Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-09-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 1999

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de 1 septembrie 1999.

Ședința a început la ora 16,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Ion Diaconescu, președinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Ioan Vida Simiti, secretar.

 

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă sesiunea de toamnă a Camerei Deputaților, convocată în temeiul art.63 alin.1 și alin.3 din Constituție.

Trecând la lucrările ședinței de astăzi, vă informez că din totalul de 343 de deputați, câți numără Camera, și-au înregistrat prezența 254, lipsind 89, din care 4 participă la acțiuni parlamentare.

Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Înainte de a vă prezenta și supune aprobării proiectul ordinii de zi, proiectul programului de lucru pentru ședința de astăzi, reamintesc că, potrivit prevederilor art.61 alin.2 din Constituție, la începutul fiecărei sesiuni ordinare se aleg membrii Biroului permanent, cu excepția președintelui Camerei Deputaților care este ales pe durata mandatului acesteia.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.2 din Regulament, președintele Camerei Deputaților este și președintele Biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori.

În temeiul dispozițiilor legale pe care le-am menționat, Biroul permanent vă propune ca la ordinea de zi a ședinței de astăzi a Camerei să figureze alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, aprobarea ordinii de zi, a programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru ziua de joi, 2 septembrie 1999.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi. Are cineva de făcut obiecții? Nu.

Cine este pentru această ordine de zi? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, ordinea de zi și programul care de fapt... mai punem odată la vot și programul care vă este difuzat. Deocamdată ordinea de zi a fost aprobată.

În privința programului, aveți obiecțiuni? Sigur că vom face anumite corecturi. Prima în loc de orele l5,45-16,oo va fi 16,oo-16,15 și toate celelalte date de acolo se decalează cu un sfert de oră.

Cine este pentru acest program? Vă mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Și programul de lucru a fost adoptat.

Deci, programul care îl aveți în față constă din aceasta: să se desfășoare între orele 16,oo-16,45 stabilirea de către plenul Camerei a numărului de locuri din Biroul permanent care revin pe funcții grupurilor parlamentare și aprobarea constituirii unei comisii de numărare a voturilor.

Între orele 16,15-17,15 să se întrunească grupurile parlamentare pentru consultări în vederea stabilirii propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent în limita locurilor aprobate de către Cameră pentru fiecare grup parlamentar.

Între orele 17,15-18,15 ne vom întâlni în plen pentru prezentarea de către liderii grupurilor parlamentare a propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent și pentru a proceda la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Biroul permanent în noua sa componență se va întruni într-o primă ședință la orele 18,15 pentru stabilirea programului de lucru și a ordinii de zi a Camerei Deputaților pentru ziua de joi, 2 septembrie 1999.

Vom reveni în plen la orele 18,45 pentru a le supune aprobării dumneavoastră.

De altfel, acest program în structura prezentată v-a fost difuzat din partea Biroului permanent.

Dacă sunt comentarii sau observații. Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră aceste propuneri de desfășurare a acestui program a ședinței noastre.

Încă odată. Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

În legătură cu alegerea membrilor Biroului permanent, așa după cum știți, componența Biroului urmează să respecte configurația politică a Camerei.

 
Informare privind demisia domnului deputat Nicolae Bud din Grupul parlamentar al PUNR.

În conformitate cu art.19 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă aduc la cunoștință că în vacanța parlamentară domnul deputat Nicolae Bud a demisionat din Grupul parlamentar al P.U.N.R., urmând să-și desfășoare activitatea ca independent.

De aceea, rog ca liderii grupurilor parlamentare ca, în temeiul art.5 alin.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, să comunice dacă au intervenit modificări în conducerea sau componența grupurilor.

Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. În ședința Biroului Permanent cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, s-a convenit să se propună plenului Camerei Deputaților ca în această sesiune grupurilor plarlamentare să li se atribuie în Biroul permanent următoarele locuri pe funcții:

Președinte -P.N.Ț.C.D. Civic-Ecologist
Vicepreședinți -P.N.Ț.C.D. Civic-Ecologist
P.D.S.R. 2 locuri
P.N.L.
Secretari -P.N.Ț.C.D. ; P.D.S.R.; U.D.M.R.;P.U.N.R.
Chestori -P.N.Ț.C.D.; P.D.S.R.; P.D.; P.N.L.

Dacă față de aceste propuneri care s-au făcut există ceva obiecțiuni. Domnul deputat Pambuccian.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este trist faptul că obiecțiunea noastră a devenit aproape rituală și un lucru care este ritual riscă să se instituționalizeze ca atare. Grupul nostru parlamentar consideră că este a treia oară în această legislatură când i se face o mare nedreptate. Faptul că nu a fost inclus în această legislatură deloc în algoritmul de acordare a locurilor în Biroul permanent nu poate fi justificat prin absolut nimic altceva decât prin dorința partidelor mari de a împărți acest loc pe care grupul nostru parlamentar îl avea de drept.

Iată de ce îl avea de drept: există două articole pe care mă bazez. E vorba de art. 13 din Regulamentul nostru, care spune că deputații care reprezintă organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât minoritatea maghiară, pot constitui un singur grup parlamentar, aici se face vorbire de constituirea acestui grup parlamentar, și de art.20 unde se specififică modalitatea prin care locurile în Biroul permanent se pot ocupa. Iată ce spune: "Biroul permanent se alcătuiește prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare, respecându-se configurația politică a Camerei, așa cum rezultă din constituirea grupurilor parlamentare." Este cât se poate de clar. Sigur nu este clar pentru cei cae nu doresc să respecte acest regulament sau pentru cei care pur și simplu se uită cu jind la ce? La un post de chestor și atât.

Evident că această chestiune poate fi răstălmăcită în nenumărate feluri. Părerea noastră este că aici regulamentul este foarte clar. S-a spus că de fapt configurația politică a Camerei ar fi una de tip tertium non datur, putere-opoziție, și că Grupul parlamentar al minorităților ar trebui să specifice clar unde este. Noi am specificat clar încă de la începutul legislaturii că nu ne plasăm în nici una din aceste două zone și că dorim să formăm un al treilea pol, lucru perfect permis de Regulament, lucru perfect permis de orice logică politică.

În virtutea acestei logici politice și a Regulamentului, solicităm din nou acest loc care ni se cuvine de drept, pe care l-am pierdut de două ori, practic aveam dreptul la patru sesiuni și nu mai avem sesiuni suficiente. Deci, solicităm acest loc pe care-l avem de drept și vă rog ca în momentul în care veți vota componența care vi s-a prezentat, să votați împotrivă, acordându-ne astfel șansa să ne primim locul pe care-l merităm.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Este adevărat că a existat permanent la începutul fiecărei sesiuni a noastră și în legislaturile trecute această discuție, această revendicare a Grupului minorităților. În toate sesiunile anterioare și în legislaturile anterioare, în general, s-a mers pe ideea că Grupul minorităților nu este un grup politic. Așa s-a votat în birourile permanente pentru că nici nu pot fi situați într-una din cele două tabere, ori la majoritate, ori la opoziție, ei fiind un grup eterogen. Cu o excepție, în legislatura trecută, în ultimele două sesiuni, din motive de echilibru, pentru că atunci se trecuse de la 11 membri ai Biroului la 13, s-a acceptat un membru al Grupului minoritar. În general, nu s-a acceptat. În discuția de astăzi care a fost în Biroul permanent, unanimitatea Biroului a rămas tot la vechea formulă, adică să nu atribuie locuri Grupului minorităților, dar s-a convenit ca grupul respectiv să se adreseze Curții Constituționale care să interpreteze exact prevederile constituționale din acest punct de vedere.

Până atunci, când dânșii se vor adresa și Curtea Constituțională va lua o poziție în această problemă, eu sunt obligat să vă supun dumneavoastră propunerea care a venit din partea Biroului permanent, de atribuire fiecărui grup pe care l-am citit, a posturilor menționate. Pentru ca să nu se facă o confuzie, citesc și sub forma cealaltă. Deci, P.N.Ț.C.D. va avea postul de președinte, un post de vicepreședinte, de secretar și de chestor. P.D.S.R. – două posturi de vicepreședinte, un post de secretar, un post de chestor; P.D. – un post de chestor; P.N.L. – un post de vicepreședinte și unul de chestor; U.D.M.R. – un post de secretar; P.U.N.R.- un post de secretar. În sesiunile celelalte, sunt alte distribuții, în așa fel ca per total legislatură fiecare să obțină drepturile care îi revin în conformitate cu numărul parlamentarilor.

Domnul Wittstock, poftiți.

 
 

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să fac o foarte scurtă observație la cele prezentate de domnul președinte Diaconescu. A spus că în Biroul permanent s-ar fi considerat că grupul nostru parlamentar n-ar fi grup parlamentar politic. Vă rog să consultați Regulamentul Camerei Deputaților și o să vedeți că nu se face nici o distincție între grupurile parlamentare politice și nepolitice. Noi suntem un grup parlamentar, deci Grupul parlamentar al minorităților naționale este un grup parlamentar ca oricare alt grup parlamentar. Suntem 15 deputați și considerăm că avem exact aceleași drepturi ca și oricare alt grup parlamentar. Acest lucru am dorit să specific.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Domnule deputat, eu sunt obligat să prezint plenului hotărârile Biroului permanent. Biroul permanent a hotărât în unanimitate această formulă, dar încă odată, dumneavoastră sunteți absolut îndreptățiți să vă adresați Curții Constituționale care să interpreteze corect această prevedere constituțională.

Mai este cineva? Domnul Dan Marțian. Poftiți.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Iau cuvântul în calitate de președinte al unei comisii care are în ceea ce privește competențele ce-i sunt asigurate prin Regulament și probleme privind minoritățile naționale. Eu mă mir pentru comunicarea care ne-ați făcut-o în legătură cu fatul că Biroul permanent, în unanimitate, a adoptat un punct de vedere conform căruia Grupul parlamentar al minorităților naționale nu ar fi un grup politic ca atare, și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de alt tratament decât celelalte grupuri parlamentare.

În legătură cu asta, vă rog să observați în primul rând două lucruri. În Secțiunea a II-a a Regulamentului, care este consacrată grupurilor parlamentare, nu se face nici un fel de discriminare, nici un fel de deosebire în ceea ce privește această posibilitate oferită de Regulament, de a se constitui de către deputații aleși în numele organizațiilor minorităților naționale un grup parlamentar. Nu există din acest punct de vedere nici un fel de element care să dea suport pentru o asemenea abordare, o asemenea valorizare a lucrurilor, o asemenea decizie pe care a luat-o Biroul permanent.

În al doilea rând, niciodată în celelalte activități parlamentare, grupul de deputați aleși în numele organizațiilor minorităților naționale nu sunt tratați ca fiind o entitate de altă factură decât celelalte grupuri parlamentare. În acest sens, acești deputați au fost invitați să participe la dezbateri generale, au posibilitatea să exprime în diferite împrejurări poziții politice și de altă natură ale acestui grup parlamentar și să beneficieze de celelalte drepturi pe care Regulamentul le asigură diferitelor grupuri parlamentare constituite în Cameră. De ce în această problemă, un tratament diferențiat?

În al treilea rând, un președinte de comisie foarte vigilent, care cu diferite prilejuri ne amintește că acest regulament a fost adoptat nu știu de către cine și elaborat de către nu știu cine, poate că ne va spune și acum de ce, de exemplu, în legislatura trecută s-a putut regăsi în structura Biroului permanent câte un reprezentant al minorităților, al Grupului minorităților naționale, în măsura în care potrivit ponderii acestui grup, el avea dreptul la această reprezentare.

În fine, aș spune că actuala majoritate face un gest de impolitețe și de discriminare față de un grup de deputați care, în mod curent, îi susțin în cadrul votului din Camera Deputaților. Sunt câteva nedumeriri, sunt câteva proleme care mă face să am rezerve față de această decizie și față de propunerea pe care a făcut-o domnul președinte Ion Diaconescu.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mai există doritori să ia cuvântul? Poftiți.

 
 

Domnul Cezar Ioan Corâci:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu tot respectul pe care-l port Biroului permanent, am să vă rog totuși să ne explicați, chiar într-o ședință ulterioară, ce înseamnă noțiunea de grup politic, pentru că formația legată de logică mă împiedică să nu mă gândesc că acest lucru ne împinge către un sofism absolut. Eu înțeleg din această decizie că dânșii sunt un grup apolitic și fiind apolitici mă întreb cum pot să fie membri ai Parlamentului României. Vă rog să ne explicați, Biroul permanent să ne dea o explicație a acestei noțiuni care nu figurează într-adevăr în Regulamentul Camerelor și nici în Constituția României, la care ați făcut apel, pentru a putea înțelege și noi pe ce se bazează această decizie și vă propun să amânăm votul până când vom avea această explicație.

Mie, personal, explicația mi se pare absurdă și cred că grupul minorităților trebuie să se bucure de același drepturi ca orice alt grup al Camerei Deputaților, pentru că el este constituit în aceleași condiții și pe baza aceluiași regulament. Deci, aceste discriminări sunt intolerabile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Un grup politic înseamnă, domnule deputat, un grup ales pe o listă unică, având un program unitar și care se poate exprima aici, în Parlament, unitar, ca grup. Dânșii sunt constituiți așa, eu știu, aritmetic, ca un grup, dar provin pe liste diferite și fiecare putând să aibă propriul lui program. Așa mai sunt aici o sumedenie de independenți care nu sunt reprezentați în acest algoritm pe care l-am citit, tot pe considerentul că nu se mai găsesc pe lista pe care au fost aleși. Și, indiferent de prezentarea mea sau de explicația mea, este o hotărâre a Biroului permanent pe care v-am supus-o, nu este hotărârea mea și nici explicația mea poate să nu vă satisfacă.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Pe mine mă miră un lucru și pun ca atare următoarea întrebare: la începutul acestei legislaturi nu s-au stabilit numai conform configurației numărul de membri în Biroul permanent, ci și în cadrul comisiilor. Ca de exemplu, nici n-aș fi luat cuvântul dacă nu-l vedeam pe domnul deputat Wittsock aici, care este unul din cei doi vicepreședinți ai comisiei prezidată de domnul Dan Marțian, Comisia pentru drepturile omului. El a fost ales conform algoritmului pentru că inițial a fost un alt membru, tot al minorităților, care plecând în diplomație, postul a devenit vacant, domnul depuat Wittstock a venit în Parlament și nimeni nu a pus în discuție că postul de vicepreședinte nu revine dumnealui, care era singurul reprezentant în comisia respectivă a acestui grup. Eu nu discut aici altceva decât că trebuie să ne gândim și să luăm o decizie. Dacă decizia luată de Biroul permanent pentru configurația Biroului permanent e justă și corectă, păi atunci trebuie să luăm a doua decizie, să-i dăm pe toți afară din birourile comisiilor pentru că nu se poate judeca un lucru, o dublă măsură, într-un fel la Biroul permanent, într-alt fel în Birourile comisiilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Vida.

 
 

Domnul Ioan Vida Simiti:

V-aș ruga să-mi permiteți să recurg și eu la Regulamentul Camerei Deputaților, la un text din Secțiunea a II-a referitoare la grupurile parlamentare, pentru a încerca să definim ce însamnă grup parlamentar. Art.13 spune foarte clar: "Grupurile parlamentare..." deci, discutăm acum de grupuri parlamentare și nu de comisii, "...sunt structuri ale Camerei Deputaților. Ele se pot constitui din cel puțin 10 deputați care au candidat în alegeri pe listele aceluiași partid sau ale aceleiași formațiuni politice." Cred că chestiunea este clară. Apoi, vreau să vă informez că la începutul mandatului, când s-au negociat structura și posturile pe fiecare grup parlamentar, posturile din Biroul permanent, s-a recurs la niște criterii, fără aceste criterii nu se putea face această distribuție. În aceste criterii nu intra Grupul parlamentar al minorităților. Dacă acum s-ar relua și s-ar reconsidera acest criteriu, am deschide ușa reconsiderării și altor criterii și eu cred că nu am face structura grupului parlamentar niciodată. Eu consider că este lăudabilă propunerea ca Gruul parlamentar al minorităților să încerce prin Curtea Constituțională să rezolve problema începând cu cealaltă sesiune parlamentară. Altă posibilitate, altă soluți, eu, personal, nu văd.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Dorel Dorian:

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Desigur asistăm la o discriminare evidentă, penibilă, nu am să mă feresc de cuvântul josnică. Înainte de orice, vreau să mulțumesc acelor deputați, precum Dan Marțian, care au înțeles, demonstrând că există și alte partide și alți deputați, că minoritarii n-au fost primiți în Parlament de formă ca să se bifeze la vreun Consiliu al Europei că suntem democrați și i-am primit pe minoritari.

Cred că noi ne putem dovedi ca grup politic în clipa în care de azi înainte toți, întregul grup de 15 deputați, vom vota cu Opoziția. Atunci, domnul Ion Diaconescu va înțelege că suntem un grup politic. Din clipa aceea, el va înțelege că nu faci dinr-un om politic sau apolitic numai pentru varii considerente de prezență și de număr în Biroul permanent, poți să faci ce vrei. Nu ne vom adresa doar Curții Constituționale, pentru că nu știm cum se vor întâmpla lucrurile acolo. Simultan, ne vom adresa tuturor autorităților și organizațiilor europene să denunțăm faptul că au fost primiți în Parlament 15 deputați de la 15 minorități și astăzi ni se cere "uniți-vă într-un singur grup ca să fiți grup parlamentar". Vreți să candidăm pe aceeași listă? Nu înțeleg de ce romii sau de ce germanii, las de-o parte minoritățile astea pe cale de dispariție precum evreii, armenii și grecii, dar minoritățile mari trebuie discriminate. Nu știu cui servește și nu știu ce pericol ar fi ca într-un Birou permanent să existe și un reprezentant care să informeze pe acești deputați ai minoritarilor și care, vă asigur, că sunt peste 5% din populația țării dacă nu mai mult, despre ce se întâmplă, ce se face.

Discriminarea a dus până acolo, că nu avem reprezentant în Consiliul Televiziunii! Discriminarea va duce acolo, că nu avem reprezentant în Consiliul Radiodifuziunii! Dar, în schimb, suntem în Parlament... Pe cine mințim? Pe cine vrem să mințim în afara hotarelor țării, că am introdus democrația, atunci când ne batem joc de minoritari?

Nu-i treaba fără precedent, nu am memoria scurtă, știu că în urmă cu aproape 70 de ani, când trebuia să se facă naturalizarea evreilor în România, s-au găsit deputați și președinți din diferite partide istorice, care au mers până la a demisiona din funcția de președinte al Guvernului, numai ca să nu se facă naturalizarea evreilor! A trebuit ca Filderman să pledeze pentru Ardeal, pentru Trianon, ca să se semneze! A trebuit să devină evident că în războiul din 1917 au participat 22 de mii de evrei, peste 10% din armata de atunci a României, deși nu erau cetățeni, s-au înscris voluntar! A trebuit să se demonstreze că am avut mii de morți și în războiul din 1913, pentru ca să se afle!

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule deputat, vă rog, poftiți la obiect!

 
 

Domnul Dorel Dorian:

Dacă domnul președinte Ion Diaconescu...

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule deputat, vă rog, la obiect, că, altfel, vă întrerup!

 
 

Domnul Dorel Dorian:

...nu e la curent cu istoria acestei țări, vom încerca să i-o amintim printr-o campanie de presă, prin conferințe de presă, printr-o atitudine fermă!

Încă o dată, vă mulțumesc, domnule Dan Marțian, pentru că, în acest Parlament, ați salvat onoarea lui!

(Aplauze ale unor deputați din opoziție.)

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Întâi de toate, că nu este punctul meu de vedere, ci este al Biroului permanent în unanimitate, vă rog să rețineți. Al doilea, nu e cazul să vorbiți de vremurile acelea și de fascism, nu știu ce, referindu-vă la partidul pe care îl reprezint. Dumneavoastră trebuie să știți totuși că, așa cum este făcută Constituția și Legea electorală, nu că nu se recunosc drepturile minorităților, este un exces de drepturi, prin această reprezentare. Mă mir că nu ați recunoscut-o până acum.

Deci, domnilor deputați, este ultima luare de cuvânt.

Dumneavoastră ați luat o dată, nu mai este cazul.

 
 

Domnul Szekely Ervin Zoltan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Există un principiu de drept, și anume: unde legea nu distinge, judecătorul nu are voie să distingă! Dacă legea, respectiv, Constituția și Regulamentul Camerei Deputaților, nu disting între grupurile parlamentare, ca fiind grupuri politice sau nepolitice, atunci evident că judecătorul care, de această dată, este Parlamentul, nu are voie să facă această distincție.

Nu stă în picioare nici analogia cu deputații independenți. Deputații independenți nu au candidat ca și independenți, nu au format un grup parlamentar al independenților, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, ci ei au demisionat din partide în care ar fi avut șanse să fie reprezentați în Biroul permanent.

Deci este evident că cererea Grupului parlamentar al minorităților este justificată și trebuie să i se acorde acest drept, de a fi reprezentant în Biroul permanent.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă propun să ne oprim aici.

Poftiți! Dar să fie scurt.

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

Stimați colegi,

Este clar că e discutabilă această decizie a Biroului Permanent, dar de aici și până la a aduce o astfel de interpretare privitoare la regimul minorităților în România și la regimul constituțional al acestora este cale lungă. Și cred că aici au fost puse în discuție în mod eronat și exagerat aceste condiții.

În fond, este vorba de o funcție de nivel administrativ în cadrul Camerei Deputaților, este imposibil să creăm analogia cu rolul politic al acestor grupuri sau cu dimenisunea constituțională a libertăților de care se bucură. Deci, a acuza, de fapt, întreg Parlamentul României de discriminare este o acuzație mult prea gravă, nefondată, care cer să fie retrasă în mod oficial!

Nu se poate pune astfel problema! Există Constituția, care garantează drepturile minorităților, există un regim politic favorabil acestor libertăți și acestor drepturi și nu se poate ridica discuția de la acest nivel, pur administrativ, la nivelul politic și al reprezentării minorităților în Parlamentul României sau în structurile autorității din România.

Deci, Grupul parlamentar PNȚCD respinge acest gen de acuzații și acest tip de discurs și cere retragerea acestor considerente. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Duvăz.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

S-au rostit aici cuvântări înflăcărate și de susținere, fără îndoială, pline de bună credință, a prezenței Grupului minorităților naționale în Biroul Permanent. Și aș vrea să spun, de la bun început, că opinia mea este că această prezență ar fi un lucru, probabil, util și chiar și corect.

Vreau însă să dau o explicație și să nu lăsăm lucrurile să plutească într-o zonă în care confuzia să fie cea dominantă. Există, după cum bine știți, în Camera Deputaților, o majoritate politică și o opoziție politică. Această majoritate politică se regăsește și în ponderea prezențelor în Biroul Permanent. Aceeași opoziție se regăsește, și ea, în ponderea locurilor în Biroul Permanent. Și, în aceste condiții, avem de ales între cele două soluții: ori alocăm un post – și mi se pare că ceea ce a susținut domnul Dan Marțian și generozitatea cu care dânsul a privit aceste drepturi ale minorităților ar justifica chiar un gest mai semnificativ din partea PDSR ; deci, ori alocăm un post din cadrul opoziției, pentru că, în condițiile acestea, nu se poate conta pe un vot al majorității (majoritatea nu mai există în Biroul Permanent, mai ales în sesiunea următoare, ea dispare pur și simplu, se răstoarnă); ori, dacă nu, să modificăm regulamentul și să conferim în mod obligatoriu, așa cum conferim dreptul grupului minoritar de a se constitui (și aș vrea să le amintesc colegilor mei din Grupul parlamentar al minorităților naționale că dânșii, indiferent ce partide vor fi sau nu vor mai fi prezente în acest Parlament, indiferent de ce majoritate se va constitui, dânșii vor fi, ca reprezentanți ai minorităților; deci este, ca să zic așa, o acțiune de bunăvoință a Constituției sau de deschidere a Constituției către problema prezenței minorităților în Parlamentul, minorități care vor fi oricum și întotdeauna prezente în același tip de structură!), o poziție, totdeauna, obligatorie, celor care reprezintă minoritățile naționale. Dar Biroul, apoi, să se constituie regăsind echilibrul între majoritate și opoziție. Pentru că este absurd să ne imaginăm că în țara aceasta se poate guverna având o situație minoritară în birourile permanente ale Camerelor. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Năstase.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Spiritele s-au încins în legătură cu o chestiune care poate fi examinată sub aspectul principiilor sau poate să fie examinată sub aspect practic. Probabil greșeala noastră a constat în faptul că atunci când, la începutul acestei legislaturi, am creat anumite aranjamente care, într-un fel sau altul, au construit structura Biroul Permanent, poate că nu am luat cea mai bună decizie, iar, apoi, problemele au devenit mult mai dificile, pe măsură ce acest algoritm inițial se aplica și părea că introducerea unui factor suplimentar poate să afecteze o zonă sau alta a politicului.

Domnul Gavra cred că are o conferință de presă, o să aștept să încheie, ca să pot să continui.

Vreau să vă reamintesc, totuși, câteva chestiuni, pentru că nu aș vrea să introducem această problemă într-o zonă extrem de fierbinte, nu cred că este cazul, totuși.

Ceea ce s-a întâmplat în legislatura anterioară, vă repet, s-a datorat faptului că, la un moment dat, atunci când PSM-ul nu a mai avut dreptul la o anumită reprezentare și când pentru rațiuni politice, conjuncturale s-a considerat că nu este util pentru Parlament ca acest grup să nu aibă, totuși, un reprezentant în cadrul Biroului, s-a lărgit Biroul Permanent de la 11 la 13. si atunci s-a acceptat participarea în Birou a reprezentanților Grupului parlamentar pentru minorități, dar în condiții foarte speciale și care erau, în același timp, extrem de artificiale, si anume o sesiune reprezentantul minorităților să fie considerat alături de putere și o sesiune alături de opoziție și să voteze în cadrul Biroului Permanent în această formă. Ceea ce, evident, era o constrângere...

Voci din majoritate:

Alba-neagra!

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă rog, păstrați liniște!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

O chestiune care, evident, nu a contribuit la o claritate deosebită a deciziilor care se luau în Birou. Și această problemă este reală, pentru că, în definitiv, reprezentarea în acest grup pune unele probleme, în măsura în care grupul ca atare nu a venit cu idei unanime. Și vreau să vă aduc aminte că domnul Vosganian, care conducea grupul în Camera Deputaților și care, în același timp, era reprezentantul Uniunii armenilor, în momentul în care a vrut să exprime foarte politic anumite gânduri ale domniei sale a trecut de la această uniune la un partid politic și astăzi, de altfel, este liderul unui partid politic reprezentat în Parlament și senator ales, însă, pe aceste liste.

Părerea mea este că, dincolo de un fapt evident, și anume că inclusiv în Constituție se vorbește despre organizarea Biroului Permanent pe baza configurației politice a Camerelor (ceea ce, în definitiv, poate să fie discutat), soluția va trebui să fie un punct de vedere exprimat de Curtea Constituțională (și această chestiune a fost sugerată de către domnul Gaspar și acceptată în cadrul Biroului Permanent). Aceasta, în definitiv, să clarifice chestiunea, pentru că problema nu este numai pentru acum, va fi, probabil, pentru mulți ani de acum încolo. În așa fel încât lucrurile să poată să fie rezolvate pe o bază foarte clară.

Dar, acum, părerea că se poate face o anumită alocare a acestui post, la ideea domnului Duvăz, care este extrem de înțeleaptă, extrem de inteligență (pe care am apreciat-o, de altfel, și în Biroul Permanent, mi s-a părut că este, într-adevăr, la înălțimea unei strategii de partid, gândită pe termen lung), ca opoziția să ofere un loc pentru grupul minorităților..., vedeți creează prin ea însăși o problemă. Pentru că în mod evident, în condițiile în care, așa cum a reieșit și de aici, în această legislatură, în marea majoritate, Grupul pentru minorități a votat mai ales alături de putere (vreau să spun că și în legislatura anterioară, în mod firesc, pentru rațiuni pragmatice, reprezentanții minorităților au votat adeseori alături de puterea de atunci), un astfel de aranjament, într-adevăr, ar crea dificultăți într-o structură politică unde o diferență de un vot contează foarte mult în decizie.

De aceea, sugestia mea ar fi să nu introducem decizia de astăzi într-o chestiune a principiilor și a pozițiilor față de minorități, fiindcă nu cred că lucrurile trebuie puse în acest fel. Trebuie să înțelegem că anumite chestiuni nu au fost, poate, foarte bine organizate, să căutăm o soluție prin consultarea Curții Constituționale și, pentru viitor, dacă va fi cazul, să mergem pe formulele respective. De la începutul legislaturii însă, pentru că eu vă repet: dificultățile de acum sunt datorate faptului că la sfârșitul legislaturii, deja, presiunea este foarte mare asupra acestor locuri și negocierile între liderii de grup sunt deja foarte mari.

Vreau să vă spun, spre exemplu, că este o foarte mare nemulțumire la Grupul PRM, care nu mai are un reprezentant în cadrul Biroului Permanent. Și au dreptate să fie nemulțumiți!

Deci, eu vreau să vă spun că toate aceste tensiuni nu mai pot fi rezolvate la acest moment și încercarea de a tranșa în alt mod această chestiune ne-ar putea crea, în mod evident, anumite complicații, pe care foarte greu le-am tranșa.

Am vrut să aduc aceste explicații pentru a pune într-un cadru mai liniștit această problemă care, fără îndoială, nu este perfect rezolvată. Și nici nu poate să fie perfect rezolvată, în măsura în care soluția pe care Constituția României a găsit-o este o soluție, ca să îl citez pe domnul președinte Emil Popescu, sui generis. Deci, sub acest aspect, cred că trebuie să avem grijă să nu încercăm o soluție, care nu ar putea, la acest moment, decât să creeze și mai multe tensiuni. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim.

Poftiți și dumneavoastră!

Dar, înainte, vă propun să votăm cine este pentru oprirea discuțiilor aici? Cine este pentru? Vă mulțumim.

Împotrivă? Prea puțin, 2-3 persoane.

Abțineri?

Deci, sunteți ultimul vorbitor.

 
 

Domnul Iohan Peter Babiaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să mă adresez în primul rând domnului președinte, mulțumindu-i pentru faptul că a făcut câteva afirmații foarte interesante, printre care și faptul că Grupul minorităților naționale are drepturi în plus sau în exces, mai multe decât ar trebui. Vă mulțumim și sper că aceste afirmații să se găsească și în stenograma ședinței.

Vreau să vă mai spun, domnule președinte, faptul că creștinește este ca celui care îți dă o palmă să-i întinzi și celălalt obraz. Noi am încasat mai multe palme, nu mai avem atâția obraji, pentru atâtea palme!

Și nu ultima problemă, pentru care, de fapt, am și luat cuvântul, este aceea că, în numele Grupului minorităților naționale, cerem o pauză de 15 minute pentru consultări. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

După ce punem la vot, tot trebuie luată pauza.

În condițiile acestea, dat fiind că Biroul Permanent, în unanimitate, a propus această soluție, care dă posibilitate Grupului minorităților să se adreseze la Curtea Constituțională, dar să se adreseze de acum, nu în ajunul sau în timpul zilei când trebuie ales Biroul, ca să încurcăm situația... Deci, dacă se adresează de acum și Curtea Constituțională face interpretarea Constituției de așa manieră, în următoarele două sesiuni, Grupul minorităților va avea reprezentare în Biroul Permanent.

Acum, cred că este cazul să vă supun la vot propunerea Biroului Permanent pe care v-am citit-o și care a fost luată cu unanimitate de voturi.

Cine este pentru pentru aceasta? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Numărați, vă rog! 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi, a fost aprobată.

Deja am întârziat, pauză până la 17,30. Grupurile parlamentare își vor nominaliza pentru aceste posturi reprezentanții; de asemenea, trebuie să-și nominalizeze și reprezentantul grupului în comisia de numărătoare.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur, suntem într-o situație amuzantă, colegul nostru tocmai ceruse o pauză de consultări, înainte de vot. Vreau să vă întreb dacă, de acum înainte, ne este permis măcar această pauză de consultări să o cerem? Să știm și noi ce să facem, să nu încurcăm lumea... (Râsete. Rumoare.)

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

În 3 minute după ce s-a cerut pauza, am dat pauză o jumătate de oră, pentru consultări.

DUPĂ PAUZĂ
 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Rog grupurile parlamentare să aducă note cu recomandările pentru Biroul Permanent și cu delegații pentru comisie!

Doamnelor și domnilor,

Reluăm lucrările ședinței Camerei și, așa cum am stabilit, urmează să alegem cei 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori. Invit grupurile parlamentare la microfon, să facă prezentările nominale pentru funcțiile respective și să anunțe, în același timp, delegatul care să asiste la numărătoare din partea grupului.

Grupul PNȚCD-Civic ecologist. Poftiți la microfon, să anunțați!

 
 

Domnul Gabriel Țepelea:

Stimați colegi,

Grupul parlamentar PNȚCD-Civic ecologist a propus și a votat următorii membri pentru Biroul Permanent: vicepreședinte – Vasile Lupu; secretar – Ioan Vida Simiti; chestor – Tănase Barde. De asemenea, informăm conducerea Camerei că nu s-au făcut modificări în ce privește structura grupului parlamentar. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Delegat la urnă?

 
 

Domnul Gabriel Țepelea:

Mihai Grigoriu.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Grupul PDSR.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În temeiul art. 23 și 24 din Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar PDSR, întrunit în ședință de grup astăzi, 1 septembrie 1999, a hotărât prin vot democratic să vă prezinte următoarele candidaturi, pentru reprezentarea sa în Biroul Permanent al Camerei Deputaților: pentru funcția de vicepreședinte – domnul Adrian Năstase; pentru a doua funcție de vicepreședinte – domnul Acsinte Gaspar; pentru funcția de secretar al Camerei Deputaților – domnul Miron Mitrea și pentru funcția de chestor al Camerei Deputaților – domnul Alexandru Lăpușan. Pentru comisia de numărare a voturilor este desemnat domnul deputat Neagu Victor. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim, dați-ne și scris.

Grupul parlamentar PD.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar PD propune pentru funcția de chestor al Camerei Deputaților pe domnul Gheorghe Albu. De asemenea, pentru numărarea voturilor, îl propunem pe domnul Alexandru Brezniceanu. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Ne dați în scris?

Grupul parlamentar PNL.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Grupul parlamentar PNL propune pentru funcția de vicepreședinte pe domnul deputat Andrei Chiliman; pentru funcția de chestor al Camerei Deputaților, deputat Titu Gheorghiof, iar pentru comisia de numărare, domnul deputat Dan Simedru.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Dați nota scrisă!

Grupul parlamentar UDMR există aici?

Voci din stânga:

Există încă!

 
 

Domnul Raduly Robert Kalman:

Existăm încă, domnule președinte, existăm!

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al U.D.M.R., întrunit în ședința de grup, în cursul zilei de astăzi, propune pentru funcția de secretar al Biroului permanent pe domnul deputat Konya Hamar Alexandru.

Și, în același timp, propunem în comisia de numărare a voturilor pe domnul deputat Szilagyi Zsolt.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Dați în scris.

Grupul parlamentar al P.U.N.R.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Grupul nostru parlamentar propune pentru candidatura de secretar al Camerei Deputaților pe domnul deputat Vasile Miclăuș, iar pentru numărarea voturilor în comisie pe domnul deputat Raicu Romulus.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Dați în scris, vă rog.

Nu mi-ați dată notă scrisă U.D.M.R.-ul și P.U.N.R.-ul!

Deci, doamnelor și domnilor deputați, voi citi încă o dată numele candidaților, pentru ca să nu fie vreo confuzie, după care, o să trecem la votul cu bile.

Deci, din partea P.N.Ț.C.D.-ului: vicepreședinte - Vasile Lupu; secretar - Ioan Vida Simiti; chestor - Tănase Barde.

Din partea P.D.S.R.-ului: vicepreședinți - Adrian Năstase și Acsinte Gaspar; secretar - Miron Tudor Mitrea; chestor - Alexandru Lăpușan.

Din partea Partidului Democrat, mi-ați dat în scris? Din partea P.D.-ului, chestor - domnul Albu Gheorghe.

Și, din partea P.N.L.-ului, domnul vicepreședinte Andrei Ioan Chiliman și chestor - Titu Nicolae Ghiorghiof.

Din partea P.U.N.R.-ului: secretar - domnul Vasile Miclăuș.

Din partea U.D.M.R.-ului: secretar - domnul deputat Konya Hamar Alexandru.

Invit delegații pentru comisia de numărare, după ce se face votarea cu bile.

Poftiți, domnule secretar Vida Simiti - din cei vechi, deocamdată.

Începeți și strigați apelul.

Votul se face cu bile: votul obișnuit, bila albă în urna albă, bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru această listă care v-a fost citită. Invers, înseamnă vot contra.

Domnii chestori să vină să împartă bilele.

Poftiți.

Domnii chestori!

Dacă nu, din cei vechi, care au rămas în funcțiune.

Domnul Barde, există? Poftiți, domnul Barde, și cine mai este, din chestorii vechi? Domnul Albu.

 
 

Domnul Ioan Vida Simiti:

Domnule președinte,

Să vedem cum se descurcă domnul Albu, pentru că-i pentru prima dată la împărțit de bile. Dar, este chestor vechi...

Domnule președinte,

Pot să încep? Da.

Achimescu Victor Ștefanprezent
Aferăriței Constantinabsent
Afrăsinei Vioricaprezentă
Albu Alexandruprezent
Albu Gheorgheprezent
Alecu Aurelian Paulabsent
Ana Gheorghe (Dâmbovița)prezent
Ana Gheorghe (Hunedoara)prezent
Andrei Gheorgheprezent
Andronescu Ecaterinaabsentă
Antal Istvánprezent
Antonescu George Crin Laurențiuabsent
Antonescu Niculae Napoleonabsent
Argeșanu Valentinprezent
Arghezi Mitzura Domnicaprezentă
Ariton Gheorgheabsent
Asztalos Ferencprezent
Avramescu Constantin Gheorgheprezent
Baban Ștefanprezent
Babiaș Iohan Peterprezent
Babiuc Victorabsent
Baciu Mihaiabsent
Badea Alexandru Ioanprezent
Bara Radu Liviuprezent
Bárányi Franciscabsent
Barbaresso Emanoil Danprezent
Barbăroșie Victorabsent
Barde Tănaseprezent
Bartoș Danielaabsentă
Băbălău Constantinprezent
Bălan Marilenaabsentă
Bălăeț Dumitruprezent
Băsescu Traianabsent
Becsek Garda Dezideriu Colomanprezent
Bejinariu Petruabsent
Berceanu Radu Mirceaabsent
Berci Vasileprezent
Berciu Ionabsent
Biriș Anamaria Mihaelaprezentă
Birtalan Ákosprezent
Bivolaru Gabrielabsent
Bivolaru Ioanabsent
Boda Iosifprezent
Böndi Gyöngyikeprezentă
Boștinaru Victorprezent
Bot Octavianabsent
Botescu Ionprezent
Bran Vasileprezent
Brezniceanu Alexandruprezent
Bud Nicolaeabsent
Buga Floreaabsent
Bujor Liviuprezent
Burlacu Viorelprezent
Buruiană Aprodu Danielaprezentă
Buzatu Dumitruprezent
Calimente Mihăițăprezent
Cazacu Vasile Mirceaprezent
Cazan Gheorghe Romeo Leonardprezent
Cândea Vasileprezent
Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolaeprezent
Chichișan Mironprezent
Chiliman Andrei Ioanprezent
Chiriac Mihaiprezent
Ciontu Corneliuprezent
Ciumara Mirceaprezent
Cîrstoiu Ionprezent
Cojocaru Radu Spiridonprezent
Constantinescu Danprezent
Corâci Ioan Cezarabsent
Corniță Ionprezent
Cosma Liviu Ovidiuabsent
Coșea Dumitru Gheorghe Mirceaabsent
Cotrutz Constantin Eremiaabsent
Cristea Gheorgheprezent
Cristea Marinprezent
Cunescu Sergiuprezent
Dan Marțianprezent
Dan Matei Agathonprezent
Darie Simionprezent
Dărămuș Nicolae Octavianprezent
Dănilă Vasileprezent
Decuseară Jeanprezent
Dejeu Gavrilprezent
Diaconescu Ionprezent
Dimitriu Sorin Petreprezent
Dîrstaru Dorinprezent
Dobre Traianprezent
Dobrescu Smarandaprezentă
Dorian Dorelprezent
Dorin Mihaiprezent
Dragoș Iuliu Liviuabsent
Dragu Georgeprezent
Drăgănescu Ovidiu Virgilprezent
Drecin Mihai Dorinprezent
Drumen Constantinabsent
Dugulescu Petruabsent
Dumitrașcu Laurențiuabsent
Dumitrean Bazilprezent
Dumitrescu Paul Adrianprezent
Dumitriu (Hunea) Carmenprezentă
Duțu Ionprezent
Elek Barna Mateiabsent
Enache Marianprezent
Enescu Ionprezent
Fenoghen Sevastianabsent
Filipescu Ileanaabsentă
Furo Iuliu Ioanprezent
Galic Lia Andreiaprezentă
Gaspar Acsinteprezent
Gavra Ioanprezent
Gavrilaș Teodorabsent
Gazi Gherasimprezent
Georgescu Florinabsent
Gheciu Radu Sever Cristianprezent
Gheorghe Valeriuprezent
Gheorghiof Titu Nicolaeprezent
Gheorghiu Adrianprezent
Gheorghiu Mihaiprezent
Gherasim Ion Andreiprezent
Ghibernea Danabsent
Ghidău Raduprezent
Ghiga Vasileprezent
Giurescu Ionprezent
Glăvan Ștefanprezent
Godja Petruabsent
Grădinaru Nicolaeprezent
Grigoraș Neculaiprezent
Grigoriu Mihaiprezent
Groza Nicolaeprezent
Gvozdenovici Slavomirprezent
Hașotti Puiuprezent
Hilote Eugen Gheorgheprezent
Hlinschi Mihaiprezent
Honcescu Ionprezent
Hrebenciuc Viorelprezent
Iacob Elenaabsentă
Ianculescu Marianprezent
Ifrim Dumitruprezent
Igna Ioanprezent
Ignat Ștefanprezent
Iliescu Valentin Adrianabsent
Ionescu Alexandruprezent
Ionescu Antonabsent
Ionescu Bogdanprezent
Ionescu Constantinabsent
Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantinprezent
Ionescu Gheorgheprezent
Ionescu Marinaabsentă
Ionescu Nicolaeprezent
Ioniță Mihail Gabrielprezent
Ioniță Nicuprezent
Iorga Leonida Lariprezentă
Iorgulescu Adrianabsent
Irimescu Haralambieprezent
Ivănescu Paula Mariaprezentă
Jurcă Teodorprezent
Kakasi Alexandruprezent
Kelemen Atila Bela Ladislauprezent
Kerekes Károlyprezent
Kónya Hamar Alexandruprezent
Kovacs Carol Emilprezent
Kovács Csaba Tiberiuprezent
Lazia Ionprezent
Lădariu Lazărprezent
Lăpușan Alexandruprezent
Leonăchescu Nicolaeprezent
Lepșa Sorin Victorprezent
Lixăndroiu Viorelprezent
Lupu Vasileprezent
Macarie Sergiuprezent
Manole Odiseiprezent
Manolescu Oanaabsentă
Marin Gheorgheabsent
Marineci Ionelprezent
Marinescu Ioan Sorinprezent
Márton Árpád Franciscprezent
Matei Lucian Ionprezent
Matei Vasileabsent
Mátis Eugenprezent
Mazăre Radu Ștefanabsent
Mândroviceanu Vasileprezent
Mânea Raduprezent
Mera Alexandru Liviuprezent
Meșca Severabsent
Miclăuș Vasileprezent
Micle Ulpiu Radu Sabinprezent
Mihăilescu Petru Șerbanprezent
Mihu Victor Traianprezent
Miloș Aurelprezent
Mitrea Miron Tudorprezent
Mogoș Ionabsent
Moiceanu Constantinprezent
Moldovan Petreprezent
Moldoveanu Eugeniaprezentă
Morariu Teodor Gheorgheprezent
Moroianu Geaman Adrian Tudorprezent
Moucha Romulus Ionabsent
Munteanu Ionprezent
Mureșan Ioanabsent
Muscă Monica Octaviaabsentă
Nagy Ștefanprezent
Naidin Petreprezent
Nanu Romeoprezent
Năstase Adrianprezent
Neacșu Ilieprezent
Neagu Romulusabsent
Neagu Victorprezent
Negoiță Gheorghe Liviuprezent
Negrău Mirceaprezent
Nica Danprezent
Nică Mihailprezent
Nichita Dan Gabrielprezent
Nicolae Jianuprezent
Nicolaiciuc Vichentieprezent
Nicolescu Mihaiprezent
Nicolicea Eugenprezent
Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolaeprezent
Nistor Vasileabsent
Noica Nicolaeabsent
Oană Gheorgheabsent
Oltean Ioanprezent
Onaca Dorel Constantinprezent
Opriș Constantin Remusprezent
Osman Fedbiabsent
Palade Danprezent
Pambuccian Varujanprezent
Paneș Iosifprezent
Panteliuc Vasileprezent
Pantiș Sorinabsent
Papuc Aurel Constantinprezent
Partal Petreprezent
Pașcu Ioan Mirceaprezent
Pavel Vasileprezent
Pavelescu Claudiu Costelprezent
Păcurariu Iuliuabsent
Păunescu Costelprezent
Pârgaru Ionprezent
Pâslaru Dumitruprezent
Pecsi Franciscprezent
Pereș Alexandruprezent
Petrescu Ovidiu Cameliuprezent
Petrescu Silviuprezent
Petrescu Virgilprezent
Petreu Liviuabsent
Petrovici Silviaabsentă
Pintea Ioanabsent
Pițigoi Barbuprezent
Pop Ifteneprezent
Pop Leon Petruprezent
Pop Viorelabsent
Popa Aron Ioanprezent
Popa Danielaprezentă
Popa Ioan Mihaiabsent
Popa Nicolaeabsent
Popa Virgilprezent
Popescu Bejat Ștefan Marianprezent
Popescu Dumitruprezent
Popescu Emil Teodorprezent
Popescu Ioan Danabsent
Popescu Irineuprezent
Popescu Tăriceanu Călin Constantin Antonprezent
Priceputu Laurențiuprezent
Protopopescu Cornelprezent
Putin Emil Livius Nicolaeprezent
Puwak Hildegard Carolaprezentă
Radu Alexandru Dumitruprezent
Radu Elena Cornelia Gabrielaprezentă
Ráduly Róbert Kálmánprezent
Raica Florica Rădițaprezentă
Raicu Romulusprezent
Rákoczi Ludovicprezent
Rațiu Ionprezent
Rădulescu Cristianprezent
Rădulescu-Zoner Constantin Șerbanprezent
Rânja Traian Neculaieprezent
Remeș Decebal Traianabsent
Rizescu Sergiu Georgeprezent
Roman Ioanprezent
Roșca Ioanprezent
Ruse Corneliu Constantinprezent
Sabău Traianprezent
Sandu Alecuprezent
Sandu Dumitruabsent
Sandu Ion Florentinprezent
Sassu Alexandruprezent
Săndulescu Aureliu Emilprezent
Sârbu Marianprezent
Secară Gheorgheprezent
Serac Florianabsent
Severin Adrianabsent
Simedru Dan Coriolanprezent
Simion Floreaprezent
Sirețeanu Mihailprezent
Sonea Ioanprezent
Spătaru Liviuprezent
Spiridon Didiprezent
Stan Vasileprezent
Stanca Teodorprezent
Stanciu Anghelprezent
Stancov George Iulianprezent
Stănescu Alexandru Octaviprezent
Stănescu Mihai Sorinprezent
Stoica Valeria Marianaprezentă
Stoica Valeriuabsent
Sturza Popovici Cornelabsent
Székely Ervin Zoltánprezent
Szilágyi Zsoltprezent
Șaganai Nusfetprezent
Șerban Georgeprezent
Ștefănoiu Lucaabsent
Șteolea Petruabsent
Tabără Valeriuprezent
Tamás Sándorprezent
Tarna Gheorgheprezent
Tăvală Tănase Pavelprezent
Teculescu Constantinprezent
Tokay Gheorgheprezent
Trifu Romeo Mariusabsent
Tudor Marcuprezent
Tudose Nicolae Florinprezent
Țepelea Gabrielprezent
Țocu Iulian Costelabsent
Țurlea Petreprezent
Udrea Florianabsent
Vaida Francisc Atilaprezent
Varga Attilaprezent
Vasilescu Nicolaeabsent
Vasilescu Valentinprezent
Vataman Dorinprezent
Văsioiu Horiaabsent
Vâlceanu Gheorgheprezent
Vâlcu Mirceaprezent
Vetișanu Vasileprezent
Vida Iuliuprezent
Vida Simiti Ioanprezent
Videanu Adrieanprezent
Vilău Ioan Adrianabsent
Vintilă Dumitru Mugurelabsent
Vitcu Mihaiabsent
Vițelar Bogdanprezent
Voicu Mădălinabsent
Weber Ernest-Ottoprezent
Wittstock Eberhard-Wolfgangprezent

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mai este cineva care n-a fost strigat, n-a votat?

Atunci, membrii anunțați pentru comisia de numărare a voturilor să poftească la Sala "Barbu Catargiu", ca să numărți voturile.

 
Informare privind unele modificări în componența conducerii unor grupuri parlamentare.

Domnul deputat din partea U.D.M.R. va face o comunicare.

 

Domnul Raduly Robert Kalman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori să comunic, în plenul Camerei Deputaților, componența noii conduceri a Grupului parlamentar al U.D.M.R. Aceasta este următoarea: liderul Grupului parlamentar al U.D.M.R. este domnul deputat Kelemen Atila; viceliderii Grupului parlamentar sunt domnii deputați Pecsi Francisc și Raduly Robert și secretarul Grupului parlamentar este domnul Szilagyi Zsolt.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt modificări din grupuri, care vor să le anunțe.

Poftiți, domnule deputat.

Un moment: și vă rugăm nu părăsiți sala, că peste câteva minute se anunță rezultatul numărării voturilor, ținem o scurtă ședință a Biroului permanent și vă anunțăm programul de mâine, pe care trebuie să-l aprobați. Deci, vă rugăm rămâneți pe loc.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Titu Nicolae Ghiorghiof:

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților vă face cunoscut, ca lider al Grupului parlamentar în sesiunea septembrie-decembrie 1999, va fi domnul deputat Sorin Stănescu, iar vicelideri, domnul deputat Liviu Bujor și domnul deputat Jean Decuseară.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Mai este cineva ca să anunțe?

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Deci, la Grupul parlamentar al P.U.N.R. au survenit modificări în structură: lider am rămas eu, în continuare; vicelideri sunt domnul deputat Secară Gheorghe și domnul deputat Mircea Vâlcu, iar secretar este domnul deputat Raicu Romulus.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mai sunt de anunțat modificări în grupurile parlamentare?

De la Grupul parlamentar al P.D., vă rog.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Partidul Democrat are un birou alcătuit din 3 persoane, și - a modificat alcătuirea astăzi, și liderul Grupului parlamentar sunt eu, Bogdan Niculescu-Duvăz; vicelider este domnul Cristian Rădulescu și secretar este domnul Alexandru Brezniceanu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Alte anunțuri? Nu mai sunt.

Vă rugăm, așteptați circa 10 minute, până vine rezultatul votului.

 
  După pauză

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rugăm să fiți atenți.

Domnul deputat Grigoriu anunță rezultatul votului.

 
 

Domnul Mihai Grigoriu:

"Proces-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, septembrie 1999.

Procedându-se la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați, prin vot secret cu bile asupra listei candidaților pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, s-au constatat următoarele:
- Numărul total al deputaților:343, asta se știa.
- Numărul deputaților prezenți:259.
- Numărul total de voturi exprimate:259.
- Voturi nule:0.
- Voturi valabil exprimate:259.
- Voturi pentru listă:229.
- Voturi contra listei:30.

Potrivit art. 23 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, lista candidaților propuși pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor se aprobă în primul tur de scrutin, cu votul majorității deputaților.

Ca urmare a faptului că din totalul de 343 deputați au votat pentru listă 229, ceea ce reprezintă majoritatea cerută de regulament, sunt declarați aleși pe funcții în Biroul permanent al Camerei Deputaților, după cum urmează:

Vicepreședinți:

 • Vasile Lupu, Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D. Civic Ecologist;
 • Adrian Năstase, Grupul parlamentar al P.D.S.R.;
 • Acsinte Gaspar, Grupul parlamentar al P.D.S.R.;
 • Andrei Ioan Chiliman, Grupul parlamentar al P.N.L.;

Secretari:

 • Ioan Vida Simiti, Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D. Civic Ecologist;
 • Miron Tudor Mitrea, Grupul parlamentar al P.D.S.R.;
 • Konya Hamar Alexandru, Grupul parlamentar al U.D.M.R.;
 • Vasile Miclăuș, Grupul parlamentar al P.U.N.R.;

Chestori:

 • Tănase Barde, Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D. Civic Ecologist;
 • Alexandru Lăpușan, Grupul parlamentar al P.D.S.R.;
 • Titu Nicolae Ghiorghiof, Grupul parlamentar al P.N.L.;
 • Gheorghe Albu, Grupul parlamentar al U.S.D.-P.D.

Încheiat astăzi, 1 septembrie 1999.", au iscălit membrii Comisiei de numărare a voturilor.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Rog noul Birou astfel ales să poftească acum, imediat, la sala "Barbu Catargiu", pentru a stabili programul de mâine.

Poftiți acum.

 
 
Pauză
 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Biroul permanent a convenit următoarele. Mâine, lucru în comisii. Se reia, de luni, lucrul în plen, conform programului dinainte, obișnuit: luni, de la ora 14, în grupuri parlamentare, de la 16 în plen, marți în plen, miercuri lucru în comisii, joi plen, conform vechiului program.

Ordinea de zi, dumneavoastră ați primit ceva, o ordine de zi, deci, oarecum, lucrările erau în vedere dacă am fi lucrat și mâine în plen, dar o ordine de zi exactă o veți găsi la casete, în zilele acestea sau, în tot cazul, cel mai târziu luni, ordinea de zi exactă.

Atunci, declar ședința închisă, pentru că văd că alții nu mai sosesc.

Ședința s-a încheiat la ora 19:06.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro