Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999

11. Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisii la următoarele propuneri legislative:

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Pe ordinea de zi, urmează propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 69/1991, Legea administrației locale.

Dacă sunt comentarii din partea comisiei și a inițiatorului?

Comisia ne propune soluție de respingere.

Nu sunt comentarii din nici o parte.

La dezbaterile generale, dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, această propunere a fost respinsă cu 178 voturi pentru.

Urmează propunerea legislativă privind subvenționarea de la bugetul de stat a consumului de energie electrică și termică, gaze, apă și canal pentru cultele religioase recunoscute de stat. De asemenea, și această propunere legislativă are o soluție de respingere din partea comisiei de specialitate.

Dacă sunt comentarii, din partea inițiatorilor, a comisiei sau, în cadrul dezbaterilor generale, dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 3 abțineri și 175 de voturi pentru, această propunere a fost respinsă.

Urmează Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.73/12 iulie 1996, de asemenea cu soluție de respingere din partea comisiei de specialitate.

Dacă, din partea inițiatorului, a comisiei de specialitate sau a grupurilor parlamentare, se dorește intervenția, în cadrul dezbaterilor generale? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere asupra acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, cu 178 de voturi, această propunere legislativă a fost respinsă.

Urmează, tot cu o soluție de respingere, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală.

Dacă, din partea inițiatorului, a comisiei sau a grupurilor parlamentare, se dorește intervenția, în cadrul dezbaerilor generale? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră soluția de respingere dată de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Cu unanimitate de voturi, această propunere legislativă a fost respinsă.

Tot cu soluție de respingere, este și Propunerea legislativă privind posibilitatea înmatriculării unui autoturism de mică sau medie capacitate cilindrică, de către deponenții la CEC, până în 1990, a unei sume în vederea achiziționării unui autoturism.

Dacă sunt comentarii, din partea inițiatorilor, a comisiei sau a grupurilor parlamentare? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră soluția de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Se abține cineva? 3 abțineri.

Cu 174 de voturi pentru și 4 împotrivă și abțineri, această propunere legislativă a fost respinsă.

Urmează, tot cu soluție de respingere, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului mobilizat în active corporale și necorporale.

Dacă, din partea inițiatorilor, a comisiei de specialitate sau a grupurilor parlamentare, dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

În unanimitate, această propunere a fost respinsă.

De asemenea, cu soluție de respingere, din partea comisiei de specialitate, avem Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr.118/1996, după modificările și completările aduse acesteia de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/1997, aprobată prin Legea nr.164/1997.

Dacă, din partea inițiatorilor, a comisiei sau a grupurilor parlamentare, ... Da.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Marin Gheorghe:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt unul dintre inițiatorii acestei propuneri legislative. Această propunere legislativă are un raport de respingere, din luna septembrie anul trecut, ea se referă la taxa de drum de 5%, care se percepe fiecărui autoturism sau unui mijloc de transport nou achiziționat și, prin această propunere, se încerca o modificare a corectării acestei taxe, prin faptul că ea nu mai trebuia achitată la cumpărare, ci se propunea achitarea ei la administrațiile financiare, separat. Perioada de timp scurtă de la momentul în care ea a fost propusă, această propunere legislativă, și până în prezent, a demonstrat că această colectare a taxei de drum, de la întreprinderile producătoare, se face foarte greu și, la ora actuală, există foarte mari datorii. Respingerea a fost făcută în Comisia pentru buget-finanțe, iar Comisia pentru industrii a dat un aviz favorabil.

Rugămintea mea este ca această propunere să fie retrimisă la comisie și, cu această ocazie, să fie analizată, încă o dată, situația existentă în întreprinderile producătoare și care demonstrează că, în aceste condiții, colectarea se face foarte greu și că ea ar putea fi reanalizată, în vederea rezolvării situației existente. Deci eu propun retrimiterea la comisie, spre analiză.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul, în dezbaterile generale? Menționez că această propunere legislativă are raport de respingere, din partea comisiei de specialitate. Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de respingere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Să numărăm voturile împotrivă, pentru că este mai simplu. 10 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, această propunere legislativă a fost respinsă.

Pe ordinea de zi, urmează Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.68/1992, Lege privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Această propunere legislativă are, de asemenea, un raport de respingere.

Dacă, din partea inițiatorului, sau a comisiei sesizate în fond sau a grupurilor parlamentare, se dorește intervenția, pe această propunere legislativă? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră respingerea acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și această propunere legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi.

Urmează Propunerea legislativă privind constituirea fondului special pentru stimularea viticulturii în România. Are, de asemenea, raport de respingere.

Dacă, din partea inițiatorilor, a comisiei de specialitate sau a grupurilor parlamentare, se dorește intervenția? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Cu majoritate de voturi, această respingere a fost adoptată de Camera Deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 13:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro