Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 1999

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de 1 septembrie 1999.

Ședința a început la ora 16,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Ion Diaconescu, președinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Ioan Vida Simiti, secretar.

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă sesiunea de toamnă a Camerei Deputaților, convocată în temeiul art.63 alin.1 și alin.3 din Constituție.

Trecând la lucrările ședinței de astăzi, vă informez că din totalul de 343 de deputați, câți numără Camera, și-au înregistrat prezența 254, lipsind 89, din care 4 participă la acțiuni parlamentare.

Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Înainte de a vă prezenta și supune aprobării proiectul ordinii de zi, proiectul programului de lucru pentru ședința de astăzi, reamintesc că, potrivit prevederilor art.61 alin.2 din Constituție, la începutul fiecărei sesiuni ordinare se aleg membrii Biroului permanent, cu excepția președintelui Camerei Deputaților care este ales pe durata mandatului acesteia.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.2 din Regulament, președintele Camerei Deputaților este și președintele Biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori.

În temeiul dispozițiilor legale pe care le-am menționat, Biroul permanent vă propune ca la ordinea de zi a ședinței de astăzi a Camerei să figureze alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, aprobarea ordinii de zi, a programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru ziua de joi, 2 septembrie 1999.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi. Are cineva de făcut obiecții? Nu.

Cine este pentru această ordine de zi? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, ordinea de zi și programul care de fapt... mai punem odată la vot și programul care vă este difuzat. Deocamdată ordinea de zi a fost aprobată.

În privința programului, aveți obiecțiuni? Sigur că vom face anumite corecturi. Prima în loc de orele l5,45-16,oo va fi 16,oo-16,15 și toate celelalte date de acolo se decalează cu un sfert de oră.

Cine este pentru acest program? Vă mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Și programul de lucru a fost adoptat.

Deci, programul care îl aveți în față constă din aceasta: să se desfășoare între orele 16,oo-16,45 stabilirea de către plenul Camerei a numărului de locuri din Biroul permanent care revin pe funcții grupurilor parlamentare și aprobarea constituirii unei comisii de numărare a voturilor.

Între orele 16,15-17,15 să se întrunească grupurile parlamentare pentru consultări în vederea stabilirii propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent în limita locurilor aprobate de către Cameră pentru fiecare grup parlamentar.

Între orele 17,15-18,15 ne vom întâlni în plen pentru prezentarea de către liderii grupurilor parlamentare a propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent și pentru a proceda la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Biroul permanent în noua sa componență se va întruni într-o primă ședință la orele 18,15 pentru stabilirea programului de lucru și a ordinii de zi a Camerei Deputaților pentru ziua de joi, 2 septembrie 1999.

Vom reveni în plen la orele 18,45 pentru a le supune aprobării dumneavoastră.

De altfel, acest program în structura prezentată v-a fost difuzat din partea Biroului permanent.

Dacă sunt comentarii sau observații. Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră aceste propuneri de desfășurare a acestui program a ședinței noastre.

Încă odată. Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

În legătură cu alegerea membrilor Biroului permanent, așa după cum știți, componența Biroului urmează să respecte configurația politică a Camerei.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 august 2022, 0:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro