You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-07-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând completarea contingentului KFOR al Republicii Polone în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia (Aprobarea eliminării de pe ordinea de zi).

Domnul Petre Roman:

................................................

Următoarea solicitare din partea Președintelui României se referă la trecerea unor unități poloneze în lunile iulie și august. Domnul deputat Nică.

Poftiți.

Domnul Mihail Nica:

Raport al comisiilor de apărare de la Camera Deputaților și Senat.

Comisiile pentru ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au fost sesizate spre a analiza și aviza solicitarea președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului pentru aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupă și tehnică militară, reprezentând completarea contingentului KFOR al Republicii Polone în Kosovo, în perioada 15 iulie-30 august 1999.

Membrii comisiilor, întrunite în ședință comună în ziua de 30 iunie 1999, au analizat solicitarea Președintelui, din care rezultă următoarele: Ambasada Republicii Polone la București a informat Ministerul Afacerilor Externe că în lunile iulie și august va solicita trecerea unor unități, efective, categorii de tehnică și materiale militare pe teritoriul național al României, astfel: în jurul datei de 15 iulie un dedașament de geniu cu aproximativ 140 de militari; în cursul lunilor iulie și august, un detașament suplimentar KFOR cu aproximativ 500 de militari. Pe toată durata misiunii în Kosovo, Republica Polonă va asigura completarea contingentului KFOR, schimbarea prin rotație și aprovizionarea acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, membrii comisiilor au avizat favorabil solicitarea Președintelui și au hotărât cu majoritate de voturi "pentru" ale deputaților și senatorilor prezenți, s-o supună spre dezbatere și aprobare plenului Parlamentului.

În acest scop s-a întocmit următorul proiect de hotărâre:

Îmi permiteți să dau citire proiectului?

Domnul Petre Roman:

Da. Poftiți, vă rog.

Domnul Mihail Nica:

Hotărâre privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând completarea contingentului KFOR al Republicii Polone în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia.

Având în vedere solicitarea Președintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului pentru aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând completarea contingentului KFOR al Republicii Polone în Kosovo – Republica Federală Iugoslavia, în temeiul art.117 alin.5 din Constituția României și al art.1 pct.27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă trecerea pe teritoriul României, în perioada 15 iulie-30 august 1999, a unui detașament de geniu, aproximativ 140 de militari, și a unui detașament suplimentar, aproximativ 500 de militari, cu tehnică și echipament militar pentru contingentul KFOR al Republicii Polone în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia.

Președintele României va înștiința ulterior Parlamentul despre compunerea eșaloanelor de transport, perioadele de trecere, precum și punctele de intrare și ieșire a acestora de pe teritoriul național.

Art.2. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor vor lua măsurile ce se impun pentru paza și însoțirea eșaloanelor militare străine pe timpul trecerii pe teritoriul României.

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Roman:

Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Pe articole. Titlul hotărârii.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra titlului hotărârii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotriviri? Patru împotriviri.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul a fost adoptat.

Art.1. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.1 ridică mai multe proleme asupra cărora Parlamentul trebuie să se pronunțe foarte clar.

Vă rog să observați că în preambulul hotărârii se face trimitere la art...

Domnul Petre Roman:

Să știți că se aude foarte prost. Nu știu din ce motiv.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu știu. Probabil că nu erau reglate suficient de bine microfoanele.

Domnul Petre Roman:

Acum este mai bine.

Domnul Acsinte Gaspar:

Spuneam că în preambulul proiectului de hotărâre se invocă ca temei art.117 alin.5 din Constituție. Dau citire acestui text: "Pe teritoriul României nu pot intra sau trece trupe străine decât în condițiile stabilite de lege." Este foarte clară că interpretarea textului constituțional nu poate să conducă decât la concluzia că pentru fiecare caz în parte trebuie adoptată o lege în care să fie stabilite condițiile concrete în legătură cu trecerea trupelor străine.

Modul în care ni se prezintă proiectul de hotărâre și s-a invocat drept temei art.5 alin.3 din Legea 45, Legea apărării naționale a României, și pe care de asemenea am să vi-l citesc: "Desfășurarea exercițiilor și operațiunilor armatei cu durată determinată care implică intrarea, staționarea ori trecerea unor unități militare străine pe teritoriul României, se aprobă pentru fiecare caz în parte de către Parlamentul României la solicitarea prealabilă a Președintelui României."

Vă rog să observați, domnule președinte, stimați colegi, că la alin.1 se vorbește de trecerea unui detașament de aproximativ 140 de militari. Eu nu cred că se poate trece într- un act normativ, într-o hotărâre a Parlamentului, cu expresii de felul acesta "aproximativ".

Pe de altă parte, se spune: "Președintele României va înștiința ulterior Parlamentul despre compunerea eșaloanelor de transport, perioadele de trecere, precum și punctele de intrare și ieșire a acestora de pe teritoriul național."

Deci, domnule președinte, se cere Parlamentului să dea un mandat în alb, aici, în legătură cu această tranzitare a țării. Ceea ce întreb: se poate oare printr-o hotărâre a Parlamentului să se modifice o lege? Mă refer la textul care a fost invocat de Președinție, art.5 alin.3 din Legea 45. Eu cred că, domnule președinte, un singur lucru, adică, un singur insntrument îl are la îndemână Parlamentul, care este un instrument constituțional, acela că atunci când se va pune problema ca în perioada aceasta, 15 iulie-30 august, dacă se vor adresa asemenea cereri de către Președinte, Parlamentul să fie convocat în sesiune extraordinară. Altfel, această hotărâre, vreau să vă spun că este neconstituțională.

Domnul Petre Roman:

Deci, propunerea dumneavoastră, domnule deputat, este să nu se adopte această hotărâre.

Eu aș dori să vă informez, colegii senatori au fost informați, bănuiesc că și la Camera Deputaților s-a făcut o informare în sensul acesta. La noi, la Legea de abilitare, la dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru abilitarea Guvernului de a adopta ordonanțe, a fost prezent domnul general Degeratu, șeful Statului Major General, care ne-a explicat dorința Guvernului de a avea în această lege de abilitare dreptul ca să emită o lege privind trecerea acestor trupe exact în perioada până la 1 septembrie, în condițiile în care în felul acesta se respectă Constituția, care prevede că această trecere se face prin lege, legea nefiind organică, bineînțeles. Și Senatul a adoptat această poziție care se găsește în legea de abilitare.

În consecință, pentru a fi respectuoși față de Constituție, așa cum cred că a indicat corect domnul deputat Gaspar, vă propun să avem în vedere faptul că în proiectul de Lege de abilitare există posibilitatea de a emite o ordonanță prin care Guvernul să adopte...deci, ordonanța are putere de lege, privitoare la trecerea acestor trupe în perioada când Parlamentul nu se află în sesiune. Aceasta a fost explicația care ne-a dat-o domnul general Degeratu și, eventual, dacă am avea la dispoziție textul adoptat la Senat și la Cameră, hai, să-l vedem. Deci, textul este: "Aprobarea tranzitului trupelor străine participante la misiunea KFOR pe teritoriul României până la reluarea sesiunii parlamentare."

În aceste condiții, dacă sunteți de acord, această hotărâre este fără obiect, urmând ca ea să fie preluată de ordonanța pe care ar emite-o Guvernul.

Deci, eu vă propun să adoptăm punctul de vedere pe care l-a prezentat domnul deputat Gaspar și să ținem seama de acest lucru la texele aflate în divergență cu privire la proiectul de Lege a abilitării Guvernului.

Doriți să interveniți? A... nu e în divergență. E adoptat de ambele Camere. Cu atât mai mult, chestiunea este rezolvată.

Stimați colegi, vă propun să considerăm acest proiect de hotărâre decăzut din ordinea de zi.

Sunt obiecțiuni la această propunere? Doriți să interveniți? Nu. Nu sunt obiecțiuni. Vă mulțumesc.