Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 25-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.8 Ștefan Baban - expunerea unor probleme cu care se confruntă Consiliul județean și local Botoșani;

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Are cuvântul domnul Ștefan Baban. Se pregătește sl Lazăr Lădariu.

Domnul Ștefan Baban:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Voi supune atenției dumneavoastră în următoarele minute problemele grave cu care se confruntă Consiliul județean și local al Botoșanilor, aflat la această dată într-o situație rar întâlnită și deloc de invidiat – incapacitate de plată.

Prin Legea nr.189/1998 a finanțelor publice locale au fost stabilite ca principale surse de constituire și fundamentare a bugetelor locale următoarele: venituri proprii, reprezentate de impozitele și taxele legale; impozitul pe salarii, în proporție de 40%, cu 1.V.1999 – numai 35%, sumele defalcate de impozitul pe salarii, sume de echilibrare.

Raportat la județul Botoșani, situația se prezintă astfel: veniturile proprii reprezentate de taxe și impozite sunt foarte scăzute într-un județ caracterizat printr-o rată a șomajului ce depășește media pe țar㠖 18,5% are rata șomajului -, printr-o activitate economică redusă ca urmare a închiderii și/sau restructurării agenților economici printr-o lipsă desăvârșită a capitalului privat (autohton sau străin) și a unor venituri mici ale populației, care abia asigură existența de pe o zi pe alta. În aceste condiții, până la această dată au fost încasate aceste venituri în proporție de 14,1%.

Constituirea zonei de dezvoltare regională în nord-est, pe lângă faptul că este un mecanism greoi, aflat la nivelul declarațiilor politice și al intențiilor, nu a reușit să aducă acestui județ programe reale de dezvoltare regională și fondurile de susținere a activității economice, și nici măcar încadrarea județului în categoria zonelor devaforizate. În aceste condiții, această sursă de finanțare a bugetului local devine incertă.

Impozitul pe salarii colectat până la această dată provine în proporție de peste 85% de la unitățile bugetare, diferența fiind reprezentată de agenții economici mici care mai funcționează la această oră.

Pentru perioada următoare, această sursă de venit se va diminua datorită reducerii cu până la 35% a cotei puse la dispoziția consiliului local, precum și a restrângerii activității agenților economici mici în județ, în urma aplicării programelor de restructurare, privatizare și lichidare. Sumele de echilibrare acordate reprezintă la această dată doar 5,7% din necesarul județului.

Situația gravă în care s-a ajuns a fost determinată de următoarele:

  • introducerea în bugetul local a unor cheltuieli pentru finanțarea învățământului agriculturii, fără ca acestea să aibă surse de acoperire;
  • neasigurarea subvenției pentru energia termică livrată populației și pentru transportul de călători în mediul urban, prin transferul de la bugetul de stat.

Menționez că alocarea din sursele proprii ale consiliului local a subvenției pentru energia termică a dus la dezechilibrarea bugetului local, care se află în acest moment în imposibilitatea de a asigura fondurile necesare procurării agentului termic pentru sezonul rece și a apei calde menajere pe perioada de vară.

La aceasta se adaugă și faptul că centrala de termoficare a municipiului Botoșani a fost proiectată să utilizeze drept combustibil păcura, să producă abur tehnologic pentru capacități de producție în zona industrială a municipiului, care în prezent lucrează în proporție de 10-15%.

Efectele neacordării subvenției au făcut la această dată producătorul de energie termică să intre în incapacitate de plată, riscând ca în perioada următoare să fie închis, astfel încât populația municipiului Botoșani să nu beneficieze de condiții minimale de confort, restituirea sumelor consumate în plus în primul trimestru al anului din sumele de echilibrare față de cele repartizate de Consiliul județean Botoșani și care trebuie restituite într-o perioadă de maximum 3 luni.

În concluzie, pentru a asigura o activitate normală a Consiliului local Botoșani și pentru evitarea unui colaps financiar cu efecte negative imprevizibile, greu de stăpânit și controlat, solicit Guvernului României acordarea de urgență din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa a sumei de 50 de miliarde lei necesară acoperirii deficitului bugetar local.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 15:05
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro