Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 03-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1999

2. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Vasile Lupu:

................................................

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi: Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare privind programul național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 oct.1999; Lege privind responsabilitatea ministerială; Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 18 decembrie 1998; Lege privind taxele extrajudiciare de timbru; Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996; Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art.4 alin.1 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940.

Doamnelor și domnilor deputați,

În continuare, vă informez proiectul de lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale adoptat de Senat în ședința din 25 mai 1999. a fost solicitat a fi dezbătut în procedură de urgență.

De aceea, trebuie să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării Guvernului. Cine susține de la Guvern necesitatea procedurii de urgență?

Domnul secretar de stat Biji.

Domnul Miron Mihu Biji:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Reforma instituțională și în cadrul acesteia reforma administraței publice centrale și locale constituie una dintre prioritățile României în procesul de tranziție. În Capitolul "Politici de reformă" a administrației publice, din progamul de guvernare se prevede susținerea adoptării în regim de urgență a modificării Legii administrației publice locale.

În acest sens a fost dată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din 1997. Această ordonanță a fost considerată neconstituțională de Curtea Constituțională, ceea ce a făcut ca prevederile ei să nu mai poată fi aplicate.

În condițiile în care această ordonanță de urgență introducea o serie de modificări importante care au produs în timp efecte juridice, în ceea ce privește reglementarea statutului juridic al viceprimarilor și delegației permanente a consiliului județean, crearea cadrului legal pentru înființarea oficiilor prefecturale, reglementarea unor drepturi ale cetățenilor aparținând minorităților naționale în relațiile acestora cu autoritățile administrației publice locale, crearea cadrului legal pentru ca toate categoriile de autorități ale administrației publice locale să aibă dreptul de a se asocia și de a coopera cu autorități similare din țară și străinătate și alte asemenea prevederi, Guvernul solicită discutarea în procedură de urgență a proiectului de lege înaintat. Acest proiect de lege a fost discutat și adoptat în procedură de urgență de către Senat.

Un argument în plus al cererii acestei proceduri de urgență, îl constituie faptul că prin Legea nr.198 din 1997, România a ratificat Cartea Europeană a autonomiei locale, ceea ce impune ca în legislația noastră să ținem seama de prevederile acestei carte. Proiectul este imperios necesar, de asemenea, și pentru faptul că, în prezent, o serie întreagă de legi sau proiecte de legi importante care se referă la administrația publică locală nu pot funcționa într-un cadru coerent decât dacă această lege este aprobată pentru că ele sunt prevăzute sau cerute de această lege-cadru privind organizarea administrației publice locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Mitrea.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ieri, în timpul ședinței de Birou permanent, am descoperit că s-a ajuns la a 80-a ordonanță de urgență, în această primăvară, neexistând aproape deloc legi în dezbaterile normale. Sunt două excepții, cele la care lucrăm acum. Guvernul vine cu altă cerere de procedură de urgență. Procedura de urgență de la Senat nu poate fi invocată, nici regulamentar, nici măcar ca precedent, deoarece procedura noastră de urgență este de alt tip, mult mai drastică. În timpul procedurii de urgență la Senat, existând posibilitatea unor discuții serioase, cu atât mai ciudat mi s-ar părea să aprobăm această procedură de urgență. Eu cred că și Camera Deputaților, săptămâna aceasta, a refuzat două proceduri de urgență la legi în acest domeniu, care se referă la finanțarea consiliilor locale, consilii locale care, după cum știți, sunt sunt aproape falimentare. De aceea, pentru a putea asigura o dezbatere serioasă a unei legi importante, propun să se respingă procedura de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Alte intervenții? Domnul Furo.

Domnul Iuliu Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu consider că această propunere de a discuta în regim de urgență problema administrației publice locale, este mult mai serioasă ca să o putem dezbate în două, trei ore sau patru ore, cât va fi prevăzut și cât va hotărî plenul Camerei. Consider că este una din legile de bază ale reformei administrative și nu numai administrative. Ca atare, eu, cu tot respectul și cu toată diligența, cu toată bunăvoința noastră, a grupului parlamentar, fac apel la toți colegii și de la Putere și de la Opoziție să nu fim de acord cu această dezbatere. Mai degrabă, dacă nu ajunge timpul, suntem pentru a discuta eventual într-o sesiune extraordinară. Dar să n-o discutăm în regim de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Leon Pop:

Vă mulțumesc, domule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Considerăm că este o lege deosebit de importantă care reglementeează raportul de drept adminsitrativ la nivel local, e vorba de autonomia și administrația locală, lege care va guverna probabil această problematică a acestei instituții de acum înainte, mulți ani de zile, și este bine ca această lege să fie discutată în procedură obișnuită, adică să facem dezbateri, să facem discuții, să nu treacă în procedură de urgență, așa cum trece acceleratul prin gară. Aceasta, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme ne confruntăm cu o adevărată cascadă, o adevărată avalanșă de urgență, fie ordonanță de urgență, fie procedură de urgență. Consider că e datoria noastră să facem o dezbatere amplă, o dezbatere care să țină în priză plenul Camerei Deputaților, o zi, două trei, o săptămână, cât e cazul și să evităm acest regim de inter-citty, de accelerat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

Dacă Opoziția n-ar fi venit de atâtea ori cu propuneri ca anumite legi să se discute, sau mai bine zis inițaitivele legislative ale dumnealor, în procedură de urgență și s-a aprobat printre altele, n-aș fi venit, dar mai e o problemă. Eu, cel puțin, în ultima vreme am mai circulat așa, că am avut amendamente în diverse comisii, unde activitatea începe pe la ora 11, 10,30-11, se termină pe la 12,30, că vezi, sunt trenuri și se discută câte un proiect de lege, uneori două săptămâni etc. Asta o dată.

În al doilea rând, ce împiedică Opoziția, chiar dacă este procedură de urgență să vină în timp util, să prezinte amendamentele, că se poate, să vină să le susțină, că se poate. Prin urmare, știți cu toții, n-are rost să mai discutăm, care sunt restricțiile privind procedura de urgență. Ținând seama de importanța acestei legi, pentru că pe de altă parte, și cu asta închei, domnule președinte, cine se duce în stradă, cine se duce la sindicate și le incită? Că Parlamentul nu face, că dacă nu faceți legea cutare.... și așa mai departe, ieșim cu "jos Guvernul" și așa mai departe.

Ca atare, eu susțin propunerea Guvernului și procedura de urgență pentru această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu intenționam să iau cuvântul, însă referirea pe care a făcut-o domnul deputat Rădulescu Zoner în legătură cu modul în care se desfășoară activitățile în cadrul comisiilor permanente, mi-a sugerat că totuși e bine să intervin și, probabil, că uitați că la coducerea comisiilor permanente vă găsiți dumneavoastră, de la majoritate.

Pe de altă parte, în structura comisiilor, ponderea o dețineți dumneavoastră. Că nu vă organizați treaba, că nu vă disciplinați deputații să rămână la lucrările comisiilor, asta este treaba dumneavoastră.

Revenind la problema în discuție, domnule președinte, vă reaminesc că eu am fost cel care în ședința Biroului permanent de ieri, când s-au discutat proiectele care urmează să fie anunțate în plen, v-am spus că nu este potrivit ca acest proiect de lege, de o importanță deosebită, cu privire la administrația, la structura, la rolul consiliilor, la drepturile minorităților să fie expediată într-o procedură de urgență.

Cererea Guvernului, sigur că este întemeiată pe art.74 alin.1 din Constituție, în care se spune că Guvernul poate să solicite Parlamentului, iar Regulamentul Camerei Deputaților prevede ca această cerere trebuie să fie supusă aprobării plenului Camerei Deputaților.

Vreau să vă reamintesc că procedura noastră de urgență, care este reglementată mult mai drastic decât procedura de urgență de la Senat, înlătură posibilitatea grupurilor parlamentare să se exprime cu privire la obiectul și conținutul acestei legi.

Dezbaterile politice în legătură cu un astfel de proiect de lege nu vor avea loc. Limitarea în timp atât asupra proiectului în ansamblul său, cât și limitarea în timp a dezbaterilor pe articole, iarăși este o piedică pentru ca, într-adevăr, punctele de vedere ale întregului Parlament, ale plenului Camerei Deputaților, să fie exprimate cu privire la această lege.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, nu părăsiți sala că urmează să votăm.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, acestea sunt considerentele pentru care, cel puțin grupul nostru parlamentar se opune dezbaterii în procedură de urgență. În plus, vreau să vă reamintesc, și cred că fiecare știți, modul în care această lege a trecut prin Senat. Faptul că s-a repetat votul, după ce votul a fost infirmat pentru că au apărut senatori care au votat, deși erau la Budapesta sau nu știu unde, deja pentru noi constituie, și v-o spun de acum, un motiv de a cere Curții Constituționale să se constate că la Senat legea nu a fost adoptată. Legea a căzut. Deci să fie foarte clar. Dacă încercați și în Camera Deputaților să introduceți această procedură, ne veți da motive în plus pentru a ne expune punctul de vedere.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Suntem obișnuiți de 3 ani de zile să se vină cu acte din partea Guvernului, cu proiecte de legi, cu ordonanțe de urgență care să ne fie puse în față sau să ne pună în fața faptului împlinit. Așa a fost Ordonanța nr. 22, așa se încearcă cu acest proiect de Lege al administrației publice locale. Mai mult, în data de 5 mai s-a dat o altă ordonanță de urgență privind retrocedarea unor bunuri imobile care nici astăzi n-au fost publicate, dar nici nu este foarte bine așezată ca act normativ.

Eu l-aș întreba pe reprezentantul Guvernului care este motivația pentru care solicită astăzi, joi, acum când oricine vede că nici măcar nu avem cvorumul de lucru, care este motivația pentru care domnia sa cere ca această lege să fie discutată în procedură de urgență. Și rog să se dea o explicație completă și nu una formală.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Lazăr Lădariu.

Stimați colegi, v-aș ruga să ne oprim aici opiniile ...

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

În numele Grupul parlamentar al PUNR, ca vicelider al grupului cer verificarea cvorumului.

Domnul Vasile Lupu:

Fără îndoială că o vom face cu ocazia votului. Secretarii de la prezidiu sunt rugați să verifice cvorumul.

Da, la întrebarea pusă de domnul deputat Valeriu Tabără, reprezentantul Guvernului mai are vreun răspuns? O motivare a fost făcută, pentru procedura de urgență, anterior.

Domnul secretar de stat Biji.

Domnul Miron Mihu Biji:

Doamnelor și domnilor deputați,

Pe lângă motivarea pe care am spus-o, îmi e greu să mai adaug și alte cuvinte. Motivarea poate fi și mai amplă, de altfel, este conținută și în expunerea care este înaintată în prezentarea proiectului de lege. Însă, motivarea principală este că acea ordonanță de urgență a dat efecte, ea a fost anulată, deci efectele au creat acum o stare de, să-i spunem, de incertitudine privind situația în această zonă, a administrației publice locale. Există alte legi care sunt adoptate sau proiecte care merg în paralel, care sunt legate de acest proiect de lege și faptul că ele fac parte dintr-un pachet, e suficient după părerea mea să motiveze necesitatea unei proceduri de urgență ca element de fond al acestei proceduri.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi, suntem în cvorum, putem vota.

Cvorumul de lucru este de 147. În sală sunt 150 de deputați. (Vociferări în sală. Se cere Verificarea cvorumului..)

Stimați colegi, ați reținut, mai întâi Guvernul solicită dezbaterea în procedură de urgență a proiectului de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale, adoptat de Senat în ședința din 25 mai 1999. Ați ascultat opiniile formulate din partea Opoziției, susținerea Guvernului și intervențiile din partea majorității.

Procedural, domnul Gaspar solicită cuvântul.

Poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Din partea Grupul parlamentar al PDSR propun ca cererea să fie supusă votului prin apel nominal, votul nominal, deci modalitatea de vot să fie votul nominal.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat. Această solicitare va fi supusă votului Camerei. Mai întâi Camera se va pronunța asupra procedurii.

Doamnelor și domnilor deputați,

Din partea Grupului parlamentar al PDSR s-a propus votul nominal asupra solicitării Guvernului ca proiectul de lege amintit să fie dezbătut în procedură de urgență. Supun această solicitare votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 77 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 71 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Propunerea n-a trecut.

Stimați colegi, 77 de voturi pentru, 71 împotrivă, 8 abțineri. Cvorumul de lucru este de 147.

Domnul Ioan Gavra:

Am o intervenție de procedură, domnule președinte de ședință.

Domnul Vasile Lupu:

O clipă. Deci, nu suntem în cvorum, mai lipsea un vot.

Reluăm votul, stimați colegi.

Da, domnule deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Degeaba încercăm să forțăm un vot care nu se poate acorda, întrucât nici atât cât s-a numărat nu există în realitate în sală deputați prezenți.

Întrucât legea este de importanță deosebită, este o lege cu caracter organic, normal ar fi ca să avem cvorumul legal pentru adoptarea procedurii pe care Guvernul o cere, respectiv cea de urgență, cel puțin 172 de deputați să fie prezenți în sală, deoarece legea are caracter organic. Dar pentru a elimina orice suspiciune și încercare de deturnare a lucrărilor Camerei Deputaților, vă cer, în numele grupului parlamentar, o consultare de 30 de minute a liderilor grupurilor parlamentare, pentru că altfel astăzi cred că nu vom face nimic și iar se anunță la radio că am întrerupt lucrările pentru că n-a fost cvorum la Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, deja ziua de astăzi este compromisă, mai ales cu această pauză. Procedural, nu pot s-o refuz, dar nu de 30 de minute, ci de 20de minute.

Liderii grupurilor parlamentare sunt invitați la sala Biroului permanent. Grupul parlamentar al al PNȚCD-civic ecologist este invitat la sala grupului.

După o scurtă pauză

Domnul Vasile Lupu:

Domnilor deputați,

Vă rog, ocupați-vă locurile în bănci. Să continuăm lucrările.

După consultarea grupurilor parlamentare, liderii grupurilor din Cameră au convenit ca această inițiativă legislativă, acest proiect de lege venit de la Guvern să se dezbată în procedură normală, dar cu un termen precis pentru comisie spre a întocmi raportul, și acest termen să fie 14 iunie. De aceea, comisia sesizată în fond va fi obligată prin votul dumneavoastră, sper, să procedeze ca atare.

Deci, aceasta a fost înțelegerea între liderii grupurilor parlamentare. Dumneavoastră urmează să vă pronunțați prin vot.

Domnul președinte Ion Cîrstoriu.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu înțeleg, dar 14 iunie este peste două săptămâni. Săptămâna viitoare avem 6 ore de comisie. Este imposibil să putem face raport în două săptămâni. Deci, v-aș ruga... ori e procedură normală, și să rămână procedură normală, dar nu în două săptămâni.

Domnul Vasile Lupu:

Iată, aici apare situația comică. În două săptămâni nu avem timp, dar în 48 de ore era timp.

Deci, domnule președinte, vom supune solicitarea dumneavoastră, pe care am subânțeles-o, să fiți scoși din cvorum să lucrați la această inițiativă și atunci, până pe 14 iunie, care nu înseamnă altceva decât a doua luni începând de astăzi, deci de luni într-o săptămână, și sperăm că lucrurile se vor rezolva. Dar dacă la comisie se va lucra cum știu eu că se lucrează de obicei nu vor fi suficiente două luni.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Sunt suficiente două săptămâni.

Domnul Vasile Lupu:

Nu la comisia dumneavoastră, la alte comisii pe care le-am controlat direct.

Doamnelor și domnilor,

Să trecem la vot. Domnul Gaspar, mai aveți de completat ceva? Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest termen de 14 zile a fost prima înțelegere în legătură cu proiectul care face obiectul discuțiilor noastre. Urmează cea de-a doua parte, în sensul că la data care comisia va depune raportul, proiectul de lege va fi înscris cu prioritate pe ordinea de zi, iar toate ședințele Camerei Deputaților, începând de luni și până joi, vor fi afectate dezbaterii numai acestui proiect de lege, cu excepția cazurilor în care vor interveni rapoarte ale comisiilor de mediere.

Deci, aceasta este înțelegerea în ansamblul ei.

Domnul Vasile Lupu:

Cu excepția cazurilor când unele texte vor fi retrimise la comisie, cum mai pățim noi uneori. Deci, a reținut fiecare coleg conținutul acordului dintre liderii grupurilor parlamentare. Eu trebuie să supun încă odată votului dumneavoastră solicitarea Guvernului pentru procedura de urgență.

Pot să înțeleg că grupul parlamentar PDSR renunță la procedura de vot nominal? Da. Renunță.

Atunci, stimați colegi, deci, formal, trebuie să supun solicitarea Guvernului votului dumneavoastră și cum ne-am înțeles, o respingem. (Râsete în sală)

Cum s-au înțeles liderii grupurilor parlamentare. Eu sunt arbitru imparțial.

Deci, cine este pentru solicitarea Guvernului?

10 voturi. Insuficient. Deci, 14 voturi pentru, mă corectează secretarul de ședință.

Proiectul va fi dezbătut în procedură ordinară.

Acum supun votului dumneavoastră mandatul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic ca până pe 14 iunie să întocmească raportul, având avizul nostru să lucreze și în timpul ședințelor în plen, să fie scoși din cvorum.

Cine este pentru? Majoritate covârșitoare.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Votat.

Stimați colegi,

Eu cred că nu trebuie să se mai întoarcă din nou la Biroul permanent această inițiativă și am stabilit, în fond, sesizată Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Comisiile sesizate pentru aviz se vor pronunța în prima ședință de miercurea viitoare, comisia sesizată în fond până pe 14 iunie.

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului de stat pe anul 1999 pentru învățământ și cercetare științifică inițiată de un număr de 11 deputați. Deci, pentru învățământ și cercetare științifică universitare. Președintele Comisiei pentru învățământ, știință și cultură, în conformitate cu art.102, alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, în numele comisiei, solicită procedura de urgență.

Supun votului dumneavoastră această solicitare.

Cine este pentru? 29 voturi pentru. Insuficient.

Deci, inițiativa urmează procedura ordinară.

Stimați colegi,

Cum nu avem raportul suplimentar asupra textelor din proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității ca poliție politică, înțelegând că, onor comisia sesizată, comisiile sesizate n-au reușit după dezbaterile de aseară să-l întocmească, trecem la statutul funcționarilor publici, prezent fiind reprezentantul Guvernului și comisiile, de asemenea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 19:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro