizarea infrastructurii generale și de turism și nu dispune de fonduri guvernamentale pentru astfel de obiective.

Menționăm însă că Ministerul Turismului, actualmente Autoritatea Națională pentru Turism, a sprijinit logistic și financiar formarea profesională a personalului de specialitate din zonă, prin Asociația Națională a Deținătorilor de Campinguri, Popasuri Turistice și Sate de Vacanț㠖 ROMCAMPING, colaboreză permanent cu asociațiile profesionale și unitățile de învățământ din zonă, a finanțat programe de consultanță pentru inventarierea și dezvoltarea meșteșugurilor artizanale, inclusiv ceramica neagră de la Rădăuți și Marginea, și sprijină, de asemenea, prin acordarea de credite preferențiale, în limita sumelor colectate la Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, proiecte de investiții în turismul rural din zonă.

Vă informăm că vom sprijini, de asemenea, nordul Moldovei, din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, și în anul 2000, prin includerea acestei zonei în Programul Național de Promovare Turistică, intitulat MILENIUM.

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule deputat Bejinariu? Da. Bine, domnule deputat.

Vreau să mai informez pe domnii deputați Nicolae Groza, dacă este în sală..., domnul deputat Petru Șteolea și domnul deputat George Dragu, că Guvernul ne comunică că solicită amânarea răspunsurilor la întrebările pe care le-ați adresat, din imposibilitate de participare.

Urmează să primiți săptămâna viitoare răspunsurile la întrebările pe care le-ați formulat.

În continuare, urmează să primească răspunsuri din partea Fondului Proprietății de Stat domnii deputați Ștefan Popescu Bejat – nu este, Alexandru Pereș – nu este, Petru Șteolea – nu este.

Rog, dacă reprezentantul Fondului Proprietății de Stat este aici, să depună răspunsurile în formă scrisă la Secretariatul tehnic. Este vorba de domnul vicepreședinte Victor Ëros.

Domnule vicepreședinte,

Vă rog să le depuneți la Secretariatul tehnic, la doamna de acolo, și dânsa urmează să le înmâneze deputaților care au solicitat răspunsuri la întrebările pe care vi le-au formulat.

În continuare, urmează ca domnul deputat Petru Bejinariu să primească răspuns din partea Departamentului pentru românii de peste hotare.

Vă rog, domnule deputat, să vă prezentați pe scurt, în cadrul timpului afectat, întrebarea dumneavoastră.

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am mai multe întrebări, din motivul că nu s-a răspuns data trecută, nu pentru că sunt eu prea interogtiv.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule deputat,

Răspunsul în seara aceasta vi se dă la întrebarea: Cauzele retragerii subvenției ziarului "Plaiul românesc".

Domnul Petru Bejinariu:

Am înțeles.

Domnul Acsinte Gaspar:

Și, vă rog, această întrebare să o prezentați în intervalul de un minut.

Domnul Petru Bejinariu:

Da. Exact, domnule președinte. Dar am vrut să subliniez, că m-ați invitat, și vă mulțumesc, de trei ori la microfon, și am vrut să mă justific că nu sunt atât de interogtiv, ci s-au adunat mai multe întrebări din perioada anterioară.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Vă rog.

Domnul Petru Bejinariu:

Deci, cu privire la întrebare: există, la Cernăuți, recent, deci în 1999, o apariție editorială, și anume ziarul "Lumea". Foarte bine!

După informațiile pe care le avem, acestă publicație este subvenționată de Departamentul pentru românii de peste hotare.

Tot la Cernăuți este, de mai multă vreme, un alt ziar, care se cheamă "Plai românesc".

Noi știm bine că acest ziar nu mai este subvenționat, și atunci, sigur că ne-am întrebat, de ce oare s-a renunțat la subvenționarea ziarului "Plai românesc" și se subvenționează altul? Nu corespundea "Plaiul românesc"? N-avea numele corespunzător sau din ce alte motive?

Deci, aceasta era întrebarea și chiar așa sfârșesc: nu credeți că este necesară subvenționarea ziarului românesc cu nume semnificativ de "Plai românesc"?

Vă mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

O să primiți răspuns din partea domnului Vasile Badea, secretar de stat la Departamentul pentru românii de peste hotare.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Viorel Badea:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor deputați,

În primul rând o precizare: mă numesc Viorel Badea, sunt șeful Departamentului pentru relații cu românii de peste hotare din cadrul Guvernului României.

Domnule deputat Bejinariu,

Vă rog să-mi faceți onoarea să ascultați răspunsul pe care vi l-am pregătit pentru ziua de astăzi și îmi cer scuze de la dumneavoastră că am vocea puțin cam neadecvată pentru această împrejurare.

Domnul Acsinte Gaspar:

Aveți la dispoziție 3 minute, ca să prezentați răspunsul.

Domnul Viorel Badea:

Da. Un răspuns foarte scurt.

Deci, la întrebarea adresată de domnul deputat Petru Bejinariu, referitoare la ziarul "Plai românesc", răspundem următoarele..., la "Plai românesc" și la "Lumea".

Nici unul dintre numerele apărute până acum ale publicației "Lumea" nu a fost realizat cu fonduri ale Departamentului pentru relații cu românii de peste hotare.

În al doilea rând, în anul 1999, finanțarea publicației "Plai românesc" nu se poate spune că a fost blocată.

Domnul redactor șef Ștefan Broască a semnat un contract în anul 1998, care, pur și simplu a expirat la 31 decembrie, și ar fi trebuit să semneze un altul pentru 1999. Pe lângă faptul că solicitrea domniei sale pentru anul în curs a venit foarte târziu, la sugestia experților Departamentului, dumnealui a trimis prin poștă o cerere de sprijin, această cerere nemaifiind onorată însă, din cauză că, la o analiză mai detaliată, și aș vrea să rețineți acest aspect, pornind de la un sondaj de teren făcut de experții noștri, a rezultat că acestă publicație are un tiraj foarte mic, altul decât cel la care s-a obligat prin contract, neavând o difuzare adecvată în Regiunea Cernăuți. Deci, cred că nu trebuie să mai intru în detalii, să spun ce înseamnă să ai un tiraj mai mic decât cel pe care ți-l asumi prin contract.

Prin urmare, când nu există încredere între parteneri, nu sunt întrunite elementele necesare încheierii unui contract, întrucât presiunile și insinuările alăturate unor explicații diferite, uneori chiar contradictorii, în funcție de auditoriu, aparținând redactorului șef în cauză, nu pot duce la un consimțământ valabil.

În plus, acest ziar nu a fost unul de opinie pentru zona respectivă și nici de susținere a eforturilor statului român pentru românii din Bucovina, nemaifiind nici măcar, în ultima vreme, oficiosul Societății de Cultură "Mihai Eminescu" din Cernăuți.

De asemenea, domnul redactor șef probabil că a evitat o întâlnire directă, în care să prezinte amănunte absolut necesare unui parteneriat de acest tip, care, repet, este unul foarte special, dată fiind importanța strategică, pentru România, a acelei zone, având, în ultimul timp, reacții care nu duc la concordie în rândurile comunității românești din regiunea Cernăuți. În plus, dacă îmi mai este permis, aș adăuga, în ultimele 10 secunde care mi-au rămas la dispoziție: departamentul nostru propune Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților întâlniri frecvente, pentru discutarea acestor probleme care sunt de o sensibilitate specială. Și, de asemenea, aș mai face o remarcă, aici, mă bucur că sunt domnii deputați în sală, aș fi vrut să fie în număr mai mare, dacă era posibil: vă rog, tare mult, să ne sprijiniți. Acest departament este un departament foarte fragil, iar importanța lui, în susținerea românilor de pretutindeni, nu zic din afara granițelor țării, zic de pretutindeni, este absolut importantă.

Vă mulțumesc, tare mult, pentru atenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnul deputat Petru Bejinariu.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Rețin și sunt foarte de acord că există o mare sensibilitate în ceea ce privește relația cu comunitățile românești din regiunea Cernăuți. Rețin, de asemenea, promisiunea făcută de domnul secretar de stat Viorel Badea, în legătură cu frecventele întâlniri ale noastre, și cred că este una din măsurile care se impun cu mare urgență și, de asemenea, mai rețin încă o idee: eu cred, totuși, că, până la urmă, dincolo de contract, dincolo de expirarea lui, dincolo de nerespectarea unor clauze, eu cred că acest ziar trebuie să fie finanțat, ajutat, pentru că românii trebuie să citească în limba română măcar într-unul din ziare, în afară de "Concordia" și celălalt ziar, fără a comenta nimic, nici despre unul, nici despre altul, privitor la conținut, la tematică și la grad de difuzare.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 30 september 2022, 8:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro