Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-07-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999

5. Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.

Domnul Petre Roman:

................................................

Primul punct. Din păcate, din aceste texte lipsește textul inițial. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit ordinii de zi care ne-a fost difuzată, urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.96 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, punctul 4.

Domnul Petre Roman:

A, de acord, n-am nimic împotrivă. La mine nu erau în ordinea aceasta. Domnul deputat face o observație corectă și anume că pe ordinea de zi figura întâi reglementarea regimului silvic. Vă rog să mă scuzați! La mine nu erau în ordinea aceasta.

Deci, suntem la acest proiect de lege, nu la acela.

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

... la regimul silvic.

Domnul Petre Roman:

Da, vă rog. La regimul silvic, da.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule președinte,

Stimate colege și

Stimați colegi,

Modul în care sunt alcătuite documentele care ne-au fost prezentate este un mod deficitar în cel mai bun caz.

În mod obligatoriu, așa am avut obiceiul ca să avem textul fiecărei Camere și textul Comisiei de mediere, iar ca procedură se propune întâi textul Comisiei de mediere, textul ultimei Camere și textul primei Camere. Aceasta a fost cutuma. Or, noi, pe toate aceste documente avem trecut textul Comisiei de mediere care a fost acceptat de una din Camere, care poate să nu fie identic cu textul inițial al Camerei respective.

Deci, rugămintea este ca, începând de acuma, să se procedeze în felul următor și aceasta a fost cutuma: text – Comisie de mediere, textul ultimei Camere și textul primei Camere în ordine, iar dacă nici unul dintre acestea nu obține majoritate, cutuma a fost să fie trimis la comisiile reunite și să ne dea un alt text, pentru că așa cum este redactat acuma, este introdus peste tot, la textul Camerei, textul Comisiei de mediere care poate fi un text intermediar și care nu a fost acceptat de cealaltă Cameră. Prin urmare, ca să fiu concret, repet, așa este și în Constituție, de altfel: text-mediere, primul supus la vot, textul ultimei Camerei – textul primei Camere.

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Roman:

Da. Mă rog, în cazul acesta, textul Comisiei de mediere este în același timp egal cu textul unei Camere. Deci, avem la pct.1 varianta propus㠖 întâmplător, aici, așa stau lucrurile, varianta propusă de Comisia de mediere și adoptată de una din Camere, respectiv de Senat. Vă rog să observați deosebirea dintre cele două texte ale Senatului și respectiv Camerei Deputaților. Doriți să interveniți? Vă rog.

Domnul Marcian David Bleahu:

Domnule președinte,

Onorați parlamentari,

În Comisia de mediere a fost acceptată integral formula Senatului, dar îmi permit să vă atrag atenția că este o intervenție pur formală, pentru că în toate articolele în divergență a fost înlocuit "inspectoratul silvic teritorial", cum era în formula Camerei, cu "structurile teritoriale ale autorității centrale care răspunde de silvicultură". De ce? Pentru că nu se știe dacă în viitor nu se schimbă iarăși termenul acesta de "inspectorat", cum s-a schimbat acum câțiva ani, așa că lasă liber, indiferent cum va fi numele. Este singura modificare pe care Camera a acceptat-o și este textul Senatului, aprobat de Comisia de mediere.

Domnul Petre Roman:

Deci, ideea este că deosebirea... Doriți să luați cuvântul? Da.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc domnule președinte. Deosebirea nu este numai de denumire, ci deosebirea este de fond. În Ordonanța privind regimul silvic care a trecut, de altfel, prin ambele Camere, ministerul a propus și Camerele au luat în dezbatere și au completat propunerea constituirii unei instituții care să asigure respectarea regimului silvic, indiferent de proprietate. Instituția la care ne referim și care este cuprinsă foarte clar în textul legii, să spunem, este imperios necesară în condițiile retrocedării terenurilor, pentru că nu vreau să mai revin la ce s-a spus de foarte multe ori referitor la această problemă.

Deci, inspecția silvică este fundamentală în asigurarea regimului silvic și dacă vom merge pe o formulare generală, așa cum se propune, de maniera autorității subordonate care vor fi, cum vor fi, cum vor arăta, câte... ș.a.m.d. lucrurile pot să devină foarte complicate.

Deci, este absolut corect ca inspectoratul silvic, care asigură inspecția silvică și asigură regimul silvic și tot ce ține de acest regim silvic, să rămână precizat foarte clar și cu atribuții și cu componența pe care a avut-o în textul de lege.

Mulțumesc.

Domnul Petre Roman:

Stimați colegi,

Cred că lucrurile sunt limpezi și deosebirea dintre cele două propuneri este clară, între nominalizarea lor, adică "inspectoratele silvice teritoriale" și formula mai generală "structuri teritoriale". Aceasta apare în mai multe texte la pct.1, la pct.2, la pct.3 și la pct.4. Practic, ceea ce votăm acum se reia în toate cele 4 puncte supuse în discuție.

Deci, vă supun votului varianta propusă de Comisia de mediere și adoptată de Senat, fiindcă așa este firesc să o fac.

Cine este pentru varianta propusă de Comisia de mediere și adoptată de Senat? Vă rog pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Cu o mare majoritate se adoptă varianta Camerei Deputaților.

Țin să vă atrag atenția că exact aceeași deosebire este și la punctele următoare. Pentru conformitate va trebui să dăm votul, dar, repet, este exact același lucru.

Deci, la pct.2 aceeași deosebire.

Cine este pentru varianta Senatului și respectiv pentru varianta Camerei Deputaților? Pentru Senat, pentru Comisia de mediere? Din nou, un număr mic de voturi.

Împotrivă? O largă majoritate.

În consecință, cred că este normal să considerăm că peste tot s-a introdus termenul "inspectorate silvice teritoriale". Nu există nici o deosebire. În felul acesta am epuizat și acest punct.

La ultimul punct este o mică deosebire: "Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile" și respectiv "în termen de 60 de zile". Sigur că vă propun să fim de acord cu varianta de la Senat, adică "în termen de 60 de zile".

Cine este pentru? Da, cu o largă majoritate s-a adoptat.

Deci, am epuizat întregul pachet referitor la Legea regimului silvic.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Sunt obligat să iau cuvântul, pentru că facem o mare eroare. Inspectoratele silvice teritoriale nu sunt persoane juridice și cu aceasta am spus totul.

Vă mulțumesc. (Vociferări în dreapta sălii.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:59
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro