You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 24-05-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, vă informez cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia buget-finanțe și bănci și pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Se va dezbate în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenției pentru valorificarea activelor bancare, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize – Comisia buget-finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut tot în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde de lei Societății Comerciale COMTIM SA Timișoara, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și pentru avize – Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru politică economică reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Urmează a fi dezbătut tot în procedură de urgență.

4. Propunerea legislativă privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-import a României SA – Eximbank, inițiată de un număr de 10 parlamentari PNȚCD. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Propunerea legislativă de modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, adoptată prin Legea nr.44/1998, inițiată de doamna deputat Carmen Dumitriu și de domnul deputat Miron Mitrea - PDSR.

Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și pentru avize – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Propunerea legislativă privind combaterea marginalizării sociale, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize – Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget-finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7. Propunerea legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat, inițiată de un număr de 15 parlamentari independenți. A fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1991, a administrației publice locale, inițiată de domnul deputat Adrian Tudor Moroianu Geamăn. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică de disciplină și imunități și pentru avize – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond – pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget-finanțe, bănci a Senatului, Comisia pentru buget-finanțe, bănci și pentru avize – Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Legat de acest proiect de lege fac precizarea că proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997, înaintat spre dezbatere Parlamentului cu adresa E-236 din 15 sept.1998 a fost restituit inițiatorului, Guvernului, în conformitate cu prevederile art.87 din regulamentul nostru.

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, inițiată de domnul deputat Nicolae Bud – PUNR.

Dacă grupul solicită procedura de urgență. Grupul parlamentar al PUNR nu solicită? Vă rog să fiți atenți și liderul grupului sau unul din vicelideri să vină și să solicite plenului procedura de urgență.

Domnul Ioan Gavra:

Sunt două proceduri, la care dintre ele?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cea cu statutul Băncii Naționale.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Noi am solicitat mai multe proceduri de urgență, văd că pe rol pe locul I este cea legată de modificarea Legii privind statutul Băncii Naționale, deci solicităm, în continuare, modificarea art.51 la aceată lege, prin care cei care oferă spre vânzare lingouri de aur Băncii Naționale, banca să le plătească și TVA-ul conform normelor în vigoare de la Legea nr.31. Despre asta este vorba, o singură modificare, care se poate realiza într-un timp record, de 5 minute.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci pentru propunerea legislativă pentru modificarea Legii 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, inițiată de domnul deputat Nicolae Bud PUNR, liderul grupului a cerut plenului procedură de urgență.

Vă supun spre aprobare cererea de procedură de urgență a liderului pentru această propunere legislativă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Este o mare majoritate care a votat pentru.

Fiind aprobată procedura vor fi sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget-finanțe, bănci și pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.