Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-07-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999

4. Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Domnul Petre Roman:

................................................

Trecem la textele rămase în divergență. Tocmai acum am ajuns la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului. Aceste texte se referă la Cap.F, începe cu Cap.F – Agricultur㠖 unde la Senat au fost eliminate punctele 2 și 8. Dacă din partea comisiilor dorește să prezinte cineva... Deci, la Senat, pct.f.2., respectiv "organizarea și funcționarea cooperației rurale", considerându-se că e de domeniul legii organice, și pct.8 "înființarea Agenției domeniilor statului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii", din același motiv, cele două puncte au fost eliminate. La Senat am spus. O să le supun votului.

Vă supun votului mai întâi eliminarea de la pct.f.2., respectiv "organizarea și funcționarea cooperației rurale".

Cine este pentru eliminare? Domnule ministru, păi ce faceți aici? Suntem în vot. Dacă interveniți în vot ce ne facem?

Deci, încă odată. Cine este pentru eliminare?

Este vorba de votul asupra eliminării pct.cu privire la organizarea și funcțioanarea cooperației rurale din proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului.

Încă odată. Cine este pentru eliminare? Vă rog să ridicați mâna, ca toți cei care ați ridicat mâna, încă odată să numărăm. Pentru eliminare? 30 pe partea asta, (dreapta sălii) 130 pe partea asta, (stânga sălii) deci 161 pentru eliminare. Vă mulțumesc.

Împotriva eliminării? Vă rog să numărați. Sau pentru textul Camerei. Vă rog să nu votați și așa și așa că n-are nici-un haz. Vă rog să numărați. 52 și cu 49 egal 101. Deci a trecut eliminarea. (Rumoare)

Păi, vă rog foarte mult! Eu am aici cei doi secretari care au numărat. Nu, vă rog să nu contestați votul. Au numărat domnii secretari. Eu nu pot să procedez altfel. (Din sală se cere numărul de abțineri.)

A! Abțineri. O abținere a fost.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte, vă rog să puneți la vot și abținerile! În primul rând, nu s-a explicat clar dacă votăm pentru textul Senatului sau al Camerei, lumea n-a înțeles! Și, în al doilea rând, votați până la capăt abținerile!

Domnul Petre Roman:

Domnule deputat, cred că nu e nevoie să mai dați explicații suplimentare!

Deputați din Grupul parlamentar al PUNR:

Reluăm votul!

Domnul Petre Roman:

Acesta e rezultatul în ce privește organizarea și funcționarea cooperației rurale! Nu am motive să contest votul, este ceea ce au numărat domnii secretari!

Poftiți.

Domnul Ioan Avram Mureșan:

Domnule președinte,

A fost evident faptul că textul Camerei a întrunit mai multe voturi, așa încât, în numele Grupului parlamentar al PNȚCD, vă rugăm să refaceți acest vot, pentru că numărarea a fost absolut defectuoasă!

Domnul Petre Roman:

Nu e corect ceea ce faceți, domnule deputat! (Vociferări, proteste.) Nu este corect, însă, pentru bunul mers al lucrărilor, o să reiau votul! Dar vă atrag atenția că nu este corect cum procedați! Fiindcă dacă ieșea bine, probabil că erați foarte mulțumit! De aici rezultă părtinirea! Datorită acestei contestări, o să reiau votul!

(Domnul deputat Gabriel Țepelea solicită să i se acorde cuvântul.)

Domnule deputat, vă rog, nu mai e cazul!

Cine este pentru eliminare, respectiv, varianta Senatului? Numărați și de o parte și de alta! Numărați ca lumea, domnule Simiti! Uitați, acolo, grupul! Aici sunt foarte multe voturi! Bine, 61 și cu 19, sunt 80 de voturi pentru.

Împotrivă, vă rog? Deci, varianta Senatului..., Camerei.

Domnul Nicolae Popa (din sală):

Domnule președinte, nu suciți explicațiile! Nu umblați cu...!

Domnul Petre Roman:

Da, aici sunt mai multe! Numărați, vă rog, ca să fie clar! Deci, 145 de voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? 5 abțineri.

A fost adoptată varianta Camerei Deputaților.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Vă rog să adunați, să vedem dacă e cvorum de ședință!

Domnul Petre Roman:

Păi, vedem cvorumul acum, adunându-le pe toate! 80 plus 154 plus 5 fac 239. Nu avem cvorum! (Vociferări, proteste.) Sunt 239 de voturi exprimate, cvorumul necesar fiind de 244.

Voci din sală:

Apel nominal!

Domnul Petre Roman:

Va trebui să facem din nou apel la prezență!

Voci din sală:

Apel nominal!

Domnul Petre Roman:

Poftim!

Domnul Gabriel Mihail Ioniță:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Aș vrea să fac o intervenție procedurală. Eu consider că ce s-a întâmplat la pct. 2 de pe ordinea de zi a ședinței comune a celor două Camere nu este normal! Conform legilor acestei țări, la o scrisoare a președintelui trebuie răspuns într-un fel, cu da sau nu. Deci, părerea mea este că scoaterea pur și simplu, "decăderea" de pe ordinea de zi, cum a spus domnul președinte Roman, nu poate să fie un răspuns la o scrisoare a președintelui țării.

Eu fac următoarea propunere concretă, pentru că, într-adevăr, am tendința să-i dau dreptate domnului președinte Roman, atâta timp cât Guvernul va avea abilitarea să emită ordonanțe, în sensul în care președintele cere prin scrisoare. Totuși, să adoptăm o hotărâre prin care să ne dăm acordul de principiu pentru trecerea trupelor și, eventual, să spunem că se va aproba acest lucru printr-o ordonanță de urgență. Sau, dacă dumneavoastră considerați, să supunem la vot hotărârea respectivă, care a fost aprobată de cele două Comisii pentru apărare, reunite ieri în ședință comună.

Domnul Petre Roman:

Domnule deputat, am să vă explic de ce nu am procedat așa. Eu cred că, dacă am fi mers pe această idee, însemna să dăm răspunsul "nu" solicitării președintelui ceea ce s-ar fi consemnat ca și cum Parlamentul ar fi fost împotriva solicitării domnului președinte, ceea ce ar fi fost, în cel mai bun caz, inelegant.

Cred că nu era corect să apară în stenogramele lucrării Parlamentului că Parlamentul României l-a refuzat pe domnul președinte, mai ales într-o materie în care lucrurile au găsit soluția. Drept care, am propus soluția care cred eu că este mai potrivită: decăderea din ordinea de zi. Și în momentul când am solicitat acest lucru n-a fost nici o singură obiecție!

În consecință, cred că ceea ce vom face noi va fi să transmitem printr-o scrisoare domnului președinte ceea ce a adoptat Parlamentul, adică, poziția că solicitarea dumnealui își găsește rezolvarea în proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului. Acesta este motivul pentru care am făcut-o. Eu vă mulțumesc oricum pentru intervenție.

Domnul senator Oliviu Gherman. Poftiți, vă rog.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule președinte,

Stimați, colegi,

Am o foarte mare rugăminte. Punctul de vedere care a fost exprimat de domnul președinte Roman a fost extrem de clar. Din păcate, fiind o zi de sesiune extraordinară, există o vânzoleală enormă în sală, în care nimeni nu mai știe ce votează! În preajma mea, foarte mulți mă întrebau: Ce votăm?

Deci, am o rugăminte, să solicitați să ne așezăm și să se spună clar ce votăm, mai ales că a fost un vot nevalabil, datorită lipsei cvorumului. Credeți-mă, datorită acestei vânzoleli, nimeni nu mai știe ce facem, și nu din vina dumneavoastră, ci din vina noastră.

Domnul Petre Roman:

Aveți dreptate, de acord.

Stimați colegi,

Cred că în acest moment cvorumul este reunit, vom preceda la vot. Am să vă rog numai, pe fiecare, să luați loc, fără a mai face intervenții în sală. Domnule deputat Grigoriu, fiți amabil, luați loc! Domnule ministru și deputat, o să propun măsurile cele mai severe! Cele mai severe măsuri voi propune! (Râsete.)

O să reluăm votul, stimați colegi. Este vorba de propunerea de eliminare, făcută la Senat, cu privire la posibilitatea de a emite ordonanță asupra organizării și funcționării cooperației rurale.

Cine este pentru varianta Senatului, adică, eliminarea? Vă rog să vă exprimați prin vot! Numărați! Sunt 90 de voturi pentru.

Cine este împotriva eliminării? Vă rog să numărați începând de aici, de la majoritate, domnule secretar!

Voci din sală:

Precizați că este textul Camerei!

Domnul Petre Roman:

126 voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? 5 abțineri.

Voci din sală:

Nu avem cvorum!

Domnul Petre Roman:

221, iarăși nu este cvorumul!

Domnul ministru Mureșan s-a hotărât să ia locul întregului prezidiu și să conducă dumnealui această ședință! Eu îi dau locul, dacă e regulamentar! Nu se poate așa, domnule ministru!

Vom face apel nominal, nu avem încotro! Rog pe cei doi secretari să facă apel nominal, aceasta este cerința domnului ministru Ioan Mureșan.

Domnul Ioan Gavra:

O chestiune de procedură, ca să nu pierdem timpul!

Domnul Petre Roman:

Nu mai are nici un rost! Facem apelul nominal!

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Dacă tot facem apel nominal, aș propune, pentru a nu pierde timpul, să votăm prin apel nominal acest punct.

Domnul Ioan Avram Mureșan:

Foarte bine!

Domnul Petre Roman:

Apelul nominal permite inclusiv reluarea acestui vot! Deci, dumnealui propune vot nominal.

Cine este de acord cu votul nominal? Vă rog! Este o largă majoritate. Mulțumesc.

Poftiți, vă rog! Cine începe?

Voci din sală:

Explicați mai întâi semnificația votului, domnule președinte!

Domnul Petre Roman:

Este corect! Vă propun ca votul "pentru"să fie pentru eliminare, fiindcă se votează întâi eliminarea, așa cum e corect. Deci, cei care vor zice "pentru", vor vota pentru eliminare. Cei care vor fi "contra", vor fi împotriva eliminării, pentru varianta Camerei.

Deci, "pentru" este varianta Senatului, eliminare; "contra" e varianta Camerei Deputaților, menținerea. E clar, da?

Vă rog, începeți, domnule Simiti

Domnul Ioan Vida Simiti:

Mulțumesc.

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

contra

Afrăsinei Viorica

contra

Albu Alexandru

contra

Albu Gheorghe

pentru

Alecu Aurelian Paul

contra

Ana Gheorghe (DB)

absent

Ana Gheorghe (HD)

contra

Andrei Gheorghe

contra

Andronescu Ecaterina

contra

Antal István

contra

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

contra

Argeșanu Valentin

absent

Arghezi Mitzura Domnica

absentă

Ariton Gheorghe

absent

Asztalos Ferenc

contra

Avramescu Constantin Gheorghe

contra

Baban Ștefan

contra

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

pentru

Badea Alexandru Ioan

contra

Bara Radu Liviu

contra

Bárányi Francisc

contra

Barbaresso Emanoil Dan

contra

Barbăroșie Victor

contra

Barde Tănase

contra

Bartoș Daniela

contra

Băbălău Constantin

contra

Bălan Marilena

contra

Bălăeț Dumitru

contra

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

contra

Bejinariu Petru

contra

Berceanu Radu Mircea

absent

Berci Vasile

contra

Berciu Ion

contra

Biriș Anamaria Mihaela

contra

Birtalan Ákos

contra

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

contra

Boda Iosif

contra

Böndi Gyöngyike

contra

Boștinaru Victor

absent

Bot Octavian

pentru

Botescu Ion

contra

Bran Vasile

pentru

Brezniceanu Alexandru

pentru

Bud Nicolae

contra

Buga Florea

absent

Bujor Liviu

pentru

Burlacu Viorel

contra

Buruiană Aprodu Daniela

contra

Buzatu Dumitru

contra

Calimente Mihăiță

contra

Cazacu Vasile Mircea

contra

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

contra

Cândea Vasile

contra

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

contra

Chichișan Miron

contra

Chiliman Andrei Ioan

pentru

Chiriac Mihai

pentru

Ciontu Corneliu

contra

Ciumara Mircea

contra

Cîrstoiu Ion

pentru

Cojocaru Radu Spiridon

contra

Constantinescu Dan

contra

Corâci Ioan Cezar

pentru

Corniță Ion

contra

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Domnul Petre Roman:

Vă rog să mă iertați, domnule Simiti, încă o dată, "pentru" înseamnă pentru eliminare, adică varianta Senatului; "contra" este pentru varianta Camerei.

Domnul Ioan Vida Simiti:
Coșea Dumitru Gheorghe Mirceaabsent

Cotrutz Constantin Eremia

contra

Cristea Gheorghe

contra

Cristea Marin

contra

Cunescu Sergiu

absent

Dan Marțian

pentru

Dan Matei Agathon

contra

Darie Simion

contra

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dănilă Vasile

contra

Decuseară Jean

contra

Dejeu Gavril

contra

Diaconescu Ion

contra

Dimitriu Sorin Petre

contra

Dîrstaru Dorin

contra

Dobre Traian

absent

Dobrescu Smaranda

pentru

Dorian Dorel

contra

Dorin Mihai

contra

Dragoș Iuliu Liviu

absent

Dragu George

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

pentru

Drecin Mihai Dorin

contra

Drumen Constantin

contra

Dugulescu Petru

contra

Dumitrașcu Laurențiu

contra

Dumitrean Bazil

contra

Dumitrescu Paul Adrian

contra

Dumitriu (Hunea) Carmen

absentă

Duțu Ion

contra

Elek Barna Matei

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

contra

Fenoghen Sevastian

contra

Filipescu Ileana

pentru

Furo Iuliu Ioan

contra

Galic Lia Andreia

contra

Gaspar Acsinte

contra

Gavra Ioan

contra

Gavrilaș Teodor

pentru

Gazi Gherasim

contra

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

contra

Gheorghe Valeriu

contra

Gheorghiof Titu Nicolae

contra

Gheorghiu Adrian

contra

Gheorghiu Mihai

contra

Gherasim Ion Andrei

contra

Ghibernea Dan

absent

Ghidău Radu

absent

Ghiga Vasile

contra

Giurescu Ion

contra

Glăvan Ștefan

pentru

Godja Petru

contra

Grădinaru Nicolae

contra

Grigoraș Neculai

contra

Grigoriu Mihai

contra

Groza Nicolae

contra

Gvozdenovici Slavomir

absent

Hașotti Puiu

contra

Hilote Eugen Gheorghe

contra

Hlinschi Mihai

contra

Honcescu Ion

contra

Hrebenciuc Viorel

absent

Iacob Elena

contra

Ianculescu Marian

pentru

Ifrim Dumitru

contra

Ignat Ștefan

contra

Iliescu Valentin Adrian

contra

Ionescu Alexandru

contra

Ionescu Anton

pentru

Ionescu Bogdan

contra

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

contra

Ionescu Gheorghe

pentru

Ionescu Marina

absent

Ionescu Nicolae

contra

Ioniță Mihail Gabriel

contra

Ioniță Nicu

absent

Iorga Leonida Lari

contra

Iorgulescu Adrian

contra

Irimescu Haralambie

contra

Ivănescu Paula Maria

pentru

Jurcă Teodor

contra

Kakasi Alexandru

contra

Kelemen Atila Bela Ladislau

contra

Kerekes Károly

contra

Kónya Hamar Alexandru

contra

Kovacs Carol Emil

contra

Kovács Csaba Tiberiu

contra

Lazia Ion

pentru

Lădariu Lazăr

contra

Lăpușan Alexandru

contra

Leonăchescu Nicolae

contra

Lepșa Sorin Victor

contra

Lixăndroiu Viorel

pentru

Lupu Vasile

contra

Macarie Sergiu

contra

Manole Odisei

contra

Manolescu Oana

contra

Marin Gheorghe

contra

Marineci Ionel

contra

Marinescu Ioan Sorin

contra

Márton Árpád Francisc

pentru

Matei Lucian Ion

absent

Matei Vasile

contra

Mátis Eugen

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

pentru

Mânea Radu

contra

Mera Alexandru Liviu

pentru

Meșca Sever

absent

Miclăuș Vasile

contra

Micle Ulpiu Radu Sabin

contra

Mihăilescu Petru Șerban

contra

Mihu Victor Traian

contra

Miloș Aurel

pentru

Mitrea Miron Tudor

contra

Mogoș Ion

contra

Moiceanu Constantin

contra

Moldovan Petre

contra

Moldoveanu Eugenia

contra

Morariu Teodor Gheorghe

contra

Moroianu Geaman Adrian Tudor

contra

Moucha Romulus Ion

contra

Munteanu Ion

contra

Mureșan Ioan

contra

Muscă Monica Octavia

absentă

Nagy Ștefan

contra

Naidin Petre

contra

Nanu Romeo

contra

Năstase Adrian

absent

Neacșu Ilie

contra

Neagu Romulus

absent

Neagu Victor

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

Negrău Mircea

contra

Nica Dan

contra

Nică Mihail

contra

Nichita Dan Gabriel

contra

Nicolae Jianu

contra

Nicolaiciuc Vichentie

contra

Nicolescu Mihai

contra

Nicolicea Eugen

absent

Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae

pentru

Nistor Vasile

pentru

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

contra

Oltean Ioan

pentru

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

contra

Osman Fedbi

absent

Palade Dan

contra

Pambuccian Varujan

contra

Paneș Iosif

contra

Panteliuc Vasile

contra

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

contra

Partal Petre

pentru

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavel Vasile

contra

Pavelescu Claudiu Costel

contra

Păcurariu Iuliu

pentru

Păunescu Costel

contra

Pârgaru Ion

contra

Pâslaru Dumitru

contra

Pecsi Francisc

pentru

Pereș Alexandru

pentru

Petrescu Ovidiu Cameliu

contra

Petrescu Silviu

contra

Petrescu Virgil

contra

Petreu Liviu

absent

Petrovici Silvia

contra

Pintea Ioan

contra

Pițigoi Barbu

contra

Pop Iftene

contra

Pop Leon Petru

contra

Pop Viorel

contra

Popa Aron Ioan

absent

Popa Daniela

contra

Popa Ioan Mihai

contra

Popa Nicolae

contra

Popa Virgil

contra

Popescu Bejat Ștefan Marian

pentru

Popescu Dumitru

contra

Popescu Emil Teodor

contra

Popescu Ioan Dan

contra

Popescu Irineu

contra

Popescu Tăriceanu Călin Constantin

contra

Priceputu Laurențiu

contra

Protopopescu Cornel

contra

Putin Emil Livius Nicolae

contra

Puwak Hildegard Carola

contra

Radu Alexandru Dumitru

pentru

Radu Elena Cornelia Gabriela

contra

Ráduly Róbert Kálmán

pentru

Raica Florica Rădița

contra

Raicu Romulus

contra

Rákoczi Ludovic

contra

Rațiu Ion

absent

Rădulescu Cristian

pentru

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

absent

Rânja Traian Neculaie

contra

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

contra

Roman Ioan

contra

Roșca Ioan

absent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sabău Traian

contra

Sandu Alecu

pentru

Sandu Dumitru

absent

Sandu Ion Florentin

contra

Sassu Alexandru

pentru

Săndulescu Aureliu Emil

absent

Sârbu Marian

contra

Secară Gheorghe

contra

Serac Florian

absent

Severin Adrian

contra

Simedru Dan Coriolan

pentru

Simion Florea

contra

Sirețeanu Mihail

absent

Sonea Ioan

contra

Spătaru Liviu

pentru

Spiridon Didi

contra

Stan Vasile

contra

Stanca Teodor

contra

Stanciu Anghel

contra

Stancov George Iulian

contra

Stănescu Alexandru Octavi

pentru

Stănescu Mihai Sorin

pentru

Stoica Valeria Mariana

pentru

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

contra

Székely Ervin Zoltán

pentru

Szilágyi Zsolt

contra

Șaganai Nusfet

contra

Șerban George

pentru

Șincai Ovidiu

contra

Ștefănoiu Luca

absent

Șteolea Petru

contra

Tabără Valeriu

contra

Tamás Sándor

pentru

Tarna Gheorghe

pentru

Tăvală Tănase Pavel

contra

Teculescu Constantin

pentru

Tokay Gheorghe

contra

Trifu Romeo Marius

pentru

Tudor Marcu

contra

Tudose Nicolae Florin

absent

Țepelea Gabriel

contra

Țocu Iulian Costel

absent

Țurlea Petre

contra

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc Atila

contra

Varga Attila

absent

Vasilescu Nicolae

contra

Vasilescu Valentin

absent

Vataman Dorin

contra

Văsioiu Horia

pentru

Vâlceanu Gheorghe

contra

Vâlcu Mircea

contra

Vetișanu Vasile

contra

Vida Iuliu

contra

Vida Simiti Ioan

contra

Videanu Adriean

pentru

Vilău Ioan Adrian

contra

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

pentru

Vițelar Bogdan

absent

Voicu Mădălin

pentru

Weber Ernest-Otto

contra

Wittstock Eberhard-Wolfgang

absent

Domnul Petre Roman:

Se citește lista senatorilor și se dă votul nominal, în consecință.

Domnul Dumitru Badea:

Achim George

absent

Aichimoaie Ionel

pentru

Alexandru Nicolae

pentru

Apostolache Victor

pentru

Ardelean Ioan

absent

Avarvarei Ioan

absent

Avram Gheorghe

absent

Badea Dumitru

pentru

Badea Nelu

contra

Bădiceanu Nistor

contra

Bădulescu Doru Laurian

pentru

Bălănescu Mihail

pentru

Baraș Ioan

contra

Blaga Vasile

absent

Bleahu Marcian David

contra

Blejan Constantin

pentru

Bogdan Florin

contra

Boiangiu Cornel

absent

Boilă Matei

absent

Bold Ion

pentru

Brânzan Emilian

pentru

Bucur Corneliu Ioan

pentru

Bunduc Gheorghe

contra

Burghelea Ioan

contra

Burtea Marcu

absent

Buruiană Florin

pentru

Caraman Petru

contra

Cataramă Viorel

absent

Căncescu Aristotel Adrian

pentru

Câmpean Teodor

contra

Cârciumaru Ion

contra

Cerveni Niculae

absent

Chiriacescu Sergiu

pentru

Ciurtin Costică

pentru

Cotarcea Haralambie

pentru

Cozmâncă Octav

absent

Crecan Augustin

pentru

Crețu Ioan

pentru

Csapo Iosif

contra

Dide Nicolae

absent

Dima Emil

absent

Dobrescu Răsvan

contra

Dobrescu Vasile

absent

Drăgulescu Iosif Ștefan

contra

Dumitrașcu Gheorghe

pentru

Dumitrescu Cristian Sorin

pentru

Dumitrescu Ticu Constantin

absent

Eckstein Kovacs Peter

absent

Făniță Triță

pentru

Feldman Radu Alexandru

pentru

Frunda Gyorgy

absent

Fuior Victor

absent

Gabrielescu Valentin Corneliu

contra

Gaița Doru

pentru

Gavaliugov Corneliu Dorin

pentru

Găvănescu Vicențiu

absent

Gheorghiu Costel

pentru

Gherman Oliviu

pentru

Ghițiu Paul

absent

Glodean Voicu Valentin

absent

Grama Mihail

contra

Hajdu Menyhert Gabor

absent

Hauca Teodor

absent

Huidu Dumitru

contra

Ilie Aurel Constantin

absent

Ilie Ștefan

pentru

Iliescu Ion

absent

Ion Vasile

absent

Ionescu Cazimir Benedict

pentru

Ionescu Quintus Mircea

pentru

Juravlea Petru

contra

Lăzărescu A. Dan

contra

Lorinczi Iuliu

contra

Maior Liviu

pentru

Marcu Ion

absent

Marin Dan Stelian

pentru

Marinescu Voinea Bogdan

absent

Marko Bela

pentru

Matetovici Mihai

pentru

Meleșcanu Teodor Viorel

absent

Mînzîna Ion

absent

Moisin Ioan

contra

Morțun Alexandru Ioan

abținere

Muller Constantin

absent

Nemeth Csaba

contra

Nicolaescu Sergiu

absent

Nicolai Marin

contra

Ninosu Petre

absent

Oprea Andreiu

absent

Opriș Octavian

absent

Paleologu Alexandru

contra

Pană Viorel Marian

pentru

Pașca Liviu Titus

absent

Păcuraru Paul

pentru

Pătru Nicolae

contra

Păvălașcu Gheorghe

contra

Petrescu Mihai

absent

Plătică Vidovici Ilie

absent

Pop Ioan Sabin Vasile

pentru

Pop Stelian Alexandru

absent

Popa Mircea Ioan

absent

Popa Virgil

pentru

Popescu Dan Mircea

pentru

Popescu Virgil

pentru

Popovici Alexandru

absent

Prahase Ioan Mircea

pentru

Preda Elena

absentă

Preda Florea

absent

Predescu Ion

pentru

Predilă Marin

pentru

Prisăcaru Ghiorghi

absent

Pruteanu George Mihail

contra

Puskaș Valentin Zoltan

absent

Roman Petre

pentru

Sava Constantin

pentru

Săndulescu Șerban

absent

Secrieru Dinu

pentru

Seres Denes

absent

Sersea Nicolae

pentru

Solcanu Ion

pentru

Spineanu Ulm Nicolae

contra

Stănoiu Mihaela Rodica

pentru

Szabo Karoly Ferenc

pentru

Ștefan Viorel

absent

Știreanu Octavian

absent

Tambozi Justin

contra

Tărăcilă Doru Ioan

absent

Timofte Alexandru Radu

pentru

Tocaci Emil

pentru

Tudor Corneliu Vadim

absent

Turianu Corneliu

contra

Ulici Laurențiu

absent

Ungureanu Vasile

absent

Vasile Radu

absent

Vasiliu Constantin Dan

pentru

Vasiliu Eugen

pentru

Văcaru Vasile

pentru

Văcăroiu Nicolae

pentru

Verestoy Attila

absent

Vladislav Tiberiu

pentru

Vornicu Sorin Adrian

pentru

Vosganian Varujan

pentru

Zavici Nicolae

contra

Domnul Petre Roman:

Rezultatul votului stimați colegi, 251 de voturi contra, 104 voturi pentru. Deci, Guvernul a fost abilitat să emită ordonanță în ce privește organizarea și funcționarea cooperației rurale. (Aplauze din dreapta sălii.)

Următorul punct se referă la posibilitatea de a înființa, prin ordonanță, Agenția Domeniilor Statului și a Fondului de Dezvoltare a Agriculturii. Lucrurile sunt, din punctul de vedere al votului, la fel, adică, varianta propusă de Comisia de mediere și adoptată de Senat este eliminare, în timp ce în textul Camerei Deputaților era menținerea dreptului Guvernului de a înființa această agenție.

Evident că pentru început vă propun să votăm prin vot deschis, că sper să nu mai avem discuțiile de adineaurea.

Deci, întâi propun varianta Comisiei de mediere și în același timp adoptată de Senat privind eliminarea. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru eliminare? Vă rog numărați! 73 de voturi pentru eliminare.

Împotrivă?

Din păcate, iarăși nu avem cvorum în sală. Să mai încercăm să chemăm colegii. Puteau să fie multe abțineri, dar tot erau mult prea puțini, sub cvorum. Da, vă rog domnule senaator.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu toată simpatia pe care o port domnului ministru Mureșan, v-aș ruga, domnule președinte, să-i atrageți atenția ca în timpul votului să nu dea indicații de vot. Este inacceptabil ca în momentul în care dumneavoastră supuneți ceva la vot, domnul ministru să arate cu mâna "nu", indiferent care este poziția dânsului. (Vociferări în dreapta sălii.) Credeți-mă, m-am simțit ofensat a primi indicații. A făcut acest lucru. Recunoașteți?

Domnul Petre Roman:

Domnul ministru recunoaște greșeala și își cere scuze.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte, domnul ministru este și deputat. Sau nici un deputat nu mai dă din mâini și nu mai umbl㠖 sau senator – prin sală, sau toți avem dreptul să dăm și din mână. Deci, domnul ministru a votat în calitate de deputat.

Domnul Petre Roman:

Domnule deputat, eu cred că dincolo de ce a spus chiar dânsul nu mai este nimic de comentat, nu? Da, vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ciumara:

Mulțumesc și eu.

Domnul Petre Roman:

Stimați colegi,

O să reluăm votul, am să vă rog să luați loc în bancă, pentru ca să putem stabili corect numărătoarea.

Vă rog, stimați colegi, vă rog să vă luați locurile. Luați loc vă rog!

Deci, încă o dată reluăm votul. Mai întâi voturile pentru varianta de eliminare, varianta Comisiei de mediere și a Senatului, varianta de eliminare.

Cine este pentru? 98 de voturi pentru eliminare.

Împotrivă? Vă rog. Mulțumesc.

Abțineri vă rog. 3 abțineri.

Deci, avem 180 de voturi împotrivă și 3 abțineri, ceea ce înseamnă că cvorumul este realizat, deci, Guvernul va putea da ordonanță în ce privește înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de Dezvoltare.

La punctul următor, la Legea de abilitare, aceeași Comisie de mediere și Senatul propun eliminarea dreptului de a aproba Statutul personalului silvic din același motiv și anume că ar fi în domeniul legilor organice, fiind funcționari publici. Evident, vom vota exact în același fel.

Cine este pentru eliminare? Vă rog. Numărați vă rog domnule Vida! Vă mulțumesc.

Împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Deci, 154 de voturi pentru eliminare, 94 de voturi împotriva eliminării și 12 abțineri, deci, acest text a fost eliminat.

În felul acesta am epuizat punctele în divergență la acest proiect de lege.

Domnul Iuliu Ioan Furo (din bancă):

Mai este un punct, 3.

Domnul Petre Roman:

A, mai este unul. Vă rog să mă iertați! Este adevărat mai este un punct. Acela se referă la reglementarea modului de înființare, organizare, funcționare a asociațiilor și fundațiilor. La fel, Comisia de mediere și Senatul propun eliminarea.

Cine este pentru eliminare? Vă rog. Da, este o largă majoritate, cred că este incontestabil. Deci, print-o largă majoritate, textul este eliminat.

Acum, într-adevăr, s-au epuizat toate punctele în divergență la acest proiect de lege și în felul acesta, proiectul de lege a căpătat forma definitivă.

Trecem la următorul proiect de lege. Se referă la Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii învățământului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 7:36
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro