You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-06-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999

8. Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisii la propunerile legislative:

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Deci, avem la ordinea de zi propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998.

Această propunere legislativă are soluție de respingere de la comisia de specialitate.

Supun votului dumneavoastră această propunere de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Mă scuzați, domnule. Nu v-am văzut. Vă rog, poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președintă,

Eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră ca să facem curățenie pe ordinea de zi, în legătură cu aceste propuneri, pentru care comisiile au depus rapoarte de respingere, dar, totuși, haideți să respectăm regulamentul.

În art. 95 se spune așa: "Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterii generale, președintele cere Camerei Deputaților să se pronunțe prin vot".

Cel puțin formal, întrebați dacă inițiatorii, dacă vrea să mai participe cineva la dezbateri generale și după aceea să supuneți la vot.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Este procedură de urgență. De aceea, nu am mai solicitat intervenția comisiei și a inițiatorului și am trecut direct să vedem dacă soluția comisiei este admisă.

Deci, reluăm votul pe soluția de respingere dată de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? În acest moment, prin cei 3 colegi care au intrat avem 178 deputați în sală.

Deci, cine este împotrivă, că nu am văzut...? Nu avem.

Abțineri? Sunt două abțineri.

Cu 176 voturi pentru și două abțineri, această respingere a fost adoptată.

Urmează proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale "Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol S.A.". Nu are procedură de urgență și, din acest punct de vedere, solicit din partea comisiei și, eventual, dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Comisia a propus respingerea proiectului de lege pentru următoarele motive: acest proiect de lege intră în contradicție cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 1996, care, la art. 96 stipulează transformarea IGFCOT într-o instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, sub denumirea de Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - ICOTA. Al doilea motiv: promovarea acestui proiect de lege ar necesita modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare, care este lege organică și al treilea motiv: rezolvarea situației IGFCOT, în baza prevederilor Legii cadastrului nr. 7/1996 se poate face printr-o hotărâre de Guvern.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc.

Deci, comisia își menține propunerea de respingere.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere făcută de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Sunt două abțineri.

Deci, cu 176 voturi pentru și două abțineri, această respingere a fost adoptată.